Автор неизвестен - Нарада директорів бібліотек внз - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКЕ ЗОНАЛЬНЕ МЕТОДОБ'ЄДНАННЯ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 3-4 РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДОННУ

НАРАДА ДИРЕКТОРІВ БІБЛІОТЕК ВНЗ

Донецьк, 2011

Порядок денний засідання директорів бібліотек зонального об'єднання

1. Виконання плану роботи методоб'єднання за 2011 рік та проект плану на 2012 рік

Зав.відділом науково-методичної роботи НЕ ДонНУ Сидорова О.О.

2. Організація та проведення наради директорів бібліотек ВНЗ 3-4 рівня акредитації Київського та Донецького зональних методоб'єднань

Директор НЕ ДонНУ Карягіна Н.О.

3. Про Конкурс «Бібліотека року»

Директор НЕ ДонНУ Карягіна Н.О.

4. Різне

ДОНЕЦЬКЕ ЗОНАЛЬНЕ МЕТОДОБ'ЄДНАННЯ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 3-4 РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДОННУ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова методичного об'єднання

Директор НЕ ДонНУ

_Н.О. Карягіна

«_»_2011 р.

ЗВІТ

про роботу Донецького зонального методичного об'єднання бібліотек ВНЗ 3-4 рівня акредитації

У 2011 році у складі методичного об'єднання бібліотек ВНЗ Донецької області відбулися зміни. Донецький державний університет інформатики і штучного інтелекту було приєднано до Донецького національного технічного університету. Бібліотека ДонДУШП стала підрозділом НТЕ ДонНТУ. Тепер у складі Донецького методичного об'єднання 16 бібліотек.

На початку року бібліотеки зонального об'єднання усі в строк прислали статистичні звіти, але, на жаль, текстові звіти так і не прийшли від багатьох бібліотек. Статистичний звіт по Зоні був зданий вчасно, а аналітичний огляд роботи бібліотек був проведений лише по бібліотеках, які прислали тестові звіти.

Цього року проведено два засідання Еюро методоб'єднання. На засіданнях обговорювалися питання організації конкурсу профмайстерності, проведення Дня бібліотек та проведення наради директорів Київського та Донецького зональних методичних об'єднань.

Бібліотеки методоб'єднання брали участь в організації науково-практичних конференцій в м. Луганську в бібліотеці Луганського національного університету 17-18 березня на тему «Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі» і у м. Донецьку в бібліотеці ДонНУЕТ 20-21 жовтня на тему «Персонал бібліотеки в системі управління якості бібліотечно-інформаційної діяльності».

Як завжди, в кінці року був складений план роботи методоб'єднання, Шкіл профмайстерності і Міжвузівських секцій.

У 2011 році було проведено засідання в Школі «Молодого бібліотекаря» на тему «Імідж бібліотекаря і бібліотеки» на якому після прочитання рефератів і показу презентацій була проведена ділова гра «Реклама бібліотеки в бібліотеці». 21 грудня заплановано проведення другого засідання на тему «Професійна відповідальність бібліотекаря, відповідальність користувача» на якому будуть прослухані реферати по темах «Кодекс етики бібліотекаря» і «Бібліотекар - людина що читає і вчитель який наставляє», проведена ділова гра «Індивідуальне обслуговування : правила поведінки і спілкування з користувачем».

У Школі «Сучасні форми виховної роботи» засідання проходило на базі бібліотеки Донецького національного технічного університету по темі «Бібліотечний квест як форма залучення студентів в бібліотеку». Після того, як бібліотеки поділилися своїм досвідом роботи була проведена міні-гра Бібліотечний квест. Всі учасники були задоволені і написали в книгу відгуків багато приємних слів.

У Школі «Нові технології» в грудні планується провести заняття на тему «Віртуальна довідкова служба : створення і використання». Про свій досвід роботи нам розповість бібліотека Донецького національного медичного університету.

В кінці року буде проведено анкетування по організації роботи Шкіл.

Цього року у нас почала вестися активно робота в Міжвузівських секціях. За результатами роботи секцій наступного року запланована робота. Матеріали роботи секцій можна буде переглянути на сайті НБ ДонНУ з нового року.

У секції з обробці документ і в і ведення довідкового апарат у проходив круглий стіл по темі «Ретконверсія бібліотечного фонду».

У секції по виховній роботі серед молоді проходив круглий стіл по темі «Інноваційні підходи, творчі пошуки, нові форми і методи в проведенні виховної роботи», де члени секції поділилися своїм досвідом. За результатами круглого столу було заплановано провести наступного року спільні заходи.

У секції по впровадж енню інноваційних т ехнологій проходив круглий стіл по темі «Створення повнотекстових інформаційних ресурсів і організація доступу до них». На круглому столі бібліотеки поділилися своїм досвідом створення та наповнення репозиторіїв.

У секції по обслуговуванню користувачів проходило два засідання. На першому круглому столі обговорювалася тема інноваційного обслуговування користувачів, а на другому круглому столі - «Робота бібліотек по залученню користувачів в бібліотеку». На другому засіданні розробили схему посібника з узагальнення досвіду роботи по інноваційному обслуговуванню користувачів бібліотек Донецької області.

Також в 2011 році було розроблено Положення про конкурс «Бібліотека року».

Протягом року нашою бібліотекою, як зональним центром, надавалися методичні консультації за різними напрямами роботи.

Заплановане засідання директорів Донецького і Київського зональних об'єднань було перенесено на 2012 рік.

В цілому 2011 рік був для методичного об'єднання багатий на різні заходи. Кожна бібліотека робила все залежне для покращення обслуговування користувачів. І в 2012 році курс бібліотек об'єднання - на втілення інновацій, для підвищення іміджу бібліотек, збільшення можливостей для користувачів в пошуках необхідних книг та інформації.

Зав.відділом

науково-методичної роботи

НБ ДонНУ О.О.Сидорова

Звіт

про роботу методичного об'єднання бібліотек ВНЗ Луганської області за 2011 рік

В 2011 році у складі методичного об'єднання бібліотек ВНЗ Луганської області змін не відбулося.

Проведено два засідання (10.03.11, 23.11.11) ради методичного об'єднання. На засіданнях аналізували роботу бібліотек ВНЗ методичного об'єднання за минулий рік, роботу міжвузівських секцій „Вдосконалення бібліотечної майстерності". Обговорювали питання інвентаризації бібліотечних фондів, а саме, методику проведення цього процесу. Керівники бібліотек докладали про участь в нарадах, конференціях, семінарах. Обмінювались досвідом роботи бібліотек з різних питань бібліотечної справи. Під час проведення наради директорів бібліотек ВНЗ обговорювали питання плану роботу методичного об'єднання на 2012 рік.

Методичним відділом НБ СНУ ім. В.Даля складено статистичний і текстовий звіти роботи бібліотек ВНЗ за 2010 рік.

Протягом року методичний відділ НБ СНУ ім. В.Даля надавав керівникам та співробітникам бібліотек ВНЗ методичного об'єднання розпорядчі та технологічні документи, методичні рекомендації та консультації з питань звітності, планування роботи бібліотек ВНЗ методичного об'єднання; до складання організаційно-технологічної документації; до проведення атестації співробітників бібліотек та ін.

За планом роботи методичного об'єднання бібліотек ВНЗ Луганської області методичним відділом НБ СНУ розроблено анкету „Відомості про бібліотеку та її керівний склад". Анкету розповсюджено по бібліотеках об'єднання. Згідно зібраних даних в методичному відділі НБ СНУ створено картотеку „Методичне об'єднання бібліотек ВНЗ Луганської області".

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

З метою обміну досвідом та підвищення кваліфікації співробітників бібліотек ВНЗ, була організована робота міжвузівських секцій „Вдосконалення бібліотечної майстерності". Так за звітний рік відбулась робота секцій:

- „Довідково-бібліографічна робота бібліотеки ВНЗ". Керівник секції Рябова С.В. -завідувач ДБВ НБ СНУ ім. В. Даля. 09.02.2011 р. на базі бібліотеки ЛДМУ проведено семінар „Сучасні ресурси і технології в довідково-бібліографічному обслуговуванні з використанням Інтернет".

Під час проведення семінару розглянуті наступні питання: сучасні ресурси і технології в ДБО; проблеми ДБО на Міжнародному бібліографічному конгресі; мобільні пристрої для роботи з Інтернет в довідково-бібліографічному обслуговуванні. Заслухані повідомлення: „Всесвітня цифрова бібліотека" - бібліотека ЛДМУ; „Європейська цифрова бібліотека" - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка. Для учасників засідання проведений показ відеороліків про найкрупніші публічні бібліотеки та бібліотеки ВНЗ світу.

В роботі секції прийняли участь співробітники довідково-бібліографічних відділів бібліотек ВНЗ об'єднання (всього 15 осіб);

- 27.04.2011 р. - „Обслуговування користувачів і виховна робота бібліотеки ВНЗ". Керівник секції Фесечко В.М. - директор бібліотеки ЛНАУ.

На базі НБ СНУ ім. В. Даля працював круглий стіл „Діяльність бібліотек ВНЗ методичного об'єднання Луганської області з питань екологічного виховання. Досвід роботи". Під час роботи круглого столу представники бібліотек ВНЗ ділилися досвідом роботи з питання екологічного виховання студентів вузів, формами та методикою проведення масових заходів.

Співробітники бібліотеки ЛНАУ Нехаєва І. та Синєгубка І. підготували та провели годину скорботи „Чорні сторінки історії. До 25-річчя Чорнобильської трагедії".

Учасниками були співробітники відділів обслуговування бібліотек ВНЗ, які займаються культурно-просвітницькою роботою (всього 14 осіб);

- 09.11.2011 р. - робота секції „Каталогізація та наукова обробка документів". Керівник секції Марфіна Ж.В. - директор НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка.

На базі НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка проведено теоретичний семінар „Сучасні тенденції в розвитку теорії і практики каталогізації". Були присутні співробітники відділів наукової обробки документів та довідково-бібліографічних відділів бібліотек методичного об'єднання (всього 16 осіб).

Розглянуті питання: бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи; індексування документів: загальні вимоги, практика систематизації та предметизації; інформаційно-пошукові мови: проблеми теорії та практики; електронний каталог: тенденції та практика бібліотек вищих навчальних закладів; редагування електронного каталогу: практика і проблеми; формування інформаційної культури користувачів бібліотек ВНЗ. За питаннями семінару представниками бібліотек були підготовлені та захищені реферати;

- в грудні планується робота секції „Інноваційні технології". Теоретично-практичний семінар „Досвід і особливості наповнення Web-сайту бібліотеки ВНЗ".

Співробітники бібліотек ВНЗ взяли участь:

- лютий 2011 р. - провідний бібліотекар бібліотеки ЛНАУ Нехаєва І.С. взяла участь в роботі Школи профмайстерності „Сучасні форми виховної роботи". База проведення НБ ДонНУ;

- 17-18 березня 2011 р. в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасна бібліотека в інноваційному просторі". Організатор - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка та НБ ДонНУ. База проведення: НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка (всього - 20 осіб);

- 29-30 березня директор НБ СНУ ім. В. Даля Єпіфанова О.В. та заст. директора НБ СНУ ім. В. Даля Савельєва В.В. в науково-практичному семінарі „Робота бібліотек у відкритому інформаційному просторі". Організатор - Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Під час семінару працювали круглі столи „Електронні архіви університетів - проблеми та рішення", „Бібліотечна адвокація - дія заради змін". База проведення - ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна;

- 19 квітня та 25 жовтня 2011 року участь бібліотекарів Шами О.І. (НБ СНУ ім. В. Даля), Савченко О.І. та Чуйкової Н.С. (НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка) у засіданнях Регіональної міжвідомчої ради молодих бібліотекарів „Фахівець майбутнього". Організатор: управліннякультури і туризму Луганської обласної державної адміністрації. База проведення: Луганська обласна бібліотека для юнацтва;

- 21 квітня 2011 року директор НБ СНУ ім. В. Даля Єпіфанова О.В. та заст. директора НБ СНУ ім. В. Даля Савельєва В.В. взяли участь в роботі круглого столу „Розвиток відкритого доступу до наукового надбання в умовах інформаційного суспільства" (організатор -Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля, база проведення - НБ СНУ ім. В. Даля). Доповідь Єпіфанової О.В. „Шляхи розвитку відкритого доступу до наукового надбання". Презентація „Створення депозитарію відкритого доступу" Савельєвої В.В.;

- 17-19 травня 2011 р. - директори бібліотек ДонДТУ (Семенова В.Ф.), ЛДМУ (Стасик Л.І.) та зав. відділом бібліотеки ЛНАУ (Ткачова Н.М.) взяли участь в міжнародній науково-практичній конференції „Сучасна бібліотека як науково-інформаційний, освітній та культурний центр вищого навчального закладу". Організатор та база проведення НБ ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка (м. Київ);

- 26-27 травня директор бібліотеки ЛДМУ Стасик Л.І. взяла участь в міжнародній науково-практичній конференції „Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної, фармацевтичної галузі України: традиційний та інноваційний шляхи розвитку". Організатор та база проведення - бібліотека Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь: „Справочно-библиографическое обслуживание в условиях автоматизации библиотечных процессов" (Стасик Л.І., Рець Л.В.);

- 27 вересня співробітники довідково-бібліографічних відділів бібліотек ВНЗ методичного об'єднання взяли участь у презентації інформаційно-сервісної служби ЛОУНБ ім. О.М. Горького. Організатор та база проведення - ЛОУНБ ім. О.М. Горького. (Всього 6 осіб);

- жовтень 2011 р. провідний бібліотекар бібліотеки ЛНАУ Нехаєва І.С. взяла участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек ВНЗ". База проведення - Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка (м. Харків);

- 20-21 жовтеня 2011 р. співробітники бібліотеки ДонДТУ та ЛДМУ взяли участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції „Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності". Організатор та база проведення - НБ ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. (Всього 11 осіб);

- співробітники бібліотеки ЛНАУ взяли участь у засіданні координаційної ради аграрних бібліотек Луганської області (жовтень 2011 р.);

- співробітники бібліотеки ЛНАУ взяли участь у Дні відчинених дверей бібліотеки політехнічного коледжу ЛНАУ (жовтень 2011 р.);

- листопад 2011 р. звіт зав. методичним відділом бібліотеки ЛНАУ Ткачової Н.М. на Вченій Раді ДНСГБ НААН про роботу Луганського методичного об'єднання аграрних бібліотек області(м. Київ);

- 10 листопада директор бібліотеки ЛДМУ Стасик Л.І. взяла участь в навчально-методичній конференції „Підготовка спеціалістів фармації у ВНЗ: здобутки та перспективи майбутнього" з доповіддю „Бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової та навчальної роботи". База проведення - Кафедра технології ліків, організації та економіки фармації ЛДМУ. Присутні - професорсько-викладацький склад медичних та фармацевтичних ВНЗ України;

- 24-25 листопада співробітники бібліотек ВНЗ об'єднання взяли участь в роботі науково-практичної конференції „Час. Суспільство. Бібліотека" Організатор та база проведення -Луганський державний інститут культури і мистецтв (всього - 20 осіб);

- 17 грудня співробітник НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка Шиліна О.А. взяла участь у вузівській науково-практичній конференції „Магістерські читання — 2011". Організатор та база проведення - Луганський державний інститут культури і мистецтв.

Доповіді та публікації співробітників бібліотек ВНЗ методичного об'єднання

Луганської області:

-      до Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасна бібліотека в інноваційному просторі" (17-18 березня 2011 р.):

- „Довідково-бібліографічне обслуговування в умовах автоматизації бібліотечних процесів" (Стасик Л.І. - директор бібліотеки ЛДМУ, Рець Л.В. - заст. директора бібліотеки

ЛДМУ);

- „Створення електронного каталогу власних університетських підручників, навчально-методичних посібників - один із факторів програмно-інформаційного забезпечення студентів" (Фесечко В.М. - директор бібліотеки ЛНАУ);

- „Безперервна освіта - запорука фаховості персоналу" - (Ткачова Н.М. зав. методичним відділом бібліотеки ЛНАУ);

- „Підвищення кваліфікації працівників бібліотеки (з досвіду роботи НБ СНУ ім. В. Даля) " (Щербина К.І. - заст. Директора НБ СНУ ім. В. Даля);

- „Питання аутентифікації користувачів електронної бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля" (Єпіфанова О.В. - директор НБ СНУ ім. В. Даля, Савельєва В.В. - заст.. директора НБ СНУ ім. В. Даля);

- „Місія бібліотек вищів в умовах інтеграції України в загальноєвропейський освітній простір" (Марфіна Ж.В. - директор НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка).

- „Лингвистическое обеспечение автоматизированных библиотечно-информационных систем" (Залинова В.В. - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- „Современные тенденции в обслуживании пользователей на абонементах библиотеки ЛНУ имени Тараса Шевченко" (Ковтун А.И. - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- „Редкий и ценный фонд библиотеки ЛНУ им. Тараса Шевченко " (Кривошеева В.А. -

НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- „Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування(досвід бібліотеки ЛНУ ім. Тараса Шевченка)" - (Бикова О.В., Ковальова З.Ф. НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- „Интернет-технологии в библиотеках" (Бондарь А.С. - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- „Оцифровка журналов как метод обеспечения сохранности фонда" (Марченко Р.Ж.

- НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- „ Проблемы автоматизированного оперативного учета в условиях работы читального зала с открытым доступом" - (Шульженко И.Н. - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- „ Информационная среда как основа формирования информационной культуры" -(Шилина О.А. - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- „Інформаційно-комунікаційні технології в практиці роботи бібліотек вищих навчальних закладів" - (Кормилець Ю.В. - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- „Правовая защита электронных документов в библиотеках: проблемы и возможные пути решения" - (Шарамет Е.А. - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- „Інформаційно-бібліографічне забезпечення навчального процесу та наукової діяльності ЛНУ ім. Т. Шевченка" - (Бикова О.В., Кормилець Ю.В. - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- „Інтернет - ресурси вузівських бібліотек" - (Товстохатько М.Є. - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- „Трансформація методичної діяльності бібліотеки ЛНУ відповідно потреб користувачів бібліотек філіалів університету" - (Решетняк Л.М. - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- „Периодические издания в комплектовании фонда вузовской библиотеки" -(Воловикова Л.В. - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- „Робота з пошуковими бібліотечними системами в загально університетському курсі „Пропедевтика" - (Максименко Г.А. - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка );

- „Раціональна організація структури фондів бібліотеки ВНЗ як важливий чинник підвищення якості освіти в сучасних соціально-комунікаційних умовах" - (Подкопаєва О.Є. -

НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

-   до круглого столу „Розвиток відкритого доступу до наукового надбання в умовах інформаційного суспільства" (21 квітня 2011 року).

Доповідь Єпіфанової О.В.(директор НБ СНУ ім. В. Даля) „Шляхи розвитку відкритого доступу до наукового надбання" ;

Презентація - „Створення репозитарію відкритого доступу" Савельєвої В.В.(заст. директора НБ СНУ ім. В. Даля);

- до навчально-методичної конференції „Підготовка спеціалістів фармації у ВНЗ: здобутки та перспективи майбутнього"(10 листопада):

- „Бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової та навчальної роботи" (Стасик Л.І. - директор бібліотеки ЛДМУ);

- до   міжнародної   науково-практичної   конференції  „Персонал   бібліотеки   в системі управління якістю бібліотечно-інформаційноїдіяльності"(20-21 жовтня):

- „Методична діяльність - складова процесу управління науковою бібліотекою ВНЗ" - (Єпіфанова О.В. - директор, Щербина К.І. - заст. директора НБ СНУ ім. В. Даля);

- до науково-практичної конференції „Час. Суспільство. Бібліотека" (24-25 листопада):

- „Проблеми вибору автоматизованих  бібліотечно-інформаційних систем (АБІС) бібліотеками ВНЗ" - (Шиліна О.А. - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- до науково-практичної конференції „Магістерські читання — 2011" (17 грудня 2011):

- „Анализ     необходимости     внедрения     автоматизированных библиотечно-информационных систем в библиотеки" - (Шиліна О.А. - НБ ЛНУ ім. Т. Шевченка);

- журнал „Бібліотечний форум України"№3/2011 стаття:

- „Вплив культурно-просвітницької діяльності бібліотек вищих навчальних закладів на формування особистості студента" - (Нехаєва І.С. - бібліотека ЛНАУ).

У травні та червні 2011 року два провідних бібліотекаря бібліотеки ЛНАУ пройшли підвищення кваліфікації на курсах у ДНСГБ НААН (м. Київ).

З 16 травня по 10 червня дев'ять співробітників бібліотеки ЛДУВС пройшли стажування на базі НБ СНУ ім. В. Даля. Під час стажування вивчали: організаційно-регламентуючу документацію, структуру бібліотеки та методичного об'єднання бібліотек ВНЗ Луганської області, автоматизацію бібліотечних процесів за допомогою АБІС „УФД/Бібліотека", інформаційне наповнення Web-сайту НБ СНУ ім. В. Даля. Були написані та захищені випускні роботи (реферати).

У листопаді звітного року проведена атестація співробітників бібліотеки ЛДУВС.

Звіт склала зав. методичним відділом НБ СНУ ім. В. Даля Чорна Р.І.

Донецький зональний методичний центр бібліотек ВНЗ 3-4 рівня акредитації

Донецької та Луганської областей

План роботи на 2012 рік

№ пп

Назва заходів

Строк виконання

Виконавець

Примітка

1                      2                           3                   4 5

1. Організаційно-методична робота

1.1.

Надати до зонального центру звіти про роботу бібліотек: - статистичний

- текстовий

до 20.01.2012 до 25.01.2012

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа