С Кіржнер - Підсистема вправ для навчання майбутніх юристів професійно спрямованого англійського монологічного мовлення - страница 2

Страницы:
1  2 

 

 

 

 

 

П. Основний Продуктивний підетап Формування вмінь підготовленого й непідготовленого УПСАММ на рівні тексту.

позитивний/ негативний стан людей, подій, ситуацій, повідомлених співрозмовником;

2)    формулювати висновок із висловленого оцінювання;

3)    висловлювати своє судження про необхідність чи небажаність певного вчинку;

4)    обґрунтовувати оціноч­ні судження.

Група 3. Формування вмінь створювати монолог-переконання. Підгрупи вмінь:

1)       формулювати тезу;

2)       пропонувати аргумен­ти «за» чи «проти»;

3)       формулювати висновок у висловлю­ванні та співвідносити його з тезою;

4)       підкріплювати аргументи прикладами;

5)       логічно будувати висловлювання за допомогою причинно-наслідкових зв'язків;

6)       робити логічні висновки з отриманої інформації та чітко й логічно викласти їх співрозмовнику;

7)       пом'якшувати категоричність висловлювання за допомогою відповідних мовленнєвих засобів;

8)  спонукати до певних дій.
Група 4. Формування
вмінь використовувати
невербальні засоби

спілкування._____________

Група 1. Розвиток умінь створювати підготовлені та непідготовлені монологічні висловлювання різних функціональних типів в залежності від ситуації спілкування.

Підгрупи вмінь:

1) обговорювати,__________


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивні; умовно-

комунікативні та комунікативні; недетерміновані або частково детерміновані змістом ВФГ; індивідуальні, парні й групові;

відповідно до ситуації спілкування під час слухання аудіоряду з вимкненим відеорядом (при повторному слуханні ВФГ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення монологічних висловлювань різних

функціональних
типів відповідно
до ситуації
професійного
спілкування;
дискусія на
______


 

дискутувати з приводу ситуації професійного спілкування;

2) адекватно поводитися у ситуаціях професійного спілкування (під час рольової ділової гри).

без використання опор або з використанням природних опор; з рольовим ігровим компонентом.

професійні теми, рольова ділова гра.

 

Для унаочнення типів і видів вправ, представлених у таблиці 1, наведемо приклади деяких з них у межах кожного етапу навчання.

Підготовчий етап

Вправа 1. Мета: сформувати у студентів уявлення про типові ситуації професійного спілкування юристів. Опора: без опор

Тип вправи: умовно-комунікативна продуктивна. Вид вправи: «мозковий штурм». Форма виконання: в малих групах.

Інструкція. а) You are now law students and future specialists. In your profession there's much speaking involved in different communicative situations. Work in groups of three. To activate your knowledge and ideas about your future work discuss possible situations of professional communication. Then exchange ideas with other groups.

Контроль: виявлення результатів обговорення всією групою і викладачем.

b) Now look at the pictures of lawyers at work. Define the activities in each picture with typical situations of professional communication. Check your variants with the key.

Опора: серія фотографій, на яких представлені такі ситуації професійного спілкування: 1) юридична консультація; 2) спілкування з партнером; 3) допит свідка; 4) співробітництво з колегами; 5) представлення особи у суді; 6) ділова нарада.

Тип вправи: рецептивна-продуктивна.

Вид вправи: співвіднесення фотографій з назвами типових ситуацій професійного спілкування.

Форма виконання: індивідуальна робота. Контроль: самоконтроль за ключем.

Вправа 2. Мета: сформувати поняття про основні типи монологічних висловлювань у професійній діяльності юристів.

Інструкція. You are future lawyers so in your profession you will need to speak legal language in a variety of different situations. Let's find out together what communicative functions are most typical for lawyers' speech. Answer my questions and make necessary conclusions during our small discussion. Be ready to summarize the information you acquire for the class.

Questions.

1.  Who do lawyers usually speak to? In which situations?

2.  What personal features should lawyers possess to be successful?

 

3.  What psychological problems do lawyers face while communicating with different groups of people?

4.  What is important for lawyers: a) really help a client who is at a loss and needs qualified legal help; b) be successful in court as a defense lawyer or a prosecutor; c) be able to encourage people to do what is necessary?

5.     What are the final purposes of lawyers' speech in typical situations of professional communication?

Опора: без опор.

Тип вправи: умовно-комунікативна продуктивна. Вид вправи: евристична бесіда. Форма виконання: групова.

Контроль: з боку викладача під час відповідей студентів з подальшим представленням висновків бесіди декількома студентами перед групою.


Вправа 3. Мета: навчити розрізняти основні комунікативні наміри у типових ситуаціях професійного спілкування та розпізнавати лексичні й граматичні засоби їх вираження.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С Кіржнер - Підсистема вправ для навчання майбутніх юристів професійно спрямованого англійського монологічного мовлення

С Кіржнер - Підсистема вправ для навчання майбутніх юристів професійно спрямованого англійського монологічного мовлення