Л. Тупчієнко - Політологія - страница 101

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Те, що вже сьогодні зроблено на ниві державотворення в Ук­раїні, не має однозначної оцінки є втрати, помилки, невдачі. Але незаперечним є те, що зроблено теж чимало ухвалено Консти­туцію, розпочато реформи, зупинено розвал економіки, інших життєважливих сфер. А головне дедалі більше людей вклю­чається у вирішення найрізноманітніших завдань. Саме ця безліч простих справ дає змогу громадянам усім і кожному відчути свою причетність до розбудови власної держави такої політич­ної структури, яка б всіляко б підтримувала населення у його по­всякденних турботах, у його прагненні зробити життя заможним і достойним. Яскраво і переконливо це засвідчили події на київському Майдані у листопаді-грудні 2004 року.

Тож попри всі втрати і невдачі першого етапу державотворення в Україні, своєрідну "приватизацію" цього історичного завдання

Тема 8   ДЕРЖАВА. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 159чиновництвом, успіх його залежить саме від участі народу, усіх громадян. Як писав І.Франко, "щоб витворити з величезної етнічної маси українського народу українську націю, суцільний культурний організм, здібний до самостійного культурного і політичного життя".

Держава це надбання народу, його вибір і тому має служити йому, а не навпаки. Такої держави ми ще не маємо. Але вона мо­же і повинна постати, оскільки у нас немає ніяких автономних від держави структур, які могли б забезпечити порядок, цілісність і життєдіяльність суспільства.

"Є"

160

Тема 9

ПОЛІТИЧНІ ПАРТИ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ ТА РУХИ

План лекції:

1. Суть, призначення, ознаки та функції політичної партії

2. Типологія політичних партій. Партійні системи

3. Громадсько-політичні організації та рухи

1. Суть, призначення, ознаки та функції політичної партії

Оглядаючи політичне життя сучасного світу, не можна обійти ува­гою політичні партії, громадсько-політичні об'єднання та рухи та­ка велика і значуща їх роль у політиці, у житті всього суспільства. Адже саме на них лежить обов'язок вибору мети і завдань суспільного процесу, інтеграції їх у практичну політику, вони вира­жають засадничі принципи демократії політичний плюралізм, представництво, виборність посадових осіб.

Щоб зрозуміти сутність і значення цих феноменів, слід про­аналізувати основні концепції політичних партій, з'ясувати функції та типологію політичних партій, партійних систем, призначення, ти­пологію та функції громадсько-політичних об'єднань і рухів.

Політичні партії у сучасному розумінні це дітище боротьби трудя­щих за громадянські права та результат еволюції різноманітних угру­повань у політичному житті різних країн: (олігархів і демократів у ста­родавній Греції, популярів та оптиматів у давньому Римі, гвельфів та гібелинів у Італії, просвітеріанів та індепендентів у Англії і т. д.). Провідною лінією їх розвитку була реалізація ідей представництва та виборчого права, які розробили і обстоювали Дж. Локк, А. де Токвіль, Дж.С. Мілль, Б. Чичерін та ін. Ще Е. Берк у XVIII ст. передбачав, що "партійний поділ, незалежно від того, діють партії в цілому в інтересах добра чи зла, є річчю невіддільною від вільної системи правління."

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія