Л. Тупчієнко - Політологія - страница 118

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Однак, хоч ця якість має виняткове значення, однієї її замало, щоб дана особа стала політичним лідером. Вкрай важливо, щоб лідер умів по-новому осмислювати інтереси мас, не потакаючи їм, а коригуючи і розвиваючи їх в інтересах справи, задля перемоги. Наведемо приклад 2004 року, кампанію по виборах президента України. Усі кандидати на найвищу державну посаду запропону­вали суспільству свої політичні програми, в яких чільне місце зай­мали звинувачення, претензії до влади і до інших претендентів, олігархів, зрештою, до всієї української спільноти, яка не спромо­глася зробити правильний вибір. Якщо ж лідер володіє згаданою якістю (її ще називають здатністю до інновації), він може, виходя­чи з інтересів народу, чітко визначити мету, яка здатна об'єднати людність і забезпечити підтримку з боку найрізноманітніших соціальних груп і громадсько-політичних об'єднань, а також засо­би досягнення цієї мети. А для цього лідеру необхідно глибоко оп­рацювати механізми реалізації визначеної мети, які б спиралися на традиційні і нові мотивації, тобто те, що спонукатиме людей до ба­жаних лідеру (а, отже, і суспільству) дій. Щоб бути в змозі так чи­нити, політичному лідеру як повітря потрібна інформація, причому, саме політична інформація. Йдеться про такі відомості, які дають точне і повне уявлення про інтереси, стан і очікування різних суспільних (національних, політичних, професійних) груп, а отже,

186 їх можливості та тенденції розвитку, ймовірні загрози і напруже­ності, їхні взаємовідносини з владою та різними суб'єктами політичного життя.

Добре відомо, що політики віддають перевагу оцінці минулого воно вже відбулося. А політичного лідера вирізняє вміння перед­бачати, прогнозувати політичне майбутнє, тобто, як і через які при­чини та обставини найімовірніше розвиватимуться політичні відно­сини, відносини, серцевину яких становить суперництво за вла­ду. І тепер, базуючись на цих ознаках чи здатностях, можна більш-менш повно окреслити предмет діяльності політичного лідера. Це управління, регулювання суспільних відносин, тобто базових, справді фундаментальних відносин щодо власності, справедли­вості та ін., що виникають між соціальними групами та людьми, які їх утворюють. Завершити характеристику рис, якостей, здібностей політичного лідера доречно виразити словами Макса Вебера: 'Політику роблять головою, а не якимись іншими частинами тіла або душі."

Ясна річ, лідер не може ставити будь-які цілі, визначати будь-які проблеми і розраховувати на їх вирішення. Він до певної міри за­ручник того середовища, в якому він тільки і може зробити те, що дане середовище йому "дозволяє". Але якраз лідер і лише він здатний вплинути на середовище, у певному розумінні підкорити його собі, своїм ідеям і діям. Це вдається не кожному, але якщо вдається, то кожному по-різному, залежно від типу, до якого нале­жить той чи інший політичний лідер.

М. Вебер першим зробив класифікацію і розбивку за категоріями типів політичних лідерів. Німецький вчений виділив три типи лідерства:

1. традиційне лідерство, яке визначає належність до еліти вірою у непорушність традицій ("я буду сенатором, бо сенатором бу­ли і батько і дід і т.д.");

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія