Л. Тупчієнко - Політологія - страница 119

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

2. харизматичне лідерство, яке засноване на вірі у виняткові здібності вождя;

3. раціонально-легальне лідерство, яке ґрунтується на визначе­них законом правилах і процедурах "входження" в еліту (партійна боротьба, вибори і т. д.).

У літературі досить широко представлені кожний з цих типів лідерства, тому можна обмежитись цією загальною характеристи-

Тема 10     ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ПОЛІТИЧЕ ЛІДЕРСТВО 187кою, додавши до неї, що за стилем лідерство буває авторитарним та демократичним, що очевидно, а також формальним (коли да­на особа спирається на владу, дану певною посадою) і нефор­мальним (виникає на основі особистих відносин учасників).

Доречним буде вказати і на типологію політичних лідерів, яка існує у сучасній зарубіжній літературі. Тут виокремлюються лідер-реформатор, лідер-революціонер, лідер-консерватор, лідер-лібе-рал, лідер-ідеолог, лідер-прагматик, лідер-фанатик, лідер-угодник, відкритий лідер і лідер-догматик, лідер-прапороносець, лідер-маріонетка, лідер-пожежник.

Наведена класифікація важлива тим, що вказує на соціальну роль чи призначення, які може і повинен виконати лідер певного типу або якими є його суспільні функції незалежно від його ти­пології.

Інтеграція суспільства, об'єднання мас, знаходження і ухвалення оптимальних політичних (управлінських) рішень, захист мас від беззаконня, самоправства бюрократії, забезпечення постійного зв'язку між масами і владою, мобілізація мас і легітимація існуючої політичної системи у цьому справжнє покликання і постійна тур­бота особи, якщо ім'я їй політичний лідер.

188 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологія

Тема 11

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

План лекції:

1. Політична культура як феномен, зміст та суб'єкти

2. Політична свідомість та політична поведінка скла­дові політичної культури

3. Типи та функції політичної культури

1. Політична культура як феномен, зміст та суб'єкти

Сьогодні існує надзвичайно широкий спектр думок і позицій у трактуванні поняття "політична культура". Інколи її ототожнюють з освітнім і культурним рівнем людини, її здатністю відповідним чи­ном вести себе на людях, умінням чітко і ясно формулювати свою політичну позицію.

А політологи Г.Алмонд і С. Верба (США) більш категоричні: "Розви­ток стабільного і ефективного демократичного правління залежить від чогось більшого, ніж урядовий структурний процес. Він (розвиток) за­лежить ... від політичної культури. Якщо ця культура не спроможна підтримати демократичну систему, шанси останньої на успіх мізерні".

Є й найбільш поширене трактування політичної культури: "Ця кате­горія узагальнено характеризує політику як особливу, самостійну сфе­ру суспільної діяльності з її якісного боку. Політична культура синтезує в собі політичну свідомість, діяльність і поведінку людей у сфері влад­них відносин і управління суспільними справами". Останнім часом рівень політичної культури у даному суспільстві визначають одним з головних критеріїв його (суспільства) цивілізованості.

Так чи інакше, а для побудови демократичного суспільства (а са­ме цей процес ми спостерігаємо в наші дні в Україні) необхідно створити відповідну політичну культуру, отже слід знати, що вона являє собою, якою є її структура, які функції вона виконує і вже потім яка політична культура існує в нашому суспільстві.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія