Л. Тупчієнко - Політологія - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Політичні погляди і концепції мислителів давніх часів належать не лише минулому, вони служать ідейними джерелами сучасних політич­них доктрин, є надбанням майбутніх політичних процесів, ідей, куль­тури. Тут ми ознайомимося з творчістю окремих мудреців, які залиши­ли найбільш помітний слід в історії політичної думки.

Найперші свідомі уявлення людей про суспільство, державу, владу, політичні явища формувалися як відбиток економічних, географічних, духовних умов їхнього життя. Вони відображали не лише погляди їх творців, але й інтереси, сподівання великих соціальних груп, тією чи іншою мірою соціально-політичну реальність в цілому.

Перші центри цивілізації з'явилися на берегах річок: єгипетське царство на Нілі, месопотамське на Тигрі і Євфраті, індійське на Інді, китайське на Хуанхе. Що свідчило про це? Ознаками ви­сокого рівня розвитку цих суспільств були: поява міст та центрів торгівлі і влади; поділ суспільства на стани (цар, жреці, воїни, чи­новники, землероби, раби); формування духовної спільності лю­дей на основі єдності мови, культури, релігії; виникнення і викори­стання писемності як засобу комунікації, нарешті виникнення протодержави як системи органів влади і управління суспільством.

Тема 2    ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ І СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ ПОЛІТИКИ 21

Політичні ідеї того часу знайшли своє відображення у нечислен­них джерелах, які збереглися, серед яких "Повчання Птаххете-па", "Повчання гераклеопольського царя своєму сину"; унікальна "Книга мертвих". Це релігійні тексти на папірусі, які вкладалися в гробниці разом із муміями. Вони створювалися у відповідності з пе­реконанням, що релігійний текст, який проголосив жрець при житті людини, і в подальшому зберігає силу і впливає на суспільне життя після його смерті. У цих документах описується піраміда вла­ди єгипетського суспільства: на вершині стояли боги (найвище місце посідав бог Ра), нижче їхній покровитель фараон, ще ниж­че залежні від фараона жреці, далі чиновники, рабовласники і найнижче раби.

Автори згаданих джерел наголошують на рівності від природи всіх вільних і необхідності відповідності поведінки людини принци­пу "ка" критерію доброчинності та справедливості, "гарантом" чого виступала влада фараона. Робиться спроба апологетизувати його єдиновладдя фараон не лише представник Бога на Землі, але й найкращий і найрозумніший з усіх людей. Основа його вла­ди насилля і залякування. "Щоб ти міг бути добрим царем на землі, передає документ слова фараона Аменемхета І, зроби своє серце твердим до всіх підданих. Народ поважає того, хто три­має його в тривозі".

Однак і справедливість, і законослухняність були притаманні ли­ше поглядам панівних верств, зацікавлених в ідеалізації існуючих порядків. Що ж стосується низових прошарків, то вони не раз ви­ступали проти влади, руйнуючи та грабуючи судові палати, вики­даючи на смітники збірки законів.

Зауважимо, що Єгипет упродовж багатьох століть справляв знач­ний вплив на сусідні країни своєю могутністю, а отже і політико-правовою думкою та культурою. Серед них Месопотамське цар­ство, яке виникло майже за тисячу років до нашої ери. З історичних джерел, що дійшли до нас, найбільш вагоме закони Хаммурапі (XVIII ст. до н.е.). Тут вказується, що царська влада походить від бо­га Мардука, вона пов'язана з релігією, а опір їй є прояв зневаги до богів. Хаммурапі, за свідченням цього джерела, проголошував: "За велінням Шамаша, великого судді небес і землі, нехай сяє моя спра­ведливість в країні, за словом Мардука, мого владики, нехай не знайдуть мої передбачення нікого, хто б анулював їх".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія