Л. Тупчієнко - Політологія - страница 123

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Часом такі дії можуть набирати форм політичних злочинів, як ось: захоплення приміщень, пошкодження власності, насилля, за­хоплення заручників, партизанські дії, революції, війни.

Більшість політологів вважає, що ознакою нормального функціонування політичної системи є не загальна політизація насе­лення, а нормальна діяльність громадян у різних сферах, як пра­вило, без втручання у політику. З іншого боку, у суспільстві, де не задоволені первинні потреби людей, їх політична поведінка і участь будуть спрямовані насамперед на задоволення соціально економічних потреб, а не інших цінностей та інтересів.

Політичній участі як формі політичної поведінки протистоїть аб­сентеїзм. Він присутній за будь-якого політичного ладу. Але якщо люди зовсім не беруть участі у виборчих кампаніях, голосуванні, діяльності політичних партій, то це ознака серйозної кризи легітим-ності політичної системи, влади зокрема.

194 Спробуємо узагальнити сказане. Отже, у сфері свідомості політичну культуру характеризує наступне: ступінь інтересу до політики від його відсутності до найвищого ступеню; рівень роз­витку політичної свідомості суб'єкта; ставлення до існуючої політич­ної системи, влади (підтримка, довіра, недовіра); ставлення до інших учасників політичного процесу, готовність взяти участь у тих чи інших політичних акціях та очікування від цього; ставлення до закону; уявлення про "правила політичної гри", у т. ч. що дозволе­но, а що ні; характер політичної самовизначеності: я ліберал, державник, монархіст, комуніст; політична мова. У сфері поведінки політична культура може бути означена:

- формами і ступенем участі у політичному житті суспільства (мітинги, партійна робота, страйки);

- формами і рівнем взаємодії з державними інститутами та не­державними структурами;

- типом електоральної поведінки участю у виборах чи бойко­туванням їх.

Зрозуміло, що цими елементами не обмежується структура політичної культури. Дуже важливу роль відіграють також політич­ний досвід суб'єкта і особливо норми політичної культури, в яких відображаються (закріплюються) зразки або стереотипи політичної поведінки. Саме через них здійснюється регулювання політичних відносин, політична соціалізація, орієнтація людей на політичні цінності та ідеали. Кожна політична система виробляє свої норми, закріплюючи їх у програмах політичних партій, регламентах (зако­нах) діяльності органів влади, політичних символах (державний герб, гімн тощо). Щоправда, політичні стереотипи це не лише упереджені уявлення, оманливі образи чи спрощенні міркування про владу, її діяльність. Це, насамперед, усталений, схематичний образ того чи іншого політичного явища, спосіб політичної по­ведінки і дії, який став звичним для людини. Стереотип може спо­творювати політичну реальність, але й відображає в ній типове, за­гальне; деформує уявлення про політичні відносини, але і служить їхньому самозбереженню.

Так, наприклад, розвинута демократія являє собою ні що інше, як набір стереотипних процедур: у проведенні виборів, поведінці лідерів та виборців тощо.

Тема 11     ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА 195

3. Типи та функції політичної культури

Будь-яка політична культура завжди відображає інтереси, суспільне становище, особливості історичного розвитку певної соціальної верстви, нації, інших суб'єктів політичного життя.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія