Л. Тупчієнко - Політологія - страница 128

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Політична ідеологія це система вірувань, переконань та по­глядів, які обґрунтовують, виправдовують, узаконюють ту чи іншу форму правління і її політичний курс. Ідеологія дає силу і свіжість нації, класу, групі, мобілізує їх, а ширше формує розрізнене на­селення в народ. Має рацію український політолог В. Лісовий, який трактує ідеологію як сукупність тих фундаментальних цінностей, ідеалів існування, які цілеорієнтують, регулюють, мотивують життя, життєвої правди, яка вимагає стійкості, за яку слід триматися, за яку стояти до скону. Саме тому ми спостерігаємо в історії будь-яко­го суспільства певну закономірність його криза розпочинається з кризи ідеології, яка панує в ньому, і відродження суспільства роз­починається з оновлення ідеалів, утвердження нових цінностей.

202 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологія

То чому ж тоді і досі зберігається критично-зважливе ставлення до ідеології? Нагадаємо, що вона виникає у пору, коли різко поси­люється класова диференціація, коли формуються і виокремлю­ються нації, і кожна з цих суспільних груп прагне витворити свій міф, щоб довкола нього об'єднати своїх прихильників і відрізнити їх від інших. Тобто будь-яка ідеологія завжди тенденційна. Вона по­яснює, обґрунтовує, виправдовує чи спростовує політичні реаль­ності (дійсний стан речей) з позицій певної суспільної групи. Більше того, саме оця яскраво виражена тенденційність і робить певну систему знань, вірувань, переконань ідеологією. Особливої ж сили їй надає те, що вона крім названих раціональних елементів включає і емоційно-вольові: пристрасть, волю, ненависть, симпатію. Все це зумовлює специфіку ідеології як способу відображення дійсності, її відмінність від наукового (логічно-раціонального) та життєво-побутового (здоровий глузд).

Німецький політолог Маннгейм довів, що ідеологія виступає у двох формах: а) загальної (тотальної), яку поділяє вся нація, вся країна, кожний громадянин і б) часткової, окремої групи, партії, класу, нації. До пори до часу вони загальна і часткова співісну­ють, але коли справа доходить до здобуття влади (т. б. права роз­поділу повноважень і привілеїв, права і можливості нав'язувати свою волю), між ними розпочинається війна, яка виявляється у на­маганні якоїсь із часткових ідеологій видати себе за необхідну всьому суспільству або здобути якомога більшу підтримку.

До речі, саме у такий спосіб з'являється досить поширений і не­безпечний у наш час різновид часткової ідеології національний або релігійний фундаменталізм. Він характеризується некритичним ставленням до своїх ідей, намаганням піднести їх до рівня обов'яз­кових для всіх, обстоюванням тези про унікальну неповторність свого бачення світу.

З іншого боку, аналіз та історичний досвід показують, що в кожній частковій ідеології, при всій її заангажованості, крім групових, класо­вих, національних, релігійних елементів є також загальнодержав-ницькі, загальнолюдські елементи. Саме тому демократичний устрій обстоює можливість і необхідність плюралізму ідеологій і водночас заперечує фундаменталізм як свідоме звеличення одних ідеалів і приниження інших, силове нав'язування групових інтересів усьому суспільству. В літературі справедливо підкреслюється, що суспільна

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія