Л. Тупчієнко - Політологія - страница 132

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Але якраз це розмежування щодо основоположних ідеологічних ідей та принципів (революція, непримиренна класова боротьба, дик­татура пролетаріату) породило на початку XX століття розкол і в робітничому русі і в соціал-демократії, що радикально змінило магістральний шлях історичного розвитку сучасного світу. Соціал-де­мократія і комунізм (в особі Комінтерну та правлячої в Росії партії більшовиків), які виросли з однієї і тієї ж соціальної бази (робітництво) і одних і тих же ідейних джерел, з найважливіших пи­тань світоустрою опинилися по різні боки барикад непримиренної боротьби, яка нерідко виливалася у справжні війни між народами.

При тому що існує чимало національних та регіональних соціально-філософських та ідейно-політичних варіантів соціал-демократизму

208 Л. С. ТУПЧІЄНКО Політологія

 ("соціалізм", "латиноамериканський соціалізм", "шведська" модель, "фабіанський соціалізм"), всі вони у наш час, зазвичай, об'єднуються одним загальним поняттям "демократичний соціалізм". Ідейними батьками і розробниками соціал-демократичної ідеології були Е. Берн-штейн, О. Бауер, М.Адлер, Б.Чичерін, П. Струве, а серед українських діячів - М. Драгоманов, С. Подолинський, І.Франко, М. Грушевський. На перше місце вони ставили свободу, рівність і солідарність людей. Але тут же поставало кардинальне питання: як добитися того, щоб соціалістичне суспільство стало суспільством найбільшої економічної ефективності і найбільшої свободи і водночас забезпечувало рівність усіх членів суспільства?

Один із напрямів пошуків сучасної соціал-демократії ліквідація експлуатації людини людиною при неодмінному збереженні недо­торканими основних ліберально-демократичних інститутів і свобод (англійський лейборизм, скандинавська соціал-демократія). Уже в роки першої світової війни німецька соціал-демократія відкрито визнала підпорядкування класових пріоритетів національним пріоритетам. Після другої світової війни об'єднані в Соціалістичний інтернаціонал партії рішуче відмовились від ідеї диктатури проле­таріату, класової боротьби, знищення приватної власності і усуспільнення виробництва, що досі були основними постулатами соціал-демократичної ідеології. Незабаром частина з цих партій стали правлячими, а згодом у більшості країн Європи соціал-демо­крати стали потужною парламентською силою.

Коротко суть сучасної ідеології демократичного соціалізму вира­жається в "основних цілях соціалістичного прагнення". Це свобода, справедливість і солідарність. Здобувши владу і суспільну підтримку на цій ідеологічній платформі, соціал-демократичні партії стали ініціатора­ми і реалізаторами багатьох реформ, що забезпечило серйозні успіхи у всіх сферах суспільного розвитку, у подоланні конфронтації на міжнародній арені. При цьому соціал-демократи виявились спромож­ними пристосувати свої лозунги і поведінку до вимог часу, беручи за зразок поступовість, конкретність заходів і дій рутинної роботи, ре­алізації так званих "малих справ" (що понад 100 років тому Е. Берн-штейн виразив у формулі "мета ніщо, рух усе").

Так з активною участю соціал-демократії формується система прин­ципів, цінностей, норм, які поступово позбуваються ідеологічної обме­женості і стають загальним набутком усього суспільства.

Тема 12     ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ 209

В Україні, де сторіччя тому була дуже популярна соціал-демократич-на ідея (досить згадати, що її обстоювали М.Грушевський, В.Винни-ченко, С. Петлюра та ін.), відродження соціал-демократизму відбу­вається дуже складно і суперечливо. Так, тут офіційно зареєстровано 3 соціал-демократичні партії у той час, як до Соцінтерну прийнято не їх, а Соціалістичну партію України. Ще близько 10 партій по суті сповідують соціально-демократичну ідеологію. А місце і роль їх у політичному житті багато в чому визначаються ставленням до них існуючого режиму, а не розумінням і підтримкою широких верств.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія