Л. Тупчієнко - Політологія - страница 134

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Так, у повоєнні роки (20-і, 40-і рр. XX ст.) в Європі зростав інте­рес суспільства до правих ідеологічних течій. У 60-80-і минулого століття різко зросла активність сил, що одержали назву "нових лівих" (Г. Маркузе, С. Кармайкл та ін). Критикуючи робітничий клас за його зраду ідеям революції, вони проголосили засобами поря­тунку політичне насильство, руйнування, розбещеність. Цей екст­ремізм особливо імпонував молоді ("хіпі"), частині інтелігенції, маргінальним верствам. Але поступово ультрареволюційність згас­ла і трансформувалась в ідеї самовдосконалення особистості, "сек­суальної революції", "расового соціологізму" (справедливе, гуман-

Тема 12    ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ 211не суспільство є метою не всіх, а лише темношкірого населення), молодіжної революції і т. д.

3. Ідеологія націоналізму у контексті українського державо­творення

Як уже зазначалося, будь-яка ідеологія це певна сукупність взаємопов'язаних ідей, цінностей, символів та ритуалів, призначе­них об'єднувати людей заради спільних політичних цілей. Але оскільки ідеологія є не відображенням дійсності, а своєрідним про­ектом впливу на неї через пропозицію певного ідеалу, то в цьому ідеальному образі завжди є своя центральна або базова цінність. Націоналізм це ідеологія, в якій нація є найважливішим поняттям і центральною цінністю. Правда, у багатьох вітчизняних виданнях зберігається застаріле, ще з радянських часів твердження про те, що націоналізм є ідеологія, в якій нація є абсолютною цінністю. Так, в одному підручнику з політологіії читаємо: "Націоналізм ідео­логія, психологія, соціальна практика, світогляд та політичне підко­рення одних націй іншими, проповідь національної винятковості та переваги, розпалювання національної ворожнечі, недовір'я та конфліктів".

Такі риси дійсно зустрічаються у деяких розповідах націоналізму (в українській історії прикладом цього може бути т. зв. чинний або інтегральний націоналізм), але до них не зводиться ідеологія націоналізму.

Є й інші крайнощі у трактуванні націоналізму, а саме: він є не ок­ремою політичною ідеологією, проте присутній як складник інших політичних ідеологій. І це має свої підстави, адже, наприклад, лібе­ралізм першим проголосив принцип самоврядування націй. Нація як реальність присутня у консерватизмі, соціал-демократизмі, ко­мунізмі. Проте ці ідеології не визнають нації за центральну цінність, скажімо, для лібералізму особистість, права людини, політична стабільність, добробут є вищими у порівнянні з нацією. Звідси постійна критика націоналізму від імені усіх ідеологій, яка у ра­дянському чи російському комунізмі набрала вигляду боротьби проти т.зв. "буржуазного націоналізму". Правда, цей останній див­ним чином асоціювався виключно з неросійськими націями.

212 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологія

Тож було б дуже легко критикувати націоналізм за окремі край­нощі, які притаманні окремим його різновидам. У такий спосіб можна легко розправлятися з будь-якою ідеологією. Але така кри­тика не здатна зменшити привабливість націоналізму, який по-своєму трактує націю і тому містить в собі перспективні ідеї, здатні об'єднати і мобілізувати націю.

На загал ідеологія націоналізму, як довів Е.Сміт, виходить з таких основних засад: людство природним чином поділяється на нації, кожна нація самобутня, вона є джерелом політичної влади, усвідо­млення своєї національної ідентичності є запорукою індивідуальної свободи, нації зможуть реалізувати себе тільки у їхніх власних державах, відданість нації державі перевищує інші відданості.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія