Л. Тупчієнко - Політологія - страница 135

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Одне з підтверджень тому оформлення національно-патріотичної ідеології, яка в реальних умовах сучасної України об­стоює ідеї відродження української нації у контексті поваги до інших націй через утвердження на цих засадах української дер­жавності. Саме привабливість цих ідей забезпечила виняткову од­ностайність українських громадян на парламентських виборах 1990 року і під час референдуму у грудні 1991 року, коли постала суверенна Українська держава.

Тут важливо ще раз наголосити: без таких ідей неможливе ство­рення народом свого власного суспільного буття. Саме такі перспек­тивні ідеї визначають джерела, резерви національного самовироб-ництва, самовідтворення. Тому й сьогодні зберігають своє значення слова І.Франка: "Все, що йде поза рами націй, се або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої зма­гання до панування єдиної нації над другою, або хворобливий сен­тименталізм фанатів, що раді би широкими і вселюдними фразами покрити своє духовне відчуження від рідної нації".

Отже, ідеологія є необхідним і важливим елементом сучасного суспільно-політичного життя. Вона представлена широким спект­ром різних систем цінностей і програм їх реалізації. В Україні після кількодесятилітнього панування єдиної ідеології (комуністичної) та своєрідної деідеологізації суспільства поступово утверджується іде­ологічний плюралізм. Але специфіка нашого краю (як і багатьох молодих держав) переконує в тому, що крім розмаїття ідеологій тут вкрай необхідна і єдина загальна або тотальна ідеологія, яка б об'єднувала, примиряла громадян, ідеологія єдиної української,

Тема 12     ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ 213демократичної державності. Ця ідеологія має бути національною щодо формування, формулювання та прищеплення усім і кожно­му громадянам країни національно-державної свідомості, саморо-зуміння, прагнення обстоювати святині, високі ідеї і цілі, які нада­ють сенс буттю і нації, і кожному її представникові. Правильним буде назвати таку ідеологію щирою апологетикою Вітчизни або патріотизмом у власному значенні цього слова. В цьому є теж пев­на тенденційність, але саме завдяки їй відкривається перспектива для всіх і кожного, що зрештою формує волю і прагнення жити до­стойно у достойному суспільстві.

"Є"

214

Тема 13

ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ

План лекції:

1. Що таке соціальний конфлікт? Типи конфліктів

2. Політичний конфлікт: джерела, причини, стадії

3. Механізми та  засоби  розв'язання політичних конфліктів

1. Що таке соціальний конфлікт? Типи конфліктів

Сучасний світ багатий на міжнаціональні і міжконфесійні чвари, протиборство політичних партій і їхніх лідерів, розбірки й у злочин­ному світі, нарешті міждержавні конфлікти і війни. Тією чи іншою мірою це стосується всіх країн, у т. ч. й України. Більше того, з ча­сом стає все очевиднішим, що і влада, і громадяни нашої держа­ви виявилися непідготовленими до подолання кризових явищ і конфліктних ситуацій. Адже довгий час свідомості наших людей нав'язувалась думка про майбутнє царство загальної і вічної гар­монії інтересів, про те, що конфлікти відіграють винятково негатив­ну, навіть руйнівну роль. Безперечно чимало конфліктів обходили­ся і обходяться людям і суспільству в цілому надто дорого. Досить згадати, що з 6000 років писаної історії людства лише 127 були відносно мирними.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія