Л. Тупчієнко - Політологія - страница 138

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Це означає також відкрите (публічне) співставлення інтересів у сфері політичних відносин, боротьбу за владу і участь в ній, за вплив на неї. У Європі, яка історично першою стала на цей шлях, війни, революції, повстання зрештою привели до того, що держава відступила, а гро­мадяни здобули право впливати на її рішення, обмежувати її все­владдя. Так сформувалася культура соціального компромісу між вла­дою і підданими основа основ європейського життя.

Інша реальність Сполучені Штати Америки. Там конкурентна боротьба набула особливого розмаху, там розцвів індивідуалізм (людина орієнтована на себе). Це був конфлікт сильного і слабко­го, Півночі промисловості і Півдня царини рабства. Основним атрибутом цього протистояння і цієї культури конфліктування став кольт. Людина, яка орієнтувалася на себе, стає орієнтованою у та­кий спосіб і назовні. Відповідно культура конфліктних взаємовідно­син, розв'язання конфліктів змінилася через визнання людини і як трудівника і як громадянина.

Наша ж буденна свідомість і здоровий глузд штовхають до того, що краще взагалі обійтись без конфліктів, мовляв, "поганий мир краще гарної сварки". Цю ситуацію зумовило тривале панування в головах громадян і в засобах масової інформації безконфліктної моделі суспільства. Тож щоб її (ситуацію) змінити, слід насамперед інтелектуально і психологічно засвоїти і сприйняти конфліктну па­радигму буття світу, т. б. розуміння того, що конфлікти нормаль­не, природне явище суспільного життя. Вияв і розвиток конфлікту взагалі корисна і потрібна справа.

Типова риса радянської системи розрив між її декоративним оформленням і її реальними інтересами. Мілітаризація економіки і всього життя важка і затратна для суспільства породила конфлікт між військово-промисловим комплексом і потребами людського життя. Цей безперспективний шлях і цей конфлікт зу­мовили тіньову економіку, обмін матеріальних цінностей на повно­важення у прийнятті рішень, підірвали стимули трудової діяльності, попродили психологію підлабузництва і взаємної недовіри. Врешті-решт все українське суспільство стало конфронтаційним, а різно-

Тема 13     ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ 219манітні претензії громадян, груп, організацій зводяться до одного: у чиїх руках влада, той і розподіляє ресурси, повноваження і кон­тролює їх.

Звідси і своєрідне розуміння причин конфлікту у нашому суспільстві: це, мовляв, переважання несправедливості над спра­ведливістю, прагнення можновладців до наживи, ігнорування по­треб людей. Іншими словами, в усьому винна молода українська державність, а вона б мала дотримуватись міри у розподілі благ і почестей, особливо місць у владних структурах.

Специфіка конфліктної ситуації в Україні і в тому, що конфліктність відносин стала всеохоплюючою, у суспільстві немає такої цінності (ще вчора це була суверенна держава), щодо якої існувала б загальновизнана точка зору. З будь-якого питання існу­ють не просто дві, як мінімум, думки це ще півбіди. Біда в тому, що ці міркування несумісні.

Політична культура в Україні не знає таких перевірених часом постулатів, як "вислухав і іншу сторону", "якщо не примиритесь, то принаймні дізнаєтесь щось нового".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія