Л. Тупчієнко - Політологія - страница 144

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Тема 13     ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ 227шук мирного виходу з політичного конфлікту. Кожний з них має свої достоїнства і вади чи обмеження, через це найбільш ефектив­ним є їх комплексне застосування залежно від конкретних умов і характеру конфлікту.

Що ж означає розв'язання політичного конфлікту? Усунення су­перечності інтересів різних політичних об'єктів. Конкретно йдеться про наступне: політичний конфлікт можна вважати розв'язаним, вирішеним, якщо усунуто об'єкт конфлікту або коли цей об'єкт розподіляється між учасниками конфлікту. Можливі й інші варіанти встановлення правил почергового використання об'єкту політич­ного конфлікту, компенсація одній із сторін за передачу об'єкту іншій або ж перенесення відносин сторін в іншу площину, де ймовірні спільні інтереси.

Розв'язання політичного конфлікту підтверджується письмовою угодою, в якій відображається кінцевий результат. Це може бути згода всіх учасників, угода, яка відповідає законодавчій або мо­ральній волі зовнішньої сили, варіант, нав'язаний однією із сторін, нарешті, в угоді вказується, що конфлікт з часом втратив акту­альність і розв'язався сам собою.

Найбільш ефективним методом розв'язання політичних конфліктів є переговори. У політичній практиці їх використовують і для нав'язування вимог однією стороною іншій, і для затягування протистояння, але йти на переговори слід неодмінно. Вони дають віддачу тоді, коли обидві (усі учасники) сторони визнають, що крім суперечливих інтересів у конфліктуючих суб'єктів є й значущі спільні інтереси, потреби, цінності. Важливо також, щоб сторони визнавали можливим досягнення порозуміння і виявили волю для цього. А на першому місці у підготовці переговорів має бути чітке і жорстке визначення предмета суперечки (протистояння, конфлікту). Необхідно на цьому етапі зібрати інформацію про про­тивника (партнера), скласти особистісні характеристики, передба­чити ймовірні аргументи.

Переговори, як правило, розпочинаються взаємним визнанням права кожної з сторін. Щоб вони принесли бажаний результат, слід навчитися слухати і чути іншу сторону, демонструючи ро­зуміння точки зору опонента. Наступним етапом має бути з'ясуван­ня того, як противники розуміють конфлікт, чітко і жорстко визна­чити предмет обговорення, зафіксувати спільні точки зору та

228 Л. С. ТУПЧІЄНКО Політологіяспокійно з'ясувати, що розділяє сторони. На завершення цієї стадії переговорів слід знову описати зміст конфлікту, розпочати пошук спільного розв'язання та схвалити "спільне комюніке", в якому відзначити узгоджені моменти та розбіжності, що залишилися. До передумов успіху на переговорах ведуть такі кроки, як зняття уяв­них конфліктів, т. б. того, що породжене неточною інформацією; а також поступове зміцнення довіри між партнерами.

Але є й обставини, які можуть звести нанівець будь-які зусилля по підготовці та веденню переговорів. Іншими словами, чого слід уникати при цьому. Насамперед представлення власної помилки як прорахунку противника, часткове "приховування" своїх інте­ресів, зайняття "бойової позиції" або ж відхід у "глуху оборону". Дуже важливо для досягнення успіху не наполягати на визнанні своїх переваг та не нагадувати про старі образи і не наголошува­ти на вразливих місцях противника. Помилкою буде й оголошен­ня (після завершення переговорів) переможця і переможеного. Найкраще тут пасує популярний вислів "перемогла дружба", т. б. від розв'язання (врегулювання) конфлікту виграють обидві (усі) сторони.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія