Л. Тупчієнко - Політологія - страница 145

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Оскільки переговори ведуть люди, живі істоти зі своїми емоціями, стилем поведінки, життєвим досвідом, цінностями і пе­реконаннями, то все це позначається на їх ході і результатах. Звідси стає зрозумілим, що для успіху переговорів, а отже, і для розв'язання конфліктів принципово важливо учасникам перего­ворів бути психологічно підготовленими до них. Це передбачає, що кожний з них повинен розділяти людину і проблему, уміти зо­середитись на проблемі і звільнитись від емоцій. А ще важливо, щоб учасник переговорів уявив на своєму місці іншу людину, та дотримувавсь обґрунтованої тактики у поведінці і вміло викорис­товував усну та письмову (ділову) мову.

Практичні психологічні дослідження засвідчують: для успіху на пе­реговорах багато значить вміле використання техніки нейтралізації зауважень противника, реакції на вигуки, репліки, захисту від не­коректних (навіть брутальних) висловів співбесідників, партнерів і опонентів, техніки постановки запитань і відповідей. Користь у пе­реговорах неодмінно принесе переважне вживання слів у позитив­ному смислі (саме так, зрозуміло, правильно, прекрасно, звичай­но), що підкреслює надійність, ретельність, сумління.

Тема 13     ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ 229

Успіху доб'ється той, хто від самого початку переговорів прагну­тиме відвести опонента від деструктивної позиції, покаже перева­ги конструктиву для нього, не заперечуватиме його позицію, але й не прийматиме її, даватиме противнику виговоритись, не відповівши йому тим же.

Висновок з цього такий: ефективна стратегія переговорів це насамперед стратегія злагоди, пошуку і примноження спільних інтересів та уміння їх поєднувати у такий спосіб, який не буде опісля викликати бажання порушити досягнуту угоду. Проте це не означає, що треба в усьому йти на поступки партнеру по перего­ворах ради досягнення угоди за будь-яку ціну. Адже не може бу­ти сталої угоди, якщо хоча б одна з сторін буде почувати себе ущемленою. Усталеність досягнутої шляхом переговорів угоди це один з критеріїв ефективності процесу переговорів. Тому політична практика однозначно заперечує такі прийоми, як попе­редній "набір очків для торгівлі", "ув'язки" різного ґатунку, всілякі кон'юнктурні варіанти.

У будь-якому разі тверда налаштованість на розв'язання конфлікту формує таку важливу якість як терпіння до суперника, до іншої дум­ки. Слід усвідомити, що політика, енергійні дії політика можуть дати позитивні результати лише з часом. Ще М. Грушевський попереджав: як би події не підганяли політичного лідера, він повинен виявити во­лю і терпіння, щоб своїми діями не завдати шкоди справі. Тим більше, що у політики дуже мало засобів "зробити добре" суспільству, зате "зробити погано" засоби необмежені.

Завершуючи тему, ще раз наголосимо, що конфліктні ситуації, конфлікти неодмінний супутник суспільного, зокрема політично­го життя. Абсолютно уникнути їх неможливо, але можна і треба навчитися передбачати їх, регулювати їх, управляти ними, мінімізуючи негативні наслідки, а найголовніше вміти ефективно розв'язувати. Взагалі демократичний контроль над конфліктними ситуаціями включає в себе наступні спеціальні процедури, прийо­ми і методи:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія