Л. Тупчієнко - Політологія - страница 151

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Тема 14     СВІТОВА ПОЛІТИКА. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ 239

Україна не лише є об'єктом впливу глобальних проблем, а й ви­ступає активним спів партнером інших держав (насамперед через діяльність ООН) у їх розв'язанні. Особливо помітними є наша участь у зусиллях щодо розв'язання таких проблем, як зміна кліма­ту та погіршення глобальної екологічної безпеки, нерозповсюд-ження ядерної зброї та протидія проявам ядерного тероризму, гу­манітарні катастрофи та питання захисту дітей у збройних конфліктах. Тут і відповідні пропозиції Генеральній Асамблеї ООН щодо використання інноваційних технологій, координації зусиль у справі мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, доручення українського інтелектуального потенціалу та потенціалу України як космічної держави до спільних наукових пошуків світового співто­вариства у сфері побудови високоякісної системи міжнародної екологічної безпеки тощо.

3. Україна у сучасній системі міжнародних відносин

Принагідно зауважимо, що і політична модернізація, і загрози та виклики глобалізації не залишають осторонь жодну країну, жод­ну націю, а, отже, тією чи іншою мірою стосуються і України. Став­ши 1991 року на шлях незалежної державності, наша країна уже відчула на собі нереальність відродження національної гідності на­роду у формі самоізоляції, як і те, що сучасний суперечливий світ все ж є взаємозалежним. А це означає, що молода держава Ук­раїна повинна максимально мобілізуватися, щоб гідно ввійти у світове співтовариство. На жаль, більш як за 15 років нам не вда­лося знайти ефективний шлях і достойні засоби модернізації суспільство опинилося у стані системної кризи, яка загрожує національною катастрофою або ж втратою на цей раз уже ос­таточно державності.

Тим більше "навантаження" за цих умов випадає на зовнішню політику Української держави. її основне покликання створення сприятливих умов для реалізації внутрішньої політики, гарантуван­ня територіальної цілісності і недоторканості кордонів держави, за­безпечення безпеки кожного громадянина і суспільства в цілому. З цією метою вона використовує різні засоби економічні (розши­рення  зовнішньої торгівлі),  політичні  (розвиток рівноправних

240 Л. С. ТУПЧІЄНКО Політологіявідносин з іншими державами), військові (співробітництво, миро-творчість), культурні та ін.

Однак було б надто примітивно і непродуктивно зводити зовнішньо-політичну діяльність держави до простої суми дій чи за­ходів. Відзначимо, що існує безліч теорій (концепцій) зовнішньої політики, практично у кожній країні існує система спеціальної підготовки кадрів для зовнішньої політики і дипломатії. В Україні Інститут міжнародних відносин Київського національного універси­тету ім. Т. Шевченка, Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України. У ряді наукових установ (Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної Академії наук України, Національний інститут стратегічних досліджень, Національний інститут проблем міжнародної безпеки) розробляються найбільш ефективні засоби і методи реалізації по­ставлених цілей зовнішньої політики України.

У державі є структури, які визначають загальну стратегію і цілі зовнішньої політики (Верховна Рада України), розробляють та здійснюють перспективні і поточні плани дій на міжнародній арені (Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Міністерство економіки та ін.). Згідно з Конституцією Ук­раїни практичне керівництво здійсненням зовнішньої політики на­лежить до компетенції глави держави Президента України.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія