Л. Тупчієнко - Політологія - страница 155

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Тому найефективнішим напрямом зовнішньої політики не може бути один та ще й на тривалий час, як не може бути і багато. За умов сучасного економічного обвалу, політичного протистояння, соціальної немотивованості і духовного занепаду будь-який на­прям діяльності на міжнародній арені приховує в собі небезпеку для країни опинитися в залежності чи підлеглості. І, навпаки, в яко­му б напрямі не розгорталася зовнішньополітична діяльність, вона має прагнути того, щоб Україна якомога довше уникала активних дій на міжнародній арені, щоб влада, держава, громадяни могли якомога повніше зосередитись на діях внутрішніх.

Тож ще раз наголосимо: коли Україна вступає у контакти з інши­ми державами, то мова йде (і має йти!) не лише про визначене для неї, про очевидне (вигідно невигідно), але й про її саморе-алізацію як партнера. Зовнішня політика тоді ефективна, коли ви­суває реальні ідеї, які відображають внутрішні проблеми країни, коли її курс забезпечений ресурсами (кадрами, матеріально, фінансово) і тому гнучкий у здійсненні, нескований заздалегідь за­даними ідеологічними схемами. Саме завдяки усьому цьому політичний діалог між державами стає ефективним, збагачує не лише його учасників, але й весь політичний простір.

Яким же є сучасний світ, де розташовується країна, яка щойно здобула своє буття серед інших? Сучасний світовий розвиток, одержавши такі могутні поштовхи, як крах колоніальних імперій, закінчення біполярного поділу світу, вихід на арену міжнародного життя у другій половині ХХ століття більшості з нині існуючих дер­жав, характеризується наростанням різноманітності у всіх сферах життя, з одного боку, і глобалізацією, т. б. посиленням інтеграції, універсалізацією, з другого. Причому все більш виразним стає не-однолінійність, а різновекторність людської еволюції. Перед кож-

246 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіяним народом (країною) відкривається не єдина лінія історичного розвитку, а спектр, "жмут" можливостей, альтернатив, які по-різно­му реалізуються в різних ситуаціях. Тому, образно кажучи, сучас­ний світ не має ні своєї Столиці, ані своєї Мекки. На наших очах складається картина всесвітньо-історичного руху, де індивідуальне становлення національно особливого не менш значуще для люд­ства, ніж адаптація до вже існуючих норм і форм суспільного бут­тя. Тож і Україна, особливо зусиллями молодих, має і повинна ре­алізувати історичний шанс своїм входженням у навколишній світ (європейський, глобальний) збагатити, урізноманітнити його і тим самим стати його достойним і повноправним учасником.

"Є"

Тема 14    СВІТОВА ПОЛІТИКА. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

247

Заключення

З викладеного вище стає зрозумілим: політика як одна з найваж­ливіших сфер життєдіяльності може і повинна досліджуватись і вивчатись, що надаватиме політичному процесу більшої раціональності, а, отже, і ефективності. А наскільки це важливо, може судити кожна людина. Адже вона так чи інакше постійно стикається зі світом політики чи то в державній установі, чи звер­таючись до громадської організації, а також на роботі, під час на­вчання у школі чи університеті, підтримуючи ту чи іншу політичну партію і голосуючи на виборах за її кандидата.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія