Л. Тупчієнко - Політологія - страница 159

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

-Є-

а) гетьманат

б) Центральна рада

в) Директорія

г) УНР

д) Генеральний секретаріат

е) Народний секретаріат

громадська організація форма державного правління орган виконавчої влади УСРР абревіатура назви Української дер­жави

орган виконавчої влади УНР тимчасовий орган влади в Україні

V.  Хто був прихильником (автором) наступних політичних концепцій:

а) консервативний монархізм

б) чинний націоналізм

в) "Самостійна Україна"

г) національний комунізм

д) соціал-демократія

е) комунізм

Микола Скрипник, Михайло Грушевський, Василь Шахрай, Дмитро Донцов, Микола Міхновський, Вячеслав Липинський

VI. Кому належать нижченаведені вислови:

"Ніхто нам не збудує модерну державу, якщо ми не хочемо ста­ти модерною державою"; "Чисте діло вимагає чистих рук";

"Україна для українців, і доки хоч один чужинець залишатиметь­ся на нашій землі, ми не маємо права покласти зброю";

"Справа державного самовизначення вимагає серйозного став­лення, впевненості і готовності нації виховати, викохати держав-ників, які своєю недолугою політикою не зведуть її в провалля";

"Україна стане колись Еладою... з малих племен, якими адже ж були колись греки, постане велика культурна нація";

"У природі все що завгодно, над чим ми маємо владу, може слу­жити нам засобом, і тільки людина. є мета в самій собі";

"Причина нещасть українців у їх схильності до компромісів, культурництва, лібералізму, сподіванні на інтелект і порозуміння, тоді як справжні нації спираються на волю до життя, до влади, ро­мантику боротьби, винятковість і фанатичну віру в самих себе".

(Драгоманов, Міхновський, Грушевський, Й.-Г. Гердер, Туган-Ба-рановський, Донцов, Липинський).

-е-

254

Контрольні питання:

-е-

4.1.   Від яких слів походить слово "політика" і яке було їх первісне значення?

Як трактували політику Платон, Аристотель, Макіавеллі, Вебер? У підручниках наводяться різні визначення політики. До якого схиляєтеся Ви і чому? Які Ви знаєте форми і які види політики? Чому і коли виникає політика? Які функції виконує політика в суспільстві? Що розумів Вебер під політикою як професією? Які риси мають бути у політика?

На побутовому рівні політику називають "умінням жити разом" і "відмиванням дочиста надто брудною водою". Яке може бути цьому пояснення?

Що Вам відомо про сучасні дискусії щодо сутності політики, політичного?

4.10. У якому сенсі людина є суб'єктом політики, а в якому її об'єктом?

4.2. 4.3.

4.4. 4.5. 4.6. 4.7.

4.8.

4.9.

"Є"

Тести

I. Кому належать наведені нижче визначення політики: "Політика у найвищому сенсі є життя, а життя є політика"; "Фокусом всієї політики є ставлення політики до державної влади"; "Політика є участь у справах держави";

"Політика... означає прагнення до участі у владі чи до здійснення впливу на розподіл влади" (Вебер, Маркс, Ленін, Шпенглер).

II.  Заповніть вільні клітини: політичні методи

політичні інтереси політичні відносини політична діяльність політичний процес

це засоби переконання, аргументовані докази, врахування інтересів, громадсь­кої думки, демократичний стиль по­ведінки політиків; це це це це

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕСТИ

255політична стратифікація це політичне життя це

III. Політика розрізняється:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія