Л. Тупчієнко - Політологія - страница 161

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

6.8. Чому демократія вважається кращою у порівнянні і іншими ре­жимами?

6.9. Назвіть основні складові компоненти політичної системи. Які з них ефективно діють у політичній системі України?

6.10. У політичній літературі називають три і п'ять типів політичних режимів. Яка Ваша думка з цього приводу? Аргументуйте її.

Тести

-е-

I.   Які з наведених нижче понять і

а) типи політичних систем за формами правління

б) типи політичних систем за формаційною ознакою

в) типи політичних систем за цивілізаційною ознакою

г) типи політичних систем за характером політичного режиму

визначень відповідають одне одному?

1) авторитарні, демократичні;

2) рабовласницькі, феодальні, буржуазні, соціалістичні;

3) ліберально-демократичні, комуністичні, традиційні, авторитарно-консервативні

4) тоталітарні, англо-американського типу, континентально-європейські, доіндустріальні

-е-

II.   Заповніть вільні клітини відповідними визначеннями компонентів політичної системи: інституціональний складається з . функціональний є сукупністю функцій, які . регулятивний є сукупністю норм та засобів . комунікативний є сукупністю відносин . ідеологічний є сукупністю .

258

III. Політична система за Д. Істоном:

??

Вхід

ПС

Вихід

Розшифруйте цю схему, заповнивши позначені знаком запитання відповідні місця.

IV. Основними критеріями типології політичних систем виступають:

- характер політичного режиму;

- суспільно-економічна формація;

- тип цивілізації;

- рівень (тип) політичної культури.

Які типи політичних систем розрізняють за кожним з цих кри­теріїв (тоталітарний, англо-американський, феодальний, постіндустріальний, демократичний, патріархальний).

V. Україна обрала демократичний тип політичної системи. Сьогодні, згідно з Конституцією України, відбувається активний процес фор­мування нової політичної системи. Складовими елементами цьо­го процесу виступають: забезпечення прав і свобод громадян .(доповність своїми міркуваннями).

"Є"

?

?

?

Тема 7

Контрольні питання:

7.1. За визначенням Авраама Лінкольна, демократія "це правління народу, обране народом і для народу". Якщо це не утопія, то чи можливе справжнє народовладдя взагалі? Аргу­ментуйте свою відповідь.

7.2. Що таке пряма демократія? У чому її достоїнства, а в чому за­грози?

7.3. Чому необхідна представницька форма демократії? Які вона несе обмеження демократії?

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕСТИ 259

7.4. Різні концепції демократії містять загальні положення або прин­ципи демократії. Це: суверенітет народу, принципи більшості, принцип представництва, принцип прав і свобод особи, прин­цип плюралізму. Що означає кожен із них?

7.5. Назвіть основні сучасні концепції демократії та розкрийте їх зміст.

7.6. Чим сучасна демократія відрізняється від античної?

7.7. Чому засоби масової інформації виступають інститутом демо­кратії?

7.8. Вибори це ознака і необхідна умова демократії. Чому?

7.9. Що таке виборча система? Які типи виборчих систем Ви знаєте?

7.10. В Україні вибори до органів влади та місцевого самоврядуван­ня проводяться за партійними списками. Як це впливає на оз­доровлення влади та суспільного життя?

Тести

-е-

I. Карл Потер пропонував замість питання: "Хто має правити?" задума­тися над іншим питанням: "Як нам організувати політичні установи, щоб погані та некомпетентні правителі не завдали надто великих втрат?". В чому відмінність цих підходів? Аргументуйте свою думку.

II. Чим сучасна демократія відрізняється від античної?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія