Л. Тупчієнко - Політологія - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Асиметрія впливів супроводжує нас усюди: в сім'ї, у відносинах між друзями і закоханими, а тим більше у службових і власне політичних відносинах. Уже добре і широко відомо, що людині необхідна і влада над собою. Мало хто ще вірить у романтичні і сентиментальні міфи до­би Просвітництва про природну відсутність у людини вад від народ­ження (людина народжена для щастя, як птах - для польоту) і про те, що її (природу людини) псує несправедливо влаштоване суспільство, антигуманні суспільні відносини. Насправді, як це доведено досліджен­нями з психоаналізу, структурної антропології, філософії постструкту-ралізму, людина має подвійну природу, т. б. задатки і до добра і до зла, власне людське і тваринне. Для упокорення останнього і потрібні відповідна культура, воля, те, що ми називаємо владою над собою. І чим менше ми спроможні стримувати свої стихії самостійно, тим більшою стає можливість і необхідність зовнішнього втручання і при­мусу. Показове у цьому контексті свідчення колишніх в'язнів сталінських таборів: найбільший опір експериментам влади над люди­ною чинили щиро віруючі релігійні люди; вони знали кінцеву ницість земної влади і ввіряли свою долю вищій владі - Богу.

Доречно нагадати аристотелівське визначення людини як політичної істоти (тварини). А нерівність людей у політичній сфері і виступає як нерівність впливу і влади (подібне зустрічається і в тваринному світі, що забезпечує виживання того чи іншого виду).

Повертаючись до раніше сказаного, відзначимо, що амбіва­лентність (роздвоєність) природи людини виявляється у сприйнятті влади і як чисто механічної дії, спрямованої на досягнення раціонально сформульованих цілей, і як ірраціональної засади, при­страсті, що робить владу для багатьох самоцінною. Ось як виразно передав таке відчуття влади Михайло Лермонтов у сповіді Печоріна: "Збуджувати до себе почуття любові, відданості і страху - чи це не є першою ознакою і найвищим торжеством влади? Бути для когось причиною страждань і радості, не маючи на те якого б то не було позитивного права, - чи не найсолодша це пожива для нашої гор-

Тема 5     ВЛАДА І ВЛАДНІ ВІДНОСИНИ 87дості?" Тому можна сказати, що влада виступає і як засіб, і як са­моціль, як влада заради влади. Феномен влади полягає в тому, що вона уособлює не лише порядок, вигідний правлячим верхам. По­ряд з цим вона уособлює і порядок взагалі, упокорюючи небезпечні стихії соціального хаосу. А це означає, що влада народжується з са­мим суспільним процесом, будучи однією з необхідних умов його функціонування. Влада - суть спрямовуюча сила, але в той час во­на сама породжується суспільними силами, т. б. у певному сенсі їм підпорядкована і без їхньої підтримки не може існувати. її (влади) специфічна ознака - домінування владної волі. Влада спирається на встановлений порядок та організовані дії і втілюється в них, а пра­во діяти з використанням цього порядку і організації означає во­лодіння владою. При цьому право являє собою здатність суб'єкта діяти чи давати вказівки, після чого відбуваються зміни в існуючому порядку речей (явищ). У політичній науці можна виокремити такі концепції влади:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія