Л. Тупчієнко - Політологія - страница 72

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Єдиновладдя або конституційно-авторитарний режим не допускає існування жодних політичних партій окрім правлячої. Тут проголо­шується мінімум громадянських прав і свобод, до того ж вони фак­тично порушуються. Парламент будується на корпоративних засадах, т. б. більшість його членів призначається, а не обирається.

Військово-диктаторські режими це, зазвичай, тимчасові і вста­новлюються в результаті військових переворотів. Тоді відміняється конституція, а її місце займають акти військової влади. Політичні партії, громадські організації, представницькі органи влади розпу­скаються, замість органів місцевого самоврядування управління здійснюють призначені чиновники.

Таким чином, авторитарний політичний режим (за всіх його різновидів) має такі ознаки: відмова від принципу поділу влад, на­томість посилюється виконавча влада, яка зосереджується у руках глави держави чи уряду, обмежується виборність органів держав­ної влади, через що парламент перетворюється на додаток вико­навчої влади, істотно обмежуються або навіть ліквідовуються гро­мадянські права і свободи людини, забороняються опозиційні

114 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіяпартії та громадські організації. Нерідко за авторитаризму мілітари­зується державний апарат, застосовуються політичні репресії.

Один з найбільш реакційних типів політичних режимів - то­талітаризм. Він теж має різновиди (нацизм, фашизм, сталінізм), але при цьому характеризується рядом спільних істотних ознак. Глибо­кий аналіз даного потворного явища зустрічаємо у працях Х.Арендт ("Походження тоталітаризму"), K. Фрідріха та З. Бже-зинського ("Тоталітарна диктатура й автократія").

Нагадаємо, що термін цей італійського походження (total - за­гальний, всеохоплюючий) - саме Б. Муссоліні у 20-х-30-х рр. взяв­ся творити на Апеннінському півострові тоталітарну державу.

Типовими, найбільш характерними ознаками тоталітарного ре­жиму є:

- надцентралізована структура влади, яка на всіх рівнях фор­мується бюрократичним шляхом, через закриті канали. При цьому можновладці не несуть відповідальності перед виборни­ми органами та виборцями, відсутній законний механізм усу­нення їх від влади;

- монопольний всеохоплюючий контроль держави над всіма сферами суспільства, повне його одержавлення;

- влада належить одній масовій партії, згуртованій довкола сво­го лідера і яка зрослася з державним апаратом;

- політизація, регламентація і санкціонування всієї життєдіяльності суспільства, постійний поліцейський контроль за поведінкою громадян;

- вимога до громадян активно виявляти відданість і підтримку режиму; громадсько-політичні організації існують формально, стають по суті продовженням (філіями) партійних або держав­них структур;

- монопольна ідеологія, яка обґрунтовує і виправдує існуючий режим і веде непримиренну боротьбу з усіма іншими ідео­логіями та інакомисленням.

Руйнівна роль тоталітаризму проявляється у тому, що за нього між людьми руйнуються всі природні, суспільно значущі зв'язки, їх пов'язує лише ставлення до загального авторитету, до держави. Втрачається людська індивідуальність, кожен стає лише гвинтиком величезного державного механізму. Над всіма панує страх, який

Тема б     ПОЛГГИЧНА СИСТЕМА 115приховується надмірною відданістю символам і лідерам.

Як бачимо, тоталітарний режим у чомусь подібний до авторитар­ного, у літературі зустрічається твердження про те, що останній ви­ступає перехідним етапом від тоталітарного режиму до демократії. Цю обставину слід мати на увазі, коли аналізується сучасний політичний режим в Україні.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія