Л. Тупчієнко - Політологія - страница 77

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

122 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіяпрофесійній, соціокультурній, політичній сферах, щоб не лише "мати", але й "бути", самоздійснитися як особистості. Отже, бачимо виразний рух від "демократії рівності" до "демократії свободи" з її принципами автономії, самодіяльності.

Одне з поширених трактувань демократії протиставляє її деспо­тизму, фанатизму, авторитаризму. Але європейський і особливо американський (США) досвід збагатив це розуміння ще й такими ознаками, як прагнення до відкриттів, колонізації, підкорення, пер-шопрохідництва. Така настанова означала принциповий розрив з природними потребами людини, традиційними цінностями, що є характерним для східних цивілізацій. Саме в цей час формується сучасна політика як відкрита змагальність різних соціальних груп у боротьбі за владу перед очима незалежного виборця. Тобто, уже XIX ст. у багатьох країнах Європи формуються соціальні групи з різними інтересами, вони усвідомлюють ці відмінності і здобули за­конне право захищати ці інтереси, об'єднуючись у політичні партії. Якщо раніше у політиці вбачали боротьбу між добром і злом, то відтепер вона стає ареною протиборства законних інтересів. Політика поступово перетворюється на сугубо інструментальну сферу один з різновидів соціальних технологій. Уже забулося (в Європі і США) гоббсове (і Локка) застереження: держава не вис­тупає носієм всезагального інтересу, перед яким мають впасти ниць усі приватні інтереси, а всього-на-всього "найманий сторож", який служить громадянам за певну плату. Породжена західною (європейською) цивілізацією безмежна технологізація суспільно-політичних відносин загрожує перетворенню людини на засіб, а природи на сферу свавілля людини. В той же час східна культура виходить з іншої засади категоричної стриманості від будь-яких дій, що могли б порушити рівновагу в оточуючому світі.

Дуже своєрідно проявляє себе в сучасному світі і сформований європейською політичною культурою принцип нейтралітету право­вої держави з ідеологічних та моральних питань. На його базі по­став загальнодемократичний принцип "все, що не заборонено, дозволено", а його реалізація сприяла розвитку розкутої індивіду­альної ініціативи. Але чи скрізь цей принцип дає однаково пози­тивні, як в Європі і США, результати?

Наприклад, в Україні, як і на всьому пострадянському просторі, за­провадження цього принципу призвело до того, що одні групи скори-

Тема 7    ДЕМОКРАТІЯ. ВИБОРИ ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ 123стались ним для безпардонних дій партноменклатурної, а почасти і номенклатурно-мафіозної приватизації. Іншим же, а це переважаюча більшість населення, цей демократичний дозвільний принцип лише "дозволив терпіти" всі наслідки такої приватизації. Отже, реалізація де­мократичного принципу в одних культурах обертається далеко не де­мократичними наслідками в суспільствах іншої культури.

Тут, в Україні, усе настійнішою стає потреба у втручанні держави в регулювання суспільних відносин якраз в інтересах демократії. Подібним чином слід оцінити і таку ознаку західної демократії, як вільна конкуренція в економічній сфері. Принцип демократії перед­бачає рівні можливості для самодіяльних індивідів, але такими навіть в умовах високоіндустріальних країн можуть бути далеко не всі, решта ж потребують тієї або іншої форми державної підтрим­ки. І знову ж підтвердження цьому бачимо в умовах сучасної Ук­раїни, де "шокове", стихійне запровадження ринкових відносин виштовхнуло мільйони людей із сфери виробництва, залишивши їх без легальних і достатніх джерел існування.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія