Л. Тупчієнко - Політологія - страница 81

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Мобілізаційна, яка виражається у спонуканні громадян до відповідних політичних дій (або свідомої бездіяльності), в їхньому залученні у політичну діяльність.

Крім того, маючи великі можливості впливу на розум і почуття людей, напрям їх думок, стиль і мотивацію політичної поведінки,

128 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологія

ЗМI активно формують громадську думку, виконують інноваційну, оперативну, інтеграційну та інші функції.

Підсумовуючи сказане про функції, можна твердити, що ЗМI за­безпечують розширену форму людської комунікації, політично ви­ховують широкі верстви населення. Будучи за образним висловом "сторожовим псом" суспільних інтересів, "очима і вухами" суспільства, ЗМI застерігають від економічних спадів, зростання злочинності, корупції, наркоманії.

Щоб по-справжньому виконувати згадані функції, ЗМI мають бути (виглядати) незалежними. Умови для цього створює правова дер­жава, а також те, що діяльність ЗМI ґрунтується на засадах ринкової економіки, що дає їм можливість "продавати" свій "товар" - інфор­мацію і забезпечувати за рахунок цього свою економічну, а відтак, і політичну самостійність. Особливу роль при цьому відіграє реклама, поширення якої приносить ЗМI значні прибутки, щоправда іноді зму­шує їх виконувати окремі замовлення рекламодавців.

Для вітчизняних ЗМI подібне - значною мірою ідеал, але у світовій практиці нерідкі випадки, коли ЗМI відмовляють навіть найвищим посадовим особам у виступах, якщо останні не містять нової інформації, або коли мас-медіа ініціювали зміну влади (сум­нозвісний Уотергейт у США, коли газета розкрила незаконні дії ви­борчої команди P. Ніксона, і він згодом змушений був перед загро­зою імпічменту піти у відставку).

На жаль вітчизняні ЗМI ще не мають авторитету і досвіду "Бі-Бі-Сі" чи "Таймс", "CNN" чи "Свободи", і тому не рідко вдаються до сенсації. Xоча і у нас є досвід "5-го каналу", "Української правди", які у вкрай несприятливих умовах виборчої компанії осені-зими 2QQ4 року, "зберігали обличчя", давали українському суспільству правдиву інформацію і тим самим впливали на зміцнення демо­кратичних засад і остаточну перемогу всенародного кандидата у президенти.

При цьому слід мати на увазі, що у прагненні мати прибуток, ок­ремі ЗМI не гребують і недозволеними прийомами (демонстрація насильства, порнографії тощо), що вкрай негативно впливає на читачів, слухачів та глядачів. Постійні передачі про безлад, торже­ство сили над законом спонукають людей до примирення з цим злом, породжують у них думку про необхідність "сильної руки",

Тема 7    ДЕМО^А^Я. ВИБOPИ ТА ВИБOPЧI СИСТЕМИ 129яка може зупинити безправ'я, або ж наштовхають окремих грома­дян в обійми різного роду сект, аморальних спільнот тощо.

ЗМІ, будучи частиною сучасного життя з усіма його суперечнос­тями, негараздами, конфліктами, тою чи іншою мірою і відтворю­ють їх. Тому потоки інформації складаються з безлічі суперечливих, часто несумісних одне з одним повідомлень і матеріалів. Через це вони (ЗМІ) не дають і не можуть дати однозначної, правдивої орієнтації для читача, слухача, глядача. Для цього йому необхідно бути критично налаштованим, до певної міри цинічним до будь-якого повідомлення, уміти знайти раціональне (шляхом співстав-лення) у тій чи іншій інформації, а головне мати тверді моральні і політичні переконання, власну думку і мету.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія