Л. Тупчієнко - Політологія - страница 83

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Маніпулювання нерідко використовується і в демократичних державах, особливо в партійній пропаганді та під час виборчих компаній. Згадаємо, як у 2004 році республіканці використали напівправдивий сюжет про військову службу кандидата в прези-

Тема 7    ДЕМОКРАТІЯ. ВИБОРИ ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ 131денти США Керрі. Та і в Україні під час президентської компанії опоненти Ющенка часто не гребували найбрутальнішими прийо­мами для дискредитації супротивника і вихваляння свого канди­дата В.Януковича (чого варта лише історія із запереченням його кримінального минулого).

У політичного маніпулювання є вже сьогодні досить вагома тео­ретична і практична база. Найбільш істотним у цьому є викорис­тання соціально-політичних міфів, т. б. імовірних ідей, що стверджу­ють певні цінності і норми, які масова свідомість сприймає на віру, без критичного осмислення.

Щоправда можливості маніпулятивного використання ЗМІ не безмежні. На перешкоді їм стають досвід, раціональне мислення, переконання людей, а також не контрольовані владою системи ко­мунікацій сім'я, друзі, колеги, тощо. Але не менш важливо, якою є і сама позиція ЗМІ, їхніх співробітників свідомих громадян да­ної країни. А ще важливим є характер взаємовідносин влади і за­собів масової інформації. Ці відносини залежать від того, якою є сама влада, які проблеми стоять перед нею у даний період, якою є ситуація у світі, зрештою державним чи комерційним є той чи інший орган масової інформації.

Звернемо увагу на те, що є партійні ЗМІ (газета "Форверст" ор­ган Соціал-демократичної партії Німеччини, "Товарищ" орган Соціалістичної партії України), державні ("Урядовий кур'єр"), ко­мерційні ("Сегодня") та незалежні ("Дзеркало тижня"). Але у де­мократичних країнах більшість органів ЗМІ переважно підкреслю­ють свою незалежність від державно-політичних інститутів. Проте насправді вони мають певні залежності. Так, відома англійська га­зета "Дейлі телеграф" пов'язана з великим бізнесом, а "Файненшл таймс" з фінансовими колами Лондона, а Тардіан" відстоює інтереси реформістських сил.

Нерідко ЗМІ вступають у відкритий конфлікт з урядом, як це бу­ло у США під час війни у В'єтнамі, агресії проти Гренади, а у Ве­ликій Британії під час війни за Фолькленди і т.д. Проте у тій же Франції ситуація зазвичай була іншою, що дало підставу президен­ту Ш. де Голю звернутися до президента США Кеннеді із запитан­ням: "Як Ви можете управляти країною, не маючи контролю над телебаченням?". Не випадково у Франції державі належить найбільша кількість ЗМІ. Наприклад міністерство оборони тут має

132 38 видань, що виходять щоденним накладом 35 млн. примірників, а всі ЗМI обходяться державі щороку у суму, що перевищує 1QQ млн. франків. До того ж уряд Франції щедро субсидує ЗМI (понад 1Q тис. з 14 тис. що виходять в країні) і тим самим здійснює вплив на їхню діяльність.

Ці та інші подібні факти дають підстави розглядати ЗМI як важ­ливу складову політичного менеджменту, т. б. такої системи уп­равління, в основу якої покладено політичні процеси, передбачен­ня їх наслідків, вироблення рекомендацій для політичного керівництва та забезпечення реалізації їх у політичній практиці.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія