Л. Тупчієнко - Політологія - страница 85

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Розвиток ЗМІ, особливо телебачення, веде до своєрідної "теат­ралізації" політичного процесу, в результаті чого політичні події, на­самперед виборчі компанії, набувають вигляд своєрідної вистави чи спортивного репортажу. Кандидат, який хоче добитися успіху, має бути актором, уміти вести себе перед глядачами і перед каме-

134 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіярами, грати відповідну роль у цьому дійстві. А це висуває спе­цифічні вимоги до ЗМІ. Як відверто, і навіть цинічно, заявляв один з американських політтехнологів: "Ми повинні мати повну ясність в одному виборець реагує на образ, а не на людину. Значення має не те, що є, а те, що подається, і не стільки те що подається, скільки те, що виборець сприймає. Через це ми повинні змінюва­ти не людину, а враження, яке вона справляє".

3. Вибори - важливий інститут демократії

Вище було детально з'ясовано, що засадничою рисою сучасних розвинутих політичних систем є демократія. Дотримуючись тра­диційного її розуміння як народовладдя, відзначимо, що пряма участь кожного члена суспільства у прийнятті всіх політичних і соціальних рішень можлива лише в невеликих общинах. Так було у стародавній час, окремі форми безпосередньої політичної участі існують і в наші дні, такі як збори, сходи, мітинги, маніфестації, рефе­рендуми. А в сучасному суспільстві і його політичних інститутах найбільшого поширення набула представницька демократія. Один з "батьків" американської демократії Д. Медісон трактував цей прин­цип так: "... коли шляхом простої передачі повноважень воля найбільшого політичного організму може бути зосереджена в одній установі, а її потуга використана для будь-якої необхідної для за­гального блага мети." Принцип представництва означає, що інтере­си і воля народу даного суспільства об'єднуються і виражаються представницькими органами. А найбільш поширеним у сучасних державах способом формування політичного представництва є де­легування влади. Таким чином, сучасна демократія являє собою поєднання двох форм народовладдя прямої плебісцитарної або представницької демократії. Механізмом реалізації принципу пред­ставництва, процесу делегування влади є вибори, а точніше ви­борча система. Остання є настільки важливою для здійснення наро­довладдя, що дехто вважає: демократія взагалі зводиться до виборів тих, кому доручається безпосереднє владарювання і управління суспільними справами. Переваги і недоліки демократії, тобто представницької системи, процесу делегування влади реалізуються насамперед через технологію виборів. Сучасні французькі дослідни-

Тема 7    ДЕМОКРАТІЯ. ВИБОРИ ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ 135ки П.Лалюм'єр та А. Демірель вважають, що демократію можна виз­начити як режим, за якого правителі призначаються шляхом вільних і чесних виборів. Ця особливість прямої і представницької демократії знайшла своє відображення і в Загальній Декларації прав людини: "Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю держа­вою безпосередньо або опосередковано через вільно обраних пред­ставників. Воля народу ...має знаходити свій вияв у періодичних і нез-фальшованих виборах, які мають проводитися на основі загального і рівного виборчого права, шляхом таємного голосування"...

Вибори існують давно як процедура безпосереднього обрання або висунення певних осіб шляхом відкритого чи таємного голо­сування для виконання громадських функцій.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія