Л. Тупчієнко - Політологія - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Істини ради, слід відзначити, що в політології не всі дослідники виз­нають за цією наукою прагнення і можливість здобуття об'єктивної істини, оскільки політика для них не необхідність (об'єктивна даність), а "сфера вибору". Однак наука не може існувати без об'єктивної істини. І те, що політологія часто-густо орієнтується на обґрунтування правильності того чи іншого політичного порядку, т. б. володіє відносною істиною, аж ніяк не позбавляє її здатності і мож­ливості здобувати елементи об'єктивного знання.

Тут ми підходимо до однієї з найскладніших проблем у розумінні на­уковості політології, а саме співвідношення в ній між теоретичним поясненням і нормативно-ціннісним підходом. Перше, т. б. наукова

16 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіяінтерпретація, розкриває зміст політичного процесу, описує політичні зв'язки, явища і факти з точки зору об'єктивних зв'язків і взаємодій, через аналіз об'єктивних результатів політичних дій. Наприклад, про сутність і функції політичних партій такий підхід вимагає судити не стільки на основі аналізу їхніх програмних заяв, лозунгів та само­оцінок, а насамперед на підставі реальних дій цих партій, виявлення того, в інтересах яких соціальних груп ці партії діють.

Що ж до цінносно-нормативного підходу, то він виражає суть суб'єктивної інтерпретації політичних явищ і процесів. Тобто, тут в основу аналізу політики кладуться ті чи інші цінності (світоглядні, національно-культурні). Звідси відмінність між двома підходами, але водночас і потреба врахування їх обох. Не випадково відомий німецький політолог Макс Вебер наполягав на певній відстороне-ності, дистанціюванні вченого, зокрема університетського виклада­ча, від кон'юнктурних, суб'єктивних оцінок і особливо від будь-яких політико-пропагандистських висновків. Оскільки спадщина цього видатного мислителя ще не набула широкого визнання в Україні, дозволимо навести фрагмент з його знаменитої статті "Покликання до політики":

"Яку внутрішню насолоду може дати політика як "професія" і яких особистих якостей вимагає вона від того, хто ступає на її стежину?

Перше, що вона дає, це почуття влади... Та перед ним (політи­ком Л.Т.) постає питання: завдяки яким саме якостям сподівається він бути на рівні тієї влади ... і, отже, на рівні тієї відповідальності, яку вона на нього покладає?...

Можна сказати, що загалом три якості мають вирішальне значен­ня для політика: пристрасть, почуття відповідальності, окомір. При­страсть у розумінні спрямованості на саму суть справи... одної при­страсті, якою б справжньою вона не видавалась, тут не досить. Во­на не зробить вас політиком, якщо, будучи відданим "справі", ви не вважатимете відповідальність перед цією справою провідною зіркою вашої діяльності. А для цього (і то головна психологічна якість політика) потрібен окомір здатність із внутрішньою зібраністю та спокоєм віддатися впливу реальностей, інакше кажу­чи, потрібна дистанція стосовно речей і людей".

Методологічний багаж політології включає в себе історичний підхід у дослідженні політики (його часто відносять до загальнона-укових методів або принципів дослідження). Суть його у вивченні

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія