Л. Тупчієнко - Політологія - страница 90

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

В Україні від початку державної незалежності була мажоритарна система, останнім часом існувала змішана, тобто одна половина народних депутатів обиралась за мажоритарною системою, друга за пропорційною. А з 2006 року до всіх органів влади вибори відбуваються лише на засадах пропорційної системи, тобто за спи­сками політичних партій.

Але не тільки і не стільки виборча система визначає ефективність виборів. Для цього необхідні певні передумови. В теорії доведено і практикою перевірено, що зовсім не кожний народ і не завжди здатний виділити до влади кращих з допомогою загальних ви­борів. Так, знаменита Французька революція XVIII ст. розпочалася величезним збудженням народу, проголосивши всенародні вибо­ри до Національних зборів, а завершилося це тим, що щойно об­рані депутати відразу відмінили накази виборців і право свого відкликання. Все завершилося правлінням "іменем народу, задля народу, але без народу".

Отже, не слід вбачати у виборах панацею вирішення всіх соціаль­но-політичних проблем за будь-яких суспільних умов. Що ж до пе­редумов ефективності виборів до органів влади, то серед них відзначимо розвиток відносин власності. Людині, яка володіє власністю, є що втрачати і що захищати, її інтереси потребують відповідних механізмів їх артикуляції та захисту. І вибори є одним із таких механізмів, з допомогою яких можна безболісно усунути (змінити, переобрати) керівників, які не забезпечували умов ре­алізації матеріальних інтересів значної частини, а той більшої час­тини виборців. Так, у 1978 році кандидат у президенти США Р. Рей­ган на теледебатах звернувся до телеглядачів із запитанням, чи вважають вони, що нині живуть краще, якщо так, то вони можуть голосувати за діючого президента Д. Картера. Якщо ні, то очевид­но, що американці потребують зміни. Відомо, з якою перевагою переміг Р. Рейган.

Важливе значення мають, крім економічних, також соціальні фак­тори, а серед них наявність економічно заможного "середнього класу", який становить більшість населення країни і разом з таки-

142 ми соціальними інститутами, як сім'я, церква, корпорація, політич­на партія, забезпечують політичний порядок в умовах конкурент­ної боротьби.

Серед політичних передумов, необхідних для ефективності демо­кратичних виборів, варто назвати існування повноцінного грома­дянського суспільства з його інститутами розвинуту багато­партійність, сталу і досконалу законодавчу базу, незалежні засоби масової інформації.

Ще одна важлива передумова ефективності виборів відчуття ви­борцями своєї історико-національної спільності. Саме це виступає ос­новою патріотизму, поваги до закону, запорукою високої політичної культури народу, демократичних традицій, державної відповідаль­ності. Кажучи простіше, тільки на цій основі в політичному житті вста­новлюються і сприймаються громадянами "правила гри" норми, зафіксовані у конституції та виборчому законодавстві.

Вибори в Україні стали важливим засобом демократизації політич­ного життя. Починаючи з перших демократичних виборів 1989 року, вони відбуваються регулярно, відповідно до закону і на всіх рівнях від місцевих органів влади до президентських. Вперше 1994 року легітимно, на основі результатів виборів відбулася зміна президентів замість Л.Кравчука ним став Л. Кучма, який підтвердив свій ман­дат і в 1999 році. Але дійсно демократичним, навіть доленосним ста­ло обрання Президентом України у 2004 р. В.А.Ющенка. Постійно вносяться зміни у виборче законодавство, у 2004 році запропонова­но пропорційну систему виборів, щоправда під час виборів ще не мало трапляється порушень як у ході виборчої компанії, так і в процесі голосування, а особливо під час підрахунків голосів і під час оголошення виборів. Показовими у цьому відношенні були вибори мера міста Мукачево на Закарпатті у 2004 році, на хід і результати яких була дуже різка реакція як деяких політичних сил в Україні, так і зарубіжних організацій (ОБСЄ, Рада Європи). Мабуть найб-руднішою у цьому відношенні була кампанія по виборах Президен­та України у 2004 р. Верховний Суд України 3 грудня 2004 р. відмінив результати повторного голосування 21 листопада 2004р. через грубі, масові, системні порушення закону про вибори. Щоб убезпечитись від політичних дій, Верховна Рада України навіть вне­сла зміни до Закону про вибори Президента України. Нарешті своєю окремою  ухвалою   Верховний   Суд  України   підтвердивт. б.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія