Л. Тупчієнко - Політологія - страница 91

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Тема 7    ДЕМОКРАТІЯ. ВИБОРИ ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ 143легітимізував результати голосування 26 грудня 2004 р., згідно з якими Президентом України став В.Ющенко. Таким чином, як і скрізь у демократичному суспільстві, так і в Україні вибори продов­жують відігравати важливу роль в політичному "оздоровленні" нації, українського суспільства в цілому.

"Є"

144

Тема 8

ДЕРЖАВА. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

План лекції:

1. Сутність, призначення та ознаки держави

2. Правова держава та громадянське суспільство

3. Державотворення в Україні: зміст та результати

1. Сутність, призначення та ознаки держави

Влада (про що йшлося вище) та держава є ключовими елемен­тами, що об'єднують довкола себе усі явища і процеси світу політичного. Як ми знаємо, саме поняття "держава" (stato, staat, -Q- etat, state) ввів у науку політики Н. Макіавеллі (XVI ст.). Проте як

реальність, т. б. певна політична організація суспільства, вона існує з прадавніх часів (Стародавній Єгипет, Вавілон, Китай, Афіни, Рим), греки називали її поліс, римляни республіка, в українській мові утвердилася назва "держава" за найменням голови суспільної влади - державця (державника). Упродовж тисячоліть - від заро­дження донині дане поняття вбирало в себе як найістотнішу оз­наку відносини панування і підкорення. Попри все це категорія "держава" і досі залишається однією з найскладніших для ро­зуміння і пояснення. Пов'язане це не тільки із складністю, багатог­ранністю цього суспільного феномена, але й з винятковою роллю, яку держава відігравала і відіграє у житті суспільства.

Для того щоб зрозуміти сутність держави, слід бодай коротко згадати, як, де, коли і навіщо виникла вона, т. б. розглянути основні концепції походження держави.

Одна з перших серед них теократична (від грецьких слів teo бог та kratos влада) пов'язує її виникнення з Божим велінням або від Бога (Стародавній Схід, Єгипет, Афіни). Цю ідею і в наші дні обстоює релігія (насамперед християнство), твердячи, що при всій

Тема 8    ДЕРЖАВА. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 145мінливості характеру і конкретних форм держави ідея та принци­пи влади мають божественне походження.

Згідно іншої, патріархальної концепції, держава виникла в ре­зультаті об'єднання родів у племена, племен у союзи для опіки, батьківського нагляду. Конфуцій твердив, що держава це вели­ка сім'я, що зобов'язує її правителів дбати про підданих, як бать­ко опікується дітьми.

У добу Середньовіччя та Нового часу (Т.Гоббс, Дж.Локк) фор­мується договірна концепція походження держави, т. б. вона є ре­зультат або форма всебічного примирення людей, які у "природ­ному стані" постійно конфліктували. Тут вбачаємо певні натяки на належність верховної влади народу, потребу її для взаємодопомо­ги, взаємного співчуття в суспільстві.

З іменем німецького вченого Л. Гумпловича пов'язана дуже по­пулярна ще донедавна насильницька або завойовницька кон­цепція походження держави. Вона трактує виникнення держави як результат підкорення слабких груп (племен, народів) сильнішими, організованішими. Так, до кінця XVIII ст. вважалося, що східно­слов'янські племена не спромоглися створити свою державу, а то­му, як писав автор "Повісті минулих літ", запросили правителями до себе норманів (варягів).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія