А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

0,03

0,03

-

1250

Етан

127

192

267

430

572

670

 

Етилен

55,9

77,9

103

148

-

-

 

Таблиця Д.7 - Фізико-хімічні властивості деяких хімічних сполук при 1=20 °С і Р=1 ат

Хімічна сполука

Хімічна формула

Моль­на маса

Густи­на, кг/м3

Температура, оС

Теплота фазових перетворень, кДж/кг

 

 

 

 

 

їплав.

гвип.,> ^плав^

Ацетон

(СН3)2СО

58,08

810

56,2

- 94,3

523

98,1

Анілін

СбН5№І2

93,1

1022

184,4

- 6,3

448

113,5

Бензол

СбНб

78,11

880

80,2

+5,5

394

126,1

Бутанол

С4Н9ОН

74,12

810

116,8

- 90

590,4

125,3

Вода

Н2О

18

998

100

0

2264

333

Гексан

С6Н14

86

660

68,7

- 95

337,2

151,4

М-Ксилол

С8Н10

106,1

864

139,1

- 47,8

343,6

128

Метанол

СН3ОН

32

792

64,7

- 98

1100

99,3

Метилацетат

С3Н6О2

74,1

930

57,5

- 98,7

411

-

Нітробензол

С6Н5Ш2

123,1

1200

210,6

+5,8

410,6

94,3

Сірковуглець

 

76,1

1263

46,3

- 112

352

-

Толуол

С6Н5СН3

92,1

870

110,6

- 95

362,5

-

Хлор

СІ2

70,9

1600*

-34,04

-100,5

287,8

88,0

Хлорбензол

С6Н5СІ

112,6

1106

132,0

- 45,2

320,5

66,7

Хлороформ

СНСІ3

119,4

1490

61,2

- 64,5

248

-

Етилацетат

С4Н8О2

88,1

900

77,1

- 83,6

373

119

Етанол

С2Н5ОН

46

790

78,3

- 114

849,3

108

Примітка: * - густина подана при температурі кипіння.

Таблиця Д.8 - Густина деяких рідин залежно від температури

Р е ч о в и н а

Густина (кг/м3) при температурі оС |

 

0

20

40

60

80

100

120

Анілін

1039

1022

1004

987

969

952

933

Ацетон

813

791

768

746

719

693

665

Бензин

767

751

735

717

699

681

665

Бензол

900

879

858

836

815

793

769

Бутиловий спирт

824

810

795

781

766

751

735

Вода

1000

998

992

983

972

958

943

Гас освітлювальний

830

819

808

795

781

766

751

Гексан

677

660

641

622

602

581

559

Діетиленгліколь (ДЕГ)

1130

1120

1100

1092

1074

1060

1046

Діетиловий ефір

736

714

689

666

640

611

576

Етилацетат

924

901

876

851

825

797

768

Етиловий спирт, 100%

806

789

772

754

735

716

693

Ізопропиловий спирт

801

785

768

752

735

718

700

Метиловий спирт, 100%

810

792

774

756

736

714

-

Нітробензол

1223

1203

1183

1163

1143

1123

1103

Сірковуглець

1293

1263

1233

1200

1165

1125

1082

Толуол

884

866

847

828

808

788

766

Хлорбензол

1128

1107

1085

1065

1041

1021

995

Хлороформ

1526

1489

1450

1411

1380

1326

1280

Чотирихлористий вуглець

1633

1594

1556

1517

1471

1434

1390

Таблиця Д.9 - Динамічна в'язкість деяких рідин залежно від температури

Динамічний коефіцієнт вязкості, мПас (сП)

Рідина

10оС

20 оС

30 оС

40 оС

50 оС

60 оС

80 оС

100оС

Аміачна вода, 25%

1,72

1,3

1,05

0,855

0,71

0,6

0,42

0,32

Анілін

6,5

4,4

3,12

2,3

1,8

1,5

1,1

0,8

Ацетон

0,356

0,322

0,293

0,268

0,246

0,23

0,2

0,17

Бензол

0,76

0,65

0,56

0,49

0,436

0,39

0,316

0,26

Вода

1,31

1,0

0,80

0,656

0,55

0,47

0,357

0,284

Гексан

0,355

0,32

0,29

0,264

0,24

0,22

0,19

0,158

Діхлоретан

0,95

0,84

0,74

0,65

0,565

0,51

0,42

0,36

Етилацетат

0,507

0,45

0,40

0,36

0,326

0,297

0,248

0,21

Етанол

1,46

1,19

1,0

0,825

0,70

0,59

0,435

0,326

Метанол

0,68

0,584

0,51

0,45

0,396

0,35

0,29

0,24

Мурашина кислота

2,25

1,78

1,46

1,22

1,03

0,89

0,68

0,54

Нітробензол

0,61

0,54

0,48

0,428

0,386

0,35

0,29

0,245

Оцтова кислота

-

1,22

1,04

0,9

0,79

0,7

0,56

0,46

Сірковуглець

0,396

0,366

0,319

0,29

0,27

0,25

0,21

0,19

Толуол

0,667

0,586

0,522

0,466

0,42

0,38

0,32

0,27

Хлороформ

0,63

0,57

0,51

0,466

0,426

0,39

0,33

0,29

Чотирихлористий вуглець

1,13

0,97

0,84

0,74

0,65

0,59

0,472

0,387

Таблиця Д.10 - Коефіцієнти дифузії газів і пари в газах .106, м2/с) при нормальних умовах: г = 0°С, р = 760 мм рт. ст. [1]

Дифузійна__ Газета фаза _

речовина Повітря Н2 02 N    С02 СН4

Азот__13,2___18,1 17,2 16,3*__

Аміак__17,0__73,6 25,3*____

Бензол__7,7__30,6       7,97___5,28__

Водень__6_У__80,0*      69,7 67,4       58,0 69,4

Водяна пара__21,9__75,0      27,0*___13,8 25,1*

Діоксид вуглецю__13,8__55,0       13,9        16,3*      15,4* 15,3

Діоксид сірки__10,3______

Кисень 17,8 69,7      21,9*        18,1 13,9

Ме ан___62,5_____20,6

Метиловий спирт__13,3__50,6____8,79__

Сірководень__8,9__36,9____630__

Етилацетат__7,15__27,3____4,87__

Етиловий спирт__10,2__37,6____6,85__

Примітки:      * - при температурі 20оС;

** - при інших температурах і тиску

£> = Д,( р0і р)(Т І 70)1'5.

Таблиця Д.11 - Коефіцієнти диффузії газів і пари в деяких рідинах .109, м2/с) при 20оС і атмосферному тиску*

Розчинена__Р о з ч и н н и к__

речовина__Вода__Бензол__Метанол__Етанол

Азот__у>2____

Аміак__1,78____

Ацетон__1,16____

Бензол__у»____1,81*

Повітря__2^___Ц33__1,01

Вода____175__1,24*

Діоксид вуглецю__1,78___1,05__3,4

Діоксид сірки__1,47____

Кисень__2Л0__27___2,5

Метан__1,49____

Метиловий спирт__1,60__3,82*___

Сірководень__1,61____

Толуол___1,85*___

Хлороформ___2,50___1,38

Етиловий спирт__1,28*__2,25___

Примітки: * - при температурі 25оС;и

о

1

в в

в

«

В О.

^1

.

в

л ;

н < ч4 І

і1

о4 I

.

5 Н

о о

О'ООІ

56,1

0'ООЇ

56,1

О'ООІ

80,2

0'ООЇ

80,2

100,0

64,5

0'ООЇ

64,9

О'ООІ

100,8

0'ООЇ

46,3

0'ООЇ

61,5

100,0

78,4

о

92,2

58,8

92,9

57,0

95,9

82,3

97,0

80,8

95,8

66,0

93,2

65,9

92,2

101,4

95,0

47,9

96,2

65,7

89,8

78,4

О

86,3

59,6

86,5

58,0

91,0

84,4

92,5

82,0

91,5

67,6

86,6

66,9

83,6

102,5

90,1

49,6

90,5

68,7

81,8

78,6

о

79,5

60,7

80,2

59,1

85,4

86,8

88,0

83,5

87,0

69,3

79,8

68,2

74,6

103,9

84,8

51,6

83,0

71,0

75,3

79,0

о чо

73,0

62,4

73,9

60,4

79,0

89,4

83,0

85,7

82,5

71,2

72,3

69,4

66,0

105,4

79,1

53,7

74,6

73,1

69,9

79,4

о

66,5

64,3

67,4

61,8

71,2

92,1

79,0

88,0

77,9

73,1

62,6

70,8

57,6

107,0

72,6

56,1

66,0

74,5

65,4

80,0

о

59,4

66,7

60,5

63,6

61,9

95,2

75,0

90,3

72,9

75,3

51,5

72,2

48,5

108,6

64,5

59,0

54,6

75,9

61,4

80,8

30

51,2

69,6

52,4

65,9

51,1

98,6

68,6

94,0

66,5

78,0

39,6

73,6

38,0

110,7

54,4

62,3

41,0

77,2

57,6

81,7

о сч

40,0

72,8

41,7

69,0

38,0

102,2

59,0

99,0

57,9

81,7

27,1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

А П Врагов - Гідромеханічні процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

А П Врагов - Сравнительный анализ энергетических затрат в процессах высаливающей и испарительной кристаллизации

А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв