київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

І. Шанувати один в одному людину - більше, ніж правило етикету, це ціннісний принцип моралі й моральності, але будь-яка повага обов'язково має конкретну форму вияву. Цю форму зовнішнього вияву внутрішньої вихованості формує етикет. Узаємна повага людей, що має форму взаємоповажних стосунків, - от необхідна умова подальшого життя нашого суспільства на шляху оновлення.

51

Не забувайте вибачитися за мимовільну помилку, завдану незаслужену образу. Не нав'язуйте своїх правил у незнайомому колективі: „У чужий монастир із своїм статутом не ходять".

Робіть так, щоб людям, котрі вас оточують, було добре. Право на повагу має лише той, хто шанує інших людей (В. Шеломенцев).

ІІ. Законотворчість - це особлива інтелектуальна діяльність людини, що вимагає особливих знань і вмінь, пов' язаних зі створенням, зміною чинних у державі правових норм.

За результатами правотворчої роботи - якістю законів та інших нормативних актів - роблять висновок про державу в цілому, ступінь її демократичності, цивілізованості й культури. Людське суспільство завжди потерпало від браку точних і довершених рішень. Підвищувати досконалість правових рішень - постійне завдання законодавців і законотворців (А. Токарська).

4. Визначте, яка із запропонованих тем найбільше відповідає змістові тексту: а) Багато у світі краси!, б) Дніпро - ріка мого народу, в) Найдорожчі почуття, г) Зворушлива поезія.

Як багато у світі краси! Яке небо! А Дніпро синій-синій, чистий! Скільки радості, скільки глибоких найдорожчих почуттів принесли моєму серцю Дніпрові води! Скільки людської краси одкрилося мені на урочистому березі, Дніпре! Які великі подарунки приніс ти мені, незабутній і безмірно глибоко любимий! Скільки ласки у вітрах над тобою, у синьому небі, що дивиться в твої води, милується з тебе! Скільки життя і зворушливої поезії в твоїх прозорих ключах, що прагнуть до тебе з берегів! (О. Довженко).

* З'ясуйте тип тексту за соціологічним напрямом.

5. З'ясуйте, яка із фраз виражає головну думку тексту: а) Рідна мова; б) Калька і суржик; в) „Учіться, брати мої..."; г) Мовлення земляків-українців.

Незаперечна істина: не знаючи рідної мови, не можна вважати себе повноцінною часткою свого народу. Бо ж вона, літературна мова, для кожного з нас як повітря, цілюще джерело, з якого черпаємо духовну наснагу.

52

А погляньмо навколо себе, прислухаймося до своїх земляків-українців, як вони іноді розмовляють між собою. Тут почуємо суцільний так званий суржик, або, у кращому разі, кальку з російської на зразок: „такоє й скажеш", „хочу висказатися". Як правило, вживаємо „дійсно" замість „справді", „між тим" замість „тим часом", „кидається в очі" замість „упадає в око".

Виникає запитання: як же всього цього позбутися? Як кожному українцеві прилучитися до багатющої скарбниці рідної літературної мови? Скажу відверто: для цього насамперед потрібне щире бажання досягти мети. І якщо вона в людині з' явиться, то можна сподіватися на безперечний успіх. „Учіться, брати мої..." (М. Чепурний).

* З' ясуйте тип тексту за традиційною класифікацією.

6. Прочитайте текст, визначте його тему й головну думку. З чим співвідноситься заголовок - з темою чи головною думкою тексту? „Ене'іда" Миколи Лисенка

В основу опери Миколи Лисенка „Енеїда" покладено епізоди з поеми Івана Котляревського. Звісно, античний сюжет узято не для того, щоб відійти від проблем сучасності. Якби це було так, Лисенко, певно, звернувся б до „Енеїди" Вергілія. Травестійна ж поема Котляревського давала змогу висловити ставлення до самодержавства.

За задумом автора (лібрето Михайла Старицького), сюжетним стрижнем мав стати роман Енея з царицею Дідоною. Та композитор переніс центр уваги на Олімп, що давало можливість відтворити картини життя суспільства. Сцени життя богів-олімпійців - талановита карикатура на представників влади: увесь свій час боги проводять у самовихвалянні, дріб' язкових сварках і гультяйстві.

Образи Енея і троянців є втіленням живих людей з їхіми переживаннями, в образах олімпійців показано ватагу п' яниць, ледарів і підлабузників. У зв' язку з цим музична мова опери має два плани. Там, де йдеться про троянців, вона наповнена українською пісенністю. Там, де діють олімпійці, музика набуває опереткового забарвлення.

53

В історії розвитку української опери Лисенкова „Енеїда" залишається рідкісним зразком політичної сатири (Л. Архімович, М. Гордійчук).

7. Визначте тему й головну думку тексту. Доберіть два варіанти заголовка: співвідносний з темою та співвідносний з головною думкою тексту. Сформулюйте підтеми тексту, складіть й запишіть його простий план.

За півроку до смерті Тараса Шевченка йому було надано звання академіка гравюри. Тоді ж було влаштовано виставку творів митців, відзначених високим званням. Шевченко виставив автопортрет, намальований олійними фарбами.

Митець зобразив себе в смушевій шапці, вишиваній сорочці, з сергою у вусі. Було створено образ лицаря, гетьмана України чи кошового Запорозької Січі, духовного провідника народу. Певно, це був протест проти самодержавства, яке ламало, але не зламало Кобзаря.

Працюючи над автопортретом, Шевченко не дбав про збереження подібності і, якби він не вніс твір до каталога виставки як автопортрет, його б за такий не сприйняли. Мету художник поставив значнішу - утілити в образі українця нескорений дух народу. Мистецька вартість твору полягала в підкресленні незборимості нації.

Художник не збирався продавати портрет, проте несподівано для автора його купили за високу ціну. Отже, після виставки в Шевченка з' явилися гроші. Усе до копійки він віддав на видання „Букваря" для недільних шкіл (За Я. Гояном).

8. Складіть твір на тему „Значення слова", розкриваючи такі підтеми й мікротеми:

I. Багатство нашої мови.

II. У мовному океані.

1. Пасивний словник.

2. Активний словник.

III. Словниковий запас людини.

IV. Сила слова.

9. Напишіть текст, у якому не можна було б виділити підтеми й мікротеми. Доберіть до нього заголовок.

54

10. Подумайте, якщо текст складається з кількох глав або розділів, чи можна кожну структурну частину вважати семантично організованим текстом? Обґрунтуйте думку.

11. Пригадайте тексти, у яких заголовок виражений фразеологізмом (прислів' ям). Подумайте, чому автор використав для назви твору саме образний сталий вислів?

12. Доберіть по 3 заголовки до кожного тексту. Охарактеризуйте заголовки за семантичним і структурним підходами.

I. Американські дослідники вважають, що люди дотримуються різних стилів поведінки, виходячи із своїх моральних цінностей. Зокрема, абсолютний мораліст є людиною чесною і вимагає абсолютної чесності та прямоти від інших. Іноді може бути дуже праведним або мати релігійну основу цієї моралі. Мораліст залежно від ситуації прилаштовує свої етичні норми до конкретної ситуації або людини. Якщо інші дотримуються моралі в певній ситуації, то й він її дотримуватиметься. Прагматичний мораліст - абсолютно аморальна людина. Вона дотримується моралі тільки тоді, коли їй вигідно. Уміння розпізнати моральний тип людини, з якою доведеться мати справу і спілкуватися, допомагає зорієнтуватися і вибрати відповідну лінію поведінки для досягнення успіху під час взаємодії з колегами, партнерами по бізнесу (Г. Чайка).

II. На заручини сходилися весільні гості, дружки співали відповідні до моменту пісні. Обрядові пісні звучали й під час випікання весільного короваю. До речі, його готували тільки жінки з благополучних сімей, щоб і молоді жили щасливо. Потім були „вінкоплетени" - вечір прощання з дівуванням і парубкуванням. На ньому плели з барвінку вінок нареченій, яка, одружившись, повиннв була завжди носити очіпок чи хустку (вінок - символ дівоцтва), в' язали букетики для дружок і завивали гільце (вільце) - зелену гулку, прикрашену калиною та квітами (Н. Шумада).

III. Як же непомітно і швидко прийшла осінь! Мабуть, давно вже сиділа вона, причаївшись у високій кукурудзі на городі. Мабуть, давно чекала, коли сердитим посвистом подадуть їй із наддніпрянських горбів звістку брати-вітрюгани.

І коли одного темного й похмурого вечора застукала й зарипіла віконницями бурі, осінь вийшла зі своєї схованки. І

55така вона була: в жовтій запасці, у вінку із золотистих цибулин, з білим намистом на шиї. А коли привитися, то побачиш, що то не намисто, а разки квасолі - білої, і в червонястих візерунках, і довгастої (О. Донченко).

13. Проілюструйте власне дібраними прикладами з класичної літератури різні види заголовків - за семантичним і структурним підходами до класифікації.

14. Подумайте, чи можуть висловлювання „Красномовство є мистецтво керувати розумом" (Платон), „Талант ніколи не говорить трьох слів там, де досить двох" (Г. Ліхтенберг) бути заголовками. Які ідеї можуть розкриватися в текстах з такими заголовками?

15. Поміркуйте, чи в кожному тексті можна виявити вертикальний і горизонтальний контексти.

16. Визначте тема-рематичні зв'язки речень в поданих текстах.

I. Спаржа відома людству понад два тисячоліття: її садили давні греки, римляни та народи Середньої Азії як лікарську, харчову й декоративну рослину. В Елладі вона була предметом культу: з неї плели вінки й заквітчували ними на весіллі наречених, благословляли їхній шлюб. У страву не вживали, бо вважали за неможливе їсти таку рослину. Очевидно, це було пов'язано з легендою про те, як спаржа допомогла красуні Перигоні врятуватися від переслідувань Тезея. Утікаючи, дівчина прибігла на поле зі спаржею і заховалась у її заростях. Тезей довго шукав утікачку, проте не зміг її знайти: спаржеве поле заступило красуню сизим туманом, тому й Перигона на знак подяки заприсяглася не їсти і не зривати цю рослину.

Отаку поетичну легенду створили люди (Ф. Мамчур).

II. Чи помітили ви, як багато англомовних термінів увійшло до нашої мови протягом останніх кількох років? Модними стали слова „спонсор", „консенсус", дуже часто вживається й термін „менталітет". Чи всі розуміють значення цього слова?

Виявляється, навіть ті, хто цей термін уживає якнайчастіше, не завжди сходяться у його тлумаченні. Одні розуміють менталітет як сукупність характерних ознак певної

56нації. Інші - як особливі риси нації, що виявляються у певні періоди історичного розвитку.

Звичайно, кожній нації притаманні якісь ознаки. Протягом століть вони не змінюються. Хіба в такому разі можна говорити про „відродження менталітету"? Навіщо відроджувати те, що є постійним і сталим?

Слушним видається тлумачення менталітету як сукупності особливих рис, які виявляються в періоди найвищого піднесення нації. Деякі з таких рис справді можна зберегти й надалі. За такого розуміння суті менталітету намагання ці риси відновити й закріпити є цілком логічними (Н. Черченко).

Самостійна робота студентів

1.  Доведіть (письмово), що наведений текст семантично організований: простежте, як представлені в тексті основні семантичні ознаки; назвіть тему, підтеми й мікротеми тексту; запишіть основну думку; охарактеризуйте заголовок; визначте тема-рематичні зв'язки. Людське ім' я і закон

Ще на світанку людської цивілізації своєрідні „закони" про наймення проявляли себе у формі різних повір' їв та забобонів. Були серед тих законів і досить дивні...

Первісні люди вважали святим обов' язком брати для новонароджених наймення від своїх духів-охоронців, якими могли бути могутні дерева, скелі, дерева.

Наші предки часто вибирали для своїх дітей імена, що мали служити людині своєрідним оберегом чи талісманом на все життя, навіть визначати певні риси характеру (Доброслава, Милолюб, Вернидуб).

Слово-наймення, до речі, згодом могло бути замінене й іншим. Людина могла мати й два наймення: одне з них давали дитині в час народження і, напевне, потай, щоб воно не стало відоме нечистим силам, друге - пізніше. Воно служило для загального вжитку. Це був, на думку наших предків, дуже вигідний „закон". Були випадки, коли навіть уже дорослі, сподіваючись обманути смерть, також замінювали справжнє наймення на вигадане (І. Гданський).

57

Запитання для самоперевірки

1. Якими є основні семантичні ознаки тексту.

2. Що таке заголовок тексту? Які бувають заголовки?

3. Що називається темою, мікротемою, підтемою тексту?

4. Як визначається основна думка тексту?

5. Що називається контекстом?

6. Поясніть, що таке актуальне (комунікативне) членування речення. Наведіть приклад.

Тема: „Структурна організація тексту" Контрольні питання

1. Речення й текст.

2. Поняття про автосемантичне речення.

3. Складне синтаксичне ціле.

4. Розмежування складного синтаксичного цілого й абзацу. Ключові   слова:    структура   тексту, автосемантичне

речення, складне синтаксичне ціле, абзац, розмежування ССЦ та абзацу, класифікація тематичних абзаців (аналітико-синтетичний, синтетично-аналітичний, рамочний, абзац-композиційний, абзац-стрижнева фраза).

Мета: засвоїти поняття про структурні компоненти тексту, виробити вміння характеризувати складне синтаксичне ціле, визначати автосемантичні речення в тексті.

Завдання: проаналізувати відповідну пропоновану літературу, навчитися аналізувати структуру тексту, зокрема характеризувати складні синтаксичні цілі.

Література

1. Валгина Н.С. Теория текста : учеб. пособ. / Н. С. Валгина. - Москва : Логос, 2003. - 280 с.

2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин ; [изд. 5-е, стереотипн.]. -

М. : КомКнига, 2007. - 144 с.

3. Дигмай В.Н. Абзац, сложное синтаксическое целое, компоненты текста. Общее и различное / В. Н. Дигмай // Филол. науки. - 2002. - № 2. - С. 56 - 66.

4. Загнітко А.П. Лінгвістика тексту. Теорія і практикум : наук.-навч. посіб. / А. П. Загнітко. - Донецьк : ДонНУ, 2006. - 289 с.

58

5. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2008. - 423 с.

6. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови / В. Я. Мельничайко. — К. : Рад. школа, 1986. - 168 с.

7. Москальчук Г.Г. Структура текста как синергетический процесс / Г. Г. Москальчук. - М. : УРСС, 2003. - 296 с.

8. Орлова Л.В. Структура сверхфразового единства в научных текстах / Л. В. Орлова. — К. : Наук. думка, 1988.

- 154 с.

9. Филиппов К.А. Лингвистика текста : курс лекций / К. А. Филиппов. - СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2003. - 336 с.

10. Черняховская Л.А. Смысловая структура текста и ее единицы / Л. А. Черняховская // Вопр. языкознания. -1983. - № 6. - С. 117 - 126.

Методичні поради

Під час опрацювання теми зверніть увагу на структурні компоненти тексту, навчіться виділяти ключові слова, автосемантичні речення. Не ототожнюйте ССЦ і абзац, хоча формально вони можуть збігатися. Запам' ятайте, як ще називають у науковій літературі ССЦ.

Теоретичний матеріал до вивчення теми 1. Речення й текст Структура тексту - це глобальний спосіб організації його як цілісної величини. Під час вивчення будови тексту необхідно врахувати три аспекти: матеріальні елементи-складники, відношення між ними, їх характер та цілісність об' єкта.

Текст може складатися з одного речення (прислів' я, загадки, коломийки, крилаті вирази, сатиричні вірші-мініатюри), але частіше тексти складаються з кількох узгоджених між собою речень, причому кожне наступне доповнює, уточнює, розвиває або заперечує думку, висловлену в попередньому реченні. Речення як мінімальна комунікативна одиниця дає змогу реалізувати один мовленнєвий акт - привітатися, відмовити, запитати тощо. Між реченням і текстом постає проміжний

59елемент, така комунікативна одиниця, як складне синтаксичне ціле.

РЕЧЕННЯ — ССЦ — ТЕКСТ 2. Поняття про автосемантичне речення

Речення в тексті - нерівноцінні ланки єдиного ланцюжка. Серед них є такі, що відзначаються відносною самостійністю і несуть найважливішу інформацію. Такі речення називаються автосемантичними (самозначними), за термінологією Н. Валгіної - фрази-зачини. Вони визначають тематичну і структурну перспективу всього ССЦ. Інші речення допомагають уточнити, поглибити, конкретизувати зміст цих речень.

Автосемантичні речення відіграють важливу роль у структурному і смислову відношеннях: вони є тематичними віхами тексту. Якщо поєднати автосемантичні речення в єдиний текст, відкинувши всі інші компоненти ССЦ, то вийде стисле оповідання без деталізації та пояснень.

3. Складне синтаксичне ціле

Висловлювання (речення) є нижчою, закінченою за змістом одиницею тексту. Вища одиниця - складне синтаксичне ціле (М. Поспєлов). Зустрічаються й інші, синонімічні наведеній, назви: надфразна єдність (Л. Булаховський); міжфразна єдність (Н. Валгіна); довгий період (В. Виноградов); велика синтаксична сполука (І. Білодід); прозаїчна строфа (Г. Солганик); складна синтаксична єдність (М. Жовтобрюх).

Складне синтаксичне ціле (ССЦ) - це група простих чи складних речень, які об'єднані тісними логічним і синтаксичним зв 'язком і являють собою більш повний, порівняно з реченням розвиток думки. Найменша тема - це тема, обмежена одним ССЦ. Перехід від однієї мікротеми до іншої є межею ССЦ. ССЦ завжди монотематичне.

У ССЦ структурно виділяють три частини: зачин, у якому окреслено тему ССЦ; основна частина, де розкривається тема, визначена в зачині; кінцівка, що завершує тему, підводить підсумок висловленого. ! Автосемантичне речення, як правило, стоїть на початку ССЦ.

60

4. Розмежування складного синтаксичного цілого й абзацу

Від ССЦ слід відрізняти абзац як засіб членування тексту на композиційно-стилістичних засадах.

Абзац - це відносно закінчена, зовнішньо обмежена двома відступами цілісна одиниця тексту, яка відтворює його композиційно-стилістичне членування.

Абзац розглядають у лінгвістиці як:

> інтонаційно-синтаксичну     категорію     (О. Пєшковський,

0. Руднєв);

^  семантико-стилістичну категорію (Л. Лосєва, М. Сенкевич);

> композиційно-стилістичну       одиницю       (М. Поспєлов,

1. Гальперін).

Абзац служить для виділення значущих із логіко-змістового та емоційного погляду частин тексту. Це синтаксично організована одиниця. Абзац і ССЦ формально можуть збігатися, але ці поняття не тотожні.

Таблиця 8

Розмежування ССЦ та абзацу_

Параметри

ССЦ

Абзац

Формальні показники

немає

обмеженість відступами

Доля суб'єктивності й об'єктивності

семантико-структурна побудова тексту залишається незмінною

абзац пов'язаний з авторським задумом, його намірами (той самий текст може бути по-різному поділений на абзаци

! Чим стандартніший текст за своєю мовленнєвою організацією, тим більше зближуються ССЦ і абзац (наукові, навчальні, офіційно-ділові тексти), чим менше стандартний текст, тим більше розбіжностей, а іноді й протиріч (художній текст). Абзац, який збігається із ССЦ, називається тематичним, або класичним.

Класифікація тематичних абзаців: ^  аналітико-синтетичний абзац містить аналітичну частину

(пояснювальну)   в   першій   позиції,   а узагальнювальну,

підсумкову - у другій;

61

>  синтетично-аналітичний       абзац       починається з

узагальнювальної,     стрижневої     фрази,     зміст якої

розкривається в наступних повідомленнях; ^  рамочний абзац має суміщену структуру: зачин починає

тему, потім - пояснювальна частина, завершується абзац

узагальнювальною фразою; ^  абзац-композиційний  стик:   перша  частина  вказує на

попередній контекст, а друга - на наступний; ^  абзац-стрижнева    фраза    -    це    логічний висновок,

узагальнення або представлення нової теми.

Звичайно виділяють такі причини, що змушують автора користуватися абзацним членуванням: 1) новизна інформації, нова мікротема; 2) важливість інформації в межах тексту; 3) емоційне виділення деталі; 4) неможливість подальшої подачі інформації без порушення смислу й логічності (внаслідок лінійної несумісності фраз).

Основні функції абзацного членування: логіко-смислова, експресивно-емоційна, акцентно-видільна.

Практичні завдання

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. Підготуйтесь до висвітлення контрольних питань.

2. Визначте, з якими мовними одиницями співвідносяться тексти:

I. „Людина доти й людина, доки не втратила здатність бачити, крім потворностей життя, і його красу" (О. Гончар).

II. „Лише велика мета породжує великі характери" (О. Довженко).

III. Монологічне мовлення - це мовлення, коли говорить одна особа, а решта слухає, сприймає її мову. Це мовлення не розраховане на безпосередню словесну реакцію слухача. Прикладами монологічного мовлення є розповідь, міркування, сповідь мовця, його роздум. Може втілюватися в доповіді, лекції, виступах на зборах, під час пояснення нового матеріалу. Це відносно розгорнутий різновид мовлення (А. Токарська).

IV. Від останніх снігів до перших зелених листочків на деревах - ось який він, квітень. Пахощі відігрітої сонцем землі й веселий гомін птахів, ще не одягнені в зелене вбрання ліси й блакитний килим пролісків. Усе це робить квітень найчарівнішим місяцем року.

62

Після березня з його погодними несподіванками квітневе тепло прибуває з кожним днем. Тому так поспішають з'являтися у весняному килимі перші квіти. Блакитна переліска, гусина цибуля... Не випадково в Україні в назві місяця - квітень -відбилася його головна відзнака - поява перших квітів.

Мине небагато днів, і ось вже білими хмаринками з' являться в низинах квітучі зарості черемхи, а разом з ними й чарівний аромат: медовий і терпкий, запашний і святковий (Г. Труфанов).

3. Доповніть схему прикладами:

Речення = Текст

І

ССЦ   = Текст І

Текст = Текст

4. Подумайте, чи можна в поданих ССЦ виділити структурні одиниці: зачин, основну частину, кінцівку. Позначте автосемантичні речення.

I. Українська народна поезія - це велика народна література, яка своїми ідейно-змістовими і мистецькими здобутками стоїть на рівні літератур світу. Світова громадськість ствердила, що суспільно-філософські та соціальні ідеї, висловлені в українських піснях та думах, також відповідають рівневі передових поглядів європейських мислителів. Те, що висловлювали в своїх наукових трактатах учені інших народів, висловив український народ у своїх думах та піснях і в деяких випадках хронологічно раніше й оригінальніше (Г. Нудьга).

II. Манери - це спосіб тримати себе, зовнішня форма поведінки з іншими людьми, це вжиті у мові вислови, тон, інтонація, жести, характерні для людини. Коли кажуть про гарні манери, то відзначають її скромність, стриманість, тактовну поведінку, уміння контролювати свої вчинки. Виділяють також манери, які викликають довіру: вихованість, відкритість, передбачуваність поведінки, спокійну жестикуляцію. Завдяки гарним манерам людина стає такою, яку визнають інші. Більше того, кажуть, що хороші манері однієї людини заражають інших, підвищують культуру спілкування оточення. Коли говорять про погані манери, то мають на увазі: звичку людини голосно

63розмовляти, нецензурні вирази, розв'язні жести, грубощі, невміння стримувати своє роздратування та ін. Манери начебто візуально окреслюють людину й відіграють важливу роль в її самопрезентації (Г. Чайка).

5. Прочитайте текст. Знайдіть автосемантичні речення. Доповніть додатковими реченнями ті ССЦ, які формально збігаються з автосемантичними реченнями.

Для того щоб спілкування у віртуальному просторі не принижувало людину, а, навпаки, сприяло її особистісному зростанню необхідно дотримуватися загальноприйнятих етичних вимог, правил мережевого етикету. З появою Інтернету в наше життя навіть увійшло таке поняття, як етикет. Сформовано деякі правила мереженого етикету.

1. Пам'ятайте, що Ви розмовляєте з людиною. Не робіть іншим те, чого не хочете отримати від них самі. Поставте себе на місце людини, з якою розмовляєте. Відстоюйте свої погляди, але не ображайте тих, хто навколо Вас. Не забувайте про головний принцип мережевого етикету: повсюдно в мережі знаходяться реальні люди. Будьте терплячі й чемні.

2. Дотримуйтесь тих самих стандартів поведінки, що й у реальному житті.

3. Пам'ятайте, що Ви перебуваєте у віртуальному просторі.

4. Поважайте час і можливості інших.

5. Не втручайтеся в конфлікти й не припускайте їх.

6. Не зловживайте своїми можливостями.

7. Поважайте право на приватне листування.

Інтернет іноді порівнюють з морем, у якому можна втопитися, тобто захопитися тим, що тобі запропонували. Тільки сильна особистість, спілкуючись у всесвітній павутині, користуючись потрібною інформацією, зростає в особистісному плані (З журналу).

6. Складіть текст з 6 - 7 речень, кожне з яких було б автосемантичним. У текстах якого стилю часто зустрічаємо таку структурну організацію?

7. Подумайте, у текстах якого функціонального стилю абзац і ССЦ не збігаються? Чим, на вашу думку, це зумовлено? Наведіть зразок такого тексту.

64

8. Прочитайте тексти. Перекладіть українською мовою. Визначте мікротеми. Поділіть тексти на ССЦ і абзаци. Як вони співвідносяться? Визначте автосемантичні речення.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Похожие статьи

київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник