М І Скрипник - Порівняльна характеристика видів обліку - страница 2

Страницы:
1  2  3 

 

+

 

 

+

 

+

5

13

Елементи методу

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

1

14

Функції

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

1

15

Принципи

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

2

16

Набір показників

 

 

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

9

17

Форми звітності

 

 

 

+

 

 

 

+

+

+

 

 

 

4

18

Періодичність складання звітності, строки

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

+

+

10

19

Прив'язка до часу

 

 

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

 

9

20

Ступінь надійності інформації

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

3

21

Характер інформації

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

22

Тип інформації

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

2

23

Точність інформації

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

5

24

Масштаби інформації

+

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

4

25

Ступінь відвертості інформації, комерційна таємниця

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

4

26

Вимоги до інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

1

27

Базисна структура

 

 

 

+

+

+

+

 

+

 

 

+

 

6

28

Відповідальність за ведення обліку

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

+

 

5

29

Вплив на працівників

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

2

30

Зв'язок з іншими дисциплінами

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

3

31

Джерело інформації

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

2

32

Організація обліку

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

33

Основа ведення обліку

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

4

34

Застосування   в практичній діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

1

Кількість критеріїв

7

9

9

12

11

14

11

17

6

7

14

11

7

Х

* Джерело: систематизовано на основі [1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 21, 22, 23]

Проаналізувавши дані табл. 1 встановлено, що автори виділяють 34 критерії, відповідно до яких можна порівняти управлінський та фінансовий облік. Найбільшу кількість критеріїв виділяють Сердюк В.М. - 17, Дзебко І. та Чая В.Т. - 14, Вербило О.Ф., Кондрицька Т.П., Ярошинська В.М. - 12, Волкова О.М., Карпова Т.П., Шеремет А.Д. - 11, Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І. - 9, Аткінсон Е.А., Хорнгрен Ч., Фостер Дж. - 7, Сопко В.В., Цеклер Н.І., Бадида М.П. - 6. Така велика кількість критеріїв пояснюється тим, що автори на противагу того, щоб інтегрувати критерії, за якими можна було б чітко охарактеризувати відмінності двох видів обліку, розширюють перелік критеріїв для внесення "новизни", чим призводять до того, що порівняти види обліку практично неможливо. Можна виокремити критерії, які виділяють більшість авторів. Наприклад, найбільша кількість авторів виділяють наступні критерії: користувачі інформації (12); обов'язковість ведення обліку, регламентація (10); мета ведення обліку (10); періодичність складання звітності, строки (10); набір показників (9); прив'язка до часу (9); об'єкт (6); базисна структура (6); свобода вибору (5); методи ведення обліку (5); точність інформації (5); відповідальність за ведення (5); форми звітності (4); ступінь відвертості інформації,комерційна таємниця (4); масштаби інформації (4); основа ведення обліку (4); зв'язок з іншими дисциплінами (3); ступінь надійності інформації (3); принципи (2); тип інформації (2); предмет (2); вплив на працівників (2); джерело інформації (2); інші (1) - назва, визначення, обмеження, суб'єкти, завдання, елементи методу, функції, характер інформації, вимоги до інформації, організація обліку, застосування в практичній діяльності.

Пропозиції авторів можна згрупувати за певною ознакою:

1) теоретичні основи обліку: назва, визначення, базисна структура, предмет, об'єкт, суб'єкт, мета, завдання, принципи, функції, методи, елементи методу;

2) обов'язковість ведення, регламентація, суб'єкт регламентування, свобода вибору, обмеження, організація

3) користувачі інформації;

4) вимоги до інформації: набір показників, форми звітності, періодичність, надійність, характер, тип, точність, масштаби, ступінь від твердості інформації,комерційна таємниця, джерело інформації;

5) застосування в практичній діяльності;

6) відповідальність, вплив на працівників;

7) зв'язок з іншими дисциплінами. Охарактеризуємо основні відмінності табл. 2.

Таблиця 2. Порівняння фінансового та управлінського обліку

Фінансовий облік

Управлінський облік

1

2

Основні критерії

1. 1 Теоретичні основи

Фінансовий  облік - сукупність  правил і процедур,  що забезпечують підготовку й оприлюднення інформації про результати діяльності      підприємства (організації, установи) та його фінансовий стан відповідно до   вимог   законодавства   і стандартів бухгалтерського обліку [20, с. 373];

Управлінський облік - система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством [11];

Базисна структура

Активи = Капітал + Зобов'язання

Структура інформації залежить від запитів користувачів (три види об'єктів: доходи, витрати, активи);

Об'єкт

Процеси постачання, виробництва і збуту, що в сукупності складають кругооборот господарських засобів підприємства;

Процеси постачання, виробництва і збуту, що в сукупності складають кругооборот господарських засобів підприємства;

Мета

Складання   фінансових   документів для зовнішніх користувачів;

Є засобом забезпечення планування, управління і контролю в даній організації;

Завдання

Забезпечує інформацією, за допомогою якої формується загальне уявлення про роботу підприємства, розглядаються ресурси, що залучаються   та   використовуються ним, отримані результати;

Надає апарату управління інформацію щодо найефективнішого використання ресурсів підприємства з метою досягнення найвищого фінансового результату;

Принципи

Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку;

Корисність, економічна доцільність, оперативність;

Методи

Документування, інвентаризація, грошова оцінка, калькулювання, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, звітність;

Загальноприйняті методи бухгалтерського обліку, специфічні методи;

_1_

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

М І Скрипник - Визначення сутності понять витрати та затрати

М І Скрипник - Затрати і витрати проблема трактування понять

М І Скрипник - Порівняльна характеристика видів обліку

М І Скрипник - Облікове відображення витрат для нарахування та сплати податків

М І Скрипник - Процес калькулювання визначення понять