О Є Литвиненко - Iнтелектуальні технології лінгвістичного аналізу - страница 1

Страницы:
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ»

25-26 жовтня

КИЇВ 2011

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

міжнародної науково-технічної конференції

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІНГВІСТИЧНОГО

АНАЛІЗУ»

Онищенко О.С.

Палагін О.В.

Широков В.А.

Морозов А.О.

Клименко В.П. Додонов О.Г.

Литвинов В.В.

Ланде Д.В.

Чайковська О.А.

Куликов Г.Г.

академік НАН України, д.філософ.н., професор, Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (Україна, Київ)

академік НАН України, д.т.н., заступник директора Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України (Україна, Київ)

чл.-кор. НАН України, д.т.н., с.н.с., директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (Україна, Київ)

чл.-кор. НАН України, директор Інституту проблем математичних машин і систем НАН України (Україна, Київ)

д.фіз.-мат.н., професор, заступник директора Інституту проблем математичних машин і систем НАН України (Україна, Київ)

д.т.н., професор, заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (Україна, Київ)

д.т.н., професор, начальник відділу Інституту проблем математичних машин і систем НАН України (Україна, Київ)

д.т.н., професор ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», провідний науковий співробітник ІПРІ НАН України (Україна, Київ)

к.п.н., завідувач кафедри мультимедійних технологій Київського національного університету культури і мистецтв (Україна, Київ)

д.т.н., професор, завідувач кафедри АСУ Уфимського Державного авіаційно-технічного університету (Росія, Уфа)

Максимей І.В.

Єпифанов С.В.

Розенблюм Л.Я.

д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій Гомельського Державного університету ім. Скорини (Білорусь, Гомель)

д.т.н., професор, завідувач кафедрою Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ» (Україна, Харків)

професор Массачусетського технологічного інституту (США)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

міжнародної науково-технічної конференції

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІНГВІСТИЧНОГО

АНАЛІЗУ»

Голова оргкомітету:

Литвиненко О.Є. д.т.н., професор, декан факультету

комп'ютерних систем НАУ

Заступник голови:

 

Масловський Б.Г.

к.т.н., доцент

Члени оргкомітету:

 

Денисюк В.П.

д.фіз.-мат.н., професор

Жуков І.А.

д.т.н., професор

Кучеров Д.П.

д.т.н., с.н.с.

Мартинова О.П.

к.т.н., доцент

Проценко М.М.

к.т.н., доцент

Бабкова Н.О.

заст. декана ФКС

Пустова С.В.

к.т.н.,доцент

Халімон Н.Ф.

к.т.н., доцент

Краліна Г.С.

доцент

Артамонов Є.Б.

ст. викладач

Вавіленкова А.І.

асистент

Дишлюк О.М.

асистент

Станко С.М

асистент

Секретар оргкомітету:

 

Юр'єва І.М.

старший викладач

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Дата

Час

Заходи

Місце проведення

25.10.2011

9:00-9:50

Реєстрація учасників

1-й корпус, вестибуль

25.10.2011

10:00-13:00

Пленарне засідання

1-й корпус, актова зала

25.10.2011

15:00-17:00

Робота в секціях

За програмою

26.10.2011

10:00-17:00

Робота в секціях

За програмою

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

25 жовтня, 10:00-13:00

1. МОДЕЛЮВАННЯ КОНТЕНТНИХ МЕРЕЖ

Ланде Д.В., д.т.н., професор ІСЗЗІ НТУУ "КПІ", провідний науковий співробітник ІПРІ НАН України (Україна, Київ)

2. СИСТЕМНА ЛОГІКА ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКІВ Широков В.А., чл.-кор. НАН України, д.т.н., с.н.с., директор Українського  мовно-інформаційного  фонду НАН України (Україна, Київ)

3. ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, ОСВІТІ

Чайковська О.А., к.п.н., завідувач кафедри мультимедійних технологій Київського національного університету культури і мистецтв (Україна, Київ)

ПЛАН РОБОТИ СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

СЕКЦІЯ 1

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ

МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Керівник - член-кореспондент НАН України, д.т.н., с.н.с. Широков В.А.

Заступник - д.т.н., професор Кучеров Д.П.

Секретар - ст.викл. Бабкова Н.О.

Дата

Час

Місце проведення

25.10.2011

15:00-17:00

5-213

СЕКЦІЯ 2

КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО

АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ

Керівник - д.т.н., професор Литвиненко О.Є. Заступник - к.т.н., доцент Масловський Б.Г. Секретар - асистент Вавіленкова А.І.

Дата

Час

Місце проведення

25.10.2011

15:00-17:00

6-203

СЕКЦІЯ 3

ТЕОРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО

ПОШУКУ

Керівник - д.т.н. Ланде Д.В. Заступник - к.т.н., доцент Мартинова О.П. Секретар - асистент Станко С.М.

Дата

Час

Місце проведення

25.10.2011

15:00-17:00

5-215

СЕКЦІЯ 4

МЕТОДИ СИСТЕМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Керівник - д.т.н., професор Литвинов В.В. Заступник - к.т.н., доцент Проценко М.М. Секретар - к.т.н., доцент Пустова С.В.

Дата

Час

Місце проведення

25.10.2011

15:00-17:00

5-217

26.10.2011

10:00-15:00

5-217

ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЙ

СЕКЦІЯ 1

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Керівник - член-кореспондент НАН України, д.т.н., с.н.с. Широков В.А. Заступник - д.т.н., професор Кучеров Д.П. Секретар - ст.викл. Бабкова Н.О.

25 жовтня, 15:00 - 17:00, ауд. 5-213

1. Класифікація основних інформаційних джерел

Шевченко А.С.,

Національний авіаційний університет, Україна

2. Процедура отримання даних Web-сервером

Брунь В.Ф.,

Національний авіаційний університет, Україна

3. Синтез фактів на основі дієслівних семантичних вузлів

Сич М.Ю.,

Національний авіаційний університет, Україна

4. Створення кросплатформенних додатків з використанням бібліотеки Qt

Халімон Н.Ф., к.т.н.,

Національний авіаційний університет,

Україна

5. Сервіс-орієнтована архітектура програмного забезпечення системи управління мобільним роботом на базі БПЛА

ГришинаЛ.І., Нестеренко Б.М., к.т.н., Шахматов І.О.,

Національний авіаційний університет,

Україна

6. Принципы выделения семантического ядра документа

Жолдаков А.А., Артамонова В.А., Национальный авиационный университет, Украина

СЕКЦІЯ 2

КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ

Керівник - д.т.н., професор Литвиненко О.Є. Заступник - к.т.н., доцент Масловський Б.Г. Секретар - асистент Вавіленкова А.І.

25 жовтня, 15:00 - 17:00, ауд. 6-203

1. Семантичний аналіз як необхідний етап у вилучення змісту з текстової інформації

Вавіленкова А.І.,

Національний авіаційний університет, Україна

2. Засоби лінгвістичної підтримки

Ментю М.О.,

Національний авіаційний університет, Україна

3. Алгоритм анотування текстів довільної структури

Сич М.Ю., Русаков О.І., Національний авіаційний університет, Україна

4. Інтелектуалізація - підвищення ефективності пошуку ІПС

Мироненко О.К.,

Національний авіаційний університет, Україна

5. Сравнительный анализ существующих систем автоматического реферирования текста

Гинкул А.С., Тупота Е.В.,

6. Методи протидії автоматичному використанню інтернет-сервісів

Артамонов Є.Б., Соляр О.О., Національний авіаційний університет, Україна

7. Программная система автоматического формирования текста

Нечипорук Е.П., к.т.н.,

Национальный авиационный университет,

Украина

8. Програмна реалізація порівняльного аналізу електронних текстів

Борденюк С.О., Гудима Д.Я., Камінський О.В., Національний авіаційний університет, Україна

СЕКЦІЯ 3

ТЕОРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ

Керівник - д.т.н., Ланде Д.В. Заступник - к.т.н., доцент Мартинова О.П. Секретар - асистент Станко С.М.

25 жовтня, 15:00 - 17:00, ауд. 5-215

1. Класифікація інформаційно-пошукових мов

Слухай Т.О.,

Національний авіаційний університет, Україна

2. Анотування як метод аналітичної обробки текстових документів

Юр'єва І.М.,

Національний авіаційний університет, Україна

3. Роль ключових слів у процесі пошуку інформації

Масловський Б.Г., к.т.н., 4. Основні механізми пошукових систем

Дишлюк О.М.,

Національний авіаційний університет, Україна

5. Багатомовний пошуковий сервер

Нечипорук О.П., к.т.н., Національний авіаційний університет, Україна

6. Пошукові механізми в мережі Інтернет

Краліна Г.С.,

Національний авіаційний університет, Україна

7. Закономірності інформаційного пошуку

Клімова О.В.,

Національний авіаційний університет, Україна

8. Методи автоматичного визначення внутрішніх і зовнішніх зв'язків в електронних документах

Артамонов Є.Б.,

Національний авіаційний університет, Україна

9. Формализация языковых данных в интеллектуальных системах распознавания авторства

Надточий В.И., к.т.н., Надточий Е.Д., к.фил.н., Национальный авиационный университет, Национальный педагогический университет им. М.Драгоманова, Украина

10. Алгоритми підбору релевантних ключових слів для використання в системі повнотекстового пошуку

Ложкін К.М.,

СЕКЦІЯ 4

МЕТОДИ СИСТЕМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Керівник - д.т.н., професор Литвинов В.В. Заступник - к.т.н., доцент Мелешко М.А. Секретар - к.т.н., доцент Пустова С.В.

25 жовтня, 15:00 - 17:00, ауд. 5-217

1. Метод моделювання навчання динамічної системи термінальному керуванню в умовах обмежених завад

Кучеров Д.П., д.т.н., Зброжек Л.В., Національний авіаційний університет, Україна

2. Моделі інформаційного пошуку

Мельник С.В.,

Національний авіаційний університет, Україна

3. Застосування лінгвістичної змінної до моделювання процесу передпольотного технічного обслуговування повітряних суден

Жолдаков О.О.,

Національний авіаційний університет, Україна

4. Кластеризація як основний елемент TEXT MINING

Вахіль А.І.,

Національний авіаційний університет, Україна

5. Система автоматического распознавания тематики сверхкоротких текстов

Нечипорук В.В., к.т.н.,

26 жовтня, 10:00 - 15:00, ауд. 5-217

1. Розподіл часу очікування в системі обслуговування з подвійними заявками

Дишлюк О.М.,

Національний авіаційний університет, Україна

2. Автоматизація задач аналізу діяльності авіапідприємства з аеронавігаційного обслуговування повітряного руху

Лупандін М.В., к.т.н., Лавриненко Ю.В., Безкровна І.А., Юр'єва І.М.,

Національний авіаційний університет, Україна

3. Модель системи управління навчальним процесом на основі сервісного підходу

Нестеренко Б.М.,к.т.н., Близнюк К.П., Національний авіаційний університет, Державний економіко-технологічний університет транспорту, Україна

4. Задача оптимізації структури Х-машин при створенні моделей великих інформаційних систем

Глазок О.М.,к.т.н.,

Національний авіаційний університет, Україна

5. Біокомп'ютінг та індивідуальна машина як альтернатива архітектурі Фон Неймана

Добріна О.О.,

ЗМІСТ КОНФЕРЕНЦІЇ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІНГВІСТИЧНОГО

АНАЛІЗУ"

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ.................................................. 2

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ............................................ 4

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ............................................ 5

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ................................................... 5

ПЛАН РОБОТИ СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ............................... 6

СЕКЦІЯ 1. Теорія та методологія інтелектуальних мовно-інформаційних систем........................................... 8

СЕКЦІЯ 2. Комп'ютерна технологія порівняльного аналізу

електронних текстів.......................................... 9

СЕКЦІЯ 3. Теорія та технології інформаційного пошуку......... 10

СЕКЦІЯ 4. Методи системного моделювання........................ 12

ЗМІСТ............................................................................. 14

 

Страницы:
1 


Похожие статьи

О Є Литвиненко - Iнтелектуальні технології лінгвістичного аналізу