Автор неизвестен - Maska sieci podzial sieci na podsieci - страница 1

Страницы:
1 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej

Wydzial Budowy Maszyn i Informatyki

Laboratorium z sieci komputerowych

Cwiczenie numer:

2

Temat cwiczenia:

Maska sieci, podzial sieci na podsieci.

1. Wst$p teoretyczny.

Maska sieci

Maska sieci jest uzywana do uzyskania adresu sieci, do ktorej podl^czone s^. urz^dzenia. Sklada si? tak samo jak adres IP z 4 bajtow, uzywana jest do wydzielenia z danego adresu IP czesci adresu odpowiadaj^cego za identyfikacje sieci i czesci odpowiadaj^cej urz^dzeniom. Kazda maska sieci zapisana w systemie dwojkowym to ci^g jedynek, po ktorych nastepuj^. zera. Jedynka jest cyfr^. znacz^c^ i musi pasowac, zero natomiast oznacza dowoln^. wartosC.

Przykladowa maska sieci to:

Dziesietaie: 255.255.255.0

Binarnie: 11111111. 11111111. 11111111.00000000

W podziale klasowym sieci stosowane s^. domyslne maski sieci. Dla klasy A jest to maska: 255.0.0.0 Dla klasy B jest to maska: 255.255.0.0 Dla klasy C jest to maska: 255.255.255.0

Przy uzyciu adresu IP oraz maski mozemy wyznaczyc adres sieciowy oraz adres rozgloszeniowy (tzw. Broadcast).

Adres sieci tworzy sie poprzez przepisanie wszystkich bitow adresu IP, dla ktorych odpowiednie bity maski maj^ wartosc jeden. Pozostale bity uzupelnia sie zerami.

Adres rozgloszeniowy tworzy identycznie jak adres sieci, z tylko roznic^, ze pozostale bity uzupelnia sie jedynkami.

Po wyznaczeniu adresow: sieciowego i rozgloszeniowego bardzo latwo wyznaczyc dostepn^. pule adresow, ktore mozna uzyc do przypisania urz^dzeniom w sieci. Adresy te zawarte s^. pomiedzy adresem sieciowym a adresem rozgloszeniowym.

Przykladowe obliczenia:

Mamy dostepny adres IP klasy C: 213.150.24.0. Domyslna maska dla klasy C to 255.255.255.0

Obliczamy adres sieci. Korzystamy z operacji AND (tzn. tam gdzie maska ma jedynki przepisujemy bity z adresu IP, tam gdzie maska ma zera wpisujemy zera )

Adres IP

1 1 0 1 0 1 0 1

1 0 0 1 0 1 1 0

0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Maska

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

Adres sieci

1 1 0 1 0 1 0 1

1 0 0 1 0 1 1 0

0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Obliczamy adres rozgloszeniowy. W miejscach gdzie bity maski maj^ jedynki przepisujemy bity z adresu IP, tam gdzie maska ma zera wpisujemy jedynki )

Adres IP

1 1 0 1 0 1 0 1

1 0 0 1 0 1 1 0

0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Maska

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

Adres rozgloszeniowy

1 1 0 1 0 1 0 1

1 0 0 1 0 1 1 0

0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

Zatem adresem sieciowym bedzie: 213.150.24.0 Adresem rozgloszeniowym bedzie: 213.150.24.255

Jak latwo zauwazyc komputery w sieci bed^ mogly korzystac z adresow: od 213.150.24.1 do

213.150.24.254

Podzial sieci na podsieci

Wraz z szybkim rozwojem Internetu uswiadomiono sobie, ze przydzielanie adresow wedlug klas jest nieekonomicznym rozwi^zaniem. Przykladowo administrator, aby podzielic duz^ siec na kilka oddzielnych czesci musial otrzymac kilka adresow z puli adresow publicznych. Aby temu zapobiec utworzone zostalo pojecie podzialu sieci na podsieci. W roku 1985 okreslono sposob, w jaki nalezy dzielic sieci na podsieci. Procedura podzialu zostala zawarta w dokumencie RFC 950.

Dwustopniowy podzial adresu na adres sieci i hosta zostal zmieniony na podzial trzystopniowy. Z pola adresu host zostalo wydzielone pole podsieci.

Aby utworzyc adres podsieci nalezy zabrac z pola hosta odpowiedni^. ilosc bitow i pozyczyc je na pole podsieci.

Przedstawione ponizej wzory okreslaj^, jak^ liczbe bitow nalezy pozyczyc, aby uzyskac odpowiedni^. liczbe podsieci i hostow.

2X -2 =Y        ( 2.1 )

gdzie:

X - Liczba pozyczonych bitow

Y - Liczba podsieci mozliwych do wykorzystania

2A -2 =B       ( 2.2 )

gdzie:

A - Liczba pozostalych bitow hosta

B - Liczba hostow mozliwych do wykorzystania

Przyklad 1:

Z adresu klasy C 213.150.24.0 „pozyczamy" trzy bity z pola hosta

Adres IP

1 1 0 1 0 1 0 1

1 0 0 1 0 1 1 0

0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Maska sieci

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

Maska podsieci

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0 0 0

Korzystaj^c ze wzoru ( 2.1 ) mamy:

23 —2 =6

Zatem otrzymalismy 6 podsieci mozliwych do wykorzystania. Korzystaj^c ze wzroru ( 2.2 ) otrzymujemy:

25 -2 =30

Wynika z tego ze w kazdej z podsieci bedziemy mogli miec maksymalnie po 30 hostow. Maska sieci 255.255.255.0 zostaje zamieniona na maske podsieci 255.255.255.224

Maska podsieci moze zostac rowniez zapisana jako: /27 ( 27 oznacza liczbe; jedynek w tej masce).

W przykladzie uzyto trzech (pozyczonych) bitow do utworzenia podsieci. Liczby trzybitowe to: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.

Nalezy wykluczyc wartosci 000 oraz 111 gdyz adres IP z samymi zerami bedzie adresem sieciowym sieci glownej, a adres z samymi jedynkami adresem rozgloszeniowym sieci glownej. Pozostaje zatem 6 wartosci z ktorych mozna utworzyc podsieci.

W adresie w ktorym bity hosta sa zerami jest adresem danej podsieci, gdy bity te sa jedynkami otrzymany adres jest adresem rozgloszeniowym w danej podsieci.

Podsiec uzyteczna numer

3-bity podsieci

5-bitow hosta

Zakres adresow w

danej podsieci (ostatnie 8 bitow)

Zakres adresow w danej podsieci

1

 

0 0 1

 

00000

11111

00100000 - 00111111

213.150.24.32 213.150.24.63

2

 

0 1 0

 

00000

11111

01000000 - 01011111

213.150.24.64 213.150.24.95

3

 

0 1 1

 

00000

11111

01100000 - 00111111

213.150.24.96 213.150.24.127

4

 

1 0 0

 

00000

11111

10000000 - 10011111

213.150.24.128 213.150.24.159

5

 

1 0 1

 

00000

11111

10100000 - 10111111

213.150.24.160 213.150.24.191

6

 

1 1 0

 

00000

11111

11000000 - 11011111

213.150.24.192 213.150.24.223

Zatem w pierwszej podsieci:

213.150.24.32 - jest to adres sieciowy (identyfikujacy) pierwszej podsieci 213.150.24.63 - jest to adres rozgloszeniowy pierwszej podsieci

od 213.150.24.33 do 213.150.24.62 - adresy ktore moga zostac przypisane do urzadzen dzialajacych w pierwszej podsieci.

Patrzac na wzory ( 2.1 ) oraz ( 2.2 ) latwo wywnioskowac, ze:

- minimalna liczba bitow „pozyczonych" z pola hosta do tworzenia podsieci to 2

- minimalna liczba pozostalych bitow hosta to 2. Przyklad 2:

Majqc do dyspozycji adres klasy B: 132.15.0.0 dokonac odpowiedniego podzialu sieci na podsieci, aby uzyskac co najmniej 10 podsieci skladajacych si§ z co najmniej 1000 hostow kazda.

W adresach klasy B cz?sc przeznaczona na adresy urzadzen sklada si? z dwoch ostatnich oktetow ( 16 bitow ) 255.255.0.0

Aby wyznaczyc liczb? bitow ktore nalezy pozyczyc z bitow hosta nalezy wykonac dzialanie.

Nalezy zatem pozyczyc 4 bity. Maska podsieci b?dzie miala postac:

11111111. 11111111.11110000.00000000 czyli ( 255.255.240.0 lub innym zapisie /20 )

Cz?sc przeznaczona na adres hosta b?dzie si? skladac z 12 bitow, zatem:

212 -2 =Ю94

Z pozyczonych 4 bitow mozna utworzyc 16 roznych liczb. Odrzucone zostaja 0000 oraz 1111. Aby przedstawic adresacj? podsieci najlepiej uzyc tabeli:

Podsiec uzyteczna numer

4-bity podsieci

12-bitow hosta

Zakres adresow w danej podsieci

1

0 0 0 1

0000.00000000

1111.11111111

132.15.16.0 - 132.15.31.255

2

0 0 1 0

0000.00000000

1111.11111111

132.15.32.0 - 132.15.47.255

3

0 0 1 1

0000.00000000

1111.11111111

132.15.48.0 - 132.15.63.255

...

...

 

...

12

1 1 0 0

0000.00000000

1111.11111111

132.15.192.0 - 132.15.207.255

13

1 1 0 1

0000.00000000

1111.11111111

132.15.208.0 - 132.15.223.255

14

1 1 1 0

0000.00000000

1111.11111111

132.15.224.0 - 132.15.240.255

Z tabeli mozna latwo odczytac, ze:

132.15.16.0 - jest adresem sieciowym ( identyfikujacym ) pierwszej podsieci, 132.15.31.255 - jest adresem rozgloszeniowym w pierwszej podsieci,

132.15.16.1 - 132.15.31.254 - sa adresami ktore moga zostac przypisane poszczegolnym urzadzeniom w pierwszej podsieci.

W powyzszym przykladnie widac, ze w bardzo prosty sposob wyznacza si? kolejne adresy. Wystarczy dodac wartosc 16 do adresow z poprzedniej podsieci. W tym przykladzie dodawanie dotyczy oktetu 3.

Przyklad 3.

Oblicz adres sieciowy ( pewnej podsieci ) majac dane:

192.168.2.47 /29 - adres IP komputera znajdujacego si§ w tej podsieci wraz z maksQ.

Mask? sieci /29 mozna zapisac jako: 255.255.255.248. Zamieniajac ja na wartosc binarna: 11111111.11111111.11111111.11111000.

Aby wyznaczyc adres sieciowy nalezy wykonac operacj? AND adresu IP z adresem maski:

Adres IP

192

168

2

45

 

11000000

10101000

00000010

00101101

Maska

11111111

11111111

11111111

11111000

Wynik

11000000

10101000

00000010

00101000

 

192

168

2

40

Zatem adresem sieciowym podsieci jest adres 192.168.2.40

2. Plan wykonania cwiczenia

1. Majac do dyspozycji adres klasy C 200.198.49.0, wyznacz mask? podsieci aby:

a) utworzyc co najmniej 30 podsieci, z co najmniej 6 komputerami w kazdej podsieci.

b) utworzyc dokladnie 2 podsieci, z co najmniej 45 komputerami w kazdej podsieci.

c) utworzyc co najmniej 16 podsieci, z co najmniej 25 komputerami w kazdej podsieci.

2. Firma X otrzymala adres klasy B: 141.51.0.0 Przedsi?biorstwo to wymaga nast?pujacego podzialu:

* 30 podsieci zawierajacych po 40 komputerow,

* 48 podsieci zawierajacych co najmniej 15 komputerow,

* 18 podsieci zawierajacych po 55 komputerow,

* 11 podsieci zawierajacych co najmniej 95 komputerow.

a) wyznacz odpowiednia mask? podsieci w taki sposob aby sprostac wymaganiom firmy,

b) podaj adres sieciowy podsieci numer 25, 67, 100,

c) podaj adres rozgloszeniowy podsieci numer 17, 34, 88,

d) podaj zakres adresow ktore mozna przypisac komputerom w podsieciach numer: 21,

58, 94.

e) Podaj adres rozgloszeniowy sieci glownej,

f) Podaj adres sieciowy sieci glownej,

3. Majac dany adres klasy A: 83.0.0.0 /21 wyznacz:

a. adres sieciowy podsieci numer 777, 4040

b. zakres adresow ktore mozna przypisac hostom w podsieci numer: 444, 2010

c. adres rozgloszeniowy podsieci numer 6000, 2088.

4. Sprawdzic czy komputery o podanych ponizej adresach IP naleza do tych samych podsieci:

a) Komputer A: 192.168.5.77, Komputer B: 192.168.6.79, maska podsieci: /28

b) Komputer X: 10.4.5.6, Komputer Y: 10.7.8.9, maska podsieci: /14

c) Komputer PC1: .151.77.129.21, Komputer PC2: 151.77.158.21, maska podsieci: /19

5. Wszystkie obliczenia i wyniki umiescic w sprawozdaniu.

3. Literatura

1. Akademia sieci Cisco. CCNA semestry 1 & 2 Wydawnictwo MIKOM 2003.

2. Maski o stalej i zmiennej dhigosci. Natalia Dajniak, Politechnika Rzeszowska.

3. Administracja sieci TCP/IP dla kazdego, Brian Komar, Helion 2000.

4. ABC sieci komputerowych, Joe Habraken, Helion 2002

Страницы:
1 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа