Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики346
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури339
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни568
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку384
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання1072
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого419
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства750
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики590
Л Біловус - Навчання мови і гендер414
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти431
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі323
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків367
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»1067
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування608
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств482
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах528
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки273
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства1143
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети514
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні537
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань359
А М Архангельська - Наукові записки505
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»673
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського843
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат318
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта252
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток759
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах774
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання407
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами507
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів494
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку501
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы284
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения644
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика320
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя446
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної378
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации767
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений447
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1559
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни783
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа482
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем443
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1660
С Л Хилько - Органічна хімія654
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури1374
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова345
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»1310
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»1064
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія291
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати770
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3592
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)375
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов377
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1563
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів557
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях282
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління493
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців433
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови469
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів960
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів856
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях535
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)875
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст848
Н Н Лузина - Об одной задаче433
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру352
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів650
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика308
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти329
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема502
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна682
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми457
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку635
В Власенко - Нотатки та рецензії396
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес807
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики705
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж1061
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів375
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт678
О В Кукоба - Петчинг підприємства351
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт537
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу377
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики491
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики748
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі5080
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву367
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование449
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах429
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу421
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами435
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань456
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики401
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті391
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві509
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти592
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями821
А Э Азарова - О золотом сечении435
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення396
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною401
В О Костюк - Научно-технический сборник328
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем794
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании595
А Замойский - Первые европейцы482
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой372
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання336
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств307
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику343
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка664
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку743
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни367
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі365
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства646
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи481
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія575
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни674
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку579
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського687
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні639
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості342
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля614
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань473
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу302
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати473
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни482
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління493
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі812
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління498
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади505
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу1626
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові396
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини391
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга615
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа2159
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки1048
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського4142
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов295
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття867
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст410
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни427
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики575
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку701
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики1314
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках431
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко315
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк701
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності386
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді493
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології338
Автор неизвестен - Содержание1495
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений380
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі417
Т А Дешко - Природная доминанта370
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти356
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат353
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал585
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації923
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля334
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання473
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків1130
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности401
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського416
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти588
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація513
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації293
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика687
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково473
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково327
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек280
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства865
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя490
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу278
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921592
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів510
О Валіон - Об'єднана європа754
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства530
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону326
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі918
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя325
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу550
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання445
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві559
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту328
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство474
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах334
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша455
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал350
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка319
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни608
А В Башта - Опір матеріалів1501
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням381
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті296
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення278
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті435
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку1350
И В Коринько - Научно-технический прогресс330
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація422
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій366
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів410
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»363
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації329
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі1094
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»818
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів287
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины420
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой435
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45354
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины367
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития273
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35427
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции396
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки910
С А Петренко - Принципи431
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства1381
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку488
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення512
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування548
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу2852
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)2610
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір408
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака501
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави537
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій787
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту486
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки281
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць236
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць258
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору517
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським382
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )473
Я С Ландков - Об одной теореме маккина582
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах349
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді433
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии392
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції682
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків2491
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине590
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні286
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації1842
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу1997
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту552
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості525
І Матяш - Персоналы907
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності416
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті324
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу237
В Куліш - Описдо патенту на винахід420
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні399
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів294
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида480
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит533
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты568
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина354
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках680
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре430
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате318
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива569
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит403
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»572
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения339
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями341
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского729
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России443
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц572
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w437
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса448
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды386
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху299
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа350
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения734
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського3677
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации534
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій769
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації914
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості824
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил805
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів747
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов239
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий268
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила338
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності289
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін621
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни312
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств257
В Власенко - Новий довідник архіву югославії436
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств522
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин443
А С Федорів - Одержання катіонних пар341
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права1178
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством510
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора401
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій626
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход445
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія482
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія433
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств366
М Генріх - Три чацьких521
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі639
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах546
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром405
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений589
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц556
В М Кулешов - О подземной газификации угля574
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем430
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств342
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами424
- Фармацевтичний часопис 1(21) 20121042
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників593
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій290
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок352
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость602
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання4583
Т А Шеховцова - Оформление личности413
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів387
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст615
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге609
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу355
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)385
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг360
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом605
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна511
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм452
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс508
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды308
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака442
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость635
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю440
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії338
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни527
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп420
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими334
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса449
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях386
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта483
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі288
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону267
Л В Павлюк - Проблемне навчання749
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім274
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток291
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці584
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля633
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства375
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков290
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов480
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма444
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина631
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово365
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь634
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу1160
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства402
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології2201
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня294
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога351
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект697
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея438
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме297
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности639
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking492
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером333
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций724
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae310
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков510
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации549
Н П Рагозин - Образование благо или товар581
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя493
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь508
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии303
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий466
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования544
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці527
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса403
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов1191
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей546
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов347
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб589
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу269
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат382
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом375
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень837
О Малиновська - Пленарне засідання349
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів434
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова571
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці2173
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів428
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)391
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг416
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу477
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки412
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля530
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни352
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3474
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке501
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр312
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях956
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні316
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії366
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)782
В И Ларин - Профессор д н грицан494
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект468
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики329
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект691
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності613
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях373
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса622
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні378
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект951
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления787
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах555
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві1578
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции1096
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств3368
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій929
С Киричук - Поетичний світ юрія липи1157
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине1172
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців494
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії463
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту315
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю410
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології442
Автор неизвестен - Переклад309
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи479
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р360
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди452
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський287
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем395
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения355
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море652
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья403
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ433
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона496
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами381
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком472
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека564
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов455
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи856
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез422
С П Высоцкий - Применение биомассы459
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым318
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых762
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром390
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением312
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский848
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом1043
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века425
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами579
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных1007
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций647
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна663
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое1021
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0629
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций398
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов359
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей796
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга491
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау547
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах485
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне499
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач460
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета365
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия1313
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах659
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей413
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве459
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт406
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах330
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель442
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок573
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций509
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых757
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений455
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу649
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей604
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов576
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов294
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых994
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации271
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение306
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца549
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32919
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)571
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах796
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона696
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных286
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога773
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда302
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке448
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса787
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых712
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии458
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики522
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями549
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины540
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц1031
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках628
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов666
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс328
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях434
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста409
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития290
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе356

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17