Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики232
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури202
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни316
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку243
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання574
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого246
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства527
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики409
Л Біловус - Навчання мови і гендер215
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти271
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі216
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків251
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»527
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування418
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств309
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах352
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки173
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства703
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети304
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні234
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань245
А М Архангельська - Наукові записки308
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»388
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського475
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат201
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта145
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток471
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах418
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання285
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами295
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів316
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку299
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы176
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения321
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика193
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя270
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної267
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации412
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений245
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1134
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни610
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа308
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем292
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1264
С Л Хилько - Органічна хімія376
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури826
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова217
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»871
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»715
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія171
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати401
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3281
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)247
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов220
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1269
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів329
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях172
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління310
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців266
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови270
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів660
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів506
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях301
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)560
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст636
Н Н Лузина - Об одной задаче243
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру192
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів398
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика184
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти213
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема340
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна373
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми263
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку360
В Власенко - Нотатки та рецензії270
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес362
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики410
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж598
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів227
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт443
О В Кукоба - Петчинг підприємства227
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт296
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу249
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики286
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики369
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі3820
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву216
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование265
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах246
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу281
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами271
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань290
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики206
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті263
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві345
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти354
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями369
А Э Азарова - О золотом сечении271
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення281
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною236
В О Костюк - Научно-технический сборник184
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем431
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании333
А Замойский - Первые европейцы281
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой217
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання216
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств185
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику242
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка416
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку492
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни212
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі238
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства395
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи315
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія353
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни443
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку335
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського374
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні429
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості216
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля364
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань279
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу205
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати304
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни302
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління271
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі518
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління262
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади293
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу931
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові235
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини254
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга389
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа1165
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки433
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського3253
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов175
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття670
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст254
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни250
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики329
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку490
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики715
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках278
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко200
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк432
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності246
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді343
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології216
Автор неизвестен - Содержание802
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений194
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі279
Т А Дешко - Природная доминанта228
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти246
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат229
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал353
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації512
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля189
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання290
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків664
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности214
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського273
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти394
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація314
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації198
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика345
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково271
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково212
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек176
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства450
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя274
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу164
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921379
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів290
О Валіон - Об'єднана європа532
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства320
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону222
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі619
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя200
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу335
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання288
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві397
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту199
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство302
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах209
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша245
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал217
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка204
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни383
А В Башта - Опір матеріалів1107
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням250
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті203
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення180
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті247
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку812
И В Коринько - Научно-технический прогресс193
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація257
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій215
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів282
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»257
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації197
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі644
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»499
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів176
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины259
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой300
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45209
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины181
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития169
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35226
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции296
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки448
С А Петренко - Принципи244
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства720
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку316
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення335
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування356
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу1545
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)1382
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір259
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака343
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави355
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій488
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту305
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки178
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць164
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць177
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору293
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським267
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )327
Я С Ландков - Об одной теореме маккина315
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах242
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді258
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии198
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції474
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків1486
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине337
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні189
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації1322
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу1426
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту327
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості399
І Матяш - Персоналы491
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності265
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті202
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу158
В Куліш - Описдо патенту на винахід238
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні252
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів190
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида271
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит332
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты315
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина237
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках410
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре243
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате212
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива295
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит258
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»375
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения209
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями220
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского400
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России261
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц322
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w272
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса251
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды243
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху205
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа199
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения375
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського2119
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации323
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій445
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації367
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості387
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил450
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів522
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов141
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий168
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила226
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності194
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін420
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни209
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств162
В Власенко - Новий довідник архіву югославії242
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств354
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин243
А С Федорів - Одержання катіонних пар234
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права771
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством322
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора248
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій406
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход246
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія270
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія261
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств242
М Генріх - Три чацьких316
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі239
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах332
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром220
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений343
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц319
В М Кулешов - О подземной газификации угля292
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем270
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств202
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами260
- Фармацевтичний часопис 1(21) 2012517
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників351
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій178
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок223
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость324
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання2460
Т А Шеховцова - Оформление личности225
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів233
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст364
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге335
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу209
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)210
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг218
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом370
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна266
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм246
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс294
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды203
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака249
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость330
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю278
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії208
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни309
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп278
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими194
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса252
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях210
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта317
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі180
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону164
Л В Павлюк - Проблемне навчання368
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім164
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток178
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці353
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля338
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства228
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков165
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов300
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма266
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина337
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово196
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь354
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу887
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства292
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології1428
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня182
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога219
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект404
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея260
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме144
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности352
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking297
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером226
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций379
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae197
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков269
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации367
Н П Рагозин - Образование благо или товар334
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя316
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь325
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии186
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий283
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования336
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці296
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса216
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов506
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей283
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов212
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб381
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу166
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат240
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом204
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень513
О Малиновська - Пленарне засідання220
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів255
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова343
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці1382
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів314
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)277
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг305
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу268
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки261
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля310
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни248
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3300
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке293
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр198
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях512
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні184
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії206
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)496
В И Ларин - Профессор д н грицан296
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект285
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики200
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект450
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності385
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях219
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса344
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні243
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект660
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления458
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах377
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві873
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции542
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств1189
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій704
С Киричук - Поетичний світ юрія липи679
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине602
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців305
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії327
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту208
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю265
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології251
Автор неизвестен - Переклад190
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи313
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р248
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди269
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський179
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем215
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения233
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море316
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья229
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ259
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона269
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами227
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком265
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека299
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов270
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи404
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез208
С П Высоцкий - Применение биомассы251
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым212
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых359
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром207
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением172
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский471
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом519
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века240
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами263
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных494
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций313
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна338
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое497
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0324
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций236
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов238
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей372
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга276
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау265
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах229
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне329
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач223
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета225
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия706
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах283
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей250
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве269
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт201
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах192
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель253
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок287
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций256
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых380
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений260
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу353
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей336
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов326
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов188
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых478
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации189
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение178
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца289
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32407
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)337
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах407
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона387
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных189
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога414
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда192
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке261
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса388
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых395
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии230
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики303
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями281
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины310
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц562
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках326
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов296
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс209
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях241
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста236
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития178
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе194

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17