Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики337
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури328
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни543
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку371
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання1040
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого405
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства735
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики579
Л Біловус - Навчання мови і гендер404
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти416
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі316
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків359
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»1021
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування589
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств474
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах514
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки264
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства1106
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети498
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні517
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань352
А М Архангельська - Наукові записки487
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»656
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського820
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат309
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта244
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток734
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах736
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання398
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами485
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів475
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку487
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы276
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения618
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика314
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя434
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної363
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации710
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений438
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1529
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни771
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа470
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем433
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1635
С Л Хилько - Органічна хімія635
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури1335
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова337
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»1277
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»1042
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія282
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати736
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3559
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)364
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов368
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1542
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів545
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях273
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління479
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців424
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови456
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів933
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів831
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях524
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)843
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст838
Н Н Лузина - Об одной задаче417
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру345
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів633
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика298
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти323
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема492
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна656
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми443
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку618
В Власенко - Нотатки та рецензії382
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес761
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики679
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж1026
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів357
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт663
О В Кукоба - Петчинг підприємства344
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт527
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу373
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики485
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики729
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі4974
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву359
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование435
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах420
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу413
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами425
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань445
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики389
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті382
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві501
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти577
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями789
А Э Азарова - О золотом сечении426
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення388
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною392
В О Костюк - Научно-технический сборник319
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем766
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании571
А Замойский - Первые европейцы469
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой360
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання328
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств301
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику335
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка651
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку728
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни357
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі358
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства631
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи468
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія560
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни659
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку563
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського666
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні624
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості334
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля584
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань462
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу296
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати459
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни472
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління480
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі796
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління474
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади487
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу1573
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові387
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини382
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга598
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа2097
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки975
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського4088
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов288
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття853
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст401
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни415
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики550
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку682
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики1269
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках419
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко307
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк684
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності373
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді479
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології328
Автор неизвестен - Содержание1427
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений347
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі408
Т А Дешко - Природная доминанта357
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти350
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат346
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал570
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації894
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля322
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання463
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків1095
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности394
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського404
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти570
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація495
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації289
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика673
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково463
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково319
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек272
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства838
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя472
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу270
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921572
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів498
О Валіон - Об'єднана європа734
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства515
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону317
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі904
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя312
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу534
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання427
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві544
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту319
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство461
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах327
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша440
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал343
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка306
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни587
А В Башта - Опір матеріалів1479
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням372
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті289
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення271
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті417
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку1295
И В Коринько - Научно-технический прогресс321
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація411
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій358
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів396
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»357
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації318
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі1050
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»803
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів279
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины410
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой427
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45348
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины359
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития267
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35413
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции388
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки881
С А Петренко - Принципи421
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства1310
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку480
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення503
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування530
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу2771
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)2529
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір395
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака491
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави521
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій766
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту473
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки275
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць230
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць249
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору502
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським374
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )456
Я С Ландков - Об одной теореме маккина558
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах342
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді422
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии382
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції663
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків2453
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине577
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні276
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації1815
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу1963
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту540
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості518
І Матяш - Персоналы883
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності407
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті317
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу232
В Куліш - Описдо патенту на винахід411
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні392
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів287
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида469
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит523
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты553
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина337
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках665
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре403
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате312
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива547
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит390
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»562
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения332
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями334
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского702
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России431
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц537
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w426
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса436
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды377
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху291
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа338
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения707
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського3600
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации517
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій739
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації865
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості718
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил776
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів739
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов233
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий262
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила333
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності283
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін608
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни305
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств251
В Власенко - Новий довідник архіву югославії420
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств512
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин432
А С Федорів - Одержання катіонних пар335
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права1155
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством501
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора390
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій613
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход435
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія464
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія426
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств359
М Генріх - Три чацьких511
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі621
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах528
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром395
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений572
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц544
В М Кулешов - О подземной газификации угля561
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем419
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств329
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами412
- Фармацевтичний часопис 1(21) 20121015
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників570
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій282
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок343
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость561
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання4473
Т А Шеховцова - Оформление личности396
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів374
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст593
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге586
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу348
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)372
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг351
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом590
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна502
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм435
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс498
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды301
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака423
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость617
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю428
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії330
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни511
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп412
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими326
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса436
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях375
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта474
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі281
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону260
Л В Павлюк - Проблемне навчання718
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім266
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток281
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці567
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля613
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства364
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков284
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов469
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма434
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина612
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово359
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь608
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу1127
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства393
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології2180
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня288
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога342
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект677
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея427
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме291
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности623
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking480
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером324
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций688
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae302
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков492
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации538
Н П Рагозин - Образование благо или товар562
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя479
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь495
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии297
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий459
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования533
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці516
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса397
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов1175
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей531
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов342
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб581
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу263
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат375
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом366
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень802
О Малиновська - Пленарне засідання341
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів423
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова560
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці2113
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів419
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)381
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг409
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу464
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки400
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля514
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни344
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3465
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке485
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр306
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях940
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні309
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії360
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)766
В И Ларин - Профессор д н грицан480
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект457
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики321
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект673
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності601
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях361
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса604
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні370
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект939
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления756
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах543
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві1554
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции1044
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств3286
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій916
С Киричук - Поетичний світ юрія липи1128
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине1109
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців481
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії457
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту309
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю401
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології431
Автор неизвестен - Переклад303
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи468
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р352
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди440
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський279
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем383
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения349
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море638
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья391
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ424
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона481
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами373
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком461
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека549
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов447
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи826
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез411
С П Высоцкий - Применение биомассы445
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым310
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых734
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром379
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением306
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский822
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом1006
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века412
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами560
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных968
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций612
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна640
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое975
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0604
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций389
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов353
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей769
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга480
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау528
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах471
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне491
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач441
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета357
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия1275
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах624
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей403
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве452
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт396
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах320
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель431
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок551
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций493
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых733
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений445
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу627
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей581
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов564
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов285
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых961
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации266
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение299
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца532
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32883
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)556
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах766
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона678
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных278
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога751
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда294
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке438
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса750
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых689
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии447
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики507
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями523
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины531
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц994
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках605
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов645
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс323
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях425
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста394
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития282
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе347

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17