Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики358
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури360
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни604
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку399
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання1107
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого443
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства767
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики604
Л Біловус - Навчання мови і гендер429
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти452
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі334
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків381
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»1095
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування632
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств496
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах546
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки284
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства1174
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети534
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні562
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань373
А М Архангельська - Наукові записки523
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»696
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського866
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат337
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта276
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток789
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах825
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання417
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами539
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів512
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку521
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы298
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения692
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика329
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя465
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної388
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации817
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений467
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1595
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни798
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа499
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем458
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1682
С Л Хилько - Органічна хімія694
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури1430
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова358
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»1339
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»1085
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія302
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати819
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3639
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)387
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов395
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1592
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів576
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях293
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління507
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців449
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови488
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів995
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів902
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях552
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)919
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст866
Н Н Лузина - Об одной задаче448
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру361
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів666
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика318
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти339
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема517
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна716
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми482
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку657
В Власенко - Нотатки та рецензії416
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес851
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики726
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж1122
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів387
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт698
О В Кукоба - Петчинг підприємства361
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт555
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу390
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики501
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики775
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі5238
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву377
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование465
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах449
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу434
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами455
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань473
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики419
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті405
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві518
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти611
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями875
А Э Азарова - О золотом сечении445
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення418
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною413
В О Костюк - Научно-технический сборник342
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем841
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании643
А Замойский - Первые европейцы500
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой389
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання353
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств316
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику356
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка683
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку764
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни383
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі376
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства664
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи499
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія592
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни690
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку596
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського727
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні657
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості351
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля646
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань494
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу312
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати482
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни496
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління513
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі843
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління526
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади538
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу1669
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові409
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини401
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга637
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа2213
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки1100
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського4176
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов305
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття879
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст421
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни446
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики607
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку724
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики1380
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках447
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко324
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк715
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності412
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді512
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології349
Автор неизвестен - Содержание1591
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений416
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі434
Т А Дешко - Природная доминанта381
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти370
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат363
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал607
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації977
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля351
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання491
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків1184
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности415
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського433
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти609
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація538
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації303
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика708
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково486
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково336
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек288
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства888
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя513
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу287
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921617
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів525
О Валіон - Об'єднана європа777
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства550
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону338
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі938
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя335
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу575
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання467
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві582
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту338
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство491
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах346
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша481
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал361
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка330
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни635
А В Башта - Опір матеріалів1523
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням390
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті308
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення287
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті447
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку1410
И В Коринько - Научно-технический прогресс339
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація437
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій376
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів420
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»374
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації341
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі1141
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»839
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів296
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины431
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой446
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45365
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины377
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития284
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35441
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции408
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки950
С А Петренко - Принципи451
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства1452
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку503
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення531
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування574
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу2990
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)2752
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір425
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака520
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави552
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій809
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту505
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки292
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць245
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць265
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору542
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським393
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )495
Я С Ландков - Об одной теореме маккина618
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах358
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді451
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии410
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції695
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків2533
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине607
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні296
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації1871
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу2053
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту576
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості537
І Матяш - Персоналы951
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності428
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті335
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу245
В Куліш - Описдо патенту на винахід438
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні413
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів303
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида496
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит550
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты603
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина364
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках708
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре456
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате329
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива590
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит418
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»594
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения349
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями352
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского784
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России459
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц637
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w452
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса471
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды397
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху309
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа366
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения771
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського3764
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации555
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій813
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації971
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості851
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил845
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів756
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов248
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий279
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила350
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності299
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін643
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни325
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств266
В Власенко - Новий довідник архіву югославії457
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств534
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин456
А С Федорів - Одержання катіонних пар351
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права1191
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством524
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора422
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій650
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход461
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія515
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія452
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств374
М Генріх - Три чацьких545
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі663
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах575
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром427
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений621
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц580
В М Кулешов - О подземной газификации угля592
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем446
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств359
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами437
- Фармацевтичний часопис 1(21) 20121083
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників623
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій299
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок363
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость632
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання4694
Т А Шеховцова - Оформление личности438
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів404
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст633
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге647
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу365
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)408
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг371
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом637
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна531
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм482
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс528
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды321
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака453
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость663
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю459
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії352
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни545
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп428
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими345
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса465
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях402
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта501
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі297
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону276
Л В Павлюк - Проблемне навчання779
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім285
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток300
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці604
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля663
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства387
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков302
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов490
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма472
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина662
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово374
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь664
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу1177
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства411
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології2228
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня308
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога360
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект728
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея454
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме309
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности661
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking508
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером343
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций771
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae320
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков525
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации564
Н П Рагозин - Образование благо или товар606
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя511
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь518
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии314
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий479
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования557
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці535
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса414
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов1213
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей568
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов355
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб603
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу279
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат397
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом388
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень895
О Малиновська - Пленарне засідання358
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів451
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова587
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці2208
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів441
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)405
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг425
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу497
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки425
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля548
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни361
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3486
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке522
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр322
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях976
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні325
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії376
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)801
В И Ларин - Профессор д н грицан510
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект485
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики341
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект710
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності625
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях387
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса653
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні390
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект966
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления836
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах567
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві1598
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции1160
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств3427
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій948
С Киричук - Поетичний світ юрія липи1172
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине1234
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців513
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії474
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту326
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю423
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології459
Автор неизвестен - Переклад319
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи499
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р376
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди470
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський297
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем412
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения367
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море689
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья420
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ459
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона514
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами395
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком489
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека583
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов473
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи903
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез441
С П Высоцкий - Применение биомассы478
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым330
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых806
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром410
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением326
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский890
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом1118
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века447
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами625
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных1069
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций702
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна703
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое1085
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0669
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций415
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов368
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей848
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга511
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау580
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах507
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне526
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач489
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета374
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия1348
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах699
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей432
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве471
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт421
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах345
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель460
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок607
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций531
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых809
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений471
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу688
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей646
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов595
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов302
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых1070
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации284
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение317
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца573
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32958
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)604
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах849
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона744
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных296
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога813
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда316
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке465
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса809
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых768
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии476
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики535
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями591
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины558
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц1102
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках670
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов699
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс339
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях452
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста428
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития298
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе369

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17