Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики315
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури302
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни483
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку343
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання795
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого372
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства678
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики560
Л Біловус - Навчання мови і гендер375
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти383
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі295
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків330
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»880
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування556
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств445
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах470
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки243
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства1016
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети455
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні465
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань329
А М Архангельська - Наукові записки455
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»619
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського761
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат283
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта223
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток680
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах660
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання377
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами442
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів446
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку443
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы254
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения569
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика294
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя397
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної345
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации633
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений405
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1434
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни742
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа430
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем404
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1566
С Л Хилько - Органічна хімія568
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури1224
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова311
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»1219
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»979
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія263
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати656
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3490
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)337
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов339
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1474
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів500
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях251
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління432
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців396
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови418
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів880
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів756
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях464
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)767
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст799
Н Н Лузина - Об одной задаче391
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру315
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів595
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика281
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти306
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема464
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна585
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми387
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку579
В Власенко - Нотатки та рецензії355
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес662
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики628
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж922
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів338
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт596
О В Кукоба - Петчинг підприємства320
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт492
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу353
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики440
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики610
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі4662
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву337
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование392
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах389
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу383
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами399
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань416
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики355
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті361
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві471
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти528
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями686
А Э Азарова - О золотом сечении406
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення368
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною360
В О Костюк - Научно-технический сборник292
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем689
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании504
А Замойский - Первые европейцы437
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой335
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання302
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств278
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику317
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка599
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку687
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни330
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі343
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства596
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи437
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія509
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни612
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку522
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського606
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні572
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості315
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля539
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань427
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу281
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати433
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни443
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління445
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі727
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління431
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади438
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу1397
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові348
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини353
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга544
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа1772
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки861
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського3873
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов271
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття823
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст349
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни390
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики498
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку646
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики1132
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках390
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко292
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк632
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності344
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді447
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології306
Автор неизвестен - Содержание1270
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений313
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі376
Т А Дешко - Природная доминанта321
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти325
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат327
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал524
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації800
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля297
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання433
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків1008
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности372
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського372
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти521
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація455
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації271
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика590
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково428
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково303
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек257
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства611
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя420
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу254
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921537
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів464
О Валіон - Об'єднана європа699
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства478
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону302
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі859
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя292
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу487
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання392
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві507
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту291
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство425
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах305
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша398
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал319
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка289
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни526
А В Башта - Опір матеріалів1389
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням353
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті271
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення254
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті381
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку1167
И В Коринько - Научно-технический прогресс301
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація381
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій331
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів374
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»340
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації292
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі944
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»738
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів256
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины381
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой405
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45313
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины326
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития248
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35374
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции368
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки824
С А Петренко - Принципи391
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства1163
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку455
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення472
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування492
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу2501
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)2253
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір362
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака454
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави497
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій715
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту437
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки259
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць216
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць236
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору451
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським350
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )429
Я С Ландков - Об одной теореме маккина490
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах325
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді388
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии351
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції612
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків2236
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине532
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні262
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації1732
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу1842
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту482
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості493
І Матяш - Персоналы806
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності370
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті299
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу219
В Куліш - Описдо патенту на винахід379
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні355
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів272
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида433
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит490
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты498
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина316
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках606
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре361
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате295
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива504
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит370
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»530
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения305
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями318
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского616
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России397
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц495
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w397
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса399
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды345
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху273
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа309
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения633
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського3196
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации473
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій663
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації700
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості638
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил712
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів708
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов216
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий245
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила317
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності268
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін564
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни290
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств233
В Власенко - Новий довідник архіву югославії375
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств468
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин382
А С Федорів - Одержання катіонних пар319
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права1023
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством448
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора365
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій558
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход399
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія411
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія389
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств332
М Генріх - Три чацьких470
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі564
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах478
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром367
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений511
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц501
В М Кулешов - О подземной газификации угля509
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем385
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств295
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами380
- Фармацевтичний часопис 1(21) 2012936
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників522
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій262
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок325
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость512
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання4093
Т А Шеховцова - Оформление личности364
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів337
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст546
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге517
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу314
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)338
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг315
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом533
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна467
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм395
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс454
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды284
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака393
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость548
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю398
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії302
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни480
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп393
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими295
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса403
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях342
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта446
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі258
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону242
Л В Павлюк - Проблемне навчання660
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім251
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток266
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці529
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля548
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства331
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков260
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов438
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма405
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина548
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово320
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь556
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу1079
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства372
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології2064
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня264
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога327
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект625
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея397
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме271
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности556
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking440
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером308
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций602
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae287
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков455
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации506
Н П Рагозин - Образование благо или товар511
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя451
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь467
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии281
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий406
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования486
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці486
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса372
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов1001
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей488
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов321
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб536
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу244
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат352
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом337
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень733
О Малиновська - Пленарне засідання317
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів396
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова529
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці1934
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів396
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)358
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг383
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу425
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки371
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля475
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни326
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3433
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке454
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр290
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях899
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні288
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії335
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)703
В И Ларин - Профессор д н грицан444
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект422
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики294
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект633
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності568
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях320
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса552
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні351
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект901
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления714
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах509
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві1269
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции931
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств2174
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій884
С Киричук - Поетичний світ юрія липи1044
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине992
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців445
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії435
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту290
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю377
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології401
Автор неизвестен - Переклад286
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи435
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р331
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди409
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський250
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем351
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения324
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море579
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья359
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ398
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона440
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами345
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком420
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека503
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов416
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи729
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез379
С П Высоцкий - Применение биомассы408
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым289
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых647
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром340
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением285
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский759
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом884
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века379
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами489
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных836
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций535
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна569
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое855
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0540
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций362
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов329
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей678
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга439
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау461
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах398
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне459
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач393
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета336
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия1202
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах496
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей377
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве412
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт368
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах297
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель399
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок486
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций432
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых640
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений413
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу554
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей511
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов515
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов269
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых842
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации249
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение280
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца485
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32806
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)500
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах672
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона602
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных261
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога692
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда272
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке410
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса686
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых598
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии401
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики470
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями461
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины498
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц875
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках537
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов573
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс305
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях394
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста370
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития264
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе325

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17