Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики240
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури209
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни332
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку251
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання605
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого259
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства548
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики437
Л Біловус - Навчання мови і гендер230
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти283
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі225
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків258
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»551
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування436
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств322
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах364
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки181
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства735
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети317
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні239
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань250
А М Архангельська - Наукові записки325
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»405
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського507
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат205
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта147
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток493
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах446
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання292
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами305
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів325
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку311
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы185
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения335
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика199
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя282
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної278
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации427
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений262
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1164
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни621
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа320
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем301
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1291
С Л Хилько - Органічна хімія390
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури864
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова222
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»898
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»748
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія174
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати421
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3298
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)254
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов229
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1282
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів343
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях178
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління327
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців274
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови284
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів680
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів524
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях311
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)582
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст656
Н Н Лузина - Об одной задаче258
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру201
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів413
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика192
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти224
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема352
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна391
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми274
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку374
В Власенко - Нотатки та рецензії278
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес377
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики433
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж631
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів233
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт455
О В Кукоба - Петчинг підприємства236
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт310
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу262
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики304
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики382
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі3917
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву232
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование278
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах257
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу292
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами293
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань302
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики216
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті276
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві363
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти370
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями391
А Э Азарова - О золотом сечении280
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення297
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною248
В О Костюк - Научно-технический сборник190
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем452
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании347
А Замойский - Первые европейцы296
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой227
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання228
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств194
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику253
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка433
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку512
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни226
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі252
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства423
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи327
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія368
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни462
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку353
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського410
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні445
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості227
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля383
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань296
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу213
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати315
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни321
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління281
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі549
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління279
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади311
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу981
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові243
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини264
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга406
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа1222
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки484
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського3301
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов182
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття688
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст263
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни259
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики345
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку502
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики742
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках294
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко212
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк450
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності253
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді360
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології223
Автор неизвестен - Содержание842
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений202
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі290
Т А Дешко - Природная доминанта235
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти255
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат238
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал371
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації540
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля196
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання309
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків698
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности226
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського281
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти403
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація324
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації206
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика365
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково283
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково224
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек183
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства464
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя287
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу171
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921392
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів309
О Валіон - Об'єднана європа549
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства338
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону229
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі654
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя208
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу346
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання299
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві408
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту208
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство314
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах217
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша264
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал225
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка211
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни393
А В Башта - Опір матеріалів1147
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням262
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті209
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення186
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті255
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку844
И В Коринько - Научно-технический прогресс197
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація266
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій228
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів292
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»268
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації202
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі669
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»534
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів184
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины265
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой305
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45220
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины190
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития171
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35237
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции301
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки531
С А Петренко - Принципи254
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства774
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку334
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення348
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування375
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу1624
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)1466
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір268
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака356
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави369
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій507
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту317
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки188
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць167
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць182
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору314
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським273
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )340
Я С Ландков - Об одной теореме маккина329
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах250
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді268
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии208
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції495
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків1617
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине351
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні203
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації1369
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу1479
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту339
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості411
І Матяш - Персоналы527
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності273
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті216
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу165
В Куліш - Описдо патенту на винахід249
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні265
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів198
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида281
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит350
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты326
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина243
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках429
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре254
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате216
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива323
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит265
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»384
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения217
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями232
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского423
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России275
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц336
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w285
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса273
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды249
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху211
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа206
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения393
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського2201
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации335
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій469
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації392
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості418
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил473
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів566
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов149
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий177
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила239
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності201
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін440
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни220
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств172
В Власенко - Новий довідник архіву югославії257
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств358
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин257
А С Федорів - Одержання катіонних пар244
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права790
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством333
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора263
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій420
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход260
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія280
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія275
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств256
М Генріх - Три чацьких329
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі248
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах345
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром232
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений358
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц334
В М Кулешов - О подземной газификации угля310
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем280
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств213
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами270
- Фармацевтичний часопис 1(21) 2012570
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників381
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій190
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок233
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость336
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання2638
Т А Шеховцова - Оформление личности236
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів243
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст380
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге352
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу221
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)220
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг225
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом384
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна281
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм256
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс302
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды211
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака255
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость351
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю290
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії215
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни321
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп291
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими203
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса264
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях221
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта326
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі190
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону172
Л В Павлюк - Проблемне навчання407
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім174
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток187
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці372
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля359
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства239
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков173
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов309
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма281
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина359
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово208
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь365
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу916
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства303
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології1519
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня189
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога229
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект429
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея275
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме152
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности363
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking312
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером234
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций400
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae204
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков287
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации380
Н П Рагозин - Образование благо или товар350
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя326
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь354
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии196
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий292
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования344
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці309
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса230
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов523
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей294
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов229
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб398
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу176
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат257
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом218
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень537
О Малиновська - Пленарне засідання229
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів270
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова361
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці1422
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів320
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)287
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг314
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу284
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки275
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля324
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни255
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3315
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке305
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр207
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях528
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні192
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії221
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)517
В И Ларин - Профессор д н грицан307
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект298
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики209
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект490
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності413
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях234
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса365
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні253
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект706
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления479
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах385
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві938
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции570
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств1297
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій724
С Киричук - Поетичний світ юрія липи733
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине616
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців323
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії339
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту216
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю282
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології265
Автор неизвестен - Переклад197
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи322
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р257
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди279
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський185
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем225
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения240
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море329
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья242
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ271
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона287
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами239
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком277
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека310
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов281
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи425
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез218
С П Высоцкий - Применение биомассы264
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым219
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых379
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром215
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением183
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский489
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом543
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века254
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами279
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных518
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций332
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна357
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое526
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0341
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций250
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов254
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей388
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга287
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау278
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах241
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне340
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач231
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета239
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия782
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах296
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей259
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве292
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт219
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах201
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель267
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок298
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций269
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых402
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений271
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу373
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей349
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов344
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов193
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых507
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации194
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение184
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца303
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32420
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)355
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах433
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона403
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных197
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога428
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда198
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке275
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса413
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых414
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии241
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики316
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями294
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины321
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц595
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках345
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов316
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс218
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях255
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста246
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития185
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе210

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17