Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики320
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури307
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни496
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку352
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання811
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого377
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства694
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики563
Л Біловус - Навчання мови і гендер381
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти389
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі298
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків342
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»940
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування563
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств453
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах490
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки250
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства1042
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети465
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні474
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань333
А М Архангельська - Наукові записки462
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»626
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського776
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат289
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта228
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток686
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах677
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання384
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами453
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів454
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку453
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы259
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения583
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика301
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя408
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної348
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации646
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений412
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1461
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни748
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа441
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем409
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1584
С Л Хилько - Органічна хімія586
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури1258
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова317
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»1239
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»999
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія267
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати672
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3507
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)347
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов347
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1491
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів514
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях256
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління439
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців408
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови424
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів893
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів775
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях476
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)786
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст808
Н Н Лузина - Об одной задаче396
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру330
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів607
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика285
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти310
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема470
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна610
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми416
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку587
В Власенко - Нотатки та рецензії362
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес691
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики643
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж940
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів342
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт626
О В Кукоба - Петчинг підприємства327
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт500
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу358
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики451
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики639
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі4775
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву341
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование408
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах395
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу395
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами404
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань421
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики366
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті365
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві480
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти541
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями712
А Э Азарова - О золотом сечении410
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення372
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною366
В О Костюк - Научно-технический сборник297
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем709
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании522
А Замойский - Первые европейцы446
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой344
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання312
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств282
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику321
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка615
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку699
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни336
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі345
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства603
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи444
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія522
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни625
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку530
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського622
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні585
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості318
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля548
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань438
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу283
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати438
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни450
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління455
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі743
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління440
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади448
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу1437
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові364
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини367
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга559
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа1875
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки902
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського3927
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов273
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття828
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст362
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни395
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики513
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку656
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики1158
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках398
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко295
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк637
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності354
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді453
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології309
Автор неизвестен - Содержание1312
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений321
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі383
Т А Дешко - Природная доминанта339
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти330
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат332
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал536
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації825
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля304
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання439
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків1030
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности379
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського382
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти535
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація462
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації276
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика613
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково436
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково306
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек260
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства633
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя432
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу259
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921545
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів473
О Валіон - Об'єднана європа704
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства487
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону305
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі874
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя297
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу498
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання397
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві513
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту301
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство438
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах313
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша409
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал329
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка293
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни545
А В Башта - Опір матеріалів1413
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням357
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті274
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення257
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті387
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку1204
И В Коринько - Научно-технический прогресс304
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація386
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій336
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів379
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»344
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації296
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі974
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»746
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів261
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины385
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой410
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45325
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины335
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития252
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35385
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции372
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки839
С А Петренко - Принципи397
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства1201
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку461
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення479
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування501
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу2574
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)2324
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір366
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака468
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави502
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій728
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту445
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки263
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць218
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць239
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору464
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським356
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )436
Я С Ландков - Об одной теореме маккина507
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах326
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді396
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии360
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції636
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків2293
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине543
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні264
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації1745
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу1859
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту499
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості503
І Матяш - Персоналы827
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності386
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті304
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу221
В Куліш - Описдо патенту на винахід390
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні367
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів274
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида444
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит497
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты516
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина325
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках617
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре372
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате298
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива510
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит375
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»536
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения316
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями321
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского640
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России405
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц501
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w401
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса405
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды358
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху276
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа319
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения657
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського3367
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации483
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій681
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації725
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості656
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил724
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів716
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов220
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий249
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила320
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності271
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін577
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни294
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств238
В Власенко - Новий довідник архіву югославії394
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств475
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин406
А С Федорів - Одержання катіонних пар322
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права1102
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством462
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора369
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій568
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход407
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія426
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія396
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств346
М Генріх - Три чацьких481
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі579
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах490
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром373
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений531
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц509
В М Кулешов - О подземной газификации угля526
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем392
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств305
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами387
- Фармацевтичний часопис 1(21) 2012955
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників536
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій264
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок328
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость522
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання4265
Т А Шеховцова - Оформление личности370
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів344
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст558
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге534
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу327
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)341
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг332
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом548
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна477
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм404
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс469
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды288
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака399
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость566
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю402
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії308
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни488
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп397
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими307
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса411
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях349
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта451
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі264
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону248
Л В Павлюк - Проблемне навчання684
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім254
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток268
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці541
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля566
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства346
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков266
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов443
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма413
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина562
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово337
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь571
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу1097
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства376
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології2118
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня271
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога330
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект639
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея403
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме277
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности575
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking449
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером311
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций623
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae289
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков465
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации514
Н П Рагозин - Образование благо или товар528
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя457
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь472
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии285
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий421
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования494
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці490
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса380
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов1059
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей501
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов326
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб543
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу249
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат356
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом341
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень753
О Малиновська - Пленарне засідання322
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів400
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова534
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці1998
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів401
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)363
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг394
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу433
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки377
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля484
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни330
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3439
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке459
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр292
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях909
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні292
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії341
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)717
В И Ларин - Профессор д н грицан451
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект432
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики303
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект641
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності578
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях329
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса563
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні355
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект914
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления722
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах518
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві1289
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции963
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств2268
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій895
С Киричук - Поетичний світ юрія липи1062
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине1010
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців453
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії439
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту293
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю380
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології407
Автор неизвестен - Переклад290
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи445
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р338
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди418
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський263
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем362
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения328
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море591
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья365
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ402
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона454
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами353
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком428
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека516
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов425
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи758
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез385
С П Высоцкий - Применение биомассы420
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым293
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых670
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром352
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением289
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский777
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом915
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века385
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами508
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных872
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций555
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна589
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое884
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0555
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций368
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов333
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей705
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга449
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау477
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах415
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне464
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач405
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета341
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия1222
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах548
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей382
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве422
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт375
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах302
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель405
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок504
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций447
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых660
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений424
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу569
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей528
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов530
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов273
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых871
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации253
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение283
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца495
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32812
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)516
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах693
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона631
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных264
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога705
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда276
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке416
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса701
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых622
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии416
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики481
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями473
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины505
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц904
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках553
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов599
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс308
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях400
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста376
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития269
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе334

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17