Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики328
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури317
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни520
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку362
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання876
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого391
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства717
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики572
Л Біловус - Навчання мови і гендер391
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти406
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі310
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків348
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»977
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування574
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств467
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах502
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки258
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства1075
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети484
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні494
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань343
А М Архангельська - Наукові записки477
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»641
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського798
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат298
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта236
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток719
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах709
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання390
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами470
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів466
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку467
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы265
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения604
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика307
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя422
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної356
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации673
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений424
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1497
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни762
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа454
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем421
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1612
С Л Хилько - Органічна хімія607
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури1291
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова324
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»1264
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»1022
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія274
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати705
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3529
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)355
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов357
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1518
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів523
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях264
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління452
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців417
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови443
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів914
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів804
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях503
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)814
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст825
Н Н Лузина - Об одной задаче408
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру338
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів621
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика292
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти317
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема481
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна630
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми429
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку604
В Власенко - Нотатки та рецензії375
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес728
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики660
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж994
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів351
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт643
О В Кукоба - Петчинг підприємства336
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт514
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу366
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики472
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики672
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі4874
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву353
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование427
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах408
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу405
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами415
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань434
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики380
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті375
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві489
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти561
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями747
А Э Азарова - О золотом сечении420
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення380
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною377
В О Костюк - Научно-технический сборник309
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем738
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании547
А Замойский - Первые европейцы459
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой352
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання321
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств291
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику330
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка629
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку714
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни344
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі352
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства617
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи458
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія539
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни644
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку546
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського640
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні603
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості327
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля567
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань449
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу290
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати451
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни461
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління470
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі765
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління455
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади465
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу1523
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові375
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини375
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга578
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа2024
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки924
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського4041
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов282
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття840
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст389
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни406
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики534
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку668
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики1234
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках408
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко302
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк660
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності363
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді466
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології320
Автор неизвестен - Содержание1371
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений330
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі394
Т А Дешко - Природная доминанта350
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти342
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат339
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал556
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації855
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля313
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання453
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків1063
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности386
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського394
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти554
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація476
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації282
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика646
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково451
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково312
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек266
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства656
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя457
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу263
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921558
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів486
О Валіон - Об'єднана європа719
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства502
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону310
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі892
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя307
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу519
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання414
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві533
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту311
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство453
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах318
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша424
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал336
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка300
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни560
А В Башта - Опір матеріалів1439
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням366
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті281
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення265
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті403
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку1252
И В Коринько - Научно-технический прогресс310
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація401
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій349
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів389
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»351
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації304
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі1016
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»773
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів271
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины395
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой420
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45341
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины352
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития259
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35399
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции380
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки863
С А Петренко - Принципи409
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства1265
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку470
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення492
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування515
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу2675
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)2435
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір377
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака479
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави513
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій747
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту461
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки269
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць225
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць243
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору482
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським365
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )445
Я С Ландков - Об одной теореме маккина534
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах337
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді407
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии371
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції649
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків2370
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине561
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні270
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації1775
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу1917
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту517
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості511
І Матяш - Персоналы853
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності400
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті311
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу228
В Куліш - Описдо патенту на винахід401
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні380
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів281
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида459
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит512
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты532
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина330
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках646
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре386
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате305
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива523
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит384
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»549
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения325
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями328
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского670
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России419
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц515
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w416
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса413
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды364
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху284
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа332
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения682
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського3522
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации503
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій714
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації808
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості699
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил750
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів729
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов227
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий256
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила326
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності276
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін594
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни299
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств245
В Власенко - Новий довідник архіву югославії403
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств494
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин419
А С Федорів - Одержання катіонних пар328
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права1132
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством482
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора380
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій594
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход423
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія447
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія410
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств354
М Генріх - Три чацьких498
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі603
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах511
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром385
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений547
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц526
В М Кулешов - О подземной газификации угля547
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем405
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств316
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами398
- Фармацевтичний часопис 1(21) 2012983
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників554
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій274
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок336
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость539
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання4384
Т А Шеховцова - Оформление личности384
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів357
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст571
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге562
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу339
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)353
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг345
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом568
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна491
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм420
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс488
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды293
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака415
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость595
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю417
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії323
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни500
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп404
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими314
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса423
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях363
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта462
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі275
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону255
Л В Павлюк - Проблемне навчання705
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім261
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток275
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці554
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля589
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства355
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков274
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов453
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма423
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина586
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово352
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь591
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу1111
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства387
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології2159
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня279
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога335
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект655
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея415
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме284
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности604
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking466
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером318
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций660
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae296
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков477
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации528
Н П Рагозин - Образование благо или товар543
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя469
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь481
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии291
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий436
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования506
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці498
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса389
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов1148
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей517
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов335
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб561
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу257
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат363
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом354
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень779
О Малиновська - Пленарне засідання330
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів412
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова549
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці2062
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів409
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)373
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг402
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу451
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки390
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля497
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни336
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3453
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке471
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр299
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях928
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні302
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії353
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)751
В И Ларин - Профессор д н грицан465
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект445
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики311
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект657
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності592
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях337
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса584
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні364
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект925
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления739
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах530
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві1317
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции1004
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств2432
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій905
С Киричук - Поетичний світ юрія липи1099
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине1045
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців467
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії449
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту301
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю394
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології420
Автор неизвестен - Переклад296
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи456
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р346
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди428
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський269
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем373
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения335
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море618
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья380
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ413
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона468
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами364
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком443
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека534
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов436
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи787
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез399
С П Высоцкий - Применение биомассы434
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым300
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых702
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром367
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением299
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский804
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом964
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века401
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами533
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных925
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций582
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна613
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое935
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0581
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций379
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов343
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей737
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга466
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау501
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах445
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне479
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач423
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета350
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия1251
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах599
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей393
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве439
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт384
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах310
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель418
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок525
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций470
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых702
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений436
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу601
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей557
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов545
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов280
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых918
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации259
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение292
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца516
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32854
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)536
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах734
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона651
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных272
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога733
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда284
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке429
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса728
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых655
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии431
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики493
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями496
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины516
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц949
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках578
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов612
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс315
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях415
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста385
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития276
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе342

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17