Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики305
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури282
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни463
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку330
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання766
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого349
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства663
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики551
Л Біловус - Навчання мови і гендер365
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти366
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі287
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків317
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»835
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування538
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств427
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах453
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки234
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства955
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети433
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні323
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань313
А М Архангельська - Наукові записки429
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»599
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського674
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат275
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта215
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток638
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах622
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання364
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами424
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів427
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку422
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы244
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения526
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика265
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя378
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної336
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации585
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений383
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1389
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни725
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа412
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем386
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1531
С Л Хилько - Органічна хімія536
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури1179
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова301
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»1156
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»941
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія253
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати607
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3455
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)319
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов310
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1445
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів484
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях240
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління415
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців386
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови396
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів844
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів711
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях441
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)730
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст771
Н Н Лузина - Об одной задаче371
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру277
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів578
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика272
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти294
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема444
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна538
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми349
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку547
В Власенко - Нотатки та рецензії345
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес588
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики596
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж842
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів308
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт559
О В Кукоба - Петчинг підприємства306
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт460
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу338
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики424
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики562
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі4510
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву317
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование371
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах369
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу373
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами381
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань393
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики332
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті352
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві452
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти504
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями627
А Э Азарова - О золотом сечении391
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення360
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною341
В О Костюк - Научно-технический сборник279
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем632
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании467
А Замойский - Первые европейцы414
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой322
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання290
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств261
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику307
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка568
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку662
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни317
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі336
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства571
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи417
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія483
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни593
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку501
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського569
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні546
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості307
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля501
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань407
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу271
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати423
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни426
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління422
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі703
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління402
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади412
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу1328
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові325
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини338
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга524
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа1655
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки810
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського3807
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов260
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття808
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст334
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни371
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики472
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку628
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики1056
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках383
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко281
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк613
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності328
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді430
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології294
Автор неизвестен - Содержание1183
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений298
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі365
Т А Дешко - Природная доминанта312
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти317
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат316
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал496
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації743
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля284
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання417
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків960
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности358
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського355
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти503
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація435
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації262
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика546
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково407
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково293
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек243
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства574
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя399
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу244
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921517
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів439
О Валіон - Об'єднана європа676
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства455
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону293
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі829
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя277
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу461
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання380
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві495
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту273
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство409
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах294
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша373
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал310
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка279
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни499
А В Башта - Опір матеріалів1355
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням338
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті261
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення245
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті345
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку1096
И В Коринько - Научно-технический прогресс271
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація359
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій316
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів363
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»327
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації276
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі902
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»707
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів246
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины360
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой392
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45300
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины298
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития238
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35345
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции359
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки773
С А Петренко - Принципи375
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства1068
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку433
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення451
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування475
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу2297
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)2113
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір350
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака441
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави471
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій681
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту416
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки248
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць212
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць231
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору428
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським339
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )418
Я С Ландков - Об одной теореме маккина449
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах317
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді368
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии323
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції595
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків2143
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине490
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні256
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації1697
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу1788
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту457
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості479
І Матяш - Персоналы767
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності345
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті285
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу216
В Куліш - Описдо патенту на винахід358
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні345
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів259
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида403
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит470
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты464
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина296
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках577
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре342
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате286
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива475
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит348
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»515
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения295
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями308
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского579
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России377
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц471
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w376
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса380
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды332
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху265
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа299
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения584
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського2985
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации450
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій621
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації651
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості587
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил667
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів693
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов205
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий234
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила308
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності258
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін544
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни276
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств222
В Власенко - Новий довідник архіву югославії350
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств453
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин368
А С Федорів - Одержання катіонних пар306
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права990
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством435
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора356
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій533
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход373
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія381
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія363
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств316
М Генріх - Три чацьких448
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі547
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах447
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром351
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений477
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц466
В М Кулешов - О подземной газификации угля480
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем365
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств280
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами362
- Фармацевтичний часопис 1(21) 2012879
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників499
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій251
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок308
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость457
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання3936
Т А Шеховцова - Оформление личности340
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів314
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст524
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге483
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу300
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)323
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг305
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом506
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна418
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм375
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс438
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды273
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака377
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость516
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю374
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії288
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни443
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп380
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими270
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса382
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях321
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта427
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі245
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону229
Л В Павлюк - Проблемне навчання625
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім239
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток252
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці492
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля506
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства317
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков250
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов428
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма388
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина523
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово306
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь515
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу1054
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства359
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології2029
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня249
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога315
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект590
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея377
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме248
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности516
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking418
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером298
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций554
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae275
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков415
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации482
Н П Рагозин - Образование благо или товар487
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя430
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь446
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии269
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий394
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования466
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці473
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса342
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов862
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей464
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов311
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб521
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу230
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат338
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом323
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень698
О Малиновська - Пленарне засідання304
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів374
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова502
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці1882
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів385
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)348
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг370
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу403
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки354
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля448
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни315
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3413
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке433
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр280
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях876
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні272
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії324
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)665
В И Ларин - Профессор д н грицан420
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект400
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики282
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект614
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності546
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях306
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса520
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні341
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект863
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления678
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах468
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві1220
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции867
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств2037
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій862
С Киричук - Поетичний світ юрія липи989
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине922
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців426
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії409
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту282
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю360
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології379
Автор неизвестен - Переклад276
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи413
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р322
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди389
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський241
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем334
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения314
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море540
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья339
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ379
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона413
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами327
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком398
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека452
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов395
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи682
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез353
С П Высоцкий - Применение биомассы386
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым273
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых603
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром323
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением275
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский699
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом820
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века361
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами453
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных764
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций493
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна522
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое800
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0508
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций342
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов311
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей611
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга414
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау432
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах374
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне439
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач361
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета321
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия1143
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах466
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей357
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве399
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт354
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах285
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель378
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок440
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций393
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых594
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений388
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу519
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей474
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов489
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов259
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых782
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации241
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение265
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца456
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32779
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)469
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах626
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона565
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных256
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога648
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда254
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке388
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса614
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых555
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии372
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики446
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями431
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины467
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц814
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках500
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов521
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс296
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях376
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста353
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития252
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе315

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17