Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики209
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури175
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни279
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку216
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання498
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого210
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства393
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики295
Л Біловус - Навчання мови і гендер187
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти241
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі194
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків233
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»426
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування369
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств278
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах307
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки150
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства572
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети272
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні211
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань220
А М Архангельська - Наукові записки270
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»338
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського420
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат173
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта131
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток426
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах362
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання264
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами260
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів281
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку255
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы157
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения243
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика174
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя239
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної247
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации362
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений209
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1061
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни575
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа280
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем259
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1183
С Л Хилько - Органічна хімія342
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури738
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова197
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»813
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»642
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія147
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати345
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3248
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)216
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов196
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1172
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів288
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях151
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління259
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців237
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови236
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів604
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів463
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях266
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)511
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст590
Н Н Лузина - Об одной задаче210
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру166
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів360
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика161
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти183
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема321
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна340
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми212
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку313
В Власенко - Нотатки та рецензії249
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес325
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики358
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж536
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів202
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт405
О В Кукоба - Петчинг підприємства207
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт260
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу211
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики246
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики323
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі3518
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву189
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование249
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах211
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу265
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами239
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань264
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики177
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті239
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві308
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти299
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями323
А Э Азарова - О золотом сечении245
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення247
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною211
В О Костюк - Научно-технический сборник165
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем393
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании303
А Замойский - Первые европейцы247
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой198
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання187
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств161
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику216
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка367
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку424
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни184
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі214
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства355
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи295
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія323
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни397
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку284
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського337
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні400
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості197
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля323
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань250
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу182
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати264
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни277
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління235
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі422
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління233
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади261
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу804
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові211
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини221
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга353
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа1058
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки335
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського2947
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов159
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття602
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст227
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни220
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики305
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку445
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики643
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках235
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко181
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк336
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності223
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді312
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології198
Автор неизвестен - Содержание736
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений172
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі248
Т А Дешко - Природная доминанта210
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти221
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат178
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал314
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації451
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля169
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання253
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків577
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности175
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського257
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти350
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація283
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації176
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика313
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково242
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково185
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек157
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства407
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя241
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу147
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921342
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів255
О Валіон - Об'єднана європа487
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства277
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону193
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі555
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя177
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу298
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання264
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві363
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту169
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство271
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах184
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша212
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал188
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка180
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни362
А В Башта - Опір матеріалів1021
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням220
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті192
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення155
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті193
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку743
И В Коринько - Научно-технический прогресс179
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація225
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій176
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів253
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»224
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації181
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі565
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»433
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів157
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины219
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой278
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45181
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины157
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития147
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35202
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции247
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки387
С А Петренко - Принципи212
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства618
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку288
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення310
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування321
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу1365
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)1139
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір240
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака315
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави318
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій426
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту272
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки154
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць149
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць158
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору266
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським244
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )308
Я С Ландков - Об одной теореме маккина291
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах224
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді230
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии175
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції427
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків1302
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине294
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні160
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації986
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу1316
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту296
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості372
І Матяш - Персоналы440
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності242
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті182
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу143
В Куліш - Описдо патенту на винахід205
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні222
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів170
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида237
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит267
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты284
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина218
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках366
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре213
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате191
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива262
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит234
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»348
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения185
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями197
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского350
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России239
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц296
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w241
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса235
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды220
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху190
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа166
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения321
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського1924
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации298
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій407
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації260
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості350
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил411
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів390
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов124
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий149
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила200
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності173
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін381
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни188
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств143
В Власенко - Новий довідник архіву югославії219
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств277
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин222
А С Федорів - Одержання катіонних пар217
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права724
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством259
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора219
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій361
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход216
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія249
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія231
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств220
М Генріх - Три чацьких280
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі217
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах305
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром193
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений299
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц275
В М Кулешов - О подземной газификации угля236
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем241
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств173
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами233
- Фармацевтичний часопис 1(21) 2012442
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників296
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій157
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок194
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость291
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання2065
Т А Шеховцова - Оформление личности205
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів209
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст329
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге297
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу187
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)185
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг193
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом312
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна233
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм223
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс275
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды158
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака224
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость281
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю248
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії184
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни281
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп253
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими165
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса220
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях184
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта280
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі159
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону146
Л В Павлюк - Проблемне навчання303
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім139
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток151
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці298
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля294
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства199
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков147
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов273
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма232
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина293
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово175
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь319
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу835
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства267
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології1189
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня160
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога197
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект336
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея226
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме126
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности321
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking270
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером206
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций343
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae178
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков236
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации327
Н П Рагозин - Образование благо или товар295
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя278
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь260
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии167
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий257
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования310
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці271
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса183
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов430
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей244
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов174
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб349
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу140
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат210
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом181
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень444
О Малиновська - Пленарне засідання199
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів226
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова303
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці1271
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів287
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)254
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг287
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу232
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки227
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля270
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни214
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3271
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке262
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр171
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях460
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні162
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії169
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)451
В И Ларин - Профессор д н грицан265
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект252
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики185
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект408
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності349
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях193
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса311
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні218
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект601
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления397
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах346
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві771
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции470
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств848
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій622
С Киричук - Поетичний світ юрія липи565
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине521
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців270
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії294
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту189
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю235
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології220
Автор неизвестен - Переклад168
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи290
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р228
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди238
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський161
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем190
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения211
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море275
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья196
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ218
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона222
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами209
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком232
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека254
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов235
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи346
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез184
С П Высоцкий - Применение биомассы223
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым183
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых311
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром189
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением156
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский423
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом450
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века211
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами224
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных430
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций269
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна291
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое428
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0286
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций205
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов218
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей328
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга247
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау234
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах194
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне295
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач194
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета207
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия569
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах246
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей224
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве244
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт168
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах172
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель218
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок261
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций226
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых328
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений225
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу311
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей307
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов279
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов174
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых411
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации173
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение158
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца248
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32372
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)298
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах356
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона351
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных163
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога331
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда174
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке222
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса345
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых346
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии200
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики267
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями238
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины284
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц500
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках279
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов253
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс189
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях213
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста212
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития161
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе167

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17