Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики313
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури296
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни473
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку336
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання785
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого358
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства674
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики558
Л Біловус - Навчання мови і гендер371
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти374
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі292
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків322
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»863
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування547
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств438
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах465
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки237
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства990
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети442
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні329
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань320
А М Архангельська - Наукові записки445
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»609
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського739
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат280
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта221
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток665
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах642
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання370
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами434
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів437
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку432
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы251
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения551
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика279
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя388
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної340
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации613
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений392
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1409
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни735
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа423
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем395
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1552
С Л Хилько - Органічна хімія557
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури1198
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова306
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»1185
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»956
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія259
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати628
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3475
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)325
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов326
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1457
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів489
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях246
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління425
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців393
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови405
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів864
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів734
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях457
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)749
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст785
Н Н Лузина - Об одной задаче378
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру289
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів588
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика276
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти300
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема450
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна564
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми361
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку569
В Власенко - Нотатки та рецензії350
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес621
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики610
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж880
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів324
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт570
О В Кукоба - Петчинг підприємства311
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт471
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу342
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики432
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики584
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі4589
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву329
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование378
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах380
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу378
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами390
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань405
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики346
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті356
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві459
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти516
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями661
А Э Азарова - О золотом сечении399
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення365
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною350
В О Костюк - Научно-технический сборник286
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем662
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании489
А Замойский - Первые европейцы426
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой331
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання295
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств268
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику313
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка585
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку677
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни325
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі340
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства579
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи428
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія493
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни604
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку510
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського585
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні554
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості312
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля514
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань417
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу276
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати431
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни436
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління437
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі716
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління418
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади428
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу1368
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові343
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини349
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга534
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа1703
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки850
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського3850
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов266
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття820
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст342
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни380
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики490
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку640
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики1096
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках388
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко289
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк622
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності334
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді438
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології300
Автор неизвестен - Содержание1237
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений304
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі371
Т А Дешко - Природная доминанта317
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти324
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат323
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал510
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації772
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля291
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання425
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків985
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности368
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського363
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти514
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація447
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації269
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика569
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково418
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково299
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек252
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства588
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя409
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу250
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921527
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів453
О Валіон - Об'єднана європа688
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства464
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону298
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі846
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя282
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу472
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання389
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві502
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту281
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство417
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах302
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша384
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал317
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка285
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни517
А В Башта - Опір матеріалів1377
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням344
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті267
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення250
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті366
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку1134
И В Коринько - Научно-технический прогресс277
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація371
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій325
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів367
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»332
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації282
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі924
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»724
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів250
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины368
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой401
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45306
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины314
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития245
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35361
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции363
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки792
С А Петренко - Принципи383
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства1107
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку444
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення463
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування484
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу2355
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)2187
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір356
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака449
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави490
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій706
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту428
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки253
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць214
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць233
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору438
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським346
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )424
Я С Ландков - Об одной теореме маккина467
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах320
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді381
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии335
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції601
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків2197
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине514
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні260
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації1718
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу1808
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту469
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості486
І Матяш - Персоналы785
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності353
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті292
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу218
В Куліш - Описдо патенту на винахід366
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні350
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів263
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида419
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит481
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты483
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина304
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках591
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре353
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате292
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива488
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит361
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»523
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения300
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями314
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского600
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России386
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц487
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w385
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса388
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды339
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху269
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа305
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения615
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського3097
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации461
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій644
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації672
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості606
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил683
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів702
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов211
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий241
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила315
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності263
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін551
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни280
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств228
В Власенко - Новий довідник архіву югославії364
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств461
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин375
А С Федорів - Одержання катіонних пар313
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права999
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством443
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора361
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій547
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход388
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія398
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія377
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств323
М Генріх - Три чацьких457
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі554
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах461
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром358
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений495
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц482
В М Кулешов - О подземной газификации угля489
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем375
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств285
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами370
- Фармацевтичний часопис 1(21) 2012908
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників514
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій255
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок320
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость487
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання4033
Т А Шеховцова - Оформление личности351
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів326
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст536
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге500
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу304
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)330
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг310
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом521
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна442
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм387
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс446
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды280
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака385
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость531
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю387
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії297
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни464
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп387
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими285
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса392
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях331
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта437
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі249
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону236
Л В Павлюк - Проблемне навчання641
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім245
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток259
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці521
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля529
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства324
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков256
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов433
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма396
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина535
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово310
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь536
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу1065
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства368
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології2045
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня254
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога320
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект608
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея389
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме259
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности536
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking429
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером305
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций580
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae281
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков442
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации492
Н П Рагозин - Образование благо или товар502
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя443
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь458
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии276
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий402
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования480
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці483
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса359
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов930
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей478
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов317
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб528
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу237
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат344
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом330
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень719
О Малиновська - Пленарне засідання311
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів383
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова519
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці1910
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів391
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)354
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг374
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу417
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки364
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля462
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни322
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3425
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке444
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр285
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях889
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні281
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії332
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)688
В И Ларин - Профессор д н грицан434
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект411
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики289
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект624
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності554
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях312
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса535
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні347
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект883
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления697
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах492
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві1253
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции899
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств2124
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій875
С Киричук - Поетичний світ юрія липи1030
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине971
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців435
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії413
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту286
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю364
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології391
Автор неизвестен - Переклад283
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи424
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р327
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди399
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський246
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем346
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения321
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море562
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья349
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ389
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона427
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами336
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком410
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека467
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов408
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи711
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез366
С П Высоцкий - Применение биомассы401
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым282
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых631
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром334
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением280
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский718
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом857
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века371
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами472
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных810
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций513
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна539
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое829
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0523
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций352
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов324
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей646
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга430
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау451
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах382
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне449
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач379
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета332
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия1180
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах482
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей369
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве407
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт360
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах292
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель388
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок464
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций415
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых612
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений402
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу535
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей492
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов502
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов264
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых810
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации247
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение276
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца468
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32792
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)486
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах644
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона584
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных260
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога671
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда262
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке399
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса662
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых581
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии385
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики459
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями446
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины492
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц850
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках514
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов547
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс300
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях386
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста360
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития259
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе322

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17