Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
С М Шаповаленко - Соціально-економічна реструктуризація житлово-комунальної сфери в умовах ринковоїекономіки221
В Кавецький - Соціально професійні орієнтири студентів психологів320
К Климанська - Соціально-політичні проекти у вирішенні проблем суспільства415
I В Тюха - Соціально-економічний розвиток підприємства сутність та видові прояви350
І М Крайніков - Соціально-економічні наслідки проведення чемпіонату європи з футболу 2012 року в україні356
Автор неизвестен - Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики267
А В Плоска - Соціально-економічні особливості державної підтримки інноваційної активності в україні248
Р Д Зінкевич - Соціально-політичне становище на південно-західному та румунському фронтах після лютневої революції в росії401
О М Ратинська - Соціально-педагогічна корекція соціальних відхилень у акцентуйованих підлітків584
О А Сидоренко - Соціально-психологічна характеристика феномена депривації742
О О Ісаєнков - Соціально-філософські аспекти розвитку інновацій в системі освіти296
М І Овчаренко, Т В Іванова - Соціально-психологічні аспекти забезпечення формування корпоративної культури280
В О Третьяченко - Соціально-психологічні підстави життєвих домагань дітей-підлітків із неповної сім'ї сучасне бачення459
В В Третьяченко - Соціально-психологічні чинники підвищення активності професійного самовизначення майбутнього психолога508
О О Дмитрієва - Соціальні аспекти екологічно безпечного водовідведення237
О Величко - Стороння логістика та логістичний аутсорсинг327
Л В Солощук, О Г Зверева - Соціальні ролі сіблінгів у сімейному дискурсі270
О Зарівна - Соціальні сфери застосування комп'ютерних неологізмів сучасної англійської мови399
Д Ю Мамаев - Соціалізація студентів у сучасних умовах вищого навчальногозакладу3186
С О Швачко - Соціо-лінгвістичні аспекти вимірювальної лексики англійської мови313
важлива складова моніторингу інформаційних потреб користувачів - Соціологічні дослідження бібліотеки271
Т Л Кєранчук - Стабілізація фінансового стану підприємства346
І С Полторак, Л О Колісник, М В Мосьондз - Соціологія методичні вказівки для студентів заочного відділення995
О Г Євсеєва - Спектральний підхід до розробки системи навчальних задач з вищої математики на основі предметної моделі студента302
Р Лещук, А Носенко, В Кравчишин - Спектроскопічні властивості монокристалів ca3ga2ge4oi4, активованих іонами ванадію225
Г Михалина, Т Врублевська, О Коркуна - Спектрофотометричне дослідження взаємодії іонів осмію IV кверцетином343
М Н Кириченко, А А Омельченко - Специализированная компьютерная система фокусировкимикроскопа201
А В Коников, О А Авксентьева - Специализированный процессор для разложения пространственной прямой для объемных 3d-дисплеев226
Т В Надозирная - Специфика функционирования интертекста в романе б акунина «азазель»1064
І Б Кокуть, О І Миронова - Специфіка засобів масової комунікації на початку xxi століття234
Лук'янець - Специфіка корпусного дослідження семантики слова290
І В Кундис, І М Матіяш - Специфіка збереження збірок і колекцій з різною матеріальною основою219
Д В Миколенко - Специфіка ліберальних та консервативних партій болгарії на зламі ХІХ і ХХ століть378
політичних реалій - Специфіка перекладу суспільно304
Т Г Авксентьева - Специфіка розуміння демократичного концепту в інформаційну епоху254
Л П Саракун - Специфіка управління культурою в інформаційному суспільстві198
Н Свистун - Специфіка функціонування імен в українських народних піснях з лемківщини231
О О Будік, В Ф Чекурін - Специфічні загрози інформаційній безпеці систем електронного навчання297
В М Биков - Спецкурс принципи побудови та застосування систем радіотеплолокації368
Л М Козиряцький - Спеціальні засоби і схеми шахтних водовідливних ємностей323
І Б Албанський - Спецпроцесори кореляційної обробки інформації в різних теоретико-числових базисах295
В В Бізюк, А В Якунін - Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків547
Г А Губарева, Р А Трифонов - Список праць в с калашника виданих у 2006-2011 pp211
Ж К Сіднева - Споживання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами харчової промисловості365
О О Вдовіченко, О В Кулаковська - Споживачі бібліографічної інформації та особливості їх інформаційних потреб233
В В Індутний, Т М Артюх - Споживчі характеристики та вартість ювелірних різьблених виробів з природного каміння254
альтруїстичний у німецькій мові - Сполучуваність і парадигматичні зв'язки прикметників зі значеннями егоїстичний237
І Д Дужий, В А Рештаненко, С О Голубничий - Спонтанний пневмоторакс в ургентній торакальній клініці294
0 Гридасова - Спонукальний та каузальний способи актуалізації стереотипних ролей в англомовному сімейному конфліктному дискурсі232
О І Гридасова - Спонукальний та каузальний способи актуалізації стереотипних ролей в англомовному сімейному конфліктному дискурсі210
В Б Финкельштейн, М Л Глебова, Г В Капустин - Способ непосредственного измерения тока в обмотке короткозамкнутого ротора234
Л Л Бачурин, В Н Ревва, Н И Василенко - Способ определения характеристик трещиностойкости горньех пород470
А Н Глупак, А А Пугачева - Способ очистки сточных вод с использованием механизма полимеризации215
Л Є Шульженко - Стратегічний альянс визначення та ознаки504
А П Дмитрук - Способ перелива жидкости по тарелкам колонного аппарата в процессе массообмена между паром и жидкостью218
О Г Шевченко - Способы защиты программного обеспечения от несанкционированной модификации329
Н В Козачок - Способи та методи правового регулювання трудових відносин співвідношення понять302
В П Залуцький - Способи підвищення рівня соціально економічного розвитку машинобудівних підприємств256
Л Приблуда - Стилістично маркована лексика у прозі і франка269
Л Л Бачурин, В Н Ревва, Я А Ляшок - Способы определения характеристик трещиностойкости горных пород при испытаниях образцов561
Автор неизвестен - Спосіб виробництва кисломолочного продукту по типу ряжанки з екстрактом цикорію349
В О Іванов, О А Моргун - Спосіб врахування впливу фюзеляжу на величину коефіцієнта електромагнітного зв'язку бортових антен188
Д П Сілін, К К Софійський, Е І Мучник - Спосіб гідродинамічного впливу на вугільний пласт237
Автор неизвестен - Спосіб консервації харчового продукту та пристрій для його здійснення254
Автор неизвестен - Спосіб контролю якості магнітів автотракторного покажчика напруги з поворотним магнітом256
О Кузьменко - Сучасні мас-медіа до питання про музику292
О І Сміян, О Г Васильєва - Спосіб лікування негоспітальних пневмоній у дітей раннього віку394
Автор неизвестен - Спосіб отримання згущеного молочного продукту з рослинними наповнювачами477
Ю Шадських - Співвідношення науки і мудрості в сучасному світі235
Автор неизвестен - Спосіб оцінки викривлень вимірювальної інформації на відеозображеннях відновлених після стиснення228
О М Сівакова, Є І Федів - Спосіб прямого тиристорного регулювання шунтової конденсаторної батареї219
Автор неизвестен - Спосіб стиснення цифрових кольорових відеозображень що містять вимірювальну інформацію268
Р В Міняйло, В О Сабадуха - Спроба антропологічного насильства мовою жаргону279
С Свелеба, О Семотюк - Співіснування промодульованих фаз у кристалі205
Т І Рудченко - Співвідношення економічної ефективності і соціальної справедливості в національній економіці1000
Д М Полатайло, В А Піддубний - Співвідношення кінематичних динамічних і енергетичних параметрівза синтезу технологічних машин185
С Яремчук - Співвідношення релігії та моралі згідно із вченням іммануїла канта262
В Дорда - Співвідношення студентського сленгу з загальним та спеціальним сленгом503
А Я Байло - Співпраця генерала мирона тарнавського з ветеранськими організаціями уга у 1921-1938 рр203
С О Устинов - Співвідношення термінів соціальний захист та соціальне забезпечення в законодавстві україни279
Л И Стороженко - Сравнение методик расчета трубобетонных конструкций756
А В Прокопенко, Е Н Медведь - Средства речевого воздействия политспичей207
Е Э Перский - Сравнительное изучение динамики перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы при ожогах различной природы341
А З Бадалов, Р Н Набиев, А З Мамедов - Сравнительный анализ особенностей измерения вертикальной скорости719
А Е Гановский - Сравнительный анализ современных силовых полупроводниковых приборов265
А В Гарбар, Р П Власенко - Сравнительный морфологический анализ диплоидного aporrectodea caliginosa и триплоидного a trapezoides видов дождевых червей339
А Г Гольдфарб - Среда формирования и реализации трудового потенциала промышленного предприятия286
Д В Бородин - Средства измерительной техники для измерения показа телей ка чества электрической энергии201
П Г Матюха, В С Тютенко - Станок для очистки проволоки255
И В Давыденко - Средства номинации концепта дом в английском языке семантико-этимологический анализ544
В М Пасічний - Стабілізація забарвлення комбінованих текстуратів для м'ясної промисловості205
О О Кобяков - Статус мовчання у парадигмі засобів комунікації220
В П Квасніков - Стабілізація траекторного руху вимірювальної головки264
Д Миколенко - Ставлення правоцентристських партій болгарії до проголошення незалежності 1908 р367
Є А Таликін - Стадія в структурі господарської процесуальної форми482
В М Бабаєв - Сталий розвиток регіону в системі державного програмування соціально-економічного розвиткутериторій265
С Д Рудишин - Стан екологічної освіти в практиці вищої школи зарубіжних країн257
О В Харчишина - Структура організаційної культури підприємства345
О О Рябова, Н В Ромасько - Стан ліпідного обміну та спектра жирних кислот у хворих на істинну екзему206
О А Нужна - Стан матеріально-технічної бази сільського господарства як стримувальний фактор на шляху капіталізації галузі188
В О Мудроха - Стан методичної роботи лннб україни ім в стефаника в 60-і роки 20 ст181
О І Сміян - Стан основних показників імунологічного статусу дітей з негоспітальними пневмоніями191
О О Кутас - Стан та перспективи виробництва яловичини в київській області317
С О Поторочин, О В Захарова - Стан охорони праці в розрізі кількості нещасних випадків на виробництві за причинами191
М О Садчикова - Стан проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності у харківській області227
І С Осінська - Стан проблеми формування творчого потенціалу вчителя у вітчизняній тазарубіжній педагогіці297
О І Тимченко - Стан та перспективи розвитку малого бізнесу в харчовій промисловості україни306
М Комова - Творення термінів соціальної комунікації400
М П Сичевський - Стан та перспективи розвитку підприємств харчової та переробної промисловості україни283
Т О Кірсанова, В В Черв'як - Стан та проблеми мінімізації сплати податків в україні447
І В Федулова - Стан інноваційної діяльності харчової промисловості336
Автор неизвестен - Стан техногенної безпеки підприємств молочної галузі175
О О Кутас - Стан і перспективи виробництва яловичини в київській області187
Т Л Мостенська, І В Федулова - Стан інноваційної діяльності підприємств хлібопекарної промисловості319
А О Коренев - Становлення в україні принципу рівності прав і можливостей працівників603
І М Шоробура - Становлення системи шкільної географічної освіти в україні в 1934-1940 pp311
В О Сухань - Становлення та розвиток антиінфляційної політикив україні342
О Стельмащук - Становлення та зміст курсу дизайн і технології у середені загальноосвітній школі великої британії356
О М Тракало - Становлення європейського джазу від початку xx століття до другої світової війни596
Н Пильгун - Становлення і розвиток принципу поділу влади у конституційному праві сша288
В Г Брезинский, Е В Шепилко, Л В Бойко - Стартер тлеющего разряда с раздвоенным контактным элементом201
О Цимбалюк - Статус вчителів народних шкіл у другій речі посполитій314
Л В Корінна - Старшокласники загальноосвітніх навчальних закладів україни і громадянські цінності520
Г Д Хархан - Статеве виховання на початку xx століття історико-педагогічний аналіз395
С А Семенюк - Стохастичні еволюційні системи з імпульсними збуреннями913
Л Н Масюк, Е В Мирошниченко, Д И Пархоменко - Статистические методы в системах менеджмента качества образования287
А А Володченко - Статистический анализ компьютерной технологии разбиения транспортной сети на районы356
І В Аксьонова - Статистичне забезпечення процесу прийняття інвестиційних рішень278
I B Алексеева, В О Гайдей, О О Диховичний - Статистичний аналіз тестових завдань із застосуванням сучасних математичних моделей239
Л Н Шутенко, В П Пустовойтов, Н А Засядько - Статически неопределимые стержневые системы405
О Є Власова - Статус податкового обліку в сучасній обліковій системі українських підприємств341
Р О Петріна, Н Л Заярнюк - Створення нових водних форм левоміцетину236
С О Швачко - Статус числівників у вільних та фразеологічних словосполученнях373
М П Костіков, В В Самсонов - Створення автоматизованих навчальних систем на основі баз даних лінгвістичної інформації254
М Наливайко - Сучасні прізвиська переселенців з лемківщини747
Б П Бочаров, І Л Яковицький, М Ю Воєводіна - Створення примітивів autocad побудова плану трибун і розміщення малих архітектурних форм483
А Криловецкий, В Лавский, В И Денисенко - Стиль руководства спортивной командой902
О В Когут - Стилізовані сюжети необароко в сучасній українській драматургії302
О Веремчук - Стилістична транспозиція технічних термінів як виявзміни стилістичної норми286
А Н Котов - Стратегическое планирование формирования капитала акционерного общества194
Н А Оніщенко - Стилістичні прийоми синтаксису як чинник ептонімізаціїу світлі мовного іконізму470
Д В Миколенко - Стояна данєва як джерело вивчення діяльності прогресивно-ліберальної партії болгарії274
М М Пендрак - Стратегічні наступальні озброєння сша та рф199
Н И Склярук - Стратегическое планирование социально-экономического развития малого города378
Е В Клочко - Стратегия выхода хозяйственньгх структур украины из теневой экономики184
К В Галинская - Стратегия как элемент устойчивого функционирования вуза223
Л Н Шутенко, В Т Семенов, В Н Бабаев - Стратегия и пути реализации программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства201
Г М Скударь - Стратегия инновационного развития современного предприятия на примере ао нкмз209
А М Близнюк, А П Белый, С В Кольцов - Стратегия развития горно-металлургического комплекса донецкой области до 2020 года258
Т В Момот - Стратегічне планування в системі корпоративного управління будівельних підприємств390
А Г Загородній, В М Чубай - Стратегічний аналіз конкурентоспроможності інноваційної продукції303
О М Гребешкова, О О Кизенко - Стратегічний контролінг в системі управління підприємством238
М О Іванюк - Страх остракізму як чинник міжособистісних стосунків342
В О Шуршин - Стратегічні напрями забезпечення економічної безпеки країни національний та регіональний рівень288
І В Федулова - Стратегічні напрями розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств442
І В Федулова - Стратегічні пріоритети розвитку харчової промисловості україни278
О М Таряник - Стратегічні інтереси і можливості підприємства як основні чинники формування стратегії214
І А Бехта - Структурно-семантичні кореляції постмодерністського тексту277
Н І Горбаль, О Є Шандрівська, Л І Сопільник - Стратегія конкурентоспроможності в системі управління підприємством434
Л О Українська, О П Кісь - Стратегії завоювання конкурентних позицій промисловими підприємствами181
С В Куракса - Стратегії планування розвитку територіальних громад в контексті парадигми сталого розвитку і тендерної проблематики370
І М Сотник - Стратегії та інструменти активізації дематеріалізаційних змін в економіці україни352
Т Мачай - Стрижневі термінологічні одиниці як ремо-організатори наукового тексту177
С І Потапенко - Структура англомовних статей в аспекті періодичності публікаціїчасописів новин267
В А Верба - Структурна конфігурація вітчизняного ринку консалтингових послуг375
М Коровка - Структура гірничо-відвальних ландшафтів криворіжжя проблеми виділення та особливості306
И В Пивавар - Структура жилищно-коммунального хозяйства в социально-экономической системе1825
О А Горбань, С В Горбань - Структурные характеристики моноядерных319
Є Р Зельцер - Структура ринку цінних паперів -форма інвестиційного механізму будівельної галузі258
О О Власій - Структура розв'язків узагальнених систем з кусково-змінними коефіцієнтами555
А В Жиляев - Структура системы автоматизации конвейерного транспорта399
В Г Трегуб, А П Ладанюк - Структура та функції сучасних комп'ютерно-інтегрованих систем управління харчовим підприємством319
О А Штепа - Структура універсальної мультисигнальної інформаційно-вимірювальної системи екологічного і медичного моніторингу398
Д А Литвинова - Структура экстракционной фотометрической системы контроля сточных вод промышленных предприятий225
Н Петрова - Структура інтелектуальної культури вчителя природничих дисциплін436
В О Луцков - Структурна політика сутність категорії та функції565
О Балицький, В Кицай, В Савчин - Структура, електричні та фотоелектричні властивості гетеропереходів201
Г Т Семигінівська - Структурно компонентний аналіз етичної компетенції перекладача авіаційної галузі661
Г В Висоцька - Структурно-семантичні характеристики фразеологічних одиниць групилюдські відносини341
А Ф Дмитрук, Ю О Лесишина, В В Симонова - Структурные характеристики и сорбционные свойства активированных углей из листового опада203
Н Вігнк, Р іаднтевськнй - Структурні закономірності сполук у системах262
І І Шахновська - Структурні особливості емотивних висловлень персонажів американської драми XX століття230
Т Немчанінова' - Структурні фазові переходи типу група-під група196
М Г Пона, A M Дигдалович, З І Боровець - Структурні особливості каоліну майдан-вильського родовища203
А Мартинюк - Структурування змісту філологічної підготовки студентів педагогічних коледжів404
Ю Ф Гудзь - Сучасний стан малих підприємств харчової промисловості300
О О Ісаєнков, К О Ісаєнков - Студентство як суб'єкт модної поведінки моделюючі фактори270
О В Желязко - Ступени развития системы показателей оценки уровня жизни населения363
М Криськів - Ступінь готовності першокурсників до засвоєння мовного курсу422
О А Кузик - Суб'єкти мовленнєвої агресії типологія та маркери позначення в англомовному політичному дискурсі змі365
I I Шамшина - Суб'єкти соціально-партнерських відносин проблеми правового визначення638
М М Огородник - Тенденції розвитку екологічного аудиту194
Л І Чернобай, І Я Кулиняк - Суб'єкти туроператорської та турагентської діяльності сутність і класифікація312
Т А Васильєва - Суб'єктно-об'єктний взаємозв'язок банківської системи і ринку інноваційного інвестування309
A M Романюк, Н Б Гринцова, О М Аверіна - Судинно-тканинні зміни в корі головного мозку за умов впливу на організм солей важких металів204
Л І Стороженко - Сумісна робота компонентів у трубобетонному конструктивному елементі269
І Пацалюк - Суспільно соціальна роль образотворчого та декоративно прикладного видів мистецтва516
Т Плазова - Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність наукових осередків української діаспори в сша322
I O Казачков - Сутнісний підхід до оцінки ефективності реалізації маркетингових стратегій210
М І Макаренко - Сутнісно-структурна визначеність механізму регулювання державного боргу454
О Пушкар - Сутність територіальної організації закладів охорони здоров'я576
І В Федулова - Сутність концепції інноваційного менеджменту з позиції управління знаннями272
Автор неизвестен - Сутність концепції інноваційного менеджменту з позиції управління інтелектуальним капіталом498
О А Чигринець - Сутність планування ризиків діяльності підприємств харчової промисловості816
В Єгорова - Сутність поняття компетентний підхід та його місце у педагогіці вищої школи548
Н І Волкова, А В Гаврікова - Сутність інноваційної кредитної політики банку411
Т А Говорушко, Н І Обушна - Сутність прямих іноземних інвестицій та їх класифікація1324
О П Величко - Сутність раціоналістичної і забезпечувальної логістики та її зв'язок з менеджментом393
Н Бевзюк - Сутність та її гносеологічне значення у феномені релігійного183
Ю Л Логвиненко - Сутність рейтингування підприємств та його значенняв ринкових умовах356
І В Юхновський - Сутність структура та проблеми формування національної інноваційної системи україни338
М Давиденко - Сучасний стан корпоративного управління в україні384
С Я Вавженчук - Сутність та зміст захисту й охорони трудових прав у законодавстві україни396
А А Теребух, М Ю Хім'як - Сутність та значення екологічно-туристичних ресурсів у контексті розвитку екологічного туризму в україні434
В С Редька - Сутність та основні види логістичних стратегій та їхнє місце у системі управління підприємством228
Г І Лановська - Сутність та принципи формування інноваційної політики підриємства498
М Н Резник - Сущность корпорации и основные этапы ее развития679
Т О Іващенко - Сутність та характерні риси інноваційного потенціалу регіону217
В Я Вовк - Сутність і зміст антикризового управління діяльністю комерційного банку509
Н О Бутова - Сутність і структура поняття якість освітнього процесу у філософській літературі341
Г Л Калинич - Суть та особливості маркетингу в сучасному електронному бізнесі398
Н І Чухрай - Сучасна логістиканові можливості та напрямки удосконалення311
Л С Лісовська, Л В Іванець - Сучасна парадигма конкурентоспроможностіпідприємства287
О В Соколова, О І Букреєва - Сучасна концепція постмодерних процесів еволюції суспільства257
В А Сміянов, П О Павлюк - Сучасна концепція якості медичної допомоги356
І Березка - Сучасна структура землекористування та її зв'язок з геопросторовими ознаками басейну355
- Сучасне бачення трактування економічної безпеки підприємства Т М Іванюта380
О І Сміян, О П Мощич, Т П Бинда - Сучасний погляд на діагностику helicobacter pylori та порівняльний аналіз результатів дослідження739
А В Лойко - Сюрреализм как проект тотальной амбивалентности287
О І Сміян, Т П Бинда, К О Сміян - Сучасний погляд на клінічну картину гострих кишкових інфекцій у дітей437
В В Сікора, Ю М Шевцова - Сучасний погляд на проблему вікового андрогенного дефіциту у чоловіків241
О Ю Давидова - Тенденції розвитку спортивного туризму284
М В Губіна - Сучасний стан житлоовго фонду малих міст і житлова політика на прикладі міст харківської області213
В Юйгуан - Сучасний стан менеджменту в туризмі та шляхи його удосконалення243
А Ю Щаднева - Сучасний стан організації санітарного очищення міста208
Р Бронецький - Сучасний стан освоєності бальнеологічного потенціалуподілля594
Н Аніпко - Сучасний стан рекреаційно-туристичного використання середньовічних замків та фортець карпато-подільського регіонуукраїни390
Автор неизвестен - Сучасний стан ринку молока і молочної продукції вкиївській області362
О О Попов, С О Вірич, І М Лаппо - Сучасний стан стандартизації вугільної продукції298
Г О Кундєєва - Сучасний стан та перспективи розвитку м'ясної промисловості україни1635
І І Капцов, І Г Жиганов - Сучасний стан та перспективи розвитку газової галузі харківського регіону508
О О Шумаєва, О О Букін - Сучасний стан та перспективи розвитку трудових ресурсів донецького регіону417
Е В Рошка - Тендерные стереотипы в современном обществе341
О О Шумаєва - Сучасний стан та перспективи розвитку трудових ресурсів донецького регіону289
І Б Плотніченко - Сучасний стан та перспективи розвитку швейної промисловості україни843
С О Старовойтова - Сучасні аспекти технології іммобілізованих пробіотиків841
І Пандяк - Сучасний стан та проблеми розвитку інфраструктури ділового туризму в україні1134
С І Роговий - Сучасний стан та удосконалення деформаційної моделі розрахунку залізобетону218
Автор неизвестен - Сучасні аспекти виховання студентської молоді312
Н Терещенко - Сучасні геоморфологічні процеси та форми рельєфу на поліській частині долини річки случ652
М I Ярко - Сучасні ешстемологічні знаннєві та теоретичні основи загальної музичної освіти336
И Павлюк - Тенденции развития гандбола на современном этапе676
Г М Захарчин, М В Мирошніченко - Сучасні калькуляційні схеми в сфері охорони здоров'я213
Т М Артюх, I A Золотарьов - Сучасні методи візуальної та інструментальної діагностики діаманту326
І М Болотіна, О В П'янкова - Сучасні методи оцінки вартості брендів у світі374
Т В Момот - Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства556
В І Єресов - Сучасні напрямки удосконалення технологій управління дорожнім рухом у містах432
В В Леонов, В А Чанцев, Г В Хачапурідзе - Сучасні пошуки в діагностиці панкреату275
О Ю Амосов - Сучасні проблеми тарифної політики в житлово-комунальній сфері359
Л В Джань, Є В Колесников - Сучасні підходи до визначення поняття інноваційний потенціал242
І В Федулова - Сучасні підходи до визначення сутності інноваційного менеджменту181
К О Просоленко - Сучасні підходи до лікування неалкогольної жирової хвороби печінки на фоні метаболічного синдрому295
С О Поторочин - Сучасні підходи до оцінки розвитку організаційної культури на промисловому підприємстві1219
М М Осадчий - Сучасні підходи до підготовки вчительських кадрів в умовах модернізації системи вищої освіти221
Т В Момот, М В Кадничанський - Сучасні підходи до формування корпоративної стратегії будівельних підприємств253
В П Щокін, В В Ткачук - Сучасні середовища програмування як інструмент для розробки сапр218
А В Череп - Сучасні тенденції заробітної плати в україні як фактор стабільного розвитку країни541
О Стецюк - Сучасні тенденції розвитку туристичного ринку єгипту702
Н В Карпенко - Сучасні тенденції розвитку маркетингу в системі споживчої кооперації зарубіжних країн521
І Тревого - Сучасні тенденції розвитку та класифікації електронних тахеометрів961
О В Чижова - Сучасні теорії медіа комунікацій філософський аспект370
Автор неизвестен - Сучасні теоретичні аспекти переосмислення походження та сутності грошей287
І В Древаль - Сучасні теорії реконструкції міського середовища502
О Н Соляник, О А Серая - Сущность и значение логистического управления промышленным предприятием458
Л И Лазор - Сущность и значение внесудебного трудового процессуального производства в современных рыночных условиях263
Э Ю Терещенко, О В Коник - Сущность инвестиционной привлекательности субъектов реального сектора экономики424
М В Перепелица - Сущность управленческого решения и принципы его принятия199
А Лактионова, Г Захаров - Сущность финансовой гибкости предприятия966
А С Хорошева - Сущность экономического суверенитета политэкономический аспект878
С І Лопатін - Сфера інформаційних відносин правове регулювання проблемні питання517
О Г Євсеєва, Н А Прокопенко - Схеми орієнтовної основи дій у навчанні вищої математики300
А В Иванчук - Счётные алгоритмы преобразования биномиальных чисел в двоичные и обратно295
Л Ю Питльована - Сша у воєнних конфліктах зламу XIX-XX ст в оцінках американської історіографії274
І Ю Робак, Г Л Демочко - Сільськогосподарська колонія здравниця унікальний історичний досвід боротьби с сухотами200
З Паньків, Н Паньків - Сільськогосподарське землекористування в івано-франківськійобласті289
J Batista Rama, N Ramos, E Lucas - Тhe influence of some interfacial properties of peo-b-ppo copolymers on dewatering of464
І О Романченко - Тактики стратеги дискримшапп у німецькомовному публіцистичному дискурсі305
О А Кальниченко - Тарас бульба в українських шатах переклад та формування національної свідомості1283
І В Девдюк - Творчість гайнріха фон кляйста у критичній рецепції івана франка581
В В Колос - Телекоммуникационная информационно-образовательная среда416
Г А Улюра - Творчість тоні моррісон на тлі афро-американської жіночої літератури643
О І Громова - Тематика приватної книжкової колекції професора львівської політехніки романа гостковського215
К В Процак - Тенденції зміни витрат на утримання житлового фонду217
З В Бродик - Тематика публікацій на сторінках часопису кооперативна родина252
И В Лейрих, А Н Смирнов, К Е Писмарев - Тенденции развития и применения листовых сталей в автомобилестроении435
Ю М Кулинич - Тенденции развития молочной промышленности в мире и украине433
С М Мущинский - Тенденции развития инвестирования в жилищное строительство на примерах отдельных регионов украины192
А А Бревнов, H В Яблонская - Тенденции развития рынка виноградного вина391
А А Харисов - Теоретические исследования омического сопротивления465
В Г Курносов, В В Синенко, В И Силаев - Тенденции совершенствования аппаратуры автоматизации забойного оборудования318
І Дідич - Тенденції багаторічних змін структури річкових систем басейну р вишня394
В Морохович - Тензорні сили і розпади двокваркових систем236
І Фольварочний - Тенденції розвитку освіти дорослий в україні та країнах європейського союзу725
Л А Мороз - Тенденції розвитку українського автомобільного ринку і маркетингова комунікаційна політика його учасників351
А А Сбруєва - Тенденції розвитку європейського простору педагогічної освіти в умовахпобудови суспільства знань502
Л М Яворська, І І Бовдир - Тенденції та необхідні заходи державної політики для розвитку венчурної галузі в україні317
С Швачко - Тенденції словотвору денумеративів сучасної англійської мови209
О М Христофорова - Тенденції та факторні умови стабільності кредитних потоків банків246
Т Кулай - Теоретико-груповий аналіз спектри крс та 14-спектри відбивання258
І Г Герасимова - Тендерні особливості кадрової політики вінницького державного аграрногоуніверситету276
О Г Мазур - Теоретико політичні передумови впровадження поняття політичний клас в сучасній політичній науці417
Я Довгий, І Маньковська - Теоретико-груповий аналіз енергетичних станів типових ртутєвмісних високотемпературних надпровідників318
- Теоретико-групповой подход анализа плотности состояний в неупорядоченной агнитной сиситеме кубической структуры- Л П Мироненко228
Т М Артюх - Теоретико-методологічне забезпечення комплексної товарознавчої експертизи ювелірних виробів з соціокультурноюзначущістю265
О О Шеремет - Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління338
О В Харчишина - Теоретико-методологічні засади формування організаційної культури підприємства406
Св Захарін - Теоретико-методологічні засади інвестування інноваційно-технологічної діяльності359
А Н Чумак - Теоретические основы экологического аудита439
Є І Чернявська - Теоретико-методологічні принципи організації внутрішньокорпоративного навчання персоналу212
В Смаль - Теоретико-методологічні підходи до вивчення економіки знань348
І В Федулова - Теоретичне обгрунтування сутності інноваційного потенціалу370
Д П Богиня - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття механізм ринку праці227
О Данілова - Теоретико-методологічні підходи щодо оптимізації гірничопромислових територій481
Є М Кайлюк - Теоретичні й практичні аспекти регіонального розвитку міст290
Автор неизвестен - Теоретико-правовые проблемы реализации судебной превенции в хозяйственных отношениях168
Л С Беляева, И Н Зинченко - Теоретические аспекты поглощения вредных веществ в рудничном воздухе при создании водяных завес253
М С Гончаренко, В Г Гончаренко - Теоретические аспекты формирования мировоззрения и понимания здоровья человека347
О В Сидюк - Теоретические и практические аспекты аудита акционерного капитала437
В В Рябенко - Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства672
С Д Козырева - Теоретические основы управления финансовым равновесием предприятия530
А А Швиндина - Теоретические основы цикличности развития экономических систем590
В А Тупчій - Теоретичне застосування основних методів нормування товарних запасів333
Д А Каинов - Теоретическое определение фактической глубины резания при внутреннем шлифовании286
О Чигринець - Теоретичні аспекти впровадження результат-орієнтованої системи мотивації персоналу235
О М Губа - Теоретичні аспекти показника стимулювання праці211
Т А Говорушко, Л О Приходько - Теоретичні аспекти необхідності і сутності планування діяльності підприємств315
В Лахно - Теоретичні аспекти розрахунку переміщення теплоти в зерновій масі при використанні іч джерела енергії470
О В Михайленко - Теоретичні аспекти стратегічного розвитку виробничого потенціалу604
Т А Говорушко - Теоретичні аспекти сутності управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємства317
Н Поліщук - Термінологічна лексика в газетному тексті340
А О Заїнчковський - Теоретичні аспекти та методологічні передумови визначення ефективності виробництва373
І А Лебедева - Теоретичні засади дослідження професійної деформаціїї вчителя математики380
В В Єрмолаєва - Теоретичні основи дослідження інновацій533
В В Пахомов - Теоретичні засади забезпечення законності в державному управлінні223
І М Кобушко - Теоретичні засади оцінки взаємозв'язку інвестиційного та фінансового ринків322
Т С Воінова, А В Бондаренко - Теоретичні основи адаптації підприємств418
А Лантух-Лященко - Теоретичні засади прогнозу ресурсу залізобетонних елементів мостів274
Л С Малахова - Теоретичні засади сутності фінансового регулювання еколого-економічної діяльності у сільському господарстві300
З Я Бліхарський - Теоретичні основи визначення впливу корозії на несучу здатність залізобетонних конструкцій643
Д О Власенко - Теоретичні основи визначення інвестиційної привабливості автотранспортних підприємств239
Н В Кудренко - Теоретичні основи дослідження економічної ефективності підприємств комбікормовоїпромисловості493
Н О Байстрюченко - Теоретичні основи забезпечення збалансованого розвитку регіону273
О В Іванісов - Трудовий потенціал сутність та методи оцінки462
О І Стародубцева - Теоретичні основи мотивації угод злиттяпоглинання527
Т А Говорушко - Теоретичні основи обґрунтування видів ефективності розвитку малого підприємництва168
Т М Шотік - Теоретичні основи оцінювання інноваційної інфраструктури256
О А Гнатенко - Теоретичні основи суті рейтингу конкурентоспроможності продукції підприємств-виробників молочних консервів331
Л Капінус - Теоретичні основи сучасної концепції продуктивності230
Д П Дрягин - Теория натуральных прямоугольных треугольников400
Ю І Рак, С М Лисенко - Теоретичні основи інноваційного розвитку вугледобувних підприємств донецького регіону170
І В Федулова - Теоретичні положення щодо визначення сутності категорій інноваційний процес і інноваційна діяльність214
І В Федулова - Теоретичні положення щодо обгрунтування моделі інноваційного розвитку підприємства251
В М Орлова - Теоретичні проблеми і закономірності перехідної економіки188
С П Дунда - Теоретичні підходи до визначення поняття розвиток підприємства773
Є С Новікова - Теоретичні підвалини дослідження наративу в сучасній лінгвістичній парадигмі440
Г М Мадрига - Теоретичні підходи до аналізу факторів впливу на ефективність діяльності малих підприємств283
А В Акулич - Техника и технология пищевых производств224
О А Чередниченко, А О Заїнчковський - Теоретичні підходи до визначення категорії виробничий потенціал271
В О Івашків - Теоретичні підходи до розподілу та перерозподілу доходів у трансформаційних економіках284
Ю Б Іванов, О В Анненкова - Теоретичні підходи до розробки класифікацій кластерних структур189
С Хрупович - Теоретичні підходи до складу та класифікації ресурсів виробництва230
Т І Топішко - Теоретичні та методологічні питання лізингових відносинв сфері апк255
В В Третяк, Ю А Завойських, О М Татарченко - Теоретичні підходи до сутності міжрегіонального співробітництва516
Г В Сілакова - Теоретичні підходи щодо визначення сутності категорії банківський продукт186
А В Сержук - Трейд-маркетинг у системі збуту підприємства368
Г В Сілакова - Теоретичні підходи щодо формування інвестиційної політики підприємства214
Є Т Шереметьева - Теоретичні та методологічні основи дослідження повітряного права україни183
А П Волченко - Теорія ймовірностей та математична статистика358
Є М Ахромкін - Теоретичні та практичні аспекти сегментації регіонального ринку праці409
Н Лобко - Теоретичні та практичні питання реконструкції родоводів українців1091
Р Лозинський - Теоретичні та прикладні проблеми визначення депресивності регіонів україни387
А М Легенька, Ю А Рычик - Теорико методические аспекты формирования персонального vip обслуживания клиентов банка412
О М Романченко - Теоритични аспект маркетингових комунікацій вітчизняних машинобудівних підприємств за кордоном220
А А Сбруєва - Теоритичні підходи до оцінки ефективноті овітніх реформ з досвіду порівняльняльного педагогічних досліджень407
А О Васильев, Ю Б Высоцкий - Теория возмущений в термодинамических расчетах энтальпии образования монозамещенных углеводородов381
В В Євченко - Теорія аргументації як основа формування критичного мислення і дискусійних умінь в аргументативному дискурсі360
Н Я Возна - Теорія та методи побудови моделей руху даних у розподілених кс212
Ю А Скорченко - Туризм и культура трансграничного региона411
Автор неизвестен - Теорія, методи та методики діагностики аеродинамічного стану зовнішнього обводу літального апарату286
посол до галицького сейму (1889-1900 рр) - Теофіл окуневський323
Б С Воробець - Теплопровідність трубчастих елементівз покриттями254
Л Ф Черных - Тепловой баланс помещения с электрической кабельной системой отопления284
В Н Пасичный - Тепловой нагрев эффективность решений в производстве комбинированных мясопродуктов312
Ю А Абрамов, А Е Басманов - Тепловые процессы в нагревающемся резервуаре232
С С Жуковський, О М Довбуш, Антонов Р - Тепловтрати обігріваних сходових приміщень житлових будинків масової забудови296
О О Алексахін, І А Ачкасов, Е А Шишкін - Теплові втрати трубопроводами мікрорайонних мереж опалення289
І Ф Максименко, Ю В Осауленко - Теплові потоки варочного відділення пивзаводів215
В Г Павлова - Теплообмен при пленочном течении трехфазной жидкостной суспензии235
Ф Кіптач - Територіальна диференціація рівнів екологічної депресивності регіонів україни400
А П Кононенко, В И Мизерный, А В Мизерный - Теплообменные процессы в пневмопроводе эрлифтной установки с пароструйным компрессором247
Т М Круць, Б В Федунь, М А Саницький - Теплотехнічний розрахунок цементної обертової печі з використанням альтернативного палива794
А М Карюк, В А Пашинський - Територіальне районування україни за статистичними характеристиками температури повітря185
Н І Корецька - Територіальний розподіл ресурсів банківських установ235
М М Андреев - Технология спонтанного выноса угля из пласта тсд триан196
М Книш - Територіальні пропорції розвитку сільського господарства в країнах що розвиваються346
В В Климанчук, Н В Косолап, А М Зборщик - Термодинамическая оценка распределения серы между шлаком и металлом в чугуновозных ковшах425
Ю Кос, В Сергеев, Ю Ван-чин-сян - Термодинаміка системи оцтова кислота-акрилова кислота193
А А Палаш - Термодинаміка і масообмін в процесах аерації рідиннихсередовищ210
Г Онуфрієнко, А Черневич - Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті534
С М Варваренко, Н В Пузько, Н Г Носова - Термолв пероксидних груп зі складу кополімерів у конденсованій фазі212
В Моргунюк, Л Пшенична, В Шевченко - Терміни та виознаки дійових (процесових) утямків360
Л Д Загвойська - Технічний прогрес у контексті сталого розвитку283
О Туркевич - Термінолексеми методики викладання української мови як іноземної структурно-семантичний підхід219
В Іващенко - Термінологічна репрезентація типологічних різновидів енантіосемії в когнітопросторі лінгвістики268
М Д Гінзбург - Термінологічні проблеми етикетування енергоощадних та надійних джерел світла279
Ю Ю Жигуц - Термітні ливарні нержавіючі сталі аустенітно-феритного класу236
Автор неизвестен - Технологічна схема подачі і очищення буряків в завод419
В Дутка, В Загорська, О Савицька, Н Мацюк - Термічний розклад пероксидеканової кислоти в різних розчинниках215
М І Бублик - Техногенне страхування інноваційний напрям екологізації економіки в умовах глобалізації340
І Волошин, І Мезенцева - Техногенні полютанти та їхній вплив на поширення захворювань у волинській обл210
В Н Пасичный - Технологические аспекты учета тепловых эффектов при производсте мясных и мясоростительных консервов464
В Н Пасичный - Технологические возможности комбинирования не мясного сырья для производства колбасных изделий169
А Е Проволоцкий, С Л Негруб, С П Лапшин - Технологическое повышение надежности гидравлических агрегатов472
Д Ф Гончаренко, В Старкова - Технология восстановления стальных трубопроводов сетей водоснабжения529
В Н Пасичный - Технология производства гидратированных белоксодержащих наполнителей фаршевых систем520
А С Соловей - Типологический и переводческий аспекты214
В Н Пасичный - Технология производства гидратированных белоксодержащих наполнителей фаршевых систем191
И А Кириченко, А В Витренко, Витренко - Технология производства квазигиперболоидных зубчатых колес300
Іаорию-філософський журнал - Університет303
Н В Смирнова, В В Смирнов - Технология разработки программного обеспечения для систем управления объектом183
Р А Джабатиров - Технологічна схема зумпфового водовідливу із застосуванням ерліфтної установоки261
Г В Рачинська - Технологічний аудит як спосіб оцінки комерційного потенціалу інноваційних проектів226
М О Цибинога - Технологічний аудиту як метод оцінки результатів науково-технічних проектів294
М Е Соломахін - Удосконалення кадрової політики підприємства270
Міністерство аграрної політики україни - Технологічний регламент виробництва етилового спирту з крохмалевмісної сировини2946
Г М Захарчин - Технологічні аспекти формування організаційної культури на підприємстві435
В Ю Вигоеський - Технологічні показники очищених соків в способі178
І Д Іванейко - Технологічність ремонтно-будівельних робіт при спорудженні фундаментів стріловими кранами в умовах міської забудови190
А Дахній - Укорінення як основа філософської творчості236
О Є Кузьмін, Н Я Петришин - Технологія вибору виробничих стратегій для машинобудівних підприємств317
В В Євлаш, О В Нєміріч, А В Гавриш - Технологія глазурі для кондитерських виробів, що збагачена на гемове залізо1812
Г О Сімахіна - Технологія концентратів біофлавоноїдів на основі лікарських рослин498
В О Бахмач, В І Бабенко - Технологія майонезів на основі яицепродуктів240
В В Волгін - Технологія розроблення політики реінвестування прибутку підприємств505
О Кареліна, Н Гарматій - Технологія створення економічних програмних систем наплатформі informix332
Н В Чаленко - Техніко-економічний аналіз в системі оптимізації інноваційного портфеля192
О М Сінчук, В М Шавкун - Технічна діагностика електромеханічних систем406
Т Т Макаревич - Техніко-економічні оцінки інновацій в інженерних системах виробничих будівель204
Б Д Будз - Технічні канали витоку конфіденційної інформації в сучасних комп'ютерних клавіатурах255
О О Чуприна - Удосконалений алгоритм шпф на базі швидкої згортки530
У Марікуца - Технічні системи розпізнавання газів на основі електронних сенсорів290
В І Мозговий - Типологічна класифікація і семантична ієрархія власних назв у мові і мовленні проблеми і перспективи878
Ю Є Смольянинова - Управління дохідністю операцій банку354
С А Гурьєва - Типологічні особливості рекреативної преси східної україни261
С А Гурьєва - Типологічні особливості релігійної преси східної україни256
О Мушкевич - Типології націоналізмів роджерса брубейкера сучасний український контекст316
Л А Шутова - Товарищество собственников жилья как наиболее эффективный из известных типов управляющих компаний207
Т М Артюх, Т М Коломієць - Товарознавчі аспекти розвитку одягу для молоді та шляхи йоговдосконалення241
О Шпотюк, Р Охримович - Товстопл1вков1 терморезисторн1 елементи на основі твердих розчинів227
Г П Гоголь, Ю П Гуменюк - Тоговельний баланс і зайнятість проблеми країн євразії280
Р Пасічний - Толерантність інтернет-джерела праворадикальних рухів україни259
В В Малашенко 3 - Торможение дислокаций точечными дефектами на стадии легкого скольжения в металлах и сплавах342
В В Малашенко - Торможение дислокаций точечными дефектами на стадии легкого скольжения в металлах и сплавах414
В Е Абракітов - Точність вірогідність та оцінка погрішності при моделюванні акустичних процесів254
О О Потапов, О П Кмита - Травматична хвороба головного мозку діагностика перебіг та прогнозування794
В Білецький - Українські вугільні технології для ХХІ сторіччя311
Н І Кердівар - Традиції джека лондона і розвиток пригодницького жанру408
О М Дудка - Традиції та новаторство в архітектурі харківських театрів300
Автор неизвестен - Транзит корпоративной составляющей на межгосударственные отношения149
С П Придатько - Традиції і інновації в організації самоосвіти студентів і їх значення в управлінні якістю підготовки гірничих фахівців198
Т А Васильєва, І М Боярко - Трансакційні витрати як фактор формування ринкової інфраструктури219
А С Звенигородский, А И Шевченко - Трансляция естественно-языковых запросов к базе данных в sql-запросы367
Т В Косарева - Транспортно-логістичне забезпечення сільського господарства534
А Н Горяинов, М В Ольхова - Транспортный процесс в логистическом цикле заказа292
Є В Крикавський, О П Дашківська - Транспортні витрати в структурі логістичних витрат458
Д А Данильченко - Трансформационные процессы в грамматическойсистеме немецкого языка299
М П Костюченко - Трикомпонентна модель систем і технологій професійного навчання291
Г К Агаджанов, Ю Н Григорчук, О Н Плахотник - Трансформация внутриорганизационного механизма управления предприятий вкх212
Л Г Влащенко, Н Ю Етенко, Орет А - Трансформація абонементної форми обслуговування використання web-технологій207
Н І Гордієнко, Т В Гордієнко - Трансформація відображення в обліку витрат українських підприємств відповідно до вимог gaap usa265
Б Корецький - Трансформація гарантій медичного обслуговування населення в країнах з перехідною економікою224
В Ю Світлична - Трансформація обліку та звітності будівельних підприємств як важіль підвищення ефекту синергізму їх функціонування316
Ю Тишкун - Третій сектор в україні у контексті реалізації зовнішньополітичних інтересів держав заходу548
В І Довбенко - Трансформація інноваційного потенціалу розвитку промислових підприємств за умов системних кризових явищ в економіці475
І Бучма, Т Репетило - Триелементні електричні моделі феромагнітних об'єктів привихрострумовій діагностиці444
Ю Ф Булгаков, В В Яйло - Требования к содержанию технической документации по предотвращению газодинамических явлений на угольных шахтах1625
Н Л Кусик - Третий сектор социально-экономической системы как особый общественный институт социального воспроизводства272
Н И Адаменко - Три режима вытекания жидкости из резервуара автоматической установки пожаротушения под действием расширяющегося газа195
Т М Онопрієнко - Тропеїчні засоби реалізації прагматичної скерованості художнього тексту669
Л Чайка-петегирич - Трудова міграція та її взаємозв'язок з безробіттям в україні379
Автор неизвестен - Трудова правосуб'єктність молоді поняття та види403
Автор неизвестен - Трудовое право спонтанные заметки угрюмого человека с околицы гражданского общества148
С Л Матвеева, О С Шевченко, С А Смирнов - Туберкулез щитовидной железы429
К В Константинова - Туристична індустрія як вид економічної діяльності і складова економіки україни770
М Артус - Тіньова економіка та напрями її подолання за умов ринкових відносин230
В Румянцев, В А Глушенков - Тяговый привод транспортных средств с конденсаторным накопителем343
Г И Смирнов, Т В Косарева - Угрозы логистике со стороны международного терроризма и противостояние им257
І Огородник - Управління економічною безпекою великого міста265
О В Коваленко - Удосконалення внутрішньогосподарського антикризового механізму356
В Ф Харченко, Ю В Мінєєва - Удосконалення вузлів виявлення буксування колісних пар рухомого складу електротранспорту286

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22