Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
С М Шаповаленко - Соціально-економічна реструктуризація житлово-комунальної сфери в умовах ринковоїекономіки203
В Кавецький - Соціально професійні орієнтири студентів психологів288
К Климанська - Соціально-політичні проекти у вирішенні проблем суспільства377
I В Тюха - Соціально-економічний розвиток підприємства сутність та видові прояви331
І М Крайніков - Соціально-економічні наслідки проведення чемпіонату європи з футболу 2012 року в україні321
Автор неизвестен - Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики245
А В Плоска - Соціально-економічні особливості державної підтримки інноваційної активності в україні230
Р Д Зінкевич - Соціально-політичне становище на південно-західному та румунському фронтах після лютневої революції в росії359
О М Ратинська - Соціально-педагогічна корекція соціальних відхилень у акцентуйованих підлітків543
О А Сидоренко - Соціально-психологічна характеристика феномена депривації703
О О Ісаєнков - Соціально-філософські аспекти розвитку інновацій в системі освіти269
М І Овчаренко, Т В Іванова - Соціально-психологічні аспекти забезпечення формування корпоративної культури260
В О Третьяченко - Соціально-психологічні підстави життєвих домагань дітей-підлітків із неповної сім'ї сучасне бачення429
В В Третьяченко - Соціально-психологічні чинники підвищення активності професійного самовизначення майбутнього психолога464
О О Дмитрієва - Соціальні аспекти екологічно безпечного водовідведення220
О Величко - Стороння логістика та логістичний аутсорсинг305
Л В Солощук, О Г Зверева - Соціальні ролі сіблінгів у сімейному дискурсі251
О Зарівна - Соціальні сфери застосування комп'ютерних неологізмів сучасної англійської мови378
Д Ю Мамаев - Соціалізація студентів у сучасних умовах вищого навчальногозакладу3118
С О Швачко - Соціо-лінгвістичні аспекти вимірювальної лексики англійської мови277
важлива складова моніторингу інформаційних потреб користувачів - Соціологічні дослідження бібліотеки252
Т Л Кєранчук - Стабілізація фінансового стану підприємства325
І С Полторак, Л О Колісник, М В Мосьондз - Соціологія методичні вказівки для студентів заочного відділення942
О Г Євсеєва - Спектральний підхід до розробки системи навчальних задач з вищої математики на основі предметної моделі студента264
Р Лещук, А Носенко, В Кравчишин - Спектроскопічні властивості монокристалів ca3ga2ge4oi4, активованих іонами ванадію205
Г Михалина, Т Врублевська, О Коркуна - Спектрофотометричне дослідження взаємодії іонів осмію IV кверцетином306
М Н Кириченко, А А Омельченко - Специализированная компьютерная система фокусировкимикроскопа184
А В Коников, О А Авксентьева - Специализированный процессор для разложения пространственной прямой для объемных 3d-дисплеев210
Т В Надозирная - Специфика функционирования интертекста в романе б акунина «азазель»1029
І Б Кокуть, О І Миронова - Специфіка засобів масової комунікації на початку xxi століття219
Лук'янець - Специфіка корпусного дослідження семантики слова279
І В Кундис, І М Матіяш - Специфіка збереження збірок і колекцій з різною матеріальною основою205
Д В Миколенко - Специфіка ліберальних та консервативних партій болгарії на зламі ХІХ і ХХ століть355
політичних реалій - Специфіка перекладу суспільно294
Т Г Авксентьева - Специфіка розуміння демократичного концепту в інформаційну епоху230
Л П Саракун - Специфіка управління культурою в інформаційному суспільстві188
Н Свистун - Специфіка функціонування імен в українських народних піснях з лемківщини220
О О Будік, В Ф Чекурін - Специфічні загрози інформаційній безпеці систем електронного навчання273
В М Биков - Спецкурс принципи побудови та застосування систем радіотеплолокації344
Л М Козиряцький - Спеціальні засоби і схеми шахтних водовідливних ємностей311
І Б Албанський - Спецпроцесори кореляційної обробки інформації в різних теоретико-числових базисах273
В В Бізюк, А В Якунін - Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків527
Г А Губарева, Р А Трифонов - Список праць в с калашника виданих у 2006-2011 pp201
Ж К Сіднева - Споживання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами харчової промисловості351
О О Вдовіченко, О В Кулаковська - Споживачі бібліографічної інформації та особливості їх інформаційних потреб221
В В Індутний, Т М Артюх - Споживчі характеристики та вартість ювелірних різьблених виробів з природного каміння239
альтруїстичний у німецькій мові - Сполучуваність і парадигматичні зв'язки прикметників зі значеннями егоїстичний214
І Д Дужий, В А Рештаненко, С О Голубничий - Спонтанний пневмоторакс в ургентній торакальній клініці269
0 Гридасова - Спонукальний та каузальний способи актуалізації стереотипних ролей в англомовному сімейному конфліктному дискурсі221
О І Гридасова - Спонукальний та каузальний способи актуалізації стереотипних ролей в англомовному сімейному конфліктному дискурсі196
В Б Финкельштейн, М Л Глебова, Г В Капустин - Способ непосредственного измерения тока в обмотке короткозамкнутого ротора223
Л Л Бачурин, В Н Ревва, Н И Василенко - Способ определения характеристик трещиностойкости горньех пород449
А Н Глупак, А А Пугачева - Способ очистки сточных вод с использованием механизма полимеризации202
Л Є Шульженко - Стратегічний альянс визначення та ознаки480
А П Дмитрук - Способ перелива жидкости по тарелкам колонного аппарата в процессе массообмена между паром и жидкостью207
О Г Шевченко - Способы защиты программного обеспечения от несанкционированной модификации316
Н В Козачок - Способи та методи правового регулювання трудових відносин співвідношення понять288
В П Залуцький - Способи підвищення рівня соціально економічного розвитку машинобудівних підприємств235
Л Приблуда - Стилістично маркована лексика у прозі і франка257
Л Л Бачурин, В Н Ревва, Я А Ляшок - Способы определения характеристик трещиностойкости горных пород при испытаниях образцов535
Автор неизвестен - Спосіб виробництва кисломолочного продукту по типу ряжанки з екстрактом цикорію322
В О Іванов, О А Моргун - Спосіб врахування впливу фюзеляжу на величину коефіцієнта електромагнітного зв'язку бортових антен175
Д П Сілін, К К Софійський, Е І Мучник - Спосіб гідродинамічного впливу на вугільний пласт226
Автор неизвестен - Спосіб консервації харчового продукту та пристрій для його здійснення230
Автор неизвестен - Спосіб контролю якості магнітів автотракторного покажчика напруги з поворотним магнітом233
О Кузьменко - Сучасні мас-медіа до питання про музику279
О І Сміян, О Г Васильєва - Спосіб лікування негоспітальних пневмоній у дітей раннього віку361
Автор неизвестен - Спосіб отримання згущеного молочного продукту з рослинними наповнювачами427
Ю Шадських - Співвідношення науки і мудрості в сучасному світі207
Автор неизвестен - Спосіб оцінки викривлень вимірювальної інформації на відеозображеннях відновлених після стиснення205
О М Сівакова, Є І Федів - Спосіб прямого тиристорного регулювання шунтової конденсаторної батареї210
Автор неизвестен - Спосіб стиснення цифрових кольорових відеозображень що містять вимірювальну інформацію247
Р В Міняйло, В О Сабадуха - Спроба антропологічного насильства мовою жаргону258
С Свелеба, О Семотюк - Співіснування промодульованих фаз у кристалі190
Т І Рудченко - Співвідношення економічної ефективності і соціальної справедливості в національній економіці985
Д М Полатайло, В А Піддубний - Співвідношення кінематичних динамічних і енергетичних параметрівза синтезу технологічних машин176
С Яремчук - Співвідношення релігії та моралі згідно із вченням іммануїла канта253
В Дорда - Співвідношення студентського сленгу з загальним та спеціальним сленгом493
А Я Байло - Співпраця генерала мирона тарнавського з ветеранськими організаціями уга у 1921-1938 рр192
С О Устинов - Співвідношення термінів соціальний захист та соціальне забезпечення в законодавстві україни266
Л И Стороженко - Сравнение методик расчета трубобетонных конструкций716
А В Прокопенко, Е Н Медведь - Средства речевого воздействия политспичей194
Е Э Перский - Сравнительное изучение динамики перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы при ожогах различной природы320
А З Бадалов, Р Н Набиев, А З Мамедов - Сравнительный анализ особенностей измерения вертикальной скорости695
А Е Гановский - Сравнительный анализ современных силовых полупроводниковых приборов254
А В Гарбар, Р П Власенко - Сравнительный морфологический анализ диплоидного aporrectodea caliginosa и триплоидного a trapezoides видов дождевых червей316
А Г Гольдфарб - Среда формирования и реализации трудового потенциала промышленного предприятия270
Д В Бородин - Средства измерительной техники для измерения показа телей ка чества электрической энергии186
П Г Матюха, В С Тютенко - Станок для очистки проволоки242
И В Давыденко - Средства номинации концепта дом в английском языке семантико-этимологический анализ519
В М Пасічний - Стабілізація забарвлення комбінованих текстуратів для м'ясної промисловості195
О О Кобяков - Статус мовчання у парадигмі засобів комунікації206
В П Квасніков - Стабілізація траекторного руху вимірювальної головки239
Д Миколенко - Ставлення правоцентристських партій болгарії до проголошення незалежності 1908 р328
Є А Таликін - Стадія в структурі господарської процесуальної форми462
В М Бабаєв - Сталий розвиток регіону в системі державного програмування соціально-економічного розвиткутериторій249
С Д Рудишин - Стан екологічної освіти в практиці вищої школи зарубіжних країн246
О В Харчишина - Структура організаційної культури підприємства326
О О Рябова, Н В Ромасько - Стан ліпідного обміну та спектра жирних кислот у хворих на істинну екзему196
О А Нужна - Стан матеріально-технічної бази сільського господарства як стримувальний фактор на шляху капіталізації галузі176
В О Мудроха - Стан методичної роботи лннб україни ім в стефаника в 60-і роки 20 ст168
О І Сміян - Стан основних показників імунологічного статусу дітей з негоспітальними пневмоніями181
О О Кутас - Стан та перспективи виробництва яловичини в київській області303
С О Поторочин, О В Захарова - Стан охорони праці в розрізі кількості нещасних випадків на виробництві за причинами181
М О Садчикова - Стан проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності у харківській області214
І С Осінська - Стан проблеми формування творчого потенціалу вчителя у вітчизняній тазарубіжній педагогіці273
О І Тимченко - Стан та перспективи розвитку малого бізнесу в харчовій промисловості україни281
М Комова - Творення термінів соціальної комунікації355
М П Сичевський - Стан та перспективи розвитку підприємств харчової та переробної промисловості україни273
Т О Кірсанова, В В Черв'як - Стан та проблеми мінімізації сплати податків в україні423
І В Федулова - Стан інноваційної діяльності харчової промисловості305
Автор неизвестен - Стан техногенної безпеки підприємств молочної галузі165
О О Кутас - Стан і перспективи виробництва яловичини в київській області175
Т Л Мостенська, І В Федулова - Стан інноваційної діяльності підприємств хлібопекарної промисловості292
А О Коренев - Становлення в україні принципу рівності прав і можливостей працівників579
І М Шоробура - Становлення системи шкільної географічної освіти в україні в 1934-1940 pp293
В О Сухань - Становлення та розвиток антиінфляційної політикив україні325
О Стельмащук - Становлення та зміст курсу дизайн і технології у середені загальноосвітній школі великої британії330
О М Тракало - Становлення європейського джазу від початку xx століття до другої світової війни568
Н Пильгун - Становлення і розвиток принципу поділу влади у конституційному праві сша265
В Г Брезинский, Е В Шепилко, Л В Бойко - Стартер тлеющего разряда с раздвоенным контактным элементом189
О Цимбалюк - Статус вчителів народних шкіл у другій речі посполитій287
Л В Корінна - Старшокласники загальноосвітніх навчальних закладів україни і громадянські цінності479
Г Д Хархан - Статеве виховання на початку xx століття історико-педагогічний аналіз352
С А Семенюк - Стохастичні еволюційні системи з імпульсними збуреннями850
Л Н Масюк, Е В Мирошниченко, Д И Пархоменко - Статистические методы в системах менеджмента качества образования273
А А Володченко - Статистический анализ компьютерной технологии разбиения транспортной сети на районы330
І В Аксьонова - Статистичне забезпечення процесу прийняття інвестиційних рішень255
I B Алексеева, В О Гайдей, О О Диховичний - Статистичний аналіз тестових завдань із застосуванням сучасних математичних моделей218
Л Н Шутенко, В П Пустовойтов, Н А Засядько - Статически неопределимые стержневые системы370
О Є Власова - Статус податкового обліку в сучасній обліковій системі українських підприємств330
Р О Петріна, Н Л Заярнюк - Створення нових водних форм левоміцетину219
С О Швачко - Статус числівників у вільних та фразеологічних словосполученнях342
М П Костіков, В В Самсонов - Створення автоматизованих навчальних систем на основі баз даних лінгвістичної інформації231
М Наливайко - Сучасні прізвиська переселенців з лемківщини734
Б П Бочаров, І Л Яковицький, М Ю Воєводіна - Створення примітивів autocad побудова плану трибун і розміщення малих архітектурних форм459
А Криловецкий, В Лавский, В И Денисенко - Стиль руководства спортивной командой879
О В Когут - Стилізовані сюжети необароко в сучасній українській драматургії287
О Веремчук - Стилістична транспозиція технічних термінів як виявзміни стилістичної норми265
А Н Котов - Стратегическое планирование формирования капитала акционерного общества184
Н А Оніщенко - Стилістичні прийоми синтаксису як чинник ептонімізаціїу світлі мовного іконізму439
Д В Миколенко - Стояна данєва як джерело вивчення діяльності прогресивно-ліберальної партії болгарії249
М М Пендрак - Стратегічні наступальні озброєння сша та рф174
Н И Склярук - Стратегическое планирование социально-экономического развития малого города366
Е В Клочко - Стратегия выхода хозяйственньгх структур украины из теневой экономики173
К В Галинская - Стратегия как элемент устойчивого функционирования вуза211
Л Н Шутенко, В Т Семенов, В Н Бабаев - Стратегия и пути реализации программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства192
Г М Скударь - Стратегия инновационного развития современного предприятия на примере ао нкмз199
А М Близнюк, А П Белый, С В Кольцов - Стратегия развития горно-металлургического комплекса донецкой области до 2020 года248
Т В Момот - Стратегічне планування в системі корпоративного управління будівельних підприємств374
А Г Загородній, В М Чубай - Стратегічний аналіз конкурентоспроможності інноваційної продукції279
О М Гребешкова, О О Кизенко - Стратегічний контролінг в системі управління підприємством228
М О Іванюк - Страх остракізму як чинник міжособистісних стосунків328
В О Шуршин - Стратегічні напрями забезпечення економічної безпеки країни національний та регіональний рівень277
І В Федулова - Стратегічні напрями розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств421
І В Федулова - Стратегічні пріоритети розвитку харчової промисловості україни253
О М Таряник - Стратегічні інтереси і можливості підприємства як основні чинники формування стратегії204
І А Бехта - Структурно-семантичні кореляції постмодерністського тексту253
Н І Горбаль, О Є Шандрівська, Л І Сопільник - Стратегія конкурентоспроможності в системі управління підприємством414
Л О Українська, О П Кісь - Стратегії завоювання конкурентних позицій промисловими підприємствами170
С В Куракса - Стратегії планування розвитку територіальних громад в контексті парадигми сталого розвитку і тендерної проблематики346
І М Сотник - Стратегії та інструменти активізації дематеріалізаційних змін в економіці україни324
Т Мачай - Стрижневі термінологічні одиниці як ремо-організатори наукового тексту168
С І Потапенко - Структура англомовних статей в аспекті періодичності публікаціїчасописів новин236
В А Верба - Структурна конфігурація вітчизняного ринку консалтингових послуг346
М Коровка - Структура гірничо-відвальних ландшафтів криворіжжя проблеми виділення та особливості296
И В Пивавар - Структура жилищно-коммунального хозяйства в социально-экономической системе1812
О А Горбань, С В Горбань - Структурные характеристики моноядерных273
Є Р Зельцер - Структура ринку цінних паперів -форма інвестиційного механізму будівельної галузі246
О О Власій - Структура розв'язків узагальнених систем з кусково-змінними коефіцієнтами504
А В Жиляев - Структура системы автоматизации конвейерного транспорта386
В Г Трегуб, А П Ладанюк - Структура та функції сучасних комп'ютерно-інтегрованих систем управління харчовим підприємством302
О А Штепа - Структура універсальної мультисигнальної інформаційно-вимірювальної системи екологічного і медичного моніторингу368
Д А Литвинова - Структура экстракционной фотометрической системы контроля сточных вод промышленных предприятий217
Н Петрова - Структура інтелектуальної культури вчителя природничих дисциплін418
В О Луцков - Структурна політика сутність категорії та функції541
О Балицький, В Кицай, В Савчин - Структура, електричні та фотоелектричні властивості гетеропереходів189
Г Т Семигінівська - Структурно компонентний аналіз етичної компетенції перекладача авіаційної галузі631
Г В Висоцька - Структурно-семантичні характеристики фразеологічних одиниць групилюдські відносини318
А Ф Дмитрук, Ю О Лесишина, В В Симонова - Структурные характеристики и сорбционные свойства активированных углей из листового опада190
Н Вігнк, Р іаднтевськнй - Структурні закономірності сполук у системах242
І І Шахновська - Структурні особливості емотивних висловлень персонажів американської драми XX століття213
Т Немчанінова' - Структурні фазові переходи типу група-під група184
М Г Пона, A M Дигдалович, З І Боровець - Структурні особливості каоліну майдан-вильського родовища193
А Мартинюк - Структурування змісту філологічної підготовки студентів педагогічних коледжів384
Ю Ф Гудзь - Сучасний стан малих підприємств харчової промисловості290
О О Ісаєнков, К О Ісаєнков - Студентство як суб'єкт модної поведінки моделюючі фактори258
О В Желязко - Ступени развития системы показателей оценки уровня жизни населения349
М Криськів - Ступінь готовності першокурсників до засвоєння мовного курсу402
О А Кузик - Суб'єкти мовленнєвої агресії типологія та маркери позначення в англомовному політичному дискурсі змі346
I I Шамшина - Суб'єкти соціально-партнерських відносин проблеми правового визначення609
М М Огородник - Тенденції розвитку екологічного аудиту183
Л І Чернобай, І Я Кулиняк - Суб'єкти туроператорської та турагентської діяльності сутність і класифікація301
Т А Васильєва - Суб'єктно-об'єктний взаємозв'язок банківської системи і ринку інноваційного інвестування288
A M Романюк, Н Б Гринцова, О М Аверіна - Судинно-тканинні зміни в корі головного мозку за умов впливу на організм солей важких металів179
Л І Стороженко - Сумісна робота компонентів у трубобетонному конструктивному елементі245
І Пацалюк - Суспільно соціальна роль образотворчого та декоративно прикладного видів мистецтва484
Т Плазова - Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність наукових осередків української діаспори в сша299
I O Казачков - Сутнісний підхід до оцінки ефективності реалізації маркетингових стратегій201
М І Макаренко - Сутнісно-структурна визначеність механізму регулювання державного боргу429
О Пушкар - Сутність територіальної організації закладів охорони здоров'я552
І В Федулова - Сутність концепції інноваційного менеджменту з позиції управління знаннями254
Автор неизвестен - Сутність концепції інноваційного менеджменту з позиції управління інтелектуальним капіталом461
О А Чигринець - Сутність планування ризиків діяльності підприємств харчової промисловості797
В Єгорова - Сутність поняття компетентний підхід та його місце у педагогіці вищої школи521
Н І Волкова, А В Гаврікова - Сутність інноваційної кредитної політики банку385
Т А Говорушко, Н І Обушна - Сутність прямих іноземних інвестицій та їх класифікація1297
О П Величко - Сутність раціоналістичної і забезпечувальної логістики та її зв'язок з менеджментом364
Н Бевзюк - Сутність та її гносеологічне значення у феномені релігійного170
Ю Л Логвиненко - Сутність рейтингування підприємств та його значенняв ринкових умовах331
І В Юхновський - Сутність структура та проблеми формування національної інноваційної системи україни317
М Давиденко - Сучасний стан корпоративного управління в україні365
С Я Вавженчук - Сутність та зміст захисту й охорони трудових прав у законодавстві україни384
А А Теребух, М Ю Хім'як - Сутність та значення екологічно-туристичних ресурсів у контексті розвитку екологічного туризму в україні409
В С Редька - Сутність та основні види логістичних стратегій та їхнє місце у системі управління підприємством215
Г І Лановська - Сутність та принципи формування інноваційної політики підриємства471
М Н Резник - Сущность корпорации и основные этапы ее развития647
Т О Іващенко - Сутність та характерні риси інноваційного потенціалу регіону206
В Я Вовк - Сутність і зміст антикризового управління діяльністю комерційного банку495
Н О Бутова - Сутність і структура поняття якість освітнього процесу у філософській літературі320
Г Л Калинич - Суть та особливості маркетингу в сучасному електронному бізнесі368
Н І Чухрай - Сучасна логістиканові можливості та напрямки удосконалення298
Л С Лісовська, Л В Іванець - Сучасна парадигма конкурентоспроможностіпідприємства262
О В Соколова, О І Букреєва - Сучасна концепція постмодерних процесів еволюції суспільства246
В А Сміянов, П О Павлюк - Сучасна концепція якості медичної допомоги341
І Березка - Сучасна структура землекористування та її зв'язок з геопросторовими ознаками басейну331
- Сучасне бачення трактування економічної безпеки підприємства Т М Іванюта369
О І Сміян, О П Мощич, Т П Бинда - Сучасний погляд на діагностику helicobacter pylori та порівняльний аналіз результатів дослідження706
А В Лойко - Сюрреализм как проект тотальной амбивалентности275
О І Сміян, Т П Бинда, К О Сміян - Сучасний погляд на клінічну картину гострих кишкових інфекцій у дітей413
В В Сікора, Ю М Шевцова - Сучасний погляд на проблему вікового андрогенного дефіциту у чоловіків225
О Ю Давидова - Тенденції розвитку спортивного туризму274
М В Губіна - Сучасний стан житлоовго фонду малих міст і житлова політика на прикладі міст харківської області204
В Юйгуан - Сучасний стан менеджменту в туризмі та шляхи його удосконалення230
А Ю Щаднева - Сучасний стан організації санітарного очищення міста200
Р Бронецький - Сучасний стан освоєності бальнеологічного потенціалуподілля578
Н Аніпко - Сучасний стан рекреаційно-туристичного використання середньовічних замків та фортець карпато-подільського регіонуукраїни367
Автор неизвестен - Сучасний стан ринку молока і молочної продукції вкиївській області343
О О Попов, С О Вірич, І М Лаппо - Сучасний стан стандартизації вугільної продукції286
Г О Кундєєва - Сучасний стан та перспективи розвитку м'ясної промисловості україни1595
І І Капцов, І Г Жиганов - Сучасний стан та перспективи розвитку газової галузі харківського регіону494
О О Шумаєва, О О Букін - Сучасний стан та перспективи розвитку трудових ресурсів донецького регіону392
Е В Рошка - Тендерные стереотипы в современном обществе327
О О Шумаєва - Сучасний стан та перспективи розвитку трудових ресурсів донецького регіону259
І Б Плотніченко - Сучасний стан та перспективи розвитку швейної промисловості україни821
С О Старовойтова - Сучасні аспекти технології іммобілізованих пробіотиків805
І Пандяк - Сучасний стан та проблеми розвитку інфраструктури ділового туризму в україні1121
С І Роговий - Сучасний стан та удосконалення деформаційної моделі розрахунку залізобетону206
Автор неизвестен - Сучасні аспекти виховання студентської молоді285
Н Терещенко - Сучасні геоморфологічні процеси та форми рельєфу на поліській частині долини річки случ635
М I Ярко - Сучасні ешстемологічні знаннєві та теоретичні основи загальної музичної освіти314
И Павлюк - Тенденции развития гандбола на современном этапе663
Г М Захарчин, М В Мирошніченко - Сучасні калькуляційні схеми в сфері охорони здоров'я203
Т М Артюх, I A Золотарьов - Сучасні методи візуальної та інструментальної діагностики діаманту317
І М Болотіна, О В П'янкова - Сучасні методи оцінки вартості брендів у світі359
Т В Момот - Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства540
В І Єресов - Сучасні напрямки удосконалення технологій управління дорожнім рухом у містах420
В В Леонов, В А Чанцев, Г В Хачапурідзе - Сучасні пошуки в діагностиці панкреату248
О Ю Амосов - Сучасні проблеми тарифної політики в житлово-комунальній сфері342
Л В Джань, Є В Колесников - Сучасні підходи до визначення поняття інноваційний потенціал231
І В Федулова - Сучасні підходи до визначення сутності інноваційного менеджменту166
К О Просоленко - Сучасні підходи до лікування неалкогольної жирової хвороби печінки на фоні метаболічного синдрому272
С О Поторочин - Сучасні підходи до оцінки розвитку організаційної культури на промисловому підприємстві1179
М М Осадчий - Сучасні підходи до підготовки вчительських кадрів в умовах модернізації системи вищої освіти210
Т В Момот, М В Кадничанський - Сучасні підходи до формування корпоративної стратегії будівельних підприємств242
В П Щокін, В В Ткачук - Сучасні середовища програмування як інструмент для розробки сапр206
А В Череп - Сучасні тенденції заробітної плати в україні як фактор стабільного розвитку країни526
О Стецюк - Сучасні тенденції розвитку туристичного ринку єгипту674
Н В Карпенко - Сучасні тенденції розвитку маркетингу в системі споживчої кооперації зарубіжних країн498
І Тревого - Сучасні тенденції розвитку та класифікації електронних тахеометрів943
О В Чижова - Сучасні теорії медіа комунікацій філософський аспект359
Автор неизвестен - Сучасні теоретичні аспекти переосмислення походження та сутності грошей275
І В Древаль - Сучасні теорії реконструкції міського середовища477
О Н Соляник, О А Серая - Сущность и значение логистического управления промышленным предприятием434
Л И Лазор - Сущность и значение внесудебного трудового процессуального производства в современных рыночных условиях248
Э Ю Терещенко, О В Коник - Сущность инвестиционной привлекательности субъектов реального сектора экономики404
М В Перепелица - Сущность управленческого решения и принципы его принятия188
А Лактионова, Г Захаров - Сущность финансовой гибкости предприятия939
А С Хорошева - Сущность экономического суверенитета политэкономический аспект849
С І Лопатін - Сфера інформаційних відносин правове регулювання проблемні питання492
О Г Євсеєва, Н А Прокопенко - Схеми орієнтовної основи дій у навчанні вищої математики278
А В Иванчук - Счётные алгоритмы преобразования биномиальных чисел в двоичные и обратно286
Л Ю Питльована - Сша у воєнних конфліктах зламу XIX-XX ст в оцінках американської історіографії252
І Ю Робак, Г Л Демочко - Сільськогосподарська колонія здравниця унікальний історичний досвід боротьби с сухотами188
З Паньків, Н Паньків - Сільськогосподарське землекористування в івано-франківськійобласті276
J Batista Rama, N Ramos, E Lucas - Тhe influence of some interfacial properties of peo-b-ppo copolymers on dewatering of423
І О Романченко - Тактики стратеги дискримшапп у німецькомовному публіцистичному дискурсі283
О А Кальниченко - Тарас бульба в українських шатах переклад та формування національної свідомості1248
І В Девдюк - Творчість гайнріха фон кляйста у критичній рецепції івана франка554
В В Колос - Телекоммуникационная информационно-образовательная среда379
Г А Улюра - Творчість тоні моррісон на тлі афро-американської жіночої літератури609
О І Громова - Тематика приватної книжкової колекції професора львівської політехніки романа гостковського205
К В Процак - Тенденції зміни витрат на утримання житлового фонду207
З В Бродик - Тематика публікацій на сторінках часопису кооперативна родина240
И В Лейрих, А Н Смирнов, К Е Писмарев - Тенденции развития и применения листовых сталей в автомобилестроении419
Ю М Кулинич - Тенденции развития молочной промышленности в мире и украине413
С М Мущинский - Тенденции развития инвестирования в жилищное строительство на примерах отдельных регионов украины181
А А Бревнов, H В Яблонская - Тенденции развития рынка виноградного вина369
А А Харисов - Теоретические исследования омического сопротивления420
В Г Курносов, В В Синенко, В И Силаев - Тенденции совершенствования аппаратуры автоматизации забойного оборудования304
І Дідич - Тенденції багаторічних змін структури річкових систем басейну р вишня371
В Морохович - Тензорні сили і розпади двокваркових систем222
І Фольварочний - Тенденції розвитку освіти дорослий в україні та країнах європейського союзу716
Л А Мороз - Тенденції розвитку українського автомобільного ринку і маркетингова комунікаційна політика його учасників338
А А Сбруєва - Тенденції розвитку європейського простору педагогічної освіти в умовахпобудови суспільства знань476
Л М Яворська, І І Бовдир - Тенденції та необхідні заходи державної політики для розвитку венчурної галузі в україні306
С Швачко - Тенденції словотвору денумеративів сучасної англійської мови194
О М Христофорова - Тенденції та факторні умови стабільності кредитних потоків банків234
Т Кулай - Теоретико-груповий аналіз спектри крс та 14-спектри відбивання238
І Г Герасимова - Тендерні особливості кадрової політики вінницького державного аграрногоуніверситету253
О Г Мазур - Теоретико політичні передумови впровадження поняття політичний клас в сучасній політичній науці381
Я Довгий, І Маньковська - Теоретико-груповий аналіз енергетичних станів типових ртутєвмісних високотемпературних надпровідників296
- Теоретико-групповой подход анализа плотности состояний в неупорядоченной агнитной сиситеме кубической структуры- Л П Мироненко203
Т М Артюх - Теоретико-методологічне забезпечення комплексної товарознавчої експертизи ювелірних виробів з соціокультурноюзначущістю244
О О Шеремет - Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління324
О В Харчишина - Теоретико-методологічні засади формування організаційної культури підприємства387
Св Захарін - Теоретико-методологічні засади інвестування інноваційно-технологічної діяльності334
А Н Чумак - Теоретические основы экологического аудита418
Є І Чернявська - Теоретико-методологічні принципи організації внутрішньокорпоративного навчання персоналу185
В Смаль - Теоретико-методологічні підходи до вивчення економіки знань325
І В Федулова - Теоретичне обгрунтування сутності інноваційного потенціалу342
Д П Богиня - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття механізм ринку праці214
О Данілова - Теоретико-методологічні підходи щодо оптимізації гірничопромислових територій454
Є М Кайлюк - Теоретичні й практичні аспекти регіонального розвитку міст274
Автор неизвестен - Теоретико-правовые проблемы реализации судебной превенции в хозяйственных отношениях156
Л С Беляева, И Н Зинченко - Теоретические аспекты поглощения вредных веществ в рудничном воздухе при создании водяных завес228
М С Гончаренко, В Г Гончаренко - Теоретические аспекты формирования мировоззрения и понимания здоровья человека336
О В Сидюк - Теоретические и практические аспекты аудита акционерного капитала403
В В Рябенко - Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства650
С Д Козырева - Теоретические основы управления финансовым равновесием предприятия506
А А Швиндина - Теоретические основы цикличности развития экономических систем574
В А Тупчій - Теоретичне застосування основних методів нормування товарних запасів321
Д А Каинов - Теоретическое определение фактической глубины резания при внутреннем шлифовании262
О Чигринець - Теоретичні аспекти впровадження результат-орієнтованої системи мотивації персоналу225
О М Губа - Теоретичні аспекти показника стимулювання праці200
Т А Говорушко, Л О Приходько - Теоретичні аспекти необхідності і сутності планування діяльності підприємств300
В Лахно - Теоретичні аспекти розрахунку переміщення теплоти в зерновій масі при використанні іч джерела енергії419
О В Михайленко - Теоретичні аспекти стратегічного розвитку виробничого потенціалу593
Т А Говорушко - Теоретичні аспекти сутності управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємства305
Н Поліщук - Термінологічна лексика в газетному тексті319
А О Заїнчковський - Теоретичні аспекти та методологічні передумови визначення ефективності виробництва359
І А Лебедева - Теоретичні засади дослідження професійної деформаціїї вчителя математики359
В В Єрмолаєва - Теоретичні основи дослідження інновацій508
В В Пахомов - Теоретичні засади забезпечення законності в державному управлінні212
І М Кобушко - Теоретичні засади оцінки взаємозв'язку інвестиційного та фінансового ринків296
Т С Воінова, А В Бондаренко - Теоретичні основи адаптації підприємств395
А Лантух-Лященко - Теоретичні засади прогнозу ресурсу залізобетонних елементів мостів252
Л С Малахова - Теоретичні засади сутності фінансового регулювання еколого-економічної діяльності у сільському господарстві279
З Я Бліхарський - Теоретичні основи визначення впливу корозії на несучу здатність залізобетонних конструкцій601
Д О Власенко - Теоретичні основи визначення інвестиційної привабливості автотранспортних підприємств222
Н В Кудренко - Теоретичні основи дослідження економічної ефективності підприємств комбікормовоїпромисловості471
Н О Байстрюченко - Теоретичні основи забезпечення збалансованого розвитку регіону260
О В Іванісов - Трудовий потенціал сутність та методи оцінки452
О І Стародубцева - Теоретичні основи мотивації угод злиттяпоглинання517
Т А Говорушко - Теоретичні основи обґрунтування видів ефективності розвитку малого підприємництва159
Т М Шотік - Теоретичні основи оцінювання інноваційної інфраструктури243
О А Гнатенко - Теоретичні основи суті рейтингу конкурентоспроможності продукції підприємств-виробників молочних консервів304
Л Капінус - Теоретичні основи сучасної концепції продуктивності219
Д П Дрягин - Теория натуральных прямоугольных треугольников372
Ю І Рак, С М Лисенко - Теоретичні основи інноваційного розвитку вугледобувних підприємств донецького регіону159
І В Федулова - Теоретичні положення щодо визначення сутності категорій інноваційний процес і інноваційна діяльність195
І В Федулова - Теоретичні положення щодо обгрунтування моделі інноваційного розвитку підприємства241
В М Орлова - Теоретичні проблеми і закономірності перехідної економіки178
С П Дунда - Теоретичні підходи до визначення поняття розвиток підприємства756
Є С Новікова - Теоретичні підвалини дослідження наративу в сучасній лінгвістичній парадигмі420
Г М Мадрига - Теоретичні підходи до аналізу факторів впливу на ефективність діяльності малих підприємств270
А В Акулич - Техника и технология пищевых производств215
О А Чередниченко, А О Заїнчковський - Теоретичні підходи до визначення категорії виробничий потенціал260
В О Івашків - Теоретичні підходи до розподілу та перерозподілу доходів у трансформаційних економіках262
Ю Б Іванов, О В Анненкова - Теоретичні підходи до розробки класифікацій кластерних структур179
С Хрупович - Теоретичні підходи до складу та класифікації ресурсів виробництва219
Т І Топішко - Теоретичні та методологічні питання лізингових відносинв сфері апк231
В В Третяк, Ю А Завойських, О М Татарченко - Теоретичні підходи до сутності міжрегіонального співробітництва502
Г В Сілакова - Теоретичні підходи щодо визначення сутності категорії банківський продукт175
А В Сержук - Трейд-маркетинг у системі збуту підприємства348
Г В Сілакова - Теоретичні підходи щодо формування інвестиційної політики підприємства202
Є Т Шереметьева - Теоретичні та методологічні основи дослідження повітряного права україни172
А П Волченко - Теорія ймовірностей та математична статистика342
Є М Ахромкін - Теоретичні та практичні аспекти сегментації регіонального ринку праці389
Н Лобко - Теоретичні та практичні питання реконструкції родоводів українців1001
Р Лозинський - Теоретичні та прикладні проблеми визначення депресивності регіонів україни359
А М Легенька, Ю А Рычик - Теорико методические аспекты формирования персонального vip обслуживания клиентов банка388
О М Романченко - Теоритични аспект маркетингових комунікацій вітчизняних машинобудівних підприємств за кордоном208
А А Сбруєва - Теоритичні підходи до оцінки ефективноті овітніх реформ з досвіду порівняльняльного педагогічних досліджень383
А О Васильев, Ю Б Высоцкий - Теория возмущений в термодинамических расчетах энтальпии образования монозамещенных углеводородов340
В В Євченко - Теорія аргументації як основа формування критичного мислення і дискусійних умінь в аргументативному дискурсі333
Н Я Возна - Теорія та методи побудови моделей руху даних у розподілених кс201
Ю А Скорченко - Туризм и культура трансграничного региона400
Автор неизвестен - Теорія, методи та методики діагностики аеродинамічного стану зовнішнього обводу літального апарату258
посол до галицького сейму (1889-1900 рр) - Теофіл окуневський298
Б С Воробець - Теплопровідність трубчастих елементівз покриттями233
Л Ф Черных - Тепловой баланс помещения с электрической кабельной системой отопления245
В Н Пасичный - Тепловой нагрев эффективность решений в производстве комбинированных мясопродуктов299
Ю А Абрамов, А Е Басманов - Тепловые процессы в нагревающемся резервуаре208
С С Жуковський, О М Довбуш, Антонов Р - Тепловтрати обігріваних сходових приміщень житлових будинків масової забудови276
О О Алексахін, І А Ачкасов, Е А Шишкін - Теплові втрати трубопроводами мікрорайонних мереж опалення274
І Ф Максименко, Ю В Осауленко - Теплові потоки варочного відділення пивзаводів206
В Г Павлова - Теплообмен при пленочном течении трехфазной жидкостной суспензии223
Ф Кіптач - Територіальна диференціація рівнів екологічної депресивності регіонів україни387
А П Кононенко, В И Мизерный, А В Мизерный - Теплообменные процессы в пневмопроводе эрлифтной установки с пароструйным компрессором231
Т М Круць, Б В Федунь, М А Саницький - Теплотехнічний розрахунок цементної обертової печі з використанням альтернативного палива767
А М Карюк, В А Пашинський - Територіальне районування україни за статистичними характеристиками температури повітря176
Н І Корецька - Територіальний розподіл ресурсів банківських установ225
М М Андреев - Технология спонтанного выноса угля из пласта тсд триан184
М Книш - Територіальні пропорції розвитку сільського господарства в країнах що розвиваються295
В В Климанчук, Н В Косолап, А М Зборщик - Термодинамическая оценка распределения серы между шлаком и металлом в чугуновозных ковшах411
Ю Кос, В Сергеев, Ю Ван-чин-сян - Термодинаміка системи оцтова кислота-акрилова кислота180
А А Палаш - Термодинаміка і масообмін в процесах аерації рідиннихсередовищ198
Г Онуфрієнко, А Черневич - Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті499
С М Варваренко, Н В Пузько, Н Г Носова - Термолв пероксидних груп зі складу кополімерів у конденсованій фазі201
В Моргунюк, Л Пшенична, В Шевченко - Терміни та виознаки дійових (процесових) утямків319
Л Д Загвойська - Технічний прогрес у контексті сталого розвитку262
О Туркевич - Термінолексеми методики викладання української мови як іноземної структурно-семантичний підхід210
В Іващенко - Термінологічна репрезентація типологічних різновидів енантіосемії в когнітопросторі лінгвістики235
М Д Гінзбург - Термінологічні проблеми етикетування енергоощадних та надійних джерел світла257
Ю Ю Жигуц - Термітні ливарні нержавіючі сталі аустенітно-феритного класу226
Автор неизвестен - Технологічна схема подачі і очищення буряків в завод409
В Дутка, В Загорська, О Савицька, Н Мацюк - Термічний розклад пероксидеканової кислоти в різних розчинниках201
М І Бублик - Техногенне страхування інноваційний напрям екологізації економіки в умовах глобалізації309
І Волошин, І Мезенцева - Техногенні полютанти та їхній вплив на поширення захворювань у волинській обл201
В Н Пасичный - Технологические аспекты учета тепловых эффектов при производсте мясных и мясоростительных консервов412
В Н Пасичный - Технологические возможности комбинирования не мясного сырья для производства колбасных изделий157
А Е Проволоцкий, С Л Негруб, С П Лапшин - Технологическое повышение надежности гидравлических агрегатов447
Д Ф Гончаренко, В Старкова - Технология восстановления стальных трубопроводов сетей водоснабжения517
В Н Пасичный - Технология производства гидратированных белоксодержащих наполнителей фаршевых систем508
А С Соловей - Типологический и переводческий аспекты202
В Н Пасичный - Технология производства гидратированных белоксодержащих наполнителей фаршевых систем181
И А Кириченко, А В Витренко, Витренко - Технология производства квазигиперболоидных зубчатых колес269
Іаорию-філософський журнал - Університет278
Н В Смирнова, В В Смирнов - Технология разработки программного обеспечения для систем управления объектом172
Р А Джабатиров - Технологічна схема зумпфового водовідливу із застосуванням ерліфтної установоки249
Г В Рачинська - Технологічний аудит як спосіб оцінки комерційного потенціалу інноваційних проектів211
М О Цибинога - Технологічний аудиту як метод оцінки результатів науково-технічних проектів280
М Е Соломахін - Удосконалення кадрової політики підприємства258
Міністерство аграрної політики україни - Технологічний регламент виробництва етилового спирту з крохмалевмісної сировини2861
Г М Захарчин - Технологічні аспекти формування організаційної культури на підприємстві404
В Ю Вигоеський - Технологічні показники очищених соків в способі164
І Д Іванейко - Технологічність ремонтно-будівельних робіт при спорудженні фундаментів стріловими кранами в умовах міської забудови179
А Дахній - Укорінення як основа філософської творчості213
О Є Кузьмін, Н Я Петришин - Технологія вибору виробничих стратегій для машинобудівних підприємств292
В В Євлаш, О В Нєміріч, А В Гавриш - Технологія глазурі для кондитерських виробів, що збагачена на гемове залізо1765
Г О Сімахіна - Технологія концентратів біофлавоноїдів на основі лікарських рослин466
В О Бахмач, В І Бабенко - Технологія майонезів на основі яицепродуктів226
В В Волгін - Технологія розроблення політики реінвестування прибутку підприємств492
О Кареліна, Н Гарматій - Технологія створення економічних програмних систем наплатформі informix311
Н В Чаленко - Техніко-економічний аналіз в системі оптимізації інноваційного портфеля181
О М Сінчук, В М Шавкун - Технічна діагностика електромеханічних систем375
Т Т Макаревич - Техніко-економічні оцінки інновацій в інженерних системах виробничих будівель196
Б Д Будз - Технічні канали витоку конфіденційної інформації в сучасних комп'ютерних клавіатурах246
О О Чуприна - Удосконалений алгоритм шпф на базі швидкої згортки499
У Марікуца - Технічні системи розпізнавання газів на основі електронних сенсорів279
В І Мозговий - Типологічна класифікація і семантична ієрархія власних назв у мові і мовленні проблеми і перспективи853
Ю Є Смольянинова - Управління дохідністю операцій банку339
С А Гурьєва - Типологічні особливості рекреативної преси східної україни251
С А Гурьєва - Типологічні особливості релігійної преси східної україни244
О Мушкевич - Типології націоналізмів роджерса брубейкера сучасний український контекст292
Л А Шутова - Товарищество собственников жилья как наиболее эффективный из известных типов управляющих компаний195
Т М Артюх, Т М Коломієць - Товарознавчі аспекти розвитку одягу для молоді та шляхи йоговдосконалення229
О Шпотюк, Р Охримович - Товстопл1вков1 терморезисторн1 елементи на основі твердих розчинів213
Г П Гоголь, Ю П Гуменюк - Тоговельний баланс і зайнятість проблеми країн євразії255
Р Пасічний - Толерантність інтернет-джерела праворадикальних рухів україни245
В В Малашенко 3 - Торможение дислокаций точечными дефектами на стадии легкого скольжения в металлах и сплавах322
В В Малашенко - Торможение дислокаций точечными дефектами на стадии легкого скольжения в металлах и сплавах392
В Е Абракітов - Точність вірогідність та оцінка погрішності при моделюванні акустичних процесів240
О О Потапов, О П Кмита - Травматична хвороба головного мозку діагностика перебіг та прогнозування762
В Білецький - Українські вугільні технології для ХХІ сторіччя299
Н І Кердівар - Традиції джека лондона і розвиток пригодницького жанру394
О М Дудка - Традиції та новаторство в архітектурі харківських театрів284
Автор неизвестен - Транзит корпоративной составляющей на межгосударственные отношения137
С П Придатько - Традиції і інновації в організації самоосвіти студентів і їх значення в управлінні якістю підготовки гірничих фахівців188
Т А Васильєва, І М Боярко - Трансакційні витрати як фактор формування ринкової інфраструктури208
А С Звенигородский, А И Шевченко - Трансляция естественно-языковых запросов к базе данных в sql-запросы345
Т В Косарева - Транспортно-логістичне забезпечення сільського господарства514
А Н Горяинов, М В Ольхова - Транспортный процесс в логистическом цикле заказа281
Є В Крикавський, О П Дашківська - Транспортні витрати в структурі логістичних витрат445
Д А Данильченко - Трансформационные процессы в грамматическойсистеме немецкого языка273
М П Костюченко - Трикомпонентна модель систем і технологій професійного навчання275
Г К Агаджанов, Ю Н Григорчук, О Н Плахотник - Трансформация внутриорганизационного механизма управления предприятий вкх195
Л Г Влащенко, Н Ю Етенко, Орет А - Трансформація абонементної форми обслуговування використання web-технологій196
Н І Гордієнко, Т В Гордієнко - Трансформація відображення в обліку витрат українських підприємств відповідно до вимог gaap usa253
Б Корецький - Трансформація гарантій медичного обслуговування населення в країнах з перехідною економікою213
В Ю Світлична - Трансформація обліку та звітності будівельних підприємств як важіль підвищення ефекту синергізму їх функціонування303
Ю Тишкун - Третій сектор в україні у контексті реалізації зовнішньополітичних інтересів держав заходу517
В І Довбенко - Трансформація інноваційного потенціалу розвитку промислових підприємств за умов системних кризових явищ в економіці440
І Бучма, Т Репетило - Триелементні електричні моделі феромагнітних об'єктів привихрострумовій діагностиці397
Ю Ф Булгаков, В В Яйло - Требования к содержанию технической документации по предотвращению газодинамических явлений на угольных шахтах1565
Н Л Кусик - Третий сектор социально-экономической системы как особый общественный институт социального воспроизводства262
Н И Адаменко - Три режима вытекания жидкости из резервуара автоматической установки пожаротушения под действием расширяющегося газа183
Т М Онопрієнко - Тропеїчні засоби реалізації прагматичної скерованості художнього тексту641
Л Чайка-петегирич - Трудова міграція та її взаємозв'язок з безробіттям в україні364
Автор неизвестен - Трудова правосуб'єктність молоді поняття та види393
Автор неизвестен - Трудовое право спонтанные заметки угрюмого человека с околицы гражданского общества134
С Л Матвеева, О С Шевченко, С А Смирнов - Туберкулез щитовидной железы401
К В Константинова - Туристична індустрія як вид економічної діяльності і складова економіки україни746
М Артус - Тіньова економіка та напрями її подолання за умов ринкових відносин216
В Румянцев, В А Глушенков - Тяговый привод транспортных средств с конденсаторным накопителем332
Г И Смирнов, Т В Косарева - Угрозы логистике со стороны международного терроризма и противостояние им243
І Огородник - Управління економічною безпекою великого міста252
О В Коваленко - Удосконалення внутрішньогосподарського антикризового механізму342
В Ф Харченко, Ю В Мінєєва - Удосконалення вузлів виявлення буксування колісних пар рухомого складу електротранспорту274

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22