Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Історико-філософський журнал 15 - Університет275
Т І Галецька, О І Топішко - Удосконалення державного регулювання лізинговихвідносин263
Б Андрушків - Удосконалення економічного інструментарію пошуку нових ресурсів в умовах пострадянського суспільства371
І Л Литовченко - Удосконалення класифікації засобів маркетингової комунікативної діяльності496
Г А Бубенець - Удосконалення класифікації єдиного податку, сплачуваного суб'єктами малого підприємництва299
Н И Стадник - Управление мехатронными горными машинами237
В М Ванько - Удосконалення контролю якості тютюнової сировини за допомогою ємнісних перетворювачів194
М В Харченко, Л А Нохріна - Удосконалення методики оцінки нерухомості в санаторно-курортному комплексі харківського регіону209
Ю М Гусєва - Удосконалення методичних підходів оцінки ефективності управління прибутком підприємств the improvement of264
І В Жиглей - Удосконалення методології бухгалтерського обліку та контролю як шлях до розв'язання проблем соціального розвитку285
А В Дмитренко - Удосконалення методології обліку фінансових інвестицій на спільних підприємствах538
Й М Петрович, О П Просович - Удосконалення методів оцінювання економічної ефективності інвестицій406
М О Дудка - Управління обіговими активами підприємства239
Р А Павлов - Удосконалення механізму ранньої діагностики та прогнозування фінансових криз у парабанківській системі315
В І Гадупяк - Удосконалення механізмів фінансування апк в умовах кризи192
Л М Кобилянська - Українська енергетика в глобальному середовищі334
O I Драган - Удосконалення організації i нормування праці підприємств м'ясної галузі859
О Б Бутнік-Сіверський - Удосконалення податкової політики комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності241
В Фурман - Фазові функції розсіяння у кристалі металу180
В В Момот - Удосконалення порядку визначення обсягу електроенергії у разі порушення розрахункового обліку не з вини споживача907
Н С Самотій - Удосконалення процедур інформаційного супроводження міжнародних туристичних послуг288
Н П Карачина - Удосконалення процесу формування економічної поведінки підприємств219
Н С Питуляк - Удосконалення процесів формування системи логістики підприємств277
Р Л Хом'як - Удосконалення системи обліку та аналізу для управління товарними запасами315
С М Фролов - Удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища251
О О Борисов, Н В Жукова, Я М Верховський - Удосконалення систем автоматичного управління безперервним процесом холодної прокатки238
В М Кислий, Т В Бондар - Удосконалення системи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на основі їх екологізації169
Ю А Опанасюк, A В Рудь - Удосконалення системи оцінки персоналу на підприємстві811
Ю П Скиданенко, М В Шкурко - Удосконалення соціально-психологічного клімату в малій групі на основі соціометричного дослідження219
Н З Петришин - Удосконалення технології бубличних виробів підвищеної біологічної цінності347
Т Репіч - Удосконалення управління асортиментом на сучасних підприємствах420
Й М Петрович, I I Грибик - Удосконалення управління процесом адаптації підприємства до ринкових умов господарювання593
О П Просович, К В Процак - Управління ризиками комерційного банку458
М О Соколов - Удосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економіки279
А Б Масюк, Т К Хрімлі - Удосконалення управління фінансовою діяльністю підприємства на підставі функціонально-вартісного аналізу237
В С Музика - Удосконалення управління інноваційною діяльністю підприємств харчової промисловості в україні257
O I Драган - Удосконалення фінансового забезпечення конкурентоспроможності малих підприємствм'ясної промисловості236
К В Ілляшенко - Удосконалення фінансового інструментарію забезпечення ефективного землекористування на місцевому рівні209
Ю Л Темчишина - Удосконалення індикаторів платоспроможності підприємства261
В М Жуковський, В М Мішак - Уроки релігії в школах австрії443
С В Паранчук, О С Червінська - Удосконалення інформаційної системи організування податкової діяльності на підприємстві219
М А Мартиняк, Й С Мисак - Узагальнена математична модель теплового режиму приміщення та системи теплопостачання будинку264
Н Ткаченко - Узагальнення методичних підходів до організації обліку оплати праці265
В Ляшчынская - Узаемадзеянне тэрміналагічных фразеалагіныхадзінак мовы415
Автор неизвестен - Українознавчий вимір історії мови ретроспектива у часі134
П О Кузнецов, О І Богучарова - УКраїнська вища школа в процесах регіоналізації та європеїзації274
О Я Мазур, В Баран - Українська греко-католицька церква на початку першої світової війни 1914-1915 рр290
В Брич, С Крамарчук - Управління ризиками у туристичному бізнесі1752
А Е Левицький - Українська зіставна лексикологія початку ххі століття перспективнінапрями1013
початку ХХ століття в оцінці юрія шевельова - Українська мова кінця ХІХ195
1916 рр - Український національно-визвольний рух у 1914221
В І Шахненко, І Є Набока - Українська народна (родинна) педагогіка про виховання здорових дітей та підготовку їх до створення сім'ї806
О М Каліщук - Українське та польське державотворення і міжнаціональний конфлікт у роки другої світової війни історіографічний аспект287
квітень 1918 р у вітчизняній історіографії - Український військовий рух і творення збройних сил унр березень 1917 р231
П Гриценко - Українсько-хорватські паралелі на картах загальнослов'янського лінгвістичного атласу339
В Л Дикань - Укрепление экономической безопасности на предприятиях автотранспорта334
- Улучшение питательніх качеств артезианских природніх материалов- С А Мацюк, В В Яковлев, Т В Хрестина130
О А Карлова - Управління міським комплексом в умовах сталого розвитку329
І М Швець - Умови співіснування римо-католицької греко-католицької та православної преси на території україни у XIX столітті195
С М Ілляшенко, М І Овчаренко - Умови та особливості становлення корпоративної культури вітчизняних підприємств709
В І Довбенко - Умови формування конкурентоспроможного інноваційного потенціалу розвитку підприємств376
І В Лапига - Унаочнення генетичних основ мікроеволюції організмів засобами 3 d studio max215
К Ю Ягельська - Управління pr підприємства проблеми та перспективи309
И К Локтионов, Т С Шевченко - Универсальное свойство кривых третьего порядка246
І О Совершенна - Університетські центри трансферу технологій -важлива ланка інноваційної інфраструктури213
Л А Шутова - Управление многоквартирными домами -стратегии и перспективы177
Б М Коржик, В И Шевченко, Л А Перетятько - Управление безопасностью производства на основе оценки риска242
А Н Шушура, К Н Зайцев - Управление гидравлическим удалением окалины с листового проката на основе генетических алгоритмов386
A M Телиженко, Н О Федоренко - Управление инвестициями фирмы определение эффективной структуры капитала185
Е Е Шевченко - Управление обращением с отходами металургической отрасли донецкой области184
О Й Криса - Управління конфліктами на засадах їх класифікації295
Ю В Гришина, Е С Нестеров - Управление персоналом в современных условиях проблемы и перспективы300
Н В Костель - Управление природопользованием и проблемы перераспределения природной ренты239
Я Ю Горбатенко - Управління кредитними ризиками діяльності банку221
Ю А Давидич - Управление проектированием городских маршрутов перевозки грузов170
Н В Румянцев, М И Медведева - Управление производственными системами на основе аутсорсинга209
Н В Алексеенко - Управление устойчивым развитием промышленных предприятий1363
Е В Сидорова - Управление процессом резания посредством физико-химических параметров на основе функционально-ориентированного подхода217
Г Б Тихонова - Управление рисками при инвестировании в обновление основных фондов коммунальных предприятий183
А А Пуханов - Управление цепями поставок угля в системах топливно-энергетического комплекса225
О Голубовська - Управління брендом туристичних осель у складі маркетингових заходів індустрії сільського туризму172
В О Воронін, А В Костик, Е В Лянце - Управління вартістю компанії при реалізіції інноваційно-алокаційного логістичного проекту213
М В Ляхов - Управление эскалаторными установками харьковского метрополитена194
М М Нашкерська - Управління дебіторською заборгованістю у структурі оборотного капіталу підприємства295
В В Козик, І Є Тимчишин - Управління витратами будівництва об'єктів реальних інвестицій234
М Л Кривецька - Управління структурою капіталу підприємства390
А Ю Павлюк - Управління джерелами фінансового забезпечення операційної діяльності підприємства162
О М Куницька, Є В Мержиєвська - Управління запасами з використанням сучасних підходів логістики та маркетингу224
С Є Погодаєв - Управління контрактним часом для забезпечення оптимального завантаження підприємства195
М Л Буковинська - Управління корпораціями в умовах соціального розвитку суспільства215
Г В Сілакова - Управління кредитними ризиками комерційних банків201
Автор неизвестен - Управління маркетинговою діяльністю на малому підприємстві665
Ю Л Труш - Управління продукцією, яка не відповідає вимогам стандартів235
А В Дзюбіна, К О Дзюбіна - Управління ризиками інноваційних проектівна стадії нддкр222
П В Тархов, Т А Жукова, Ю Г Савченко - Управління фінансовими потоками підприємств машинобудівної галузі226
К С Десятник - Управління фінансовими результатами підприємства735
Д Ю Гуріна - Управління фінансовими ресурсами підприємства320
І І Борисенко - Управління фінансовими ресурсами банківської установи на основі логістичного підходу255
О М Теліженко - Управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні504
Р С Назарян - Уровень стоматологического здоровья детей г харькова230
Т Сидорчук - Управління інвестиційними процесами в туристично-рекреаційному комплексі україни200
І Ващенко - Управління інноваційним потенціалом як чинник соціально-економічного розвитку регіону261
Ф Л Шевченко - Устойчивость буровых вышек башенного типа801
Т Т Макаревич, А С Гавриляк, Т О Петрушка - Управління інноваційними проектами у виробничому підприємництві218
В М Павлиш, В В Шамаєв - Управління інформаційним полем машинобудівного підприємства ат буран165
С Тернавська - Фактор-групові розщеплення іч-спектрів174
П П Скляр - Управлінська підготовка майбутнього інженера як психологічний чинник успішності його традиційної навчальної діяльності548
Автор неизвестен - Управлінські консультування як інструмент розвитку підприємства263
С В Князь, Н Г Георгіаді - Управлінські рішення у системі фінансового менеджменту254
Т О Смірнова, Х Ю Малкуш - Управлінські рішення щодо зниження ризиків інвестиційної діяльності підприємства312
Л С Мартышова - Урбоэкология города как реальность высшего порядка215
Н В Мороз - Упровадження самостійної житлово-комунальної послуги з управління житловим комплексом201
А Н Козыряцкий, А П Кононенко, В И Мизерный - Уравнение безрасходной характеристики длинніх эрлифторв181
Автор неизвестен - Учение аристотеля о справедливости1371
- Уравнение годографов в опорном базисе для задачи о движении по инерции сиситемы для гидроскопов лагранжа- М Е Лесина, Я В Зиновьева335
С М Махнуша - Урахування факторів екологічного ризику при управлінні торговою маркою294
В Н Пасичный - Условия и факторы стабилизации функциональных характеристик фаршевых систем (2 часть)219
В Н Пасичный - Условия и факторы стабилизации функциональных характеристик фаршевых систем (3 часть)619
М Чікарькова - Філософська концепція молоту на відьом321
В Н Пасичный - Условия и факторы стабилизации функциональных характеристик фаршевых систем(1 часть)301
Н В Азарова - Условия снижения себестоимости обработки шлифованием195
О Б Ярош - Устойчивое развитие в муниципальных промышленных образованиях крыма175
В С Запорожченко, А В Запорожченко - Усовершенствование конструкции штамповой оснастки для прецизионной штамповки333
Н И Самойленко - Установка границ интервала неопределенности в задачах одномерной оптимизации373
Е В Мартякова - Устойчивое развитие на основе бизнеса власти и общества224
Н Н Левковский - Устройство автоматического контроля работы топки сжигания углей253
П Л Шиян - Устройство для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости341
О С Бессараб, В В Шутюк - Утворення n-нітрозодиметиламіну при знезводненні овочевих соків225
Г М Кочетов - Утилизация никельсодержащих шламов гальванических производств в глазурях облицовочных плиток365
Г В Дворцева - Формування екологічно свідомої особистості265
Ю Б Беляев - Устройство силозадаюшее гидравлическое усг-50 для градуировки197
І Д Петренко - Участь зінов'євського окружного відділу дпу в ліквідації куркульства краю206
Л В Скорич - Участь наддніпрянських військовиків у розбудові галицької армії306
С Іваник - Участь українських філософів в науковій діяльності польського філософського товариства277
Г І Грабівська - Участь івана франка в чужих енциклопедичних виданняхстаття українці346
Д Ю Мамаев - Фактори соціалізації особистості тендерні особливості301
Д М Гридюшко, Д А Коркин, А Ю Дрозин - Учебный программно-аппаратный комплекс на базе микроконтроллера atmega16184
Б Г Скоков, О П Романькова, Н Е Радченко - Учет обновления активной части основных средств190
Т В Бабенко - Формування екологічної політики підприємства363
Автор неизвестен - Учение дарвина в свете концепции антропосоциогенеза227
И Е Березняк, С М Нубарян - Учет природного газа с точки зрения термодинамики397
В Н Пасичный - Учет тепловых эффектов в производстве комбинированных мясопродуктов184
В Н Пасичный - Учет тепловых эффектов в производстве комбинированных мясопродуктов544
Т Г Молодченко-Серебрякова - Учет технического состояния недвижимости жилого фонда при экономическом обосновании его стоимости183
О Балицький - Фазові перетворення при термічному окисненні сплавів gajse165
Т Міка, Ю Вербовицький, О Мякуш - Фазові рівноваги у системі gtl-v-al при 500с177
Н М Соломянюк - Фактори впливу на формування збалансованої системи маркетингових показників349
Т А Говорушко - Фактори ефективності розвитку малих підприємств з виробництва харчових продуктів302
С Фрейман - Фактори мотивації вивчення предмета основи підприємництва у профільних ліцеях польщі199
В М Хобта, О Ю Руднєва - Формування інформаційної системи315
Н Я Слободян - Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств молочноїпромисловості україни449
Е Ю Фролова-романюк - Фактори ризику виникнення герх при цукровому діабеті2 типу178
Л М Дулуб - Фактори формування та розвитку трудового потенціалу412
А М Чушак-Голобородько - Фактори які впливають на результативність моделей мотивування суб'єктів креативної діяльності185
Автор неизвестен - Фактори які обумовлюють необхідність реформування органів виконавчої влади в україні433
З Б Гук, Т В Лебідь, В Ю Самуляк - Фактори і напрями інноваційного розвитку підприємств303
Я С Карп'як, Л І Ріжко - Факторинг як інструмент вирішення фінансових проблем підприємства246
В С Віниченко - Факторний аналіз показника ефективності транспортної системи254
Г Є Шпаргало, Н В Наконечна - Факторингові операції в україні проблеми та перспективи226
О О Дзеніс - Факторингові операції як засіб збільшення підприємством обсягів виробництва та реалізації продукції171
С М Еш - Формування фінансового посередництва на ринку679
О В Зайцев, О А Шовкопляс, О В Галахова - Факторна характеристика формування податків491
І В Федулова - Факторне прогнозування витрат на інноваційну діяльність у харчовій промисловості224
А В Недавняя - Факторный анализ прибыльности собственного капитала250
Н И Гордиенко, С А Малеева - Факторы методы и модели оценки риска в аудите200
Автор неизвестен - Факторы риска ссз и развитие атеросклероза у детей258
В С Седак - Факторы сложности обеспечения безопасности систем газоснабжения и методы повышения их надежности486
В И Оспищев - Факторы, влияющие на дорожно-транспортные происшествия286
В И Оспищев - Факторы, влияющие на поступления средств от рекламы на транспорте191
В И Оспищев, Д А Пруненко, В Н Зорина - Факторы, влияющие на сбор и утилизацию отходов337
М А Проскурова - Фантастическое и комическое как доминантные структурные элементы новеллистики пьера буля199
О О Семененко - Феномен домінування в студентських групах гендерний аспект190
С С Колесникова, - Ферменты для коагуляции молока в сыроделии291
О О Бірюковао - Феномен косовського конфлікту етнополітичний аспектаналізу786
С І Проценко, Л В Однодворець, І В Чешко - Феноменологічна модель електрофізичних властивостей гранульованих плівкових сплавів246
Е В Куковинец, Л Д Афанасенко - Физико-химические свойства двухкомпонентных растворов n-метилпирролидон-этиленгликоль245
А Д Михилев - Философские смыслы литературы эпохи глобализации368
Д А Семенова - Финансовое планирование как основа бюджетирования505
М И Скляренко, И В Дегтяренко - Фильтрация дискретных сигналов с использованием метода вейвлет анализа195
В Глущенко - Финансомика постнеклассическая наука или форма реализации финансовой власти в социуме618
И А Аровин, В И Саранчук, Л Я Галушко - Флотация отходов углеобогащения282
Т О Дегтярёва - Фонетическая аранжировка пейзажа в повести-феерии а с грина алые паруса1033
А О Петров - Формалізація проблеми захисту інформації у мережах загального користування273
В М Запара, Р С Щербина - Формализация поведенческой модели транспортного рынка в современных условиях украины165
Л І Павленко, С К Топачевський - Формально надмірні висловлення як засіб вираження логічної модальності у діалозі217
З А Стоцько - Формалізація моделювання зношування сопел абразивно-повітряним струменем на основі методу аналізу розмірностей332
Автор неизвестен - Форми захисту трудових прав працівників та місце вних права на страйк421
В Веклич - Форми й методи реалізації функції держави щодо забезпечення прав та свобод людини268
О Марковська - Форми організації професійно практичної підготовки майбутніх інженерів педагогів машинобудівного профілю281
Р С Косцик - Форми та методи комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств223
Н З Прокіп - Форми і методи більшовицького терору на україні у 1920-1930-х рр586
М Р Зайнуллина - Формирование здорового образа жизни студентов на современном этапе в рф205
И Л Полчанинова - Формирование и выбор стратегии производственной деятельности гостиничного предприятия194
Е А Павленко - Формирование конкурентных конфликтов в хозяйственных механизмах403
О Д Нікуліна - Формування економічного досвіду дітей у дитсадку876
О М Виноградская, Д С Гуляев, А А Казьмерчук - Формирование конкурентоспособной команды в сфере жкх города212
О Н Рябич - Формирование механизма ценообразования углеродных кредитов на примере проектов в угольной отрасли228
Т Е Одаренко - Формирование модифицированной сбалансированной системы показателей для строительных предприятий295
Е Н Кайлюк - Формирование рыночных отношений в сфере озеленения городов в контексте реформы жилищно-коммунального хозяйства270
А Н Чумак - Формирование системы эколого-экономического управления предприятием157
М В Боровик - Формирование совокупности показателей характеризующих социальное развитие предприятия247
Т Березянко - Формування корпоративних відносин на ринку землі164
С С Янкович - Формирование фитосреды промежуточных рекреационных пространств560
А И Васильев - Формирование экономических систем повышения эффективности устойчивого водообеспечения городов219
Ю І Соха, К В Процак - Формування будівельного ринку в україні237
О Паньків - Формування антропологічної проблематики у досократівській філософії164
Н Є Кузьо - Формування баз даних для процесу моделювання ланцюга поставок168
В А Нестеренко - Формування допоміжної господарської адміністрації у військовій зоні україни198
С М Фролов - Формування екологічно-збалансованої економіки з урахуванням зовнішньоекономічної діяльності на прикладі сумської області225
С Р Стеців - Формування елементів системи управління змінами на підприємстві433
О Л Колубаєв - Формування естрадно-пісенної традиції галичини в контексті полікультурної взаємодії265
О Й Криса - Формування ефективної системи управління конфліктами як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства378
А Бутов - Формування ефективної системи управління логістикою на підприємствах384
М П Буковинська - Формування здоров'я як наслідок здорового способу життя населення336
В Я Гаврилюк - Формування консультативних рад у діяльності вищих навчальних закладів240
Д В СОлоха - Формування конкурентних переваг підприємства при розробці стратегії екологічного маркетингу268
О М Пєтухова, Т М Іванюта - Формування концепції цільових програм залучення інвестицій на регіональному рівні186
А П Косяк - Формування логістичної системи організаційно-економічного забезпечення відновлення міського житлового фонду169
Н І Кара, О С Костюк, Л А Янковська - Формування людського капіталу у транснаціональних корпораціях249
Н Дика - Формування лінгвістичної термінології в учнів основної школи під час вивчення граматики235
С В Ковальчук - Формування маркетингової стратегії інноваційного розвитку підприємства363
В В Костюк - Формування мовної культури майбутнього журналіста371
С М Еш - Формування механізму антикризового управління підприємствами харч промисловості612
І В Ковальчук, К М Назаренко - Формування механізму ціноутворення в оптовому ринку електроенергії україни534
Л В Власенко - Формування професійно комунікативних навичок270
Н В Цимбаленко - Формування моделі управління людським капіталом підприємства261
О В Березовська, О В Никитенко - Формування міжкультурної компетенції у професійній підготовці фахівців311
О М Білоус - Формування системи адаптації персоналу підприємства461
Ю М Гусєва - Формування нормативної системи показників стратегічного управління прибутковістю підприємств332
Т Т Гринів - Формування оптимальної регіональної структури інвестицій290
Т М Артюх - Формування споживного ринку ювелірних виробівв м києві226
І Б Швець, С О Поторочин - Формування організаційної культури в умовах гірничодобувних підприємств228
О В Харчишина - Формування організаційної культури як інструмент управління персоналом підприємства208
І С Шевченко - Штердискурсивність політичного дискурсу285
Н П Ковальчук - Формування особистості студента у процесі соціалізації в умовах освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу269
В В Кошевець - Формування понятійно-категоріального апарату системи управління гудвілом підприємства277
В О Сердюк, С Г Борова, Р Г Бубен - Формування полімерних мікрокапсул з інкапсульованим гексаном екстракційно-коацерваційним методом232
Автор неизвестен - Формування професійних знань студентів вищих навчальних закладів засобами мультимедія265
М Пічкур - Формування професійної культури майбутнього художника дизайнера суть принципи й педагогічні умови406
В О Пелішок, М В Пелішок - Формування псевдовипадкових м-послідовностей та їх графічне представлення із застосуванням методу165
M I Тіхоиова - Формування психологічної компетентності керівника навчального закладу в системі післядипломної освіти181
С Сидоренко - Формування піджинів та креолів як соціолінгвістичний процес1620
Н І Дяченко, Н О Поліщук - Філософія економічного розвитку510
А В Євдокимов, Ю В Чорток, А О Родимченко - Формування регіональних логістичних систем в україні178
В В Волошин, О П Волошин - Формування резервів при страхуванні від захворювань157
В О Онищенко, Т М Завора - Формування соціальної житлової політики регіону185
Н І Склярук, О А Андренко - Формування системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів337
В М Бабаєв - Формування системи підвищення ефективності підготовки будівельного проекту як чинника сталого розвитку міста253
О В Кліменко - Формування соціо-еколого-економічної системи в регіоні в контексті сталого розвитку319
С Фіцак, М Бучин - Формування списків виборців як важливий аспект дотримання принципу загальних виборів202
А Г Лойченко - Шрифтове оформлення навчальних видань695
І Г Радзієвська - Формування споживчих властивостей маргаринів987
О Г Гаврилюк - Формування статистичного забезпечення управління ринком ветеринарних препаратів237
Св Позднякова - Формування якісних компетенцій та оцінка ефективності їх використання209
О В Фарат, Р Р Русин-гриник - Формування структури інноваційного потенціалу підприємства та особливості управління його розвитком325
О Т Лановий - Формування сучасних показників соціально-економічної оцінки ефективності інвестицій у розвиток транспортних систем287
І В Панасюк - Формування української професійно-академічної бандурної школи у соціокультурному контексті234
Ю М Гусєва - Формування фінансових результатів діяльності молокопереробних підприємств київської області286
Н М Спаських - Формування і функціонування іпотечних інститутів на регіональному житловому ринку155
І О Ковшова - Формування іміджевої політики корпоративних підприємств інформаційно-комунікаційної сфери171
О Шурко, А Новик - Формування іміджу авторитарного лідера в сучасних умовах209
Ю А Харченко - Формування інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання479
О І Драган - Формування інноваційної стратегії на підприємствах м'ясної промисловості387
Г Л Вербицька, А С Завербний - Формування інвестиційної стратегії на машинобудівних підприємствах україни219
P O Мірошник - Формування інноваційного потенціалу підприємств шляхом розвитку нематеріальних активів174
А Л Свечкіна, І В Кравцова - Формування інноваційної стратегії управління корпоративними правами держави244
М А Карпенко - Формування інформатичних компетентностей студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів341
О М Бичко, О О Мацей - Формування інформаційної культури користувачів нб хмельницького національного університету182
О Ю Масляєва - Фортепіанні парафрази ф ліста за операми дж верді ернані ріголетто трубадур434
В М Листван, А В Малішевська - Фосфонієві солі як потенційні антимікробні засоби378
Д Н Татьянко - Фотодетекторы для прецизионного измерения мощности излучения светодиодов371
І С Вірт - Фотопроцеси у напівпровідникових ниткоподібних кристалах242
П А Кондратенко - Фотоэлектрические свойства полимерных слоев с красителями212
Ю Забара, І К Кобякова - Фразеологічна репрезентація негативних емоцій в англійській та українській мовних картинах світу304
М А Козловець - Ідентичність поняття структура і типи2072
О В Трофімова - Фразеологічні одиниці на позначення негативної емоційної дії940
В П Самодай, А О Носова - Франчайзингові відносини в туристичній індустрії як перспективний напрямок розвитку бізнесу502
З Яремко - Фізико-хімія дисперсних систем від мікро до нано313
С В Козак - Фрейми на позначення природи і людини у художньому дискурсі325
П Чуча - Фреймові моделі формування значень у французьких неметафоричних композитах305
О І Майборода - Фунгіцидна і бактерицидна дія біс-солей пірилію та їх гетероаналогів356
В М Заглада - Фундаментальне і прикладне в науці аксіологічні аспекти255
В С Герасимчук - Фундаментальное образование и современные тенденции383
И А Коломойцева - Функциональная модель медицинского естественно-языкового текста298
И А Коломойцева - Функциональная модель медицинского естественноязыкового текста242
О Ю Егорова - Функциональные изменения института корпоративного управления в условиях трансформационной экономики189
О Б Новобранець - Ідеологія та жанр драматургії обробок380
Т Барсук - Функціональне навантаження антропонімів у казковому дискурсі344
Н В Глущенко - Функціональний стан ниркових канальців у разі цукрового діабету 1-го типу у дітей248
Н Карпенко - Функціонально-геоморфологічне районування шацького поозер'я205
О Г Дегтяренко - Функціонально-вартісний аналіз у системі управління витратами на забезпечення якості продукції316
Л З Мичуда - Функціональні перетворювачі рекурентного типу на комутованих конденсаторах для систем енергообліку275
B C Токарев, О М Шевчук, Н М Букартик - Функціональні полімерні мікрокапсули з мінеральним ядром153
А В Сішгаївська, О М Мосейчук - Функціональні характеристики однослівних ідіом281
О Кузьменко - Функціонування етнічних стереотипів в інтернет-просторі317
І В Соколова - Функціонування комп'ютерних неологізмів англійської мови в аспекті глобалізації суспільства475
Є М Попович - Функціонування органів прокуратури україни відповідно до європейських стандартів305
С А Віротченко - Функціонування проксемічної складової у ситуації переконування173
М Хома - Функція гріна трьох кулошвських центрів у вивченні непружних процесів у разі повільних іон-молекулярних зіткнень207
А В Сингаївська, О М Мосейчук - Функція функціональність і функціональній клас функціональній підхід довивчення ідіоматики253
Т А Говорушко, І П Ситник - Функції і роль грошей у сучасній економіці552
Е И Майборода - Циклоконденсация n-арил-з-оксобутантиоамидов242
Б Колупаєв - Фізико-хімічна математична та комп'ютерна модель кульової блискавки215
Е С Малкін - Фізичне моделювання процесів тепломасообміну в енергетичному роздільнику233
Т М Хомич - Фізичне насильство як одна із форм вчинення насильства в сім'ї495
І В Карпенко, С О Голіков - Філософський факультет втілення мрії170
В В Левченко - Філософсько-психологічне бачення концептуальних засад прикладної екопсихологічної освіти людини254
І Артамонова - Філософсько-ірраціональні аспекти концепцій журналістики167
В В Мельничук - Філософсько-релігійне осмислення антропогенного чинника виникнення і вирішення екологічних проблем216
Ю Є Лавриш - Філософські засади викладання сестринської справи у вищих медичнихзакладах канади220
Л Квасюк - Філософські категорії арістотеля в аргументації на захист східнохристиянської інтерпретації догмат202
М Г Кітов - Філософські розмисли соловйова про шляхи побудови всесвітньої християнської теократичної монархії292
С В Іванов, М Г Кітов - Філософія і фундаменталізація університетської освіти175
С М Еш - Фінансова санація в системі антикризового управління підприємства216
К В Дзюба, І В Ситнік - Фінансове планування на підприємствах україни в сучасних умовах296
І І Топішко - Фінансова стабілізація в сфері апк як необхідна передумова забезпечення продовольчої безпеки189
І Й Плікус, Ю О Високос - Фінансовий аналіз як метод привентивного контролю в системі антикризового фінансового управління241
К О Кандиба - Фінансовий контролінг у системі управління комерційним банком зарубіжний досвід688
Т Л Охлопкова - Фінансовий стан як ключова складова інвестиційної привабливості підприємства182
П Малолєпши - Фінансування у процесі інвестування в нерухомість290
інноваційна модель розвитку комерційного банку - Фінансовий супермаркет428
Л Г Соляник - Фінансові аспекти процесу управління конкурентоспроможністю підприємств204
Н П Погореленко - Фінансові інновації у розвиток банківського сектору318
Л М Минко - Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу258
Ю С Кузьмінчук, В І Щербак - Фітопланктон р тетерів стан вивчення проблеми671
О Волинець - Характеристика знаків часу та їх інтерпретація католицькою церквою301
О Л Чернелевська, О В Михайленко - Характеристика основних конкурентоспроможних переваг потенціалу підприємства198
О В Харчишина - Характеристика процесу формування організаційної культури підприємства204
В Э Абракитов - Экономические аспекты борьбы с шумом572
В М Пасічний - Характеристика сировини для запікання м'ясопродуктів209
О В Гурин, А В Дегтярев, В А Маслов - Характеристики мод металлического волноводного резонатора со сферическим отражателем248
І В Федулова - Циклічність інноваційних змін на підприємстві255
Т Г Бойко, Б Ю Гриневич - Характеристики якості кваліметричного оцінювання продукції та коефіцієнти вагомості на їх основі313
Косолапоею Ф, А О Константинова, О И Хорунжая - Характеристическая задача в работах пикара проблема обоснования метода240
Ю Ф Косолапое, В Д Мамичева - Характеристическая задача для квазилинейного гиперболического уравнения в работах пикара296
О М Спірін - Характерні дидактичні вимоги до форм навчання за кредитними технологіями216
О М Спірін - Характерні дидактичні вимоги до форм навчання за кредитними технологіями350
О Г Мельник - Характерні особливості полікритеріальних систем діагностики діяльності машинобудівних підприємств297
Л М Вежель - І прийміть шолом спасения і меч духовний325
Ю М Романовська, В Е Маркевич, М П Загородній - Характерологічні особливості у дітей із залізодефіцитними станами220
Н Б Шураєва - Харківський національний університет імені в н каразіна231
І Ю Робак - Харківський період життя та діяльності в д отамановського330
О М Кривуля - Харківські міжнародні сковородинівські читання до 20-річчя започаткування347
В Цялковськнй, В Матійчук - Хлорангідриди 3-(5-ії-2-фурил)пропанових кислот390
М В Губина, О П Подгорная - Центральные общественные пространства городов этапы развития299
Р Кочканян, А Круглова, О Котенко - Хлорування антрацену комплексом диметилсульфоксид-оксохлорид фосфору і синтез онієвих солей226
С С Валитов - Хозяйственно-правовые средства предупреждения злоупотреблений монопольным доминирующим положением на рынке299
О С Переломова - Художній універсум «давидових псалмів» як результат творення індивідуального сенсу в процесі взаємодії текстів242
инновационная структура для реформирования жилищно-коммунального хозяйства г харькова - Центр мегаполис231
Автор неизвестен - Цикл програм навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки284
Т Єщенко - Церовнослов'янізми і бібліїзми як ознака ідіостилю василя стуса404
В М Брицун - Циклоконденсації 3-(я2-аміно)-3-метилтіо-1-я1-пропенонів з 2-аміноазолами283
С Ю Зинченко, С В Гресько, С Ю Суйков - Циклизации гетарил-5-аминопиразолов в реакциях азосочетания и пикте-шпенглера509
Автор неизвестен - Циклічність інноваційного розвитку промислового273
Л И Аведян - Человеческие ресурсы, их роль в деятельности предприятия267
Я Бжуска - Цифрові технології та інтелектуальні ринки -важливі елементи конкурентної та інноваційної стратегії регіону185
- Цільові аспекти навчання студентів педагогічного університету математичного моделювання Л Л Панченко, Н В Шаповалова232
Г Ф Ємцева - Ціноутворення на підприємстві актуальні проблеми в умовах кризи1970
С Яременко - Часопис рідний край у руслі мовних проблем наддніпрянської українипочатку ХХ століття428
А В Архипов - Частотные и амплитудные флуктуации глпд 8-мм диапазона длин волн355
В Е Абракітов - Чи все вірно в спеціальній теорії відносності261
С П Майданюк - Чи можливе підбар'єрне гальмове випромінювання у разі а-розпаду важких ядер312
М М Галелюк, Н І Горбаль - Чинники забезпечення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства319
Р Теслюк - Чинники здоров'я населення регіональні аспекти326
П Стружевски - Численная модель оценки повышения температуры внутреннейстороны жести после удара молнии281
А А Мельник - Численное моделирование процесса частотного пуска асинхронного двигателя449
А А Чупрынин, Р Аббаси - Численное моделирование деформирования неоднородных стержневых конструкций225
А А Дрозденко - Численное моделирование формирования ленточного электронного пучка в неоднородном поле диоднойпушки370
общий подход - Численные методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений378
И А Квштмев, С Д Косторной - Численный расчет пространственного потока в проточной части свободновихревого насоса255
С О Швачко - Числівники як стилістичні атрактори інконгруентності189
В Б Шум - Чистовой универсальный калибр для прокатки круглых профилей271
З Рибчинська - Читання партитури міфу спроба інтерпретації соняшнихкларнетів павла тичини290
МІ Яблучанський - Чому атеросклероз однаково безжальний до судин мозку та серця395
З Паньків - Чорноземи типові державного заказника касова гора280
О Л Чмихало - Ш ляхи вирішення трудового конфлікту на підприємстві213
В Власенко - Шевченківські свята міжвоєнної української еміграції в югославії271
М М Колчагін - Широкосмугові сигнали та надкороткі імпульси550
Т В Омельченко - Шляхи вдосконалення правових засобів захисту жінок від дискримінації у трудових відносинах603
В М Поліщук - Шляхи вдосконалення систем живлення розрядних джерел світла259
Р І Візняк, Т В Головко - Шляхи вирішення проблеми масових пошкоджень рухомого складу при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт249
Автор неизвестен - Шляхи відбиття окремих елементів правового статусу роботодавця у вітчизняному законодавстві224
Автор неизвестен - Шляхи відображення основних трудових прав працівника у новомутрудовому кодексі україни291
Ю Б Федунь - Шляхи забезпечення сталого еколого-економічного розвитку україни316
Н Федько, В Анікім, В Ведута - Шляхи перетворень проміжних продуктів ацилювання первинних амінів нафталевими ангідридами293
І І Романенко - Індивідуалізація житлових будівель292
О М Рудницька, Я Р Віденська - Шляхи покращання фінансового стану українських підприємств549
Т М Артюх, В Ю Могілевський - Шляхи покращення експертної оцінки та стану збереження культурно-мистецьких цінностей і антикваріату295
О Л Чернецький - Шляхи попередження адміністративної деліктності неповнолітніх338
І Г Міренський - Шляхи підвищення довговічності сталевих канатів294
О М Соломка - Шляхи підвищення ефективності пенсійного забезпечення світові тенденції245
Н Слободян - Шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей підприємств молочної промисловості423
С О Авдієнко, В М Логвін - Шляхи підвищення ефективності прогресивного попереднього вапнування313
Автор неизвестен - Шляхи підвищення ефективності технології приготування бражки у спиртовому виробництві214
Т В Футало - Шляхи розвитку конкурентного середовища та посилення конкурентних переваг роздрібних торговельних підприємств423
В Ванько, П Столярчук - Шляхи розвитку структури системи управління якістю продукціїта послуг275
І А Малишко - Шляхи створення конкурентноздатної продукції машинобудування218
І Смачило - Шляхи удосконалення системи менеджменту туристичнихорганізацій274
Ю В Роганін - Шляхи удосконалення охорони земель на сучасному етапі земельних відносин259
Д П Максименко - Штерпретаційні засади концерту для саксофона 3 оркестром олександра глазунова466
М М Бурбика - Ще раз до визначення поняття правоохоронні органи460
В Е Абракітов - Шумозахисні вікна як один з заходів захисту квартир та інших приміщень від акустичного дискомфорту218
В Б Звагельський - Ще раз до питання локалізації річки сальниця440
Т І Галецька - Щодо питання про страхування агролізингової угоди244
Є Масс, А Тарасова - Щодо вдосконалення правового регулювання укладення та виконання господарських договорів суб'єктами господарювання476
О М Тридід, К В Орєхова - Щодо визначення поняття фінансова безпека підприємства555
Автор неизвестен - Щодо дисциплінарних стягнень які застосовуються до посадових осіб митної служби588
Д О Фоменко - Щодо питання стосовно надання статусу державних службовців науково-педагогічним працівникам458
В К Доля - Щодо формування тарифів на міському автотранспорті з урахуванням параметрів транспортного процесу256
М Мулява, О Кіт - Щодо хімізму світіння при самозайманні та окисненні етилену254
Т А Выголко - Экономическая власть в постиндустриальном обществе326
Автор неизвестен - Эволюционный вектор функционирования квантитативных единиц168
А И Андреев - Эквивалентность двухсвязной системы цсэу системе с комбинированным управлением294
П Т Бубенко, С Н Булыга - Экспертное зондирование инновационного потенциала189
И В Минаков - Эко и гумбрехт чем заканчивается (всякий) постмодернизм или от наивного к серьезному и обратно186
И Н Кобушко - Экологизация этапов жизненного цикла товара в системе экологизации промышленного производства234
Н П Горох - Экологическая оценка вредных веществ при комплексной утилизации муниципальных отходов169
А А Жигулин, Е П Канивец, Л В Руденко - Экологические проблемы в развитии шахтерских городов донбасса и пути их решения1152
B А Петросов, Г К Агаджанов, С Л Василенко - Эколого-экономическая безопасность хозяйственно-питьевого водоснабжения620
Е В Мишенин - Эколого-экономическая оценка антропогенных изменений в сфере лесопользования системный подход и возможности измерения259
М Н Шафоростова, Баранник Е - Эколого-экономические аспекты деятельности оао рутченковский завод гормаш215
И И Гомаль, А В Гутаревич, А Б Бокий - Эколого-экономические аспекты утилизации шахтного метана242
Л В Шостак - Інноваційні моделі розвитку країн світу297
М Ю Абрамчук - Эколого-экономическое обоснование внедрения научных достижений в агропромышленное производство216
А О Заинчковський - Экономика, организация и управление предприятиями пищевой промышленности украины205
А Д Петренко, Е А Петренко - Экономико-математическая модель ценовой конкуренции монополий167
В И Вербицкая, В М Бредихин - Экономико-экологические приоритеты совершенствования городской пассажирообслуживающей инфраструктуры207
Л Н Шутенко - Экономические особенности дистанционного мониторинга экологического состояния бассейна р северский донец196
Н В Попова, С В Андреев, И В Бублий - Экономический механизм адаптации предприятий и управленческое консультирование291
торгового комплекса - Экономическое обоснование выбора схемы электроснабжения административно205
Б Г Шелегеда, Л В Кравцова - Экономия ресурсов при использовании энергоэффективных источников света201
М В Загирняк, М Ю Бранспиз - Экспериментальная проверка на физической модели решения задачи оптимизации для руглой подъемной шайбы269
В Д Александров, О В Соболь - Экспериментальное исследование влияния перегрева at+ жидкой фазы относительно температуры плавления248
И В Федулова - Экспортно-импортный потенциал агропромышленного комплекса украины454
Автор неизвестен - Экспресс-измерение цветности белого кристаллического сахара593
В К Пасичный - Экстракты специй перспективы использования в пищевой промышленности1164
А П Карпинец, Д Г Федорченко - Электровосстановления карбонильных соединений в системах метанол-бензол и метанол-диоксан178
В К Нем, В И Скурихин - Электродуговые процессы как основа технической диагностики нарушений токосъема в электротяговых сетях211
К Ю Баранов, В П Тарасюк - Электронная система контроля за состоянием сетейводоотведения195
О Н Юнакова, В К Милославский, Е Н Коваленко - Электронный спектр поглощения тонких пленок264
В Н Пасичный - Эндокринно-ферментное и специальное сырье712
Н В Азарова - Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, введение в математический анализ325
Косолапоею Ф, А О Константинова, О И Хорунжая - Эмиль пикар и характеристическая задача для линейного уравнения второго порядка264
Е Д Хворостов, Ю Б Захарченко, М С Томин - Эндохирургические методы в лечении острого билиарного панкреатита168
В И Чепиженко - Энергетико-потенциальный метод гарантированного разрешения поликонфликтов столкновения динамических объектов200
В Т Матвеенко - Энергетическая и экологическая эффективность когенерационных энергоустановок229
А Н Беловол, И И Князькова - Энергетический метаболизм миокарда при сердечной недостаточности и возможности медикаментозной коррекции825
Д П Кукуй, А С Нефедьев - Энерго- и ресурсосберегающие технологии производства стали и проката357
В П Тимофеева - Энергосберегающая и природоохранная технология производства цемента194
Е Д Стешенко - Эффективность движения финансовых потоков предприятия177
С В Шаповал, М А Долгий - Энергосберегающая технология получения гипса из отходов промышленности291
П Г Плешков - Энергетические характеристики коммунально-производственных предприятий170
В И Оспищев - Эффективная система утилизации твердых бытовых отходов151
М В Солодовник - Энергосберегающие технологии очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов384
Ю В Глазунов - Энергосбережение как фактор решения экологических экономических и социальных проблем предприятий в рыночных условиях189
Э В Гаврилов, И Э Линник - Эргономическое обеспечение организации дорожного движения306
В М Мойсиенко - Этноязыковая принадлежность руськой мовы во времена великого княжества литовского и речи посполитой4099
Д В Горобченко, Ю С Шипулина - Эффект рикошета в сфере инновационных технологий ресурсосбережения188
А Н Беловол, И И Князькова - Эффективность диклофенака в лечении остеоартроза188
Т В Дмитренко - Эффективность инженерной защиты родников179
В Ф Губарь, С А Горожанкин - Эффективность комплексных теплонасосных установок стирлинга260
Ю В Ладыженский, В И Грищенко - Эффективность реализации протокола маршрутизации antnet на сетевых процессорах261
О В Лихацька - Інвестиції в людський капітал підприємств300
Т Н Неровня, Л Н Ракова - Эффективный собственник и эффективное образование точки соприкосновения177
О А Мучник - Юдеохристиянство та релігійно-конфесійна толерантність211
А В Горулько - Язык как онтологическая категория в немецкой романтическойфилософии256
Б А Омельчук - Якуб собєський як воєначальник та організатор оборонного будівництва на львівщині у першій половині XVII ст488
С Нетьосов - Якісна характеристика рівнів сформованості предметних компетентностей з основ правознавства350
А В Доронін, М М Козирєва - Якісний розвиток функцій керівника колективу416
С В Іванов, І І Войтко, О А Спаська - Якісний та кількісний аналіз446
Т П Юр'єва - Якість житлових послуг на сучасному етапі реформування галузі234
І В Бубенко, М С Пантелєєв - Якість життєвого рівня як фактор економічного розвитку242
О Савченко - Якість початкової освіти сутність і чинники впливу533
Т В Панченко - Європейська ідентичність ліберально-демократична та ізоляціоністська перспективи330
І Корнейко - Європейський досвід англомовного викладанямедицини136
М Оприсок - Європейський досвід діяльності інституцій розвитку підприємництва та можливості його використання в україні197
Н П Карпчук - Єс у пошуках комунікаційної стратегії 1957-2004 рр150
Л А Нападовська - Європейський досвід корпоративної соціальної відповідальності та екологічного менеджменту на прикладі німеччини398
Н М Дацун - Єдиний інформаційний простір в статєвому вихованні дітей і підлітків176
A M Кононенко - І огієнко про природу українських приголосних у запозиченнях з інших європейських мов910
Г І Грабівська - Іван франко про галицько-руську бібліографію XIX ст287
O Lazorko, M Bratychak, S Pysh'yev - Іnvestigation of straight-run diesel oil fractions with sulphur high content oxidative desulphurization161
Є А Пінчук - Ідеал людини в освіті нового часу та у світі проблем сучасності1007
М А Кришталь, О Ю Спаських - Ідентифікація місця і ролі власності в регіональному розвитку182
О В П'янкова - Ідентичність брендівукраїнського ринку продуктів харчування223
Г Д Хархан - Ідеї статевого виховання у 20-30 роках хх століття в сучасній практиці інтернатного закладу504
З Тіменик - Ідеї філософії релігії у митрополита іларіона (огієнка)і процес вірування225
О Чувакова - Імідж україни в першу фазу світових криз 1998-1999, 2008-09 рр162
Л Я Брославська - Ідіостиль і концептуальна ідіосфера авторау художньому дискурсі817
Л В Педченко, М І Філон - Із філологічної спадщини харківського університету221
В О Садовий - Імідж регіону як фактор залучення іноз і внутр інвестицій290
Л Я Ільницький, О А Щербина, Ю М Федієнко, А О Загребельний - Імітатор сигналів супутників системи gps190
Є Походило, Н Плахтій, Н Мартыновым - Інваріантні кондуктометричні вимірювальні перетворювачі151
О П Скрипніченко, Д С Заеалій - Інвестиції в людський капітал172
Л А Горлова - Інвентаризація лексико-семантичної групи німецьких прикметників зі значенням пристойний250
Т В Момот - Інвестиційна привабливість підприємства удосконалення методики оцінки203
О М Пустовойтова, О М Шаповалов, С М Золотов - Інженерні споруди967
О В Товстенюк - Інвестиційна привабливість підприємства як об'єкт діагностики293
головний напрямок підвищення якості інвестиційного потенціалу машинобудування - Інвестиції в основний капітал209
О А Баталова - Інвестування підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища через випуск цінних паперів168

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22