Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Історико-філософський журнал 15 - Університет334
Т І Галецька, О І Топішко - Удосконалення державного регулювання лізинговихвідносин316
Б Андрушків - Удосконалення економічного інструментарію пошуку нових ресурсів в умовах пострадянського суспільства429
І Л Литовченко - Удосконалення класифікації засобів маркетингової комунікативної діяльності549
Г А Бубенець - Удосконалення класифікації єдиного податку, сплачуваного суб'єктами малого підприємництва322
Н И Стадник - Управление мехатронными горными машинами289
В М Ванько - Удосконалення контролю якості тютюнової сировини за допомогою ємнісних перетворювачів227
М В Харченко, Л А Нохріна - Удосконалення методики оцінки нерухомості в санаторно-курортному комплексі харківського регіону241
Ю М Гусєва - Удосконалення методичних підходів оцінки ефективності управління прибутком підприємств the improvement of291
І В Жиглей - Удосконалення методології бухгалтерського обліку та контролю як шлях до розв'язання проблем соціального розвитку320
А В Дмитренко - Удосконалення методології обліку фінансових інвестицій на спільних підприємствах590
Й М Петрович, О П Просович - Удосконалення методів оцінювання економічної ефективності інвестицій456
М О Дудка - Управління обіговими активами підприємства257
Р А Павлов - Удосконалення механізму ранньої діагностики та прогнозування фінансових криз у парабанківській системі361
В І Гадупяк - Удосконалення механізмів фінансування апк в умовах кризи219
Л М Кобилянська - Українська енергетика в глобальному середовищі402
O I Драган - Удосконалення організації i нормування праці підприємств м'ясної галузі968
О Б Бутнік-Сіверський - Удосконалення податкової політики комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності285
В Фурман - Фазові функції розсіяння у кристалі металу214
В В Момот - Удосконалення порядку визначення обсягу електроенергії у разі порушення розрахункового обліку не з вини споживача981
Н С Самотій - Удосконалення процедур інформаційного супроводження міжнародних туристичних послуг351
Н П Карачина - Удосконалення процесу формування економічної поведінки підприємств262
Н С Питуляк - Удосконалення процесів формування системи логістики підприємств321
Р Л Хом'як - Удосконалення системи обліку та аналізу для управління товарними запасами371
С М Фролов - Удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища297
О О Борисов, Н В Жукова, Я М Верховський - Удосконалення систем автоматичного управління безперервним процесом холодної прокатки284
В М Кислий, Т В Бондар - Удосконалення системи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на основі їх екологізації194
Ю А Опанасюк, A В Рудь - Удосконалення системи оцінки персоналу на підприємстві914
Ю П Скиданенко, М В Шкурко - Удосконалення соціально-психологічного клімату в малій групі на основі соціометричного дослідження244
Н З Петришин - Удосконалення технології бубличних виробів підвищеної біологічної цінності412
Т Репіч - Удосконалення управління асортиментом на сучасних підприємствах449
Й М Петрович, I I Грибик - Удосконалення управління процесом адаптації підприємства до ринкових умов господарювання625
О П Просович, К В Процак - Управління ризиками комерційного банку498
М О Соколов - Удосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економіки321
А Б Масюк, Т К Хрімлі - Удосконалення управління фінансовою діяльністю підприємства на підставі функціонально-вартісного аналізу270
В С Музика - Удосконалення управління інноваційною діяльністю підприємств харчової промисловості в україні273
O I Драган - Удосконалення фінансового забезпечення конкурентоспроможності малих підприємствм'ясної промисловості276
К В Ілляшенко - Удосконалення фінансового інструментарію забезпечення ефективного землекористування на місцевому рівні244
Ю Л Темчишина - Удосконалення індикаторів платоспроможності підприємства305
В М Жуковський, В М Мішак - Уроки релігії в школах австрії497
С В Паранчук, О С Червінська - Удосконалення інформаційної системи організування податкової діяльності на підприємстві260
М А Мартиняк, Й С Мисак - Узагальнена математична модель теплового режиму приміщення та системи теплопостачання будинку306
Н Ткаченко - Узагальнення методичних підходів до організації обліку оплати праці292
В Ляшчынская - Узаемадзеянне тэрміналагічных фразеалагіныхадзінак мовы466
Автор неизвестен - Українознавчий вимір історії мови ретроспектива у часі151
П О Кузнецов, О І Богучарова - УКраїнська вища школа в процесах регіоналізації та європеїзації315
О Я Мазур, В Баран - Українська греко-католицька церква на початку першої світової війни 1914-1915 рр329
В Брич, С Крамарчук - Управління ризиками у туристичному бізнесі1889
А Е Левицький - Українська зіставна лексикологія початку ххі століття перспективнінапрями1138
початку ХХ століття в оцінці юрія шевельова - Українська мова кінця ХІХ211
1916 рр - Український національно-визвольний рух у 1914264
В І Шахненко, І Є Набока - Українська народна (родинна) педагогіка про виховання здорових дітей та підготовку їх до створення сім'ї852
О М Каліщук - Українське та польське державотворення і міжнаціональний конфлікт у роки другої світової війни історіографічний аспект330
квітень 1918 р у вітчизняній історіографії - Український військовий рух і творення збройних сил унр березень 1917 р270
П Гриценко - Українсько-хорватські паралелі на картах загальнослов'янського лінгвістичного атласу395
В Л Дикань - Укрепление экономической безопасности на предприятиях автотранспорта378
- Улучшение питательніх качеств артезианских природніх материалов- С А Мацюк, В В Яковлев, Т В Хрестина148
О А Карлова - Управління міським комплексом в умовах сталого розвитку374
І М Швець - Умови співіснування римо-католицької греко-католицької та православної преси на території україни у XIX столітті219
С М Ілляшенко, М І Овчаренко - Умови та особливості становлення корпоративної культури вітчизняних підприємств762
В І Довбенко - Умови формування конкурентоспроможного інноваційного потенціалу розвитку підприємств437
І В Лапига - Унаочнення генетичних основ мікроеволюції організмів засобами 3 d studio max244
К Ю Ягельська - Управління pr підприємства проблеми та перспективи342
И К Локтионов, Т С Шевченко - Универсальное свойство кривых третьего порядка293
І О Совершенна - Університетські центри трансферу технологій -важлива ланка інноваційної інфраструктури235
Л А Шутова - Управление многоквартирными домами -стратегии и перспективы197
Б М Коржик, В И Шевченко, Л А Перетятько - Управление безопасностью производства на основе оценки риска261
А Н Шушура, К Н Зайцев - Управление гидравлическим удалением окалины с листового проката на основе генетических алгоритмов433
A M Телиженко, Н О Федоренко - Управление инвестициями фирмы определение эффективной структуры капитала207
Е Е Шевченко - Управление обращением с отходами металургической отрасли донецкой области208
О Й Криса - Управління конфліктами на засадах їх класифікації347
Ю В Гришина, Е С Нестеров - Управление персоналом в современных условиях проблемы и перспективы316
Н В Костель - Управление природопользованием и проблемы перераспределения природной ренты261
Я Ю Горбатенко - Управління кредитними ризиками діяльності банку240
Ю А Давидич - Управление проектированием городских маршрутов перевозки грузов193
Н В Румянцев, М И Медведева - Управление производственными системами на основе аутсорсинга250
Н В Алексеенко - Управление устойчивым развитием промышленных предприятий1477
Е В Сидорова - Управление процессом резания посредством физико-химических параметров на основе функционально-ориентированного подхода254
Г Б Тихонова - Управление рисками при инвестировании в обновление основных фондов коммунальных предприятий221
А А Пуханов - Управление цепями поставок угля в системах топливно-энергетического комплекса263
О Голубовська - Управління брендом туристичних осель у складі маркетингових заходів індустрії сільського туризму187
В О Воронін, А В Костик, Е В Лянце - Управління вартістю компанії при реалізіції інноваційно-алокаційного логістичного проекту255
М В Ляхов - Управление эскалаторными установками харьковского метрополитена243
М М Нашкерська - Управління дебіторською заборгованістю у структурі оборотного капіталу підприємства326
В В Козик, І Є Тимчишин - Управління витратами будівництва об'єктів реальних інвестицій272
М Л Кривецька - Управління структурою капіталу підприємства414
А Ю Павлюк - Управління джерелами фінансового забезпечення операційної діяльності підприємства179
О М Куницька, Є В Мержиєвська - Управління запасами з використанням сучасних підходів логістики та маркетингу246
С Є Погодаєв - Управління контрактним часом для забезпечення оптимального завантаження підприємства233
М Л Буковинська - Управління корпораціями в умовах соціального розвитку суспільства253
Г В Сілакова - Управління кредитними ризиками комерційних банків220
Автор неизвестен - Управління маркетинговою діяльністю на малому підприємстві677
Ю Л Труш - Управління продукцією, яка не відповідає вимогам стандартів274
А В Дзюбіна, К О Дзюбіна - Управління ризиками інноваційних проектівна стадії нддкр253
П В Тархов, Т А Жукова, Ю Г Савченко - Управління фінансовими потоками підприємств машинобудівної галузі245
К С Десятник - Управління фінансовими результатами підприємства809
Д Ю Гуріна - Управління фінансовими ресурсами підприємства343
І І Борисенко - Управління фінансовими ресурсами банківської установи на основі логістичного підходу275
О М Теліженко - Управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні585
Р С Назарян - Уровень стоматологического здоровья детей г харькова255
Т Сидорчук - Управління інвестиційними процесами в туристично-рекреаційному комплексі україни217
І Ващенко - Управління інноваційним потенціалом як чинник соціально-економічного розвитку регіону278
Ф Л Шевченко - Устойчивость буровых вышек башенного типа903
Т Т Макаревич, А С Гавриляк, Т О Петрушка - Управління інноваційними проектами у виробничому підприємництві253
В М Павлиш, В В Шамаєв - Управління інформаційним полем машинобудівного підприємства ат буран185
С Тернавська - Фактор-групові розщеплення іч-спектрів197
П П Скляр - Управлінська підготовка майбутнього інженера як психологічний чинник успішності його традиційної навчальної діяльності623
Автор неизвестен - Управлінські консультування як інструмент розвитку підприємства282
С В Князь, Н Г Георгіаді - Управлінські рішення у системі фінансового менеджменту293
Т О Смірнова, Х Ю Малкуш - Управлінські рішення щодо зниження ризиків інвестиційної діяльності підприємства359
Л С Мартышова - Урбоэкология города как реальность высшего порядка230
Н В Мороз - Упровадження самостійної житлово-комунальної послуги з управління житловим комплексом241
А Н Козыряцкий, А П Кононенко, В И Мизерный - Уравнение безрасходной характеристики длинніх эрлифторв226
Автор неизвестен - Учение аристотеля о справедливости1496
- Уравнение годографов в опорном базисе для задачи о движении по инерции сиситемы для гидроскопов лагранжа- М Е Лесина, Я В Зиновьева421
С М Махнуша - Урахування факторів екологічного ризику при управлінні торговою маркою381
В Н Пасичный - Условия и факторы стабилизации функциональных характеристик фаршевых систем (2 часть)281
В Н Пасичный - Условия и факторы стабилизации функциональных характеристик фаршевых систем (3 часть)751
М Чікарькова - Філософська концепція молоту на відьом355
В Н Пасичный - Условия и факторы стабилизации функциональных характеристик фаршевых систем(1 часть)353
Н В Азарова - Условия снижения себестоимости обработки шлифованием231
О Б Ярош - Устойчивое развитие в муниципальных промышленных образованиях крыма192
В С Запорожченко, А В Запорожченко - Усовершенствование конструкции штамповой оснастки для прецизионной штамповки388
Н И Самойленко - Установка границ интервала неопределенности в задачах одномерной оптимизации435
Е В Мартякова - Устойчивое развитие на основе бизнеса власти и общества258
Н Н Левковский - Устройство автоматического контроля работы топки сжигания углей278
П Л Шиян - Устройство для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости407
О С Бессараб, В В Шутюк - Утворення n-нітрозодиметиламіну при знезводненні овочевих соків254
Г М Кочетов - Утилизация никельсодержащих шламов гальванических производств в глазурях облицовочных плиток420
Г В Дворцева - Формування екологічно свідомої особистості299
Ю Б Беляев - Устройство силозадаюшее гидравлическое усг-50 для градуировки215
І Д Петренко - Участь зінов'євського окружного відділу дпу в ліквідації куркульства краю245
Л В Скорич - Участь наддніпрянських військовиків у розбудові галицької армії362
С Іваник - Участь українських філософів в науковій діяльності польського філософського товариства319
Г І Грабівська - Участь івана франка в чужих енциклопедичних виданняхстаття українці394
Д Ю Мамаев - Фактори соціалізації особистості тендерні особливості318
Д М Гридюшко, Д А Коркин, А Ю Дрозин - Учебный программно-аппаратный комплекс на базе микроконтроллера atmega16207
Б Г Скоков, О П Романькова, Н Е Радченко - Учет обновления активной части основных средств213
Т В Бабенко - Формування екологічної політики підприємства423
Автор неизвестен - Учение дарвина в свете концепции антропосоциогенеза258
И Е Березняк, С М Нубарян - Учет природного газа с точки зрения термодинамики419
В Н Пасичный - Учет тепловых эффектов в производстве комбинированных мясопродуктов206
В Н Пасичный - Учет тепловых эффектов в производстве комбинированных мясопродуктов676
Т Г Молодченко-Серебрякова - Учет технического состояния недвижимости жилого фонда при экономическом обосновании его стоимости210
О Балицький - Фазові перетворення при термічному окисненні сплавів gajse186
Т Міка, Ю Вербовицький, О Мякуш - Фазові рівноваги у системі gtl-v-al при 500с200
Н М Соломянюк - Фактори впливу на формування збалансованої системи маркетингових показників392
Т А Говорушко - Фактори ефективності розвитку малих підприємств з виробництва харчових продуктів336
С Фрейман - Фактори мотивації вивчення предмета основи підприємництва у профільних ліцеях польщі217
В М Хобта, О Ю Руднєва - Формування інформаційної системи355
Н Я Слободян - Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств молочноїпромисловості україни491
Е Ю Фролова-романюк - Фактори ризику виникнення герх при цукровому діабеті2 типу198
Л М Дулуб - Фактори формування та розвитку трудового потенціалу448
А М Чушак-Голобородько - Фактори які впливають на результативність моделей мотивування суб'єктів креативної діяльності206
Автор неизвестен - Фактори які обумовлюють необхідність реформування органів виконавчої влади в україні448
З Б Гук, Т В Лебідь, В Ю Самуляк - Фактори і напрями інноваційного розвитку підприємств333
Я С Карп'як, Л І Ріжко - Факторинг як інструмент вирішення фінансових проблем підприємства278
В С Віниченко - Факторний аналіз показника ефективності транспортної системи289
Г Є Шпаргало, Н В Наконечна - Факторингові операції в україні проблеми та перспективи243
О О Дзеніс - Факторингові операції як засіб збільшення підприємством обсягів виробництва та реалізації продукції189
С М Еш - Формування фінансового посередництва на ринку709
О В Зайцев, О А Шовкопляс, О В Галахова - Факторна характеристика формування податків592
І В Федулова - Факторне прогнозування витрат на інноваційну діяльність у харчовій промисловості255
А В Недавняя - Факторный анализ прибыльности собственного капитала285
Н И Гордиенко, С А Малеева - Факторы методы и модели оценки риска в аудите216
Автор неизвестен - Факторы риска ссз и развитие атеросклероза у детей307
В С Седак - Факторы сложности обеспечения безопасности систем газоснабжения и методы повышения их надежности575
В И Оспищев - Факторы, влияющие на дорожно-транспортные происшествия325
В И Оспищев - Факторы, влияющие на поступления средств от рекламы на транспорте228
В И Оспищев, Д А Пруненко, В Н Зорина - Факторы, влияющие на сбор и утилизацию отходов427
М А Проскурова - Фантастическое и комическое как доминантные структурные элементы новеллистики пьера буля222
О О Семененко - Феномен домінування в студентських групах гендерний аспект213
С С Колесникова, - Ферменты для коагуляции молока в сыроделии338
О О Бірюковао - Феномен косовського конфлікту етнополітичний аспектаналізу821
С І Проценко, Л В Однодворець, І В Чешко - Феноменологічна модель електрофізичних властивостей гранульованих плівкових сплавів286
Е В Куковинец, Л Д Афанасенко - Физико-химические свойства двухкомпонентных растворов n-метилпирролидон-этиленгликоль266
А Д Михилев - Философские смыслы литературы эпохи глобализации413
Д А Семенова - Финансовое планирование как основа бюджетирования556
М И Скляренко, И В Дегтяренко - Фильтрация дискретных сигналов с использованием метода вейвлет анализа216
В Глущенко - Финансомика постнеклассическая наука или форма реализации финансовой власти в социуме698
И А Аровин, В И Саранчук, Л Я Галушко - Флотация отходов углеобогащения302
Т О Дегтярёва - Фонетическая аранжировка пейзажа в повести-феерии а с грина алые паруса1168
А О Петров - Формалізація проблеми захисту інформації у мережах загального користування318
В М Запара, Р С Щербина - Формализация поведенческой модели транспортного рынка в современных условиях украины183
Л І Павленко, С К Топачевський - Формально надмірні висловлення як засіб вираження логічної модальності у діалозі262
З А Стоцько - Формалізація моделювання зношування сопел абразивно-повітряним струменем на основі методу аналізу розмірностей391
Автор неизвестен - Форми захисту трудових прав працівників та місце вних права на страйк454
В Веклич - Форми й методи реалізації функції держави щодо забезпечення прав та свобод людини304
О Марковська - Форми організації професійно практичної підготовки майбутніх інженерів педагогів машинобудівного профілю298
Р С Косцик - Форми та методи комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств254
Н З Прокіп - Форми і методи більшовицького терору на україні у 1920-1930-х рр700
М Р Зайнуллина - Формирование здорового образа жизни студентов на современном этапе в рф221
И Л Полчанинова - Формирование и выбор стратегии производственной деятельности гостиничного предприятия218
Е А Павленко - Формирование конкурентных конфликтов в хозяйственных механизмах448
О Д Нікуліна - Формування економічного досвіду дітей у дитсадку917
О М Виноградская, Д С Гуляев, А А Казьмерчук - Формирование конкурентоспособной команды в сфере жкх города228
О Н Рябич - Формирование механизма ценообразования углеродных кредитов на примере проектов в угольной отрасли257
Т Е Одаренко - Формирование модифицированной сбалансированной системы показателей для строительных предприятий337
Е Н Кайлюк - Формирование рыночных отношений в сфере озеленения городов в контексте реформы жилищно-коммунального хозяйства322
А Н Чумак - Формирование системы эколого-экономического управления предприятием182
М В Боровик - Формирование совокупности показателей характеризующих социальное развитие предприятия276
Т Березянко - Формування корпоративних відносин на ринку землі179
С С Янкович - Формирование фитосреды промежуточных рекреационных пространств592
А И Васильев - Формирование экономических систем повышения эффективности устойчивого водообеспечения городов248
Ю І Соха, К В Процак - Формування будівельного ринку в україні255
О Паньків - Формування антропологічної проблематики у досократівській філософії195
Н Є Кузьо - Формування баз даних для процесу моделювання ланцюга поставок194
В А Нестеренко - Формування допоміжної господарської адміністрації у військовій зоні україни227
С М Фролов - Формування екологічно-збалансованої економіки з урахуванням зовнішньоекономічної діяльності на прикладі сумської області273
С Р Стеців - Формування елементів системи управління змінами на підприємстві493
О Л Колубаєв - Формування естрадно-пісенної традиції галичини в контексті полікультурної взаємодії291
О Й Криса - Формування ефективної системи управління конфліктами як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства429
А Бутов - Формування ефективної системи управління логістикою на підприємствах411
М П Буковинська - Формування здоров'я як наслідок здорового способу життя населення389
В Я Гаврилюк - Формування консультативних рад у діяльності вищих навчальних закладів282
Д В СОлоха - Формування конкурентних переваг підприємства при розробці стратегії екологічного маркетингу303
О М Пєтухова, Т М Іванюта - Формування концепції цільових програм залучення інвестицій на регіональному рівні208
А П Косяк - Формування логістичної системи організаційно-економічного забезпечення відновлення міського житлового фонду187
Н І Кара, О С Костюк, Л А Янковська - Формування людського капіталу у транснаціональних корпораціях297
Н Дика - Формування лінгвістичної термінології в учнів основної школи під час вивчення граматики252
С В Ковальчук - Формування маркетингової стратегії інноваційного розвитку підприємства393
В В Костюк - Формування мовної культури майбутнього журналіста415
С М Еш - Формування механізму антикризового управління підприємствами харч промисловості632
І В Ковальчук, К М Назаренко - Формування механізму ціноутворення в оптовому ринку електроенергії україни578
Л В Власенко - Формування професійно комунікативних навичок305
Н В Цимбаленко - Формування моделі управління людським капіталом підприємства286
О В Березовська, О В Никитенко - Формування міжкультурної компетенції у професійній підготовці фахівців341
О М Білоус - Формування системи адаптації персоналу підприємства500
Ю М Гусєва - Формування нормативної системи показників стратегічного управління прибутковістю підприємств378
Т Т Гринів - Формування оптимальної регіональної структури інвестицій341
Т М Артюх - Формування споживного ринку ювелірних виробівв м києві256
І Б Швець, С О Поторочин - Формування організаційної культури в умовах гірничодобувних підприємств263
О В Харчишина - Формування організаційної культури як інструмент управління персоналом підприємства225
І С Шевченко - Штердискурсивність політичного дискурсу334
Н П Ковальчук - Формування особистості студента у процесі соціалізації в умовах освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу307
В В Кошевець - Формування понятійно-категоріального апарату системи управління гудвілом підприємства319
В О Сердюк, С Г Борова, Р Г Бубен - Формування полімерних мікрокапсул з інкапсульованим гексаном екстракційно-коацерваційним методом266
Автор неизвестен - Формування професійних знань студентів вищих навчальних закладів засобами мультимедія301
М Пічкур - Формування професійної культури майбутнього художника дизайнера суть принципи й педагогічні умови460
В О Пелішок, М В Пелішок - Формування псевдовипадкових м-послідовностей та їх графічне представлення із застосуванням методу187
M I Тіхоиова - Формування психологічної компетентності керівника навчального закладу в системі післядипломної освіти203
С Сидоренко - Формування піджинів та креолів як соціолінгвістичний процес1740
Н І Дяченко, Н О Поліщук - Філософія економічного розвитку588
А В Євдокимов, Ю В Чорток, А О Родимченко - Формування регіональних логістичних систем в україні197
В В Волошин, О П Волошин - Формування резервів при страхуванні від захворювань176
В О Онищенко, Т М Завора - Формування соціальної житлової політики регіону206
Н І Склярук, О А Андренко - Формування системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів367
В М Бабаєв - Формування системи підвищення ефективності підготовки будівельного проекту як чинника сталого розвитку міста305
О В Кліменко - Формування соціо-еколого-економічної системи в регіоні в контексті сталого розвитку373
С Фіцак, М Бучин - Формування списків виборців як важливий аспект дотримання принципу загальних виборів224
А Г Лойченко - Шрифтове оформлення навчальних видань800
І Г Радзієвська - Формування споживчих властивостей маргаринів1085
О Г Гаврилюк - Формування статистичного забезпечення управління ринком ветеринарних препаратів277
Св Позднякова - Формування якісних компетенцій та оцінка ефективності їх використання229
О В Фарат, Р Р Русин-гриник - Формування структури інноваційного потенціалу підприємства та особливості управління його розвитком357
О Т Лановий - Формування сучасних показників соціально-економічної оцінки ефективності інвестицій у розвиток транспортних систем327
І В Панасюк - Формування української професійно-академічної бандурної школи у соціокультурному контексті269
Ю М Гусєва - Формування фінансових результатів діяльності молокопереробних підприємств київської області321
Н М Спаських - Формування і функціонування іпотечних інститутів на регіональному житловому ринку174
І О Ковшова - Формування іміджевої політики корпоративних підприємств інформаційно-комунікаційної сфери190
О Шурко, А Новик - Формування іміджу авторитарного лідера в сучасних умовах233
Ю А Харченко - Формування інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання544
О І Драган - Формування інноваційної стратегії на підприємствах м'ясної промисловості428
Г Л Вербицька, А С Завербний - Формування інвестиційної стратегії на машинобудівних підприємствах україни237
P O Мірошник - Формування інноваційного потенціалу підприємств шляхом розвитку нематеріальних активів191
А Л Свечкіна, І В Кравцова - Формування інноваційної стратегії управління корпоративними правами держави275
М А Карпенко - Формування інформатичних компетентностей студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів390
О М Бичко, О О Мацей - Формування інформаційної культури користувачів нб хмельницького національного університету202
О Ю Масляєва - Фортепіанні парафрази ф ліста за операми дж верді ернані ріголетто трубадур581
В М Листван, А В Малішевська - Фосфонієві солі як потенційні антимікробні засоби396
Д Н Татьянко - Фотодетекторы для прецизионного измерения мощности излучения светодиодов410
І С Вірт - Фотопроцеси у напівпровідникових ниткоподібних кристалах276
П А Кондратенко - Фотоэлектрические свойства полимерных слоев с красителями263
Ю Забара, І К Кобякова - Фразеологічна репрезентація негативних емоцій в англійській та українській мовних картинах світу326
М А Козловець - Ідентичність поняття структура і типи2299
О В Трофімова - Фразеологічні одиниці на позначення негативної емоційної дії1013
В П Самодай, А О Носова - Франчайзингові відносини в туристичній індустрії як перспективний напрямок розвитку бізнесу596
З Яремко - Фізико-хімія дисперсних систем від мікро до нано371
С В Козак - Фрейми на позначення природи і людини у художньому дискурсі370
П Чуча - Фреймові моделі формування значень у французьких неметафоричних композитах372
О І Майборода - Фунгіцидна і бактерицидна дія біс-солей пірилію та їх гетероаналогів387
В М Заглада - Фундаментальне і прикладне в науці аксіологічні аспекти299
В С Герасимчук - Фундаментальное образование и современные тенденции425
И А Коломойцева - Функциональная модель медицинского естественно-языкового текста359
И А Коломойцева - Функциональная модель медицинского естественноязыкового текста288
О Ю Егорова - Функциональные изменения института корпоративного управления в условиях трансформационной экономики204
О Б Новобранець - Ідеологія та жанр драматургії обробок438
Т Барсук - Функціональне навантаження антропонімів у казковому дискурсі410
Н В Глущенко - Функціональний стан ниркових канальців у разі цукрового діабету 1-го типу у дітей290
Н Карпенко - Функціонально-геоморфологічне районування шацького поозер'я236
О Г Дегтяренко - Функціонально-вартісний аналіз у системі управління витратами на забезпечення якості продукції391
Л З Мичуда - Функціональні перетворювачі рекурентного типу на комутованих конденсаторах для систем енергообліку324
B C Токарев, О М Шевчук, Н М Букартик - Функціональні полімерні мікрокапсули з мінеральним ядром168
А В Сішгаївська, О М Мосейчук - Функціональні характеристики однослівних ідіом327
О Кузьменко - Функціонування етнічних стереотипів в інтернет-просторі363
І В Соколова - Функціонування комп'ютерних неологізмів англійської мови в аспекті глобалізації суспільства566
Є М Попович - Функціонування органів прокуратури україни відповідно до європейських стандартів327
С А Віротченко - Функціонування проксемічної складової у ситуації переконування191
М Хома - Функція гріна трьох кулошвських центрів у вивченні непружних процесів у разі повільних іон-молекулярних зіткнень241
А В Сингаївська, О М Мосейчук - Функція функціональність і функціональній клас функціональній підхід довивчення ідіоматики280
Т А Говорушко, І П Ситник - Функції і роль грошей у сучасній економіці598
Е И Майборода - Циклоконденсация n-арил-з-оксобутантиоамидов261
Б Колупаєв - Фізико-хімічна математична та комп'ютерна модель кульової блискавки241
Е С Малкін - Фізичне моделювання процесів тепломасообміну в енергетичному роздільнику274
Т М Хомич - Фізичне насильство як одна із форм вчинення насильства в сім'ї532
І В Карпенко, С О Голіков - Філософський факультет втілення мрії187
В В Левченко - Філософсько-психологічне бачення концептуальних засад прикладної екопсихологічної освіти людини307
І Артамонова - Філософсько-ірраціональні аспекти концепцій журналістики184
В В Мельничук - Філософсько-релігійне осмислення антропогенного чинника виникнення і вирішення екологічних проблем238
Ю Є Лавриш - Філософські засади викладання сестринської справи у вищих медичнихзакладах канади256
Л Квасюк - Філософські категорії арістотеля в аргументації на захист східнохристиянської інтерпретації догмат232
М Г Кітов - Філософські розмисли соловйова про шляхи побудови всесвітньої християнської теократичної монархії330
С В Іванов, М Г Кітов - Філософія і фундаменталізація університетської освіти192
С М Еш - Фінансова санація в системі антикризового управління підприємства239
К В Дзюба, І В Ситнік - Фінансове планування на підприємствах україни в сучасних умовах313
І І Топішко - Фінансова стабілізація в сфері апк як необхідна передумова забезпечення продовольчої безпеки219
І Й Плікус, Ю О Високос - Фінансовий аналіз як метод привентивного контролю в системі антикризового фінансового управління279
К О Кандиба - Фінансовий контролінг у системі управління комерційним банком зарубіжний досвід736
Т Л Охлопкова - Фінансовий стан як ключова складова інвестиційної привабливості підприємства217
П Малолєпши - Фінансування у процесі інвестування в нерухомість337
інноваційна модель розвитку комерційного банку - Фінансовий супермаркет492
Л Г Соляник - Фінансові аспекти процесу управління конкурентоспроможністю підприємств223
Н П Погореленко - Фінансові інновації у розвиток банківського сектору347
Л М Минко - Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу294
Ю С Кузьмінчук, В І Щербак - Фітопланктон р тетерів стан вивчення проблеми793
О Волинець - Характеристика знаків часу та їх інтерпретація католицькою церквою352
О Л Чернелевська, О В Михайленко - Характеристика основних конкурентоспроможних переваг потенціалу підприємства224
О В Харчишина - Характеристика процесу формування організаційної культури підприємства223
В Э Абракитов - Экономические аспекты борьбы с шумом733
В М Пасічний - Характеристика сировини для запікання м'ясопродуктів233
О В Гурин, А В Дегтярев, В А Маслов - Характеристики мод металлического волноводного резонатора со сферическим отражателем280
І В Федулова - Циклічність інноваційних змін на підприємстві281
Т Г Бойко, Б Ю Гриневич - Характеристики якості кваліметричного оцінювання продукції та коефіцієнти вагомості на їх основі350
Косолапоею Ф, А О Константинова, О И Хорунжая - Характеристическая задача в работах пикара проблема обоснования метода283
Ю Ф Косолапое, В Д Мамичева - Характеристическая задача для квазилинейного гиперболического уравнения в работах пикара345
О М Спірін - Характерні дидактичні вимоги до форм навчання за кредитними технологіями254
О М Спірін - Характерні дидактичні вимоги до форм навчання за кредитними технологіями409
О Г Мельник - Характерні особливості полікритеріальних систем діагностики діяльності машинобудівних підприємств330
Л М Вежель - І прийміть шолом спасения і меч духовний401
Ю М Романовська, В Е Маркевич, М П Загородній - Характерологічні особливості у дітей із залізодефіцитними станами237
Н Б Шураєва - Харківський національний університет імені в н каразіна262
І Ю Робак - Харківський період життя та діяльності в д отамановського379
О М Кривуля - Харківські міжнародні сковородинівські читання до 20-річчя започаткування406
В Цялковськнй, В Матійчук - Хлорангідриди 3-(5-ії-2-фурил)пропанових кислот447
М В Губина, О П Подгорная - Центральные общественные пространства городов этапы развития315
Р Кочканян, А Круглова, О Котенко - Хлорування антрацену комплексом диметилсульфоксид-оксохлорид фосфору і синтез онієвих солей253
С С Валитов - Хозяйственно-правовые средства предупреждения злоупотреблений монопольным доминирующим положением на рынке334
О С Переломова - Художній універсум «давидових псалмів» як результат творення індивідуального сенсу в процесі взаємодії текстів266
инновационная структура для реформирования жилищно-коммунального хозяйства г харькова - Центр мегаполис248
Автор неизвестен - Цикл програм навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки316
Т Єщенко - Церовнослов'янізми і бібліїзми як ознака ідіостилю василя стуса465
В М Брицун - Циклоконденсації 3-(я2-аміно)-3-метилтіо-1-я1-пропенонів з 2-аміноазолами320
С Ю Зинченко, С В Гресько, С Ю Суйков - Циклизации гетарил-5-аминопиразолов в реакциях азосочетания и пикте-шпенглера614
Автор неизвестен - Циклічність інноваційного розвитку промислового305
Л И Аведян - Человеческие ресурсы, их роль в деятельности предприятия292
Я Бжуска - Цифрові технології та інтелектуальні ринки -важливі елементи конкурентної та інноваційної стратегії регіону199
- Цільові аспекти навчання студентів педагогічного університету математичного моделювання Л Л Панченко, Н В Шаповалова258
Г Ф Ємцева - Ціноутворення на підприємстві актуальні проблеми в умовах кризи2259
С Яременко - Часопис рідний край у руслі мовних проблем наддніпрянської українипочатку ХХ століття496
А В Архипов - Частотные и амплитудные флуктуации глпд 8-мм диапазона длин волн401
В Е Абракітов - Чи все вірно в спеціальній теорії відносності289
С П Майданюк - Чи можливе підбар'єрне гальмове випромінювання у разі а-розпаду важких ядер351
М М Галелюк, Н І Горбаль - Чинники забезпечення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства358
Р Теслюк - Чинники здоров'я населення регіональні аспекти361
П Стружевски - Численная модель оценки повышения температуры внутреннейстороны жести после удара молнии320
А А Мельник - Численное моделирование процесса частотного пуска асинхронного двигателя502
А А Чупрынин, Р Аббаси - Численное моделирование деформирования неоднородных стержневых конструкций245
А А Дрозденко - Численное моделирование формирования ленточного электронного пучка в неоднородном поле диоднойпушки450
общий подход - Численные методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений445
И А Квштмев, С Д Косторной - Численный расчет пространственного потока в проточной части свободновихревого насоса291
С О Швачко - Числівники як стилістичні атрактори інконгруентності207
В Б Шум - Чистовой универсальный калибр для прокатки круглых профилей292
З Рибчинська - Читання партитури міфу спроба інтерпретації соняшнихкларнетів павла тичини332
МІ Яблучанський - Чому атеросклероз однаково безжальний до судин мозку та серця471
З Паньків - Чорноземи типові державного заказника касова гора304
О Л Чмихало - Ш ляхи вирішення трудового конфлікту на підприємстві234
В Власенко - Шевченківські свята міжвоєнної української еміграції в югославії327
М М Колчагін - Широкосмугові сигнали та надкороткі імпульси633
Т В Омельченко - Шляхи вдосконалення правових засобів захисту жінок від дискримінації у трудових відносинах655
В М Поліщук - Шляхи вдосконалення систем живлення розрядних джерел світла293
Р І Візняк, Т В Головко - Шляхи вирішення проблеми масових пошкоджень рухомого складу при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт272
Автор неизвестен - Шляхи відбиття окремих елементів правового статусу роботодавця у вітчизняному законодавстві261
Автор неизвестен - Шляхи відображення основних трудових прав працівника у новомутрудовому кодексі україни320
Ю Б Федунь - Шляхи забезпечення сталого еколого-економічного розвитку україни354
Н Федько, В Анікім, В Ведута - Шляхи перетворень проміжних продуктів ацилювання первинних амінів нафталевими ангідридами319
І І Романенко - Індивідуалізація житлових будівель331
О М Рудницька, Я Р Віденська - Шляхи покращання фінансового стану українських підприємств620
Т М Артюх, В Ю Могілевський - Шляхи покращення експертної оцінки та стану збереження культурно-мистецьких цінностей і антикваріату359
О Л Чернецький - Шляхи попередження адміністративної деліктності неповнолітніх357
І Г Міренський - Шляхи підвищення довговічності сталевих канатів331
О М Соломка - Шляхи підвищення ефективності пенсійного забезпечення світові тенденції270
Н Слободян - Шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей підприємств молочної промисловості464
С О Авдієнко, В М Логвін - Шляхи підвищення ефективності прогресивного попереднього вапнування331
Автор неизвестен - Шляхи підвищення ефективності технології приготування бражки у спиртовому виробництві229
Т В Футало - Шляхи розвитку конкурентного середовища та посилення конкурентних переваг роздрібних торговельних підприємств500
В Ванько, П Столярчук - Шляхи розвитку структури системи управління якістю продукціїта послуг310
І А Малишко - Шляхи створення конкурентноздатної продукції машинобудування236
І Смачило - Шляхи удосконалення системи менеджменту туристичнихорганізацій291
Ю В Роганін - Шляхи удосконалення охорони земель на сучасному етапі земельних відносин285
Д П Максименко - Штерпретаційні засади концерту для саксофона 3 оркестром олександра глазунова517
М М Бурбика - Ще раз до визначення поняття правоохоронні органи542
В Е Абракітов - Шумозахисні вікна як один з заходів захисту квартир та інших приміщень від акустичного дискомфорту237
В Б Звагельський - Ще раз до питання локалізації річки сальниця478
Т І Галецька - Щодо питання про страхування агролізингової угоди274
Є Масс, А Тарасова - Щодо вдосконалення правового регулювання укладення та виконання господарських договорів суб'єктами господарювання515
О М Тридід, К В Орєхова - Щодо визначення поняття фінансова безпека підприємства612
Автор неизвестен - Щодо дисциплінарних стягнень які застосовуються до посадових осіб митної служби653
Д О Фоменко - Щодо питання стосовно надання статусу державних службовців науково-педагогічним працівникам493
В К Доля - Щодо формування тарифів на міському автотранспорті з урахуванням параметрів транспортного процесу279
М Мулява, О Кіт - Щодо хімізму світіння при самозайманні та окисненні етилену274
Т А Выголко - Экономическая власть в постиндустриальном обществе369
Автор неизвестен - Эволюционный вектор функционирования квантитативных единиц195
А И Андреев - Эквивалентность двухсвязной системы цсэу системе с комбинированным управлением405
П Т Бубенко, С Н Булыга - Экспертное зондирование инновационного потенциала209
И В Минаков - Эко и гумбрехт чем заканчивается (всякий) постмодернизм или от наивного к серьезному и обратно203
И Н Кобушко - Экологизация этапов жизненного цикла товара в системе экологизации промышленного производства273
Н П Горох - Экологическая оценка вредных веществ при комплексной утилизации муниципальных отходов191
А А Жигулин, Е П Канивец, Л В Руденко - Экологические проблемы в развитии шахтерских городов донбасса и пути их решения1235
B А Петросов, Г К Агаджанов, С Л Василенко - Эколого-экономическая безопасность хозяйственно-питьевого водоснабжения702
Е В Мишенин - Эколого-экономическая оценка антропогенных изменений в сфере лесопользования системный подход и возможности измерения317
М Н Шафоростова, Баранник Е - Эколого-экономические аспекты деятельности оао рутченковский завод гормаш235
И И Гомаль, А В Гутаревич, А Б Бокий - Эколого-экономические аспекты утилизации шахтного метана276
Л В Шостак - Інноваційні моделі розвитку країн світу329
М Ю Абрамчук - Эколого-экономическое обоснование внедрения научных достижений в агропромышленное производство253
А О Заинчковський - Экономика, организация и управление предприятиями пищевой промышленности украины224
А Д Петренко, Е А Петренко - Экономико-математическая модель ценовой конкуренции монополий197
В И Вербицкая, В М Бредихин - Экономико-экологические приоритеты совершенствования городской пассажирообслуживающей инфраструктуры226
Л Н Шутенко - Экономические особенности дистанционного мониторинга экологического состояния бассейна р северский донец214
Н В Попова, С В Андреев, И В Бублий - Экономический механизм адаптации предприятий и управленческое консультирование321
торгового комплекса - Экономическое обоснование выбора схемы электроснабжения административно224
Б Г Шелегеда, Л В Кравцова - Экономия ресурсов при использовании энергоэффективных источников света219
М В Загирняк, М Ю Бранспиз - Экспериментальная проверка на физической модели решения задачи оптимизации для руглой подъемной шайбы295
В Д Александров, О В Соболь - Экспериментальное исследование влияния перегрева at+ жидкой фазы относительно температуры плавления285
И В Федулова - Экспортно-импортный потенциал агропромышленного комплекса украины513
Автор неизвестен - Экспресс-измерение цветности белого кристаллического сахара634
В К Пасичный - Экстракты специй перспективы использования в пищевой промышленности1347
А П Карпинец, Д Г Федорченко - Электровосстановления карбонильных соединений в системах метанол-бензол и метанол-диоксан200
В К Нем, В И Скурихин - Электродуговые процессы как основа технической диагностики нарушений токосъема в электротяговых сетях260
К Ю Баранов, В П Тарасюк - Электронная система контроля за состоянием сетейводоотведения237
О Н Юнакова, В К Милославский, Е Н Коваленко - Электронный спектр поглощения тонких пленок320
В Н Пасичный - Эндокринно-ферментное и специальное сырье773
Н В Азарова - Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, введение в математический анализ368
Косолапоею Ф, А О Константинова, О И Хорунжая - Эмиль пикар и характеристическая задача для линейного уравнения второго порядка312
Е Д Хворостов, Ю Б Захарченко, М С Томин - Эндохирургические методы в лечении острого билиарного панкреатита183
В И Чепиженко - Энергетико-потенциальный метод гарантированного разрешения поликонфликтов столкновения динамических объектов240
В Т Матвеенко - Энергетическая и экологическая эффективность когенерационных энергоустановок261
А Н Беловол, И И Князькова - Энергетический метаболизм миокарда при сердечной недостаточности и возможности медикаментозной коррекции982
Д П Кукуй, А С Нефедьев - Энерго- и ресурсосберегающие технологии производства стали и проката388
В П Тимофеева - Энергосберегающая и природоохранная технология производства цемента212
Е Д Стешенко - Эффективность движения финансовых потоков предприятия195
С В Шаповал, М А Долгий - Энергосберегающая технология получения гипса из отходов промышленности314
П Г Плешков - Энергетические характеристики коммунально-производственных предприятий195
В И Оспищев - Эффективная система утилизации твердых бытовых отходов169
М В Солодовник - Энергосберегающие технологии очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов425
Ю В Глазунов - Энергосбережение как фактор решения экологических экономических и социальных проблем предприятий в рыночных условиях217
Э В Гаврилов, И Э Линник - Эргономическое обеспечение организации дорожного движения365
В М Мойсиенко - Этноязыковая принадлежность руськой мовы во времена великого княжества литовского и речи посполитой5088
Д В Горобченко, Ю С Шипулина - Эффект рикошета в сфере инновационных технологий ресурсосбережения209
А Н Беловол, И И Князькова - Эффективность диклофенака в лечении остеоартроза205
Т В Дмитренко - Эффективность инженерной защиты родников200
В Ф Губарь, С А Горожанкин - Эффективность комплексных теплонасосных установок стирлинга296
Ю В Ладыженский, В И Грищенко - Эффективность реализации протокола маршрутизации antnet на сетевых процессорах299
О В Лихацька - Інвестиції в людський капітал підприємств319
Т Н Неровня, Л Н Ракова - Эффективный собственник и эффективное образование точки соприкосновения202
О А Мучник - Юдеохристиянство та релігійно-конфесійна толерантність237
А В Горулько - Язык как онтологическая категория в немецкой романтическойфилософии273
Б А Омельчук - Якуб собєський як воєначальник та організатор оборонного будівництва на львівщині у першій половині XVII ст550
С Нетьосов - Якісна характеристика рівнів сформованості предметних компетентностей з основ правознавства387
А В Доронін, М М Козирєва - Якісний розвиток функцій керівника колективу450
С В Іванов, І І Войтко, О А Спаська - Якісний та кількісний аналіз502
Т П Юр'єва - Якість житлових послуг на сучасному етапі реформування галузі254
І В Бубенко, М С Пантелєєв - Якість життєвого рівня як фактор економічного розвитку259
О Савченко - Якість початкової освіти сутність і чинники впливу674
Т В Панченко - Європейська ідентичність ліберально-демократична та ізоляціоністська перспективи384
І Корнейко - Європейський досвід англомовного викладанямедицини153
М Оприсок - Європейський досвід діяльності інституцій розвитку підприємництва та можливості його використання в україні218
Н П Карпчук - Єс у пошуках комунікаційної стратегії 1957-2004 рр171
Л А Нападовська - Європейський досвід корпоративної соціальної відповідальності та екологічного менеджменту на прикладі німеччини440
Н М Дацун - Єдиний інформаційний простір в статєвому вихованні дітей і підлітків197
A M Кононенко - І огієнко про природу українських приголосних у запозиченнях з інших європейських мов995
Г І Грабівська - Іван франко про галицько-руську бібліографію XIX ст333
O Lazorko, M Bratychak, S Pysh'yev - Іnvestigation of straight-run diesel oil fractions with sulphur high content oxidative desulphurization179
Є А Пінчук - Ідеал людини в освіті нового часу та у світі проблем сучасності1102
М А Кришталь, О Ю Спаських - Ідентифікація місця і ролі власності в регіональному розвитку198
О В П'янкова - Ідентичність брендівукраїнського ринку продуктів харчування254
Г Д Хархан - Ідеї статевого виховання у 20-30 роках хх століття в сучасній практиці інтернатного закладу600
З Тіменик - Ідеї філософії релігії у митрополита іларіона (огієнка)і процес вірування250
О Чувакова - Імідж україни в першу фазу світових криз 1998-1999, 2008-09 рр176
Л Я Брославська - Ідіостиль і концептуальна ідіосфера авторау художньому дискурсі883
Л В Педченко, М І Філон - Із філологічної спадщини харківського університету267
В О Садовий - Імідж регіону як фактор залучення іноз і внутр інвестицій323
Л Я Ільницький, О А Щербина, Ю М Федієнко, А О Загребельний - Імітатор сигналів супутників системи gps210
Є Походило, Н Плахтій, Н Мартыновым - Інваріантні кондуктометричні вимірювальні перетворювачі174
О П Скрипніченко, Д С Заеалій - Інвестиції в людський капітал190
Л А Горлова - Інвентаризація лексико-семантичної групи німецьких прикметників зі значенням пристойний302
Т В Момот - Інвестиційна привабливість підприємства удосконалення методики оцінки233
О М Пустовойтова, О М Шаповалов, С М Золотов - Інженерні споруди1044
О В Товстенюк - Інвестиційна привабливість підприємства як об'єкт діагностики321
головний напрямок підвищення якості інвестиційного потенціалу машинобудування - Інвестиції в основний капітал243
О А Баталова - Інвестування підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища через випуск цінних паперів202

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22