Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Автор неизвестен - Анотований звіт по науково-дослідній роботі258
І М Страшинський, М Л Осейко, Г I Гончаров - Антиокислювальна дія фосфатвмісних добавок на ліпіди свинини220
Л Б Винниченко, О В Псарьова - Антигомотоксичні препарати-актуальні засоби лікування хронічної серцевої недостатності661
К Гільдебрант - Антикультурна спрямованість творчості сердитих молодих людей як виклик цінностям англійського суспільства того часу524
А Ф Дмитрук, Ю О Лесишина, И И Володченко - Антирадикальная активность растительных экстрактов полученных в среде субкритической воды343
А Ф Дмитрук, Ю О Лесишина, И А Опейда - Антирадикальная активность этанольных экстрактов листового опада440
Д Гордієнко - Античний спадок як чинник європейської ідентичності україни635
Т Жужгина-Аллахвердян - Античный интертекст в стихотворении альфреда де виньи симета378
И Э Линник - Антропогенное воздействие на воздушный бассейн гхарькова428
О В Федоненко, Т С Шарамок - Антропогенний вплив важких металів на екосистему запорізького (дніпровського) водосховища507
С Луцак - Антропологическая рефлекция ростислава ендика доминанты синтетического метода иследования украинского бытия в слове363
О Довбуш - Антропологическая функция массовой литературы на примере oliver's story e segal374
О Коноплицкая - Антропологические измерения героя в творчистве богдана лепко437
С Д Литовченко - Армения в восточной политике маркаантония457
М Кордон - Одісея бориса тена375
В Боренко - Антропологічні ремарки роже мартен дю гара аспект модифікації образу літературного героя364
В Боренко - Антропологічні ремарки роже мартен дю гара аспект модифікації образу літературного героя1391
С А Шубович - Вековые образы в архитектуре города321
В О Оврачук, Ю І Вересоцький, Є М Бабко - Апаратурно-технологічні схеми виробництва пектиновмісних порошків888
О Смоляк - Апокрифічні колядки з малої батьківщини володимира гнатюка село велеснів монастирського району тернопільської області585
Л Н Приступа - Апоптоз імунокомпетентних клітин у хворих на бронхіальну астму із різною масою тіла252
Т Ф Кротова - Аристократична та революційна мода у франції кінця VXIIIстоліття етап зародження нових форм класичного костюма300
В Й Кавич - Епітаксійні шари mncdhgte253
Н М Барановська - Армія в охоронній системі гетьманату павла скоропадського221
У В Ільницька - Армія і політика моделі взаємодії в умовах різних політичних режимів416
О Боднар - Архетип дому як один із складників художнього світу валерія шевчука1313
вихованців притулку для неповнолітніх - Арт-терапія як засіб корекції важковиховуваності молодших школярів1296
Ю В Бережанська - Архетип тіні у прозі густава майрінка430
О Г Шостак - Архетипи аніми та анімуса у романі н скотта мамадея древня дитина432
С Кочерга - Архетипический мотив дома и бездомья в творчестве леси украинки436
О Г Шостак - Архетипологія роману леслі мармон сілко сади в дюнах516
И В Древаль - Архитектурно-градостроительные аспекты актуализации вопросов формирования вокзальных комплексов523
В П Дубинский - Архитектурно-композиционные задачи формирования свето-цветовой среды современного города596
О В Мироненко - Архитектурные приемы оптимизации взаимодействия внутреннего пространства с окружающей средой267
Е Николаев - Долларовая политика сша253
С А Шубович - Архитипические конструкции как фактор композиционной комфортности городской среды382
М В Сіверс - Архітектурно-розпланувальний характер організації сакральних площ188
Н Бугрій - Асимптотика перетворення лапласа функції відновлення217
Т С Завітна - Аспект комунікантів дискурсу британських парламентських дебатів210
Н Цимбал - Аспекти дослідження мотивації діалектного слова514
І В Левчук - Аспекти моніторингу олії та насіння соняшнику192
Н Коваль - Веселий динозавр із задуманим поглядом237
Ю Л Темчишина - Аспекти соціальної ефективності інноваційного розвитку харчового виробництва на шляху подолання187
И С Нехаева - Аспекты воспитательной работы в библиотеке вуза достижения и проблемы902
О Огієнко - Бюджетна система волинського земства 1904-1913 рр308
И П Пасечник, Л М Пасиешвили - Аспекты реабилитации врача при смерти пациента187
Є І Овчаренко, О М Ляшенко - Астосування класифікаторів витрат в управлінському обліку підприємства260
В І Чиж - Аудит витрат в обгрунтуванні тарифів на житлово-комунальні послуги703
Н И Гордиенко - Аудит оценок по справедливой стоимости и раскрытие информации в финансовой отчетности327
З Ф Підручна - Аудіювання як компонент розвитку комунікативних навичок1022
В О Шашко' - Аутсорсинг функцій обслуговування промислового підприємства313
О Д Овсій, О В Зернюк - Ахунок експлуатаційних витрат на капітальний ремонт конструкції елемента системи будівлі чи споруди267
В О Климчук - Багатомірне шкалювання у психології можливості обробки даних без комп'ютера550
Е В Климова - Гумилев и русские формалисты332
А Косолап - Багатосекторна динамічна модель ринкової економіки368
Т В Головко, В М Якушин, Н И Тронько - Бактериопланктон киевского водохранилища и его энергетический баланс251
В О Орлов, Г І Туровська - Безреагентне очищення річок полісся279
А Я Сенькович - Бароковий кларнет в європейській музично-культурній традиції першої половини XVIII столітт428
Э Н Будянская, Л Г Евтушенко, С В Нестеренко - Безопасность жизнедеятельности человека в условиях воздействия электромагнитных полей288
І Д Дужий, С О Чумак, І Я Гресько - Безпосередні результати торакоскопії і відкритої плевробіопсії при плевральному випоті316
И И Кишенько, О А Топчий - Белково-жировая эмульси я и ее влияние на качество соленых мясных изделий462
Я Секо - Заклинання зміїв минулого321
Т В Витер - Бентосные сообщества в районе гидротехнических сооружений нефтегаван230
Т В Витер - Бентосные сообщества в районе гидротехнических сооружений нефтегавани севастопольская бухта272
Н Любущенко - Биоморфологические особенности вегетативных органов298
Т Жужгина-Аллахвердян - Библейский интертекст в ранних стихотворениях476
Е Л Луценко - Билингвизм современной молодежи когнитивный и профориентационный аспекты377
Е В Холодковская - Биологическое разнообразие паразитов mytilus galloprovincialis в черном море329
А Сумская, Л Осипова - Биологические особенности лиственницы европейской в городских условиях251
С Е Дятлов, А Г Петросян - Биологический мониторинг загрязнения в устьях рек и приустьевых участках моря307
Г О Коваль, Г Г Осадча - Валютне регулювання та контроль228
И Драч - Биополитические универсалы как основание антропологического анализа романа утопии солнечная машина винниченко687
А Е Рязанцева, Е Н Маслодудова - Биотипы преимагинальных фаз кровососущих двукрылых в условиях города донецка517
А Поух - Мамай и казаки412
А С Терентьев - Биоценоз  chamelea   gallina в керченском предпроливье черного моря314
Г В Высоцкая, З В Гончарова - Благоприятные условия жизни населения -основа создания программ развития региона244
Н Хібеба - Бойківсько-лемківські паралелі у весільній лексиці433
У П Кошетар - Богопізнання як чинник формування середньовічної особистості735
О И Шушляпин - Болонский процесс медицинское образование в контексте творческих педагого-психологических подходов.370
Н Каришин - Бюджетування в системі бухгалтерського обліку232
В Рожко - Борис харчук в документальних та історичних джерелах держархіву волинської області330
Автор неизвестен - Боротьба міліції харківщини з бандитизмом у роки непу271
О С Тєлєтов - Брендинг та ребрендинг в умовах сучасних промислових виробництв660
В В Павленко - Ботаніки-іноземці та їх роль у викладанні природничих дисциплін і наукової діяльності в кременецькому ліцеї230
листопад 1920 рр) - Бронепоїзди в армії унр (листопад 1918290
С В Рудейчук - Бухгалтерське відображення операцій з облігаціями310
Л І Лушай - Буллінг як соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення319
П Войтків, І Іванега - Буроземи пралісів ужанського національного природного парку335
- Бухгалтерский учет инвестиционной недвижимости опыт украины -О О Миронова305
С В Рудейчук - Бухгалтерський облік облігацій в україні та російській федерації порівняльний аспект335
необхідні компоненти оздоровчого харчування - Бюантиоксиданти351
А Г Гольдфарб - Бюджетирование на предприятии проблемы и пути их решения588
В А Зинченко - Бюджетирование сущность и особенности использования на предприятии459
Т О Коноваліхіна - Бюджетування в системі управлінського обліку операційної діяльності ресторану218
Г К Конторчук, Н О Павленко - Біблійні антропоніми у творах лесі українки514
І А Бойко - Бюджетування та збалансована система показників як інструменти реалізації стратегії350
Н І Гордієнко, З М Мочаліна - Бюджетування як складова удосконалення управління підприємством у ринкових умовах323
А Подкова - Дерново карбонатные почвы розточье332
О В Когут - Біблійні сюжети та архетипи в сучасній українській драматургії492
А Красун, Я Турчин - Бідність в україні та шляхи її подолання361
березні 1918 р - Бій під крутами на тлі українсько-більшовицького протистояння в грудні 1917369
Л В Пешук - Білково-жирові емульсії та їх вплив на якість солених м'ясних виробів1143
В Г Гержикова, Е Л Зінькевич - Білкові фракції препаратів желатину251
І О Гаврилів - Більшовицький терор на західноукраїнських землях у 1939-1941 рр410
Ю С Погорелое - Менеджмент244
Н Довбиш, Л Хархота - Біоекологічні основи прискореного розмноження культиварів видів роду berberis на південному сході україни370
О Гридько - Біоекологічні особливості декоративних злаків в умовах промислових підприємств донбасу414
М Лановик - Секрет леонардо268
Л Пешук , І Радзієвська - Біологічна роль жирних кислот тваринного походження375
Автор неизвестен - Біологічна цінність білково-вітамінних концентратів отриманих із перед дефекаційного осаду260
Л П Виговська - Біологічні передумови виникнення емпатії у homo sapiens285
О Глухов, Т Жаворонкова - Біологічні особливості технічних культур при інтродукції на південному сході україни439
Н І Москаленко - Біологічні та фармакологічні аспекти хінонів255
С Б Сорочан - В поисках грани terminus ante quaem раннесредневекового херсона305
В З Сікора, Г Ф Ткач, М В Купина - Біомеханічні параметри довгих кісток скелета після перелому260
А І Горда, К В Костюк, В В Грубінко - Біосинтез вуглеводів білків і ліпідів у chlorella vulgaris beiier за дії іонів важких металів598
С Г Гуров - Е-архів ДонНТУ підсумки першого року217
В Г Саєнко - Важливість створення секцій східних єдиноборств в закладах загальної середньої освіти175
В Р Кулинченко, Ю Г Артюхов, Б Г Дидушко - Вакуум-аппарат а2-пву-40301
Н П Бурак, М Д Помазан - Вакуумирование бетона для изготовления железобетонных изделий318
Автор неизвестен - Валентин отамановський молоді роки вченого276
О Л Гармаш - Валентність англомовних інновацій як ознака синергетичності макросистеме словникового складу сучасної англійської мови295
Автор неизвестен - Василь стус і український окциденталізм529
Е О Коновалова, А В Гончаренко, Л С Лойко - Валеологические методы адаптации студентов университетов к учебному процессу237
Н В Науменко, N Naumen ко - Валеологічні аспекти співпраці викладача та студентів в аудиторії valeological aspects of teacher and students' co-operation in the classroom326
А О Заїнчкоеський - Вартісний підхід до оцінки використання трудового потенціалу підприємства368
Б Будний - Варіаційна теорія збурень для релятивістичної системи заряджених частинок345
Г Б Райбедюк - Василь стус і микола зеров діалог художніх свідомостей382
Г Б Райбедюк - Василь стус і микола зібров діалог художніх свідомостей326
Автор неизвестен - Вдивляння дитини у світ неоромантичні аспекти образотворення277
О М Пупена, І В Ельперін - Вдосконалення системи автоматизації брагоректифікаційної установки456
М О Соколов - Вдосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком на основі оптимізації міжбюджетних відносин267
К В Багацька - Вдосконалення фінансового забезпечення акціонерних товариств у світлі нового законодавства339
Т Зубенко, Г Спрінгман - Веб 2 0 технології для майбутніх учителів іноземної мови початкової школи309
М Лучко - Вексель у господарській діяльності підприємств471
О П Чабан - Векторний метод оцінювання якості послуг230
В С Бушин - Катеринославці в білій армії284
С И Василина - Векторы развития социального воспроизводства266
І Ю Герасимова - Венчурне фінансування інноваційного розвитку349
Т Г Лукьянова - Вербалізація тендерних стереотипів атрибутивними словосполученнями що акцентують соціальні ролі британської жінки375
В Н Качан, А В Лукьянов, А Ю Короваев - Вероятностный подход к оценке работы жаротрубных котлоагрегатов190
О В Березовская, О А Левурда - Вживання слів-термінів іншомовного походження в мовленні економічних та юридичних спеціальностей873
А Б Жидкое, В В Назаров - Взаимное влияние организационных структур управления и адаптации предприятия186
Т Ю Носова - Взаимосвязь институциональной среды и институ­циональной конкуренции322
Я Ломницька, М Садова - Взаємодія компонентів у системі v-cr-p230
В А Сухань - Взаимосвязь между дефицитом бюджета и инфляцией в украине543
С Подлєвський - Взаємовплив політичної влади та громадської думки в контексті трансформацій суспільства206
Н Д Ткаченко - Взаємодія префіксальних та лексичних препозитивних знаків242
А В Яковлєв, Ю Л Винников, Г С Яковлєв - Взаємозв'язок вологості водопоглинання і параметрів пластичності глинистих грунтів190
С А Товщик - Взаємозв'язок дефініцій соціальної педагогіки та соціальної роботи705
В П Франчук - Вибрационная установка для сушки угля326
Н Б Петрова - Взаємозв'язок прогнозів розвитку будівництва в сучасному мегаполісі з енергетичною стратегією україни212
В В Костриця - Взаємозв'язок пізнавальних інтересів з успішною навчальною діяльністю молодших школярів923
Л Грицик - Духовне досягнення нації240
О Ф Крайнюченко, Т Г Бєлова, Л В Капінус, С Б Розумей - Взаємозв'язок складових процесу ціноутворення325
В В Максимов , С М Фірсова - Взаємозв'язок стратегічного та оперативного контролінгу в управлінні інноваційною діяльністю підприємства696
П Г Кравчун - Взаємозв'язок ступеня виразності інсулінорезистентності з артеріальною гіпертензією у хворих на цукровий діабет 2-го типу412
М Карпоеець - Взаємозв'язок у вивченні синтаксису і пунктуації262
М Нецветов - Вибрационные взаимосвязи дерева и почвы563
Й Рисіч, Л Литовченко - вибори від формалізму до демократизму (досвід україни в 70-90-ті роки ХХ ст)467
М Драко, Н Мартинюк - Виборча поведінка в аспекті сучасних знань про суспільство291
Н Б Сердюченко - Вибір оптимального розподілу ризику інвестування підприємств188
Р А Мороз - Вибір методів дослідження показників зносостійкості з врахуванням систематизації критеріїв оцінки1017
О О Гоменюк - Вибір стратегії компанії в умовах невизначеності396
Т М Куйдіна, А І Усманова - Вивчення духовного потенціалу особистості студентів241
М Ю Карпіщенко - Вибір стратегії просування нової продукції в харчовій промисловост210
Т Г Бєлова, О Ф Крайнюченко - Вибір стратегії ціноутворення на різних етапах життєвого циклу товару1235
Є С Зайцева , P Pogribniy, N Gregirchak - Виділення і очистка бета-дефенсину-2 людини277
О М Пєтухова, Г В Сілакова - Вибір інноваційної стратегії підприємства на основі побудови матриці інноваційно-фінансових стратегій566
О В Кобилянський - Вивчення безпеки життєдіяльності при підготовці бакалаврів економічного спрямування264
Ю М Ситник, О М Арсан, Г Є Киричук - Вивчення еколого-токсикологічного стану річок прип'ять та стохід145
Ю І Островецька, Н П Супрун - Вивчення змін властивостей текстильних матеріалів для медичного одягу в результаті їх зволожування430
О Г Шостак - Мова та історія493
Ю С Рамський - Вивчення методів обчислень у педагогічному університеті в умовах впровадження компетентнісного підходу в освіті647
О Глухов, С Володарець - Вивчення фітонцидної активності деревних рослин в умовах урбанізованого середовища1052
О М Шульга - Вивчення рослинного різноманіття забруднених об'єктів західного регіону україни для застосування у методах фіторемедіації283
Д Ю Малков - Вивчення соціалізуючого впливу клубів за місцем проживання як виховного середовища254
50-ті роки XX ст - Вивчення читачів бібліотек та кола їхніх літературних інтересів у 30-ті315
О А Нагурський, Ю І Бескова - Вивільнення двокомпонентних мінеральних добрив через полімерну оболонку201
М Куцин - Військово-морські сили у столітній війні1206
О Ю Ореньчук - Видатна роль івана фещенка-чопівського в українському державотворенні першої половини XX ст269
Л О Меренкова, О І Матюшенко - Види бюджетів підприємства та методи бюджетного планування968
Герасимчук О П - Визнання особи потерпілим від злочину522
К І Бєлоусова - Види управлінських зв'язків на промисловому підприємстві та їхні класифікаційні ознаки602
А С Терентьев - Видовое богатство и руководящие виды макрозообентоса в различных биотопах керченского предпроливья черного моря601
Н Лялюк, М Омельяненко - Видовое разнообразие водорослей планктона прудов г донецка564
П Д Клоченко, Г Г Лилицкая, И Ю Иванова - Видовой состав фитопланктона некоторых бессточных озер г киева539
І П Акіншева - Визначення поняття політичної соціалізації192
Я І Колісник, Н Б Скочиляс - Визначення антимікробноїта протигрибковоїактивності компонентів нового лікарського сиропу інспірон271
Т В Полозова - Визначення беззбитковості виробництва на промислових підприємствах207
Н Д Жаботинская - Конституционная жалоба258
Ю В Заведский - Визначення впливу показника питомої потужності тягового рушія трамвая на швидкість у важких умовах руху210
Є В Дем'яноеа, Ю Г Ходирєва - Визначення дефініції організаційного рівня адміністративного управління на підприємствах183
О Ковальчук - Визначення економічної сутності дефініції провайдинг ефективності545
Без автора - Визначення ключових компетентностей майбутніх вчителів у країнах європи541
Р С Слободенюк, Т Г Белова - Визначення конкурентоспроможності прат київмлин193
Т Г Белова, А О Крижко - Визначення конкурентоспроможності підприємства за показниками маркетингової діяльності342
В М Буряк, Н А Дейнеко - Визначення контрольних параметрів пристроїв керування і захисту на тягових підстанціях електричного транспорту191
Н В Денисова - Визначення критерію ефективності для оцінки динаміки розвитку соціальної інфраструктури регіону264
О Гридько - Визначення ксероморфних та мезоморфних ознак у будові листків інтродукованих декоративних злаків996
М Зимомря - Його цілительне слово389
Н П Скригун, К Ю Семененко - Визначення оптимальної ціни товару з урахуванням найбільш значимих чинників702
М С Шпак - Визначення параметру нелінійності реологічних рівнянь при описанні процесу перемішування хлібного тіста174
І Круглов - Ландшафт як геосистема316
А А Колб - Визначення параметрів зарядного кола накопичувальних конденсаторів у системах групового живлення електроприводів272
А М Павліков - Визначення площі арматури в косозігнутих балках на основі спрощеної деформаційної модел285
В К Милославский - Оптика405
В П Митрофанов - Визначення площі арматури в косозігнутих балках на основі спрощеної деформаційної моделі292
М Клендій, А Гловин - Визначення поверхневих температур металевих елементів тертя гальмівних пристроїв231
М С Гончаренко - Духовність здоров'я й освіта473
В О Медяник, С К Рамазанов, Д О Вишневський - Визначення професійного ризику у ковальсько-пресових цехах347
Л І Даниленко - Визначення пріоритетних напрямів розвитку освітніх інновацій за допомогою методу прогнозного графа252
Дрейсиг В Ф - Наукова бібліотека198
I М Литовченко - Визначення раціональних параметрів первинного змішування компонентів в тістомісильних машинах202
Н М Зазимко, П М Малежик, Т Г Січкар - Визначення розподілу напруженості магнітного поля в робочій зоні магнітних пристроїв269
А В Медяник - Визначення ролі та місця регіональної банківської системи у розвитку регіону319
Т Жовковська - Визначення та класифікація факторів впливу на формування споживчого попиту563
М О Коваль - Виконавська семантика російсько-українського романсу364
О М Ястремська, Т Є Сігаєва - Визначення інвестиційної привабливості промислових підприємств159
В О Климчук - Викладання курсу математичні методи у психології в умовах кредитно-модульної системи434
О А Матета, О В Урін - Використання порівняльного методу418
В М Жуковський - Викладання християнської етики в школі важливе стратегічне завдання української середньої освіти432
Г Думанська - Виконання практичних робіт з географічними та контурними картами як умова розвитку творчих здібностей учнів590
В В Пихтіна - Використання swot-аналізу при організації маркетингового планування на підприємстві444
I M Страшинський, Г І Гончаров - Використання бобів нуту у технології м'ясних паштетів276
А М Дорохович, Н П Лиман - Використання лактулози при виробництві кексів226
А П Петухов - Використання вейвлет для впровадження цифрових водяних знаків223
Г Сімахіна, Т Миколів - Використання високомінералізованої зернової сировини у вирішенні проблеми мікроелементної нестачі370
А В Мацюра - Вплив атмосферних явищ на міграцію птахів314
Л В Облап, В М Ковбаса, Г О Хмелюк - Використання водорості fucus vesiculosus у виробництві продуктів коекструзійної технології200
І Пащенко - Використання генетичного алгоритму для оптимізації грошових потоків промислового підприємства219
Автор неизвестен - Содержание303
Г Г Басов, А П Фалендиш - Використання дизельного рухомого складу в приміському русі233
В В Євченко - Використання домашнього читання як засобу формування комунікативної компетенції студентів756
Г Б Нестеренко - Використання земель м львова на сучасному етапі207
К В Багацька - Використання економічної доданої вартості як критерію ефективності діяльності підприємства627
О М Алексеев - Використання електронних навчальних видань у самостійній роботі студентів інженерних спеціальностей214
М В Кравченко - Використання закону структурної гармонії систем у протидії тіньовій економіці312
С Вернигоренко - Використання засобів об'єктно-орієнтованого програмування для розвитку пізнавальної активності учнів521
С Швачко - Лінгвістичні аспекти загадок497
М М Дрібний - Використання земель та майна населених пунктів при переході до економіки ринкового типу217
В В Приступа - Використання кейс-методу у формуванні економічної компетентності майбутніх інженерів радіозв'язку324
О Астаф'єв, А Табакова - На гранях культур212
О Напримерова - Використання комп'ютерно-орієнтованих завдань у системі дистанційної освіти167
Н Захарчук - Використання комунікативних ситуацій у процесі підготовки майбутніх екологів до міжкультурної комунікації313
С Захарчук - Еnglish adjusts to peopple, people adjust to english224
І Єременко - Використання логотипів та слоганів у рекламі для підвищення ефективності просування товарів автомобілебудівної галузі334
Ф Джонсон - Використання методу багатофакторного шкалювання у дослідженні основного принципу суджень про легкість вивчення432
Т П Кобильник - Використання методу проектів при навчанні математичної інформатики368
К А Мамонов - Використання методів економетричного аналізу в управлінні розвитком підприємницьких структур357
Без автора - Вино в духовной культуре славянских народов353
Н Д Ткаченко - Використання мобільних телефонів у процесі навчання іноземним мовам у внз431
В П Олексюк - Використання навчальних мережевих комплексів у вищій школі226
Т О Петрова - Використання проектних робіт студентами другого курсу факультету перекладачів199
Л В Махинько, В М Ковбаса - Використання насіння льону у виробництві продуктів екструзійної технології329
Л В Власенко, І П Тригуб - Використання нових інформаційних технологій у вивченні студентами іноземної мови188
А О Заїнчковський - Економіка промисловості1114
С О Бантюкова - Використання основних принципів теорії безпеки транспортних систем для підвищення рівня безпеки перевезень222
С Ганжела - Використання педагогічного програмного засобу gran-2d при введенні поняття тригонометричних функцій262
М Лучко - Використання податкових векселів при митному оформленні товарів сучасний стан та перспективи224
В С Вонсовича - Використання психологічного тренінгу для розвитку вербального інтелекту у підліткового віку816
А О Заїнчковський - Економіка підприємства1830
Н В Захарчук - Використання підручників з іноземної мови у формуванні системи екологічних знань старшокласників238
H I Чабан - Використання пізнавальних екскурсій у ході вивчення українського кіномистецтва305
Л Краснова - Гармонія особистості юлія булаховська307
О М Фучила - Використання пісень в процесі вивчення англійської мови216
O I Скроцька, С О Старовойтова, Ю М Пенчук - Використання рекомбінантних мікроорганізмів для створення сучасних пробіотичних препаратів949
І В Дубковецький, В Р Кулшченко - Гідрогазодинаміка379
Ю Шийка, Р Шувар - Використання розподілених обчислень для сегментації даних дистанційного зондування землі175
Л В Левандовський , С Т Олійнічук - Використання соку цукрового сорго для біосинтезу спирту264
Д Д Пристромова - Екологія довкілля охорона природи539
Л В Махинько, В М Ковбаса, О В Герасименко - Використання солодових екстрактів в продуктах ко-екструзії319
П Г Столярчук - Використання статистичних методів для визначення оптимального об'єму контролю за критичними контрольними точками ктк237
В Ю Лісіна - Використання сучасних інформаційних технологій у вітчизняному аудиті з урахуванням міжнародних стандартів214
А А Омельченко - Використання технологій креативного мислення у розвитку мовленнєвої компетенції студентів І-ІІкурсів мовного внз419
О М Серікова - Використання трудового потенціалу машинобудування луганської області стан проблеми перспективи256
В П Рак - Використання хмелю для збагачення хліба біологічно активними речовинами244
О И Дем'янюк - Волинь на фоні державотворчих процесів в унр265
Т П Прохорова, О В Гронь - Використання цін у стимулюванні збуту продукції209
М Пиц - Використання Європейського досвіду транскордонного співробітництва у зовнішній політиці України177
летию со дня рождения) - Виктор янович балтайтис (к 100358
О Г Саламанович - Використання інноваційно-інтегрованих структур малого підприємництва в ринковій економіці275
Автор неизвестен - Використання інформаційних систем та електронних видань у процесі вивчення іноземних мов у внз168
І А Краївська - Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством і бухгалтерії267
О О Короп - Використання інформаційних технологій для вибору методу нарахування амортизації309
П Василюк - Високотемпературне руйнування залізохромових сплавів223
C I Нетьосов - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках правознавства697
В П Тарасюк, А К Головіна - Використовування алгоритмів теорії самоорганізації в інформаційно -вимірювальних системах247
О Дем'янчук - Елементи соціального капіталу323
М Жеплінська, Л Зоткіна, Г Біла - Вилучення біологічно активних речовин з лікарських трав шляхом екстрагування та настоювання398
О Л Красковська - Вимоги до вправ для навчання моделей комунікативної поведінки976
Н А Драган - Задачи почвенного мониторинга в крыму392
О Ю Фещенко - Випадкові величини-символи яких утворюють ланцюг маркова607
О Дерев'янко - Вираження концепту дружба в англомовній та україномовній картинах світу на матеріалі пісень717
B О Орлов - Витрати води на пожежегасіння в сільських населених пунктах205
Й М Петрович, О М Семенів - Виробниче кооперування як фактор інтенсифікації інноваційного процесу на підприємствах україни501
О В Рибак - Вирощування з парової фази та властивості кристалів pbi2 легованих марганцем205
В А Лисовский - Критерий пробоя газа в свч поле649
О Яковенко - Виртуальное библиографическое обслуживание в цнб хну имени в н каразина315
К Нікітенко - Висвітлення питань функціонування банківської системи усрр в історіографії 1920-1930-х рр282
Г Д Хархан - Виховання особистості сім'янина в інтернатному закладі334
Ж Янковська - Висвітлення фольклорно-етнографічного матеріалу на сторінках журналу кіевская старина рік 1882474
М Карпець, І Горна, Н Кузьменко - Високотемпературне рентгенографічне insitu дослідження фазових перетворень у системі al-fe-cr282
Автор неизвестен - Урок 15425
90-х рр ХХ ст - Виступи української молоді проти воєнізації навчального процесу на зламі 80221
М Кітов - Витоки і джерельна база руської національної філософії до постановки проблеми226
Ю Сологуб - Вплив тероризму на розвиток міжнародного туризму346
Е Г Мельник - Витрати майбутніх періодів сутність, склад і класифікація553
Н Павлик - Виховання дитини у притулку як особистісно-орієнтований процес222
Г Д Хархан - Виховання сім'янина в педагогічній спадщині а с макаренка612
О В Безкоровайна - Виховання толерантності як важливий фактор реалізації особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці1091
Л Ю Ястремська - Виховна робота серед студентської молоді бібліотеки національної академії керівних кадрів культури і мистецтв215
О Коцюбинський - Виховна система вільної шкільної общини віккерсдорф248
Ю Г Корнійчук - Виховний процес у вищому військовому навчальному закладі як науково-теоретична проблема262
В Л Павлов - Вища школа сьогодення втрачені здобутки і привиди майбутнього174
О В Коржовська - Вияв авторської свідомості в ходінні ігумена данила''398
Г Литвиненко - Виявлення образних означень архетипів народної пісні в нових часових моделях409
В Непийвода - Власність на ліси в україні сучасний стан та перспективи реформування288
В Венгерська, С Міщук, - Влада й особистість ідеологія та політична система на пострадянському просторі в контексті постмодернізму245
С Мандзинець - Властивості макроциклічних лактонів як модуляторів мембранних структур558
Наталія Конопка - Наукові записки685
Г М Торбін - Властивості розподілів випадкових величин та динамічних систем пов'язаних з рядами остроградського першого виду761
Є М Семенишин - Властивості, механізм та кінетика екстрагування олії з насіння амаранту272
Юрій Мацієвський - Етнічність та конфлікт206
О Еремина , Н Головко, С Симененко - Влияние амброзии полынолистной на экологическое состояние города454
Н В Данцюк - Влияние ацетата натрия на интенсивность вторичного каротиногенеза у зелёной микроводоросли наема tococcus pl uvialis426
В М Шаталов, И В Нога, А А Зинченко - Влияние газовых нанопузырьков на электропроводность чистой воды435
Н М Береговая - Влияние гипоксии на химический состав и элементы углеводного обмена некоторых гидробионтов-обрастателей282
В В Іванова - Пояснювальна записка210
Е В Киреева - Влияние глубины произрастания на строение листа морской травы zostera marina l265
А Зинченко, И Нога, В Шаталов - Влияние дегазации при центрифугировании на некоторые показатели крови317
О Чемеріс, М Бойко - Вміст фенольних сполук в інфікованих грибом330
Л Ф Бутузова, Л Н Исаева, Р В Маковский - Влияние добавок пластика на процессы термодеструкции сернистых углей559
Д А Донцова, Е Н Рябоконь, Т П Осолодченко - Влияние жидких средств гигиены на состояние микрофлоры зубного налета236
Г Абрашкевичус - Влияние исторической памяти на улучшение взаимопонимания289
В В Адобовский, В Н Большаков - Влияние климатических факторов на водообмен тилигульского лимана с морем262
Т А Иващенко - Вовлечение инвестиций в водохозяйственный сектор216
М В Нецветов, В О Корниенко - Влияние листьев на динамические характеристики acer saccharinum l и acer ibericum bieb293
Ю В Бондаренко, Г И Соловьев, С Г Негрей - Влияние плотности разрушенного массива на устойчивость выработки породного199
Кожевнікова С М - Незалежного збудження316
А И Посторонко - Влияние полимерных флокулянтов на седиментационные и фильтрационные свойства гидроксида магния267
Фролов В М - Влияние поліоксидонію на динамику показателей микрогемоциркуляции и перекисного окисления липидов312
А Ф Будник - Влияние процесса смешения наполнителей и матрицы на технологию композитного материала на основе полифторэтилена566
Л В Гапонова, З Р Болквадзе - Влияние различных факторов на усадку покрытий полов из акриловых полимеррастворов195
А Н Корчевскии - Влияние разрыхленности слоя материала на показатели пневматической сепарации лома цветных металлов200
В В Адобовский, А Ю Варигин - Влияние регулируемого водообмена с морем на гидроэкологические характеристики дофиновского лимана208
А Ю Крусь - Влияние режима нагружения на очертание диаграммы механического состояния бетона тип и структуру аппроксимирующей функции352
Ю В Глазунов - Влияние сложных напряженных состояний на прочность и деформативность бетона в сталебетонных конструкциях419
Ю В Подоваленко, Ю В Манжос, Ф Н Галиакберова - Влияние содержания инертных примесей на взрывчатые характеристики вв аммонитного типа204
Е Ковалёва, А Пугачёва - Влияние условий освещения на анатомическую структуру листа627
Ю М Пенчук1 - Експериментальні статті320
И А Ефремов - Влияние суггестии на развитие коммуникационного взаимодействия предприятия и использование коммуникационных технологий279
О А Попов - Влияние технологии приготовления дисперсно-армированной бетонной смеси на ее технологические свойства208
Д А Выскушенко - Влияние сульфата меди на сердечную деятельность прудовика озерного mollusca gastropoda pulmonata при заражении партенитами трематод225
И Н Гудвилович - Влияние условий культивирования на рост и содержание фикобилипротеинов красной микроводоросли porphyridium purpureum678
З Я Бліхарський - Влияние фиброармирования на свойства смесей проникающего действия400
Л И Седов - Влияние фиброармирования на свойства смесей проникающего действия243
Г И Гончаров - Влияние фосфатов на функционально-технологические свойства мясного сырья585
В В Труш - Влияние хронического введения инозина на функциональное состояние скелетной мышцы белых крыс381
О В Кичаева, В А Воблых - Влияние штангового крепления на жесткость стен здания имеющих трещины175
С А Неділько, Д Д Наумова - Вплив заміщення у втнп фазах242
И В Древаль - Влияние экологического мышления на архитектурно-градостроительное формообразование590
- Влияние элементарного состава топлива на образование оксидов азота при сгорании –Л Заиграев210
В М Шевченко - Вплив формуючих опитувань на громадську думку462
автор неизвестен - Вміст важких металів в абіотичних компонентах р збруч восени323
М Р Козак, Ю Я Кіт, В В Влізло - Вміст фізіологічного пріону в мозку та селезінці219
Е И Лежнева - Внедрение экспрессного режима движения автобусов в крупнейших городах322
О Д Помпа - Внесок національних меншин у формування хореографічної культури житомирського краю390
Л Осипова, Л Качур, Г Кудина - Внутривидовая гибридизация в селекции томатов492
В А Химица - Внутригодовые колебания океанографических условий в аденском заливе188
О Шуменко - Внутрішньочастиномовні та позачастиномовні характеристики числівників в англійській мові177
елітні формування воєнної організації української держави - Внутрішні війська211
В А Шумижин - Город харьков вчера сегодня завтра330
Т В Момот, Н В Бібік - Внутрішній аудит у системі корпоративного управління будівельного акціонерного товариства280
zrrl2 ta zrv2- zrga2 - Воденьсорбційні властивості сплавів на перетинах zrv2156
Д С Морозов - Опис до патенту на винахід220
В Казаков, Н Тарапата, П Кравцов - Водно-солевого гомеостаза при гонаддефицитном состоянии и его коррекции310
И А Скрипник - Воздействие металлов на черноморский фитопланктон в экспериментах in situ225
В М Глібчук - Вплив інвестиційних ризиків на реалізацію проектів317
Г Д Фадеенко, К А Просоленко - Возможности селенотерапии при хроническом панкреатите379
С В Кущаев, Е Г Педаченко, А А Потапов - Возможные осложнения и нежелательные явления пункционной вертебропластики3885
В Л Хромець - Головні умови виникнення релігієзнавства362
А Ю Варигин - Возрастная изменчивость морфологии раковины мидии в условиях северо-западной части черного моря246
Г А Сумцов, Д Г Сумцов - Возрастные особенности особенности анамнеза и генеративной функции больных первичным раком маточных труб233
С В Амбросимова, Н В Ченцова - Володимир fнтонович і lмитро zворницький до історії наукових і особистих взаємин186
О Тимошук, П Ридчук, Р Харчук - Вольтамперометрія 5-(4-хлорфенш)-фуран-2-карбальдегід оксиму248
І Д Бех - Готовність педагога до інноваційної діяльності300
О Тимошук, П Ридчук - Вольтамперометрія rh(ІІІ) у присутності пірокатехіну229
О Ю Амосов - Вопросы совершенствования системы государственного учета объектов недвижимости259
О І Шаповаленко, Т В Корж, І П Бондар - Вплив борошна з амаранту на якість хліба286
Я Б Якимечко, Г М Коваль, Н І Петровська - Вплив активаторів твердіння на гідратацію ангідритового в'яжучого230
Ю О Ткаченко - Вплив банківських ризиків на специфіку грошово-кредитної політики регіону197
Г Марцінишин - Державна цукрова промисловість в роки непу505
К В Косткж, В В Грубінко - Вплив важких металів на атф-азну активність у chlorella vulgaris beijer353
Л В Олександровича - Вплив вербальної інструкції на ефективність оволодіння діяльністю дошкільниками в умовах наслідування367
Д В Лозовий - Метамодель бізнесового дискурсу231
І Гулий, А Українець, П Шиян - Вплив виду зернових культур та ступеню дисперсності їх помелу на склад леткої частки спиртової бражки222
Автор неизвестен - Вплив глобалізації на вигляд маркетингового аудиту169
Ю М Бажала - Економічна суть інноваційної діяльності458
Я А Жидачевський - Вплив високотемпературних відпалів в окисній та відновній атмосферах на термолюмінесцентні властивості кристалів252
Т Д Косова , Н Е Дєєва - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансового ринку україни325
Г М Тобілевич - Вплив декоративної пластики на формування художнього образу сучасного міста265
- Вплив джерел вуглецевого живлення на ріст природних ізолятів- А Тюфкій276
М Киселюк, С Левицький, Н Мельник - Вплив домішок на тип провідності сполук на основі pbte190
С Неділько, Т Войтенко - Вплив добавок рідкісноземельних елементів на властивості сполуки вь8ггсвсигоу186
А М Король - Вплив домішкової зони на положення глибокого рівня в сильнолегованих напівпровідниках типу а3209
Автор неизвестен - Зразок лексичного розбору505
І М Страшинський, Г І Гончаров - Вплив експериментальних фосфатних сумішей на модельні м'ясні фарші207
C A Свелеба - Вплив електричного поля на модульовану структуру неспівмірної фази кристалів рч(сн3)4і2сіісі4264
А Атоян - Инерционный аспект культурных запретов188
Ю В Слива, Л М Хомічак, В М Логвін - Вплив електрогідравлічного ефекту на мікрофлору дифузійного соку241
Сидорченко O I Захарченко Т М - Вплив електромембранної обробки на мікробіологічну забрудненість дифузійного соку188
Д В Крицький, Д В Риндюк - Опис на патент214
М С Гончаренко, О М Касьян - Вплив енергетичної оздоровчої технології на функціональну активність різних органів та систем256
П М Гащук - Вплив змушувальної сили на параметричні коливання гнучкого робочого елемента механічного привода869
О А Ткачук - Вплив змін основних параметрів на економічно вигідні діаметри водоводів і водопровідних мереж260
Н І Беренда, Т Ю Редзюк - Вплив змін податкового кодексу україни на організацію аудиторських перевірок206
Л В Бондарук - Комбре як символ іншого світу262
Т Єрмошина - Вплив йонів важких металів на миготливий епітелій batavusiana musiva (mollusca unionidae)260
П Шиян, Т Мудрак, Р Кириленко - Вплив концентрації сухих речовин сусла та температури бродіння на склад леткої частини спиртової бражки269
С Й Гонгало - Експертизи документів548
Ж Ю Даюк - Вплив кременецького ліцею на культурно-просвітницькі традиції регіону571
О Григор'єва - Вплив кремнію на магнітні характеристики та інтервали стабільності аморфних сплавів193
С Жежерун - Вплив рельєфу на формування міських поселень малого полісся406
С В Бубліченко - Вплив локальних циклічних навантажень в моделі руйнування кругів аквр305
M Кобрин - Вплив літургійної реформи ii ватіканського собору на культово-обрядові практики української греко-католицької церкви739
автор неизвестен - Панель инструментов166
В Зубченко, Л Ткаченко,Л Маринченко - Вплив магнітного поля на активність ферментних препаратів195
Л С Монастирський - Вплив механічних напружень на дифузійне проникнення гетероештаксіальних шарів халькогешдю ртуті208
Автор неизвестен - Попередня дефекація370
О Мерхо - Вплив міжнародного подвійного оподаткування на закордонне інвестування українських підприємств212
В І Шахненко - Вплив місяця на психічний стан фізичну силу та розумову працездатність дітей і підлітків472
О П Опанаскж - Кінець стилю чи інтенціоналізм300
Ю М Петрушенко, Т А Голець - Вплив національних особливостей корпоративної культури на розвиток економічних відноси576
В М Голубнича - Вплив наявності кандидозної інфекції у вагітних та породіль на стан новонароджених179
І В Горохова - Проблема мовної семантики868
А В Власенко - Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки в поєднанні з метаболічним синдромом на перебіг цукрового діабету281
О В Кравець - Вплив несприятливих чинників зовнішнього середовища на структуру підшлункової залози414
- Вплив нікотинової кислоти на пероксидазну активність штамів їстівних лікарських базидіоміцетів- О Федотов, Т Волошко183
В В Божкова - Вплив органолептичних відчуттів на купівельну активність споживача272
Н Тендітна - Горік + Кловський + Іван Білозуб = Серафима200
О П Кашшченко, О В Денисенко, В О Вдовиченко - Вплив параметрів транспортного процесу на стійкість графіків спільної роботи215
В М Махинько, Л В Махинько, П В Мась - Вплив плодово-ягідних цукровмісних сиропів на процес бродіння пшеничного тіста214
О С Марценюк, Л С Марценюк - Вплив поверхневих явищ на інтенсивність масообміну в газорідинних апаратах з краплинною течією264
А В Бабак - Вплив регулювання тарифів на розвиток та реформування житлово-комунального господарства192
В К Сидоренко - Вплив розвитку технологій на формування середовища людської життєдіяльності223
Ю В Кос, В В Сергеев, Ю А Раєвський - Вплив розчинника на коефіцієнт активності метакрилової кислоти у бінарних системах176
Р Стефаньски - Национализм как квази-религия299
В Дутка, Н Мацюк - Вплив розчинників на швидкість окиснення аніліну пероксидекановою кислотою188
Л М Духновська - Вплив світових глобалізаційних процесів на діяльність підприємств цукрової промисловості169
О Куць - Етнологічний структуралізм клода леві-строса605
Л Б Єдноріг, М Г Пона, І В Солоха - Вплив склоподібного топника на спікання глиношамотних мас174
С В Спірідонова - Вплив смислу життєвих орієнтацій на побудову образів можливого майбутнього випускниками школи496
В Р Кулінченко - Гідравліка і гідравлічні машини711
А А Карнаух - Вплив соціально-гуманітарних дисциплін у вищій школі на формування політичної культури студентської молоді299
В М Слюсар - Вплив соціально-культурної кризи на самореалізацію особистості506
Г В Колодкевич - Джерела варіативності текстів в стуса199
І Клименко - Вплив статусної позиції молодшого школяра на успішність у навчанні800
С О Івашко, В О Івашко, Н Г Слободян - Вплив стратегії трудових ресурсів на результати діяльності підприємства200
Т Г Бойко - Відтворюваність визначення якісного рівня продукції591
А О Евтушенко - Вплив структури течії між основними елементами проточної частини на показники якості лопатевого насоса437
О О Гамага - Вплив тендерних особливостей керівника на психологічний клімат колективу475
В Поуха - Двуязычие в украине исторический аспект358
Автор неизвестен - Вплив технологічних прийомів на ефективність застосування відходів спиртового виробництва193
Автор неизвестен - Вплив тривалості ультрафіолетового опромінення на фізико-механічні та теплофізичні властивості композитів155
Н М Баран, Ю Я Мельник - Вплив умов термообробки на властивості мембран на основі сумішей па-6 пвп204
Н О Никончук - Вплив усної народної творчості на розвиток рефлексії здібностей у молодшому шкільному віці631
О М Січкар - Жанрово-стильове розмаїття прози в дрозда346
І Койнова, Д Ковпак - Вплив фармацевтичних відходів на довкілля та проблеми поводження з ними1104
М І Осейко, І М Старшинський - Вплив фосфатовмісних добавок на окиснення ліпідів варених ковбас190
70 - Гармонія між словом і співом корнелю сятецькому431
Л Кузнецова - Вплив фінансової глобалізації інтернаціоналізації та інтеграції на розвиток банківської системи україни575
О Борейко - Вплив фінансової кризи на інвестиційний клімат в україні249
І А Нагіленко - Гармонія індивіда в поглядах філософів ХХ століття495
В Г Мирончук, С Ю Лементар, О А Єщенко - Вплив характеристик на ефективність кристалізації фруктози181
О М Мазаненко, К М Пауелл - Вплив художньої творчості на емоційні стани дітей-сиріт429
Автор неизвестен - Відповідальне батьківство як новітня світова тенденція183
Л Ф Бутузова, В О Бондалєтова, Р В Маковський - Вплив хімічної обробки шихт на кінетичні параметри процесу піролізу вугілля290
Є В Донець - Вплив цінових деформацій на ефективне використання продуктивних сил в україні239
А В Філімончук - Психологія спілкування649
Л В Мазник - Вплив іміджу керівника на мотивацію діяльності співробітників як основний фактор формування корпоративної культури323
О Герцик, М Ковбуз, Л Бойчишин - Вплив ітрію на корозійну стійкість аморфного металевого сплаву al-gd-ni252
H C Ілляшенко - Впровадження концепції інноваційного маркетингу в діяльність промислових підприємств220
Н Мущинська - Впровадження оцінки рівня тінізації економіки на регіональному рівні323
В В Горбунова - Відбір кадрів в процесі формування політичних команд326
Автор неизвестен - Впровадження схеми очищення дифузійного соку гк техінсервіс на погребищенському цукровому заводі413
першої половини 50-х років ХХ ст - Впровадження типового проектування в житлове будівництво львова у період з кінця 40-х411
вирішальна умова підготовки спеціалістів XXI сторіччя - Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес198
Т О Петрова - Врахування лінгвістичних особливостей у процесі навчання усного підготовленого монологу-переконання англійською мовою338
О Шпеник, В Рубіш, Ю Фекете - Врахування релятивістської динаміки в двочастинковій взаємодії242
паперовій тарі - Встановлення терміну придатності споживання сушених плодів глоду у картонно227
автор неизвестен - Опис до патенту на винахід146
B M Юрахно - Встречаемость миксоспоридий в черноморских рыбах по результатам двух рейсов 1988 г242
О С Ісайкова - Втілення конфесійних особливостей християнського віровчення в образі богородиці217
А Л Данчук - Героїчна тема в українських думах та історичних піснях802
В П Гусейнова, А В Курейшевич, О Й Сакевич - Вуглеводневі комплекси деяких прісноводних мікроводоростей206
В И Бессараб - Выбор и обоснование критерия качества при синтезе оптимального управления в дискретно-непрерывных системах320
Н Г Грищенко - Выбор оптимального варианта индукции суперовуляции у женщин, страдающих генитальным эндометриозом299
Аднан Абу Саль. - Выбор организационно-технологических схем укладки бетонной смеси в климатических условиях иордании234
А А Саль - Выбор организационно-технологических схем укладки бетонной смеси в климатических условиях иордании194

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22