Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Л И Нефидов - Выбор программного обеспечения для реализации субд в системе городского управления210
військовий діяч - Мирон тарнавський283
Л В Лысак - Выбор рациональных нагрузок пиковых водогрейных котлов теплофикационной системы203
Ю А Папаика, А Г Лысенко - Выбор рациональных режимов электропотребления печей сопротивления с тиристорными регуляторами мощности298
Ю Г Пахоменков - Від всеросійського селянського союзу до селянської спілки боротьба за впливи на селянство катеринославщини в 1917 р321
В А Хім'як - Віддзеркалення курбасівських новацій у процесі створення вистави мазепа295
Ю Шадських - Етична складова мудрості319
Ю М Резніченко, В Ю Виговський - Відділення осаду до основного вапнування в схемі з використанням прогресивної вапнокарбонвзації238
Автор неизвестен - Відеофільм як засіб навчання іноземній мові у немовному закладі161
А Поух - К вопросу о билингвизме в украине331
C H Эш - Відкриті заняття у вищих навчальних закладах як форма контролю процесу навчання475
Голов С Ф - Відмінності між вітчизняними та міжнародними підходами до оцінки дебіторської заборгованості торговельних підприємств492
О В Корнєва - Пояснювальна записка250
Н М Ткаченко - Відмінності національних стандартів бухгалтерського обліку від міжнародних310
Д Л Кульмін - Відображення наслідків форс-мажорних обставин в бух обліку та розрахунків за податками і платежами204
Н М Култышева - Кадровое обеспечение малого бизнеса302
В М Драганчук - Відображення національної ментальності у сучасній хоровій музиці на основі трансформованої української пісенності342
Я В Олексів - Відображення необарокової стильової тенденції в баянних партитах українських композиторів523
В Мойсієнко - Відображення фонеми у пам'ятках північноукраїнського ареалу XVI-XVII ст290
Н Левицька - Відомі і маловідомі імена професорів університетів наддніпрянської україни446
Д С Яршинська - Гендерна освіта як чинник формування тендерних відносин282
О П Патинок - Відповідальність як компонент професійно-етичної поведінки практичного психолога315
Кошмаров Ю А - Відповідність сучасних просочувальних засобів багатофакторному оцінюванню ефективності вогнезахисту деревини325
Л М Білоус - Відродження української греко-католицької церкви на рогатинщині в період «перебудови» 1985-1991 культурно-релігійний аспект539
С В Стахурська - Відтворення основних засобів та їх інвестування в розрізі стадій життєвого циклу та стратегій підприємства366
С В Котова-олійник - Візуальні репрезентації Ґендеру в культурі теоретичні та методологічні підходи до вивчення проблеми396
О Л Гасько - Візуалізація лексемної наповненості вузлів у векторному графі та структурні параметри словотвірного гнізда225
Ж В Мина - Військова та зовнішньополітична ситуація в унр (листопад 1918 — січень 1919 рр)282
О Г Лосієвська - Відхилення в когнітивній сфері особистості підлітків з девіантною поведінкою440
В.О Мазін - Газодинамічні явища в проточній частині кдвзстрибки ущільнення240
О П Лозова - Військовий досвід миколи сціборського та його концепція оборони держави286
Т І Плазова - Військово-політична стратегія керівництва унр щодо продовження антибільшовицької боротьби в україні на рубежі 1920-1921 рр278
А С Пиотворский - Индоокеанские виды302
В Г Бондаренко - Вільнокозацькі формування та російська армія генерала п врангеля у вересні-листопаді 1920 р252
І І Романенко - Вірифікація методології проектування індустріалізованих будівельних систем244
Г В Колодкевич - Джерела варіативності текстів в стуса207
Г О Надьон - Вісник східноукраїнського національного університету імені володимира даля368
Н М Гілязова - Вітражі громадських приміщень івано-франківщини початку XXI століття346
Т В Гальчак - Гендерний аспект мовленнєвої поведінки усного перекладача407
В М Король - Газета сумський вісник як інструмент ідеологічної обробки населення в роки німецької окупації 1941-1943 pp821
В І Мірненко, М М Деревянко, О В Радько - Газоабразивна стійкість титанових лопаток з вакуум-плазмовими покриттями211
О П Федорків - Галицька преса першої третини xx століття як один з рефлекторів процесу професіоналізації музичної освіти592
Ю Онойко - Галоморфные грунты состояние и проблемы понятийно терминологический аппарат233
М Карповець - Місто в просторі і простір в місті261
Э Б Хоботова, Ю В Здвизова, М И Уханева - Гамма-излучение и эманация радона строительными материалами387
О П Герасимчук - Гарантії прав особи потерпілої від злочину на стадії порушення кримінальної справи375
В В Смолей - Загальні принципи шкільного менеджменту958
С В Кравцова - Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку першочергова необхідність244
О М Журавльова - Гармонізація смислового простору під час перекладу текстів сучасної християнської протестантської літератури247
О Я Бабак - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь от понимания механизмов развития заболевания к уменьшению клинических симптомов408
Т П Ковальова - Гендерні характеристики німецьких шлюбних оголошень322
Автор неизвестен - Здоровье женщины — здоровье нации172
Ю Й Бабчук - Гендерні особливості реалізації вигуків в емоційній спонтанній комунікації на матеріалі художніх англомовних фільмів295
С Г Головко - Генеза прав і свобод людини як складових сучасної правової системи732
О В Юферева - Поезія в системі метакатегорій328
Т С Ларіна, М А Духнич - Генезис природничонаукових та медичних досліджень у перших університетах258
А М Фонотов, Т А Папко, Д В Сухоруков - Генетический алгоритм оптимизации календарного плана плановых ремонтов сортопрокатного цеха231
П С Пащенко - Геологічні чинники формування зон скупчення метану у вуглепородному масиві456
Л І Цоцко - Геологія і гемологічна оцінка проявів жильного кварцу південно-східної частини українського щита409
О Денисенко - Джерела конотації фразеології рівненщини423
О Івахов - Геостратегічна парадигма для україни через призму концепції євразійства257
Г Д Фадєєнко, В М Чернова - Гептрал у лікуванні внутрішньопечінкового холестазу при хронічних захворюваннях печінки489
- Дискримінація за станом здоров'я трудо-правовий аспект646
О Царик - Герман кестен як митець і особистість рецепція і трансформація271
Д М Шевчук - Герменевтика ре- конструйованої історичної пам'яті досвід посткомуністичних країн251
Б М Кир`янчук - Герменевтичні концепції у літературно-критичних працях Б И Антонича296
Б М Кирянчук - Герменевтичні концепції у літературно-критичних працях б-і антонича271
С И Рубцова - Гетеротрофные бактерии -показатели загрязнения и самоочищения морской среды506
Д Д Пристромова - Гипоталамо гипофизарно тиреоидная система письменная справка526
Автор неизвестен - Гиперсингулярные интегральные операторы в пространствах тригонометрических и алгебраических полиномов291
О Я Бабак - Гипоадипонектинемия — ключевой фактор риска неалкогольной жировой болезни печени654
Н М Литвиненко - Материал и методика205
Б Нагорный - Глобализация и актуальные проблемы социологии труда698
В М Горбатов - Глобализация производства и рынков сбыта продукции287
Д Г Михайлина - Глобальні вимоги транснаціоналізацп людського фактора227
М Делюсто - Прийменники у діалектному тексті347
Автор неизвестен - Глобалізація інформаційного суспільства й інтеграційні процеси стан та перспективи розвитку219
И Л Бермес - Глуховская певческая школа как основа отечественного профессионального вокально-хорового образования в xviii веке1112
І Демидчук, Є Ковальчук - Глюкозооксидазний біосенсор на основі композитної платформи карбонові нанотрубки-пруський синій-поліпірол213
Д В Пилипенко - Гнездящиеся птищы байрачных лесов донецкой области752
Р Кархард - Докази точних наук щодо існування розумного204
Е Г Позднякова—Кирбят' єва - Головні принципи та специфика освіти як социального інститута359
М О Шульга - Головні проблеми та технічне переоснащення систем теплопостачання336
Е С Безлюбченко, В В Безлюбченко - Город должен быть комфортным для жизни239
К В Купченко - Городская политика екатерины ii и ее реализация в смоленской губернии440
В А Лелюк - Городские системы методологии управления и реинжиниринга266
Ф С Балев, С Е Селиванов - Горючесть и процесс горения полимерных материалов598
Т Д Таукешева - Городской бюджет гхарькова наполняемость бюджета социальная направленность использования бюджетных средств222
Ю И Горбачева - Государственное управление отраслевыми и региональными аспектами формирования инвестиционного климата в украине177
В Орлова - Государственные финансовые гарантии защиты инвестиций проблемы и перспективы187
Г Д Хархан - Готовність до материнства вихованок шкіл-інтернатів для дітей-сиріт377
Г И Фильваров - Градостроительство и экология городской культуры402
- Готовність соціального педагога до професійної діяльності в етнокультурному середовищі -Л Маєвська234
А В Калінська - Готовність старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва784
В Мартинюк - Домінанти інвестиційної активності в україні265
О Лотоцька - Гра як орнаментування в наративній організації новел о генрі та аркадія любченка389
Д Воронцов, М Коханець, Л Мілкіна - Грабові ліси національного природного парку сколівські бескиди271
Н Павлюк - Деградационые процессы в серых лесных почвах опилья230
О С Соловьева - Градостроительная историко-культурная среда харькова как фактор устойчивого развития города478
В А Кодин - Градостроительный потенциал исторической застройки как основа формирования комфортной городской среды780
А В Кустов, Е Э Литвин - Графологическая продукция больных в клинике психических расстройств272
С I Нетьосов - Графічна наочність на уроках правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій820
К. Маренко, О Гавман - Досвід виробництва в країні223
Л О Гордієнко - Громада як один із педагогічних чинників у соціальному вихованні молоді великої британії297
Г Лабінська - Громадська та політична активність жіночого населення львівської області територіальні відмінності248
М Лановик - Ракурс міфічних сенсів288
А Кліш - Громадсько-політична діяльність к студинського у 1918-1939 pp308
О Кравецька - Громадсько-політична діяльність сидора голубовича у 1906-1914 рр375
М А Остапенко - Громадянські ініціативи в умовах плюралістичного суспільства283
Є Федоришин - Гроші як визначальний чинник подачі інформації у мас-медія північної америки282
Д Ю Кустов, П Я Кравцов, І В Кокіна - Грумінгова активність самців білих щурів з моделлю215
А О Ярошенко - Гуманізація вітчизняної освіти філософсько-педагогічні роздуми323
М В Працьовитий, С А Сотнікова - Група перетворень простору які зберігають фрактальну ентропійну розмірність1020
- Гуманізація свідомості майбутнього вчителя як основа формування його ціннісних орієнтацій (історико-методологічний аспект) О М Кобрій201
В І Кушерець - Гуманізація суспільного середовища як засіб упередження тероризму297
В Назарук - Гуманістичні концепції даміана наливайка у контексті барокової естетики280
А О Євграфова - Гуманітарні ідеї в мовознавстві еволюція поглядів343
О О Ріга, Е М Будянська, Н В Семенова - Гігієнічна оцінка джерел шуму у відділеннях інтенсивної терапії недоношених новонароджених237
В Р Кулінченко, О М Деменюк - Гідравліка гідравлічні машини та пдронневмопривід281
С П Саковець - Міфопоетика поезії василя стуса740
В Р Флінченко, І К Мотуз - Гідравліка та гідравлічні машини в розрахунках і конструюванні312
І К Мотуз - Гідравліка і гідравлічні машини в довідках і таблицях359
Ю М Ситник, О М Арсан, А О Морозов - Гідрохімічні дослідження річок стохід та прип'ять влітку 2000 року275
Л Пляцук, В Стороженко, Д Лазненко - Гідродинаміка плівкової взаємодії фаз у роторних ректифікаційних апаратах248
Автор неизвестен - Гідроліз поліфруктозаное екстракту топінамбура е електромагнітному полі надвисокої частоти213
М П Босак, Й С Мисак - Гідротермічні параметри кінцевої акваторії водоймищ-охолодників циркуляційної води електростанцій169
В Мельничайко - Гімн жертовному коханню лінгвістичний аналіз вірша ліни костенко любов нансена4075
О І Лугченко - Металеві конструкції1603
Т-Н М Ванькович, Я А Зінько, М В Боженко - Два методи дослідження випадкових коливань в одній істотно нелінійній механічній системі240
фізико-біологічні аспекти - Двадцять років після чорнобиля366
Е Ф Маліновський - Когнітивна значущість повторів320
И Е Таранов - Движение весомой пластины в вязкой жидкости между двумя параллельными плоскостями267
В Ф Губарь, М В Веремеенко - движение пыли в циклонах с учетом влияния инерционных эффектов относительного движения частиц241
історіографії О С - Наукові записки300
В В Морозов - Дворянство лівобережної україни і література другої половини ХІХ -початку ХХ ст323
- Дворянство у земстві привілейована група чи органічний елемент всестанової інституції232
автор неизвестен - Дворянський рід бантишів в історії катеринославщини422
Ф Тихомірова - Двоїсте системне моделювання процесів інтеграції та диференціації наукового знання486
В П Шпачук, Я В Плотницкая - Двумерное преобразование лапласа в задачах теории упругости321
Н Э Ткаченко - Демотивация персонала организации сущность и причины514
В Ликова - Дві колонізаційні кампанії на землі південної україни в першій половині XIX ст870
Р Г Геворгиз, Ю Н Головня - Деградация пигментов у spirulina platesis nordst geitl в условиях голодания по фосфору244
Н Э Ткаченко - Демотивация персонала организации сущность и причины547
М Зеленько, С Неділько - Деградація високотемпературних надпровідних матеріалів на основі талію219
С Ошурко - Декоративно-прикладне мистецтво на уроках трудового навчання у другій половині ХХ століття1263
О Б Новобранець - Домінанта драматургічної донжуніани379
У Ільницька - Демократизація оборонної сфери через реалізацію механізмів цивільного контролю над збройними силами350
В М Козел, Д А Степанчиков, М В Федьович - Демонстраційний експеримент на екрані комп'ютера234
В О Кротова - Екологія довкілля охорона природи512
Н В Сысойлов - Демоэкосистемный подход к оценке градостроительных и архитектурных аспектов обеспечения комфортности среды мегаполиса234
І М Писаревський, Т А Пушкар - Державне регулювання економіки методичні вказівки до виконання контрольної роботи366
- Державне регулювання промисловості в роки непу В Гринчуцький361
І Сидор - Державне регулювання цін на продовольчі товари вітчизняна практика та необхідність її удосконалення284
В Д Бондаренка, І М Мищака - Державно-конфесійні відносини в україні263
Ф. Стефанів, І. Стефанів - Державне регулювання ціноутворенням та цінова політика підприємства303
Н В Багацкая, Б Нуришад - Дерматоглифические маркеры ювенильного ревматоидного артрита у детей и подростков307
В Шуйская - Здравоохранение в тернополе в 1772 1916 годах261
М В Говта - Дерматогліфічні малюнки населення екокризових територій249
А А Чупрынин, Г А Степанова - Деформирование тонкостенных цилиндрических панелей202
Автор неизвестен - Деякі аспекти бойовго застосування бронеавтомобілів українськими арміями214
Т Ю Редзюк - Деякі аспекти бухгалтерського обліку у учасників будівельного процесу, проблеми та можливі шляхи вирішення195
Л Маєвська - Деякі аспекти етносоціокультурної програми вивчення світу дитинства271
В Ф Харченко - К расчету наружного освещения городов252
А А Пилипенко - Деякі аспекти моделювання організаційних змін300
В І Шевченко, Б М Коржик - Деякі аспекти небезпеки та оптики ризиків211
Т Кузь - Деякі аспекти покращення комерційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу197
Т Кузь - Деякі аспекти покращення комерційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу240
А В Прус - Деякі аспекти прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії429
В Лобас - Деякі аспекти психології науково-технічної творчості202
А Й Капська - Деякі аспекти соціального виховання студентів у сучасній вищій школі266
М Джура, С Нікіпчук - Деякі зауваги щодо української виразні в царині транспорту та шляхів221
К Прокопишак, Н Ціцька - Деякі особливості розвитку карпатського регіону399
О О Мазурок - Деякі не розщіплювані р-групи над своїм циклічним комутантом964
О Б Васильківська, Л М Зуб, Н М Барщевська - Деякі особливості сучасного гідробіологічного режиму пониззя р берда517
Н Ю Мущинська - Деякі теоретичні аспекти проблеми тішзацгї економіки214
Н Клімова - Деякі питання методики оцінки стану забруднення ґрунтів унаслідок нафтогазовидобутку258
А В Шишков, В З Шишков - Деякі питання формалізації управлінням охороною праці178
Ю Древницкий - Деятельность владимира старосольского в усдп в начале ХХ века229
В В Рябчій, Ю Є Хомяк - Деякі проблеми при геодезичному встановленні меж земельних ділянок та шляхи їх вирішення433
В П Гатило - Деякі теоретичні аспекти щодо суті корпоративного управління в умовах ринкового реформування економіки281
Б Г Троценко, АА Солодовников - Деятельность югниро в 2008 году итоги проблемы и предлагаемые пути их решения219
А О Довгань - Дж бруно про місце інтелекту в структурі пізнавальних здатностей суб'єкт-ентузіаста221
Т І Макарова - Кредитно-модульна система навчання410
Г Колодкевич - Джерела варіативності текстів василя стуса216
О М Пєтухова - Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості україни430
В Уніята - Джерельна база та історіографія дослідження життєвого шляху никифора гірняка303
Є М Гелеверя - Джерельно-інформаційне забезпечення моніторингу стану та розвитку житлово-комунальної сфери439
С Б Гордиенко, В В Домарев - Диагностика отказов в инфокоммуникационных сетях209
Г Лысенко - Динамика экотопических характеристик ямской степи209
Т И Михайлова, Л А Лось, В Л Вижунов - Диагностика функциональной готовности в ациклических видах спорта в конкретной возрастной группе203
К Деревянко - Диалектика пушкина и диалектика гегеля эстетические принципы506
Л Вакарюк - К вопросу о типологии сравнений925
Л Пєтухова - Дидактична модель формування інформатичних компетентностей у майбутніх учителів початкової школи358
О М Спірін - Дидактичні засади організації навчального процесу за кредитними технологіями339
М Зайцев - Культурологія і принцип доповнюваності275
Я Я Матвісів - Дидактичні засоби формування економічних понять в учнів основної школи на уроках трудового навчання581
О М Спірін - Дидактичні моделі в проектуванні кредитно-модульної технології на рівні викладача234
О В Безпала - Проблема сепаратизму в україні1567
І В Савенко - Дидактичні принципи створення навчального курсу основи графічного дизайну315
С С Петровський - Дидактичні умови застосування методу проектів у профільному навчанні старшокласників274
А Є Потапова - Дитяча література підходи та критерії перекладу2968
С М Денисенко - Дидактичні функції інтерфейсу користувача електронних освітніх ресурсів283
Ю А Срібна - Дизайн-освіта як складова професійної підготовки вчителя технології357
О А Ромахова - Динамизм и статичность системы администрирования на предприятии301
О Кунах, А Жуков - Динамика сообществ почвенных животных с позиций теории нейтрального разнообразия226
В Г Саенко - Динамика успешного прохождения квалификационного экзамена каратистов в процессе совершенствования от новичка до мастера217
И А Кулик, С Н Харченко - Динамическое адресно-векторное сжатие двоичных последовательностей271
Г О Сімахіна - Динаміка біотрансформації та поведінка при заморожуванні бюкомплексу ягід малини463
В Н Ивакин - Динаміка відмов елементів леп у процесі експлуатації253
О В Євтушенко - Динаміка виробничого травматизму в харчовій промисловості україни479
К В Костюк - Динаміка вмісту вільних жирних кислот у клітинних мембранах водоростей за дії токсикантів350
А І Тернова - Динаміка нульсуфіксального творення іменників pluralia tantum249
Т М Смольская, MT Гончарова, Л С Кипнис - Динаміка вмісту нітратів і нітритів у питній воді кременецького району у весняно-літній період497
- Динаміка ерозійних процесів у природних територіальних комплексах верхньої частини басейну південного бугу -150
В Ф Нефедченко, A M Юнда - Динаміка магнітного моменту наночастинки в осцилювальному магнітному полі349
І С Загурська - Динаміка самооцінки творчих здібностей учнів в учбово-творчій діяльності234
В Л Яровий, Л Якобчук - Дослідження в'язкості пивних дріжджів250
В М Шевченко - Динаміка та причини зростання протестного потенціалу сучасного українського суспільства450
В П Ганзуленко - Динаміка чисельності громад римо-католицької церкви на півдні україни в 20-30-ті рр ХХ ст471
М Є Лугай - На чолі житомирського педагогічного380
І П Чупашко - Диригентсько-хорова діяльність володимира василевича у 40-50-их роках ХХ століття452
Н Г Колошук - Дисидентські поетичні послання 1970-х років у порівняльному аспекті315
М Яковенко - Дискусійні аспекти проблемного поля сучасної естетики680
З Сушко - Дискурсивна перекладацька практика юрія лісняка у контексті перекладів шістдесятників523
А Барвин, И Багринцев, В Стороженко - Диспергирование пигментов и красителей в бисерной мельнице995
І О Трухін - До питання про психологічну структуру конфлікту223
О П Герасимчук - Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві630
К Бугайчук - Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах мвс україни сучасні проблеми та форми впровадження443
Н Лебединцев - Любовь и власть в поеме сосюры мазепа282
Т Н Габісонія - Дисфункція адипоцитокінів та зміни ліпідного профілю у хворих на стабільну стенокардію та ожиріння210
О Ю Пилипенко, Я І Засядько - Диференціальне рівняння визначення швидкості намороження льоду на вертикальній циліндричній поверхні278
М Нецветов , В Корниенко , В Никулина - Диференціація профілю ґрунту за швидкістю лесіважу в експериментальній моделі264
И В Матвеева, Г Я Дрозд - Дифференцированный подход к утилизации накопления осадков сточных вод186
Г В Бабинська - Реальность или виртуальность313
П А Дьяченко, Н Д Чемич - Дифференцировка т-лимфоцитов при хронических вирусных гепатитах367
дослідник невідомої педагогічної спадщини я а коменського - Дмитро чижевський353
О Васильєв - До питання визначення сутності ринкової інфраструктури220
Автор неизвестен - До 120-річчя від дня народження ігоря івановича сікорського382
Л І Тимочко - До вивчення фауни діапріїд hymenoptera, proctotrupoidea diapriidae чернівецької області208
М Кітов - До питання визначення основних етапів розвитку руської національної філософії286
- До питання державної регуляторної політики як складової економічного зростання С Б Тимофієва, С І Штефан, Д В Жиляков177
А М Плешкановська - До питання екологічного упорядкування функщонально-планувальної структури міського плану190
І М Матінчин - До питання зародження нового етапу духовної пісні в галичині кінця хіх- першої половини хх ст332
А І Заславськии, Я І Засядько, В І Павелко - До питання зменшення витрат енергоносіїв у камерах сушіння239
В В Восканян - Об одной проекционной постоянной218
Н О Мороз - До питання періодизації становлення громадянського суспільства україни332
- До питання про важливість дослідження підприємницького середовища в ринкових умовах220
Л І Дябел - До питання про соціальну адаптацію студентів-першокурсників222
Н Ю Тодорова - До питання про розвиток актуальних компетенцій менеджера в системі сучасної бізнес-освіти557
В С Виздрик - До питання становлення українського таємного університету у львові327
Г Гончаров - Дослідження ефективності дії фосфатних сумішей313
І Бенько, Л Гуцайлюк - До питання створення фонду універсальних послуг179
Ю Л Винников, А В Яковлєв, В С Яковлєв - До проблеми визначення несучої здатності паль із застосуванням пенетрації271
П М Мартинов - До проблеми правового захисту трудових прав працівників288
В В Горбунова - До проблеми викладання курсу експериментальна психологія501
В В Горбунова - До проблеми методологічних засад експерименту в психології518
Н В Захарчук - До проблеми педагогічних досліджень міжкультурної комунікації271
Н В Захарчук - До проблеми педагогічних досліджень міжкультурної комунікації270
А Кадикало - До проблеми психофізичного відношення у постмодерністській парадигмі229
А А Левченко - До проблеми сутності самоосвітньої діяльності майбутніх учителів214
Н Хребтова - До проблеми реалізації мотиваційної функції навчальної книги оцінювання дизайну підручника257
О А Сидоренко - До проблеми соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування1829
автор неизвестен - Опис до патенту на винахід175
Н Кучма - До проблеми теорії і класифікації літературно-критичних жанрів638
Н П Топішко - До теоретичних засад сзн категорія відчуження як глибинна ознака соціально-економічних відносин сучасного суспільства232
Г Ч Курінний - Екологія мислення інвентаризація184
В Куліш, О Лисенко, В Коваль - До теорії плазмопучкового супергетеродинного лазера на вільних електронах529
Г В Утєшева - До історії лекційної роботи катеринославського наукового товариства на початку ХХ ст329
О Дрябченко - Земельна власність і приватизація215
А В Селецький - До історії розвитку систем робітничої підготовки в україні471
П Чорнобай - До історії формування традицій національного гірничого університету171
поч ХХ ст - Доброчинність у сфері освіти україни як гуманістична традиція ХІХ507
початку ХХ століття - Доброчинність як чинник фінансування діяльності вищих навчальних закладів україни ХІХ233
М Бурундукова - Довженко і сталін проблеми взаємовідносин митця і можновладця610
О С Гребьонкіна - Ділова гра як форма активного навчання532
О М Назарук - Довіра як передумова формування позитивного соціального досвіду особистості316
учений і патріот - Доктор геолого-мінералопчних наук професор володимир васильович колодій334
Р Ю Васьковський - Коли було створено директорію унр467
Ж В Таланова - Докторський і постдокторський рівні рамки кваліфікацій теоретико-методологічний аспект241
М М Самардак - Доктрина третього риму на тлі московсько-російської соціокультурної реальності272
А А Ободовська - Дослідження системи ціностей споживачів189
О Ф Крайнюченко, Т Г Гаврилова, Ю І Максименко - Досвід вітчизняних підприємств у створенні корпоративного бренда380
Л Н Приступа - Досвід застосування спарфлоксацину у лікуванні інфекційних загострень хронічного обструктивного захворювання легень268
О К Шкодзінський Г Я Онисько - Досвід роботи інституційного депозитарію322
Н Я Креденець - Досвід становлення соціального партнерства в контексті інтеграційних процесів у європейській системі освіти271
У Новоселецька , С Сімак - Еnglish as a second language and canadian multuculturalism245
А Б Скочко, А Д Конон, Т П Пирог - Дослідження антиадгезивних властивостей поверхнево-активних речовин acinetobacter calcoaceticus285
І В Дубковецький, І Ф Малежик - Дослідження антиоксидантних властивостей плодів глоду при конвективному сушінні200
Т П Пирог, Н А Гриценко, О О Боровик - Дослідження біодеградабельності поверхнево-активних речовин nocardia vaccinii k-8252
Я С Косянчук - Дослідження біологічної активності новосинтезованих сполук379
Л В Жовтан - Дослідження й діагностика навчальних можливостей учнів268
В М Жартовський, Ю В Цапко, О Г Барило - Дослідження вогнебіозахисту тканин та паперу230
К М Олександрівни - Дослідження впливу включеності в творчу діяльність на усвідомлення здібностей в юнацькому віці1439
В Д Бондар - Еволюція мотивації як функції управління677
Г О Вікторовтча - Дослідження впливу включеності у творчу діяльність на усвідомлення здібностей у молодшому шкільному віці615
Корж Т В - Дослідження впливу електромагнітного поля надвисоких частот на біохімічні властивості гречки216
Л Білий - Дослідження впливу енергетичних полів на властивості епоксидних композитів188
М Білько - Дослідження впливу летких фенолів на аромат червоних столових вин207
Н Б Сиротюк - Дослідження впливу соціальних умов на рівень самооцінки дітей дошкільного віку810
В Левицький - Дослідження впливу ступеня зшивання на властивості опромінених ультрафіолетом епоксидних композицій231
Л В Левандовський, А П Михайлів - Дослідження впливу умов культивування дріжджів на результати спиртового зброджування сусла із зерна256
Н Д Горбова, О В Мазяр - Дослідження гендерних відмінностей реагування на ситуацію фрустрації у осіб з релігійним світосприйманням299
I Ф Максименко, О М Семенов, О О Бойко - Дослідження динаміки нагрівання пакованої продукції169
Р М Короткий - Черноморские румбы247
О Лисенко, О Кравець, С Губарев - Дослідження динаміки охолодження під час загартування сплавів зрідкого стану226
Н В Жукова, Т М Сухарева - Дослідження динаміки системи автоматичного регулювання рівня води в барабанному парогенераторі578
М М Жеплінська, Г М Біла, В М Іщенко, М В Іщенко, - Дослідження екстракту гарбуза для отримання консервів профілактичного призначення273
В М Кошова - Дослідження енергетичних напоїв з новими смаковими добавками244
К А Фисун - Оценка эффективности бренда региона386
С В Телима - Дослідження ефективності застосування променевих дренажів197
В М Жартовський, О Г Барило, Ю В Цапко - дослідження з придатності застосування вогнезахищених тканин224
Л В Лях - Дослідження ставлення споживачів до продукції підприємства171
К С Тарасова, Ю В Манжос - Дослідження залежності працездатності вибухових речовин від енергетичних показників вибухового перетворення268
О О Качковський, О В Грабовська, Н І Штангеєва - Дослідження змін просторової та електронної будови крохмалю при гідролізі268
О Кочан, Н Васильків - Дослідження зон максимального прояву похибки неоднорідності термопар265
О В Грабовська, Н І Сабадаш - Дослідження комплексної дії зцукрюючих ферментних препаратів на вуглеводний склад мальтозних сиропів150
С Г Негрш, І Г Сахно, В М Мокрієнко - Дослідження механізму передачі навантаження на кріплення виробки від фронту руйнування порід222
О В Бондаренко, Д М Степанов, О М Власов - Дослідження механічної напруги в діелектричному самонесучому волоконно-оптичному кабелі234
О А Чемерис - Дослідження операційного компоненту фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики329
Д Бородай, 1 Коломієць, М Бородай - Дослідження оптичних характеристик теплозахисних покриттів космічного корабля буран197
О М Гавва, В Б Захаревич, М А Масло - Дослідження основних напрямків модифікації відходів із пвх213
О Я Чебикін, Л П Бутузова - Дослідження особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження віл380
М Данилюк - Досягнення мелетія cмотрицького в полеміці та освіті360
В О Климчук - Дослідження особливостей розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності837
Ю Зінько - Дослідження охорона та використання геоморфологічної спадщини на великопросторових заповідних територіях західної україни587
С А Зайцев - Дослідження похибки обробки при використанні засобів активного контролю231
поч ХХ ст - Дослідження проблеми національної ідентичності українців в наукових розвідках ХІХ371
Автор неизвестен - Жизненный и творческий путь в с пака427
М О Шоронова, І С Ражик, Я В Євчук - Дослідження процесу конвективного i мікрохвильового сушіння плодів глоду235
Л В Дубинець, О О Карзова, О Л Маренич - Дослідження процесу короткого замикання у колі опалення електровоза чс8247
О Мякуш - Кристалічна структура сполук223
Б А Богословський - Дослідження процесів відновлення хроматів у портландцементі з використанням сульфату заліза219
О В Подобій, О М Мірошников - Дослідження процесів гідратації цукрози з використанням іч-спектроскопії225
І Ф Малежика - Лабораторний практикум704
О В Грабовська, Є І Ковалевська, О С Парняков - Дослідження реологічних характеристик клейстерів окисненого крохмалю316
Т В Перекупко, І Д Пелиньо, О М Басіста - Дослідження розчинення лангбейнітового концентрату у водних розчинах нітратної кислоти264
С Ш Айтов - Дослідження світоглядніх і ментальних протиріч культурних систем українського бароко і необмеженого самодержавства329
В А Терлецька, Т І Янюк, І М Зінченко - Дослідження системи безпеки харчових продуктів на основі принципів насср372
О Гайдучок - Дослідження системної моделі двосекторної економіки із виділенням енергетичного сектора239
Д В Кучинська, Т Г Белова - Дослідження соціологічних потоків покупців продукції підприємства361
М П Жуковський - Екохронографія козацького міста нікополя277
Л Бурковська - Дослідження стану готовності майбутніх учителів до дистанційного навчання202
Г М Захарчин - Дослідження стратегічних альтернатив інноваційного розвитку підприємств машинобудування292
Автор неизвестен - Експериментальна і клінічна медицина265
С Неділько, М Зеленько - Дослідження структури та властивостей талійвмісних високотемпературних надпровідників192
О В Подобій, О М Мірошников - Дослідження структурних змін у водних розчинах цукрози в присутності трет-бутанолу280
О М Колодізєв, К М Нужний - Дослідження сутності та змісту економічної стійкості підприємства277
М Бойко, В Прибыльский - Дослідження та удосконалення технології зернових екстрактів з тритикале253
Т В Синебок - Дослідження інтенсивності конкуренції на ринку602
В М Жартовський, О Д Гудович, Ю В Цапко - Дослідження токсичності продуктів горіння вогнезахищеної деревини187
Т М Погорілий - Дослідження умов некомутативності за часом при змішуванні двох речовин в нестаціонарній задачі теплопровідності542
О Ю Давидова, І В Халіна - Дослідження факторів що впливають на туристський попит в україні819
Л В Левандовський, Т О Мудрак - Дослідження ферментативного гідролізу біополімерів жита у спиртовому виробництві231
Н Штельма - Маркетингові комунікації ХХІ століття279
В Козаченко, О Пазульська - Дослідження фототермоакустичного ефекту в напівпровідниках зп'єзоелектричною реєстрацією192
І М Тичина - Дослідження ціннісних детермінант професійної переорієнтації290
В Студінський - Древляни місце і роль в давньоруській історії313
О С Шуліка - Дослідження швидкості зношування поверхонь тертя при обробці робочої рідини електростатичним полем217
А В Велігура, Л М Дегтярьова - Дослідження шляхів розробки комплексів інформаційної безпеки449
О Д Рябченко - Зміна форм власності і синергетика171
О В Фурман, М А Хоменко - Дослідження якості шихти як фактора вирішення екологічних проблем коксохімії363
Н І Гордієнко, М І Дегтярьов - Дослідження і визначення ємкості вторинного ринку житла182
І Мельничук - Діалогічність інтерактивного навчання у вищій школі573
О Фаріон - Достеменність та сенс людського буття у філософських поглядах в.і. шинкарука305
И Г Буркун - Доступность жилья как один из важнейших факторов развития рынка недвижимости195
Л Д Король - Діагностика формування національного характеру у студентів293
Т В Журавльова - Дофеноменологічна концепція брентано як тло для розвитку феноменології та аксіології ХІХ-ХХ століття260
С М Калаур - Доцільність формування конфліктологічної компетентності у майбутніх фахівців сфери послуг398
О В Фонарюк, І Г Ленчук, Л В Лось - Доцільність фрагментарного застосування в зош методів нарисної геометрії223
Б Б Шалагінов - Драматургічні засоби створення театральності в фаусті й в ґете366
О О Ракович - Діагностика пізнавальних інтересів молодших школярів1585
О П Реєнт - Друга світова війна та україна політичні соціально-економічні й демографічні наслідки270
Л С Ванюга - Друга світова війна та український драматичний театр ім івана франка в тернополі363
0 Дукачов - Діалектика духовного і матеріального виробництва224
Л А Ороховська - Друкарська культура та світський характер мас-медіа епохи відродження674
В М Слюсар - Духовна культура суспільства як чинник самореалізації особистості498
А О Ярошенко - Духовні цінності в гуманітарній освіті вищої школи та їх значення194
А Осипов - Духовність як парадигмальна засада осягнення співвідношення філософії і науки232
В Уханкіна - Духовність як смисложиттєва цінність. До проблеми визначення поняття214
І В Левіна - Діалекти в книзі гаррі поттер і філософський камінь джуан роулінг241
Г М Захарчин - Діагностика організаційної культури підприємства у механізмі забезпечення фінансової стійкості підприємства399
О А Островська, О Б Соколова - Діагностичні продукти з ознаками інновацій у моніторингу фінансової звітності249
Н Коваленко - Діалектизми у складі фразеологічних одиниць на матеріалі подільських і лемківських го461
А П Сафонов - Діапазон оптимізації теплотехнічних характеристик огороджуючих конструкцій за допомогою повітряних прошарків298
Й М Гушулей - Ділова гра як метод підготовки майбутніх економістів до професійного спілкування590
Н М Грегірчак - Дія деяких біоцидних препаратів на бактеріальну і498
Ю Древніцький - Діяльність володимира старосольського в усдп на початку ХХ століття417
П О Смоляк - Діяльність денисівського аматорського театрального гуртка в контексті культурно-просвітницького руху тернопільщини513
О М Бежук - Діяльність о левицької-басараб в українському комітеті допомоги раненим жовнірам у відні301
І В Літяга - Діяльність організацій в управлінні соціальною роботою228
М Паласюк - Діяльність петра могили в оцінці представників украінського романтизму240
М Паласюк - Діяльність петра моголи в оцінці представників українського романтизму294
ХХ століть - Діяльність польських музично-театральних товариств станіславова на зламі ХІХ601
Н О Костюк - Діяльність регентів у царині богослужбово-музичної культури україни початку xx століття380
Є В Дмитрук - Методи оцінки репутації підприємства880
С А Мірошниченко 2 - Діяльність соціального педагога по наданню терапевтичної допомоги дітям та молоді174
С А Мірошниченко - Діяльність соціального педагога по наданню терапевтичної допомоги дітям та молоді263
Автор неизвестен - Методологічні основи логістики230
О А Гурська - Діяльність українського центрального комітету у генеральній губернії під час другої світової війни (1941-1944 рр)194
А Нагірняк, М Нагірняк - Діяльність української еліти галичини на початковому етапі першої світової війни250
М Радіо - Діяльність і шрага в період проголошення і універсалу центральної ради367
Т Белоброва - Еволюція естетичних домінант в автопсихологічному дискурсі Івана Франка326
Ван Си - Еволюція опосередкувань образів китаю у європейській музичній традиції334
О Н Бажан - Еволюція жіночого характеру в прозі ганни барвінок та володимира винниченка401
О М Пєтухова - Еволюція теорії інновацій у процесі соціально-економічного розвитку суспільства379
Н В Романова - Екзистенціалізм як основа світогляду василя симоненка410
Д Ю Кошевич - Еволюція ідеї толерантності у вітчизняних та зарубіжних наукових дослідженнях494
С А Разумовский - Единая регуляторная политика в транспортной системе мегаполиса228
Я Івах - Еколого-географічна оцінка природних умов і ресурсів львівської області497
Е В Климова - Единственный настоящий читатель, поэзия серебряного века в критических работах гумилева и брюсова327
И К Шаша - Единые теоретические подходы к оценке безопасности транспортных средств228
О Д Рябченко - Енергетика в контексті альтернатив розвитку209
Автор неизвестен - Едукаційні фундуші у системі діяльності навчальних закладів на волині у ХІХ столітті206
О О Тищенко - Еквіваленти іменників жіночого роду на позначення професій у новогрецькій мові373
О Г Антоновский - Експериментальної аноксії і голодування247
Ю Суздалєва - Екзистенційний аналіз оповідання в винниченка момент та новели о гончара за мить щастя1455
О Самолюк - Екзистенція людського крізь образний світ поезій еріха вайнерта та андрія малишка243
В Гудзенко - Жанрові дифузії малої прози василя портяка931
Ю Д Бойчук, О О Пальчик - Еколого-валеологічні знання як невід'ємний компонент еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя597
М Габа, О Перхач - Еколого-географічні аспекти розвитку автотранспорту україни285
Т А Пода - Політичний вектор епохи постмодерну277
В М Боронос - Еколого-економічна ефективність утилізації відходів промислових підприємств592
В М Боронос, І В Мамчук - Еколого-економічний аналіз структуризації показників виробництв1619
Д Д Пристромова - Екологія довкілля охорона природи біомоніторинг503
Л В Левандовський, А П Михайлів , С Т Олійнічук - Екологізація виробництва спирту із зерна372
В О Іванов - Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу430
Є Скороварова - Естетичні структури ідеологічного дискурсу213
М М Заброцький - Екологічна відповідальність як вияв духовності особистості374
Г І Архіпова, Ю С Макаренко - Екологічна оцінка впливу вирощування тютюну на навколишнє середовище261
О Колтун - Екологічні напрями у географії проблеми відповідності назв змістові311
В Баранов - Екологічний опис породного відвалу вугільних шахт цзф зат львівсистеменерго як об'єкта для озеленення707
Н Захарчук - Екологічних знань старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу303
А М Шевчук - Список використаної літератури686
Й В Гриб - Екологічні сукцесії мілководь і придаткової мережі дніпровських водосховищ (типізація управління)435
І В Ярешко, І О Зель, С В Кривець - Екологія та захист навколишнього середовища240
Д А Куваєва - Економічна деонтологія менеджменту у будівництві226
- Екоморфи лишайників у місцезростаннях околиць м. іловайська- А Аверчук372
Л І Кочєва - Економіко-правове забезпечення безпеки інвестиційних відносин218
О Островська - Економіко-правового забезпечення відновлення платоспроможності вітчизняних підприємств268
І І Топішко - Економічна криза як відображення кризи економічної теорії та економічної політики230
С В Максимов - Економічна оцінка доцільності блокового вилуговування уранових руд334
Г О Конотоп - Економічне співробітництво україни з зарубіжними країнами285
О В Кубатко - Економічна оцінка залежностей між здоров'ям населення та забрудненням довкілля349
Я Г Задорожна - Економічна природа і сутність фінансових потоків підприємств315
О І Тимченко - Економічний механізм розвитку малого підприємництва356
М Фалінська - Економічна сутність та аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів268
Ю Г Левченко - Економічна сутність інновацій та інноваційної діяльності в ринкових умовах господарювання387
О М Іващенко - Житомирська земля за часів київської русі285
О Л Політанська - Економічне оцінювання інноваційної продукції машинобудування у випадку ануїтетів223
Є В Лапін - Економічний потенціал підприємств промисловості формування оцінка управління477
А С Городецкий - Енергетична ефективність процесу здрібнювання185
Є М Гелеверя - Економічні основи функціонування житлових підприємств в умовах розвитку конкурентного середовища483
Р М Горбатюк - Експериментальне дослідження компонентів професійної готовності майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю409
М М Заброцький - Експериментальне дослідження взаємних очікувань учасників педагогічної взаємодії338
Г А Циганкова - Експериментальне дослідження магнітного поля в дископодібному електродинамічному гальмі365
О Варчук - Проблеми визначення поняття витрати383
М М Заброцький - Експериментальне дослідження соціально-психологічних характеристик вчителя як суб'єкта педагогічного спілкування343
В Колбаса, Я Замора, А Ліннік - Експериментальні дослідження доочисника головок коренеплодів роторного типу240
В Д Погребенник А В Романюк - Експериментальні дослідження потенціалів іоноселективних електродів229
А Чорна - Експертиза сухих молочних сумішей для дитячого харчування що реалізуються на ринку україни503
І Сівчук - Зв'язок конфліктів з інноваційним розвитком228
О Шершньова - Експертне опитування в системі прийняття рішень у галузі регіонального управління туризмом339
П Ю Саух - Експлікативні зміни сучасної освіти в контексті трансформацій науки постіндустріального суспільства243
Автор неизвестен - Патент на винахід354
Шашло Н В - Експортний маркетинг в діяльності підприємств апк україни1677
В В Платонов - Експрес-метод для поточного контролю кольоровості кристалічного цукру-піску278
С О Швачко - Екстеріоризація синтаксичних лакун у художньому дискурсі (типологічні аспекти)258
Л Мацевко-Бекерська - Екстрадієгетичний наратив малої прози тимофія бордуляка676
Галинська О М - Екстралінгвальні та інтралінгвальні фактори виникнення інтертекстуальної фразеології518
М Г Хламов - Елементи і технічні засоби нукових і аналітичних приладів233
В А Свідерський, А Д Пєтухов, Д Г Шустинська - Екструзійні пшополіолефши удосконалення методів їх виробництва і властивостей219
О А Борисенко, І А Кулик, О Є Горячев - Електронна система генерації перестановок на базі факторіальних чисел270
О В Єпіфанова, В В Савельєва - Електронний каталог як платформа для створення електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки224
В Я Воропаєва - Електронні ресурси нтб доннту джерела формування і особливості доступу292
А В Ткаченко - Історія педагогіки355
А Є Носенко, Л М Козловська, Л В Костик - Електропровідність та іч-поглинання монокристалів znw04cr278
О В Коваленко - Елементарна соціальна структура як парадигмальний конструкт у складі соціологічного образу мислення255
О П Макаренко - Казкове коло бориса харчука192
Н Є Трегуб - Елементи дизайну в контексті проблем віде оекологічної комфортності міського середовища307
Н Луців,В Юзевич - Елементи математичного моделювання гідробіологічних характеристик водних екосистем260
А П Золотницкий - Интродуцированной в черное море357
А М Гедзик - Елементи технічного конструювання в професійно-графічній підготовці майбутніх учителів технологій309
О А Удич - Елементи інтеграції мистецтва та лінгводидактики в роботі фольклорного ансамблю254
А В Бородулин - Модель радиоканала мобильной связи364
С К Топачевський - Еліпсис як прояв етикетної компресованості синтаксичної будови англомовного рекламного тексту852
В Федорко, А Коструба, Я Скоробогатий - Еліпсометричні дослідження адсорбції поліметакрилової кислоти на склі203
ХХ століть - Емансипація бально-маскарадної культури катеринослава на зламі ХІХ476
A І Соколенко, О Ю Шевченко, В А Піддубний - Енергетичні потоки харчових виробництв226
складова ефективності діяльності підприємства - Енергозбереження447
М Бордюк, Т Шевчук - Енергетичні взаємодії структуроутворень гетерогенних полімерних систем на основі лінійних аморфних полімерів280
В М Філоненко, М О Прядко - Енергозбереження в бурякоцукровій галузі. реальний стан та перспективи344
О М Гунько, П Л Шиян - Енергозберігаюча технологія брагоперегонки в спиртовому виробництві243
С Повторева - Епістемологічний статус поняття структури у структуралізмі та постструктуралізмі249
В М Андреев - Етика службових стосунків в інформаційній безпеці338
С Повторева - Епістемологічний статус поняття структури у структуралізмі та постструктуралізмі230
В Гаськевич - Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів пасмового побужжя236
Т Бідованець - Естетична функція образів-символів у поемах івана драча463
М М Рудик - Ескізи до огляду української інструментальної музики останньої третини xx ст цикли п'єс сонати349
В В Левченко - Естетика філософії г с сковороди інтерпретації зворотного шляху в майбутнє постмодерну532
мова кольорова - Професійна мова391

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22