Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
О І Іванова - Естетичне середовище як складова частина виховного процесу студентів вищих навчальних закладів1118
Л Д Бабушка - Естетичний абсолютизм та релятивізм у системі цінностей234
Г В Крайчинська - Етимологія польських та українських нумізматичних255
В Москалюк - Естетичний світ українства у вітчизняній літературній спадщині289
М С Назаренко - Есхатологія та футурологія як два способи прогнозування історії372
Д Тишенко - Етапи формування стратегії інноваційного розвитку підприємства326
початок ХХІ ст - Етапи розвитку концепцій морального виховання у педагогіці сша 60-ті роки ХХ303
Автор неизвестен - Етична проекція історичних аналогій дума про братів неазовських244
О І Відоменко - Ефективність діяльності підприємств торгівлі802
О С Троцька - Етичне виховання учнівської молоді на засадах екоетики методичний аспект370
М М Забродський - Етичні дилеми в педагогічному спілкуванні постановка проблеми803
М Пашкевич - Ефективне управління інвестиційним потенціалом підприємств україни335
В В Горбунова - Етичні та правові аспекти роботи практичного психолога у закладах освіти370
М М Заброцький - Етичні та правові аспекти роботи практичного психолога у закладах освіти287
С С Чорноус - Жанрова своєрідність подорожей юзефа ігнація крашевського199
О Коломийчук - Етнічна ідентичність бойків крізь призму календарної звичаєво-обрядової практики міфологічний аспект588
П П Москвін, О К Ткаченко, Д А Степанчиков - Ефект гіббса-томсона і фазові рівноваги на непланарних межах поділу в системі ba-sr-fe-o253
А Оксентюк, Р Оксентюк, Б Оксентюк - Ефективне управління персоналом запорука успішного функціонування організації296
В Кулінський, В Ратушна - Ефективний гамільтоніан системи вокол1 трикритичної точки219
М Я Штейнман - Кибуцы возникновение достижения проблемы269
Н О Микитенко - Ефективні методики формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей455
О Хижняк, А Запольський, В Демченко - Ефективність алюмінієвих коагулянтів різної основності при очищенні природної води319
І В Басапцов - Ефективність використання бюджетних коштів у галузі капітальних вкладень проблеми та шляхи їх вирішення286
В Є Шапкін - Ефективність використання малих доз аторвастатину для корекції гіперліпідемії у хворих похилого віку199
Ю М Резніченко, В Ю Виговський - Ефективність використання флокулянта в процесі вапнокарбонізації зі ступінчатим підвищенням рh186
М Д Чемич, К С Половян - Ефективність ентеросорбентів та пробіотиків у лікуванні гострих кишкових інфекцій249
В В Волік - Ефективність методики навчання студентів-міжнародників читанню англомовних публіцистичних статей за фахом367
М М Картава, О А Єщенко, В Г Мирончук - Ефективність проміжного підігріву утфелю останнього продукту в перемішувачах-кристалізаторах208
П Б Гурвич - Ефективність формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів309
С Бородіца - Жанрова структура роману апостол черні о кобилянської1604
1929 рр) - З історії житомирського педагогічного інституту (1919263
О Бровко - Жанрово-структурний елемент новели у прозі павла маляра та ігора костецького362
О Ю Супрун - Жидкостекольные композиции для защиты строительных конструкций от коррозионных воздействий237
В Б Череватюк - Звичаєве право в дослідженнях івана лучицького204
О М Іващенко - Житомирська земля за козацьких часів (кінець XVI-середина XVII ст)264
О М Іващенко - Житомирська земля за часів монголо-татарської навали і литовської доби261
В В Біліченко - Життєвий цикл стратегії розвитку виробничих систем у ринкових умовах310
В О Климчук - Життєвий шлях творчої особистості принципи біографічного дослідження за допомогою сценарного аналізу е берна646
О Глухов, І Агурова - Життєздатність популяцій в умовах відвалів вугільних шахт донбасу269
В Н Калюжный - Логика (концепт и коннотации)169
С С Андрєєва - Журнал подорожі до криму консула олександра нікіфорова 1763 р як джерело до вивчення історії нової запорозької січі206
Автор неизвестен - З досвіду впровадження положень болонської декларації у вищих навчальних закладах донецька162
Н В Лобко - З історії запровадження метричних книг на українських землях393
Я Р Горак - З'їзд українських музик 1899 року до історії незреалізованої події348
Т Е Божко - Забезпечення якості поверхневого шару деталей із порошкових матеріалів при шліфуванні356
параска плитка - За традицією володимира гнатюка осмислення діяльності фольклористичних імен анастасія качкан252
основна мета регулювання соціально-трудових відносин - Забезпечення гідної якості трудового життя240
T A Говорушко, І П Ситник, С В Антонюк - Забезпечення фінансової рівноваги підприємства на основі управління грошовими потоками237
С В Стахурська - Забезпечення інноваційного відтворення основних засобів виробництва підприємств харчової промисловості249
О С Костюк, Н І Кара, Л І Сопільник - Забезпечення інтегрованої діяльності підприємств-учасників ланцюга поставок208
О Луценко - Завдання психодіагностики. психодіагностика в сфері прикладної психології477
В Баран - Криза постачання в західній україні 1939-1940 рр375
А Ю Гончаров, А Б Зотов - Зависимость удельной продукции микроводорослей от обеспеченности поверхности клеток биогенными элементами212
Ю А Шереметьєва - Загально-теоретичні аспекти проблеми змісту професійної освіти247
И П Сергеев - Рим и пальмира в III веке н э208
О М Галус - Загальнотеоретичні підходи до управління професійною підготовкою фахівців у внз295
С Скворцова - Загальні проблеми підготовки педагога до інноваційної діяльності240
Ю І Мельник - Задача як засіб формування дослідницьких умінь учнів443
О А Борисенко - Загальні підходи до побудови систем числення в сучасних електронних системах531
Э Б Хоботова, М И Уханёва, Е Н Скляренко - Загрязнение тяжелыми металлами почв лесопарковой зоны г харькова338
У Чіпак - Концептосфера еросу в художніх творах митців301
И В Мезенцева - Загрязняющие органические вещества в верхнем слое морских донных отложений по результатам мониторинга на морской сети230
А Никифоров - Задачи защиты и управления решаемые терминалом контура нулевой последовательности сети172
А П Никифоров - Задачи защиты и управления, решаемые терминалом контура нулевой последовательности сети181
Автор неизвестен - Задачи и проблемы внедрения новых систем автоматизации библиотечной деятельности338
А Л Борисенко - Комбинаторное сжатие информации245
Ю Ситько - Задачи истории методологии отечественной лингвистики применительно к функционально-прагматической методологии288
В Н Козин - Задачи экспериментальных исследований работы жидкостно-кольцевых машин в компрессорном режиме и их техническое содержание230
Н Левицька - Законодавча політика в галузі вищої духовної освіти україни кінця ХІХ- початку ХХ століть276
М Зуб - Закономірності приципи методи забезпечення ринкової інфраструктури попиту і пропозиції робочої сили203
автор неизвестен - Морська гідробіологія240
Н В Якса - Закономірності професійної підготовки майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії201
О В Суберляк, О М Гриценко, Х Я Гіщак - Закономірності синтезу йонопроникних та електропровідних пвп-вмісних гідрогелів204
Автор неизвестен - Тranslation encyclopaedia britannica158
І М Страшинський - Залежність деяких функціональних властивостей фаршів від якісних характеристик фосфатвмісних добавок291
О С Ралко - Залежність організаційної структури управління від стадії життєвого циклу організації597
Л Дубицький, Н Наливайко, Є Кравенська - Залежність са2+-акумулювальної функції мітохондрій печінки від віку тварин192
В Чигінь, О Проць, С Карпяк - Залежність струму корони від тиску повітря193
ХХ століть - Західноподільське кахлярство кінця ХІХ529
Т В Оніпко - Залучення державою споживчої кооперації україни до забезпечення продовольством армії в 20-ті рр ХХ ст171
Ю Ю Усенко - Залучення приватного сектора в галузь комунального господарства222
Г Л Демочка - Здравоохранение в период гетьманского государства186
О В Грищенко - Заместительная терапия в хирургической менопаузе у женщин с фиброзно-кистозной мастопатией229
М Л Содин - Замечание о предельных множествах субгармонических функций натурального порядка в плоскости294
В Ю Калініченко, Д В Риндюк - Опис на патент186
В Е Терновцев, Г М Кочетов - Замкнутая система очистки промывных вод линии никелирования гальванических производств368
Н В Без'язична - Запалення слизової оболонки протезного ложа при лікуванні адентії знімними протезами з застосуванням м'яких підкладок218
А Д Єсипенко - Запобігання виникненню аварійних ситуацій на штучних спорудах метрополітену208
1939 р) - Зародження системи соціально-педагогічної підтримки безробітної молоді у німеччині (кінець ХІХ ст338
О Луценко - Опис тесту факторизація тесту265
- Зародження та розвиток теорії економічної ефективності у працях вчених-економістів XVI-XX ст- Н І Климаш297
А Оксентюк, Р Оксентюк, Б Оксентюк - Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом375
М Ткачук - Західноукраїнська мемуаристика історія і поетика249
О Батіщева - Зарубіжні стандарти оцінювання ефективності роботи законодавчих органів методологічні аспекти314
С.Ілляшенко, О Олефіренко - Засади малого науково-виробничого підприємства176
Н О Ємельянова - Зміни хімічного складу солоду при його ферментації279
М В Полховська - Засоби вираження категоріального значення буття в ранньоновоанглійській мові462
В Б Кузнецов - Засоби вираження непрямого мовленнєвого акту квесетива в англо-українському перекладі192
М Семенюта, О Олійник - Збалансованість деяких видів графів262
Н Захарчук - Засоби подолання стереотипних уявлень у процесі підготовки студентів до міжкультурної комунікації399
С М Голубєва - Застосування авс аналізу у діяльності інтернаціоналізованої частини241
1920 Ж В - Збройні сили директорії унр історіографія проблеми243
І М Цідило - Застосування апарату нечіткої логіки для оцінки репрезентативності експерта373
Б І Сокіл - Застосування асимптотичного методу та ateb-функцій для побудови розв'язків неоднорідних крайових задач299
Г Осадча - Облік транспортно-заготівельних витрат537
- Застосування багатопараметричних автоматичних регуляторів для управління складними об'єктами- Д Кроніковського230
Н І Климаш - Застосування вартісного підходу в процесі управління підприємствами кондитерської промисловості516
І Я Тишик, Я Р Совин - Застосування вейвлет-перетворення сигналів локації у доплерівських пристроях охоронних систем203
Н І Штангеєва, А Н Савич, Л С Клименко, О В Дубовець - Застосування вітчизняного антисептика нобак для дезинфекції екстрактора172
М А Шугай - Застосування гештальт-підхіду до вивчення когнітивних процесів важливих для професійного становлення майбутніх психологів130
І Теплицький - Застосування дидактичних можливостей використання штучного інтелекту в курсі Інформатики231
A M Ткачук, А Н Ткачук - Застосування диференціальних рівнянь при розв'язуванні задачі з дифузії що супроводжується хімічною реакцією381
Т А Присяжнюк - Застосування елементів структурно-логічного мислення до розв'язання задач засобами низхідного проектування170
Н Л Кузьмінська, Ю О Васютинська - Застосування закона ципфа в лінгвістичних дослідженнях321
Є І Овчаренко, О М Ляшенко - Застосування класифікаторів витрат в управлінському обліку підприємства242
В Д Далека, И П Срибна - К вопросу разработки экспертной системы198
В О Маслов - Застосування комп'ютерних імітаційних тренажерів і систем віртуальної реальності в навчальному процесі337
O I Карий - Застосування концепції життєвого циклу товару в маркетингу міста197
В Л Герман, И Е ТАранов - К гидро-и газодинамической теории смазки186
В М Пасічний, І В Кремешна, П М Сабадаш - Застосування крові в якості кольороформуючої добавки222
Я Єлейко, М Бакан - Застосування ланцюга маркова для прогнозування динаміки інвестиційних надходжень261
А А Бритюк - К вопросу о кремневых индустриях раннего энеолита438
О В Харчишина - Застосування методики осаі для оцінки організаційної культури підприємств харчової промисловості327
В П Харченко, Т Ф Шмельова, Ю В Сікірда - Застосування методів соціоніки для комплектування груп фахівців аеронавігаційних систем286
0 0 Хижняк, А К Запольський - Застосування основних сульфатів алюмінію для ефективного очищення природної води385
Е Гарт - Застосування проекційно-ітераційної модифікації методу скінченних елементів до дослідження пружного багатошарового тіла271
В І Лаптєв, Г В Назарова - Застосування системного підходу до визначення системи управління акціонерним товариством207
Г Є Чепорова - Застосування ситуаційного методу навчання у формуванні професійної компетентності студентів-економістів324
Л М Шутенко, Я О Сєріков - Застосування ультразвукових методів відбиття та наскрізного проходження пружних хвиль222
- Засухо- и жароустойчивость видов сортов форм рода aster tourn Ex l При интродукции в донбассе- Е Ковалёва381
В М Ботушанський - Питання історії україни246
автор неизвестен - Захист прав потерпілого при зміні та відмові прокурора від обвинувачення321
Г С Нагорняк - Захист інтелектуальної власності у сфері цифрової передачі даних332
І Митяй - Зв'язок критеріїв форм яєць з універсальними константами природи202
О Шановська - Заходи протидії комуністичної влади створенню громадської опозиції в добу перебудови218
О М Бурак - Заходи щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів на озеленення міст284
Н С Побірченко - Змістовий аспект поняття авторська школа301
О Й Дем'янюк - Західноукраїнські землі у державотворчих планах голови української центральної ради466
XVII століть у рецепції володимира рєзанова - Західноєвропейські поетики XVI495
В Х Далека, П М Пушков - Зменшення ресурсомісткості асинхронних двигунів311
О Гощук - Збереження культурної ідентичності на локальному рівні як реакція на вплив глобалізації193
поч ХХ століття - Збірник володимира гнатюка гаївки як джерело фольклорної традиції кінця ХІХ746
В В Горбунова - Контракт у практичній психології931
Е Т Дерді - Зв'язність тексту та її відображення в перекладах міжнародних стандартів iso з нафтогазового обладнання308
О С Кочарян, Л В Глущенко - Зв'язок образу батька з образом шлюбного партнера240
В Даренский - И кант и философия диалога парадоксы преемственности234
М В Корнійчук - Звіт про роботу науковой бібліотеки національного університету острозька академія за 2002-2009 н р429
А В Петров - Згладжуючий реактор з оптимальними параметрами для тягових підстанцій постійного струму349
А Сагайдак, О Клєщова - Українська міфологія188
О І Тополь - Здоров'язберігаюча компетентність як складова професіоналізму соціального працівника438
Г О Сімахіна - Зелена маса цукрових буряків як нетрадиційне джерело отримання білковмісних напівфабрикатів324
Е Г Мельник - Контроль витрат майбутніх періодів397
О Полисаєв - Зміна пріоритетів соціальної роботи у контексті глобальних трансформацій249
- Зміна формату влади за змістом проекту закону україни про внесення змін до конституції україни, запропонованим президентом україни152
О Л Баїк - Зміни активності ферментів антиоксиданого захисту у мохів за дії іонів міді та цинку240
І Піддубний - Зміни в політичній системі румунії в умовах авторитарного режиму 1938-1940 рр579
О Петрушенко - Зміст та значення провідних соціальних функцій утопії314
С Лаврик, С Гнатуш - Зміни вмісту сірки у клітинах пурпурових сіркобактерій thiocapsa sp за різної інтенсивності освітлення249
М Скаб, А Хуснутдінов - Зміни у вокалічній системі говірки жителів шляхтовської русі переселених на тернопілля301
О Л Зарицька - Зміст курсу інформатика на фізико-математичному факультеті за умов дистанційної форми навчання265
Н П Жовтюк - Зміст навчання професійно спрямованого діалогічного мовлення студентів медичних спеціальностей342
Я Ф Мильштейн - Первой трети хх века367
Ю Горбачова - Зміст та завдання державноїінноваційно-інвестиційної політики україни174
Р Б Гнідець - Зміст та форма як вираження суті сакрального простору в храмобудуванні україни253
Л Смоляр,Н Коба - Знання як стратегічний ресурс сучасного підприємства186
М Б Агапова - Змістова характеристика структури професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів295
О В Грищенко, И В Лахно, А Т Овчаренко - Значение гликозаминогликанов при физиологическом течении беременности212
В Ф Петрова - Значение инвестиционных проектов при разработке инвестиционной стратегии предприятия230
Л Лапшина, П Кравчун - Значение определения нитритов-нитратов как маркеров дисфункции эндотелия при сердечно-сосудистой патологии470
С Шлюсарчик, Я Циран - Значення аналітичної складової в маркетинговій концепції в створенні сили ринкового потенціалу фірми214
М М Кузик - Значення кон'юнктива у головних і незалежних реченнях у ранній латині211
М М Соколов - Маг сотрудничество во благо городов195
І Г Аль Таххап - Значення мікроелементів для забезпечення росту і розвитку дітей раннього віку283
Н Головко , С Сімененко, Н Єрьоміна - Значення фітомеліорації для покращення екологічного стану сзз ллмз530
О О Слободян - Кутське гончарство кінця ХІХ-ХХ століття443
О М Череватенко - Значення синергетики у процесі формування співвідношення форм власності в державі246
В О Орлов, Н Л Мінаєва - Знезалізнення води на установці баштового типу з ігшополістирольним фільтром305
У І Когут - Критерії класифікації витрат підприємства565
М П Омельченко - Знезараження шахтних вод товарним гіпохлоритом натрію337
В В Бевз - Зниження енергоємності продукції інноваційний шлях розвитку підприємств харчової промисловості317
В Павлов - Идентификация и идентичность как факторы самоопределения личности284
Т О Ілляшенко, Т М Лівацька - Знос як джерело оновлення формування та функціонування основного капіталу та шляхи його покращання274
А В Кошелев - Зоопланктон эфемерных солоноватых водоемов северо-западного причерноморья358
Г В Гриневич - Пояснювальна записка196
Н М Шурова, Г В Досовская, В Н Золотарев - Зооценоз мидий как биотоп для интродуцированньк видов174
А А Коротич - Зростання соціального капіталу через підвищення ефективності ділового мовлення людини221
В Ю Лісіна, О М Тридід - Класифікаційні ознаки цінних паперів250
Ю Борко - Зростання фінансово-економічного потенціалу підприємств в умовах впровадження інтелектуальної246
О Лященко - Зіставний аналіз перекладу колористики в новелі кленові листки василя стефаника578
Г Аркушин - Лемківський діалект у граматичному аспекті314
С В Кочергин, В С Кочергин - Идентификация начальных данных в модели переноса пассивной примес165
Н Э Штомпель - Идеологические аспекты создания комфортной среды в крупных городах558
Е Н Медведь - Иерархия семантической структуры языкового поля количества319
К К Васильев, Н Чихладзе - Из истории медицинских связей украины и грузии523
А Ф Строй, Н В Веденисова, Е Б Чумурина - Изменение влажностного режима ограждающих конструкций при эксплуатации зданий229
В В Приседский - Кислородная стехиометрия твердых растворов369
А А Гализдра - Изменение координации движений в условиях мышечного утомления251
Г В Досовская - Изменение некоторых показателей видовой структуры биоценоза269
С Л Хуторной - Изменения морской ихтиофауны в xx столетии у берегов одессы205
В И Саранчук, О А Чернова, Г А Власов - Изменение свойств твердого остатка при пиролизе в промышленной камере215
Е А Скрипалева - Изменчивость структуры вод апвеллинговых зон в южных тропиках тихого и атлантического океанов191
А Я Аноприенко - Пределы информатики129
Г А Лещинский, А К Дзюбенко - Измерение нестационарных параметров высокотемпературных сред185
Н И Нагнибида - Изоморфизмы пространства аналитических функций в круге перестановочные со степенью оператора интегрирования268
Автор неизвестен - Сто років польоту151
П А Сычев - Изучение биоразнообразия некоторых съедобных базидиомицетов и интродукция их в культуру339
К В Янова, В С Кутянина, Т В Рогатова - Изучение синтеза полиалкиленаминогуанидинов204
А Перхач - Карпатский еврорегион эколого географические проблемы202
В И Жуков, Ю А Винник, К В Баранников - Изучение состояния окислительной no-синтазной системы у больных колоректальным раком226
- Имагинативность междисциплинарного синтеза философии социологии и психологии –А Чернов218
Д Д Пристромова - Почвенная биоиндикация490
В С Могила - Имитационная модель технологического процесса перевозки пассажиров городским транспортом256
Е И Хованская, В В Винокуров - Имитационное моделирование тяговой сети шахтного транспорта с индуктивной передачей энергии188
И Н Щербина - Иммунно-нейроэндокринные взаимосвязи в развитии перименопаузальной патологии216
В Н Козько, Н Ф Меркулова, В Г Ткаченко - Иммунопрофилактика инфекционных болезней поствакцинальные реакции и осложнения572
А Іванов - Проблеми соціальної сфери села186
Н И Гордиенко, Т В Гордиенко, О А Листратова - Инвентаризация в процессе приватизации и аренды коммунальных предприятий193
Г В Саенко, Л И Микуленко - Инвестиции как основной фактор развития человеческого капитала211
Л М Скачек - Підприємство в інформаційну епоху156
И В Демьяненко - Инвестиционно-инновационный фактор економического роста195
Ю И Горбачева - Инвестиционный климат украины как странны-реципиента капитала127
В М Прасол, Л А Нохрина - Индикаторы качества услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве257
Д Лукашев - Индикаторное значение пресноводных моллюсков при выявлении источника загрязнения речной экосистемы тяжелыми металлами584
А С Опанасюк, А П Чекалов - Инжекционная спектроскопия глубоких ловушечных центров в полупроводниковых тонких пленках256
Ю Л Винников, В В Погребной, С В Хазин - Инженерная методика расчета свайных анкеров с уширениями по длине ствол232
Л Н Шутенко - Инновационные проекты для обеспечения жизнедеятельности города141
Г Ю Маклаков - Информационный терроризм проблемы и пути их решения435
Н Я Крижановская, Е Ю Усачева - Инновационные тенденции в проектировании и строительстве аквапарков в украине357
Е С Зеленская - Институт философии национальной академии наук беларуси язык и идентичность в условиях глобализации180
А О Пьявченко - Интегральный метод восстановления рельефа донной поверхности по картографической информации196
В П Хоружий - Интенсификация очистки природных вод на установках с волокнистыми и пшополистирольными фильтрами265
В Т Гаряжа, Ю Г Артюхов - Интенсификация процесса уваривания утфелей в вакуум-аппаратах409
O Шостак - Интерпретация библейско-христианских символов в эпопее луиз єрдрич любовные чары225
С Д Бушуев - Информационная модель системы организационного управления250
О Федотова - Интроспекция как функция фиксации впечатлений персонажа англоязычной художественной прозы463
Ю А Ситник - Информационно-аналитическая поддержка диагностики экономической надежности предприятия209
Н А Печеніна - Реабілітація 1950-х років в україні243
Н В Федоров, А М Хренов - Информационно-графическая схема расчета режимов работы электрической сети 10 0,4 кв163
В А Брянцев - Информация как показатель внешних воздействий на элементы экосистемы моря содружества191
автор неизвестен - Мета дипломного проектування573
Л В Курилов - Инфузории как компонент планктона прибрежной зоны чёрного моря210
А А Качковський, О В Грабовська, Н И Штангеєва, - Иследование изменений пространственного и электронного строения крахмала при гидролизе194
Т Г Дріга - Соціальні аспекти батьківства426
А Н Корчевский, Е И Назимко - Иследование скорости движения частиц лома цветных металлов в стесненных условиях193
И А Велит, Ю П Петренко - Иследование характеристик натриевых ламп предназначенных для светокультуры растений207
Автор неизвестен - Таблиці додатки147
А П Чабан - Использоания векторного метода определения рейтинга автомобильных шин159
А Н Ментель, Е Н Едемская - Использование vba при моделировании сетевого трафика192
А А Кроль - Использование спектрального анализа для исследования информационных потоков267
В И Торкатюк, Н М Золотова, В А Мельман - Использование акриловых клеев для соединения бетонных и железобетонных конструкций764
Ю Ситник - Использование метода экспертных оценок в диагностике экономической надежности строительного предприятия175
Н Синькевич, А Василюк - Использование механизмов упорядочения процесса сокращения доли заемных средств глобальной финансовой системы184
И В Дробецкая - Использование мочевины при выращивании синезеленой микроводоросли spirulina platensis nordst geitl в накопительной культуре342
Л Г Мельник - Использование показателей эколого-экономических оценок в решении хозяйственных задач344
В А Сапрыка - Использование системы индексов при исследовании городского рынка недвижимости179
О Валігура - Когнітивні аспекти просодичної інтерференції324
А А Кроль, О С Кроль - Использование спектрального анализа для исследования информационных потоков202
А С Черноиванова - Использование экспертного метода при оценке эффективности инвестиционных проектов205
О І Моляка - Критерії оцінки ефективності інвестицій222
Е И Назимко, С Л Букин, А Н Корчевский - Испытание концентрационного стола ско-5х2 в полевых условиях294
В Т Гаряжа, Ю Г Артюхов - Испытания вакуум-аппарата с гидродинамическим усилением циркуляции379
Н О Думанський - Класи сучасних технологій дистанційної освіти250
Л Заиграев, Ю Шеховцов - Исследование авторегенрации сажевого фильтра дизеля при работе на различны режимах194
Л Сединкин - Исследование влияния селена свинца и теллура на механические характеристики сталей826
Атамас П Й - Облік фінансування бюджетних установ428
Г В Тараненко - Исследование гидравлических характеристик тарелок провального типа с отверстиями различного диаметра267
Н А Шульга - Исследование закрытой системы централизованного теплоснабжения как сложного объекта управления165
В И Торкатюк, Чжунь Линь - Исследование демографической ситуации в китае184
Е И Назимко - Исследование изменения скорости накопления шлама в водно-шламовой системе цоф чумаковская314
Ю В Глазунов - Исследование прочности и жесткости сталебетонных конструкций247
Е И Назимко, И Н Друц - Исследование кинетики взаимодействия мелких частиц с пузырьками воздуха в процессе флотации257
И Я Зеленёва, Л И Дорожко, А С Лаврик - Исследование метода синтеза кмуу с модифицированной системой микрокоманд259
И Э Райчев, А Г Харченко, Н А Яцков - Исследование методов тестирования программных модулей обработки полетной информации241
С С Душкин - Исследование механизма образования и физико-химических показателей осадков природных и сточных вод207
Н Ю Бида, Ф Н Галиакберова, Ю В Манжос - Исследование предохранительных водногелевых вв166
Е И Назимко, И Н Друц, Л И Серафимова - Исследование процесса частиц на микроуровне флотации угольных166
В Н Кислый - К вопросу о сущности понятия эколого-экономический ущерб267
Е И Назимко - Исследование процессов взаимодействия фаз в динамических условиях при обогащении полезных ископаемых287
Г Я Дрозд - Исследование прочностных и деформационных свойств лежалых осадков сточных вод с позиций использования как грунтов254
В В Шаповалов, Е В Фурман - Исследование равновесия процес са акватации в системе [cophen2h20br]2+-h2o230
В Ф Гайворонский, А И Посторонко - Исследование режимов работы валковой дробилки при дроблении высокотвердых материалов179
В. Чорнев, К. Машко - Стан і покращення ринку155
В И Носков - Исследование с помощью математических моделей тяговых асинхронных электроприводов282
Д Ю Зубенко - Исследование с помощью математических моделей тяговых асинхронных электроприводов скоростных электропоездов231
А Н Корчевский, Е Н Назимко - Исследование свойств лома цветных металлов как объекта обогащения168
Е И Назимко, Л И Серафимова, И Н Друц - Исследование свойств реагентов-вспенивателей253
В Л Кулиниченко - К вопросу о социализации валеологической деятельности215
Е И Назимко, А Н Корчевский - Исследование скорости движения частиц лома цветных металлов в восходящем потоке188
А И Посторонко - Исследование слеживаемости поташа в присутствии поверхностно-активных веществ324
М Карповець - Модуси людського тіла у світі міста272
Ж Н Войтова - Исследование снижения декоративных свойств полимерных покрытий металлопластиковых алюминиевых и пвх-профилей193
Г В Высоцкая, З В Гончарова - Исследование стратегии как базовой категории стратегического планирования247
В P Кулинченко, В Т Гаряжа, Б Г Дидушко - Исследование теплообмена при кипении термолабильных суспензий185
А Ф Дмитрук, Т В Крюк, Л Ф Пикула - Исследование термодеструкции отходов растительного и синтетического происхождения314
В Н Старченко - Исследование трибологических характеристик фрикционных с-с композитов295
А Н Корчевский - Исследование условий разделения лома цветных металлов гравитационными методами229
І В Регуліч - Категорія канону в світовому культурологічному дискурсі250
Н Б Петрова - Исследование факторов влияния на реализацию электроэнергии на основе регрессионной модели237
Н Ушакова, А Матвеев, В Москвиченко - Исследование фильтра тонкой очистки с применением магнитных полей386
О А Шейко - Репродуктивні особливості орхідних789
В Г Воронкова - Истоки возникновения постмодернизма статус, разновидности и характерные черты307
И В Древаль - Историко-архитектурный потенциал как фактор повышения рекреационной емкости территорий городов-курортов крыма323
Б Луговой - Исторические аспекты финансовой структуры самообеспечение военных поселян киевской и подольской губерниях362
Н Н Кухарев - История и современное состояние глубоководного промысла рыб в индийском океане1281
Автор не известен - Транспортна логістика553
А Г Болебрух - История и художественная литература к специфике социальной рецепции377
60-х годах xix ст - История организации общества одесских врачей и ее деятельность в 50464
А М Тимонин - К вопросу адаптации предприятий к изменениям внешней среды357
О Й Литвак - История становления теории и практики социальной педагогики наследие польского педагога-новатора хэлэны радлиньской370
Д А Нестерова - Итоги и перспективы исследований фитопланктона северо-западной части черного моря526
Е В Холодковская - Итоги изучения фауны симбионтов промысловых черноморских двустворчатых моллюсков291
Е П Губанов, И И Серобаба, Т И Фурса - Итоги научной деятельности югниро в 1997 году250
Т А Иващенко - К вопросу о развитии инновационной инфраструктуры региона213
Ю П Зайцев - Итоги трансграничного диагностического анализа экосистемы черного моря152
В В Масловский - К вопросу научных основ единой системы планово-предупредительного ремонта газового оборудования219
И А Синегуб - Макрозообентос акватории одесского порта341
А Н Беловол, И И Князькова - К вопросу о безопасности применения нимесулида в клинической практике192
пирокатехин - К вопросу о диаграмме состояния резорцин179
О І Драган - Кадровий потенціал підприємств м'ясної промисловості673
В Н Филоненко - К вопросу о достижении европейского уровня потребления топлива290
А М Еремин - К вопросу о механизмах финансирования энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальной сфере украины194
М А Попов - Комплексный мониторинг вод балаклавской бухты352
Ю С Тучковенко - К вопросу о реконструкции волноломов для улучшения экологической ситуации в пляжной зоне г одессы260
А П Мартемьянов - К вопросу о роли ремесленного производства в жизни фракийских земель в первых веках н э372
Т Г Шевченка - Театральне мистецтво202
В Ф Харченко - К вопросу об аппроксимации вольт-амперных характеристик разрядных ламп184
Е И Назимко, Е Е Гарковєнко - К вопросу об исследовании перемещения влаги в порах осадков при их переменной проницаемости166
Е В Климова - Н гумилев как интегральная личность207
И М Миргород - К вопросу об учете типов кровообращения при определении физических нагрузок для учащейся молодежи167
Т А Иващенко - К вопросу об экономическом содержании категории инновация в жилищно коммунальном хозяйстве327
В Н Иванов, Е В Надеина - К вопросу определения остаточного ресурса грузоподъемных кранов438
А П Золотницкий1 - К вопросу организации крупномасштабного культивирования устриц в озере донузлав399
А Мельников - К уточнению категории социологическое воображение849
В В Фалько - К вопросу оценки экологического риска для человека в проектах строительства предприятий400
Д А Городецкий, А А Рассказов - К вопросу расчета вертикальных элементов каркаса242
И В Кряж, О С Качикова - К проблеме регуляции проэкологического поведения234
В И Титяев, А В Беляева, О В Шкурко - К вопросу совершенствования методического обеспечения для реформирования жилищного хозяйства207
Д С Гречко - К истории изучения памятников скифского времени лесостепной части бассейна северского донца297
Н В Новоселова - К методике массового культивирования живых кормов в условиях низкой температуры для молоди ценных1243
В А Иванов, А Н Косарев, В С Тужилкин - К истории экспедиционных океанографических исследований черного моря703
В В Приседский, Е И Волкова, И В Мнускина - К определению термодинамической активности оксида свинца в свинецсодержащих оксидных фазах314
Н Я Крижановская, О В Мироненко - К проблеме исторической ценности городских пространств385
В Е Громов - К проблеме оснований духовности человека и духовном качестве его нравственного сознания196
В Н Вандышев - К проблеме понимания природы и сущности истины философские и филологические аспекты269
И Г Кирющенко - Метод цифро-аналогового преобразования274
В П Ольшанский - К расчету максимальной высоты выброса капель испаряющихся при полете326
А А Харисов - К расчету сопротивления прямых усеченных конусообразных токоведущих элементов232
Т А Шудренко - Классификация предприятий при сегментировании рынка184
Т С Полянская - К решению сингулярного интегрального уравнения на системе отрезков225
В В Кулиш, А В Лысенко, В В Коваль - К теории плазма-пучкового супергетеродинного лазера на свободных электронах с h-убитронной накачкой208
Ю О Оснадчук - Математична статистика373
А Г Сосков - К эффекту поддиапазонного перемещения резонансной частоты при испытаниях объектов на вибронадежность258
Р Мартинюк - Кабінет міністрів україни в системі стримувань і противаг на сучасному етапі380
Р Канівець - На шляху до інтегрованого світогляду183
Л І Шевчук, І З Коваль - Кавітаційне знезараження води від бактерій роду sarcina в атмосфері різних газів181
Н І Склярук - Кадрова стратегія як основа ефективного управління розвитком міста154
Н В Махортова - Классификация неисправностей узлов колесных пар437
А В Гуцол - Кадрове забезпечення позашкільної освіти у донецькій та луганській областях 1946-1973 рр272
Т І Молдавська - Кадровий склад виконавчо-управлінських структур запорізької області у 1948-1990 рр498
Т П Басюк - Контролінг інвестиційних програм на підприємстві629
А С Близнюк - Казка о толстого золотий ключик чи пригоди буратіно як пародійно-сатиричний твір276
Л О Стасюк - Кальвіністський протестантизм як чинник соціалізації особистості219
Ю Шевченко,Ф Малежик,О Марценюк - Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв1403
Ю Б Іванов - Камеральна перевірка як інструмент адміністрування податку на додану вартість206
червень 1941 рр - Карпатська україна в контексті європейської політики, плани е бенеша та позиція москви 1939261
А В Білецький - Святослав хоробрий і свенельд294
О А Ковальчук - Категорійно-понятійний апарат дослідження проблеми професійного становлення майбутнього вчителя математики503
О Ставнича - Категорії літературознавчого аналізу в сучасній соціології літератури266
Д Д Пристромова - Система письменная справка217
О Ставнича - Категорії літературознавчого аналізу в сучасній соціології літератури 1516
О С Двуреченська - Катеринославський міський ломбард заснування та особливості діяльності260
К А Великих - Классификация функций и принципов установления цен276
М Ковбуз, О Герцик, Л Беднарська - Катодні характеристики органічних пероксидів на хімічно-активних електродах191
Н А Берлинский - Качество водной среды и донных отложений одесского порта программа глобалласт212
імені Г М - Національний авіаційний університет249
С Е Дятлов - Качество дренажных, ливневых и сточных вод сбрасываемых в море и хаджибейский лиман204
В Н Майорченко, Н И Таран, В В Калюжный - Качество жизни населения проблемы измерения204
Ю В Ковтун - Класичний і некласичний традиціоналізм практика інтерпретації285
Л С Сорока - Качество и уровень жизни населения украины теория и практика оценки385
Л П Паелютина, Е В Кирсанова - Качество морской воды в местах сброса ливневых стоков канализации212
Р В Кузьменко - Кластерний підхід організації виробничої взаємодії підприємств178
А Г Пухляк, Т А Скорченко - Кваліметрична оцінка якості згущених молочних консервів204
О Лут, О Білий - Квантово-хімічний підхід до електрохімічного процесу окиснення гліцину188
А В Царьова, Н І Беренда - Класифікація витрат згідно з податковим кодексом україни243
Р Б Гаврилюк - Класи гармонік симетричних схем обмоток електричних машин змінного струму256
Н В Сабліна - Класифікація витрат промислового підприємства відповідно до цілей управління його діяльністю356
Автор неизвестен - Культура невибаглива але перспективна165
І Я Кулиняк - Класифікація лізингу залежно від мети здійснення суб'єктами лізингової діяльності308
Д В Кучинська, Н П Скригун - Класифікація маркетингових цінових стратегій классификация маркетинговых ценовых стратегий272
А П Золотницкий - Материал и методика211
З М Бахор - Класифікація режимів навантажень трансформаторів підстанцій електричних мереж409
Л В Капінус - Класифікація реклами та її практичне значення в підвищенні ефективності управління поведінкою642
Автор неизвестен - Купажовані тваринно-рослинні жири166
В Г Брусенцов, И И Бугайченко - Кластеризация и визуализация параметров функционального состояния машиниста локомотива211
В О Безугла - Кластеризація економіки як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону189
В Смаль, І Смаль - Туризм і сталий розвиток261
В А Брянцев - Климатические изменения экосистем азово-черноморского бассейна254
Ю П Белевцов - Клинико-диагностическое значение витаминной недостаточности у больных колоректальным раком206
А Калмыков - Клиническая характеристика профессионального бронхита170
В Д Марковский, В В Захаренко, И Сорокина - Клинико-морфологические особенности карциноидных опухолей309
Ю М Нідзельська - Ключовий концепт єврейства кошерність мовне втілення у середовищі англомовного соціуму285
імені Г С - Національний авіаційний університет382
Н В Без'язична - Клініко-економічна ефективність застосування конструкційного матеріалу пм-с244
М Д Чемич, Ю К Васильєв - Клініко-епідеміологічні особливості дифтерії на сучасному етапі188
Ю Д Маляревский - Количественная оценка риска инвестиционного проекта214
В М Козько, О І Могиленець, Н Ф Меркулова - Клініко-лабораторні показники у хворих на інфекційний мононуклеоз різної етіології161
А В Сішгаївська, О М Мосейчук - Когнггивні механізми формування семантики однослівних ідіом279
Автор Неизвестен - Навчальні завдання204
В В Янковська - Когнітивний стиль як підхід до репрезентації картини світу індивіда234
К О Тележняк - Колекція пам'яток писемності в особистому архіві о і єгорова202
Ф В Сапожников - Колониальные диатомеи -спутники моллюсков-фильтраторов308
П Л Новицкий, М А Остапенко, М М Савинов - Комбинированная технология комплексной переработки бурого угля441
М Я Антонець - Комбінована система організації навчально-виховного процесу в авторській школі м п гузика458
В Смертин - Художественный образ и ноосфера212
рушійна сила економічного розвитку - Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності295
В Е Бекетов, М В Борисенко, Г П Евтухова - Коммунальное хозяйство171
Н И Самойленко, Н О Манакова - Компактная запись операторных схем298
Г Д Фадєєнко - Коморбідність і високий кардіоваскулярний ризик ключові питання сучасної медицини959
О Шерман - Комп'ютерні ігри як засіб впровадження політичних стереотипів232
Н В Самойлова - Компетентнісний підхід до формування фізичного здоров'я студентів255
О В Прасюк - Компаративний аналіз електоральної та еибіркоео-опитуеальної громадської думки310
О Б Авраменко - Компетентнісний підхід при вивченні технічних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів технології272
О Ящик - Компетентнісний підхід у навчанні об'єктно-орієнтованого програмування як основа підготовки учнів старших класів280
Н П Лазуріна - Компетентність особистості до питання конституювання проблеми284
Я Ю Манжос - Макрополе theft у семантичному просторі crime319
В О Пархомець - Компетентісний підхід як чинник модернізації змісту підготовки економістів364
І В П'янковська - Компетенція та компетентність як провідні поняття компетентнісного підходу1082
А М Білокінь - Комплекс китайгородських церков та їх місця в історії245
В В Александров - Комплекс ключевых морфопараметров для оценки состояния особей морской травы zostera marina l154
І В Морозов - Комплексна біометрична система захисту автомобіля від угону, з технологією крипто-транспондерів в системах імобілайзера226
О А Баронова - Комплексна захищена інформаційна система менеджменту внз194
Є Ю Гайко - Комплексна методика оцінки економічної ефективності концесійних проектів у сфері комунальної інфраструктури358
Л Сойка, М Дашкевич, Б Белан - Кристалічна структура сполук133
І М Сотник - Комплексна система соціо-еколого-економічних показників моніторингу ресурсозбереження на підприємстві471
О М Тридід, К В Орєхова - Комплексна цільова програма управління рухом капіталу підприємства289
М М Самардак - Список використаної літератури161
К А Науменко, Н Э Фролова, Н В Чепель - Комплексная оценка качества аромаконцентратов из растительного сырья189
О Е Гапоненко - Комплексная оценка уровня оплаты труда на предприятии204
Т А Репіч - Комплексне оперативне управління обіговими активами підприємства442
Г Ткачук - Комплексне оцінювання ефективності оренди цілісного майнового комплексу виноробної галузі225
А В Мотало - Комплексне оцінювання якості природного газу як енергоносія247
О Гохман, В Жуковський, А Попов - Комплексний метод дослідження пружних модулів248
А Лейченко (Богачова) - Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів родини physidae (mollusca, pulmonata) україни169
О В Грищенко, В В Бобрицкая - Комплексное местное лечение бактериального вагиноза162
С Неділько, О Зенькович, О Головченко - Композити на основі кераміки bi-2212194
О Оршуляк, Г Левицька, Л Дубенська - Комплексоутворення іонів zr(iv) та hf(iv) з еріохромом червоним в кальконом та кальцесом265
Р П Мельник - Комплектування української національної армії у 1917-1920 рр та її вплив на подальший розвиток військової справи в україні273
Б Остапович, Ю Семенюк, М Бужанська - Композити поліанглш-ті02 для літієвого хімічного джерела струму201
И В Древаль - Композиционное моделирование архитектурно-градостроительный объектов как фактор их эффективного формирования289
О А Ляшик - Композиційно-жанрові моделі текстів американського поетичного ренесансу в аспекті когнітивної поетики176
І В Проців - Композиції євгена станковича для кларнета соло в контексті полікультурних естетико-мистецьких і виконавських тенденцій470
Л В Лебедик - Компоненти структури педагогічної компетентності магістра економіки299
- Компьютерная поддержка обучения детей с легким отставанием в интеллектуальном развитии- Е Смирнова-Трыбульска124
Л В Кужільна - Леся українка на барикадах шістдесятників207
А А Володченко - Компьютерная технология разбиения транспортной сети на районы196
В В Гранкина - Компьютерное моделирование системы отопления с инфракрасными обогревателями513
А Г Скок - Комунікативна толерантність викладача вищого навчального закладу1258
Автор неизвестен - Компьютерные модели на базе сетей петри для оценки защищенности информационных систем438
Вахнован В Ю - Компютеризація нтб національного авіаційного університету інновації в управлінні електронними ресурсами263
Ю А Минкина - Комулятивные методы формирования эффективных энергосистем в жилищно-коммунальной сфере225
М Рибалко - Комунікативна система аргентинського танго як контекст оприявнення тендерної ідентичності191
Г Юзьків - Художній дискурс любовної лірики314
В В Вдовін - Комунікативний підхід як оптимальний засіб вивчення іноземної мови у внз249
Я О Бондаренко - Комунікативно-когнітивна характеристика мовлення персонажа201
М І Кузнецов - Комунікативно-тематичні ситуації дискурсу та аналіз його складових188
Т В Самосенкова - Комунікативно-когнітивний підхід до навчання російській мові іноземних студентів257
Л М Конопляник - Комунікативно-когнітивний підхід до навчання іноземної мови професійного спрямування студентів-фізиків1580
Л Ф Ваховська - Комунікативно-композиційна організація кінематографічних текстів невеликого обсягу206
С Пастухова - Комунікативно-прагматичні властивості консекутивних висловлювань з прислівником therefore181
В Е Глущенко - Методика формирование сеансовых ключей447
Г В Кузнецова - Комунікативно-прагматичні особливості текстів інтерв'ю в сучасній американській пресі374
М А Абисова - Комунікативні стратеги в постсучасному світі соціально-філософський аналіз324
Н Д Ткаченко - Концепти поля ментальності у зіставному аспекті332
А В Сітко - Комунікативні типи англійських речень та їх функції1168
А О Босак - Комунікаційне забезпечення планування виробництва159
М Кітов - Комуністична утопія як специфічна форма прояву віртуальної реальності377
Е А Лукьянихина - Основы экологономики250
О В Бока - Комушкативно-когштивна спрямованість казкового дискурсу363
К І Бєлоусова - Конкурентна боротьба або співпраця підприємства вибір доцільності469
Н В Васюк - Конкурентна боротьба або співпраця підприємства вибір доцільності416
Л О Норік - Конкурентний статус підприємства визначення і формалізація845
Н Л Михальчишин - Конкурентні відносини в умовах перехідної та ринкової економіки311
Р Мартинюк - Конституційна юрисдикція проблеми конституційного суду в україні861
Л С Лісовська А А Теребух Г В Рачинська - Конкурентоспроможність комплексна характеристика суб'єкта ринкової економіки282
концепції напрями відношення - Конкурентоспроможність малих і середніх підприємств213
Н Кирич - Конкурентоспроможність переробних підприємств -запорука економічної стабільності галузі та сталого розвитку суспільства255
Т В Семко, В О Безугла - Конкурентоспроможність регіону в системі циклічного характеру економічного розвитку190
Р Мартинюк - Конституційний суд україни в системі стримувань і противаг343
Р Мартинюк - Конституційно-правовий аналіз проекту закону україни про внесення змін до конституції україни145
Н В Гагіна - Конструктивна взаємодія менеджера в ситуації конфлікту292
В И Мяченкова - Конструктивные особенности и прочность центрально сжатых железобетонных элементов316
Т С Троїцька - Конструктивність антропологічного виміру толерантності філософсько-освітній аспект267
В А Сапрыка - Мониторинг городского рынка недвижимости202
І В Задорожшкова, О А Пахолюк - Конструкції малоповерхових бюджетних енергозберігаючих будівель213
В Б Верба, Б Г Демчина - Контакт пінобетону з арматурою вивчення явища його моделювання та стадійність роботи в зоні зчеплення201
М І Фолюш, О А Бундз, Г В Яворська - Контамінація мікроорганізмами експонатів глибоководних тварин зоологічного музею250
Я О Поліщук - Контекст традиції і трагедійний жанр лесі українки304
А М Мурчик - Контроверза заповеди люби ближнего как самого себя214
А М Мучник - Контроверза заповіді люби ближнього як самого себе408
М Г Гордієнко - Контроверзи толерантності та насильства в політичному та моральному розумінні265

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22