Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
И К Евстигнеева, М В Нехорошев - Морфо-функциональные особенности видов рода phyll ophora grev в условиях поля зернова черное море341
Павлюченкова О В - Морфология эмбриональной раковины и изменчивость телеоконха брюхоногих моллюсков рода viviparus фауны украины263
Н Г Калюжна - Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття система як підгрунтя дослідження системи управління підприємством670
В В Кравець - Морфологічні зміни в тонкій кишці під впливом різних ендогенних та екзогенних чиннників518
Н Г Калюжна - Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття система як підґрунтя дослідження системи управління підприємством422
A M Романюк, О В Кравець - Морфологічні зміни екзокринного апарату підшлункової залози за умов гострої дії солей важких металів180
С С Данилюк - Морфологічні особливості англомовних електронних текстів персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів360
В З Сікора, А Д Волкогон - Морфологічні перетворення легеневої тканини під впливом екзогенних чинників589
В І Конанихін, В В Андрющенко - Морфологічні та епідеміологічні особливості раку молочної залози у сумській області279
О М Кузьменко - Морфологія рекрутських та жанрових пісень у записах володимира гнатюка історична зміна прадигми512
И Н Танковская - Морфоструктура бурой водоросли dilophus fasciola roth howe в прибрежных фитоценозах района севастопольской бухты251
Я Кравчук, М Іваник - Морфоструктури третього і четвертого порядків скибових карпат294
О В Кротова - На допомогу куратору студенської молоді239
В Т Чайковська - Московіада ю андруховича не лише малий апокаліпсис411
В О Климчук, Н В Грищук - Мотивація вчителів та учнів чи існує зв'язок229
О Музика - Мотивація досягнення у структурі творчої активності технічно обдарованих підлітків303
Н Скригун, О Крайнюченко, О Безпалько - Мотивація споживачів як основа формування ефективного комунікаційного міксу215
О В Гуськова - Мотивація і стимулювання персоналу підприємства особливості відзнаки і характерні риси757
І Н Карпунь - Мотивація і стимулювання інноваційної діяльності підприємства269
Н В Науменко - Мотиви мови та мовлення в українській дитячій літературі574
В А Дмитрук - Мотиви різдва як сімейного свята в ранніх творах ч діккенса428
Д М Чирко - Мсфз як елемент виходу на міжнародний валютний ринок форекс399
Ю Г Павленко - Музеи педадогического профиля в контексте професионального становления будущих учителей сущностной аспект220
Ю Кулик - Місце моніторингу у функціонуванні бізнес-системи184
О Капічіна - Музична семіотика теоретико-методологічний досвід західних шкіл734
І О Кодирова - Музичне мистецтво національних меншин україни за роки незалежності533
О Мерхо - Міжнародний розвиток корпоративних структур у контексті питань оподаткування250
І М Назаренко - Музичний театр як засіб формування художньо-творчого потенціалу молодших школярів792
М О Михайлова - Мультикультуралізм і проблема толерантності у поліетнічному соціокультурному просторі477
Л А Ороховська - Національний авіаційний університет528
С В Захарін - Міжнародний досвід регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності й можливості його використання в україні258
І Панченко - Міжнародний досвід формування другого рівня пенсійного забезпечення в деяких країнах світу302
НЮ Тодорова - Міжнародні ділові відносини шляхами культурного задзеркалля317
Л Є Дещинський - Міжнародні зв'язки гетьманського уряду п. Скоропадського в період національної революції в україні432
В Сігова , Г Крот - Нанотехнології у будівництві і архітектурі3721
O I Драган - Міжнародні соціальні стандарти на підприємствах харчової промисловості701
О В Федотов, М С Перцовой - Мікотестування забруднення навколишнього середовища фенолом380
А В Прокіп, О М Вознюк - Мілітарне виховання учнів рогатинської гімназії (1909-1914 рр)362
плацента - Мікроелементна забезпеченість у системі мати336
А І Харук - Мілітаризація і централізація як провідні тенденції розвитку авіаційної промисловості україни у 30-х рр ХХ ст321
П Т Бубенко, Т І Світлична, А Ю Мартинова - Мінімізація проектних ризиків інвестиційно-пшоващйної діяльності промислових підприємств275
М П Коваль - Міністерство освіти і науки україни дніпропетровський національний університет345
діяльності М Г - Міністерство освіти і науки україни рівненський державний гуманітарний університет294
М Л Глєбова - Міністерство освіти і науки україни харківська національна академія міського господарства636
В Дриль - Особенности венчурного финансирования233
О М Ярош - Містичні тенденції в античній філософії геракліт ефеський351
Н С Жиртуєва - Містичний досвід іудейського хасидизму між сходом та заходом242
О В Завальний, К О Завальна - Містобудівні аспекти розвитку вулично-дорожньої мережі м харкова186
А Гофер - Містобудівні аспекти розвитку кубинської столиці гавани276
В Сімашко - Місце білінгу в сучасних корпоративних інформаційних системах315
Г В Бортнік - Місце дитини у контексті різдвяно-новорічної обрядовості255
Автор неизвестен - Місце дольника у становленні індивідуального стилю віршування293
В Собкова - Місце судового прецеденту серед інших джерел права у англосаксонській правовій системі786
І Г Смирнов - Міська логістика та створення логістичних парків в україні677
І В Орлов, Ю Ю Луцинська - Місце та роль обліку зобов'язань в історії бухгалтерської думки292
Б М Ренькас - Місце та роль профільного навчання в розвитку сучасних загальноосвітніх шкіл514
В С Сулима - Місце і значення питань енергозбереження в навчальному процесі260
Л Козак - Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства382
О С Тєлєтов - Місце трудової зайнятості населення в економічних системах та маркетингове прогнозування розвитку підприємства336
початку XX ст - Місце харчування в структурах повсякденності студентства підросійської україни другої половини XIX507
редакцією В Ф - Місце і проблеми екологічного аудиту в системі аудиторської діяльності україни348
А А Тараненко - Місце інноваційної діяльності на підприємстві в умовах структурної перебудови економіки україни186
О Тітіка - Місцева промисловість урср в 1946-1950 pp результати відбудови й функціонування694
І Волошин - Особливості радіаційної ситуації у м львові381
М Кебало - Міфологема архетипних образів у структурі натуралістичних творів німецьких та українських письменників345
Н Наталія - Навколо літер та їхньої символіки абетковий вірш у сучасній українській поезії393
М Гиршман - Особенности художественного познания645
А В Філімончук - Навчальна програма зі спецкурсу психологія спілкування510
Н Ю Лазаренко - Навчально групове співробітництво як засіб підвищення успішності студентів244
Л С Бондар - Навчально-виховна робота у харківській жіночій недільній школі х д алчевської454
Г М Мельник - Навчально-пізнавальна діяльність учнів в умовах проектно-технологічної системи369
О Д Нестерова - Навчання дискретної математики студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів333
Т М Онопрієнко - Навчання мови і культури студентів мовного вузу на основі автентичних відеоматеріалів313
Ю Курило - Навчання термінологічній лексиці у процесі вивчення другої іноземної мови220
Г Симахина - Насыщение зерновых культур минеральными элементами235
Н А Оніщенко, С Г Мащенко - Навчання іноземних мов в харківському університеті сторінки історії253
Н П Сіваєва - Навчання іншомовного міжкультурного спілкування учнів старшої школи за256
О В Грабовська - Напрямки вдосконалення технології крохмальної патоки329
М П Буковинська - Навчання, як елемент соціальної політики організацій харчової промисловості170
В Г Брусенцов, А В Шапка, А В Гончаров - Надежность железнодорожных операторов -проблемы объективной оценки356
Л А Ороховська - Національнийавіаційний університет582
О А Щербак, В С Савчук - Надсвітлові швидкості у ств до джерел теоретичних концепцій руху за світловим бар'єром306
В О Гаєвська, В А Шур - Надійність роботи внутрішньобудинкових систем водопостачання й опалення247
Н В Фігун - Особливості логістики замінних частин279
І Гороф'янюк - Назви галінсоги дріброцвітної galinsoga parviflora cav у говірках центральноподільського ареалу390
О М Мулява, М М Шеремета - Належність до класів збіжності адамарових композицій похідних гельфонда-леонтьєва аналітичних функцій519
О А Ромахова, Н В Сенина, Р Г Харьковский - Направления изменений в комплексе административного управления на предприятии225
С Марова, Т Ткаченко - Направления работ по биологической оптимизации городских территорий216
К І Фесенко - Управління ліквідністю банку316
А Е Ачкасов - Направления совершенствования подготовки экономистов для предприятий жилищно-коммунального хозяйства280
Й Лучко, Ю Гнатів - Напружений стан навантаженої внутрішнім тиском циліндричної оболонки кусково-сталої товщини590
А М Гарьковец, В В Таран - Напряжение зажигания маломощных люминесцентных ламп на повышенных частотах240
О М Сукач - Напрями вдосконалення механізму фінансового вирівнювання бюджету території279
М Лановик - Національна пам'ять як форманта літературного простору621
В М Бабаєв - Напрями забезпечення сталого функціонування та розвитку системи водопостачання м харкова275
як О В - Напрями удосконалення сучасних методів управління банківським кредитним портфелем691
М О Сон - Новые сведения о расселении моллюсков рода potamopyrgus292
Осадець С С - Напрямки використання математичних методів в оцінці фінансової надійності страхової компанії248
З А Жораєв - Напрямки удосконалення ділової оцінки персоналу на підприємстві256
В М Билобров - Некоторые биофизические аспекты самоорганизации324
Д Лазпепко - Напрямки удосконалення роторного масообмінного обладнання227
Т Р Туптало - Наративна структура оповідань-міраклів з руна орошенного димитрія туптала286
В Борисенко - Наростання суперечностей між україною і московією в 1655 рр336
Г Ступінська - Народознавча діяльність володимира гнатюка у контексті історії української фольклористики1677
В М Слюсар - Насилля в епоху глобалізації соціально-філософський аспект252
В Хопчан - Наслідки реалізації інвестицій природоохоронного призначення227
О І Шаповаленко - Насіння льону як компонент зернових сумішей для відгодівлі карпових риб494
Н Науменко - Натурфілософська символіка у поезії євгена маланюка та оксани лятуринської540
І В Козубовська - Науковий вісник ужгородського національного університету1137
І Киричок - Наукова бібліотека харківського національного медичного університету науково-дослідна робота329
Н Лубковий - Наукова та громадська діяльність євгена храпливого історіографія проблеми482
М М Пискун - О некоторых типах подгрупп близких к нормальным624
О Г Розметова - Наукова інтерпретація сутності та змісту санаторно-курортного потенціалу280
О М Пєтухова - Науковий парк як ядро інноваційних структур кластерного типу196
Д І Басюк - Науково- теоретичні підходи до класифікації туристичних кластерів401
В В Тушева - Науково-дослідницька культура майбутнього вчителя сутність поняття та теоретичні аспекти її формування626
Т В Касьяненко - Науково-методичні засади управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком на різних рівнях207
І В Кізин - Науково-просвітницька діяльність та педагогічні ідеї едварда жарського в контексті реформаторської педагогіки хх століття436
H I Климаш - Науково-теоретичні аспекти сутності понять ефективність та результативність362
І Бойчук - Науково-теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців у коледжі371
І Стойко - Науково-технічна діяльність малого бізнесу закордонний досвід310
І М Єлінов - Наукові дослідження вчених квгу-кгі-дгі в галузі металургії 1900-1930 рр217
В Махинько, Л Махинько , О Козир - Наукові підходи до пошуку асортиментних ніш хлібопекарського виробництва252
Г О Райковська - Наукові підходи та сучасний стан з графічної підготовки майбутніх фахівців у внз393
А Мельников - Социетальная экзистенция за и против363
И В Коринько - Научно-технический прогресс как решающий фактор совершенствования водоотведения250
І Добоній, М Білько, О Кораблева - Научный поход к составлению композиций из пряно-ароматического сырья для вермутов391
М М Масліков - Усихання харчових продуктів410
Л С Подлесная, С К Дуб - Национальные и общечеловеческие ценности в условиях глобализации597
А Глотов - Национальный гимн как фактор формирования национального сознания215
З Кудрявцева - Національна специфіка українського купальського фольклору семантика297
- Национальный горный университет источники фразеологичности семантики девербативов- Л Бердник177
О В Поліщук - Національний аспект аграрної політики радянської влади в криму на початку 1920-х рр284
А П Коцур, Л В Гарарук - Національно-державне відродження україни240
О В Ординець - Національний природний парк «святі гори» -осередок високого різноманіття афілофороїдних грибів у степовій зоні україни233
О Герман - Національно культурний рух на поділлі та в галичині напередодні створення товариства просвіта436
O Карабіло - Національно-етнічна єдність та ідентичність українців у трансформаційний період416
О Полисаєв, В Шедяков - Національні еліти у системі соціального управління і трансформаційні міфологеми275
Н М Гулевська - Передумови формування стійкого туризму195
В Н Лесовой, Ж Н Перцева - Начало медицинского факультета императорского харьковского университета360
А С Птушка - Невідповідність жінок морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту502
А В Шаман - Технологии дистанционного обучения318
В М Грибанов, Т В Ляшенко - Некоторые аспекты локальной кинематики и гидродинамики арочных передач новикова323
И В Левитан - Некоторые аспекты межпредметных связей дисциплины школьный курс информатики206
Е Маліновський - Повтор у тексті в світлі нових парадигм386
И В Левитан - Некоторые аспекты межпредметных связей дисциплины школьный курс информатики215
З Н Мочалина - Некоторые аспекты формирования оптимального финансового результата и ценообразования в гостиничном бизнесе254
А А Кустенко - Некоторые вопросы оптимизации трамвайного движения438
Ю А Врубель - Некоторые вопросы разработки концепции безопасности дорожного движения в республике беларусь274
Т В Михайлова - Некоторые данные по макроїообентосу филлофорного поля зернова178
В К Головенко - Некоторые компоненты белкового синтеза в экосистеме искусственных морских бассейнов одесского залива222
Д А Городецкий - Некоторые проблемы расчета плит перекрытий усиленных балками254
Ю Л Труш - Оцінка ефективності рівня якості хлібобулочної346
Е А Горин, Ю Ю Кочетков, Б С Митягин - Некоторые свойства дифференцирований в банаховых алгебрах319
В Г Сумцое, И А Гнатенко - Необхідність адаптації виробничих малих підприємств до умов зовнішнього середовища369
В П Тименко - Становлення академічної дизайн освіти314
М О Курновська - Необхідність проведення реструктуризації машинобудування254
А В Гашенко - Необхідність та джерельна база теоретичного дослідження внутрішньофірмових цінностей256
Е Г Валюта - Неологізми англійської мови сфери екології теоретичні засади322
Ю Хмарук - Необхідність та напрями вдосконалення дохідної бази державного бюджету україни344
С В Беспалова, В А Максимович, Н В Говта - Неосознаваемое и осознаваемое в психике269
В А Филыитинский - Несколько неравенств для тригонометрических многочленов340
Г Симахина, Н Науменко - Нерафинированные сахаросодержащие продукты перспективы производства и использования373
В Кулінченко,І Мотуз - Нерівномірність профілю швидкості турбулентних струменів на початковій ділянці260
М С Золотов, И В Симейко - Несущая способность и деформативность гибких железобетонных стержней402
Р В Грищук - Нетейлорівська модель процесу нападу на інформацію301
В Д Давидова - Нетрадиційні форми навчання навчальний гурток у системі народної освіти швеції286
Л В Левандовський, С Т Олійнічук, Л В Ткаченко - Нетрадиційні види сировини для спиртового виробництва345
Т П Вербицька - Неформальна зайнятість проблеми та перпективи231
Л Коврігіна - Новаторські риси роману людолови зінаїди тулуб532
У Ю Дзелендзяк, В В Самотний - Неявна математична модель послідовного двотактного тиристорного інвертора541
П Бубенко - Новая модель регионального территориального развития254
Автор неизвестен - Нове фільтраційне обладнання компанії техінсервіс335
Т В Ищенко - Новая программа и концепция системного эффективного развития городов и регионов218
Г В Ковалевский - Новая система управления жилищно-коммунальным комплексом страны, региона, города273
Е В Климова - О ненаписанной статье н с гумилева драматургия352
Т В Хом'як - Новела м хвильового арабески в контексті концепції універсальної моделі світу243
М Ткачук - Новий крок у розвитку літературної компаративістики238
Л М Хомічак, В Ю Виговський - Новий напрямок в роботі II сатурації365
Е Стоян, И Соколова, Л Рекова - Новые аспекты комплексной терапии мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава229
А Ю Акулов, В Ф Малышева, А В Ордынец - Новые для украины виды микофильных грибов263
Т Драчова - Трансформація теорії конкуренції384
- Новые направления в исследовании эффективности развития городов и регионов ¬– Т Ищенко161
В Л Авраменко - Новые направления в развитии производства полиэтилена458
Г В Ковалевский, Т В Ищенко - Новые подходы и методы эффективного развития городов223
флабимолл - Новые пищевые добавки функционального назначения350
Н И Кульбашная - Новые подходы к оценке безопасности движения в городских условиях265
Л М Кравець - Педагогічні погляди бориса харчука473
P М Гошовский - Новые тенденции сакрализации на примере храма-маяка святого николая в крыму230
А С Толкунов, С Л Богза - Новый удобный метод синтеза бензодиазепинов452
К М Назарук, И С Хамар - Нові види гідробіонтів-аутовселенців у дніпровському водосховищі331
О А Морозов, С О Федосеева, И Е Кутуков - Новый флотационный реагент для углеобогатительных фабрик украины344
Л Ромака, В Давидов, В Ромака - Нові представники структурного типу219
Б М Ляшенко - Новітні комп'ютерні технології вивчення основ лінійного програмування284
Г О Сімахіна, О М Корихалова - Нові підходи до оцінки вітамінної активності плодоовочевої сировини313
Я Г Бальон, О В Сімуров, В С Броварець - Нові підходи до синтезу 353-трийод-4-гід роксифенокси -фенілоцтової кислоти244
fe - Нові тернарні сполуки в системі tm419
О М Скороход - Новітнє інформаційно-комунікаційне навчальне середовище вищої технічної школи та його інтелектуальна складова372
Б М Ляшенко, Я Б Сікора - Новітні комп'ютерні технології вивчення транспортної задачі лінійного програмування276
С І Потапенко - Номінативний аспект композиції англомовного журнального дискурсу лінгвокогнітивний аналіз259
В Ковч - Інноваційні економічні цикли335
О Шершньова - Нормативно-правові засади розвитку туристичної діяльності в малих містах рівненщини448
В М Махинько, Л В Махинько - Норми споживання хліба в різних країнах з погляду задоволення основних потреб організму290
Л Н Вахитова, К В Матвиенко - Нуклеофильно-окислительные системы на основе пероксида водорода и гидроперита442
70-х рр XIX ст - Німецька колонізація волинської губернії в кінці XVIII412
И П Сергеев - О периодизации развития историографии античной истории195
лінгвопоетичний феномен художнього мовлення василя стуса - Нульсуфіксальні деривати265
С Л Хилько, Р Г Семенова, В И Рыбаченко - О возможности взаимодействия солей гуминовых кислот с витаминами245
Г А Сумцов, С К Шкурко, Д Г Сумцов - О возможностях цитологического исследования в диагностике первичного рака маточных труб317
Н Богдан - О выборе кальций-связывающих реагентов для растворения биоминеральньгх патологий444
И А Гавриленко, Н И Самойленко - О выборе оптимального варианта проектирования и эксплуатации трубопроводных транспортных систем261
Д В Будаев - О выборе системы автоматизации планирования санаторно-курортного предприятия203
А А Борисенко, Т А Протасова - О комбинаторном подходе к сжатию информации235
Н И Ахиезер - О максимуме на луче производной от монотонной целой функции нормального типа порядка половина328
В О Костюк - О методике факторного анализа фондоотдачи основных фондов513
К Ю Бардола - О налоговой политике арабов в VII-VIII вв в завоеванных византийских провинциях479
В А Фильштинский - О некоторых оценках величины наименьшего уклонения тригонометрических многочленов292
Н А Мильчакова - О новых видах флоры макрофитов черного моря365
В И Титяев, Н С Гетало - О проблемах внедрения экономических механизмов ресурсосбережения342
Д С Козодой, Б М Коржик - О реализации нового метода оценки и борьбы с производственным шумом173
М Г Басов - Об обобщенных произведениях бляшке на полуплоскости251
В Никифоров - О результатах фитоиндикации экотопов природных биогеоценозов среднего приднепровья372
Т И Лепейко, А Н Тищенко - О реформировании жилищно-коммунального хозяйства украины303
А Н Токарев - О целях семейного законодательства октавиана августа930
Я И Яковлева - О росте целых характеристических функций вероятностных законов329
Г К Шматком, Е И Урбанек - О техническом уровне спиртовых заводов перерабатывающих мелассу240
В О Костюк - Об анализе и взаимосвязях показателей фондовооруженности труда336
Е И Назимко, М А Ильяшов - О требованиях к качеству угольных концентратов для коксования на современном этапе944
Н А Украинец, В И Сокольник, А В Воропаева - Об использовании избыточных напоров при реконструкции водопроводных сетей города251
А А Запевалин - Об одном подходе к представлению и передаче научных знаний255
Р Ж Крутовой - Об одном подходе к созданию программы расчета энергосберегающих систем освещения217
Б Н Панов, Б Г Троценко - Об основных производственных достижениях югниро271
Н А Давыдов - Об условиях ограниченности средних заданных с помощью матриц261
С Троянски - Об условно сходящихся рядах и некоторых пространствах324
Г П Чистяков - Об устойчивости для теоремы ю в линника в метрике п леви320
С О Застровська, Л А Пасик - Об'єктивація концепту partnerwahl у віртуальному дискурсі190
А Ю Білоусова - Обгрунтування вибору стратегії конкурентоспроможності промислового підприємства528
А Гольдфарб - Обоснование выделения центров ответственности на предприятии555
В В Безсмертна, С О Рекіянов' - Обгрунтування вибору стратегії конкурентоспроможності промислового підприємства322
Т Г Бєлова, О В Безпалько - Обгрунтування стратегічних орієнтирів діяльності підприємства554
В Мідзяновська - Судовий прецедент структура, види1886
Ю С Погорелов - Обеспечение конкурентоспособности предприятия-аутсорсера на внешнем рынке520
Л Н Ладыко - Обеспечение экономической безопасности предприятия сущность и содержание332
Л Я Стрельбіцька - Обмеження конституційних прав засудженого220
І В Жолнер - Облікова політика за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку646
А Г Гольдфарб - Обоснование введения системы трансфертного ценообразования на предприятии223
Ф О Олександрівни - Образ світу представників субкультуриемо781
А А Бондаренко - Обоснование способа обогащения кварцевых песков при их гидромеханизированной добыче521
А Г Клемешев, А В Рябов - Обрабатываемость резанием высокопрочных чугунов при ремонте городского электротранспорта1328
М Зимомря - Образ карпатської україни спрямованість у майбутнє264
О В Ребрій - Образ перекладача vs образ автора взаємодія чи протидія468
К П Єсипович - Образ чарівного супротивника у французькій народній казці зразок концептуального аналізу252
Н В Науменко - Образи самоцвітного каміння у художньому світі а дімарова285
Г М Доброльожа - Образна парадигма фразеологізмів з компонентом собака624
Т О Чепурняк - Образна система поезій у прозі в голобородька та м воробйова396
Л Вакарюк - Образно-символічний потенціал лемківської пісні про кохання537
Н Науменко - Образно-стильова поліфонія сучасного українського хоку1127
В П Ольшанский, С В Ольшанский - Обратная задача динамики свободной гидравлической струи387
Н В Рублевська - Образотворче мистецтво на виставках у тернопільському обласному художньому музеї в перші роки його діяльності347
Н М Волянюк - Образотворче мистецтво та ремісничі осередки тернопільщини в контексті художньо-культурного розвитку296
автор неизвестен - Обслуговування читачів у бібліотеках навчальних закладів дореволюційного катеринослава340
А Н Гогряинов - Обслуживание потребителей транспортных услуг в логистической системе202
І Ю Гойко, І А Івасенко, Н О Гойко - Опис до патенту на винахід202
А О Погоруй - Обчислення стаціонарного коефіцієнта продуктивності виробничої лінії з двома ненадійними агрегатами433
Л В Глушенко, А К Трсфничук - Общая неорганичесная н физическая химия203
учасниця товариств січ та пласт у львові - Ольга левицька407
В Казаков, Н Тарапата - Общебиологические основания инновационных медицинских технологий контроля и управления здоровьем человека211
Г Лабинская - Общественная и политическая активностьженского населения львовской области териториальные различия205
А Клиш - Общественно-политическая деятельность кирила студийского в 1918-1939 гг274
Ю А Бранспиз - Объемное интегрирование дифференциально-векторных операций с векторами поля при постоянстве одного из них513
И В Киричок - Поиск медицинской информации в интернете249
Г О Сімахіна - Обґрунтування вибору сортів плодів та ягід для заморожування271
О В Ревенко - Обґрунтування напрямів стратегічного розвитку на основі оцінки внутрішнього середовища підприємства189
С И Стахорская - Определение цели при финансовом планировании208
А В Штереверя - Обґрунтування необхідності запровадження збалансованої системи показників на підприємствах україни409
Ю Л Труш - Обґрунтування основних шляхів підвищення управління якістю продукції397
І С Гостєва - Поняття та види інтегрованих підприємств941
Т І Лепейко, Ю В Котелевська - ОбҐрунтування послідовності проведення брендингу194
- Обґрунтування системної реорганізаії комерційних банків україни- О Невмержицька 173
Ю Павельчук - Обґрунтування швидкості подачі насіння на відбивач сошника297
О В Іванісов - Обґрунтування шляхів підвищення продуктивності праці на підприємстві324
Г А Молодченко, С Л Фомин - Огнестойкость силосов и силосных корпусов для хранения сыпучих материалов644
О Я Бабак - Ожиріння як пусковий механізм адипоцитокінового каскаду388
Т І Червінський, М М Братичак - Одержання пероксидної похідної діанової епоксидної смоли ед-20 у середовищі толуену196
Ю П Зайцев - Одесская биологическая станция ан усср основание, задачи, первые успехи192
Т С Пичугина, Н І Гордієнко - Оцінка систем обліку витрат252
О С Чашечникова - Один з шляхів залучення учнів до творчої діяльності з математики180
В Кондратюк - Один клас випадкових величин заданих розподілами елементів свого q-зображення701
С В Угрімов - Однобічний контакт багатошарових конструкцій з пружною основою199
Автор неизвестен - Ожирение терапевтические подходы к ведению пациентов263
C I Анісімова, О С Волошина, М М Антонюк - Ожиріння та методи його лікування274
Похмурський В К - Окиснення морфоліну та пшеридину пероксидекановою кислотою205
Б М Борисов, Е А Любавина - Окислительно-сорбционный метод при осветлении обесцвечивании и дезодорации природных вод305
І І Романенко - Окремі положення методології проектування індустріалізованих будівельних систем142
П О Чорнобай - Олександр аполлонович верховцев та його внесок у розвиток катеринославщини260
А А Сбруєва - Оновлена парадигма базової освіти на порозі третього тисячоліття соціально-педагогічний аспект487
І С Гостєва - Поняття та види інтегрованих підприємств663
З Гуцайлюк - Оперативний облік та оперативний економічний аналіз у системі бухгалтерського обліку225
В Авраменко, Н Слепушко - Оперативный контроль квазистационарных динамических объектов с помощью функций непропорциональностей341
Г А Атанов, А И Савин - Операционная предметная модель студента технического университета по теории множеств334
І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками670
Й Й Роглєв, А В Гавриш, В Ф Доценко - Опис до патенту на корисну модель449
А М Лях - Описание формы одноклеточных водорослей и алгоритмов расчета их объема и площади поверхности на языке xml359
Ю В Сидоренко - Определение скорости пули пневматического пистолета314
О І Карпіщепко, К В Ілляшенко, Т О Ілляшенко - Оплата праці як чинник конкурентоспроможності національної економіки325
О А Ляпко - Оповідач як форма репрезентації авторської свідомості на матеріалі повісті т осьмачки старший боярин256
В П Кожушко, И Н Лысяков - Определение единичных реактивных усилий в полосах на грунтовом основании по эмпирическим формулам241
Е Н Пшеничная - Определение интегрального показателя для оценки уровня социального развития коллектива предприятия571
Э Г Братута - Определение исходных данных для расчета каплеотделителей контактных тепломассообменных аппаратов496
Г А Сендерович - Определение ответственности субъектов распределения электрической энергии за нарушение симметрии на сборных шинах231
А И Соколенко - Определение приведенной жесткости тяговых цепей для конвейеров линий розлива пищевых продуктов217
Ю С Прилипко, В П Комаров, И А Удодов - Определение прочностных характеристик и армирующего напряжения для ультразвуковой пьезокерамики203
С В Чистякова - Определение психоэмоционального состояния человека-оператора в точках психогенного контроля452
Н Л Рябчиков, О А Шевченко - Определение рациональных параметров рабочих органов устройств очистки коммунальных труб172
В Т Гаряжа, В Р Кулинченко - Определение характеристики водяной тепловой сети220
Э Б Хоботова, М И Уханёва, Т А Семенович - Определение химического и дисперсного составов цементной пыли237
М Зимомря - Оприявнити б подвижницький чин до 50 річчя ярослава поліщука199
М О Масліков, М М Масліков - Оптимальна відкачка дифузійного соку та її визначення248
М М Дорожовець - Оптимальне урахування непевності вимірювань вхідної та вихідної величин у лінійній регресії458
В П Кондрахин - Оптимизация параметров вибрационного очистителя307
С Ю Андреев - Оптимальное управление энергогенерирующим оборудованием тэц215
В Н Богословский - Оптимальность надежности энергетических систем в виде параллельных линий181
Н П Ретинская - Оптимизация интерфейса клавиатуры с микроконтроллером308
Г М Азаренкова, А П Дудшова - Оптимальні напрямки підвищення фінансової стійкості та ліквідності підприємства538
Л В Ладыгина, А В Пиркова - Оптимизация биотехники культивирования личинок гигантской устрицы crassostrea gigas th в питомнике262
В В Билецкая, С Ю Рассыпленков, И В - Оптимизация программ физического воспитания студентов специальной медицинской группы208
Е В Карпенко, М В Прыстай - Оптимизация процесса экстракции биосурфактантов синтезированных бактериями рода rhodococcus438
В Б Мануйлова, В Д Недоросол - Оптимизация работы аэротенков цос 2 запорожья235
Д В Бельков, Е Н Едемская - Оптимизация распределенной информационной системы электронного бизнеса245
Е Н Казак - Оптимизация учетного документооборота оптового предприятия249
А А Баркалов, Л А Титаренко, К Н Ефименко - Оптимизация схем композиционных микропрограммных устройств управления реализуемых на плис371
І П Гнесь - Оптимізаційні задачі при формуванні житлового середовища417
Л М Крутий - Оценка электробезопасности троллейбуса501
О В Макарюк - Оптимізація господарської діяльності як основа для забезпечення стабільного розвитку за умов невизначеності369
максимуму Л С - Оптимізація керування одномасовими механічними436
О В Михайленко - Організаційні підходи удосконалення взаємовідносин158
Л В Махинько, В М Махинько, Є В Дорошенко - Оптимізація композицій фруктово-зернових сумі­шей мюслів з використанням симплекс-методу209
М Г Копопепко, О Л Ситпік, Л Г Кащенко - Оптимізація лікувальної тактики при перфоратившй гастродуоденальній виразці188
В Ратинський - Оптимізація маркетингової стратегії машинобудівних підприємств738
А О Білощицький - Оптимізація обсягів аудиторної роботи в інформаційній технології планування навчального навантаження271
О С Колодій - Понятійна структура категорії патріотизм476
М Г Погорєлов - Оптимізація показників функціонування автосервісних підприємств з урахуванням факторів пріоритетності307
М В Білько, Н Я Гречко - Оптимізація процесу екстрагування пряно-ароматичних рослин для виготовлення вина223
A I Соколенко, К В Васильківський, Р М Леус - Оптимізація процесів вибігу і гальмування в двомасових системах247
Р Базилевич - Оптимізація розв'язків задачі комівояжера методом послідовного сканування236
Т Гладюк - Парламентсько-політична діяльність уно у 1935 р359
В Маслюк, О Козир - Оптимізація розміщення та потужності хлібопекарських підприємств по регіонах україни741
В А Сміянов Г, О І Сміянова - Оптимізація системи надання медичної допомоги міському населенню на прикладі м сум320
Г В Сіткова - Оптимізація структури джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств1698
О В Грабовська, О М Майданець, Н І Штангеєва - Оптимізація технологічних параметрів ферментативного розріджування крохмалю203
О М Петрів - Оптимізація технологічного процесу гарячого пресування деревностружкового пакета247
О В Шкурко - Оптимізація фінансових джерел відтворення необоротних активів231
Г Д Тюлєнєв - Організаційна підтримка підвищення економічної безпеки внз в україні400
Л И Бойко, Д В Микулич - Опыт и перспективы использования черноморских гидробионтов для решения проблемы йоддефицита в украине269
А В Кошелев - Опыт лабораторного культивирования гидробионтов для токсикологических исследований286
Е Н Гладкая, Е Н Рябоконь, Т В Камина - Опыт примениения магнийсодержащего комплекса с целью профилактики кариеса зубов176
А В Радионов - Опыт эксплуатации магнитожидкостньіх герметизаторов в промышленной энергетике204
автор неизвестен - Формула корисної моделі249
Г И Соловьев - Опытно-промышленная проверка способа локализации выдавливания пород почвы294
Е Сапига - Организация военных госпиталей украинской галицкой армии и их материальное обеспечени267
М Артус, Н Хижа - Організація системи цін за умов ринкових відносин206
Ю Вовк - Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів373
І Яремко - Організаційно-економічний механізм формування та реалізації потенціалу економічних систем230
М П Купчик, М П Гандзюк, І Ф Степанець - Основи охорони праці739
А Д Чернявський - Організаційно-економічні взаємовідносини учасників інвестиційного процесу180
О Л Музика - Організаційно-психологічне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи навчання у внз312
П В Довгань - Сюїтний цикл до проблеми теорії жанру517
А М Асаул - Організаційні аспекти підготовки та реалізації проектів девелопменту381
Т Ю Редзюк - Організаційні засади ведення фінансового та податкового обліку, пошук можливостей об'єднання та взаємодії221
И Г Ширнин - Приватизация украинской электроэнергетики264
Л Д Шевчук - Організаційні форми навчання основ прикладної інформатики у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій404
В В Приседський, О І Волкова, І В Мнускіна - Організація виконання курсової роботи із загальної хімії195
С Вітвицька - Організація виховного процесу у вищому навчальному закладі223
В О Поколенко, А В Шпаков - Організація діагностики інноваційного потенціалу проектів176
О Руда - Організація економічної безпеки в контексті активізації розвитку товаровиробництва551
О А Зоріна - Організація контролінгу в україні питання теорії та практики462
С Рилєєв, С Чорна - Організація обліку за центрами відповідальності на торговельних підприємствах665
Т П Басюк - Організація розрахунків і фінансування зовнішньоекономічних операцій525
Ю М Жиляєва - Організація проектної роботи майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення курсу дидактика335
Л О Білявська - Організація самостійної роботи студентів під час проведення фахової практики331
І М Єлінов - Перший мінералог і кристалограф нгу194
І М Кобринович - Організація та діяльність репресивно-каральної системи більшовизму на волині у 1939-1941 рр277
М О Астаф'єв - Організація та оперативне керування матеріальними потоками208
А А Сбруєва - Освітні реформи 80-90-х рр ХХ століття англійський досвід687
О Ф Дяченко - Організація тестового контролю знань студентів з курсу компютерні мережі300
О Л Музика, Т М Майстренко - Організаціійно-психологічне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи навчання у внз158
Л М Пилипенко - Організування роботи служби управління ризиками аудиторської фірми193
В А Брянцев - Ориентировочный прогноз успешности промысла криля в атлантической части антарктики364
В В Законнов - Осадкообразование в водохранилищах разного типа195
Н В Пазюра - Освітні тенденції в країнах східної азії в умовах переходу до інформаційного суспільства660
О Є Берестень - Освітянська діяльність німецьких колоністів півдня україни на початку ХХ ст на прикладі товариства м олександрівська198
В Середенко, Н Зубко - Осереднення і числова реалізація деяких задач міжфазових композитних систем145
М І Смокович - Оскарження в адміністративних судах рішень дій або бездіяльності державної виконавчої служби303
М М Масліков - Упаковка заморожених продуктів363
Ю Сибіль - Осесиметрична задача теплопровідності в необмеженій області з дископодібною тріщиною297
О М Спірін - Основи диференційованого підходу при вивченні інформатики310
Н В Васюк - Основи економічного розвитку підприємств машинобудування в сучасних умовах238
В Х Далека - Основи концепції управління проектами ресурсозбереження при експлуатації міського електричного транспорту259
О В Саприка, О Г Гриб, В О Саприка - Основи наукових досліджень1051
В В Фалько - Основные направления в проблеме оценки экологического риска680
О М Шаблій - Основи проектування енергоощадних джерел і режимів нагрівання для наплавлення тонких елементів конструкцій301
М І Адаменко - Основи розрахунку резервуару системи автоматичного пожежегасіння спеціальних будівельних об'єктів211
В Т Семенов, А В Даниленко - Основной алгоритм проектирования в городской среде187
Л Г Бойко - Основные аспекты и методика управления качеством энергосберегающих проектов в строительной отрасли290
О М Кривонос - Основні методики формування творчих здібностей299
Г Симахина - Основные биокомпоненты ягод малины и их поведение при замораживании280
В А Зинченко - Основные концепции контроллинга и его место в системе управления предприятием242
А В Сапрыка - Основные направления развития наружного освещения г харькова375
Р П Кандюк - Основные направления развития биохимических исследований в одесском филиале инбюм нан украины392
В Конюх - Основные направления учебно-воспитательной работы в вечернюю школу усср в 1957-1964 годах283
Автор неизвестен - Планування ціни та рентабельності219
А В Манойленко - Основные подходы к формированию базовых стратегий развития корпораций331
В І Гуров, Є Ю Правєднікова - Основные тенденции и проблемы переработки молока сельскохозяйственными предприятиями курской области241
И А Лукьянченко - Основные цели, задачи и критерии управления элементами оборотных средств предприятия224
О Вівчар - Основні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств801
А Гуляк, Н Науменко - Поетика сучасної вертепної драми404
О Я Рибалка, Н О Гуріненко, С В Івашвський - Основні аспекти формування культури здоров'я дітей в сім'ї233
Мостенська Т Л - Основні аспекти формування та оцінки стратегії імпорту503
С В Ткачук - Основні засоби аналіз сутнісних та структурних характеристик482
С О Швачко - Основні віхи функціонування квантитативної лексики (типологічні аспекти)155
Л П Маслак - Основні етапи та принципи формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера362
М М Заброцький - Педагогічна взаємодія екологічний вимір203
Г О Надьон - Основні напрями адміністрування антикризової діяльності персоналу на підприємстві245
Л П Шаповал - Основні напрями удосконалення тарифного регулювання водопровідно-каналізангйного господарства408
Л Д Іваненко, О А Іваненко - Подорож до країни protozoa361
Н Д Креденець - Основні напрями формування професійної компетентності майбутніх фахівців легкої промисловості281
О В Михайленко - Основні напрямки активізації інноваційної діяльності254
Н Штельма - Основні помилки та правила створення ефективної реклами334
I Жолнер, В Сосницький, І Гулий - Основні напрямки енерго- та ресурсозбереження в спиртовому виробництві432
В В Кондратюк - Основні напрямки підготовки майбутнього вчителя до роботи в умовах профільної школи273
В О Дорда - Тендерні аспекти молодіжного сленгу сша352
В В Горбунова - Основні парадигми дослідження етнічної свідомості в психології329
І З Салата - Основні поняття та зміст формування франчайзингової системи387
В С Загорський' - Основні посилки методології управління інноваційним розвитком підприємства295
Є М Довгопол - Основні принципи побудови російських електронних підручників з математики173
И А Ященко - Основні принципи раціонального підбору аплікатури на баяні1164
І Поліщук - Основні фактори впливу на експортний потенціал україни702
Г В Охріменко - Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організації438
Н С Акімова, Н В Новицька - Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованостей357
О І Колепко, М М Іскрицька - Основні прояви вегетативної дисфункції у студентів- медиків ІV-VI курсів218
І І Романенко - Основні складові методології проектування індустріалізованих будівельних систем174
В Бурко - Перехрестя парадигм у матриці нового історизму315
С К Кобзар - Основні тенденції словотвору сучасного американського варіанту англійської мови581
Н Г Сидорчуп - Основні тенденції становлення професійної науково-дослідної діяльності вчителів 1802-1917 рр201
Д А Перегудов - Программные средства защиты информации302
Неля Іванечко - Основні тенденції інтеграційних процесів на ринку торговельно-розважальних послуг україни572
М С Доронина, В І Ковальова - Основні фактори що формують поведінку персоналу459
О М Спірін - Основні характеристики кредитних систем навчання238
О Гарматюк - Основні чинники виникнення кризових ситуацій на підприємствах газопостачання та газифікації україни354
В Бездрабко - Основні історичні етапи та новітні лінії розвитку дипломатики в україні2143
Р П Тренкеншу - Простейшие модели роста микроводорослей354
С М Головань - Основы создания инструкций защиты при обработке информацию с ограниченным доступом в информационных системах243
А Ю Жулавский - Основы эколого-экономической сбалансированности развития региона531
В П Шевченко - Положення про наукову бібліотеку184
В А Лисовский - Особенности a—Y-перехода в вч разряде низкого давления в аргоне670
А И Помещенко, И В Ефимова, Й А Опейда - Особенности влияния некоторых фенольных соединений на процесс окисления кумола в присутствии о2218
Н Иванык - Особенности внедрения системы местного самоуправления в галичене во второй половине ХІХ века270
С В Попов, В Н Облазницкий - Особенности внутрипочечной гемодинамики у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией232
Ю А Ясинский - Особенности воздействия импульсных напряжений на обмотки трансформаторов302
В А Пеньков - Особенности городских улиц и дорог на подрабатываемых территориях357
И Б Андреенко - Особенности организации и развития инсентив-туризма562
Н И Дегтярев, В В Титяев - Особенности инвентаризации, оценки и учета объектов жилищно-коммунального хозяйства в рыночных условиях213
И А Арутюнян - Особенности инженерной подготовки техногенных территорий городов донбасса204
А Шавёлкин - Особенности использования автономного инвертора тока в режиме источника напряжения322
О Д Кучеренко, И Д Рачинский - Особенности использования антигипертензивных препаратов у больных сахарным диабетом291
И Пандяк - Особенности использования информационной инфраструктутры в туристической индустрии украины313
А И Акилов, А В Евтухов, Б В Курилов - Особенности контактного взаимодействия шлифовального бруска и детали при радиальном колебании190
А Б Андруша - Особенности костного обмена при гиперурикемии и подагре у пациентов молодого возраста175
Ю В Глазунов - Особенности механики разрушения бетона при многократно повторяющемся действии нагрузки441
Алла Атаманенко - Українське історичне товариство487
В В Приседский, И В Мнускина, Е И Волкова - Особенности начальной стадии реакции синтеза многокомпонентного купрата337
Е В Щербаков, М Е Щербакова - Особенности объектно-ориентированного программирования в языке javascript493
С В Попов - Особенности оценки гемодинамики у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией185
В Н Супонев - Особенности работы ножевого трубозаглубителя при прокладке распределительных газопроводов264
Т Р Осадчук - Феномен творчості федора стригуна351
А В Курилов - Особенности развития планктонных инфузорий в причерноморских лиманах различного типа288
А Глухов, О Усольцева - Особенности развития придаточных корней на стеблевых черенках хвойных растений при их укоренении433
Л В Воробьева - Особенности развития простейших foraminifera на современном этапе западный шельф черного моря293
Г А Сумцов - Особенности распространения и метастазирования первичного рака маточных труб260
I О Тивончук, Г Я Глинська - Особливості рейдерства в україні365
Ф П Говоров, В Ф Рой, А И Токмань - Особенности расчета призматических систем световых приборов244
В С Курило, А Н Чиж - Особенности социально-культурного организма провинциальных городов Луганщины308
М М Масліков - Отеплення та розморожування харчових продуктів589
А В Манойленко - Особенности стратегического управления развитием корпоративного объединения212
М В Драпалюк - Особенности технологии производства бетонов повышенной долговечности содержащие демпфирующие компоненты211
Ю Ямко - Особенности управления активами в условиях мирового финансового кризиса186
В А Романенко, О С Горецкий - Особенности физического состояния у тревожных и нетревожных женщин206
І І Парфанович - Особливості аутоагресивної поведінки дівчат шкільного віку434
В С Мирошников - Особенности формирования биоценозов на искусственных рифах в азовском море334
Г П Гаркавая - Особенности формирования гидрохимических условий малого аджалыкского лимана в условиях антропогенного воздействия205
автор неизвестен - Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе реконструкции204
В Н Гордеев - Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе реконструкции178
- Особистісно орієнтована концепція французької школи Л В Перхун189
Н О Божок, Л В Власенко - Особистісно орієнтована освіта і проектна технологія669
С С Вітвицька - Особистісно орієнтоване проектування педагогічної підготовки магістрів429
Г В Василенко - Особливості англомовного перекладу пейзажної лірики миколи воробйова305
У С Боднар - Особистісно оріЄнтований підхід до оцінювання якості іншомовної підготовки майбутніх фахівців з міжнародної економіки385
C H Эш - Особливості антикризового управління в підприємствах харчової промисловості366
А Я Нагірняк - Особливості антиукраїнської політики польської влади в галичині у 1920-х рр.428
- Особливості буддизму як транснаціональної філософсько-світоглядної214

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22