Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
И К Евстигнеева, М В Нехорошев - Морфо-функциональные особенности видов рода phyll ophora grev в условиях поля зернова черное море261
Павлюченкова О В - Морфология эмбриональной раковины и изменчивость телеоконха брюхоногих моллюсков рода viviparus фауны украины229
Н Г Калюжна - Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття система як підгрунтя дослідження системи управління підприємством547
В В Кравець - Морфологічні зміни в тонкій кишці під впливом різних ендогенних та екзогенних чиннників418
Н Г Калюжна - Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття система як підґрунтя дослідження системи управління підприємством338
A M Романюк, О В Кравець - Морфологічні зміни екзокринного апарату підшлункової залози за умов гострої дії солей важких металів145
С С Данилюк - Морфологічні особливості англомовних електронних текстів персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів273
В З Сікора, А Д Волкогон - Морфологічні перетворення легеневої тканини під впливом екзогенних чинників458
В І Конанихін, В В Андрющенко - Морфологічні та епідеміологічні особливості раку молочної залози у сумській області243
О М Кузьменко - Морфологія рекрутських та жанрових пісень у записах володимира гнатюка історична зміна прадигми457
И Н Танковская - Морфоструктура бурой водоросли dilophus fasciola roth howe в прибрежных фитоценозах района севастопольской бухты207
Я Кравчук, М Іваник - Морфоструктури третього і четвертого порядків скибових карпат242
О В Кротова - На допомогу куратору студенської молоді207
В Т Чайковська - Московіада ю андруховича не лише малий апокаліпсис318
В О Климчук, Н В Грищук - Мотивація вчителів та учнів чи існує зв'язок182
О Музика - Мотивація досягнення у структурі творчої активності технічно обдарованих підлітків258
Н Скригун, О Крайнюченко, О Безпалько - Мотивація споживачів як основа формування ефективного комунікаційного міксу182
О В Гуськова - Мотивація і стимулювання персоналу підприємства особливості відзнаки і характерні риси648
І Н Карпунь - Мотивація і стимулювання інноваційної діяльності підприємства231
Н В Науменко - Мотиви мови та мовлення в українській дитячій літературі493
В А Дмитрук - Мотиви різдва як сімейного свята в ранніх творах ч діккенса366
Д М Чирко - Мсфз як елемент виходу на міжнародний валютний ринок форекс313
Ю Г Павленко - Музеи педадогического профиля в контексте професионального становления будущих учителей сущностной аспект183
Ю Кулик - Місце моніторингу у функціонуванні бізнес-системи150
О Капічіна - Музична семіотика теоретико-методологічний досвід західних шкіл588
І О Кодирова - Музичне мистецтво національних меншин україни за роки незалежності464
О Мерхо - Міжнародний розвиток корпоративних структур у контексті питань оподаткування211
І М Назаренко - Музичний театр як засіб формування художньо-творчого потенціалу молодших школярів728
М О Михайлова - Мультикультуралізм і проблема толерантності у поліетнічному соціокультурному просторі402
Л А Ороховська - Національний авіаційний університет428
С В Захарін - Міжнародний досвід регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності й можливості його використання в україні224
І Панченко - Міжнародний досвід формування другого рівня пенсійного забезпечення в деяких країнах світу275
НЮ Тодорова - Міжнародні ділові відносини шляхами культурного задзеркалля259
Л Є Дещинський - Міжнародні зв'язки гетьманського уряду п. Скоропадського в період національної революції в україні342
В Сігова , Г Крот - Нанотехнології у будівництві і архітектурі3504
O I Драган - Міжнародні соціальні стандарти на підприємствах харчової промисловості614
О В Федотов, М С Перцовой - Мікотестування забруднення навколишнього середовища фенолом285
А В Прокіп, О М Вознюк - Мілітарне виховання учнів рогатинської гімназії (1909-1914 рр)297
плацента - Мікроелементна забезпеченість у системі мати274
А І Харук - Мілітаризація і централізація як провідні тенденції розвитку авіаційної промисловості україни у 30-х рр ХХ ст272
П Т Бубенко, Т І Світлична, А Ю Мартинова - Мінімізація проектних ризиків інвестиційно-пшоващйної діяльності промислових підприємств228
М П Коваль - Міністерство освіти і науки україни дніпропетровський національний університет282
діяльності М Г - Міністерство освіти і науки україни рівненський державний гуманітарний університет243
М Л Глєбова - Міністерство освіти і науки україни харківська національна академія міського господарства535
В Дриль - Особенности венчурного финансирования210
О М Ярош - Містичні тенденції в античній філософії геракліт ефеський289
Н С Жиртуєва - Містичний досвід іудейського хасидизму між сходом та заходом208
О В Завальний, К О Завальна - Містобудівні аспекти розвитку вулично-дорожньої мережі м харкова160
А Гофер - Містобудівні аспекти розвитку кубинської столиці гавани226
В Сімашко - Місце білінгу в сучасних корпоративних інформаційних системах254
Г В Бортнік - Місце дитини у контексті різдвяно-новорічної обрядовості232
Автор неизвестен - Місце дольника у становленні індивідуального стилю віршування242
В Собкова - Місце судового прецеденту серед інших джерел права у англосаксонській правовій системі733
І Г Смирнов - Міська логістика та створення логістичних парків в україні609
І В Орлов, Ю Ю Луцинська - Місце та роль обліку зобов'язань в історії бухгалтерської думки261
Б М Ренькас - Місце та роль профільного навчання в розвитку сучасних загальноосвітніх шкіл455
В С Сулима - Місце і значення питань енергозбереження в навчальному процесі213
Л Козак - Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства340
О С Тєлєтов - Місце трудової зайнятості населення в економічних системах та маркетингове прогнозування розвитку підприємства292
початку XX ст - Місце харчування в структурах повсякденності студентства підросійської україни другої половини XIX413
редакцією В Ф - Місце і проблеми екологічного аудиту в системі аудиторської діяльності україни301
А А Тараненко - Місце інноваційної діяльності на підприємстві в умовах структурної перебудови економіки україни158
О Тітіка - Місцева промисловість урср в 1946-1950 pp результати відбудови й функціонування528
І Волошин - Особливості радіаційної ситуації у м львові289
М Кебало - Міфологема архетипних образів у структурі натуралістичних творів німецьких та українських письменників279
Н Наталія - Навколо літер та їхньої символіки абетковий вірш у сучасній українській поезії352
М Гиршман - Особенности художественного познания589
А В Філімончук - Навчальна програма зі спецкурсу психологія спілкування397
Н Ю Лазаренко - Навчально групове співробітництво як засіб підвищення успішності студентів213
Л С Бондар - Навчально-виховна робота у харківській жіночій недільній школі х д алчевської381
Г М Мельник - Навчально-пізнавальна діяльність учнів в умовах проектно-технологічної системи320
О Д Нестерова - Навчання дискретної математики студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів302
Т М Онопрієнко - Навчання мови і культури студентів мовного вузу на основі автентичних відеоматеріалів250
Ю Курило - Навчання термінологічній лексиці у процесі вивчення другої іноземної мови195
Г Симахина - Насыщение зерновых культур минеральными элементами197
Н А Оніщенко, С Г Мащенко - Навчання іноземних мов в харківському університеті сторінки історії223
Н П Сіваєва - Навчання іншомовного міжкультурного спілкування учнів старшої школи за222
О В Грабовська - Напрямки вдосконалення технології крохмальної патоки263
М П Буковинська - Навчання, як елемент соціальної політики організацій харчової промисловості142
В Г Брусенцов, А В Шапка, А В Гончаров - Надежность железнодорожных операторов -проблемы объективной оценки318
Л А Ороховська - Національнийавіаційний університет490
О А Щербак, В С Савчук - Надсвітлові швидкості у ств до джерел теоретичних концепцій руху за світловим бар'єром252
В О Гаєвська, В А Шур - Надійність роботи внутрішньобудинкових систем водопостачання й опалення217
Н В Фігун - Особливості логістики замінних частин229
І Гороф'янюк - Назви галінсоги дріброцвітної galinsoga parviflora cav у говірках центральноподільського ареалу318
О М Мулява, М М Шеремета - Належність до класів збіжності адамарових композицій похідних гельфонда-леонтьєва аналітичних функцій409
О А Ромахова, Н В Сенина, Р Г Харьковский - Направления изменений в комплексе административного управления на предприятии200
С Марова, Т Ткаченко - Направления работ по биологической оптимизации городских территорий190
К І Фесенко - Управління ліквідністю банку282
А Е Ачкасов - Направления совершенствования подготовки экономистов для предприятий жилищно-коммунального хозяйства235
Й Лучко, Ю Гнатів - Напружений стан навантаженої внутрішнім тиском циліндричної оболонки кусково-сталої товщини504
А М Гарьковец, В В Таран - Напряжение зажигания маломощных люминесцентных ламп на повышенных частотах215
О М Сукач - Напрями вдосконалення механізму фінансового вирівнювання бюджету території242
М Лановик - Національна пам'ять як форманта літературного простору553
В М Бабаєв - Напрями забезпечення сталого функціонування та розвитку системи водопостачання м харкова226
як О В - Напрями удосконалення сучасних методів управління банківським кредитним портфелем628
М О Сон - Новые сведения о расселении моллюсков рода potamopyrgus229
Осадець С С - Напрямки використання математичних методів в оцінці фінансової надійності страхової компанії200
З А Жораєв - Напрямки удосконалення ділової оцінки персоналу на підприємстві230
В М Билобров - Некоторые биофизические аспекты самоорганизации270
Д Лазпепко - Напрямки удосконалення роторного масообмінного обладнання200
Т Р Туптало - Наративна структура оповідань-міраклів з руна орошенного димитрія туптала247
В Борисенко - Наростання суперечностей між україною і московією в 1655 рр291
Г Ступінська - Народознавча діяльність володимира гнатюка у контексті історії української фольклористики1573
В М Слюсар - Насилля в епоху глобалізації соціально-філософський аспект211
В Хопчан - Наслідки реалізації інвестицій природоохоронного призначення206
О І Шаповаленко - Насіння льону як компонент зернових сумішей для відгодівлі карпових риб444
Н Науменко - Натурфілософська символіка у поезії євгена маланюка та оксани лятуринської478
І В Козубовська - Науковий вісник ужгородського національного університету959
І Киричок - Наукова бібліотека харківського національного медичного університету науково-дослідна робота306
Н Лубковий - Наукова та громадська діяльність євгена храпливого історіографія проблеми409
М М Пискун - О некоторых типах подгрупп близких к нормальным469
О Г Розметова - Наукова інтерпретація сутності та змісту санаторно-курортного потенціалу230
О М Пєтухова - Науковий парк як ядро інноваційних структур кластерного типу170
Д І Басюк - Науково- теоретичні підходи до класифікації туристичних кластерів352
В В Тушева - Науково-дослідницька культура майбутнього вчителя сутність поняття та теоретичні аспекти її формування572
Т В Касьяненко - Науково-методичні засади управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком на різних рівнях173
І В Кізин - Науково-просвітницька діяльність та педагогічні ідеї едварда жарського в контексті реформаторської педагогіки хх століття380
H I Климаш - Науково-теоретичні аспекти сутності понять ефективність та результативність314
І Бойчук - Науково-теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців у коледжі316
І Стойко - Науково-технічна діяльність малого бізнесу закордонний досвід250
І М Єлінов - Наукові дослідження вчених квгу-кгі-дгі в галузі металургії 1900-1930 рр187
В Махинько, Л Махинько , О Козир - Наукові підходи до пошуку асортиментних ніш хлібопекарського виробництва210
Г О Райковська - Наукові підходи та сучасний стан з графічної підготовки майбутніх фахівців у внз304
А Мельников - Социетальная экзистенция за и против309
И В Коринько - Научно-технический прогресс как решающий фактор совершенствования водоотведения212
І Добоній, М Білько, О Кораблева - Научный поход к составлению композиций из пряно-ароматического сырья для вермутов360
М М Масліков - Усихання харчових продуктів337
Л С Подлесная, С К Дуб - Национальные и общечеловеческие ценности в условиях глобализации534
А Глотов - Национальный гимн как фактор формирования национального сознания184
З Кудрявцева - Національна специфіка українського купальського фольклору семантика246
- Национальный горный университет источники фразеологичности семантики девербативов- Л Бердник151
О В Поліщук - Національний аспект аграрної політики радянської влади в криму на початку 1920-х рр239
А П Коцур, Л В Гарарук - Національно-державне відродження україни210
О В Ординець - Національний природний парк «святі гори» -осередок високого різноманіття афілофороїдних грибів у степовій зоні україни206
О Герман - Національно культурний рух на поділлі та в галичині напередодні створення товариства просвіта366
O Карабіло - Національно-етнічна єдність та ідентичність українців у трансформаційний період358
О Полисаєв, В Шедяков - Національні еліти у системі соціального управління і трансформаційні міфологеми237
Н М Гулевська - Передумови формування стійкого туризму170
В Н Лесовой, Ж Н Перцева - Начало медицинского факультета императорского харьковского университета301
А С Птушка - Невідповідність жінок морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту441
А В Шаман - Технологии дистанционного обучения262
В М Грибанов, Т В Ляшенко - Некоторые аспекты локальной кинематики и гидродинамики арочных передач новикова262
И В Левитан - Некоторые аспекты межпредметных связей дисциплины школьный курс информатики174
Е Маліновський - Повтор у тексті в світлі нових парадигм323
И В Левитан - Некоторые аспекты межпредметных связей дисциплины школьный курс информатики179
З Н Мочалина - Некоторые аспекты формирования оптимального финансового результата и ценообразования в гостиничном бизнесе223
А А Кустенко - Некоторые вопросы оптимизации трамвайного движения408
Ю А Врубель - Некоторые вопросы разработки концепции безопасности дорожного движения в республике беларусь242
Т В Михайлова - Некоторые данные по макроїообентосу филлофорного поля зернова151
В К Головенко - Некоторые компоненты белкового синтеза в экосистеме искусственных морских бассейнов одесского залива188
Д А Городецкий - Некоторые проблемы расчета плит перекрытий усиленных балками229
Ю Л Труш - Оцінка ефективності рівня якості хлібобулочної291
Е А Горин, Ю Ю Кочетков, Б С Митягин - Некоторые свойства дифференцирований в банаховых алгебрах262
В Г Сумцое, И А Гнатенко - Необхідність адаптації виробничих малих підприємств до умов зовнішнього середовища327
В П Тименко - Становлення академічної дизайн освіти261
М О Курновська - Необхідність проведення реструктуризації машинобудування223
А В Гашенко - Необхідність та джерельна база теоретичного дослідження внутрішньофірмових цінностей224
Е Г Валюта - Неологізми англійської мови сфери екології теоретичні засади264
Ю Хмарук - Необхідність та напрями вдосконалення дохідної бази державного бюджету україни292
С В Беспалова, В А Максимович, Н В Говта - Неосознаваемое и осознаваемое в психике217
В А Филыитинский - Несколько неравенств для тригонометрических многочленов274
Г Симахина, Н Науменко - Нерафинированные сахаросодержащие продукты перспективы производства и использования305
В Кулінченко,І Мотуз - Нерівномірність профілю швидкості турбулентних струменів на початковій ділянці221
М С Золотов, И В Симейко - Несущая способность и деформативность гибких железобетонных стержней319
Р В Грищук - Нетейлорівська модель процесу нападу на інформацію243
В Д Давидова - Нетрадиційні форми навчання навчальний гурток у системі народної освіти швеції237
Л В Левандовський, С Т Олійнічук, Л В Ткаченко - Нетрадиційні види сировини для спиртового виробництва274
Т П Вербицька - Неформальна зайнятість проблеми та перпективи196
Л Коврігіна - Новаторські риси роману людолови зінаїди тулуб469
У Ю Дзелендзяк, В В Самотний - Неявна математична модель послідовного двотактного тиристорного інвертора435
П Бубенко - Новая модель регионального территориального развития201
Автор неизвестен - Нове фільтраційне обладнання компанії техінсервіс294
Т В Ищенко - Новая программа и концепция системного эффективного развития городов и регионов194
Г В Ковалевский - Новая система управления жилищно-коммунальным комплексом страны, региона, города235
Е В Климова - О ненаписанной статье н с гумилева драматургия301
Т В Хом'як - Новела м хвильового арабески в контексті концепції універсальної моделі світу212
М Ткачук - Новий крок у розвитку літературної компаративістики202
Л М Хомічак, В Ю Виговський - Новий напрямок в роботі II сатурації304
Е Стоян, И Соколова, Л Рекова - Новые аспекты комплексной терапии мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава201
А Ю Акулов, В Ф Малышева, А В Ордынец - Новые для украины виды микофильных грибов238
Т Драчова - Трансформація теорії конкуренції335
- Новые направления в исследовании эффективности развития городов и регионов ¬– Т Ищенко133
В Л Авраменко - Новые направления в развитии производства полиэтилена412
Г В Ковалевский, Т В Ищенко - Новые подходы и методы эффективного развития городов195
флабимолл - Новые пищевые добавки функционального назначения320
Н И Кульбашная - Новые подходы к оценке безопасности движения в городских условиях234
Л М Кравець - Педагогічні погляди бориса харчука383
P М Гошовский - Новые тенденции сакрализации на примере храма-маяка святого николая в крыму206
А С Толкунов, С Л Богза - Новый удобный метод синтеза бензодиазепинов362
К М Назарук, И С Хамар - Нові види гідробіонтів-аутовселенців у дніпровському водосховищі272
О А Морозов, С О Федосеева, И Е Кутуков - Новый флотационный реагент для углеобогатительных фабрик украины267
Л Ромака, В Давидов, В Ромака - Нові представники структурного типу193
Б М Ляшенко - Новітні комп'ютерні технології вивчення основ лінійного програмування221
Г О Сімахіна, О М Корихалова - Нові підходи до оцінки вітамінної активності плодоовочевої сировини260
Я Г Бальон, О В Сімуров, В С Броварець - Нові підходи до синтезу 353-трийод-4-гід роксифенокси -фенілоцтової кислоти217
fe - Нові тернарні сполуки в системі tm340
О М Скороход - Новітнє інформаційно-комунікаційне навчальне середовище вищої технічної школи та його інтелектуальна складова319
Б М Ляшенко, Я Б Сікора - Новітні комп'ютерні технології вивчення транспортної задачі лінійного програмування228
С І Потапенко - Номінативний аспект композиції англомовного журнального дискурсу лінгвокогнітивний аналіз211
В Ковч - Інноваційні економічні цикли311
О Шершньова - Нормативно-правові засади розвитку туристичної діяльності в малих містах рівненщини382
В М Махинько, Л В Махинько - Норми споживання хліба в різних країнах з погляду задоволення основних потреб організму260
Л Н Вахитова, К В Матвиенко - Нуклеофильно-окислительные системы на основе пероксида водорода и гидроперита390
70-х рр XIX ст - Німецька колонізація волинської губернії в кінці XVIII351
И П Сергеев - О периодизации развития историографии античной истории170
лінгвопоетичний феномен художнього мовлення василя стуса - Нульсуфіксальні деривати206
С Л Хилько, Р Г Семенова, В И Рыбаченко - О возможности взаимодействия солей гуминовых кислот с витаминами220
Г А Сумцов, С К Шкурко, Д Г Сумцов - О возможностях цитологического исследования в диагностике первичного рака маточных труб282
Н Богдан - О выборе кальций-связывающих реагентов для растворения биоминеральньгх патологий383
И А Гавриленко, Н И Самойленко - О выборе оптимального варианта проектирования и эксплуатации трубопроводных транспортных систем230
Д В Будаев - О выборе системы автоматизации планирования санаторно-курортного предприятия177
А А Борисенко, Т А Протасова - О комбинаторном подходе к сжатию информации184
Н И Ахиезер - О максимуме на луче производной от монотонной целой функции нормального типа порядка половина271
В О Костюк - О методике факторного анализа фондоотдачи основных фондов457
К Ю Бардола - О налоговой политике арабов в VII-VIII вв в завоеванных византийских провинциях389
В А Фильштинский - О некоторых оценках величины наименьшего уклонения тригонометрических многочленов227
Н А Мильчакова - О новых видах флоры макрофитов черного моря304
В И Титяев, Н С Гетало - О проблемах внедрения экономических механизмов ресурсосбережения312
Д С Козодой, Б М Коржик - О реализации нового метода оценки и борьбы с производственным шумом156
М Г Басов - Об обобщенных произведениях бляшке на полуплоскости202
В Никифоров - О результатах фитоиндикации экотопов природных биогеоценозов среднего приднепровья311
Т И Лепейко, А Н Тищенко - О реформировании жилищно-коммунального хозяйства украины275
А Н Токарев - О целях семейного законодательства октавиана августа805
Я И Яковлева - О росте целых характеристических функций вероятностных законов280
Г К Шматком, Е И Урбанек - О техническом уровне спиртовых заводов перерабатывающих мелассу213
В О Костюк - Об анализе и взаимосвязях показателей фондовооруженности труда291
Е И Назимко, М А Ильяшов - О требованиях к качеству угольных концентратов для коксования на современном этапе828
Н А Украинец, В И Сокольник, А В Воропаева - Об использовании избыточных напоров при реконструкции водопроводных сетей города203
А А Запевалин - Об одном подходе к представлению и передаче научных знаний218
Р Ж Крутовой - Об одном подходе к созданию программы расчета энергосберегающих систем освещения194
Б Н Панов, Б Г Троценко - Об основных производственных достижениях югниро240
Н А Давыдов - Об условиях ограниченности средних заданных с помощью матриц189
С Троянски - Об условно сходящихся рядах и некоторых пространствах253
Г П Чистяков - Об устойчивости для теоремы ю в линника в метрике п леви255
С О Застровська, Л А Пасик - Об'єктивація концепту partnerwahl у віртуальному дискурсі164
А Ю Білоусова - Обгрунтування вибору стратегії конкурентоспроможності промислового підприємства458
А Гольдфарб - Обоснование выделения центров ответственности на предприятии486
В В Безсмертна, С О Рекіянов' - Обгрунтування вибору стратегії конкурентоспроможності промислового підприємства277
Т Г Бєлова, О В Безпалько - Обгрунтування стратегічних орієнтирів діяльності підприємства458
В Мідзяновська - Судовий прецедент структура, види1806
Ю С Погорелов - Обеспечение конкурентоспособности предприятия-аутсорсера на внешнем рынке446
Л Н Ладыко - Обеспечение экономической безопасности предприятия сущность и содержание298
Л Я Стрельбіцька - Обмеження конституційних прав засудженого195
І В Жолнер - Облікова політика за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку588
А Г Гольдфарб - Обоснование введения системы трансфертного ценообразования на предприятии189
Ф О Олександрівни - Образ світу представників субкультуриемо727
А А Бондаренко - Обоснование способа обогащения кварцевых песков при их гидромеханизированной добыче449
А Г Клемешев, А В Рябов - Обрабатываемость резанием высокопрочных чугунов при ремонте городского электротранспорта1080
М Зимомря - Образ карпатської україни спрямованість у майбутнє215
О В Ребрій - Образ перекладача vs образ автора взаємодія чи протидія378
К П Єсипович - Образ чарівного супротивника у французькій народній казці зразок концептуального аналізу219
Н В Науменко - Образи самоцвітного каміння у художньому світі а дімарова227
Г М Доброльожа - Образна парадигма фразеологізмів з компонентом собака541
Т О Чепурняк - Образна система поезій у прозі в голобородька та м воробйова338
Л Вакарюк - Образно-символічний потенціал лемківської пісні про кохання458
Н Науменко - Образно-стильова поліфонія сучасного українського хоку1017
В П Ольшанский, С В Ольшанский - Обратная задача динамики свободной гидравлической струи321
Н В Рублевська - Образотворче мистецтво на виставках у тернопільському обласному художньому музеї в перші роки його діяльності292
Н М Волянюк - Образотворче мистецтво та ремісничі осередки тернопільщини в контексті художньо-культурного розвитку269
автор неизвестен - Обслуговування читачів у бібліотеках навчальних закладів дореволюційного катеринослава282
А Н Гогряинов - Обслуживание потребителей транспортных услуг в логистической системе176
І Ю Гойко, І А Івасенко, Н О Гойко - Опис до патенту на винахід176
А О Погоруй - Обчислення стаціонарного коефіцієнта продуктивності виробничої лінії з двома ненадійними агрегатами336
Л В Глушенко, А К Трсфничук - Общая неорганичесная н физическая химия178
учасниця товариств січ та пласт у львові - Ольга левицька359
В Казаков, Н Тарапата - Общебиологические основания инновационных медицинских технологий контроля и управления здоровьем человека186
Г Лабинская - Общественная и политическая активностьженского населения львовской области териториальные различия184
А Клиш - Общественно-политическая деятельность кирила студийского в 1918-1939 гг185
Ю А Бранспиз - Объемное интегрирование дифференциально-векторных операций с векторами поля при постоянстве одного из них379
И В Киричок - Поиск медицинской информации в интернете216
Г О Сімахіна - Обґрунтування вибору сортів плодів та ягід для заморожування221
О В Ревенко - Обґрунтування напрямів стратегічного розвитку на основі оцінки внутрішнього середовища підприємства162
С И Стахорская - Определение цели при финансовом планировании180
А В Штереверя - Обґрунтування необхідності запровадження збалансованої системи показників на підприємствах україни370
Ю Л Труш - Обґрунтування основних шляхів підвищення управління якістю продукції340
І С Гостєва - Поняття та види інтегрованих підприємств856
Т І Лепейко, Ю В Котелевська - ОбҐрунтування послідовності проведення брендингу176
- Обґрунтування системної реорганізаії комерційних банків україни- О Невмержицька 149
Ю Павельчук - Обґрунтування швидкості подачі насіння на відбивач сошника245
О В Іванісов - Обґрунтування шляхів підвищення продуктивності праці на підприємстві286
Г А Молодченко, С Л Фомин - Огнестойкость силосов и силосных корпусов для хранения сыпучих материалов562
О Я Бабак - Ожиріння як пусковий механізм адипоцитокінового каскаду314
Т І Червінський, М М Братичак - Одержання пероксидної похідної діанової епоксидної смоли ед-20 у середовищі толуену173
Ю П Зайцев - Одесская биологическая станция ан усср основание, задачи, первые успехи163
Т С Пичугина, Н І Гордієнко - Оцінка систем обліку витрат228
О С Чашечникова - Один з шляхів залучення учнів до творчої діяльності з математики149
В Кондратюк - Один клас випадкових величин заданих розподілами елементів свого q-зображення571
С В Угрімов - Однобічний контакт багатошарових конструкцій з пружною основою175
Автор неизвестен - Ожирение терапевтические подходы к ведению пациентов211
C I Анісімова, О С Волошина, М М Антонюк - Ожиріння та методи його лікування236
Похмурський В К - Окиснення морфоліну та пшеридину пероксидекановою кислотою181
Б М Борисов, Е А Любавина - Окислительно-сорбционный метод при осветлении обесцвечивании и дезодорации природных вод276
І І Романенко - Окремі положення методології проектування індустріалізованих будівельних систем120
П О Чорнобай - Олександр аполлонович верховцев та його внесок у розвиток катеринославщини209
А А Сбруєва - Оновлена парадигма базової освіти на порозі третього тисячоліття соціально-педагогічний аспект427
І С Гостєва - Поняття та види інтегрованих підприємств593
З Гуцайлюк - Оперативний облік та оперативний економічний аналіз у системі бухгалтерського обліку193
В Авраменко, Н Слепушко - Оперативный контроль квазистационарных динамических объектов с помощью функций непропорциональностей286
Г А Атанов, А И Савин - Операционная предметная модель студента технического университета по теории множеств278
І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками552
Й Й Роглєв, А В Гавриш, В Ф Доценко - Опис до патенту на корисну модель398
А М Лях - Описание формы одноклеточных водорослей и алгоритмов расчета их объема и площади поверхности на языке xml277
Ю В Сидоренко - Определение скорости пули пневматического пистолета249
О І Карпіщепко, К В Ілляшенко, Т О Ілляшенко - Оплата праці як чинник конкурентоспроможності національної економіки269
О А Ляпко - Оповідач як форма репрезентації авторської свідомості на матеріалі повісті т осьмачки старший боярин202
В П Кожушко, И Н Лысяков - Определение единичных реактивных усилий в полосах на грунтовом основании по эмпирическим формулам213
Е Н Пшеничная - Определение интегрального показателя для оценки уровня социального развития коллектива предприятия469
Э Г Братута - Определение исходных данных для расчета каплеотделителей контактных тепломассообменных аппаратов427
Г А Сендерович - Определение ответственности субъектов распределения электрической энергии за нарушение симметрии на сборных шинах198
А И Соколенко - Определение приведенной жесткости тяговых цепей для конвейеров линий розлива пищевых продуктов188
Ю С Прилипко, В П Комаров, И А Удодов - Определение прочностных характеристик и армирующего напряжения для ультразвуковой пьезокерамики182
С В Чистякова - Определение психоэмоционального состояния человека-оператора в точках психогенного контроля416
Н Л Рябчиков, О А Шевченко - Определение рациональных параметров рабочих органов устройств очистки коммунальных труб140
В Т Гаряжа, В Р Кулинченко - Определение характеристики водяной тепловой сети194
Э Б Хоботова, М И Уханёва, Т А Семенович - Определение химического и дисперсного составов цементной пыли211
М Зимомря - Оприявнити б подвижницький чин до 50 річчя ярослава поліщука171
М О Масліков, М М Масліков - Оптимальна відкачка дифузійного соку та її визначення207
М М Дорожовець - Оптимальне урахування непевності вимірювань вхідної та вихідної величин у лінійній регресії351
В П Кондрахин - Оптимизация параметров вибрационного очистителя250
С Ю Андреев - Оптимальное управление энергогенерирующим оборудованием тэц178
В Н Богословский - Оптимальность надежности энергетических систем в виде параллельных линий154
Н П Ретинская - Оптимизация интерфейса клавиатуры с микроконтроллером254
Г М Азаренкова, А П Дудшова - Оптимальні напрямки підвищення фінансової стійкості та ліквідності підприємства493
Л В Ладыгина, А В Пиркова - Оптимизация биотехники культивирования личинок гигантской устрицы crassostrea gigas th в питомнике227
В В Билецкая, С Ю Рассыпленков, И В - Оптимизация программ физического воспитания студентов специальной медицинской группы184
Е В Карпенко, М В Прыстай - Оптимизация процесса экстракции биосурфактантов синтезированных бактериями рода rhodococcus374
В Б Мануйлова, В Д Недоросол - Оптимизация работы аэротенков цос 2 запорожья206
Д В Бельков, Е Н Едемская - Оптимизация распределенной информационной системы электронного бизнеса214
Е Н Казак - Оптимизация учетного документооборота оптового предприятия214
А А Баркалов, Л А Титаренко, К Н Ефименко - Оптимизация схем композиционных микропрограммных устройств управления реализуемых на плис284
І П Гнесь - Оптимізаційні задачі при формуванні житлового середовища358
Л М Крутий - Оценка электробезопасности троллейбуса425
О В Макарюк - Оптимізація господарської діяльності як основа для забезпечення стабільного розвитку за умов невизначеності287
максимуму Л С - Оптимізація керування одномасовими механічними347
О В Михайленко - Організаційні підходи удосконалення взаємовідносин136
Л В Махинько, В М Махинько, Є В Дорошенко - Оптимізація композицій фруктово-зернових сумі­шей мюслів з використанням симплекс-методу181
М Г Копопепко, О Л Ситпік, Л Г Кащенко - Оптимізація лікувальної тактики при перфоратившй гастродуоденальній виразці164
В Ратинський - Оптимізація маркетингової стратегії машинобудівних підприємств683
А О Білощицький - Оптимізація обсягів аудиторної роботи в інформаційній технології планування навчального навантаження241
О С Колодій - Понятійна структура категорії патріотизм435
М Г Погорєлов - Оптимізація показників функціонування автосервісних підприємств з урахуванням факторів пріоритетності248
М В Білько, Н Я Гречко - Оптимізація процесу екстрагування пряно-ароматичних рослин для виготовлення вина190
A I Соколенко, К В Васильківський, Р М Леус - Оптимізація процесів вибігу і гальмування в двомасових системах185
Р Базилевич - Оптимізація розв'язків задачі комівояжера методом послідовного сканування198
Т Гладюк - Парламентсько-політична діяльність уно у 1935 р309
В Маслюк, О Козир - Оптимізація розміщення та потужності хлібопекарських підприємств по регіонах україни699
В А Сміянов Г, О І Сміянова - Оптимізація системи надання медичної допомоги міському населенню на прикладі м сум271
Г В Сіткова - Оптимізація структури джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств1523
О В Грабовська, О М Майданець, Н І Штангеєва - Оптимізація технологічних параметрів ферментативного розріджування крохмалю177
О М Петрів - Оптимізація технологічного процесу гарячого пресування деревностружкового пакета203
О В Шкурко - Оптимізація фінансових джерел відтворення необоротних активів198
Г Д Тюлєнєв - Організаційна підтримка підвищення економічної безпеки внз в україні355
Л И Бойко, Д В Микулич - Опыт и перспективы использования черноморских гидробионтов для решения проблемы йоддефицита в украине232
А В Кошелев - Опыт лабораторного культивирования гидробионтов для токсикологических исследований244
Е Н Гладкая, Е Н Рябоконь, Т В Камина - Опыт примениения магнийсодержащего комплекса с целью профилактики кариеса зубов149
А В Радионов - Опыт эксплуатации магнитожидкостньіх герметизаторов в промышленной энергетике180
автор неизвестен - Формула корисної моделі203
Г И Соловьев - Опытно-промышленная проверка способа локализации выдавливания пород почвы239
Е Сапига - Организация военных госпиталей украинской галицкой армии и их материальное обеспечени218
М Артус, Н Хижа - Організація системи цін за умов ринкових відносин179
Ю Вовк - Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів315
І Яремко - Організаційно-економічний механізм формування та реалізації потенціалу економічних систем202
М П Купчик, М П Гандзюк, І Ф Степанець - Основи охорони праці686
А Д Чернявський - Організаційно-економічні взаємовідносини учасників інвестиційного процесу145
О Л Музика - Організаційно-психологічне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи навчання у внз264
П В Довгань - Сюїтний цикл до проблеми теорії жанру404
А М Асаул - Організаційні аспекти підготовки та реалізації проектів девелопменту319
Т Ю Редзюк - Організаційні засади ведення фінансового та податкового обліку, пошук можливостей об'єднання та взаємодії188
И Г Ширнин - Приватизация украинской электроэнергетики227
Л Д Шевчук - Організаційні форми навчання основ прикладної інформатики у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій333
В В Приседський, О І Волкова, І В Мнускіна - Організація виконання курсової роботи із загальної хімії166
С Вітвицька - Організація виховного процесу у вищому навчальному закладі195
В О Поколенко, А В Шпаков - Організація діагностики інноваційного потенціалу проектів149
О Руда - Організація економічної безпеки в контексті активізації розвитку товаровиробництва479
О А Зоріна - Організація контролінгу в україні питання теорії та практики398
С Рилєєв, С Чорна - Організація обліку за центрами відповідальності на торговельних підприємствах603
Т П Басюк - Організація розрахунків і фінансування зовнішньоекономічних операцій432
Ю М Жиляєва - Організація проектної роботи майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення курсу дидактика284
Л О Білявська - Організація самостійної роботи студентів під час проведення фахової практики282
І М Єлінов - Перший мінералог і кристалограф нгу159
І М Кобринович - Організація та діяльність репресивно-каральної системи більшовизму на волині у 1939-1941 рр247
М О Астаф'єв - Організація та оперативне керування матеріальними потоками181
А А Сбруєва - Освітні реформи 80-90-х рр ХХ століття англійський досвід632
О Ф Дяченко - Організація тестового контролю знань студентів з курсу компютерні мережі273
О Л Музика, Т М Майстренко - Організаціійно-психологічне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи навчання у внз131
Л М Пилипенко - Організування роботи служби управління ризиками аудиторської фірми158
В А Брянцев - Ориентировочный прогноз успешности промысла криля в атлантической части антарктики303
В В Законнов - Осадкообразование в водохранилищах разного типа169
Н В Пазюра - Освітні тенденції в країнах східної азії в умовах переходу до інформаційного суспільства580
О Є Берестень - Освітянська діяльність німецьких колоністів півдня україни на початку ХХ ст на прикладі товариства м олександрівська170
В Середенко, Н Зубко - Осереднення і числова реалізація деяких задач міжфазових композитних систем121
М І Смокович - Оскарження в адміністративних судах рішень дій або бездіяльності державної виконавчої служби245
М М Масліков - Упаковка заморожених продуктів295
Ю Сибіль - Осесиметрична задача теплопровідності в необмеженій області з дископодібною тріщиною227
О М Спірін - Основи диференційованого підходу при вивченні інформатики270
Н В Васюк - Основи економічного розвитку підприємств машинобудування в сучасних умовах202
В Х Далека - Основи концепції управління проектами ресурсозбереження при експлуатації міського електричного транспорту223
О В Саприка, О Г Гриб, В О Саприка - Основи наукових досліджень946
В В Фалько - Основные направления в проблеме оценки экологического риска554
О М Шаблій - Основи проектування енергоощадних джерел і режимів нагрівання для наплавлення тонких елементів конструкцій240
М І Адаменко - Основи розрахунку резервуару системи автоматичного пожежегасіння спеціальних будівельних об'єктів173
В Т Семенов, А В Даниленко - Основной алгоритм проектирования в городской среде163
Л Г Бойко - Основные аспекты и методика управления качеством энергосберегающих проектов в строительной отрасли236
О М Кривонос - Основні методики формування творчих здібностей258
Г Симахина - Основные биокомпоненты ягод малины и их поведение при замораживании235
В А Зинченко - Основные концепции контроллинга и его место в системе управления предприятием194
А В Сапрыка - Основные направления развития наружного освещения г харькова324
Р П Кандюк - Основные направления развития биохимических исследований в одесском филиале инбюм нан украины332
В Конюх - Основные направления учебно-воспитательной работы в вечернюю школу усср в 1957-1964 годах222
Автор неизвестен - Планування ціни та рентабельності193
А В Манойленко - Основные подходы к формированию базовых стратегий развития корпораций296
В І Гуров, Є Ю Правєднікова - Основные тенденции и проблемы переработки молока сельскохозяйственными предприятиями курской области210
И А Лукьянченко - Основные цели, задачи и критерии управления элементами оборотных средств предприятия195
О Вівчар - Основні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств745
А Гуляк, Н Науменко - Поетика сучасної вертепної драми344
О Я Рибалка, Н О Гуріненко, С В Івашвський - Основні аспекти формування культури здоров'я дітей в сім'ї208
Мостенська Т Л - Основні аспекти формування та оцінки стратегії імпорту412
С В Ткачук - Основні засоби аналіз сутнісних та структурних характеристик432
С О Швачко - Основні віхи функціонування квантитативної лексики (типологічні аспекти)129
Л П Маслак - Основні етапи та принципи формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера316
М М Заброцький - Педагогічна взаємодія екологічний вимір178
Г О Надьон - Основні напрями адміністрування антикризової діяльності персоналу на підприємстві202
Л П Шаповал - Основні напрями удосконалення тарифного регулювання водопровідно-каналізангйного господарства354
Л Д Іваненко, О А Іваненко - Подорож до країни protozoa312
Н Д Креденець - Основні напрями формування професійної компетентності майбутніх фахівців легкої промисловості254
О В Михайленко - Основні напрямки активізації інноваційної діяльності190
Н Штельма - Основні помилки та правила створення ефективної реклами295
I Жолнер, В Сосницький, І Гулий - Основні напрямки енерго- та ресурсозбереження в спиртовому виробництві398
В В Кондратюк - Основні напрямки підготовки майбутнього вчителя до роботи в умовах профільної школи233
В О Дорда - Тендерні аспекти молодіжного сленгу сша318
В В Горбунова - Основні парадигми дослідження етнічної свідомості в психології282
І З Салата - Основні поняття та зміст формування франчайзингової системи335
В С Загорський' - Основні посилки методології управління інноваційним розвитком підприємства245
Є М Довгопол - Основні принципи побудови російських електронних підручників з математики148
И А Ященко - Основні принципи раціонального підбору аплікатури на баяні1014
І Поліщук - Основні фактори впливу на експортний потенціал україни644
Г В Охріменко - Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організації396
Н С Акімова, Н В Новицька - Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованостей323
О І Колепко, М М Іскрицька - Основні прояви вегетативної дисфункції у студентів- медиків ІV-VI курсів185
І І Романенко - Основні складові методології проектування індустріалізованих будівельних систем138
В Бурко - Перехрестя парадигм у матриці нового історизму246
С К Кобзар - Основні тенденції словотвору сучасного американського варіанту англійської мови457
Н Г Сидорчуп - Основні тенденції становлення професійної науково-дослідної діяльності вчителів 1802-1917 рр175
Д А Перегудов - Программные средства защиты информации266
Неля Іванечко - Основні тенденції інтеграційних процесів на ринку торговельно-розважальних послуг україни528
М С Доронина, В І Ковальова - Основні фактори що формують поведінку персоналу388
О М Спірін - Основні характеристики кредитних систем навчання194
О Гарматюк - Основні чинники виникнення кризових ситуацій на підприємствах газопостачання та газифікації україни292
В Бездрабко - Основні історичні етапи та новітні лінії розвитку дипломатики в україні1887
Р П Тренкеншу - Простейшие модели роста микроводорослей308
С М Головань - Основы создания инструкций защиты при обработке информацию с ограниченным доступом в информационных системах187
А Ю Жулавский - Основы эколого-экономической сбалансированности развития региона459
В П Шевченко - Положення про наукову бібліотеку144
В А Лисовский - Особенности a—Y-перехода в вч разряде низкого давления в аргоне578
А И Помещенко, И В Ефимова, Й А Опейда - Особенности влияния некоторых фенольных соединений на процесс окисления кумола в присутствии о2188
Н Иванык - Особенности внедрения системы местного самоуправления в галичене во второй половине ХІХ века215
С В Попов, В Н Облазницкий - Особенности внутрипочечной гемодинамики у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией208
Ю А Ясинский - Особенности воздействия импульсных напряжений на обмотки трансформаторов277
В А Пеньков - Особенности городских улиц и дорог на подрабатываемых территориях305
И Б Андреенко - Особенности организации и развития инсентив-туризма489
Н И Дегтярев, В В Титяев - Особенности инвентаризации, оценки и учета объектов жилищно-коммунального хозяйства в рыночных условиях185
И А Арутюнян - Особенности инженерной подготовки техногенных территорий городов донбасса172
А Шавёлкин - Особенности использования автономного инвертора тока в режиме источника напряжения249
О Д Кучеренко, И Д Рачинский - Особенности использования антигипертензивных препаратов у больных сахарным диабетом235
И Пандяк - Особенности использования информационной инфраструктутры в туристической индустрии украины283
А И Акилов, А В Евтухов, Б В Курилов - Особенности контактного взаимодействия шлифовального бруска и детали при радиальном колебании163
А Б Андруша - Особенности костного обмена при гиперурикемии и подагре у пациентов молодого возраста146
Ю В Глазунов - Особенности механики разрушения бетона при многократно повторяющемся действии нагрузки368
Алла Атаманенко - Українське історичне товариство417
В В Приседский, И В Мнускина, Е И Волкова - Особенности начальной стадии реакции синтеза многокомпонентного купрата286
Е В Щербаков, М Е Щербакова - Особенности объектно-ориентированного программирования в языке javascript417
С В Попов - Особенности оценки гемодинамики у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией156
В Н Супонев - Особенности работы ножевого трубозаглубителя при прокладке распределительных газопроводов214
Т Р Осадчук - Феномен творчості федора стригуна295
А В Курилов - Особенности развития планктонных инфузорий в причерноморских лиманах различного типа238
А Глухов, О Усольцева - Особенности развития придаточных корней на стеблевых черенках хвойных растений при их укоренении354
Л В Воробьева - Особенности развития простейших foraminifera на современном этапе западный шельф черного моря235
Г А Сумцов - Особенности распространения и метастазирования первичного рака маточных труб226
I О Тивончук, Г Я Глинська - Особливості рейдерства в україні286
Ф П Говоров, В Ф Рой, А И Токмань - Особенности расчета призматических систем световых приборов217
В С Курило, А Н Чиж - Особенности социально-культурного организма провинциальных городов Луганщины253
М М Масліков - Отеплення та розморожування харчових продуктів482
А В Манойленко - Особенности стратегического управления развитием корпоративного объединения173
М В Драпалюк - Особенности технологии производства бетонов повышенной долговечности содержащие демпфирующие компоненты181
Ю Ямко - Особенности управления активами в условиях мирового финансового кризиса159
В А Романенко, О С Горецкий - Особенности физического состояния у тревожных и нетревожных женщин181
І І Парфанович - Особливості аутоагресивної поведінки дівчат шкільного віку380
В С Мирошников - Особенности формирования биоценозов на искусственных рифах в азовском море278
Г П Гаркавая - Особенности формирования гидрохимических условий малого аджалыкского лимана в условиях антропогенного воздействия171
автор неизвестен - Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе реконструкции173
В Н Гордеев - Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе реконструкции153
- Особистісно орієнтована концепція французької школи Л В Перхун164
Н О Божок, Л В Власенко - Особистісно орієнтована освіта і проектна технологія630
С С Вітвицька - Особистісно орієнтоване проектування педагогічної підготовки магістрів358
Г В Василенко - Особливості англомовного перекладу пейзажної лірики миколи воробйова240
У С Боднар - Особистісно оріЄнтований підхід до оцінювання якості іншомовної підготовки майбутніх фахівців з міжнародної економіки357
C H Эш - Особливості антикризового управління в підприємствах харчової промисловості311
А Я Нагірняк - Особливості антиукраїнської політики польської влади в галичині у 1920-х рр.383
- Особливості буддизму як транснаціональної філософсько-світоглядної177

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22