Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
И К Евстигнеева, М В Нехорошев - Морфо-функциональные особенности видов рода phyll ophora grev в условиях поля зернова черное море296
Павлюченкова О В - Морфология эмбриональной раковины и изменчивость телеоконха брюхоногих моллюсков рода viviparus фауны украины245
Н Г Калюжна - Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття система як підгрунтя дослідження системи управління підприємством615
В В Кравець - Морфологічні зміни в тонкій кишці під впливом різних ендогенних та екзогенних чиннників453
Н Г Калюжна - Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття система як підґрунтя дослідження системи управління підприємством374
A M Романюк, О В Кравець - Морфологічні зміни екзокринного апарату підшлункової залози за умов гострої дії солей важких металів163
С С Данилюк - Морфологічні особливості англомовних електронних текстів персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів305
В З Сікора, А Д Волкогон - Морфологічні перетворення легеневої тканини під впливом екзогенних чинників520
В І Конанихін, В В Андрющенко - Морфологічні та епідеміологічні особливості раку молочної залози у сумській області264
О М Кузьменко - Морфологія рекрутських та жанрових пісень у записах володимира гнатюка історична зміна прадигми486
И Н Танковская - Морфоструктура бурой водоросли dilophus fasciola roth howe в прибрежных фитоценозах района севастопольской бухты225
Я Кравчук, М Іваник - Морфоструктури третього і четвертого порядків скибових карпат271
О В Кротова - На допомогу куратору студенської молоді221
В Т Чайковська - Московіада ю андруховича не лише малий апокаліпсис359
В О Климчук, Н В Грищук - Мотивація вчителів та учнів чи існує зв'язок208
О Музика - Мотивація досягнення у структурі творчої активності технічно обдарованих підлітків284
Н Скригун, О Крайнюченко, О Безпалько - Мотивація споживачів як основа формування ефективного комунікаційного міксу199
О В Гуськова - Мотивація і стимулювання персоналу підприємства особливості відзнаки і характерні риси706
І Н Карпунь - Мотивація і стимулювання інноваційної діяльності підприємства247
Н В Науменко - Мотиви мови та мовлення в українській дитячій літературі537
В А Дмитрук - Мотиви різдва як сімейного свята в ранніх творах ч діккенса406
Д М Чирко - Мсфз як елемент виходу на міжнародний валютний ринок форекс352
Ю Г Павленко - Музеи педадогического профиля в контексте професионального становления будущих учителей сущностной аспект201
Ю Кулик - Місце моніторингу у функціонуванні бізнес-системи163
О Капічіна - Музична семіотика теоретико-методологічний досвід західних шкіл681
І О Кодирова - Музичне мистецтво національних меншин україни за роки незалежності499
О Мерхо - Міжнародний розвиток корпоративних структур у контексті питань оподаткування229
І М Назаренко - Музичний театр як засіб формування художньо-творчого потенціалу молодших школярів773
М О Михайлова - Мультикультуралізм і проблема толерантності у поліетнічному соціокультурному просторі444
Л А Ороховська - Національний авіаційний університет487
С В Захарін - Міжнародний досвід регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності й можливості його використання в україні242
І Панченко - Міжнародний досвід формування другого рівня пенсійного забезпечення в деяких країнах світу292
НЮ Тодорова - Міжнародні ділові відносини шляхами культурного задзеркалля291
Л Є Дещинський - Міжнародні зв'язки гетьманського уряду п. Скоропадського в період національної революції в україні386
В Сігова , Г Крот - Нанотехнології у будівництві і архітектурі3682
O I Драган - Міжнародні соціальні стандарти на підприємствах харчової промисловості650
О В Федотов, М С Перцовой - Мікотестування забруднення навколишнього середовища фенолом340
А В Прокіп, О М Вознюк - Мілітарне виховання учнів рогатинської гімназії (1909-1914 рр)342
плацента - Мікроелементна забезпеченість у системі мати311
А І Харук - Мілітаризація і централізація як провідні тенденції розвитку авіаційної промисловості україни у 30-х рр ХХ ст298
П Т Бубенко, Т І Світлична, А Ю Мартинова - Мінімізація проектних ризиків інвестиційно-пшоващйної діяльності промислових підприємств256
М П Коваль - Міністерство освіти і науки україни дніпропетровський національний університет316
діяльності М Г - Міністерство освіти і науки україни рівненський державний гуманітарний університет270
М Л Глєбова - Міністерство освіти і науки україни харківська національна академія міського господарства597
В Дриль - Особенности венчурного финансирования223
О М Ярош - Містичні тенденції в античній філософії геракліт ефеський325
Н С Жиртуєва - Містичний досвід іудейського хасидизму між сходом та заходом229
О В Завальний, К О Завальна - Містобудівні аспекти розвитку вулично-дорожньої мережі м харкова173
А Гофер - Містобудівні аспекти розвитку кубинської столиці гавани254
В Сімашко - Місце білінгу в сучасних корпоративних інформаційних системах288
Г В Бортнік - Місце дитини у контексті різдвяно-новорічної обрядовості244
Автор неизвестен - Місце дольника у становленні індивідуального стилю віршування268
В Собкова - Місце судового прецеденту серед інших джерел права у англосаксонській правовій системі772
І Г Смирнов - Міська логістика та створення логістичних парків в україні659
І В Орлов, Ю Ю Луцинська - Місце та роль обліку зобов'язань в історії бухгалтерської думки277
Б М Ренькас - Місце та роль профільного навчання в розвитку сучасних загальноосвітніх шкіл488
В С Сулима - Місце і значення питань енергозбереження в навчальному процесі240
Л Козак - Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства371
О С Тєлєтов - Місце трудової зайнятості населення в економічних системах та маркетингове прогнозування розвитку підприємства313
початку XX ст - Місце харчування в структурах повсякденності студентства підросійської україни другої половини XIX457
редакцією В Ф - Місце і проблеми екологічного аудиту в системі аудиторської діяльності україни329
А А Тараненко - Місце інноваційної діяльності на підприємстві в умовах структурної перебудови економіки україни175
О Тітіка - Місцева промисловість урср в 1946-1950 pp результати відбудови й функціонування629
І Волошин - Особливості радіаційної ситуації у м львові340
М Кебало - Міфологема архетипних образів у структурі натуралістичних творів німецьких та українських письменників311
Н Наталія - Навколо літер та їхньої символіки абетковий вірш у сучасній українській поезії381
М Гиршман - Особенности художественного познания624
А В Філімончук - Навчальна програма зі спецкурсу психологія спілкування464
Н Ю Лазаренко - Навчально групове співробітництво як засіб підвищення успішності студентів231
Л С Бондар - Навчально-виховна робота у харківській жіночій недільній школі х д алчевської432
Г М Мельник - Навчально-пізнавальна діяльність учнів в умовах проектно-технологічної системи341
О Д Нестерова - Навчання дискретної математики студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів322
Т М Онопрієнко - Навчання мови і культури студентів мовного вузу на основі автентичних відеоматеріалів281
Ю Курило - Навчання термінологічній лексиці у процесі вивчення другої іноземної мови208
Г Симахина - Насыщение зерновых культур минеральными элементами220
Н А Оніщенко, С Г Мащенко - Навчання іноземних мов в харківському університеті сторінки історії240
Н П Сіваєва - Навчання іншомовного міжкультурного спілкування учнів старшої школи за246
О В Грабовська - Напрямки вдосконалення технології крохмальної патоки302
М П Буковинська - Навчання, як елемент соціальної політики організацій харчової промисловості157
В Г Брусенцов, А В Шапка, А В Гончаров - Надежность железнодорожных операторов -проблемы объективной оценки343
Л А Ороховська - Національнийавіаційний університет541
О А Щербак, В С Савчук - Надсвітлові швидкості у ств до джерел теоретичних концепцій руху за світловим бар'єром280
В О Гаєвська, В А Шур - Надійність роботи внутрішньобудинкових систем водопостачання й опалення233
Н В Фігун - Особливості логістики замінних частин256
І Гороф'янюк - Назви галінсоги дріброцвітної galinsoga parviflora cav у говірках центральноподільського ареалу362
О М Мулява, М М Шеремета - Належність до класів збіжності адамарових композицій похідних гельфонда-леонтьєва аналітичних функцій472
О А Ромахова, Н В Сенина, Р Г Харьковский - Направления изменений в комплексе административного управления на предприятии214
С Марова, Т Ткаченко - Направления работ по биологической оптимизации городских территорий202
К І Фесенко - Управління ліквідністю банку302
А Е Ачкасов - Направления совершенствования подготовки экономистов для предприятий жилищно-коммунального хозяйства267
Й Лучко, Ю Гнатів - Напружений стан навантаженої внутрішнім тиском циліндричної оболонки кусково-сталої товщини550
А М Гарьковец, В В Таран - Напряжение зажигания маломощных люминесцентных ламп на повышенных частотах230
О М Сукач - Напрями вдосконалення механізму фінансового вирівнювання бюджету території261
М Лановик - Національна пам'ять як форманта літературного простору596
В М Бабаєв - Напрями забезпечення сталого функціонування та розвитку системи водопостачання м харкова258
як О В - Напрями удосконалення сучасних методів управління банківським кредитним портфелем667
М О Сон - Новые сведения о расселении моллюсков рода potamopyrgus274
Осадець С С - Напрямки використання математичних методів в оцінці фінансової надійності страхової компанії226
З А Жораєв - Напрямки удосконалення ділової оцінки персоналу на підприємстві246
В М Билобров - Некоторые биофизические аспекты самоорганизации304
Д Лазпепко - Напрямки удосконалення роторного масообмінного обладнання213
Т Р Туптало - Наративна структура оповідань-міраклів з руна орошенного димитрія туптала274
В Борисенко - Наростання суперечностей між україною і московією в 1655 рр313
Г Ступінська - Народознавча діяльність володимира гнатюка у контексті історії української фольклористики1655
В М Слюсар - Насилля в епоху глобалізації соціально-філософський аспект237
В Хопчан - Наслідки реалізації інвестицій природоохоронного призначення217
О І Шаповаленко - Насіння льону як компонент зернових сумішей для відгодівлі карпових риб472
Н Науменко - Натурфілософська символіка у поезії євгена маланюка та оксани лятуринської519
І В Козубовська - Науковий вісник ужгородського національного університету1082
І Киричок - Наукова бібліотека харківського національного медичного університету науково-дослідна робота319
Н Лубковий - Наукова та громадська діяльність євгена храпливого історіографія проблеми447
М М Пискун - О некоторых типах подгрупп близких к нормальным565
О Г Розметова - Наукова інтерпретація сутності та змісту санаторно-курортного потенціалу260
О М Пєтухова - Науковий парк як ядро інноваційних структур кластерного типу184
Д І Басюк - Науково- теоретичні підходи до класифікації туристичних кластерів386
В В Тушева - Науково-дослідницька культура майбутнього вчителя сутність поняття та теоретичні аспекти її формування603
Т В Касьяненко - Науково-методичні засади управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком на різних рівнях186
І В Кізин - Науково-просвітницька діяльність та педагогічні ідеї едварда жарського в контексті реформаторської педагогіки хх століття408
H I Климаш - Науково-теоретичні аспекти сутності понять ефективність та результативність348
І Бойчук - Науково-теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців у коледжі341
І Стойко - Науково-технічна діяльність малого бізнесу закордонний досвід278
І М Єлінов - Наукові дослідження вчених квгу-кгі-дгі в галузі металургії 1900-1930 рр206
В Махинько, Л Махинько , О Козир - Наукові підходи до пошуку асортиментних ніш хлібопекарського виробництва234
Г О Райковська - Наукові підходи та сучасний стан з графічної підготовки майбутніх фахівців у внз339
А Мельников - Социетальная экзистенция за и против337
И В Коринько - Научно-технический прогресс как решающий фактор совершенствования водоотведения236
І Добоній, М Білько, О Кораблева - Научный поход к составлению композиций из пряно-ароматического сырья для вермутов380
М М Масліков - Усихання харчових продуктів383
Л С Подлесная, С К Дуб - Национальные и общечеловеческие ценности в условиях глобализации577
А Глотов - Национальный гимн как фактор формирования национального сознания202
З Кудрявцева - Національна специфіка українського купальського фольклору семантика277
- Национальный горный университет источники фразеологичности семантики девербативов- Л Бердник166
О В Поліщук - Національний аспект аграрної політики радянської влади в криму на початку 1920-х рр262
А П Коцур, Л В Гарарук - Національно-державне відродження україни227
О В Ординець - Національний природний парк «святі гори» -осередок високого різноманіття афілофороїдних грибів у степовій зоні україни220
О Герман - Національно культурний рух на поділлі та в галичині напередодні створення товариства просвіта408
O Карабіло - Національно-етнічна єдність та ідентичність українців у трансформаційний період394
О Полисаєв, В Шедяков - Національні еліти у системі соціального управління і трансформаційні міфологеми259
Н М Гулевська - Передумови формування стійкого туризму185
В Н Лесовой, Ж Н Перцева - Начало медицинского факультета императорского харьковского университета338
А С Птушка - Невідповідність жінок морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту484
А В Шаман - Технологии дистанционного обучения292
В М Грибанов, Т В Ляшенко - Некоторые аспекты локальной кинематики и гидродинамики арочных передач новикова291
И В Левитан - Некоторые аспекты межпредметных связей дисциплины школьный курс информатики193
Е Маліновський - Повтор у тексті в світлі нових парадигм363
И В Левитан - Некоторые аспекты межпредметных связей дисциплины школьный курс информатики200
З Н Мочалина - Некоторые аспекты формирования оптимального финансового результата и ценообразования в гостиничном бизнесе242
А А Кустенко - Некоторые вопросы оптимизации трамвайного движения428
Ю А Врубель - Некоторые вопросы разработки концепции безопасности дорожного движения в республике беларусь263
Т В Михайлова - Некоторые данные по макроїообентосу филлофорного поля зернова164
В К Головенко - Некоторые компоненты белкового синтеза в экосистеме искусственных морских бассейнов одесского залива210
Д А Городецкий - Некоторые проблемы расчета плит перекрытий усиленных балками243
Ю Л Труш - Оцінка ефективності рівня якості хлібобулочної318
Е А Горин, Ю Ю Кочетков, Б С Митягин - Некоторые свойства дифференцирований в банаховых алгебрах298
В Г Сумцое, И А Гнатенко - Необхідність адаптації виробничих малих підприємств до умов зовнішнього середовища358
В П Тименко - Становлення академічної дизайн освіти298
М О Курновська - Необхідність проведення реструктуризації машинобудування239
А В Гашенко - Необхідність та джерельна база теоретичного дослідження внутрішньофірмових цінностей239
Е Г Валюта - Неологізми англійської мови сфери екології теоретичні засади300
Ю Хмарук - Необхідність та напрями вдосконалення дохідної бази державного бюджету україни317
С В Беспалова, В А Максимович, Н В Говта - Неосознаваемое и осознаваемое в психике243
В А Филыитинский - Несколько неравенств для тригонометрических многочленов316
Г Симахина, Н Науменко - Нерафинированные сахаросодержащие продукты перспективы производства и использования344
В Кулінченко,І Мотуз - Нерівномірність профілю швидкості турбулентних струменів на початковій ділянці242
М С Золотов, И В Симейко - Несущая способность и деформативность гибких железобетонных стержней369
Р В Грищук - Нетейлорівська модель процесу нападу на інформацію277
В Д Давидова - Нетрадиційні форми навчання навчальний гурток у системі народної освіти швеції264
Л В Левандовський, С Т Олійнічук, Л В Ткаченко - Нетрадиційні види сировини для спиртового виробництва321
Т П Вербицька - Неформальна зайнятість проблеми та перпективи218
Л Коврігіна - Новаторські риси роману людолови зінаїди тулуб511
У Ю Дзелендзяк, В В Самотний - Неявна математична модель послідовного двотактного тиристорного інвертора492
П Бубенко - Новая модель регионального территориального развития230
Автор неизвестен - Нове фільтраційне обладнання компанії техінсервіс323
Т В Ищенко - Новая программа и концепция системного эффективного развития городов и регионов205
Г В Ковалевский - Новая система управления жилищно-коммунальным комплексом страны, региона, города259
Е В Климова - О ненаписанной статье н с гумилева драматургия329
Т В Хом'як - Новела м хвильового арабески в контексті концепції універсальної моделі світу233
М Ткачук - Новий крок у розвитку літературної компаративістики225
Л М Хомічак, В Ю Виговський - Новий напрямок в роботі II сатурації341
Е Стоян, И Соколова, Л Рекова - Новые аспекты комплексной терапии мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава215
А Ю Акулов, В Ф Малышева, А В Ордынец - Новые для украины виды микофильных грибов253
Т Драчова - Трансформація теорії конкуренції368
- Новые направления в исследовании эффективности развития городов и регионов ¬– Т Ищенко145
В Л Авраменко - Новые направления в развитии производства полиэтилена441
Г В Ковалевский, Т В Ищенко - Новые подходы и методы эффективного развития городов210
флабимолл - Новые пищевые добавки функционального назначения337
Н И Кульбашная - Новые подходы к оценке безопасности движения в городских условиях251
Л М Кравець - Педагогічні погляди бориса харчука453
P М Гошовский - Новые тенденции сакрализации на примере храма-маяка святого николая в крыму217
А С Толкунов, С Л Богза - Новый удобный метод синтеза бензодиазепинов412
К М Назарук, И С Хамар - Нові види гідробіонтів-аутовселенців у дніпровському водосховищі302
О А Морозов, С О Федосеева, И Е Кутуков - Новый флотационный реагент для углеобогатительных фабрик украины314
Л Ромака, В Давидов, В Ромака - Нові представники структурного типу209
Б М Ляшенко - Новітні комп'ютерні технології вивчення основ лінійного програмування257
Г О Сімахіна, О М Корихалова - Нові підходи до оцінки вітамінної активності плодоовочевої сировини279
Я Г Бальон, О В Сімуров, В С Броварець - Нові підходи до синтезу 353-трийод-4-гід роксифенокси -фенілоцтової кислоти231
fe - Нові тернарні сполуки в системі tm393
О М Скороход - Новітнє інформаційно-комунікаційне навчальне середовище вищої технічної школи та його інтелектуальна складова350
Б М Ляшенко, Я Б Сікора - Новітні комп'ютерні технології вивчення транспортної задачі лінійного програмування256
С І Потапенко - Номінативний аспект композиції англомовного журнального дискурсу лінгвокогнітивний аналіз232
В Ковч - Інноваційні економічні цикли321
О Шершньова - Нормативно-правові засади розвитку туристичної діяльності в малих містах рівненщини411
В М Махинько, Л В Махинько - Норми споживання хліба в різних країнах з погляду задоволення основних потреб організму278
Л Н Вахитова, К В Матвиенко - Нуклеофильно-окислительные системы на основе пероксида водорода и гидроперита419
70-х рр XIX ст - Німецька колонізація волинської губернії в кінці XVIII387
И П Сергеев - О периодизации развития историографии античной истории184
лінгвопоетичний феномен художнього мовлення василя стуса - Нульсуфіксальні деривати235
С Л Хилько, Р Г Семенова, В И Рыбаченко - О возможности взаимодействия солей гуминовых кислот с витаминами233
Г А Сумцов, С К Шкурко, Д Г Сумцов - О возможностях цитологического исследования в диагностике первичного рака маточных труб303
Н Богдан - О выборе кальций-связывающих реагентов для растворения биоминеральньгх патологий425
И А Гавриленко, Н И Самойленко - О выборе оптимального варианта проектирования и эксплуатации трубопроводных транспортных систем247
Д В Будаев - О выборе системы автоматизации планирования санаторно-курортного предприятия192
А А Борисенко, Т А Протасова - О комбинаторном подходе к сжатию информации212
Н И Ахиезер - О максимуме на луче производной от монотонной целой функции нормального типа порядка половина303
В О Костюк - О методике факторного анализа фондоотдачи основных фондов488
К Ю Бардола - О налоговой политике арабов в VII-VIII вв в завоеванных византийских провинциях444
В А Фильштинский - О некоторых оценках величины наименьшего уклонения тригонометрических многочленов269
Н А Мильчакова - О новых видах флоры макрофитов черного моря334
В И Титяев, Н С Гетало - О проблемах внедрения экономических механизмов ресурсосбережения329
Д С Козодой, Б М Коржик - О реализации нового метода оценки и борьбы с производственным шумом165
М Г Басов - Об обобщенных произведениях бляшке на полуплоскости229
В Никифоров - О результатах фитоиндикации экотопов природных биогеоценозов среднего приднепровья353
Т И Лепейко, А Н Тищенко - О реформировании жилищно-коммунального хозяйства украины291
А Н Токарев - О целях семейного законодательства октавиана августа897
Я И Яковлева - О росте целых характеристических функций вероятностных законов305
Г К Шматком, Е И Урбанек - О техническом уровне спиртовых заводов перерабатывающих мелассу231
В О Костюк - Об анализе и взаимосвязях показателей фондовооруженности труда315
Е И Назимко, М А Ильяшов - О требованиях к качеству угольных концентратов для коксования на современном этапе921
Н А Украинец, В И Сокольник, А В Воропаева - Об использовании избыточных напоров при реконструкции водопроводных сетей города230
А А Запевалин - Об одном подходе к представлению и передаче научных знаний243
Р Ж Крутовой - Об одном подходе к созданию программы расчета энергосберегающих систем освещения208
Б Н Панов, Б Г Троценко - Об основных производственных достижениях югниро259
Н А Давыдов - Об условиях ограниченности средних заданных с помощью матриц235
С Троянски - Об условно сходящихся рядах и некоторых пространствах294
Г П Чистяков - Об устойчивости для теоремы ю в линника в метрике п леви294
С О Застровська, Л А Пасик - Об'єктивація концепту partnerwahl у віртуальному дискурсі175
А Ю Білоусова - Обгрунтування вибору стратегії конкурентоспроможності промислового підприємства498
А Гольдфарб - Обоснование выделения центров ответственности на предприятии529
В В Безсмертна, С О Рекіянов' - Обгрунтування вибору стратегії конкурентоспроможності промислового підприємства295
Т Г Бєлова, О В Безпалько - Обгрунтування стратегічних орієнтирів діяльності підприємства532
В Мідзяновська - Судовий прецедент структура, види1865
Ю С Погорелов - Обеспечение конкурентоспособности предприятия-аутсорсера на внешнем рынке485
Л Н Ладыко - Обеспечение экономической безопасности предприятия сущность и содержание322
Л Я Стрельбіцька - Обмеження конституційних прав засудженого209
І В Жолнер - Облікова політика за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку619
А Г Гольдфарб - Обоснование введения системы трансфертного ценообразования на предприятии211
Ф О Олександрівни - Образ світу представників субкультуриемо754
А А Бондаренко - Обоснование способа обогащения кварцевых песков при их гидромеханизированной добыче501
А Г Клемешев, А В Рябов - Обрабатываемость резанием высокопрочных чугунов при ремонте городского электротранспорта1283
М Зимомря - Образ карпатської україни спрямованість у майбутнє235
О В Ребрій - Образ перекладача vs образ автора взаємодія чи протидія439
К П Єсипович - Образ чарівного супротивника у французькій народній казці зразок концептуального аналізу239
Н В Науменко - Образи самоцвітного каміння у художньому світі а дімарова258
Г М Доброльожа - Образна парадигма фразеологізмів з компонентом собака588
Т О Чепурняк - Образна система поезій у прозі в голобородька та м воробйова368
Л Вакарюк - Образно-символічний потенціал лемківської пісні про кохання507
Н Науменко - Образно-стильова поліфонія сучасного українського хоку1092
В П Ольшанский, С В Ольшанский - Обратная задача динамики свободной гидравлической струи362
Н В Рублевська - Образотворче мистецтво на виставках у тернопільському обласному художньому музеї в перші роки його діяльності322
Н М Волянюк - Образотворче мистецтво та ремісничі осередки тернопільщини в контексті художньо-культурного розвитку283
автор неизвестен - Обслуговування читачів у бібліотеках навчальних закладів дореволюційного катеринослава309
А Н Гогряинов - Обслуживание потребителей транспортных услуг в логистической системе192
І Ю Гойко, І А Івасенко, Н О Гойко - Опис до патенту на винахід191
А О Погоруй - Обчислення стаціонарного коефіцієнта продуктивності виробничої лінії з двома ненадійними агрегатами400
Л В Глушенко, А К Трсфничук - Общая неорганичесная н физическая химия190
учасниця товариств січ та пласт у львові - Ольга левицька381
В Казаков, Н Тарапата - Общебиологические основания инновационных медицинских технологий контроля и управления здоровьем человека201
Г Лабинская - Общественная и политическая активностьженского населения львовской области териториальные различия196
А Клиш - Общественно-политическая деятельность кирила студийского в 1918-1939 гг239
Ю А Бранспиз - Объемное интегрирование дифференциально-векторных операций с векторами поля при постоянстве одного из них455
И В Киричок - Поиск медицинской информации в интернете238
Г О Сімахіна - Обґрунтування вибору сортів плодів та ягід для заморожування242
О В Ревенко - Обґрунтування напрямів стратегічного розвитку на основі оцінки внутрішнього середовища підприємства178
С И Стахорская - Определение цели при финансовом планировании196
А В Штереверя - Обґрунтування необхідності запровадження збалансованої системи показників на підприємствах україни388
Ю Л Труш - Обґрунтування основних шляхів підвищення управління якістю продукції371
І С Гостєва - Поняття та види інтегрованих підприємств914
Т І Лепейко, Ю В Котелевська - ОбҐрунтування послідовності проведення брендингу187
- Обґрунтування системної реорганізаії комерційних банків україни- О Невмержицька 164
Ю Павельчук - Обґрунтування швидкості подачі насіння на відбивач сошника274
О В Іванісов - Обґрунтування шляхів підвищення продуктивності праці на підприємстві315
Г А Молодченко, С Л Фомин - Огнестойкость силосов и силосных корпусов для хранения сыпучих материалов624
О Я Бабак - Ожиріння як пусковий механізм адипоцитокінового каскаду360
Т І Червінський, М М Братичак - Одержання пероксидної похідної діанової епоксидної смоли ед-20 у середовищі толуену187
Ю П Зайцев - Одесская биологическая станция ан усср основание, задачи, первые успехи179
Т С Пичугина, Н І Гордієнко - Оцінка систем обліку витрат242
О С Чашечникова - Один з шляхів залучення учнів до творчої діяльності з математики162
В Кондратюк - Один клас випадкових величин заданих розподілами елементів свого q-зображення656
С В Угрімов - Однобічний контакт багатошарових конструкцій з пружною основою190
Автор неизвестен - Ожирение терапевтические подходы к ведению пациентов233
C I Анісімова, О С Волошина, М М Антонюк - Ожиріння та методи його лікування252
Похмурський В К - Окиснення морфоліну та пшеридину пероксидекановою кислотою195
Б М Борисов, Е А Любавина - Окислительно-сорбционный метод при осветлении обесцвечивании и дезодорации природных вод293
І І Романенко - Окремі положення методології проектування індустріалізованих будівельних систем132
П О Чорнобай - Олександр аполлонович верховцев та його внесок у розвиток катеринославщини235
А А Сбруєва - Оновлена парадигма базової освіти на порозі третього тисячоліття соціально-педагогічний аспект465
І С Гостєва - Поняття та види інтегрованих підприємств634
З Гуцайлюк - Оперативний облік та оперативний економічний аналіз у системі бухгалтерського обліку213
В Авраменко, Н Слепушко - Оперативный контроль квазистационарных динамических объектов с помощью функций непропорциональностей314
Г А Атанов, А И Савин - Операционная предметная модель студента технического университета по теории множеств312
І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками620
Й Й Роглєв, А В Гавриш, В Ф Доценко - Опис до патенту на корисну модель430
А М Лях - Описание формы одноклеточных водорослей и алгоритмов расчета их объема и площади поверхности на языке xml338
Ю В Сидоренко - Определение скорости пули пневматического пистолета277
О І Карпіщепко, К В Ілляшенко, Т О Ілляшенко - Оплата праці як чинник конкурентоспроможності національної економіки306
О А Ляпко - Оповідач як форма репрезентації авторської свідомості на матеріалі повісті т осьмачки старший боярин229
В П Кожушко, И Н Лысяков - Определение единичных реактивных усилий в полосах на грунтовом основании по эмпирическим формулам231
Е Н Пшеничная - Определение интегрального показателя для оценки уровня социального развития коллектива предприятия546
Э Г Братута - Определение исходных данных для расчета каплеотделителей контактных тепломассообменных аппаратов474
Г А Сендерович - Определение ответственности субъектов распределения электрической энергии за нарушение симметрии на сборных шинах218
А И Соколенко - Определение приведенной жесткости тяговых цепей для конвейеров линий розлива пищевых продуктов207
Ю С Прилипко, В П Комаров, И А Удодов - Определение прочностных характеристик и армирующего напряжения для ультразвуковой пьезокерамики193
С В Чистякова - Определение психоэмоционального состояния человека-оператора в точках психогенного контроля441
Н Л Рябчиков, О А Шевченко - Определение рациональных параметров рабочих органов устройств очистки коммунальных труб162
В Т Гаряжа, В Р Кулинченко - Определение характеристики водяной тепловой сети209
Э Б Хоботова, М И Уханёва, Т А Семенович - Определение химического и дисперсного составов цементной пыли229
М Зимомря - Оприявнити б подвижницький чин до 50 річчя ярослава поліщука184
М О Масліков, М М Масліков - Оптимальна відкачка дифузійного соку та її визначення232
М М Дорожовець - Оптимальне урахування непевності вимірювань вхідної та вихідної величин у лінійній регресії408
В П Кондрахин - Оптимизация параметров вибрационного очистителя287
С Ю Андреев - Оптимальное управление энергогенерирующим оборудованием тэц201
В Н Богословский - Оптимальность надежности энергетических систем в виде параллельных линий167
Н П Ретинская - Оптимизация интерфейса клавиатуры с микроконтроллером281
Г М Азаренкова, А П Дудшова - Оптимальні напрямки підвищення фінансової стійкості та ліквідності підприємства523
Л В Ладыгина, А В Пиркова - Оптимизация биотехники культивирования личинок гигантской устрицы crassostrea gigas th в питомнике247
В В Билецкая, С Ю Рассыпленков, И В - Оптимизация программ физического воспитания студентов специальной медицинской группы198
Е В Карпенко, М В Прыстай - Оптимизация процесса экстракции биосурфактантов синтезированных бактериями рода rhodococcus422
В Б Мануйлова, В Д Недоросол - Оптимизация работы аэротенков цос 2 запорожья223
Д В Бельков, Е Н Едемская - Оптимизация распределенной информационной системы электронного бизнеса235
Е Н Казак - Оптимизация учетного документооборота оптового предприятия236
А А Баркалов, Л А Титаренко, К Н Ефименко - Оптимизация схем композиционных микропрограммных устройств управления реализуемых на плис333
І П Гнесь - Оптимізаційні задачі при формуванні житлового середовища393
Л М Крутий - Оценка электробезопасности троллейбуса478
О В Макарюк - Оптимізація господарської діяльності як основа для забезпечення стабільного розвитку за умов невизначеності338
максимуму Л С - Оптимізація керування одномасовими механічними401
О В Михайленко - Організаційні підходи удосконалення взаємовідносин149
Л В Махинько, В М Махинько, Є В Дорошенко - Оптимізація композицій фруктово-зернових сумі­шей мюслів з використанням симплекс-методу196
М Г Копопепко, О Л Ситпік, Л Г Кащенко - Оптимізація лікувальної тактики при перфоратившй гастродуоденальній виразці176
В Ратинський - Оптимізація маркетингової стратегії машинобудівних підприємств717
А О Білощицький - Оптимізація обсягів аудиторної роботи в інформаційній технології планування навчального навантаження262
О С Колодій - Понятійна структура категорії патріотизм464
М Г Погорєлов - Оптимізація показників функціонування автосервісних підприємств з урахуванням факторів пріоритетності281
М В Білько, Н Я Гречко - Оптимізація процесу екстрагування пряно-ароматичних рослин для виготовлення вина210
A I Соколенко, К В Васильківський, Р М Леус - Оптимізація процесів вибігу і гальмування в двомасових системах222
Р Базилевич - Оптимізація розв'язків задачі комівояжера методом послідовного сканування216
Т Гладюк - Парламентсько-політична діяльність уно у 1935 р338
В Маслюк, О Козир - Оптимізація розміщення та потужності хлібопекарських підприємств по регіонах україни725
В А Сміянов Г, О І Сміянова - Оптимізація системи надання медичної допомоги міському населенню на прикладі м сум296
Г В Сіткова - Оптимізація структури джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств1663
О В Грабовська, О М Майданець, Н І Штангеєва - Оптимізація технологічних параметрів ферментативного розріджування крохмалю193
О М Петрів - Оптимізація технологічного процесу гарячого пресування деревностружкового пакета227
О В Шкурко - Оптимізація фінансових джерел відтворення необоротних активів216
Г Д Тюлєнєв - Організаційна підтримка підвищення економічної безпеки внз в україні376
Л И Бойко, Д В Микулич - Опыт и перспективы использования черноморских гидробионтов для решения проблемы йоддефицита в украине253
А В Кошелев - Опыт лабораторного культивирования гидробионтов для токсикологических исследований268
Е Н Гладкая, Е Н Рябоконь, Т В Камина - Опыт примениения магнийсодержащего комплекса с целью профилактики кариеса зубов165
А В Радионов - Опыт эксплуатации магнитожидкостньіх герметизаторов в промышленной энергетике194
автор неизвестен - Формула корисної моделі225
Г И Соловьев - Опытно-промышленная проверка способа локализации выдавливания пород почвы275
Е Сапига - Организация военных госпиталей украинской галицкой армии и их материальное обеспечени245
М Артус, Н Хижа - Організація системи цін за умов ринкових відносин194
Ю Вовк - Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів346
І Яремко - Організаційно-економічний механізм формування та реалізації потенціалу економічних систем219
М П Купчик, М П Гандзюк, І Ф Степанець - Основи охорони праці711
А Д Чернявський - Організаційно-економічні взаємовідносини учасників інвестиційного процесу166
О Л Музика - Організаційно-психологічне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи навчання у внз291
П В Довгань - Сюїтний цикл до проблеми теорії жанру466
А М Асаул - Організаційні аспекти підготовки та реалізації проектів девелопменту357
Т Ю Редзюк - Організаційні засади ведення фінансового та податкового обліку, пошук можливостей об'єднання та взаємодії203
И Г Ширнин - Приватизация украинской электроэнергетики252
Л Д Шевчук - Організаційні форми навчання основ прикладної інформатики у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій378
В В Приседський, О І Волкова, І В Мнускіна - Організація виконання курсової роботи із загальної хімії185
С Вітвицька - Організація виховного процесу у вищому навчальному закладі210
В О Поколенко, А В Шпаков - Організація діагностики інноваційного потенціалу проектів164
О Руда - Організація економічної безпеки в контексті активізації розвитку товаровиробництва511
О А Зоріна - Організація контролінгу в україні питання теорії та практики436
С Рилєєв, С Чорна - Організація обліку за центрами відповідальності на торговельних підприємствах646
Т П Басюк - Організація розрахунків і фінансування зовнішньоекономічних операцій481
Ю М Жиляєва - Організація проектної роботи майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення курсу дидактика313
Л О Білявська - Організація самостійної роботи студентів під час проведення фахової практики310
І М Єлінов - Перший мінералог і кристалограф нгу177
І М Кобринович - Організація та діяльність репресивно-каральної системи більшовизму на волині у 1939-1941 рр266
М О Астаф'єв - Організація та оперативне керування матеріальними потоками198
А А Сбруєва - Освітні реформи 80-90-х рр ХХ століття англійський досвід669
О Ф Дяченко - Організація тестового контролю знань студентів з курсу компютерні мережі285
О Л Музика, Т М Майстренко - Організаціійно-психологічне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи навчання у внз145
Л М Пилипенко - Організування роботи служби управління ризиками аудиторської фірми177
В А Брянцев - Ориентировочный прогноз успешности промысла криля в атлантической части антарктики344
В В Законнов - Осадкообразование в водохранилищах разного типа185
Н В Пазюра - Освітні тенденції в країнах східної азії в умовах переходу до інформаційного суспільства636
О Є Берестень - Освітянська діяльність німецьких колоністів півдня україни на початку ХХ ст на прикладі товариства м олександрівська187
В Середенко, Н Зубко - Осереднення і числова реалізація деяких задач міжфазових композитних систем132
М І Смокович - Оскарження в адміністративних судах рішень дій або бездіяльності державної виконавчої служби276
М М Масліков - Упаковка заморожених продуктів333
Ю Сибіль - Осесиметрична задача теплопровідності в необмеженій області з дископодібною тріщиною266
О М Спірін - Основи диференційованого підходу при вивченні інформатики287
Н В Васюк - Основи економічного розвитку підприємств машинобудування в сучасних умовах223
В Х Далека - Основи концепції управління проектами ресурсозбереження при експлуатації міського електричного транспорту245
О В Саприка, О Г Гриб, В О Саприка - Основи наукових досліджень1022
В В Фалько - Основные направления в проблеме оценки экологического риска640
О М Шаблій - Основи проектування енергоощадних джерел і режимів нагрівання для наплавлення тонких елементів конструкцій274
М І Адаменко - Основи розрахунку резервуару системи автоматичного пожежегасіння спеціальних будівельних об'єктів193
В Т Семенов, А В Даниленко - Основной алгоритм проектирования в городской среде177
Л Г Бойко - Основные аспекты и методика управления качеством энергосберегающих проектов в строительной отрасли269
О М Кривонос - Основні методики формування творчих здібностей286
Г Симахина - Основные биокомпоненты ягод малины и их поведение при замораживании265
В А Зинченко - Основные концепции контроллинга и его место в системе управления предприятием224
А В Сапрыка - Основные направления развития наружного освещения г харькова362
Р П Кандюк - Основные направления развития биохимических исследований в одесском филиале инбюм нан украины373
В Конюх - Основные направления учебно-воспитательной работы в вечернюю школу усср в 1957-1964 годах255
Автор неизвестен - Планування ціни та рентабельності205
А В Манойленко - Основные подходы к формированию базовых стратегий развития корпораций319
В І Гуров, Є Ю Правєднікова - Основные тенденции и проблемы переработки молока сельскохозяйственными предприятиями курской области227
И А Лукьянченко - Основные цели, задачи и критерии управления элементами оборотных средств предприятия209
О Вівчар - Основні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств781
А Гуляк, Н Науменко - Поетика сучасної вертепної драми378
О Я Рибалка, Н О Гуріненко, С В Івашвський - Основні аспекти формування культури здоров'я дітей в сім'ї222
Мостенська Т Л - Основні аспекти формування та оцінки стратегії імпорту488
С В Ткачук - Основні засоби аналіз сутнісних та структурних характеристик465
С О Швачко - Основні віхи функціонування квантитативної лексики (типологічні аспекти)142
Л П Маслак - Основні етапи та принципи формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера350
М М Заброцький - Педагогічна взаємодія екологічний вимір191
Г О Надьон - Основні напрями адміністрування антикризової діяльності персоналу на підприємстві229
Л П Шаповал - Основні напрями удосконалення тарифного регулювання водопровідно-каналізангйного господарства382
Л Д Іваненко, О А Іваненко - Подорож до країни protozoa335
Н Д Креденець - Основні напрями формування професійної компетентності майбутніх фахівців легкої промисловості267
О В Михайленко - Основні напрямки активізації інноваційної діяльності240
Н Штельма - Основні помилки та правила створення ефективної реклами320
I Жолнер, В Сосницький, І Гулий - Основні напрямки енерго- та ресурсозбереження в спиртовому виробництві420
В В Кондратюк - Основні напрямки підготовки майбутнього вчителя до роботи в умовах профільної школи259
В О Дорда - Тендерні аспекти молодіжного сленгу сша344
В В Горбунова - Основні парадигми дослідження етнічної свідомості в психології307
І З Салата - Основні поняття та зміст формування франчайзингової системи362
В С Загорський' - Основні посилки методології управління інноваційним розвитком підприємства272
Є М Довгопол - Основні принципи побудови російських електронних підручників з математики161
И А Ященко - Основні принципи раціонального підбору аплікатури на баяні1126
І Поліщук - Основні фактори впливу на експортний потенціал україни684
Г В Охріменко - Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організації421
Н С Акімова, Н В Новицька - Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованостей347
О І Колепко, М М Іскрицька - Основні прояви вегетативної дисфункції у студентів- медиків ІV-VI курсів205
І І Романенко - Основні складові методології проектування індустріалізованих будівельних систем157
В Бурко - Перехрестя парадигм у матриці нового історизму291
С К Кобзар - Основні тенденції словотвору сучасного американського варіанту англійської мови531
Н Г Сидорчуп - Основні тенденції становлення професійної науково-дослідної діяльності вчителів 1802-1917 рр192
Д А Перегудов - Программные средства защиты информации291
Неля Іванечко - Основні тенденції інтеграційних процесів на ринку торговельно-розважальних послуг україни554
М С Доронина, В І Ковальова - Основні фактори що формують поведінку персоналу430
О М Спірін - Основні характеристики кредитних систем навчання216
О Гарматюк - Основні чинники виникнення кризових ситуацій на підприємствах газопостачання та газифікації україни327
В Бездрабко - Основні історичні етапи та новітні лінії розвитку дипломатики в україні2046
Р П Тренкеншу - Простейшие модели роста микроводорослей341
С М Головань - Основы создания инструкций защиты при обработке информацию с ограниченным доступом в информационных системах225
А Ю Жулавский - Основы эколого-экономической сбалансированности развития региона501
В П Шевченко - Положення про наукову бібліотеку166
В А Лисовский - Особенности a—Y-перехода в вч разряде низкого давления в аргоне644
А И Помещенко, И В Ефимова, Й А Опейда - Особенности влияния некоторых фенольных соединений на процесс окисления кумола в присутствии о2205
Н Иванык - Особенности внедрения системы местного самоуправления в галичене во второй половине ХІХ века240
С В Попов, В Н Облазницкий - Особенности внутрипочечной гемодинамики у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией222
Ю А Ясинский - Особенности воздействия импульсных напряжений на обмотки трансформаторов292
В А Пеньков - Особенности городских улиц и дорог на подрабатываемых территориях346
И Б Андреенко - Особенности организации и развития инсентив-туризма545
Н И Дегтярев, В В Титяев - Особенности инвентаризации, оценки и учета объектов жилищно-коммунального хозяйства в рыночных условиях202
И А Арутюнян - Особенности инженерной подготовки техногенных территорий городов донбасса192
А Шавёлкин - Особенности использования автономного инвертора тока в режиме источника напряжения297
О Д Кучеренко, И Д Рачинский - Особенности использования антигипертензивных препаратов у больных сахарным диабетом267
И Пандяк - Особенности использования информационной инфраструктутры в туристической индустрии украины300
А И Акилов, А В Евтухов, Б В Курилов - Особенности контактного взаимодействия шлифовального бруска и детали при радиальном колебании178
А Б Андруша - Особенности костного обмена при гиперурикемии и подагре у пациентов молодого возраста161
Ю В Глазунов - Особенности механики разрушения бетона при многократно повторяющемся действии нагрузки415
Алла Атаманенко - Українське історичне товариство459
В В Приседский, И В Мнускина, Е И Волкова - Особенности начальной стадии реакции синтеза многокомпонентного купрата313
Е В Щербаков, М Е Щербакова - Особенности объектно-ориентированного программирования в языке javascript463
С В Попов - Особенности оценки гемодинамики у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией171
В Н Супонев - Особенности работы ножевого трубозаглубителя при прокладке распределительных газопроводов250
Т Р Осадчук - Феномен творчості федора стригуна324
А В Курилов - Особенности развития планктонных инфузорий в причерноморских лиманах различного типа271
А Глухов, О Усольцева - Особенности развития придаточных корней на стеблевых черенках хвойных растений при их укоренении408
Л В Воробьева - Особенности развития простейших foraminifera на современном этапе западный шельф черного моря266
Г А Сумцов - Особенности распространения и метастазирования первичного рака маточных труб249
I О Тивончук, Г Я Глинська - Особливості рейдерства в україні327
Ф П Говоров, В Ф Рой, А И Токмань - Особенности расчета призматических систем световых приборов234
В С Курило, А Н Чиж - Особенности социально-культурного организма провинциальных городов Луганщины283
М М Масліков - Отеплення та розморожування харчових продуктів555
А В Манойленко - Особенности стратегического управления развитием корпоративного объединения202
М В Драпалюк - Особенности технологии производства бетонов повышенной долговечности содержащие демпфирующие компоненты200
Ю Ямко - Особенности управления активами в условиях мирового финансового кризиса175
В А Романенко, О С Горецкий - Особенности физического состояния у тревожных и нетревожных женщин196
І І Парфанович - Особливості аутоагресивної поведінки дівчат шкільного віку407
В С Мирошников - Особенности формирования биоценозов на искусственных рифах в азовском море310
Г П Гаркавая - Особенности формирования гидрохимических условий малого аджалыкского лимана в условиях антропогенного воздействия190
автор неизвестен - Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе реконструкции193
В Н Гордеев - Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе реконструкции167
- Особистісно орієнтована концепція французької школи Л В Перхун178
Н О Божок, Л В Власенко - Особистісно орієнтована освіта і проектна технологія656
С С Вітвицька - Особистісно орієнтоване проектування педагогічної підготовки магістрів396
Г В Василенко - Особливості англомовного перекладу пейзажної лірики миколи воробйова273
У С Боднар - Особистісно оріЄнтований підхід до оцінювання якості іншомовної підготовки майбутніх фахівців з міжнародної економіки371
C H Эш - Особливості антикризового управління в підприємствах харчової промисловості337
А Я Нагірняк - Особливості антиукраїнської політики польської влади в галичині у 1920-х рр.417
- Особливості буддизму як транснаціональної філософсько-світоглядної196

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22