Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Я С Карп'як - Особливості бухгалтерського та податкового обліку земельних ділянок432
жовтень 1918 рр) - Особливості взаємин між східною галичиною та наддніпрянщиною (березень 1917200
Ю О Варецький, Т І Наконечний - Особливості вибору силових фільтрів для систем електропостачання змінних нелінійних навантажень284
Б Пряха, Р. Білецький, Я Федьорко - Особливості вибіркових дисперсій279
М Ю Яцишин, Е П Грановська - Особливості визначення поняття «кіберпростір» як особливого середовища міжнародно-правового регулювання1712
В В Чернов - Приватизація в контексті цілей і завдань188
О Л Остапчук - Особливості викладання дисципліни «гендерна педагогіка» в умовах кредитно-модульної системи організації навчання322
І Д Бойчук - Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно -модульної системи навчання347
О Чуприна, К Чуприн - Особливості використання балансового методу при здійсненні статистичних досліджень ринків товарів217
З М Романова, Г Р Ашмаріна В Н Кошевая - Особливості використання відходів пивоваріння664
Автор неизвестен - Що таке політична філософія298
О В Вербич - Особливості використання методу каузометрії в консультаційнійроботі з майбутнім подружжям941
В Ратинський - Особливості використання методу маркетингового дослідження фокус-група в глобальній мереж інтернет357
К А Мамонов, Р С Грива - Особливості використання методів економічного аналізу на підприємствах міського господарства252
І М Свириденко - Особливості виховання вірності в особистісних взаєминах студентів внз194
В В Грищенко - Портретний жанр в дизайні плаката398
М Хвищун, Д Захарчук, С Федосов - Особливості впливу вовалентної домішки германію на неоднорідність питомого опору у кристалах кремнію229
О Макара - Особливості врахування соціальних наслідків інноваційного розвитку підприємства у поточному і бізнес-плануванні408
А В Сітко - Особливості відтворення етикетних форм англомовних питальних речень931
З.Є. Польова - Особливості військової конфронтації між українським націоналістичним підпіллям та радянськими структурами377
М Гуль - Феномен пограниччя соціокультурнии аспект236
Ю Я Янчук - Особливості графічного мистецтва ростислава глувка337
Т В Анопрієнко - Особливості грошової оцінки земель житлової забудови у межах населених пунктів різного статусу і підпорядкування568
К Курячий А Тупиков - Очерк герпетофауны рлп краматорский517
Р А Калюжний, А Є Шевченко, А В Гончаров - Особливості державного управління у сфері соціального захисту в країнах снд657
М С Гончаренко, Л О Іваненко - Особливості дистанційного навчання основам здоров'я в україні252
Б Пряха - Явні означення вибіркових дисперсій673
В О Свіршов, Є В Походило - Особливості діагностування стану вимірювальних та силових трансформаторів в електромережах344
Н В Кожем'яко - Особливості діяльності фахівця юридичного профілю508
Н Коваль - Особливості музичних алюзій у романі с жадана anarchy in the uk303
Ю Д Доброносова - Особливості екзистенційних філософських категорій у спадщині лесі українки261
В Ф Прусак - Особливості екологічного світогляду майбутнього дизайнера в системі неперервної освіти383
О П Подкоритова - Поетика сатири в романах курта воннегута509
Є Біла, М Дзіковська - Особливості електронних спектрів 3-арилсульфоніл-1,3-дифеніл-1-пропанонів317
О В Літвінова - Особливості емоційних станів у підлітків, які вживають наркотичні речовини429
О А Швець - Особливості критеріїв творчого розвитку фахівця з дизайну385
В М Солощенко - Особливості запровадження системи оцінки якості діяльності вишів німеччини285
А В Кочубей - Особливості застосування етнопедагогічних технологій у професійній технічній освіті413
І Лосінець - Особливості тілесного канону у епоху середньовіччя228
О В Камінська - Особливості застосування стратегічного менеджменту в сучасних економічних умовах розвитку україни493
І Маркович - Особливості змін у промисловості україни під впливом переходу до умов нової економіки256
І Л Гаврилюк - Особливості й функціональне призначення образних мікросистем у структурі памфлету316
А Г Кігель - Особливості керування електроенергетичними об'єктами в ринкових умовах183
Ю Хавар - Особливості оцінки вартості лісових земель та лісових ресурсів203
О І Малкова - Особливості кодування інформації про прямі витрати на виробництво в системі управлінського обліку220
Х Федорич - Особливості комп'ютерного сленгу в національному університеті острозька академія335
М М Поколодна - Регіональний менеджмент у туризмі422
А О Босак - Особливості комунікацій при реалізації функцій контролювання та регулювання діяльності виробничого підприємства276
І П Тригуб, О В Никитенко - Особливості контролю успішності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання366
Г П Пасічник - Особливості лексико-семантичної репрезентації художнього концепта пейзаж на матеріалі роману the invisible man г веллса303
С Бірюченко - Особливості локального регулювання доходу персоналу підприємства204
А М Савенець - Єписок використаної літератури301
Н С Хопта, Г М Ерстенюк - Особливості метаболізму кісткової тканини щурів за умов нітритної інтоксикації451
Л О Юшишина - Особливості методики аналізу витрат бізнес-процесів у рослинництві229
М М Заброцький - Особливості самоставлення педагогів-початківців305
М Ю Куденко, О С Стародубцев - Особливості матеріально-технічного забезпечення організації на різних етапах життєвого циклу232
Л А Гуцал - Особливості методики викладання дисциплін природничого циклу українськими педагогами початку ХХ століття505
Л П Маслак - Особливості методики поетапного формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера405
О С Захар'яш, Л П Мазурак - Особливості методики прецизійного вимірювання теплопровідності складних напівпровідників274
О В Яковлева - Особливості мовного середовища в україні та в українських внз у ході модернізації системи освіти666
Н М Бугайова - Особливості міжособистісної взаємодії інтелектуально обдарованих дітей427
Ю Сологуб - Розселення ретроспектива розвитку поняття367
І В Хитрий - Особливості мікроелементного складу аорти та кісток щурів за умов сулемової нефропатії554
А Г Статкевич - Особливості навчання англійської та німецької комп'ютерної термінології студентів спеціальності інформатика360
Л Власенко, О Левурда - Особливості навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності329
Н В Перегінець - Особливості навчання з фізики в школах і класах інтенсивної педагогічної корекції203
М М Заброцький - Особливості сприйняття вчителями особистості учнів281
К Гаращук - Особливості неоконсервативных освітніх реформ в англії в станній чверті ХХ ст303
Ю Ю Харчук - Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в україні243
А Церклевич - Ізостазія та ізостатичні моделі368
Л О Кизилова,. К А Мамонов - Особливості обліку капіталу на будівельних підприємствах у сучасних економічних умовах україни207
Л М Духновська - Особливості обліку оподаткування підприємств малого бізнесу787
Г Л Шолом - Роль задач у формуванні критичного мислення342
В Дутка , Ю Деркач , О Савицька - Особливості окиснення піридинкарбонових кислот пероксидекановою кислотою277
І В Нікітіна - Особливості оптимізації розвитку творчого потенціалу студента технічного університету523
В А Копетчук - Особливості організації викладання предметів природничо-математичного циклу в медичних навчальних закладах1100
О Погайдак - Особливості організації страхування в туристично-рекреаційному процесі242
П В Бугайцова - Особливості оцінювання ступеня непевності у вимірюванні звукового тиску в акустичному еталоні255
В В Горбунова - Особливості педагогічної взаємодії в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу152
А В Сітко - Особливості перекладу англомовних інтерогативних конструкцій490
О Р Беднарська - Особливості планування ризиків зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств321
О В Мазяр - Особливості суб'єктної поведінки в екстремальних ситуаціях272
Н М Кульбіда - Особливості поведінкового компоненту особистісно-професійної суб'єктності майбутніх підприємців236
Т В Фролова - Особливості порушень мікроелементного статусу при вторинній остеопенії та порушенні фібрилогенезу у дітей256
С І Хом'яченко - Особливості правового режиму земель авіаційного транспорту651
О М Пупена, І В Ельперін, А П Ладанюк - Особливості проектування комп'ютерно-інтегрованих систем управління739
Д С Вербівський - Особливості формування професійної етики персоналу368
М Барановський - Особливості промислового розвитку і депресивність регіонів україни463
Т О Благова - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів-хореографів у системі педагогічної освіти1152
В С Бушин - Полки катеринославського гарнізону у 1863-1917 рр284
Н В Крючкова - Особливості процесів злиття та поглинання в корпоративному секторі україни465
О Ю Кузнецова - Особливості підготовки вчителів іноземних мов у європейських країнах889
О В Ставицький - Особливості розвитку стратегічного управління в україні402
Г В Лагутін, А В Шпаков, Н М Золотова - Особливості підготовки проектів до інвестиційного портфеля в будівельній галузі193
Н О Миколаївна - Особливості підходів вивчення життєвого простору особистості та її досвіду281
А Заслужена - Особливості реалізації системного підходу в умовах вищої освіти швейцарської конфедерації251
Є Г Цокур - Особливості реалізації ідеї громадянського суспільства та її вплив на легітимаційні процеси в сучасній україні236
Д О Володимирівни - Особливості регуляції навчальної діяльності школярів з високим рівнем успішності769
І М Тичина - Особливості рефлексії здібностей у процесі професійної переорієнтації843
Ю Я Добуш - Особливості формування кластерів у рекреаційній сфері414
І М Тичина - Особливості рефлексії здібностей у ситуації професійної переорієнтації289
О В Льовочкіна - Особливості роботи шкіл соціальної реабілітації для підлітків-правопорушникв в україні та оптимізація їх діяльності756
початку ХХ ст зворотний бік великого стрибка - Особливості розвитку важкої індустрії в україні наприкінці ХІХ303
О В Тофанюк - Особливості розвитку міжбюджетних відносин у фінансовій стабалазації регіонів україни192
Б Л Петрівни - Особливості розвитку рефлексії здібностей до ліплення у молодшому шкільному віці720
К О Косова - Особливості розробки прикладних програмних засобів навчального призначення для початкової школи378
Д Білоконенко - Ікона і поп-ікона зміст підміни217
О В Писарчук - Особливості розробки та впровадження нововведень в концепції управління розвитком підприємства283
С Г Головко - Особливості розроблення та використання засобів комп'ютерної підтримки у підготовці майбутніх правників672
А В Іванченко, А А Сбруєва - Особливості світоглядного формування особистості в сучасних умовах254
Л Г Політюк, О І Малкова - Особливості системи електронних платежів нового покоління в україні205
Роман Фроленко - Особливості управління витратами наукомістких427
Р Х Вайнола - Особливості соціальної вуличної роботи в умовах великого міста375
Т А Репіч - Особливості споживання продукції хлібопекарських підприємств676
Т Гонтар - Особливості спілкування володимира гнатюка з представниками української411
Р Шаран - Особливості стандартів підготовки фахівців інформаційних технологій у системі вищої освіти україни342
Н Л Голубкова - Особливості становлення та розвитку партнерства американської школи сім'ї та громади в ХХ столітті210
Т М Адаменко - Особливості стратегічного управління затратами підприємства390
К О Бужимська - Особливості структурної політики в умовах формування постіндустріального суспільства305
А А Муренко - Особливості формування регіонального ринку житла205
О В Олійник - Особливості суспільно-економічного розвитку україни як чинник трансформацій в економічному аналізі324
Т Г Шоріна - Особливості сучасного самовідчуження та проблема історичних перспектив449
Е Семенюк - Роль філософії в інтеграції сучасної науки259
А В Дубодєлова, О В Юринець - Особливості та проблеми вітчизняного директ-маркетингу450
В Ю Школа - Особливості та проблеми прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій272
Н К Місяць - Особливості формування української технічної термінології642
І M Миколів, О Ю Шевченко - Особливості трансформації матеріальних і енергетичних потоків в бродильних технологіях212
М А Ярош - Особливості трансформації традиційних мотивів у драматичних поемах лесі українки925
Автор неизвестен - Специфіка соціології як науки307
Н Ю Косоговська - Особливості тренінгової роботи спрямованої на формування асертивної поведінки877
О С Комаров - Особливості трофічних зв`язків poecilus versicolor (coleoptera carabidae) у біогеоценозах полтавської області371
В Петрушенко - Природа свідомості зіткнення парадигм403
І М Страшинський, Г І Гончаров - Особливості утворення нітрозопігментів при використанні активних стабілізаторів м'ясних систем292
М М Заброцький - Особливості уявлень вчителів-початківців про невербальні патерни рольової поведінки274
В І Ємцев - Особливості формування конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості україни453
Ю К Федорова - Особливості формування маркетингових каналів з продажів товарів підприємств харчової промисловості україни381
М Миськів, Б Михалічко - Особливості формування поліядерних комплексів з деякими олефіновими та ацетиленовими лігандами278
О Борик - Особливості формування промислово-фінансових груп в умовах країн єс та снд та використання зарубіжного досвіду для україни286
В В Безсмертна - Особливості формування професійних співтовариств в управлінні знаннями підприємства204
А С Завербний, Н В Завербна - Особливості формування системи управління страховою діяльністю на засадах функціонального підходу284
Н П Павлик - Особливості формування соціальної компетентності дитини у притулку для неповнолітніх264
А Ю Бережна - Особливості формування та прогнозування ринку житлової нерухомості в україні657
С П Дунда - Оцінка розвитку хлібопекарних підприємств ар крим247
Н М Корнійчук - Особливості формування таксономічного різноманіття фітомікроперифітону р тетерів217
Ю Л Кульбачко, О О Дідур, І М Лоза - Особливості формування фауни грунтових безхребетних в антропогенних умовах криворіжжя262
І С Дубляниця - Особливості формування філософської культури в українському вільному університеті206
Г Ф Ємцева - Особливості формування цінової політики на підприємствах хлібопекарної галузі466
З І Магамедемінова - Оцінка інноваційної позиції підприємства341
В О Муравицький - Особливості формування інформаційної культури особистості український контекст462
Л М Маєвська - Особливості формуванняетнокуль турної компетентності майбутнього педагога в контексті глобалізаційнихзрушень537
Ю Г Крот, В Д Романенко, Т І Леконцева - Особливості функціонування дрейсено-гамаридного угруповання в умовах мікрокосму199
Л Ф Соловйова - Особливості функціонування сучасної англійської аксіологічної лексики в текстах газетного стилю313
І Койнова, О Завадович - Особливості функціонування та можливості збалансованого розвитку регіонального ландшафтного парку знесіння476
О І Волянюк - Особливості функціонування топонімів у повістях бориса харчука теплий попіл та крижі706
О Мельник - Особливості функціонування фінансових ресурсів у системі управління підприємством432
В Федишнн - Особливості фільтрації газу в низькопористих колекторах234
Т Г Бєлова, О Ф Крайнюченко - Особливості ціноутворення в різних конкурентних434
О Дудар - Особливості художньої реалізації архетипу матері в романах ірини вільде сестри річинські та теодора драйвера оплот231
І В Моргачов - Особливості і класифікація науково-технічних систем309
О П Сологуб, Л В Капінус - Оцінка ефективності інтернет-реклами536
Г Л Вербицька А С Завербний - Особливості інвестиційного проектування399
О В Кліменко - Особливості інвестування в об'єкти невиробничої сфери на регіональному рівні455
А Ф Антипчук - Отходы пивоварения в формировании естественной кормовой базы аквакультуры238
поч XX ст - Особовий склад житомирського відділення державного банку друга пол XIX484
С В Елизарова, В Г Гончаренко - Осознанное отношение к слову как фактор формирования гармоничных семейных отношений181
початку ХХ ст - Отець лев джулинський в історії розвитку української духовної пісні кінця ХІХ515
Н Н Кизилова - Отражение пульсовых волн и резонансные свойства артериальных русел с анастомозами491
М М Масліков - Холодильне оброблення птиці та яєць355
В Середенко, В Прокіпчук - Отримання швидкості збіжності та комп'ютерна реалізація еліптичних крайових задач482
В М Левыкин, С Ф Чалый - Оценивание полноты и непротиворечивости данных для знание-ориентировочного представления бизнес-процессов616
И А Телиженко - Оценка абсолютной и дифференциальной земельной ренты236
И Мельникова, Г Фролова, С Богданова - Оценка влияния блокирования d2 d3 рецепторов эглонилом на проявление тревожности самок белых крыс352
Р Манько - Історичний контекст написання євангелій298
И Я Лучковский - Оценка взаимного влияния фундаментов зданий методом центральных точек628
В А Гетманенко, Е П Губанов, Л В Изергин - Оценка влияния зарегулирования рек на сохранение и воспроизводство биоресурсов азовского моря284
С В Соленый, А П Ковалёв - Оценка влияния надежности устройства искрозащиты на пожарную безопасность квартирной сети напряжением до 1 кв278
А А Сидоренко - Оценка влияния хозяйственной деятельности шахты белозерская на окружающую природную среду180
Ю А Свинороев - Оценка возможностей расширения применения лигносульфонатныхвеществ в качестве связующих материалов183
В Е Заїки - Оценка качества морских вод в районе острова змеиный с помощью индекса trix284
I В Пінюта - Про вміння міжкультурного посередництва164
В В Адобовский, П Т Савин - Оценка качества морской среды в сезонном одесском дельфинарии184
В В Коркош - Оценка качественного состава популяций осетровых рыб азовского моря439
В В Алексеева, Н А Грачева - Оценка системы внутреннего контроля в аудите346
Г В Базаянц, Ю А Николаева - Оценка кинетических параметров процессов протекающих при электролитической диссоциации воды273
Е М Павленко - Оценка конкурентоспособности предприятия и разработка мероприятий по ее повышению205
С Н Герасин, М А Козлов - Оценка параметров численности популяции в дискретной модели рикера804
Р А Косинский - Оценка развития логистических функций в процессе управления капиталом предприятия220
Л H Мельник, Т В Шейко - Очищення соку столового буряка сорбентами185
Б Г Александров - Оценка риска переселения водных организмов с судовыми балластными водами623
Г Д Коваленко, О Б Левицкий - Оценка риска соматико-стохастических и генетических эффектов у населения техногенно-нарушенных районов202
А В Дружинин, О А Давыденко, Д А Нимков - Оценка синергетического эффекта в деятельности предприятия269
Д Верниченко-Цветков - Оценка состояния водных экосистем по пигментным показателям альгофлоры459
Н К Місяць - Переклади віршів лесі українки польською мовою2352
С В Стадниченко - Оценка состояния поселений мидии в обрастаниях гидротехнических сооружений одесского порта453
Н М Шурова - Оценка состояния поселений мидии северо-западного шельфа украины, важного биоресурса и объекта марикультуры268
В А Будниченко - Оценка состояния ресурсов рыб и промбеспозвоночных в некоторых районах мирового океана391
Н В Гребченко - Оценка состояния электрической изоляции по параметрам электрических переходных процессов в ней164
П И Пилов, Д А Полулях - Оценка способов обогащения промпродукта на углеобогатительных фабриках376
Т Г Молодченко-Серебрякова - Оценка стоимости объектов жилого фонда города с учетом их физического износа509
Н В Приймас - Просвітницька діяльність уласа самчука696
Ю А Абрамов, А А Тарасенко - Оценка точности интерполяции параметрическими сплайнами контуров объектов ландшафта247
С В Стадниченко - Оценка точности определений продукции морских моллюсков по одноразовым выборкам466
А М Иващенко, С В Бакушев - Оценка устойчивости колонн в каркасах из нетрадиционных материалов267
О А Чурсина, В Г Гержикова, И М Бабич - Оценка физико-химических показателей препаратов жидких желатинов используемых в виноделии235
Ю В Вергелес - Оценка эффективности анизационной структуры управления336
А И Дмитриев, М В Чемакина - Оценка эффективности метода плоских вертикальных сечений для выявления мелкоамплитудных дизъюнктивов248
І Ф Малежина - Процеси і апарати харч св их виробництв386
Ю А Усачев - Оценка эффективности фитнес-программ на основе динамики уровня физического состояния студентов553
В П Голік - Оцінка бактеріальної забрудненості м'яких підкладок в період лікування знімними зубними протезами181
В М Соболев - Оцінка економічної ефективності альтернативних інвестиційних проектів в сучасних економічних умовах273
Р Мартишок - Оцінка ефективності змішаної форми правління в сучасній україні545
Т М Банасько - Оцінка нематеріальних активів для потреб обліку754
М М Ляпа, В М Лисенко, В І Грабчак, О В Лисенко - Оцінка ефективності каскадних теоретико-кодових схем захисту інформації247
В Черних, А Черних. - Оцінка ефективності конвертації котелень на живлення продуктами газифікації вугілля199
О Дегтярьова - Оцінка ефективності моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємств350
О М Горяйнов - Оцінка ефективності міжміських вантажних перевезень820
Н В Касьянова - Оцінка ефективності стратегічного управління підприємством1020
О І Тимченко - Оцінка ефективності розвитку малих пдприємств харчової промисловості черкаської області353
О І Некоз, З Кондрат, Л І Погодаєв - Оцінка кавітаціонно-ерозійної стійкості матеріалів за узагальненим критерієм183
В В Воліков, - Оцінка комерційного потенціалу інноваційної технології222
В Г Пузир, І В Ремез - Оцінка надійності операторів людино-машинних комплексів залізничного транспорту177
А А Зенченко, Н В Ткачук - Оцінка якості води р білоус за мікрозоопланктоном188
Л В Козак - Оцінка потреб споживачів як передумова формування ефективних стратегій позиціювання товарів та послуг305
Н А Глузман - Оцінка професійної математичної компетентності студентів під час педагогічної практики379
С В Паранчук, О О Коць - Оцінка підприємницьких ризиків у машинобудуванні графічним способом184
I О Дахно - Оцінка розповсюдженості ентеровірусів серед населення та об'єктів довкілля в україні284
О Теребус - Перестрахування та проблеми його розвитку в україні267
Г І Кизилов - Оцінка рівня несистематичного ризику зростання операційних витрат на будівельних підприємствах255
Т І Світлична - Оцінка стратегічного потенціалу підприємств житлово-комунального господарства272
Автор неизвестен - Інноваційний шлях розвитку201
Л М Сергеєва - Оцінка та визнання попереднього навчання досвід професійних навчальних закладів канади200
Т Т Гринів - Оцінювання впливу багатьох факторів ризику на інвестиційну привабливість машинобудівної галузі583
К М Лисенко, Н П Скригун - Оцінювання маркетингового потенціалу підприємств харчової промисловості477
О Дячун - Оцінювання праці торгових представників промислових підприємств203
Л Малюта - Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства503
А Васюра, І Васильєв - Оцінювання ризиків під час прийняття рішень на фінансових ринках281
А Е Воронкова - Оцінювання рівня дезорганізації в діяльності підрозділів промислового підприємства194
О Ю Редько - Перспективи розвитку національного аудиту в україні481
Л А Антипова, А А Алєйніков' - Оцінювання рівня дезорганізації в діяльності підрозділів промислового підприємства218
І І Смагін - Оцінювання рівня якості підручників із правознавства для 9 класу загальноосвітньої школи301
А Яковенко - Очередные опросы общественного мнения в ходе внеочередных выборов попытка оперативного социологического анализа298
Л Д Пляцук, Н З Бойко - Очистка жидкостей фильтрами с электромагнитной бегущей волной210
Л А Морозова, Г А Мавренко, Б А Кочешков - Очистка сточных вод коксохимических производств методом флотации242
Л M Мельник, Т В Шейко - Очищення овочевих соків карбоновими і мінеральними сорбентами249
О В Красненко - Палімпсест міста в романі п загребельного диво231
Ф В Стольберг, В М Ладиженський - Очищення стічних вод малих населених пунктів566
С А Швачко - Оязыковление концептосферы природа и человек статус первичных и вторичных номинаций332
В Передерко - Парламентська діяльність в бобринського в прогресивному блоці437
І В Клочков - П в копнін та формування методологічних принципів наукового дослідження805
липень 1919 рр ) - Панцирні частини у збройних силах директорії (грудень 1918211
Л П Статкевич - Паратекстуальність у поезії великопісна середа томаса стернза еліота805
Т Н Жужгина-Аллахвердян - Парадигма осенней природы во французской поэзии конца XVIII начала ХІХ вв265
Т М Жужгына-Аллахвердян - Парадигма поэтического воображения в раннем творчестве а де ламартина215
Д Н Рославцев - Планирование работы транспорта в цепи поставок203
Л Г Гладкоскок - Парадигматичні відношення в лексичній мікросистемі світлий в англійській мові316
И П Белофастова - Паразитарные системы черноморских скребней в условиях антропогенного воздействия274
Л В Бех - Порцеляна в культурі китаю становлення традиції419
Р Мартишок - Парламентська відповідальність уряду в україні особливості нормативного регулювання685
Н М Ющенко, О В Грабов-ська, К Х Насретдінова - Пастоподібний кисломолочний продукт з прянощами516
Т Ю Редзюк, Н О Пустовіт - Податкові перевірки новації та зміни213
В И Жуков - Патогенетическая роль и особенности ионного обмена у больных колоректальным раком и его прогностическое значение219
Н Г Грищенко, И А Васильева - Патогенетические аспекты пролапса гениталий у женщин репродуктивного возраста208
О П Подкоритова - Патрік каванах і нова традиція в ірландській поезії ХХ століття256
О В Гончар - Педагогічна взаємодія як ключова складова гуманізації навчального процесу у вищому навчальному закладі547
М М Заброцький - Про духовні засади педагогічної позиції178
Л Делінгевич - Педагогічна майстерність наставника студентської групи в плануванні позаурочної виховної роботи333
М П Лещенко - Педагогічна майстерність учителя в альтернативних формах навчання278
Автор неизвестен - Поетичний універсум голосіївська осінь812
Т А Жижко - Педагогічна система один із чинників впровадження ідеї інтенсифікації у професійній підготовці майбутніх фахівців267
О Л Музика - Педагогічна спадщина а.с. макаренка і сучасні підходи до розвитку здібностей318
О Коваленко - Педагогічні технології навчання у формуванні професійного іншомовного спілкування майбутніх авіафахівців388
О В Кабацька - Педагогічні технології навчання школярів здоров'язберегаючим методикам170
Л Й Дерев'яна - Педагогічні умови вдосконалення процесу розвитку креативності майбутніх соціальних педагогів у вузі331
Т М Марчій-Дмитраш - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до організації навчальної діяльності учнів початкової школи524
І Воронцова - Педагогічні умови формування графічної компетентності учнів птнз1079
Р Кравець - Педагогічні умови формування творчого мислення у студентів510
Е Ю Михаленко - Первичная продукция в прибрежной части черного моря в районе одессы205
Л С Кинєва - Педагогічні умови формування цінностей ненасилля у студентів в університетському освітньо-виховному просторі222
М Мудра - Переваги та недоліки використання аутсорсингу в діяльності автомобілебудівних підприємств україни480
О Є Кузьмін, К О Дорошкевич - Переваги та недоліки застосування стратегічних карт на машинобудівних підприємствах461
Г Захарчин - Передумови і наслідки організації маркетингової діяльності на засадах організаційної культури248
І Д Бойчук - Передумови виникнення та становлення системи підготовки фармацевтів в україні428
О М Ратушна, І М Стасюк - Передумови і наслідки укладення брестського мирного договору між унр та державами четвірного союзу243
Автор неизвестен - Переживання самотності в ціннісній свідомості підлітків270
Л Терентьєва - Передумовне відношення між філософією і наукою логіко-системний аспект302
Т Шевчук - Перекладацькі вправи григорія сковороди за мотивами енеїди вергілія333
О А Кальниченко - Переклад та поширення знань на прикладі середньовічного латинського перекладу503
М Б Лановик - Перекладознавча концепція в гумбольдта та її рецепція в українському літературознавстві288
М Зимомря - Сенс пошуку ідеалу слово про людмилу грицик345
Т Е Ермеков, Г Ж Байсалова, Б Р Идрисов - Переработка бытовых отходов с целью получения новых полимерных материалов214
В І Холодов - Перерозподіл газових потоків у харківському промвузлі та зміни в системі газопостачання мхаркова209
Л Ф Бутузова, В Н Шевкопляс, С С Зубцов - Перетворення функційних груп органічних речовин в процесі вуглефікації349
Т Н Жужгина-Аллахвердян - Персонализм ХХ в и романтическая мифопоэтика я истоки586
мозаїка душі митця - Письменницькі нотатники287
90-х років ХІХ століття - Перспектива новоєвропейства в українській літературі 80201
М М Мирошник, Я І Засядько - Перспективи використання біомаси для отримання теплової енергії в україні374
П О Куцик - Позитивна теорія обліку сучасність та перспектива286
В А Друцька, О С Павлюченко, Є І Ковалевська - Перспективи використання насіння льону в технологіях виробництва киселів179
К В Багацька - Перспективи застосування індикативного фінансового плануваня на підприємствах545
Л М Солодко, Г О Сімахіна - Перспективи отримання протеїнових концентратів із зеленої маси рослин451
О О Дима - Перспективи побудови довготривалих стосунків в логістичних каналах187
А Жуковська - Перспективи розвитку ринку кадрового консультування в україні452
Ю В Глазунов - Перспективи підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів321
Б Оробчук - Перспективи розвитку екологічного та культурно-пізнавального туризму в зоні дністровського каньйону631
П Й Тарасевич - Перспективи розвитку засобів виявлення високовольтних вимикачів напругою 110-750 кв, що відмовили224
В Сухомлін, М М Дрібний - Перспективи розвитку земель комунальної власності населених пунктів базового рівня полтавської області240
О В Іванісов, О В Хмеленко - Перспективи розвитку соціальної політики501
Т Говорушко, А Лаврененко - Перспективи розвитку страхового ринку україни з урахуванням уроків світової фінансової кризи248
К І Бєлоусова - Позиціонування підприємства зміст та аспекти756
Є Боровок - Перспективи розвитку сучасних форм реорганізації та реструктуризації банківських установ україни312
О Шершнъова - Перспективи розвитку туристичного комплексу міста острога потенційні можливості місцевої інфраструктури301
О Шершнъова - Перспективи участі громадських організацій острожчини в розвитку туризму в регіоні280
О Г Розметова - Перспективи формування соціальної відповідальності вітчизняних туристичних підприємств317
В Бевз - Перспективи і напрями впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах цукровоїгалузі україни292
С А Приведенний - Перспективи і напрями розвитку сільських електричних мереж224
О С Жиленков - Планування та вибір стратегії просування продукції189
В Махинько, Л Махинько, О Ященко - Перспективи і проблеми виробництва зернового хліба344
О М Буряк - Перспективне планування як інструментарій для впорядкування системи озеленення міст189
О Д Огуй - Позначення синього кольору в середньоверхньонімецькій мові353
О Ф Протасенко - Перспективные методы оценки надежности человека-оператора в эргономике321
М Ляпа, В Макєєв, В Петренко - Перспективні методи та засоби балістичної підготовки стрільби563
- Пищевые взаимоотношения пиленгаса и судака в хаджибейском лимане -Е Г Воля183
С Г Башуев, В Е Рыжко, Г Б Черников - Перспективы восстановления экосистемы морского лимана сасык301
И В Коринько, Н П Горох - Перспективы использования полимерных композиционных материалов580
А Ю Чебанов - Поиск эффективных решений проблемы подтопления городов273
Л В Рукшан, Т А Колисниченко - Перспективы использования продуктов переработки люпина551
Г Симахина, Н Науменко - Перспективы комплексного использования черной смородины для получения криопродуктов372
І О Ілляшенко - Природно-техногенна безпека в містах україни163
Д В Мерзлікіна - Перспективы применения синегретического подхода к оценке направления стратегического развития бизнеса265
А Атаманенко - Перше число журналу український історик 1963 як джерело до вивчення української історичної науки на еміграції388
Л С Ванюга - Перші гастролі тернопільського обласного українського музично-драматичного театру178
Е Г Воля - Пиленгас как возможный фактор снижения видового разнообразия в азово-черноморском бассейне211
Н В Науменко - Сецесійні мотиви творчості михайла жука332
М А Мацейків, В Баглай - Питання дитячої та педагогічної психології в науковій спадщині і сік орського340
Автор неизвестен - Питання для самоконтролю з дисципліни історія української культури653
В О Артюх, В О Садівничий - Покаяльний лист поета миколи данька228
Є М Гелеверя - Питання забезпечення та контролю якості житлово-комунальних послуг163
І Р Жиленко - Питання культури і мистецтва на сторінках газети сумской голосъ (1905)374
М М Кудря - Питання ідентичності та національної ідентичності в зарубіжній літературі434
Г Дідук-Ступ'як - Питання інтеракції в когнітивно-комунікативному контексті478
Автор неизвестен - Плани практичних занять з дисципліни історія української культури1120
Є В Колесников - Планування в системі розвитку інноваційного потенціалу підприємства209
Г Осадчак - Планування витрат на утримання і експлуатацію устаткування з використанням методів диференціації витрат724
Автор неизвестен - Планування експерименту при дисперсійному аналізі, латинські і греко-латинські квадрати, латинські куби214
О Р Беднарська - Планування методів оптимізування ризиків у діяльності підприємства359
О М Білянський - Планування розвитку комунальних підприємств на методологічних засадах проектного менеджменту342
Н Д Ткаченко - Проблеми семантики слова, речення та тексту307
Н Волоснікова - Планування та аналіз трансакційних витрат розробки інноваційної продукції230
О Л Зарицька - Планування та проектування дистанційного курсу бази даних та інформаційні системи588
О М Швидак - Політична свідомість як фактор політичної діяльності163
Л М Миронович, Ю Б Нікозять - Плівкоутворення ос ю-біс(вшіл-0-фталатетиленокси)етилену186
В Ф Харченко - По влпросу моделирования кривых силы света светильников внешнего освещения городов272
А Н Горяинов, А В Алпеева - Подходы к определению материального потока208
О М Пшенична - Побудова економ моделі прогнозування витрат на соціальний розвиток кол-ву підприємства380
О В Вознюк - Побудова інтегральної педагогічної парадигми постановка проблеми580
П Сохань - Покликання збірник праць на пошану професора о юрія мицика588
1926 роках - Побутові умови і матеріальне становище володимира гнатюка в 1919314
В Н Андреева, В А Шаповаленко - Поведение потребителей на рынке информационных услуг200
І К Кобякова - Поверхнева та глибинна структури текстів типологічні аспекти1405
на початку XX ст - Повноваження та правові основи формування міських дум волині й поділля наприкінці XIX618
О А Маркова - Повторяемость размера кладки и соотношения полов в потомстве волнистых попугайчиков melopsittacus undulatus221
О П Мартынова, В Л Баранов - Повышение информационной безопасности методом иерархической многокритериальной маршрутизации342
С С Душкин - Повышение качества питьевой воды за счет внедрения ресурсосберегающих технологий372
И А Гавриленко - Повышение надежности функционирования магистрального трубопровода399
А Д Довгань, Т В Ляшенко - Повышение нефтестойкости защитных композитов на эпоксидной смоле макро299
Т Назарова - Полемика о художественном познании в журналистике 1870-х годов293
Н В Гребченко - Повышение технической эффективности защит от замыканий на землю в сетях 6-35 кв270
А Колб, К Колб - Повышение энергетической эффективности емкостных накопителей в системах электрифицированного транспорта473
И И Цветкова - Повышение эффективности учебного процесса в вузе при помощи тренинговых программ367
Автор неизвестен - Повышения долговечности оборудования и металлоконструкций углеобогатительных фабрик328
В Поліщук - Післядипломна освіта вчителів німеччини187
А І Сташко - Повітряно-десантні війська напередодні радянсько-німецької війни273
А І Сташко - Повітряно-десантні операції у період радянсько-німецької війни434
Л О Кизилова, Ю І Мізік - Податкове стимулювання інвестиційної активності в регіонах україни210
Ю Б Іванов, О С Віннікова - Податкові пільги проблеми обліку та оцінювання477
А М Поддєрьогін - Податок на додану вартість та його вплив на діяльність суб'єктів підприємництва407
В Ю Жукарев - Подход к классификации трансформационных процессов на предприятии243
А Ю Бережна - Податок на нерухомість як потенційне джерело формування місцевих бюджетів506
Т В Кадач - Подсистема исследования и упрощения операционных моделей технических систем192
Автор неизвестен - Поетика псалмоспіву у творчості петра гулака-артемовського415
Е О Балацкий, А В Демьяненко - Подходы к оценке конфликтности организационных структур предприятий233
Д В Колісник - Події в карпатській україні (1939 р ) в оцінці гетьманського руху (за матеріалами часопису «нація в поході»)260
З Беркита - Поетапність підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації роботи з підручником491
В Л Дикань - Позиціонування транспортних підприємств за допомогою використання та розвитку власного бренд-капіталу290
М С Гончаренко, К В Носов, А В Мельникова - Показатели асимметрии систем организма на основе методики inta-com-voll293
И В Жежеленко - Показники якості електроенергії та енергетичні характеристики систем електричної тяги в перехідних режимах263
А С Бондаренко - Полихеты макро и мейобентоса одесского региона черного моря223
Автор неизвестен - Положення про інституційний депозитарій тернопільського державного технічного університету ім івана пулюя (elartu)226
В А Домарецкий, А М Куц, М В Билько - Получение биогаза из отходов и сточных вод винодельческих предприятий310
30 рр ХХ століття - Польські освітні заклади коростенського округу в 20354
С Ф Соколовська - Полісемія в тексті типи реалізації та функції379
О Астаф'єв - Польські переклади українських дум в оцінці євгена рихлика399
Т Метельова - Полівалентність самоідентифікацій у добу глобалізаці428
Л М Дембовська - Полікомпонентні композит-комплекси стилістика і прагматика353
В В Тітяєв - Поліпшення організації надання населенню адресних житлово комунальних субсидій255
Л В Сидельникова - Полісистемність літерних графічних комплексів старофранцузької мови340
Л А Зиминой - Політичні партії в україні визначення організаційного типу320
Т Дідух - Політика радянської влади щодо греко-католицької церкви в урср у період десталінізації940
Р О Довганенко - Політична освіта та пропаганда як засоби формування світогляду робітників катеринославщини на початку 1920-х рр263
Ю В Харченко - Політична риторика в діалозі схід-захід соціально-філософський аналіз281
В М Константінова - Політична складова життя південноукраїнських міст в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст274
П М Муляр - Про двоїстість виконавських стильових установок363
О І Юдін, Ю І Горбачова - Політика управління інвестиційним процесом на регіональному рівні175
Т А Пода - Політичні відповіді на виклик глобалізації соціально-філософський аспект174
Е В Маковоз - Понятие банкротства его сущность влияние на экономику украины235
О Л Музика - Політичні цінності в системі ціннісної регуляції розвитку особистості174
А І Светлова - Поліфункціональність та поліаспектність комунікативного мовчання в англомовному художньому дискурсі580
Е В Питухина - Разные взгляды на устойчивое развитие312
А И Нечепуренко - Понятие соігиализация как основа формирования социального капитала предприятия178
В Н Дании - Понятийный аппарат теоретико-множественных моделей экономической безопасности599
Е В Климова - Поэтический поединок, еще раз о гумилеве и волошине171
М О Гірняк - Поняття автора й авторської свідомості в контексті термінологічних проблем сучасного літературознавства375
Г О Салтан - Поняття здоров'я у ціннісно-смисловій структурі особистості227
М М Єрмошенко - Приватизація в системі економічних реформ чехії240
О Є Мисечко - Поняття стратегічної компетенції у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у внз473
Т М Смагіна - Поняття та структура соціальної компетентності учнів як наукова проблема497
Л М Невідомська - Список використаної літератури281
И К Евстигнеева - Популяционные исследования красной водоросли laurencia coronopus j ag в черном море239
В Удалов, Т Полежаева - Порівняльна характеристика принципів частково- і цілісно-системних досліджень251
О О Баранж - Практичні аспекти ведення бухгалтерського обліку224
В В Євдокимов - Порівняльна характеристика соціалістичного та капіталістичного обліку переваги та недоліки651
А В Клімов - Порівняльне оцінювання функціонування та розвитку страхової справи205
Г Ціх - Проблема керівних кадрів промислових трестів в роки непу390
А М Соловйов, О Я Кузнецова, Ж М Нетреба - Порівняльний аналіз вмісту органічних сполук у складі гідравлічних рідин амг-10 та fh-51295
В Лісовець, Г Цегелик - Порівняльний аналіз ефективності методів паралельного пошуку записів у файлах баз даних434
Н В Без'язична - Порівняльний аналіз клініко-економічної ефективності матеріала пм-с для м'яких підкладок базису172
Н А Булах - Порівняльний аналіз методів оцінки конкурентоспроможності регіону226
В М Пархоменко - Проблеми організації контролю витрат на якість354
Р О Ткаченко - Порівняльний аналіз методів оцінки об'єктів житлової нерухомості294
К А Васильчук - Порівняльний аналіз типів батьківського ставлення в однодітній та багатодітній родині864
О П Поліщук - Постнекласична наука соціально-гуманггарний поворот371
О Коритко - Порівняльний аналіз типів батьківського ставлення в повних та не повних сім'ях490
А М Литвиненко - Порівняльний аналіз ціннісної сфери дітей з повних сімей та шкіл інтернатів600
Л М Янович - Потужність популяцій перлівницевих центрального полісся275
Л В Капінус, Т В Гаврилова, І О Сінгаєвський - Порівняльний аналіз цінових моделей розміщення інтернет-реклами764
В Буда - Порівняння як засіб характеристики персонажів у повісті бориса харчука коляда661
Е В Дымченко - Проблемы регулирования трудовых конфликтов415
В А БрянцевВ - Последствия природных и антропогенных влияний на экосистему черного моря377
Т В Наконечна - Послуга як специфічний вид продукції її роль у сучасній економіці225
Е С Папаянина, М В Савоськин - Постакустическое действие водной среды на оксид графита221
О М Лучанко - Постать д драгонетті в історії контрабасового мистецтва виконавство та творчість271
С П Зимницька - Постать короля міхала корибута вишневецького у загальних курсах з історії польщі XIX-початку ХХ ст201
О Баєва - Стратегія розвитку лізингової компанії335
А Л Шаповалов - Построение информационно-аналитической подсистемы обеспечения управления городом212
В Я Полетайкин, А Н Полетайкин - Построение классификатора устройств компьютерной техники354
Ю И Любич - Построение полугруппы операторов с предписанной нормой308
А А Петров - Построение комплексной системы защиты информации в сетях общего пользования590
В Н Вакуленко, В С Савельева - Построение системы внутрифирменного обучения на принципах бережливого производства385
А А Борисенко, Б К Лопатченко, И Е Бражник - Построение экономичных дешифраторов197
М О Рибалко - Потенціал емоційної інформативності невербальних засобів у дискурсі обманника на матеріалі сучасної англійської мови299
М Г Кітов - Походження рюрика і його філософія правління за угодою по праву227
В Туриця, Ю Остап'юк, М Обушак - Похідні 3-арилметоксикарбоніл-34-дигідроізокумарин-6-карбонових кислот171
О М Медвідь, І Г Ізмайлова - Прагматичні інтерпретації текстів політичного272
У Безпалько - Початковий етап структуризації громад католиків східного обряду в російській імперії 1907-1909 рр469
О С Марценюк, О О Дубінін, Г О Тахістова - Поширення динамічних хвиль в одно-1 двофазних потоках774
Я Ковалишин - Редокс-процеси диметилпарафеншендиамшу229
С Ярошко - Поширення модифікованого методу послідовних наближень на спектральні задачі з поліноміальними операторними пучками409
І В Пилипець, В В Маркевич, Т В Бабарь - Поширеність залізодефіцитної анемії та ступінь її важкості у вагітних різного терміну гестації222
С В Харицька - Пошуково-інформаційна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх учителів256
Т Наливайко - Поэтика названия «школа скандала» р б шеридана. коммуникация текста пьесы308
А М Колосов - Система показників стійкості підприємства397
Р Мартинюк - Правова природа та юридичні характеристики актів конституційного суду україни352
А Фліссак - Правове регулювання розвитку соціального профспілкового туризму на сучасному етапі247
Р Строчковская, Ю Вокалюк - Прагмалингвистический аспект в рекламе1167
І М Сопілко - Правові підстави для отримання органами державної влади україни інформації233
О П Герасимчук - Правонаступництво у кримінальному процесі у випадку смерті потерпілого770
Л Ф Омельченко - Прагматичні характеристики англійських телескопізмів891
Л М Волкова - Прагмасемантичні характеристики темпоральних дискурсивних маркерів387
С В Подолкова - Прагматическая направленность введения как элемента композиции в текстах технической рекламы286
В Н Калюжный - Проблема текста в гуманитарных исследованиях182
С В Ковальчук - Практичні аспекти використання геомаркетингової концепції у створенні логістичного центру343
Я О Сєріков - Практичні аспекти вирішення задачі контролю якості пластмас та неметалевих матеріалів248
В Чухно - Ґендерний аналіз драм лесі українки430
Е С Папаянина, М В Савоськин, А Н Вдовиченко - Превращения оксида графита под действием ультразвука в водной среде509
Р Г Геворгиз - Предельная оценка продуктивности микроводорослей в условиях естественного и искусственного освещения323
Ю С Тучковенко - Предложения по организации комплексного экологического мониторинга морской среды в одесском регионе сзчм168
О Заблоцька - Предметні компетенції з хімії у вищій екологічній освіті335
А В Солодянкин, В В Раскидкин - Проблеми гірничої технології203
М В Коваленко, С А Сергеев - Предпроцессорная обработка данных для прогнозирования газоснабжения в быту247
Р Мартинюк - Президент україни в системі стримувань і противаг на сучасному етапі207
О Д Рябченко - Приватизація в контексті уроків економічних реформ168
С Б Козловская, Е Б Сорокина - Преимущества бессточных схем водопроводных очистных сооружений396
С Панцьо - Префіксальне та префіксально-суфіксальне творення прикметників у лемківському говорі868
О Березовська, І Тригуб - Проблеми підготовки сучасного вчителя253
В В Мідзяновська - Прецедент, як джерело права в англосаксонській правовій системі1110
Е Н Ястремская, Т Е Сигаева - Привлекательность бизнес-предложении инвестиционных проектов количественная оценка204
В И Титяев - Прогнозирование спроса на гостиничные услуги770
Ю С Погорелов - Придатність моделей підприємства для опису його розвитку430
Ю С Погорелов - Придатність моделей підприємства для опису його розвитку420
В П Дубинский - Приемы светотехнического дизайна в формировании ландшафтно-рекреационных территорий города236
Ю Н Макаров, А Ю Варигин - Признаки восстановления видового разнообразия в одесском заливе черного моря251
Г Зірнєєва - Прийняття рішення в задачі розпізнавання мови на основі принципу максимуму понтрягіна211
О Шостак - Релігійний дискурс у творчості луїз ердріч715
К О Холод, С В Кузнецов - Приклад вибору архітектурних рішень підсистеми роботи з візуальними моделями216
И В Павленко, А Корчак - Прикладна гідроаеромеханіка і тепломасообмін326
- Применение груминг-теста для оценки состояния нейроэндокринной системы- Д Кустов544
Б Андрушків, І Стойко, Б Федишин - Прикладні аспекти наукової діяльності кафедри або як здешевити індивідуальне житлове будівництво210
О Г Гапонова - Применение антидепрессантов в терапии абдоминального болевого синдрома324
О П Романькова, Ю И Мизик - Применение информационных систем учета на примере хкп горэлектротранс194
В А Ткачев, И Н Чуб - Применение компьютерных технологий при расчете сорбционных процессов водоподготовки201

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22