Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Я С Карп'як - Особливості бухгалтерського та податкового обліку земельних ділянок342
жовтень 1918 рр) - Особливості взаємин між східною галичиною та наддніпрянщиною (березень 1917165
Ю О Варецький, Т І Наконечний - Особливості вибору силових фільтрів для систем електропостачання змінних нелінійних навантажень203
Б Пряха, Р. Білецький, Я Федьорко - Особливості вибіркових дисперсій213
М Ю Яцишин, Е П Грановська - Особливості визначення поняття «кіберпростір» як особливого середовища міжнародно-правового регулювання1559
В В Чернов - Приватизація в контексті цілей і завдань158
О Л Остапчук - Особливості викладання дисципліни «гендерна педагогіка» в умовах кредитно-модульної системи організації навчання251
І Д Бойчук - Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно -модульної системи навчання267
О Чуприна, К Чуприн - Особливості використання балансового методу при здійсненні статистичних досліджень ринків товарів161
З М Романова, Г Р Ашмаріна В Н Кошевая - Особливості використання відходів пивоваріння616
Автор неизвестен - Що таке політична філософія257
О В Вербич - Особливості використання методу каузометрії в консультаційнійроботі з майбутнім подружжям781
В Ратинський - Особливості використання методу маркетингового дослідження фокус-група в глобальній мереж інтернет285
К А Мамонов, Р С Грива - Особливості використання методів економічного аналізу на підприємствах міського господарства207
І М Свириденко - Особливості виховання вірності в особистісних взаєминах студентів внз155
В В Грищенко - Портретний жанр в дизайні плаката338
М Хвищун, Д Захарчук, С Федосов - Особливості впливу вовалентної домішки германію на неоднорідність питомого опору у кристалах кремнію184
О Макара - Особливості врахування соціальних наслідків інноваційного розвитку підприємства у поточному і бізнес-плануванні317
А В Сітко - Особливості відтворення етикетних форм англомовних питальних речень790
З.Є. Польова - Особливості військової конфронтації між українським націоналістичним підпіллям та радянськими структурами305
М Гуль - Феномен пограниччя соціокультурнии аспект199
Ю Я Янчук - Особливості графічного мистецтва ростислава глувка298
Т В Анопрієнко - Особливості грошової оцінки земель житлової забудови у межах населених пунктів різного статусу і підпорядкування463
К Курячий А Тупиков - Очерк герпетофауны рлп краматорский443
Р А Калюжний, А Є Шевченко, А В Гончаров - Особливості державного управління у сфері соціального захисту в країнах снд542
М С Гончаренко, Л О Іваненко - Особливості дистанційного навчання основам здоров'я в україні216
Б Пряха - Явні означення вибіркових дисперсій552
В О Свіршов, Є В Походило - Особливості діагностування стану вимірювальних та силових трансформаторів в електромережах269
Н В Кожем'яко - Особливості діяльності фахівця юридичного профілю421
Н Коваль - Особливості музичних алюзій у романі с жадана anarchy in the uk260
Ю Д Доброносова - Особливості екзистенційних філософських категорій у спадщині лесі українки215
В Ф Прусак - Особливості екологічного світогляду майбутнього дизайнера в системі неперервної освіти332
О П Подкоритова - Поетика сатири в романах курта воннегута432
Є Біла, М Дзіковська - Особливості електронних спектрів 3-арилсульфоніл-1,3-дифеніл-1-пропанонів245
О В Літвінова - Особливості емоційних станів у підлітків, які вживають наркотичні речовини352
О А Швець - Особливості критеріїв творчого розвитку фахівця з дизайну327
В М Солощенко - Особливості запровадження системи оцінки якості діяльності вишів німеччини236
А В Кочубей - Особливості застосування етнопедагогічних технологій у професійній технічній освіті354
І Лосінець - Особливості тілесного канону у епоху середньовіччя198
О В Камінська - Особливості застосування стратегічного менеджменту в сучасних економічних умовах розвитку україни442
І Маркович - Особливості змін у промисловості україни під впливом переходу до умов нової економіки218
І Л Гаврилюк - Особливості й функціональне призначення образних мікросистем у структурі памфлету257
А Г Кігель - Особливості керування електроенергетичними об'єктами в ринкових умовах164
Ю Хавар - Особливості оцінки вартості лісових земель та лісових ресурсів177
О І Малкова - Особливості кодування інформації про прямі витрати на виробництво в системі управлінського обліку194
Х Федорич - Особливості комп'ютерного сленгу в національному університеті острозька академія303
М М Поколодна - Регіональний менеджмент у туризмі330
А О Босак - Особливості комунікацій при реалізації функцій контролювання та регулювання діяльності виробничого підприємства223
І П Тригуб, О В Никитенко - Особливості контролю успішності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання305
Г П Пасічник - Особливості лексико-семантичної репрезентації художнього концепта пейзаж на матеріалі роману the invisible man г веллса246
С Бірюченко - Особливості локального регулювання доходу персоналу підприємства184
А М Савенець - Єписок використаної літератури248
Н С Хопта, Г М Ерстенюк - Особливості метаболізму кісткової тканини щурів за умов нітритної інтоксикації381
Л О Юшишина - Особливості методики аналізу витрат бізнес-процесів у рослинництві206
М М Заброцький - Особливості самоставлення педагогів-початківців250
М Ю Куденко, О С Стародубцев - Особливості матеріально-технічного забезпечення організації на різних етапах життєвого циклу204
Л А Гуцал - Особливості методики викладання дисциплін природничого циклу українськими педагогами початку ХХ століття432
Л П Маслак - Особливості методики поетапного формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера349
О С Захар'яш, Л П Мазурак - Особливості методики прецизійного вимірювання теплопровідності складних напівпровідників220
О В Яковлева - Особливості мовного середовища в україні та в українських внз у ході модернізації системи освіти593
Н М Бугайова - Особливості міжособистісної взаємодії інтелектуально обдарованих дітей364
Ю Сологуб - Розселення ретроспектива розвитку поняття326
І В Хитрий - Особливості мікроелементного складу аорти та кісток щурів за умов сулемової нефропатії458
А Г Статкевич - Особливості навчання англійської та німецької комп'ютерної термінології студентів спеціальності інформатика308
Л Власенко, О Левурда - Особливості навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності283
Н В Перегінець - Особливості навчання з фізики в школах і класах інтенсивної педагогічної корекції176
М М Заброцький - Особливості сприйняття вчителями особистості учнів257
К Гаращук - Особливості неоконсервативных освітніх реформ в англії в станній чверті ХХ ст212
Ю Ю Харчук - Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в україні195
А Церклевич - Ізостазія та ізостатичні моделі303
Л О Кизилова,. К А Мамонов - Особливості обліку капіталу на будівельних підприємствах у сучасних економічних умовах україни182
Л М Духновська - Особливості обліку оподаткування підприємств малого бізнесу659
Г Л Шолом - Роль задач у формуванні критичного мислення277
В Дутка , Ю Деркач , О Савицька - Особливості окиснення піридинкарбонових кислот пероксидекановою кислотою234
І В Нікітіна - Особливості оптимізації розвитку творчого потенціалу студента технічного університету459
В А Копетчук - Особливості організації викладання предметів природничо-математичного циклу в медичних навчальних закладах1024
О Погайдак - Особливості організації страхування в туристично-рекреаційному процесі206
П В Бугайцова - Особливості оцінювання ступеня непевності у вимірюванні звукового тиску в акустичному еталоні221
В В Горбунова - Особливості педагогічної взаємодії в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу124
А В Сітко - Особливості перекладу англомовних інтерогативних конструкцій407
О Р Беднарська - Особливості планування ризиків зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств257
О В Мазяр - Особливості суб'єктної поведінки в екстремальних ситуаціях226
Н М Кульбіда - Особливості поведінкового компоненту особистісно-професійної суб'єктності майбутніх підприємців178
Т В Фролова - Особливості порушень мікроелементного статусу при вторинній остеопенії та порушенні фібрилогенезу у дітей196
С І Хом'яченко - Особливості правового режиму земель авіаційного транспорту544
О М Пупена, І В Ельперін, А П Ладанюк - Особливості проектування комп'ютерно-інтегрованих систем управління652
Д С Вербівський - Особливості формування професійної етики персоналу341
М Барановський - Особливості промислового розвитку і депресивність регіонів україни386
Т О Благова - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів-хореографів у системі педагогічної освіти1107
В С Бушин - Полки катеринославського гарнізону у 1863-1917 рр221
Н В Крючкова - Особливості процесів злиття та поглинання в корпоративному секторі україни408
О Ю Кузнецова - Особливості підготовки вчителів іноземних мов у європейських країнах718
О В Ставицький - Особливості розвитку стратегічного управління в україні332
Г В Лагутін, А В Шпаков, Н М Золотова - Особливості підготовки проектів до інвестиційного портфеля в будівельній галузі153
Н О Миколаївна - Особливості підходів вивчення життєвого простору особистості та її досвіду222
А Заслужена - Особливості реалізації системного підходу в умовах вищої освіти швейцарської конфедерації228
Є Г Цокур - Особливості реалізації ідеї громадянського суспільства та її вплив на легітимаційні процеси в сучасній україні210
Д О Володимирівни - Особливості регуляції навчальної діяльності школярів з високим рівнем успішності705
І М Тичина - Особливості рефлексії здібностей у процесі професійної переорієнтації760
Ю Я Добуш - Особливості формування кластерів у рекреаційній сфері328
І М Тичина - Особливості рефлексії здібностей у ситуації професійної переорієнтації237
О В Льовочкіна - Особливості роботи шкіл соціальної реабілітації для підлітків-правопорушникв в україні та оптимізація їх діяльності689
початку ХХ ст зворотний бік великого стрибка - Особливості розвитку важкої індустрії в україні наприкінці ХІХ230
О В Тофанюк - Особливості розвитку міжбюджетних відносин у фінансовій стабалазації регіонів україни154
Б Л Петрівни - Особливості розвитку рефлексії здібностей до ліплення у молодшому шкільному віці624
К О Косова - Особливості розробки прикладних програмних засобів навчального призначення для початкової школи333
Д Білоконенко - Ікона і поп-ікона зміст підміни191
О В Писарчук - Особливості розробки та впровадження нововведень в концепції управління розвитком підприємства256
С Г Головко - Особливості розроблення та використання засобів комп'ютерної підтримки у підготовці майбутніх правників493
А В Іванченко, А А Сбруєва - Особливості світоглядного формування особистості в сучасних умовах199
Л Г Політюк, О І Малкова - Особливості системи електронних платежів нового покоління в україні178
Роман Фроленко - Особливості управління витратами наукомістких324
Р Х Вайнола - Особливості соціальної вуличної роботи в умовах великого міста344
Т А Репіч - Особливості споживання продукції хлібопекарських підприємств599
Т Гонтар - Особливості спілкування володимира гнатюка з представниками української334
Р Шаран - Особливості стандартів підготовки фахівців інформаційних технологій у системі вищої освіти україни292
Н Л Голубкова - Особливості становлення та розвитку партнерства американської школи сім'ї та громади в ХХ столітті183
Т М Адаменко - Особливості стратегічного управління затратами підприємства340
К О Бужимська - Особливості структурної політики в умовах формування постіндустріального суспільства252
А А Муренко - Особливості формування регіонального ринку житла164
О В Олійник - Особливості суспільно-економічного розвитку україни як чинник трансформацій в економічному аналізі242
Т Г Шоріна - Особливості сучасного самовідчуження та проблема історичних перспектив391
Е Семенюк - Роль філософії в інтеграції сучасної науки215
А В Дубодєлова, О В Юринець - Особливості та проблеми вітчизняного директ-маркетингу392
В Ю Школа - Особливості та проблеми прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій217
Н К Місяць - Особливості формування української технічної термінології577
І M Миколів, О Ю Шевченко - Особливості трансформації матеріальних і енергетичних потоків в бродильних технологіях186
М А Ярош - Особливості трансформації традиційних мотивів у драматичних поемах лесі українки807
Автор неизвестен - Специфіка соціології як науки267
Н Ю Косоговська - Особливості тренінгової роботи спрямованої на формування асертивної поведінки765
О С Комаров - Особливості трофічних зв`язків poecilus versicolor (coleoptera carabidae) у біогеоценозах полтавської області313
В Петрушенко - Природа свідомості зіткнення парадигм336
І М Страшинський, Г І Гончаров - Особливості утворення нітрозопігментів при використанні активних стабілізаторів м'ясних систем249
М М Заброцький - Особливості уявлень вчителів-початківців про невербальні патерни рольової поведінки227
В І Ємцев - Особливості формування конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості україни391
Ю К Федорова - Особливості формування маркетингових каналів з продажів товарів підприємств харчової промисловості україни327
М Миськів, Б Михалічко - Особливості формування поліядерних комплексів з деякими олефіновими та ацетиленовими лігандами245
О Борик - Особливості формування промислово-фінансових груп в умовах країн єс та снд та використання зарубіжного досвіду для україни230
В В Безсмертна - Особливості формування професійних співтовариств в управлінні знаннями підприємства175
А С Завербний, Н В Завербна - Особливості формування системи управління страховою діяльністю на засадах функціонального підходу241
Н П Павлик - Особливості формування соціальної компетентності дитини у притулку для неповнолітніх238
А Ю Бережна - Особливості формування та прогнозування ринку житлової нерухомості в україні571
С П Дунда - Оцінка розвитку хлібопекарних підприємств ар крим221
Н М Корнійчук - Особливості формування таксономічного різноманіття фітомікроперифітону р тетерів196
Ю Л Кульбачко, О О Дідур, І М Лоза - Особливості формування фауни грунтових безхребетних в антропогенних умовах криворіжжя229
І С Дубляниця - Особливості формування філософської культури в українському вільному університеті172
Г Ф Ємцева - Особливості формування цінової політики на підприємствах хлібопекарної галузі394
З І Магамедемінова - Оцінка інноваційної позиції підприємства288
В О Муравицький - Особливості формування інформаційної культури особистості український контекст424
Л М Маєвська - Особливості формуванняетнокуль турної компетентності майбутнього педагога в контексті глобалізаційнихзрушень431
Ю Г Крот, В Д Романенко, Т І Леконцева - Особливості функціонування дрейсено-гамаридного угруповання в умовах мікрокосму172
Л Ф Соловйова - Особливості функціонування сучасної англійської аксіологічної лексики в текстах газетного стилю247
І Койнова, О Завадович - Особливості функціонування та можливості збалансованого розвитку регіонального ландшафтного парку знесіння414
О І Волянюк - Особливості функціонування топонімів у повістях бориса харчука теплий попіл та крижі596
О Мельник - Особливості функціонування фінансових ресурсів у системі управління підприємством372
В Федишнн - Особливості фільтрації газу в низькопористих колекторах189
Т Г Бєлова, О Ф Крайнюченко - Особливості ціноутворення в різних конкурентних387
О Дудар - Особливості художньої реалізації архетипу матері в романах ірини вільде сестри річинські та теодора драйвера оплот202
І В Моргачов - Особливості і класифікація науково-технічних систем262
О П Сологуб, Л В Капінус - Оцінка ефективності інтернет-реклами469
Г Л Вербицька А С Завербний - Особливості інвестиційного проектування318
О В Кліменко - Особливості інвестування в об'єкти невиробничої сфери на регіональному рівні377
А Ф Антипчук - Отходы пивоварения в формировании естественной кормовой базы аквакультуры211
поч XX ст - Особовий склад житомирського відділення державного банку друга пол XIX331
С В Елизарова, В Г Гончаренко - Осознанное отношение к слову как фактор формирования гармоничных семейных отношений158
початку ХХ ст - Отець лев джулинський в історії розвитку української духовної пісні кінця ХІХ451
Н Н Кизилова - Отражение пульсовых волн и резонансные свойства артериальных русел с анастомозами386
М М Масліков - Холодильне оброблення птиці та яєць305
В Середенко, В Прокіпчук - Отримання швидкості збіжності та комп'ютерна реалізація еліптичних крайових задач378
В М Левыкин, С Ф Чалый - Оценивание полноты и непротиворечивости данных для знание-ориентировочного представления бизнес-процессов495
И А Телиженко - Оценка абсолютной и дифференциальной земельной ренты213
И Мельникова, Г Фролова, С Богданова - Оценка влияния блокирования d2 d3 рецепторов эглонилом на проявление тревожности самок белых крыс299
Р Манько - Історичний контекст написання євангелій249
И Я Лучковский - Оценка взаимного влияния фундаментов зданий методом центральных точек554
В А Гетманенко, Е П Губанов, Л В Изергин - Оценка влияния зарегулирования рек на сохранение и воспроизводство биоресурсов азовского моря260
С В Соленый, А П Ковалёв - Оценка влияния надежности устройства искрозащиты на пожарную безопасность квартирной сети напряжением до 1 кв227
А А Сидоренко - Оценка влияния хозяйственной деятельности шахты белозерская на окружающую природную среду156
Ю А Свинороев - Оценка возможностей расширения применения лигносульфонатныхвеществ в качестве связующих материалов147
В Е Заїки - Оценка качества морских вод в районе острова змеиный с помощью индекса trix236
I В Пінюта - Про вміння міжкультурного посередництва134
В В Адобовский, П Т Савин - Оценка качества морской среды в сезонном одесском дельфинарии157
В В Коркош - Оценка качественного состава популяций осетровых рыб азовского моря382
В В Алексеева, Н А Грачева - Оценка системы внутреннего контроля в аудите284
Г В Базаянц, Ю А Николаева - Оценка кинетических параметров процессов протекающих при электролитической диссоциации воды222
Е М Павленко - Оценка конкурентоспособности предприятия и разработка мероприятий по ее повышению173
С Н Герасин, М А Козлов - Оценка параметров численности популяции в дискретной модели рикера680
Р А Косинский - Оценка развития логистических функций в процессе управления капиталом предприятия193
Л H Мельник, Т В Шейко - Очищення соку столового буряка сорбентами158
Б Г Александров - Оценка риска переселения водных организмов с судовыми балластными водами564
Г Д Коваленко, О Б Левицкий - Оценка риска соматико-стохастических и генетических эффектов у населения техногенно-нарушенных районов171
А В Дружинин, О А Давыденко, Д А Нимков - Оценка синергетического эффекта в деятельности предприятия244
Д Верниченко-Цветков - Оценка состояния водных экосистем по пигментным показателям альгофлоры380
Н К Місяць - Переклади віршів лесі українки польською мовою1993
С В Стадниченко - Оценка состояния поселений мидии в обрастаниях гидротехнических сооружений одесского порта389
Н М Шурова - Оценка состояния поселений мидии северо-западного шельфа украины, важного биоресурса и объекта марикультуры227
В А Будниченко - Оценка состояния ресурсов рыб и промбеспозвоночных в некоторых районах мирового океана340
Н В Гребченко - Оценка состояния электрической изоляции по параметрам электрических переходных процессов в ней140
П И Пилов, Д А Полулях - Оценка способов обогащения промпродукта на углеобогатительных фабриках329
Т Г Молодченко-Серебрякова - Оценка стоимости объектов жилого фонда города с учетом их физического износа465
Н В Приймас - Просвітницька діяльність уласа самчука617
Ю А Абрамов, А А Тарасенко - Оценка точности интерполяции параметрическими сплайнами контуров объектов ландшафта194
С В Стадниченко - Оценка точности определений продукции морских моллюсков по одноразовым выборкам398
А М Иващенко, С В Бакушев - Оценка устойчивости колонн в каркасах из нетрадиционных материалов213
О А Чурсина, В Г Гержикова, И М Бабич - Оценка физико-химических показателей препаратов жидких желатинов используемых в виноделии186
Ю В Вергелес - Оценка эффективности анизационной структуры управления302
А И Дмитриев, М В Чемакина - Оценка эффективности метода плоских вертикальных сечений для выявления мелкоамплитудных дизъюнктивов184
І Ф Малежина - Процеси і апарати харч св их виробництв338
Ю А Усачев - Оценка эффективности фитнес-программ на основе динамики уровня физического состояния студентов482
В П Голік - Оцінка бактеріальної забрудненості м'яких підкладок в період лікування знімними зубними протезами157
В М Соболев - Оцінка економічної ефективності альтернативних інвестиційних проектів в сучасних економічних умовах214
Р Мартишок - Оцінка ефективності змішаної форми правління в сучасній україні456
Т М Банасько - Оцінка нематеріальних активів для потреб обліку622
М М Ляпа, В М Лисенко, В І Грабчак, О В Лисенко - Оцінка ефективності каскадних теоретико-кодових схем захисту інформації194
В Черних, А Черних. - Оцінка ефективності конвертації котелень на живлення продуктами газифікації вугілля173
О Дегтярьова - Оцінка ефективності моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємств282
О М Горяйнов - Оцінка ефективності міжміських вантажних перевезень773
Н В Касьянова - Оцінка ефективності стратегічного управління підприємством860
О І Тимченко - Оцінка ефективності розвитку малих пдприємств харчової промисловості черкаської області286
О І Некоз, З Кондрат, Л І Погодаєв - Оцінка кавітаціонно-ерозійної стійкості матеріалів за узагальненим критерієм157
В В Воліков, - Оцінка комерційного потенціалу інноваційної технології174
В Г Пузир, І В Ремез - Оцінка надійності операторів людино-машинних комплексів залізничного транспорту155
А А Зенченко, Н В Ткачук - Оцінка якості води р білоус за мікрозоопланктоном167
Л В Козак - Оцінка потреб споживачів як передумова формування ефективних стратегій позиціювання товарів та послуг271
Н А Глузман - Оцінка професійної математичної компетентності студентів під час педагогічної практики307
С В Паранчук, О О Коць - Оцінка підприємницьких ризиків у машинобудуванні графічним способом164
I О Дахно - Оцінка розповсюдженості ентеровірусів серед населення та об'єктів довкілля в україні228
О Теребус - Перестрахування та проблеми його розвитку в україні243
Г І Кизилов - Оцінка рівня несистематичного ризику зростання операційних витрат на будівельних підприємствах204
Т І Світлична - Оцінка стратегічного потенціалу підприємств житлово-комунального господарства222
Автор неизвестен - Інноваційний шлях розвитку178
Л М Сергеєва - Оцінка та визнання попереднього навчання досвід професійних навчальних закладів канади155
Т Т Гринів - Оцінювання впливу багатьох факторів ризику на інвестиційну привабливість машинобудівної галузі473
К М Лисенко, Н П Скригун - Оцінювання маркетингового потенціалу підприємств харчової промисловості417
О Дячун - Оцінювання праці торгових представників промислових підприємств165
Л Малюта - Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства426
А Васюра, І Васильєв - Оцінювання ризиків під час прийняття рішень на фінансових ринках224
А Е Воронкова - Оцінювання рівня дезорганізації в діяльності підрозділів промислового підприємства157
О Ю Редько - Перспективи розвитку національного аудиту в україні416
Л А Антипова, А А Алєйніков' - Оцінювання рівня дезорганізації в діяльності підрозділів промислового підприємства179
І І Смагін - Оцінювання рівня якості підручників із правознавства для 9 класу загальноосвітньої школи270
А Яковенко - Очередные опросы общественного мнения в ходе внеочередных выборов попытка оперативного социологического анализа249
Л Д Пляцук, Н З Бойко - Очистка жидкостей фильтрами с электромагнитной бегущей волной179
Л А Морозова, Г А Мавренко, Б А Кочешков - Очистка сточных вод коксохимических производств методом флотации215
Л M Мельник, Т В Шейко - Очищення овочевих соків карбоновими і мінеральними сорбентами194
О В Красненко - Палімпсест міста в романі п загребельного диво197
Ф В Стольберг, В М Ладиженський - Очищення стічних вод малих населених пунктів533
С А Швачко - Оязыковление концептосферы природа и человек статус первичных и вторичных номинаций275
В Передерко - Парламентська діяльність в бобринського в прогресивному блоці367
І В Клочков - П в копнін та формування методологічних принципів наукового дослідження710
липень 1919 рр ) - Панцирні частини у збройних силах директорії (грудень 1918185
Л П Статкевич - Паратекстуальність у поезії великопісна середа томаса стернза еліота734
Т Н Жужгина-Аллахвердян - Парадигма осенней природы во французской поэзии конца XVIII начала ХІХ вв209
Т М Жужгына-Аллахвердян - Парадигма поэтического воображения в раннем творчестве а де ламартина190
Д Н Рославцев - Планирование работы транспорта в цепи поставок178
Л Г Гладкоскок - Парадигматичні відношення в лексичній мікросистемі світлий в англійській мові261
И П Белофастова - Паразитарные системы черноморских скребней в условиях антропогенного воздействия249
Л В Бех - Порцеляна в культурі китаю становлення традиції348
Р Мартишок - Парламентська відповідальність уряду в україні особливості нормативного регулювання586
Н М Ющенко, О В Грабов-ська, К Х Насретдінова - Пастоподібний кисломолочний продукт з прянощами390
Т Ю Редзюк, Н О Пустовіт - Податкові перевірки новації та зміни182
В И Жуков - Патогенетическая роль и особенности ионного обмена у больных колоректальным раком и его прогностическое значение191
Н Г Грищенко, И А Васильева - Патогенетические аспекты пролапса гениталий у женщин репродуктивного возраста180
О П Подкоритова - Патрік каванах і нова традиція в ірландській поезії ХХ століття214
О В Гончар - Педагогічна взаємодія як ключова складова гуманізації навчального процесу у вищому навчальному закладі511
М М Заброцький - Про духовні засади педагогічної позиції140
Л Делінгевич - Педагогічна майстерність наставника студентської групи в плануванні позаурочної виховної роботи302
М П Лещенко - Педагогічна майстерність учителя в альтернативних формах навчання219
Автор неизвестен - Поетичний універсум голосіївська осінь707
Т А Жижко - Педагогічна система один із чинників впровадження ідеї інтенсифікації у професійній підготовці майбутніх фахівців201
О Л Музика - Педагогічна спадщина а.с. макаренка і сучасні підходи до розвитку здібностей270
О Коваленко - Педагогічні технології навчання у формуванні професійного іншомовного спілкування майбутніх авіафахівців335
О В Кабацька - Педагогічні технології навчання школярів здоров'язберегаючим методикам144
Л Й Дерев'яна - Педагогічні умови вдосконалення процесу розвитку креативності майбутніх соціальних педагогів у вузі275
Т М Марчій-Дмитраш - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до організації навчальної діяльності учнів початкової школи485
І Воронцова - Педагогічні умови формування графічної компетентності учнів птнз885
Р Кравець - Педагогічні умови формування творчого мислення у студентів422
Е Ю Михаленко - Первичная продукция в прибрежной части черного моря в районе одессы173
Л С Кинєва - Педагогічні умови формування цінностей ненасилля у студентів в університетському освітньо-виховному просторі192
М Мудра - Переваги та недоліки використання аутсорсингу в діяльності автомобілебудівних підприємств україни405
О Є Кузьмін, К О Дорошкевич - Переваги та недоліки застосування стратегічних карт на машинобудівних підприємствах408
Г Захарчин - Передумови і наслідки організації маркетингової діяльності на засадах організаційної культури194
І Д Бойчук - Передумови виникнення та становлення системи підготовки фармацевтів в україні348
О М Ратушна, І М Стасюк - Передумови і наслідки укладення брестського мирного договору між унр та державами четвірного союзу209
Автор неизвестен - Переживання самотності в ціннісній свідомості підлітків243
Л Терентьєва - Передумовне відношення між філософією і наукою логіко-системний аспект229
Т Шевчук - Перекладацькі вправи григорія сковороди за мотивами енеїди вергілія282
О А Кальниченко - Переклад та поширення знань на прикладі середньовічного латинського перекладу449
М Б Лановик - Перекладознавча концепція в гумбольдта та її рецепція в українському літературознавстві236
М Зимомря - Сенс пошуку ідеалу слово про людмилу грицик321
Т Е Ермеков, Г Ж Байсалова, Б Р Идрисов - Переработка бытовых отходов с целью получения новых полимерных материалов178
В І Холодов - Перерозподіл газових потоків у харківському промвузлі та зміни в системі газопостачання мхаркова178
Л Ф Бутузова, В Н Шевкопляс, С С Зубцов - Перетворення функційних груп органічних речовин в процесі вуглефікації286
Т Н Жужгина-Аллахвердян - Персонализм ХХ в и романтическая мифопоэтика я истоки532
мозаїка душі митця - Письменницькі нотатники234
90-х років ХІХ століття - Перспектива новоєвропейства в українській літературі 80168
М М Мирошник, Я І Засядько - Перспективи використання біомаси для отримання теплової енергії в україні319
П О Куцик - Позитивна теорія обліку сучасність та перспектива246
В А Друцька, О С Павлюченко, Є І Ковалевська - Перспективи використання насіння льону в технологіях виробництва киселів150
К В Багацька - Перспективи застосування індикативного фінансового плануваня на підприємствах453
Л М Солодко, Г О Сімахіна - Перспективи отримання протеїнових концентратів із зеленої маси рослин393
О О Дима - Перспективи побудови довготривалих стосунків в логістичних каналах155
А Жуковська - Перспективи розвитку ринку кадрового консультування в україні408
Ю В Глазунов - Перспективи підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів284
Б Оробчук - Перспективи розвитку екологічного та культурно-пізнавального туризму в зоні дністровського каньйону579
П Й Тарасевич - Перспективи розвитку засобів виявлення високовольтних вимикачів напругою 110-750 кв, що відмовили180
В Сухомлін, М М Дрібний - Перспективи розвитку земель комунальної власності населених пунктів базового рівня полтавської області215
О В Іванісов, О В Хмеленко - Перспективи розвитку соціальної політики451
Т Говорушко, А Лаврененко - Перспективи розвитку страхового ринку україни з урахуванням уроків світової фінансової кризи217
К І Бєлоусова - Позиціонування підприємства зміст та аспекти507
Є Боровок - Перспективи розвитку сучасних форм реорганізації та реструктуризації банківських установ україни280
О Шершнъова - Перспективи розвитку туристичного комплексу міста острога потенційні можливості місцевої інфраструктури244
О Шершнъова - Перспективи участі громадських організацій острожчини в розвитку туризму в регіоні217
О Г Розметова - Перспективи формування соціальної відповідальності вітчизняних туристичних підприємств230
В Бевз - Перспективи і напрями впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах цукровоїгалузі україни235
С А Приведенний - Перспективи і напрями розвитку сільських електричних мереж178
О С Жиленков - Планування та вибір стратегії просування продукції151
В Махинько, Л Махинько, О Ященко - Перспективи і проблеми виробництва зернового хліба286
О М Буряк - Перспективне планування як інструментарій для впорядкування системи озеленення міст169
О Д Огуй - Позначення синього кольору в середньоверхньонімецькій мові276
О Ф Протасенко - Перспективные методы оценки надежности человека-оператора в эргономике285
М Ляпа, В Макєєв, В Петренко - Перспективні методи та засоби балістичної підготовки стрільби454
- Пищевые взаимоотношения пиленгаса и судака в хаджибейском лимане -Е Г Воля155
С Г Башуев, В Е Рыжко, Г Б Черников - Перспективы восстановления экосистемы морского лимана сасык266
И В Коринько, Н П Горох - Перспективы использования полимерных композиционных материалов522
А Ю Чебанов - Поиск эффективных решений проблемы подтопления городов220
Л В Рукшан, Т А Колисниченко - Перспективы использования продуктов переработки люпина489
Г Симахина, Н Науменко - Перспективы комплексного использования черной смородины для получения криопродуктов308
І О Ілляшенко - Природно-техногенна безпека в містах україни138
Д В Мерзлікіна - Перспективы применения синегретического подхода к оценке направления стратегического развития бизнеса216
А Атаманенко - Перше число журналу український історик 1963 як джерело до вивчення української історичної науки на еміграції308
Л С Ванюга - Перші гастролі тернопільського обласного українського музично-драматичного театру145
Е Г Воля - Пиленгас как возможный фактор снижения видового разнообразия в азово-черноморском бассейне184
Н В Науменко - Сецесійні мотиви творчості михайла жука293
М А Мацейків, В Баглай - Питання дитячої та педагогічної психології в науковій спадщині і сік орського295
Автор неизвестен - Питання для самоконтролю з дисципліни історія української культури578
В О Артюх, В О Садівничий - Покаяльний лист поета миколи данька195
Є М Гелеверя - Питання забезпечення та контролю якості житлово-комунальних послуг133
І Р Жиленко - Питання культури і мистецтва на сторінках газети сумской голосъ (1905)299
М М Кудря - Питання ідентичності та національної ідентичності в зарубіжній літературі398
Г Дідук-Ступ'як - Питання інтеракції в когнітивно-комунікативному контексті417
Автор неизвестен - Плани практичних занять з дисципліни історія української культури1033
Є В Колесников - Планування в системі розвитку інноваційного потенціалу підприємства176
Г Осадчак - Планування витрат на утримання і експлуатацію устаткування з використанням методів диференціації витрат652
Автор неизвестен - Планування експерименту при дисперсійному аналізі, латинські і греко-латинські квадрати, латинські куби188
О Р Беднарська - Планування методів оптимізування ризиків у діяльності підприємства283
О М Білянський - Планування розвитку комунальних підприємств на методологічних засадах проектного менеджменту305
Н Д Ткаченко - Проблеми семантики слова, речення та тексту259
Н Волоснікова - Планування та аналіз трансакційних витрат розробки інноваційної продукції187
О Л Зарицька - Планування та проектування дистанційного курсу бази даних та інформаційні системи528
О М Швидак - Політична свідомість як фактор політичної діяльності137
Л М Миронович, Ю Б Нікозять - Плівкоутворення ос ю-біс(вшіл-0-фталатетиленокси)етилену159
В Ф Харченко - По влпросу моделирования кривых силы света светильников внешнего освещения городов217
А Н Горяинов, А В Алпеева - Подходы к определению материального потока183
О М Пшенична - Побудова економ моделі прогнозування витрат на соціальний розвиток кол-ву підприємства338
О В Вознюк - Побудова інтегральної педагогічної парадигми постановка проблеми498
П Сохань - Покликання збірник праць на пошану професора о юрія мицика496
1926 роках - Побутові умови і матеріальне становище володимира гнатюка в 1919265
В Н Андреева, В А Шаповаленко - Поведение потребителей на рынке информационных услуг173
І К Кобякова - Поверхнева та глибинна структури текстів типологічні аспекти1118
на початку XX ст - Повноваження та правові основи формування міських дум волині й поділля наприкінці XIX535
О А Маркова - Повторяемость размера кладки и соотношения полов в потомстве волнистых попугайчиков melopsittacus undulatus172
О П Мартынова, В Л Баранов - Повышение информационной безопасности методом иерархической многокритериальной маршрутизации264
С С Душкин - Повышение качества питьевой воды за счет внедрения ресурсосберегающих технологий331
И А Гавриленко - Повышение надежности функционирования магистрального трубопровода323
А Д Довгань, Т В Ляшенко - Повышение нефтестойкости защитных композитов на эпоксидной смоле макро269
Т Назарова - Полемика о художественном познании в журналистике 1870-х годов243
Н В Гребченко - Повышение технической эффективности защит от замыканий на землю в сетях 6-35 кв215
А Колб, К Колб - Повышение энергетической эффективности емкостных накопителей в системах электрифицированного транспорта401
И И Цветкова - Повышение эффективности учебного процесса в вузе при помощи тренинговых программ323
Автор неизвестен - Повышения долговечности оборудования и металлоконструкций углеобогатительных фабрик300
В Поліщук - Післядипломна освіта вчителів німеччини157
А І Сташко - Повітряно-десантні війська напередодні радянсько-німецької війни231
А І Сташко - Повітряно-десантні операції у період радянсько-німецької війни389
Л О Кизилова, Ю І Мізік - Податкове стимулювання інвестиційної активності в регіонах україни178
Ю Б Іванов, О С Віннікова - Податкові пільги проблеми обліку та оцінювання400
А М Поддєрьогін - Податок на додану вартість та його вплив на діяльність суб'єктів підприємництва358
В Ю Жукарев - Подход к классификации трансформационных процессов на предприятии204
А Ю Бережна - Податок на нерухомість як потенційне джерело формування місцевих бюджетів454
Т В Кадач - Подсистема исследования и упрощения операционных моделей технических систем166
Автор неизвестен - Поетика псалмоспіву у творчості петра гулака-артемовського352
Е О Балацкий, А В Демьяненко - Подходы к оценке конфликтности организационных структур предприятий179
Д В Колісник - Події в карпатській україні (1939 р ) в оцінці гетьманського руху (за матеріалами часопису «нація в поході»)212
З Беркита - Поетапність підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації роботи з підручником447
В Л Дикань - Позиціонування транспортних підприємств за допомогою використання та розвитку власного бренд-капіталу224
М С Гончаренко, К В Носов, А В Мельникова - Показатели асимметрии систем организма на основе методики inta-com-voll244
И В Жежеленко - Показники якості електроенергії та енергетичні характеристики систем електричної тяги в перехідних режимах224
А С Бондаренко - Полихеты макро и мейобентоса одесского региона черного моря175
Автор неизвестен - Положення про інституційний депозитарій тернопільського державного технічного університету ім івана пулюя (elartu)181
В А Домарецкий, А М Куц, М В Билько - Получение биогаза из отходов и сточных вод винодельческих предприятий265
30 рр ХХ століття - Польські освітні заклади коростенського округу в 20277
С Ф Соколовська - Полісемія в тексті типи реалізації та функції314
О Астаф'єв - Польські переклади українських дум в оцінці євгена рихлика319
Т Метельова - Полівалентність самоідентифікацій у добу глобалізаці371
Л М Дембовська - Полікомпонентні композит-комплекси стилістика і прагматика307
В В Тітяєв - Поліпшення організації надання населенню адресних житлово комунальних субсидій213
Л В Сидельникова - Полісистемність літерних графічних комплексів старофранцузької мови272
Л А Зиминой - Політичні партії в україні визначення організаційного типу266
Т Дідух - Політика радянської влади щодо греко-католицької церкви в урср у період десталінізації856
Р О Довганенко - Політична освіта та пропаганда як засоби формування світогляду робітників катеринославщини на початку 1920-х рр212
Ю В Харченко - Політична риторика в діалозі схід-захід соціально-філософський аналіз241
В М Константінова - Політична складова життя південноукраїнських міст в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст221
П М Муляр - Про двоїстість виконавських стильових установок297
О І Юдін, Ю І Горбачова - Політика управління інвестиційним процесом на регіональному рівні145
Т А Пода - Політичні відповіді на виклик глобалізації соціально-філософський аспект134
Е В Маковоз - Понятие банкротства его сущность влияние на экономику украины202
О Л Музика - Політичні цінності в системі ціннісної регуляції розвитку особистості150
А І Светлова - Поліфункціональність та поліаспектність комунікативного мовчання в англомовному художньому дискурсі513
Е В Питухина - Разные взгляды на устойчивое развитие279
А И Нечепуренко - Понятие соігиализация как основа формирования социального капитала предприятия147
В Н Дании - Понятийный аппарат теоретико-множественных моделей экономической безопасности498
Е В Климова - Поэтический поединок, еще раз о гумилеве и волошине145
М О Гірняк - Поняття автора й авторської свідомості в контексті термінологічних проблем сучасного літературознавства307
Г О Салтан - Поняття здоров'я у ціннісно-смисловій структурі особистості188
М М Єрмошенко - Приватизація в системі економічних реформ чехії195
О Є Мисечко - Поняття стратегічної компетенції у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у внз378
Т М Смагіна - Поняття та структура соціальної компетентності учнів як наукова проблема453
Л М Невідомська - Список використаної літератури240
И К Евстигнеева - Популяционные исследования красной водоросли laurencia coronopus j ag в черном море189
В Удалов, Т Полежаева - Порівняльна характеристика принципів частково- і цілісно-системних досліджень204
О О Баранж - Практичні аспекти ведення бухгалтерського обліку190
В В Євдокимов - Порівняльна характеристика соціалістичного та капіталістичного обліку переваги та недоліки528
А В Клімов - Порівняльне оцінювання функціонування та розвитку страхової справи165
Г Ціх - Проблема керівних кадрів промислових трестів в роки непу326
А М Соловйов, О Я Кузнецова, Ж М Нетреба - Порівняльний аналіз вмісту органічних сполук у складі гідравлічних рідин амг-10 та fh-51247
В Лісовець, Г Цегелик - Порівняльний аналіз ефективності методів паралельного пошуку записів у файлах баз даних332
Н В Без'язична - Порівняльний аналіз клініко-економічної ефективності матеріала пм-с для м'яких підкладок базису147
Н А Булах - Порівняльний аналіз методів оцінки конкурентоспроможності регіону177
В М Пархоменко - Проблеми організації контролю витрат на якість311
Р О Ткаченко - Порівняльний аналіз методів оцінки об'єктів житлової нерухомості259
К А Васильчук - Порівняльний аналіз типів батьківського ставлення в однодітній та багатодітній родині700
О П Поліщук - Постнекласична наука соціально-гуманггарний поворот318
О Коритко - Порівняльний аналіз типів батьківського ставлення в повних та не повних сім'ях437
А М Литвиненко - Порівняльний аналіз ціннісної сфери дітей з повних сімей та шкіл інтернатів508
Л М Янович - Потужність популяцій перлівницевих центрального полісся225
Л В Капінус, Т В Гаврилова, І О Сінгаєвський - Порівняльний аналіз цінових моделей розміщення інтернет-реклами694
В Буда - Порівняння як засіб характеристики персонажів у повісті бориса харчука коляда555
Е В Дымченко - Проблемы регулирования трудовых конфликтов311
В А БрянцевВ - Последствия природных и антропогенных влияний на экосистему черного моря322
Т В Наконечна - Послуга як специфічний вид продукції її роль у сучасній економіці182
Е С Папаянина, М В Савоськин - Постакустическое действие водной среды на оксид графита197
О М Лучанко - Постать д драгонетті в історії контрабасового мистецтва виконавство та творчість225
С П Зимницька - Постать короля міхала корибута вишневецького у загальних курсах з історії польщі XIX-початку ХХ ст164
О Баєва - Стратегія розвитку лізингової компанії283
А Л Шаповалов - Построение информационно-аналитической подсистемы обеспечения управления городом170
В Я Полетайкин, А Н Полетайкин - Построение классификатора устройств компьютерной техники304
Ю И Любич - Построение полугруппы операторов с предписанной нормой247
А А Петров - Построение комплексной системы защиты информации в сетях общего пользования477
В Н Вакуленко, В С Савельева - Построение системы внутрифирменного обучения на принципах бережливого производства327
А А Борисенко, Б К Лопатченко, И Е Бражник - Построение экономичных дешифраторов168
М О Рибалко - Потенціал емоційної інформативності невербальних засобів у дискурсі обманника на матеріалі сучасної англійської мови249
М Г Кітов - Походження рюрика і його філософія правління за угодою по праву186
В Туриця, Ю Остап'юк, М Обушак - Похідні 3-арилметоксикарбоніл-34-дигідроізокумарин-6-карбонових кислот145
О М Медвідь, І Г Ізмайлова - Прагматичні інтерпретації текстів політичного248
У Безпалько - Початковий етап структуризації громад католиків східного обряду в російській імперії 1907-1909 рр418
О С Марценюк, О О Дубінін, Г О Тахістова - Поширення динамічних хвиль в одно-1 двофазних потоках606
Я Ковалишин - Редокс-процеси диметилпарафеншендиамшу198
С Ярошко - Поширення модифікованого методу послідовних наближень на спектральні задачі з поліноміальними операторними пучками325
І В Пилипець, В В Маркевич, Т В Бабарь - Поширеність залізодефіцитної анемії та ступінь її важкості у вагітних різного терміну гестації196
С В Харицька - Пошуково-інформаційна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх учителів213
Т Наливайко - Поэтика названия «школа скандала» р б шеридана. коммуникация текста пьесы260
А М Колосов - Система показників стійкості підприємства348
Р Мартинюк - Правова природа та юридичні характеристики актів конституційного суду україни322
А Фліссак - Правове регулювання розвитку соціального профспілкового туризму на сучасному етапі214
Р Строчковская, Ю Вокалюк - Прагмалингвистический аспект в рекламе717
І М Сопілко - Правові підстави для отримання органами державної влади україни інформації186
О П Герасимчук - Правонаступництво у кримінальному процесі у випадку смерті потерпілого692
Л Ф Омельченко - Прагматичні характеристики англійських телескопізмів769
Л М Волкова - Прагмасемантичні характеристики темпоральних дискурсивних маркерів328
С В Подолкова - Прагматическая направленность введения как элемента композиции в текстах технической рекламы256
В Н Калюжный - Проблема текста в гуманитарных исследованиях153
С В Ковальчук - Практичні аспекти використання геомаркетингової концепції у створенні логістичного центру276
Я О Сєріков - Практичні аспекти вирішення задачі контролю якості пластмас та неметалевих матеріалів221
В Чухно - Ґендерний аналіз драм лесі українки366
Е С Папаянина, М В Савоськин, А Н Вдовиченко - Превращения оксида графита под действием ультразвука в водной среде438
Р Г Геворгиз - Предельная оценка продуктивности микроводорослей в условиях естественного и искусственного освещения281
Ю С Тучковенко - Предложения по организации комплексного экологического мониторинга морской среды в одесском регионе сзчм135
О Заблоцька - Предметні компетенції з хімії у вищій екологічній освіті286
А В Солодянкин, В В Раскидкин - Проблеми гірничої технології172
М В Коваленко, С А Сергеев - Предпроцессорная обработка данных для прогнозирования газоснабжения в быту213
Р Мартинюк - Президент україни в системі стримувань і противаг на сучасному етапі182
О Д Рябченко - Приватизація в контексті уроків економічних реформ140
С Б Козловская, Е Б Сорокина - Преимущества бессточных схем водопроводных очистных сооружений361
С Панцьо - Префіксальне та префіксально-суфіксальне творення прикметників у лемківському говорі724
О Березовська, І Тригуб - Проблеми підготовки сучасного вчителя212
В В Мідзяновська - Прецедент, як джерело права в англосаксонській правовій системі997
Е Н Ястремская, Т Е Сигаева - Привлекательность бизнес-предложении инвестиционных проектов количественная оценка175
В И Титяев - Прогнозирование спроса на гостиничные услуги591
Ю С Погорелов - Придатність моделей підприємства для опису його розвитку317
Ю С Погорелов - Придатність моделей підприємства для опису його розвитку352
В П Дубинский - Приемы светотехнического дизайна в формировании ландшафтно-рекреационных территорий города203
Ю Н Макаров, А Ю Варигин - Признаки восстановления видового разнообразия в одесском заливе черного моря211
Г Зірнєєва - Прийняття рішення в задачі розпізнавання мови на основі принципу максимуму понтрягіна169
О Шостак - Релігійний дискурс у творчості луїз ердріч604
К О Холод, С В Кузнецов - Приклад вибору архітектурних рішень підсистеми роботи з візуальними моделями189
И В Павленко, А Корчак - Прикладна гідроаеромеханіка і тепломасообмін266
- Применение груминг-теста для оценки состояния нейроэндокринной системы- Д Кустов459
Б Андрушків, І Стойко, Б Федишин - Прикладні аспекти наукової діяльності кафедри або як здешевити індивідуальне житлове будівництво180
О Г Гапонова - Применение антидепрессантов в терапии абдоминального болевого синдрома274
О П Романькова, Ю И Мизик - Применение информационных систем учета на примере хкп горэлектротранс159
В А Ткачев, И Н Чуб - Применение компьютерных технологий при расчете сорбционных процессов водоподготовки176

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22