Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
О М Степанова - Розвиток інформайційної системи підприємства230
О О Беляева - Родо-жанрова природа ліричної драми я мамонтова дівчина з арфою359
Л О Коберник - Родь та місце ціннісних орієнтацій у формуванні особистості708
М Пазинічю - Розбудова української державності в середині xvii століття325
В П Харченко, Д В Васильєв - Розв'язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями маневруванням курсом польоту243
О Величко - Розв'язок задачі локації в області з прямолінійною частиною межі254
О М Пєтухова - Розвиток венчурного підприємництва в україні489
визначальна умова демократизації школи - Розвинена система самоврядування169
І Є Риженко - Розвиток вітчизняного податкового аудиту на сучасному етапі становлення його системи220
О Е Лубенченко - Роль аудиту в детінізації діяльності підприємств350
В Бездрабко - Розвиток діловодства в російській імперії XIX ст здобутки практики й народження теорії1675
Е Лортікян - Розвиток екномісної та комерційної освіти в україні на початку ХХ ст502
В І Торкатюк, М М Добкін, Н В Бібік - Розвиток регіону в умовах глобалізації220
О В Іванкевич, В Ю Вахнован - Розвиток електронної бібліотеки національного авіаційного університету283
В В Нестеренко - Розвиток заочної форми навчання в системі вітчизняної вищої педагогічної освіти344
Ю Шадських - Східна мудрість і давньогрецька філософія221
О Л Музика - Розвиток здібностей та обдарованості в процесі вікового розвитку особистості306
А М Яригін - Розвиток ключових компетенцій майбутніх фахівців у контексті системи підвищення кваліфікації168
О Астаф'єв - Сюжетно-семіотичні трансформації авангарду209
М Б Пайовик - Розвиток концептів символ архетип і міф у теоретико-літературних дослідженнях науки про переклад259
О І Тимченко - Розвиток малих підприємств харчової промисловості в регіонах україни282
М В Працьовитий, Б I Гетьман - Ряди енгеля та їх застосування895
Г Ю Штерн, О А Карлова, К В Погосян - Розвиток муніципальних облігацій в україні297
О С Двуреченська - Розвиток народної освіти в катеринославі на початку ХХ ст за матеріалами міських кошторисів288
О С Телешов - Роль ресурсозбереження в маркетингу промисловості218
Е С Смірнова - Розвиток особисгісних цінностей студентів в процесі навчання іноземним мовам як один в компонентів152
О О Котлярова - Розвиток професійної освіти в Україні та світі на сучасному етапі428
В Карпенко, Ю Стародуб - Рівняння гаусової лінії на поверхні259
О Д Сухомлин - Розвиток підприємництва у запорозьких слободах за часів нової січі перспективи дослідження399
Л Безручко - Розвиток рекреаційної дигресії на території шацького національного природного парку561
Н О Никончук - Розвиток рефлексії особистісних якостей у молодшому шкільному віці565
Г Б Гасанов - Розвиток ринкових відносин в електроенергетичній системі азербайджану150
Г М Віняр - Розвиток системи дериваційних засобів на базі кореневих морфем216
Т Л Ковбасюк - Розвиток самостійності учнів основної школи в процесі формування вмінь працювати з історичними джерелами512
Н С Каменева - Розвиток спадщини а с макаренка про виховання особистості в колективі545
Н Яремчук - Розвиток суб'єктної активності майбутнього педагога як складової готовності до виховної діяльності226
Г О Писаренко - Розвиток технічної бази підприємства як об'єкт управління188
Б Г Скоков, І А Краївська - Роль моделювання у бухгалтерському обліку315
В Т Семенов, Е І Карпушин, О В Завальний - Розвиток транспортної схеми міста на основі генерального плану192
I B Новойтенко - Розвиток трудового потенціалу підприЄмств хлібопекарської галузі402
В Дерев'янко - Роль термінології у стандартизації лісоматеріалів234
К П Соколова, Д І Басюк - Розвиток туристично-транспортної інфраструктури україни в процесі підготовки до євро 2012234
О В Шевченко - Розвиток уявлень про психофізіологічні особливості зорового сприйняття навколишнього світу379
Г О Нестеренко - Розвиток української політичної нації на рівні внутрішньоорганізаційного управління220
Я Г Могилевська - Розвиток формування функщонально-планувальної структури національного заповідника хортиця196
О О Гоменюк - Розвиток інновацій як шлях до зростання української економіки219
М А Романова - Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості287
О С Лисенко - Розгортання архетипу трагедії у драмі медея л разумовської149
Л Б Гречина - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних факультетів у професійній сфері спілкування178
Баркалов, К М Єфіменко - Розділення кодів при синтезі композиційного пристрою керування з оптимальною адресацією микрокоманд210
В П Харченко - Роздільна здатність методу пеленгації на основі кореляційного оброблення231
С А Хуторной - Розмноження чотирьох масових видів бичків в антропогенно змінених біотопах біля берегів одеси179
Т Н Апатенко - Современный город и архитектурное наследие158
М С Гончаренко, І М Миргород - Розподіл типологічних показників у осіб з обмеженими фізичними можливостями133
Я О Довгополий, С Д Блоньский - Розрахунки параметрів настроювання під-регулятора з додатковою керуючою дією453
О Д Овсій - Розрахунок експлуатаційних витрат на капітальний ремонт будівлі чи споруди484
А Дацюк, С Гладун, Н Притула - Розрахунок об'ємів акумульованого газу в газотранспортній системі219
І М Кукса - Рольова організація мовленнєвого жанру теледебатів190
В Д Коренєв - Розрахунок резистивного моста термометру електричного опору» з дисципліни «техніка фізичного експерименту341
О В Артеменко, Ю Б Бєляєв, Т Ф Шмельова - Розробка автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації211
Н А Заєць, Н М Луцька - Розробка алгоритму ідентифікації адаптивної системи управління нестаціонарними об'єктами175
Ф О Костюк - Розробка екологічно безпечного методу обробки осаду міських стічних вод267
Ю А Шабанова - Теософия генезис и актуализация учения183
Л М Духновська - Розробка захисних заходів щодо забезпечення конкурентних можливостей для вітчизняних виробників цукру160
Р І Візняк - Розробка методу оцінки напруженого стану кузова піввагона при розвантаженні підвісним вагоноперекидачем169
Л Іванченко, Л Ерайзер, І Ковалевська - Розробка методів одержання і дослідження властивостей штучного лангбейніту152
Ю М Дацун - Розробка нечіткого контролера керування процесу прогріву дизелів155
О С Вовк - Розробка стратегії і синергетичні параметри порядку192
Н Є Стадницька, Н О Ударцева, Р Т Конечна - Розробка нового антидіабетичного фітозасобу150
Т Влодарчик - Розробка плану проведенню! реструктуризації підприємства429
А М Тимченко - Розробка програми індивідуального особистісного та професійного саморозвитку323
Є В Бєлозьоров, Я А Брюханова - Розробка системи стеганоанализу графічних файлів на основі цифрової тривимірної моделі зображення157
Є В Бєлозьоров - Розробка системи стеганоанализу графічних файлів на основі цифрової тривимірної моделі зображення133
Автор неизвестен - Розробка стратегії досягнення фінансової рівноваги підприємства в умовах перехідної економіки235
В М Ковбаса, Л М Махинько, О В Герасименко - Розроблення екструдатів підвищеної біологічної цінності198
- Розроблення механізму реалізації державної програми розвитку туризму з метою підвищення туристичної293
А В Безуглий - Розсіяння фотонів при похилому падінні світла на систему паралельних щілин в екрані159
Н Науменко . - Символіка писанки в ліричній мініатюрі237
Н Науменко - Розхрабрувався гриб у саду про один незвичайний рослинний образ української поезії319
Л Л Кашшченко - Роль банківського кредиту в розвитку будівельної галузі україни284
Т Е Андреева - Роль побуждающих факторов в построении системы стимулирования182
К В Іоненко - Роль банківського сектора в управлінні регіональними фінансовими потоками210
Н М Жукова - Роль британських арготизмів у формуванні австралійського варіанта англійської мови233
М А Слободянюк - Рух опору в україні в європейському контексті336
І В Тяжкороб , В М Носач - Роль вертикальної інтеграції в організаційному забезпеченні змін у господарському комплексі регіону275
Ю С Тучковенко - Роль ветрового прибрежного апвеллинга в возникновении гипоксии в одесском регионе северо-западной части черного моря135
В Н Бабаев, Л Н Шутенко, В Т Семенов - Роль городских проектов и программ развития в устойчивом развитии мегаполисов171
Г М Тобілевич - Роль декоративної пластики в історичних спорудах та архітектурних комплексах278
І Ф Костюк, О П Нагорна - Роль ендотеліну-1 та фібронектину в розвитку легеневого фіброзу при силікозі ливарників189
С І Плотницька - Роль житлового фактору в підвищенні життєвого рівня населення сільських регіонів163
Б М Тимків - Роль етнодизайну в підготовці художників декоративно-прикладного мистецтва857
Н О Мороз - Роль засобів масової інформації у формуванні громадянського суспільства україни922
Автор неизвестен - Рівняння стану та критична точка речовини427
Л О Богданова - Роль историко-архитектурного наследия загородных усадебных комплексов в формировании тектосферы современного города221
В Петрова, А Филина - Роль кадрового аудита при усовершенствовании путей управления кадровыми процессами на предприятии222
Г Б Гандзілевська - Роль когнітивних технік у процесі самореалізації особистості202
Л В Галаз - Роль конкурентоспроможного трудового потенціалу в інноваційному розвитку підприємства326
один із талановитих учнів школи академіка в м перетца - С і маслов250
В Є Шапкін - Роль лікаря загальної практики в наданні медичної допомоги похилим сім'ям320
Е Н Кайлюк, Е О Парасюк - Роль малого и среднего бизнеса в экономике страны и основные проблемы которые мешают его развитию в украине157
О А Гнатенко - Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності молококонсервної продукції536
А Я Нагірняк - Роль миколи міхновського у формуванні ідеології українського організованого націоналізму295
С Ф Рашидов - Смысл и содержание болонского процесса310
В С Виздрик - Роль миколи міхновського у формуванні ідеології українського організованого націоналізму327
В Д Бондар - Роль органів місцевого самоврядування у формуванні громадянського суспільства в україні748
І Бендерська - Роль організаційно-економічної культури в активізації діяльності машинобудівних підприємств177
Автор неизвестен - Роль перспективи та місце українознавчих дисциплін у системі вищої технічної освіти в умовах глобалізації122
О А Чурсина, Д Ю Погорелов - Роль пирогалловых гидроксильных групп во взаимодействии танинов с препаратами желатина246
І М Хандюк - Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів в україні182
початок XX ст - Роль родини левицьких у розвитку освіти і культури приорілля кінець XVIII187
Т С Зайцева - Роль руководителя в формировании и развитии организационной культуры предприятия603
I Limar - С g jung's synchronicity and quantum entanglement schrodinger's cat 'wanders' between chromosomes215
Ю Ю Юрченко - Роль солоноватых водоемов одесской области в формировании разнообразия гидробионтов165
Т Коваленко - Роль та місце інформаційно комунікаційних технологій у самостійній роботі студентів386
О Величко - Стороння логістика та логістичний аутсорсинг553
С П Дунда - Роль трудових ресурсів в ефективному функціонуванні ресурсного потенціалу підприємства245
О Л Гармаш - Роль формотвору у поповненні словникового складу англійської мови453
В Л Хромсці - сакральне як казове поняття феноменології релігії202
Д Р Щепова - Роль ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів студентської молоді351
А А Потапов, Н Н Рубанец, Н Д Близнюк - Роль эфферентной терапии в лечении больных с черепно-мозговой травмой141
75 - Спонука бути щедрим василю марку138
Л П Маслак - Роль і місце міжкультурної комунікації у процесі формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів312
Т В Якимчук - Роль інвестиційної стратегії в діяльності підприємства role of investment strategy in activity of enterprise234
Т С Молодоря - Роль інтелектуальних ресурсів у формуванні конкурентних переваг підприємства266
O C Ковальчук - Рольові ігри на заняттях з англійської мови студентів юридичних спеціальностей450
О Є Макарова - Рослинні вакцини та перспективи їх застосування540
О Радавська - Роман анрі барбюса вогонь в аспекті поетики вогню гастона башляра901
Є О Барилко - Роман аскольда мельничука (сша) «what is told» в українському перекладі проблема трансформації поетичного словесного образу213
Н Назаренко - роман е бронте грозовий перевал у різночасових українських перекладах965
Л В Максименко - Російська саксофонна школа особливості розвитку та проекція на становлення української школи виконавства581
В М Банах - Російська суспільно-політична думка 1990-х рр. Про участь україни в інтеграційних процесах снд208
поч ХХ ст у висвітленні зарубіжної історіографії - Російський радикальний рух к ХІХ195
Н В Кірілкова - Фразеологія південноволинських говірок265
В Р Кулінченко, В Д Мпхайлик - Російсько-український словник з технологічних процесів та апаратів і гідромеханіки154
I М Працьовита - Ряди остроградського 2-го виду i розподіли їх випадкових неповних сум1029
Л Є Шульженко - Стратегічний альянс визначення та ознаки185
Н В Самойлова - Рівень здоров'я студентів під впливом тренінгу з формування культури здоров'я170
Н Ю Чугаєва - Рівнево-типологічний аналіз особливостей навчальних груп студентів як об'єктів спрямованої соціалізації220
Ю Кос, В Сергеев, Ю Ван-чин-сян - Рівновага рідина-пара в двокомпонентній системі метакрилова кислота-оцтова кислота211
В Сергеев, Чан Ван Тхань, В Дібрівний - Рівновага рідина-пара в системі ізобутилметакрилат-бензен за атмосферного тиску152
О В Островська - Рівняння теплопровідності для однорідного стержня з коефіцієнтом дифузії рівним одиниці303
Р В Ваврик - Рівні професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності261
О І Єгорова - Різнорівневі маркери позначення невизначено-кількісної акційності на матеріалі англійських дієслів271
В Р Кулінченко, В Л Зав'ялов - Ріст парової бульбашки з урахуванням нерівноважного випаровування192
М Сребродольський - С балей і проблема релігійних хвилювань у праці Психологія виховного контакту236
Ю Й Поліщук - Самовиховання членів громадських молодіжних об'єднань як психолого-педагогічна проблема475
В М Ковбаса - Спосіб виробництва кисломолочного напою223
В В Смолей - Самоменеджмент керівника навчального закладу908
М Яцишин, В Хрущ, І Демчина - Самоорганізація 4-аміно-3-тіотриазолів на срібному субстраті190
Г Б Гандзілевьска - Самопізнання особистості студента засобами мистецтва театру298
В И Торкатюк, А И Кузнецов, Л Г Чеканова - Саморегулирование в логистической системе оптового рынка строительной продукции203
І В Клочков - Самосвідомість науки як світоглядно-когнітивна складова в дослідженнях українських філософів249
К Д Ушинський - Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань220
О В Пагава - Самотність як феномен міжособистісних відносин462
Л В Юрчук, В І Матійченко - Сарненський укріпрайон у системі прикордонних фортифікацій польської держави (1926-1939 рр)176
основа конкурентного преимущества современного предприятия - Сбалансированная система показателей222
И Ю Малыгина, А М Кацев - Светящиеся бактерии черного и азовского морей324
З Тіменник - Світ ідей василя зіньківського методологічні рефлексії212
Е Р Алексеев, О В Чеснокова - Свободное программное обеспечение опыт внедрения на кафедре вычислительной математики и программирования240
Н Н Киселев, Д Ф Лупишко - Свойства и особенности реголита меркурия интегральная поляриметрия в 2000-2002 гг338
Р М Ахмеднабиев, Н В Ахмеднабиева - Свойства полимерных бесшовных покрытий полов199
О В Климова - Свідоме професійне самовизначення у контексті формування особистості майбутнього фахівця161
Т А Пода - Світова політика у ххі столітті проблеми та перспективи152
Л А Ороховська - Світова спільнота в контексті глобалізаційних процесів філософсько-історичний та соціокультурний аспекти319
С Ю Чернецька - Світова фольклорно-фестивальна традиція іс438
Г Бітківська, - Семантика снів у повісті крісти вольф «кассандра»369
Л Бондаренко - Світові тенденції глобалізації та українські промислово-фінансові групи153
О М Череватенко - Світові тенденції розвитку відносин власності на транспорті287
Л М Осипова, Д Р Радченко, І І Крохмаль - Селекція сортів роду Hemarocallis l в умовах донбасу153
В М Трохимець, І С Безугла, Б П Фесянов - Сезонна характеристика літорального зоопланктону верхів'я київського водосховища275
М В Макаров - Сезонная динамика видового состава и численности gastropoda в контактной зоне река-море юго-западный крым чёрное море166
Н В Науменко - Семантика рекламного повідомлення в поезії ігоря сєверянина210
І Лихочвор - Семантика юкстапозитів в українських народних думах291
Л Ф Омельченко - Семантика і внутрішній синтаксис англійських композитів355
Л М Приблуда - Семантико-стилістичні вияви мовної метафори у малій прозі марії матіос519
В В Євченко - Семантико-функціональні й комунікативно-дискурсивні трансформації лексичних одиниць228
Е Г Евсеева, А И Савин - Семантический конспект по теории множеств321
В В Євченко - Семантико-функціональні особливості деяких давньоанглійських претерито-презентних дієслів429
I В Беседовська - Семантична природа сенсорних прикметників на позначення звуку в сучасній українській літературній мові285
О А Дерев'янко, А А Тронь - Семантична структура лексичних засобів вираження кратності163
О Ф Пефтієва - Семантична характеристика образних іменників-найменувань особи230
С О Швачко - Семантичне буття числівників (еволюційні вектори)177
М В Буката - Семантичне навантаження силенціального ефекту в музичному дискурсі на матеріалі англомовних художніх текстів231
С Ю Філонік - Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e- (electronic)262
С М Бернацька - Семантичний різновид модального значення можливості у реченнєвій конструкції269
Н В Романова - Семантичний та енергетичний аспекти емоцій на німецькомовному пареміс пічному матеріалі251
Г Білик - Стратегії конструювання ідентичності для іншого249
Т Онопрієнко - Семантичні та структурні особливості компаративних епітетів у сучасній англійській мові310
Р Строчкоеська - Семантичні типи кольоропозначення в рекламних текстах німецької та російської мов183
НВ Науменко - Сенсорна образність у найменуваннях харчових продуктів322
І А Редька - Сенсорна тривимірність словесно-поетичної синестезії193
И Н Шмиголь - Сероочистка дымовых газов для тепловых электростанций россии1376
Д А Вискушенко - Серцева діяльність lymnaea stagnalis в умовах його інтоксикації хлоридом цинку175
В М Погорєлов, В В Брек, С В Денисова - Серцева недостатність у хворих хронічним легеневим серцем і її терапія210
В Лисенко - Синонімні прикметники в українській анатомічній182
Л Вынычук - Серія фото постмодерне кохання як вияв почуттів художника віталія дмитрука175
А М Алексеев - Сетевая модель приобретения знаний для процесса принятия решений при ликвидации аварий на шахтах193
Л С Клименко - Цукор у харчуванні людини sugar in human nutrition267
В Л Романюк - Сигнальні системи та проблеми мислення особистості у нормі і патології466
Н В Без'язична - Сила жувального тиску на етапах ортопедичного лікування знімними конструкціями зубних протезів138
- Структура патріотизму старшокласників -P Петронговський226
Г А Молодченко - Силовое взаимодействие трехслойной железобетонной системы при учете температурно-усадочных деформаций194
М А Бучин - Силові структури як суб'єкт адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній в україні151
О Мельник - Символ арфы в антропологической проекции на материале прозы михаила яцкова422
О Бігун - Символ хреста спроба літературно-христологічної інтерпретації на матеріалі поетичних творів тараса шевченка244
Н В Романюга - Символ хреста як об'єкт перекладацької інтерпретації в новелах василя стефаника424
О Ткачук - Символізація відчуженості в модерністському наративі повісті танець тіней михайла яцківа639
А І Сташко - Тактика повітряно-десантних операцій 1920-1945 рр229
Є В Плюшик, Г В Ямчинська - Символіка світла й кольору в мистецтві вітражу та ідея синтезу мистецтв в художный діяльності школярів248
В Шелюто - Символіко-естетичне існування феномена сакрального560
О Афонін, О Кібальний, С Богза - Синтез та реакції перхлорату170
Т С Асланян - Симптомокомплекс «эмоционального холода» у женщин типология и структурная организация298
Автор неизвестен - Сингулярные интегральные операторы с ядром Коши и логарифмическим ядром на пространстве полиномов284
Автор неизвестен - Сингулярный интеграл с ядром Коши на всей оси264
В Билобров, Н Богдан, Е Хомутова - Синергетика и её возможные приложения к проблемам биологии и медицины257
Н Тишківська - Синтаксична організація чужого мовлення в повістях бориса харчука216
Т И Светличная - Синергетическая стратегия деятельности предприятий строительного комплекса украины214
B М Куракса - Синергетические аспекты управления развитием территориальных общин и социально-географических систем164
- Синергетичне осмислення економічної сутності системи природно-рекреаційний потенціал території261
Н В Ліва - Синкретизм тематичного космосу романтиків хіх століття та рок-музикантів у контексті аксеології малої культурної традиції218
Н Походило, В Матійчук, М Обушак - Синтез 4-(123-триазоліл)бензойних кислот та їхніх похідних154
И К Младецкий, В С Томурка, В В Кныш - Синтез дробильного технологического блока203
М Ю Плотніков, М О Платонов, Ю В Канюка - Синтез нових тіозаміщених 14-нафтохінонів150
Т П Коваленко, В А Волошинець - Синтез емульсійних гребенеподібних кополімерів та дослідження їхніх колоїдно-хімічних властивостей153
В В Різник, М Т Соломко - Синтез комбінаторних систем за допомогою багатовимірних в'язанок488
К А Раєвська, Н Є Мітіна, О С Заіченко - Синтез пероксидвмісних полімерів гребенеподібної та розгалуженої структур189
Є Біла, Л Кобрин, М Ганущак - Синтез р-арилсульфонш-р-фурилкетошв164
В Зінченко, В Марків, Н Єфрюшнна - Синтез і кристалічна структура euaifs153
О Лесюк, В Карп'як, О Івах - Синтез та властивості 4-формшфеншових естерів 3-(5-арил-2-фурил)пропенових кислот139
В Карп'як, І Федорович, М Обушак - Синтез та деякі перетворення 3-арил-2-пропеншоксибензальдегідів155
М М Леус - Суть та класифікація іноземних інвестицій619
Т П Коваленко, В А Волошинець - Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей ко полімерів децил мет акрилату із стиролом153
М Потопник, В Матійчук - Синтез та хімічні властивості етил 4-форміл-1-фешл-ш-піразол-3-карбоксилату213
Н Давиденко, Є Ковальчук, М Гладиш - Синтез функціоналізованих наночастинок срібла415
О Михалічко, Р Гладишевський - Синтез і кристалічна структура сполуки nb2cu110ga2177
Л В Бех - Синьо-біла кераміка як результат та стимул міжкультурного обміну276
В П Квасніков, В В Осадчий - Синтез інформаційно-вимірювальної системи контролю дисперсності водно-мазутних емульсій170
біологічно цінний продукт - Сироватка молочна241
Г Г Осадча - Система калькулювання виробничого підприємства харчової галузі275
О Богучарова - Сирітство психологічне забезпечення освітніх інновацій здорового розвитку246
К А Фисун - Система выбора вариантов реализации программы в сфере проектирования инфраструктуры регионов211
Автор неизвестен - Современные проблемы зоологии и экологии277
С Пукас, Р Гладншевськнй, Є Гладишевський - Система ег-al-gc в області дигерманіду ербію162
Є І Овчаренко - Система економічної безпеки підприємства ознаки та принципи функціонування1071
Ю С Горяйнова - Система маркетингової інформації про ринок праці188
Я О Сєріков - Система забезпечення необхідних надійності та ресурсу залізобетонних виробів конструкцій і споруд187
В Н Щуков - Система показників оцінки зовнішньоекономічного потенціалу міста196
Ю А Зубань, И В Скляров - Система распознавания голосовых команд363
Автор неизвестен - Система показників та вибір параметрів для аналізу146
С П Яланська - Система психолого-дидактосервіс як умова зростання рівня розвитку творчості майбутніх учителів біології230
М С Гончаренко - Современные направления развития валеологии469
О П Колонтаевский - Система стимулов трудовой деятельности производственного персонала дорожно-строительного предприятия261
О А Гордієнко, Т О Шевчук - Система творчих робіт на уроках української мови та читання в початкових класах562
Д В Бельков, Е Н Едемская, Т А Едемская - Система управления трафиком информационной сети211
А Дубодєлова - Система управління якістю готельних послуг методологічні аспекти182
О В Мостепан - Систематизація зливових вод з поверхні автомобільних доріг161
І Плікус - Система фінансового моніторингу як інформаційна основа прийняття стратегічних управлінських рішень392
О Г Мельник - Система цілей полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств163
Т В Давидюк - Систематизація наукових досліджень з проблем людського капіталу230
Б М Посмітній - Системи додаткового й аварійного теплопостачання на основі роторно-кавітащйних парогенераторів179
Н В Іщук - Соціальна адаптація православ'я філософський аналіз267
В А Мельман - Системная модель управления строительными проектами227
Н Ткаченко - Системне дослідження середовища функціонування промислового комплексу139
І І Полубоярина - Системний підхід до вивчення музичної обдарованості268
О М Пєтухова - Системний підхід до формування інноваційних структур кластерного типу170
И И Пликус - Системный подход к формированию модели финансового механизма автотранспортного предприятия191
Н П Павлик - Соціальне сирітство як науково-теоретична категорія158
А В Лемешко - Системологические основания тензорного анализа сетей связи476
В О Поколенко, І А Ачкасов - Системотехнічні підходи до формування інвестиційних програм203
Н М Голубєва - Ситуаційний аналіз як основа планування маркетингової діяльності211
С Потапенко - Ситуативно-орієнтуючі функції означених іменників та словосполучень сучасної англійської мови211
Н М Левицька - Склад та соціально-правовий статус викладацького корпусу вищих гуманітарних закладів наддніпрянщини711
О О Кузьменко - Склад, якість та основні напрями використання вугілля старобільського вугленосного району480
Д Поспелов - Складних систем паралельної обробки даних які можна використати для реалізації в задачах комп'ютерного зору191
І Кочан - Складні терміни з постпозиційними компонентами -від -вод -хід -ход у сучасній українській мові288
Ю І Горбачова - Складові інвестиційного клімату і чинники які його формують1672
Н Шульжук - Сленг як нелітературний пласт сучасної української лексики985
І С Білінська, Л Р Фаюра, І О Мукалов - Скринінгактивності рибофлавінкінази у мікроорганізмів208
В Сасіна - Словообразовательные компаративные структуры в русской поэзии ХХ века306
І Зуляк - Слідча і агентурно-оперативна робота нквс в україні у 1939 р544
О Б Галич - Словотвірні засоби вираження семантичної категорії містичне в готичному романі а радкліф241
Н Д Андрийчук - Снижение загрязнений окружающей среды теплогенерирующими установками263
М Собхи - Современные тенденции мирового рынка туристических услуг157
Н Д Андрийчук, О С Кроль, Т А Шумакова - Снижение сопротивления адсорбционных фильтров вентиляционных систем161
О Виноградская, В Шевченко, Н Виноградская - Совершенствование методов развития персонала в жилищно-коммунальном хозяйстве города149
Ю В Глазунов - Совершенствование конструкций пролетных строений мостов270
В Тюрина, В Прасол - Совершенствование процесса кадрового планирования203
Е В Кирсанова - Совершенствование системы комплексного эколого-экономического учета252
Е Н Кайлюк - Совершенствование системы оплаты труда производственного персонала169
Л Г Бойко - Совершенствование стратегии выбора эффективного инвестиционного решения проекта энергосбережения в строительной отрасли219
В П Решетило - Современное региональное управление соотношение самоорганизации и организации239
Г Симахина , Н Науменко - Современное состояние и перспективы использования аминокислот в фармации и здоровом питании335
П Бойко - Современное состояние и перспективы развития мирового производства спирта187
Н М Шурова - Современное состояние поселений мидий западного и северо-западного шельфа черного моря244
М В Левківський, О В Вознюк - Соціальна відповідальність особистості326
К К Васильев - Современное состояние преподавания истории медицины в высшей школе254
Л В Гапонова - Современные методы защиты трубопроводов, находящихся в эксплуатации газовых и тепловых систем200
А Киданюк - Соціальне становище селян західної україни у 1944-1950 pp462
И В Борзенкова, В В Захаренко, В Д Марковский - Современные подходы в клиникоморфологической диагностике и лечении заболеваний человека195
И И Серобаба - Современные проблемы использования биоресурсов и управления прибрежными зонами азово-черноморья329
С Г Чечельницкий - Современные проблемы обеспечения визуальной комфортности архитектурной среды166
В В Адобовский - Современные процессы высыхания и осолонения лиманов с ограниченным водообменом191
І К Кобякова - Соціолінгвістичні витоки мовотворчої функції280
Г Г Миничева, Е М Руснак - Современные тенденции продукционного процесса в придунайских водоемах и северозападной части черного моря143
И В Эльперин, А П Ладанюк - Современные тенденции развития систем автоматизации189
В А Задорожный - Современные технологии защиты и усиления инженерных коммуникаций172
В Н Кошевая, Н А Емельянова, Л С Салманова - Содержание и физико-химические свойства некоторых некрахмальных полисахаридов ржи192
Н В Поспелова, М В Нехорошев - Содержание каротиноидов в системе взвешенное вещество-мидия mytilus galloprovincialis lmk191
В И Жуков, С В Перепадя, Ю А Винник - Содержание острофазовых белков гаптоглобина и церулоплазмина у больных колоректальным раком182
Н Э Штомпель - Создание инновационных структур (технопарков) как средство обеспечения устойчивого развития г харькова332
В Е Заика - Создание первых в мире морских биостанций и контакты сбс-ин-бюм со средиземноморскими станциями во второй половине 20 века191
Е В Прокопенко - Создание хронолитологической модели породного отвала193
І О Тараба - Соматичний код німецьких фразеологізмів на прикладі соматизму die hand355
умова життя на землі чинник здоров'я і нездоров'я дітей і дорослих - Сонце306
М Пачуськи, О Б Гринишин, А Стипулковський - Солюбілізація води у вуглеводнях дослідження поверхнево-активних речовин у бензинах172
І Є Копко, В М Філь - Соматичне здоров'я та фізична підготовленість студентської молоді у зв'язку з сошоекологічною ситуацією238
Є Наххлік - Сороміцький наратив в енеїді івана котляревського та энеиде миколи осипова346
Н В Долгополова, С В Долгополов, В А Голендер - Состояние вопроса о методах и критериях расчета дорожных одежд228
Ю О Азарова - Текст и текстуальность в текстах ж деррида208
Л В Потапова - Состояние местного иммунитета шейки матки при дисплазии до и после лечения интерферона-альфа-2р264
А В Чеботарева - Состояние шумовой обстановки на современных промышленных предприятиях и предложения по ее снижению141
Л В Дремова - Сохранение исторической застройки центра города -архитектурный аспект обеспечения комфортности среды мегаполиса175
Е А Карлова - Социально-экономический аспект региональной стратифицированности украины178
Н Турская - Социально-экономическое содержание корпоративной собственности176
И С Павлюк - Социальные и управленческие аспекты развития гандбола в украине на современном этапе267
В П Степико - Соціальна модернізація феномен та національні особливості628
Н О Держак, О О Дробіленко - Соціальна відповідальність як один з напрямків розвитку корпоративної культури245
О В Горпинич - Соціальна робота в україні стан та перспективи розвитку335
Л О Шапенко - Соціальний захист громадян як спосіб реалізації функцій права194
У Кленнер - Соціальна структура та матеріальні умови життя в об'єднаній німеччині255
Л М Маевська - Соціальне партнерство у структурі моделі професійної підготовки соціального педагога160
О О Музика - Соціальний статус та афіляція у мотивації творчої активності205
Н П Топішко - Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві201
Автор неизвестен - Соціальний склад та чисельність студентів-гуманітаріїв наддніпрянської україни202
Р Мартинюк - Чи потрібен україні двопалатний парламент320
спеціаліст із соціального виховання - Соціальний педагог172
Н П Топішко - Соціальний захист населення як соціальний чинник поступу суспільства162
Н Т Синкевич - Соціально-архетипове підґрунтя національного хорового мистецтва187
А В Скіць - Соціально-виховна робота з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях1640
Л С Соловій - Соціально-демографічна характеристика контингенту потенційних споживачів житла для бездомних195
Г А Бойко - Способи перекладу англійських політичних реалій782
М Мальська - Соціально-економічний механізм функціонування комплексу сфери послуг у ринкових умовах160
М Бушин, О Яшан - Соціально-культурний аспект окупаційної повсякденності 1941-1944 рр280
К Лук'яненко - Соціальні норма і патологія гіперрелігійності251
Г М Захарчин - Соціально-орієнтований менеджмент об'єктивна необхідність і суть222
О В Безпалько - Соціально-педагогічна діяльність українських громад у xiv-xix століттях436
О А Сидоренко - Соціально-психологічна характеристика феномена депривації1405
Н П Павлик - Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей в умовах загальноосвітньої школи288
Л В Вереіна - Соціально-психологічний тренінг як шлях підвищення рівня згуртованості трудового колективу соціальних працівників1285
А В Сидоренко - Соціально-психологічні особливості професійного стресу у діяльності менеджера928
Р Мартинюк - Соціально-психологічні передумови реалізації норм основного закону україни169
І М Палько - Соціально-інтерактивний театр життя ґендерний аспект235
В О Третьяченко - Соціально-психологічні підстави життєвих домагань дітей-підлітків із неповної сім'ї сучасне бачення390
О І Відоменко, А А Федун - Соціально-психологічні та економічні аспекти кризи430
І Д Пузько - Спосіб випробовування об'єктів на віброміцність294
В В Третьяченко - Соціально-психологічні чинники підвищення активності професійного самовизначення майбутнього психолога359
Є А Пінчук - Соціально-філософський аспект модернізації системи освіти як становлення інформаційного суспільства299
К Лук'яненко - Соціальні норма і патологія гіперрелігійності підступи до теми212
О В Фертюк - Соціальні основи ефективності державного управління національною економікою185
Н В Іванчук - Соціальні податки у постсоціалістичних країнах єс520
Н В Пильгун - Соціальні права в аспекті становлення соціальної держави369
С А Товщик - Соціалізація в системі категорій і понять соціальної педагогіки945
В В Маршицька - Соціалізація особистості шляхом застосування екологічних проектів427
Л І Романовська - Соціалізація особистості підлітка в умовах дитячого громадського об'єднання як соціально-педагогічна система297
М В Бєлікова - Соціалізація та життєвий цикл у менонітській родині на півдні україни практика ХІХ ст141
Л В Мороз, І О Пашко - Соціокультурний аспект у вивченні іноземної мови як чинник розвиваючого навчання1014
О В Березовська, О А Левурда - Соціокультурний аспект як складова комунікативної компетенції132
Н Г Панченко - Стратегічне планування і синергетичний ефект146
В В Кириченко - Соціокультурні ресурси рефлексії дискретності життєвих подій206
Л А Гаращук - Соціолект кокні у творах англійських письменників 19-20 ст363
Н Голуб - Соціолінгвістичні передумови навчання риторики майбутніх учителів392
Н Я Креденець - Соціопедагогічна категорія соціальне партнерство в міжнародних документах та дослідженнях294
А Н Кучко, М Л Соколовский, В В Кругляк - Спектр спиновых волн в магнонном кристалле со структурным дефектом343
А Франів, О Бовгира, О Савчин - Спектри термостимульованої люмінесценції наноструктур синтезованих у поруватому кремні152
Я О Довгий, І Є Мороз - Спектри іч-поглинання легованих сріблом монокристалів тетраборату літію187
О Добрянська, Т Врублевська, Г Михалина - Спектрофотометрія іонів осмпо(ту) з еріохром синьо-чорним р у кислому середовищі180
Е В Коноплева, Д Н Гура - Специфика размещения многофункциональных комплексов в структуре крупнейших городов2205
И Ю Ладыко, Л Н Ладыко - Специфика реализации процессно-ориентированного бюджетного управления предприятием156
Шехади Али Хасан - Специфика формирования архитектурно-ландшафтной среды в городах ливана383
Т С Костюк, М Н Поколодная - Шахматный туризм как фактор254
- Специфіка розподілу лишайників донецької області на екологічні групи за типом субстрату -. В Машталер, Г Голик402
О М Гандзюк - Специфіка функціонування віддієслівних утворень у повістях бориса харчука172
В Борисенко - Україна на шляху до переяславської ради 1654 р206
Н Свистун - Специфіка функціонування імен в українських народних піснях з лемківщини388
Г І Сотська - Спецкурс основи художнього конструювання у професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва866
Л Є Пундик - Спеціалізована соціальна служба як умова формування здорового способу життя молоді166
А І Українець, П Л Шиян, С Т Олійнічук - Спиртова галузь україни на шляху до інноваційного розвитку283
С Л Пакулін - Стратегія розвитку економічної бази малих міст176
альтруїстичний у німецькій мові - Сполучуваність і парадигматичні зв'язки прикметників зі значеннями егоїстичний224
Э А Аристархов, Т А Ельников, Ю А Шинский - Способ идентификации фитопланктонных водорослей в пробах воды из водных объектов286
М Л Глебова, Г В Капустин - Способ непосредственного измерения тока в обмотке короткозамкнутого ротора168
А Н Глупак, А А Пугачева - Способ очистки сточных вод с использованием механизма полимеризации180
М В Новікова - Управління реструктуризацією підприємства151
О І Гридасова - Способи вербальної об'єктивації стереотипних ролей чоловіка в англомовному сімейному конфліктному дискурсі225
Автор неизвестен - Способи відображення адекватності фразеологічних одиниць на позначення суб'єктивної оцінки людини744
Л М Пархонюк - Способи номінації особи у драматичних творах лесі українки217
Н М Береговая - Способы получения и использования с-фикоцианина508
В П Семенихина - Способы устройства мансарды в современных условиях304
П Л Шиян - Спосіб масообміну між рідиною та парою в колонних тарілчастих апаратах циклічної ректифікації231
Автор неизвестен - Спосіб очищення природної і доочищення питної води225
Р В Міняйло, В О Сабадуха - Спроба антропологічного насильства мовою жаргону224
С Т Анатоліївна, П А Григорівна, Ф Т Григорівна - Спосіб отримання згущеного молочного продукту з рослинними наповнювачами399
О В Квашук - Сприймання дітьми молодшого шкільного віку телевізійної інформації агресивно-насильницького змісту160
Ю Пастир - Спрямування соціалізації молодшого школяра інноваційна діяльність учителя1648
Л Коваленко - Співвіднесення кітчевого та високого у мистецтві радянського163
О А Лиманецъ - Співпраця армії і церкви як чинник формування духовності в українському214
О М Бажан - Співвідношення термінології та професіоналізмів у фаховому мовленні екологів та мікробіологів1173
Н В Галябарда - Співвідношення теорії і практики у процесі вивчення синтаксису діалогічного мовлення студентами-економістами269
В О Коюда, О І Гамова - Співробітництво громадських організацій та органів місцевого самоврядування м харкова190
Л И Стороженко, А В Семко - Сравнение методик расчета трубобетонных конструкций856
Т О Нагавичко - Стан та перспективи розвитку плодоовочеконсервної1236
Ю С Погорелое, А Ю Белоножко - Сравнительный анализ моделей организационного поведения290
О Аль-Иббини - Сравнительный анализ налоговых систем иордании и украины163
Л П Павлютина, Н Ф Подплетная - Сравнительный анализ состояния экосистемы сухого лимана185
А Ф Захарчук - Сравнительный анализ социальных воззрений о шпенглера и ф ницше226
В Н Усоский - Сравнительный анализ сущности стоимости и ценности в экономике180
И А Кулик - Средняя длина двоичных биномиальных чисел произвольного диапазона472
Н Я Крижановская, С С Янкович - Средства ландшафтного дизайна в формировании фитосреды зимнего сада203
А В Григорьев - Средства представления моделей количественного макроуровня в интеллектуальных сапр183
Т О Нагавичко - Шляхи покращення стану сировинної бази295
О П Романькова - Средства стимулирования труда на примере хкп горэлектротранс136
А Ф Белоусов, Д А Белоусов - Стабилизатор переменного напряжения с регулируемой вольтодобавкой351
ГЛ Первий - Стабілізація радянського режиму 1945-1953 рр у історичній рефлексії146
Т В Форманюк - Стабилизация плодово-ягодных виноматериалов против коллоидных помутнений343
Н Н Ярошенко - Стадиальное распределение панцирных клещей в липовой балке регионального ландшафтного парка зуевский303
О Мосій, Т Кужда - Сталий розвиток економіки та пріоритетні напрями інноваційної діяльності182
Н І Питецька - Стан вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію за різних типів геометрії лівого шлуночка157
Н Ю Тодорова - Стан контролю рівня володіння англійською мовою в немовних внз україни214
О І Сміян, В А Горбась, П І Січненко - Стан основних показників імунологічного статусу дітей з негоспітальними пневмоніями180
М М Головенко, В Д Губенко - Стан промислової безпеки у харківській облас204
Л І Примачок - Стан сформованості духовної цінності розради у студентів медичного коледжу220
Топішко - Стан і перспективи подальшого розвитку відносин власності на землю в україні177
В Федорак - Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку івано-франківської області176
В Квасниця, В Павлншнн,0 Матковський - Стан та перспективи мінералогічної кристалографії в україні152
Т О Шевчук - Тести на заняттях з української мови у внз571
Ю Г Левченко - Стан і тенденції інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості україни243
Л М Пасієшвілі, Т П Бровко - Стан імунної системи при коморбідності ожиріння та гіпертонічної хвороби158
Ю В Пархоменко - Управління активами і пасивами банку204
Н В Дупак - Стандартизація в галузі освіти як комплексна проблема377
О М Тракало - Становление европейского джаза от начала ХХ века до второй мировой войны318
В Вахонєєв - Становлення грецьких апойкій у районі боспору кіммерійського історіографічний огляд252
О О Коцюбанська - Становлення кондитерської промисловості в києві281
В В Кириченко - Становлення професійної ідентичності творчо обдарованої особистості296
Г Д Хархан - Статеве виховання на початку xx століття історико-педагогічний аналіз133
Автор неизвестен - Становлення та розвиток вищої гуманітарної освіти наддніпрянської україни історіографія проблеми349
наука про відображення динаміки життя населення - Статистика222
О Вознюк - Стереотип как фактор формирования видения другого242
Л М Чернелевський, М В Перетятько, Л М Соломчук - Статистика у галузях харчової промисловості теорія і практика271
Т П Лебедева - Статистические характеристики температурного поля океана в районе срединно-атлантического хребта186
В П Шпачук, А В Коваленко - Статистический анализ геометрических параметров стыков трамвайного пути147
Н Л Кузьмінська, Р М Семенишин - Статистичний аналіз деякої учбової літератури харчової промисловості155
О Д Данилович - Статистичні характеристики семантичної сполучуваності прикметників з іменниками в науковому стилі244
Е Н Медведь - Статус квантитативных единиц в системе современного английского лексикона187
В О Дорда - Статус студентського сленгу та адгерентних груп англомовної ненормативної лексики540
Б Придальний - Створення приводів затиску для швидкохідних токарних автоматів186
Ю М Нідзельська - Стереотипізація євреїв в сучасній англійській мові401
Г Стародубець - Створення та діяльність винищувальних батальйонів у рамках українського повстанського запілля250
О С Галушко - Створення фінансового механізму стимулювання інноваційного розвитку- необхідна умова євроінтеграції україни259
чарівник у драматургії ю федьковича та с воробкевича - Стилізація сюжету п'єси і п котляревського москаль596
Д Ю Усков - Стилістичні особливості реалізації фонових сем та їхнє урахування в перекладі3256
С Ф Соколовська - Стилістичні параметри й емоційно-оціночні характеристики слова450
Д В Бородин - Стимуляция биолюминесценции морских динофлагеллят397
Н М Грегірчак - Стимуляція росту вищих базидіоміцетів роду pleurotus електромагнітним полем303
В Ю Маляревский - Стоимость гудвилла в деятельности предприятия167
Р С Назарян, Н Ю Емельянова - Стоматологические проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей и взрослых383
Ю Ю Леонтьева - Стратегический маркетинг региональной дестинации207
Н Коваль - Страждання юного вертера й в гете та зів'яле листя і я франка специфіка творів та їх взаємозвязки мотиви проблеми ідеї образи337
В В Княжеченко - Стратегическое планирование как фактор успешного реформирования жилищно-коммунального хозяйства226
А Н Котов - Стратегическое планирование формирования капитала акционерного общества145
П М Куликов - Стратегическое управление взаимодействием предприятия с внешней средой в процессе инвестирования185
И Н Коваль - Факторы развития транспортного рынка украины255
В А Бардаков, И Г Буркун, Т Н Колесник - Стратегическое управление системой жизнеобеспечения мегаполиса169
Е В Клочко - Стратегия выхода хозяйственньгх структур украины из теневой экономики195
А С Черноиванова - Стратегия инновационного развития предприятия281
В И Торкатюк, Н П Пан, Чжунь Линь - Стратегия и тактика формирования приоритетного развития национальной экономики на основе инноваций263
А Коноваленко, А Кочубей - Стратегия инновационной деятельности предприятия159
В И Торкатюк, Л С Шевченко, Е В Клочко - Стратегия управления логистикой снабжения строительной фирмы311
Н В Опікунова, С С Лаврова - Стратегічна привабливість підприємства157
С С Тригоб'юк - Стратегічне мислення як основа сучасного стратегічного планування301
В П Фещенко - Стратегічне управління природокористуванням на підприємствах в умовах сталого розвитку358
Б Федишин, І Федишин - Стратегічний розвиток економіки на інноваційній основі214
Л І Федулова - Стратегія технологічного розвитку мікроекономічний підхід399
М Бурак - Стратегічні та тактичні завдання розвитку системи озеленення міст736
В Б Колчакова - Стратегія вибору ринку підприємством у системі міжнародного маркетингу136
Н О Божок - Стрес та альтернативні стратегії його послаблення372
прогресивний підхід до розвитку підприємств харчової промисловості - Стратегія впровадження франчайзингу443
С І Потапенко - Структура англомовних статей в аспекті періодичності публікації часописів новин188
М Л Кузякіна - Структура громадянського виховання учнів середніх шкіл німеччини336
І В Зарубіна - Структура економічного потенціалу підприємства244
І Єресько - Структура експортних операцій підприємств черкаського регіону216
И К Евстигнеева - Структура и динамика макрофитоперифитона и макрофитобентоса заповедника мыс мартьян чёрное море179
П Г Страхів, Ю Я Козак - Структура макромоделі та її вплив на параметричну ідентифікацію параметрів дискретної моделі турбогенератора207
А Тимченко - Структура мотиву до питання теоретичного осмислення198
Е Прокопенко , А Жуков - Структура населения пауков байрачных лесов днепропетровской области257
Л Парубчак, Є Ковальчук - Структура продуктів окиснення акридину185
О П Шевченко - Структура процесу вивчення гуманітарних дисциплін у технічному внз178
И Н Крамарчук - Структура систем ориентированного контроля зданий209
Г І Чирікова - Структура сімейного виховання у сучасній німеччині518
А Лещенко - Структура і функції я-концепції у формуванні релігійної особистості333
О В Мазяр - Структура індивіду альності у роботах і о сікорського391

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22