Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
О М Степанова - Розвиток інформайційної системи підприємства309
О О Беляева - Родо-жанрова природа ліричної драми я мамонтова дівчина з арфою431
Л О Коберник - Родь та місце ціннісних орієнтацій у формуванні особистості846
М Пазинічю - Розбудова української державності в середині xvii століття392
В П Харченко, Д В Васильєв - Розв'язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями маневруванням курсом польоту298
О Величко - Розв'язок задачі локації в області з прямолінійною частиною межі328
О М Пєтухова - Розвиток венчурного підприємництва в україні520
визначальна умова демократизації школи - Розвинена система самоврядування206
І Є Риженко - Розвиток вітчизняного податкового аудиту на сучасному етапі становлення його системи249
О Е Лубенченко - Роль аудиту в детінізації діяльності підприємств462
В Бездрабко - Розвиток діловодства в російській імперії XIX ст здобутки практики й народження теорії1907
Е Лортікян - Розвиток екномісної та комерційної освіти в україні на початку ХХ ст668
В І Торкатюк, М М Добкін, Н В Бібік - Розвиток регіону в умовах глобалізації262
О В Іванкевич, В Ю Вахнован - Розвиток електронної бібліотеки національного авіаційного університету342
В В Нестеренко - Розвиток заочної форми навчання в системі вітчизняної вищої педагогічної освіти410
Ю Шадських - Східна мудрість і давньогрецька філософія252
О Л Музика - Розвиток здібностей та обдарованості в процесі вікового розвитку особистості337
А М Яригін - Розвиток ключових компетенцій майбутніх фахівців у контексті системи підвищення кваліфікації196
О Астаф'єв - Сюжетно-семіотичні трансформації авангарду263
М Б Пайовик - Розвиток концептів символ архетип і міф у теоретико-літературних дослідженнях науки про переклад317
О І Тимченко - Розвиток малих підприємств харчової промисловості в регіонах україни349
М В Працьовитий, Б I Гетьман - Ряди енгеля та їх застосування1230
Г Ю Штерн, О А Карлова, К В Погосян - Розвиток муніципальних облігацій в україні339
О С Двуреченська - Розвиток народної освіти в катеринославі на початку ХХ ст за матеріалами міських кошторисів345
О С Телешов - Роль ресурсозбереження в маркетингу промисловості290
Е С Смірнова - Розвиток особисгісних цінностей студентів в процесі навчання іноземним мовам як один в компонентів179
О О Котлярова - Розвиток професійної освіти в Україні та світі на сучасному етапі463
В Карпенко, Ю Стародуб - Рівняння гаусової лінії на поверхні309
О Д Сухомлин - Розвиток підприємництва у запорозьких слободах за часів нової січі перспективи дослідження505
Л Безручко - Розвиток рекреаційної дигресії на території шацького національного природного парку678
Н О Никончук - Розвиток рефлексії особистісних якостей у молодшому шкільному віці643
Г Б Гасанов - Розвиток ринкових відносин в електроенергетичній системі азербайджану180
Г М Віняр - Розвиток системи дериваційних засобів на базі кореневих морфем260
Т Л Ковбасюк - Розвиток самостійності учнів основної школи в процесі формування вмінь працювати з історичними джерелами594
Н С Каменева - Розвиток спадщини а с макаренка про виховання особистості в колективі606
Н Яремчук - Розвиток суб'єктної активності майбутнього педагога як складової готовності до виховної діяльності253
Г О Писаренко - Розвиток технічної бази підприємства як об'єкт управління203
Б Г Скоков, І А Краївська - Роль моделювання у бухгалтерському обліку353
В Т Семенов, Е І Карпушин, О В Завальний - Розвиток транспортної схеми міста на основі генерального плану210
I B Новойтенко - Розвиток трудового потенціалу підприЄмств хлібопекарської галузі468
В Дерев'янко - Роль термінології у стандартизації лісоматеріалів280
К П Соколова, Д І Басюк - Розвиток туристично-транспортної інфраструктури україни в процесі підготовки до євро 2012270
О В Шевченко - Розвиток уявлень про психофізіологічні особливості зорового сприйняття навколишнього світу467
Г О Нестеренко - Розвиток української політичної нації на рівні внутрішньоорганізаційного управління240
Я Г Могилевська - Розвиток формування функщонально-планувальної структури національного заповідника хортиця223
О О Гоменюк - Розвиток інновацій як шлях до зростання української економіки258
М А Романова - Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості335
О С Лисенко - Розгортання архетипу трагедії у драмі медея л разумовської169
Л Б Гречина - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних факультетів у професійній сфері спілкування200
Баркалов, К М Єфіменко - Розділення кодів при синтезі композиційного пристрою керування з оптимальною адресацією микрокоманд251
В П Харченко - Роздільна здатність методу пеленгації на основі кореляційного оброблення264
С А Хуторной - Розмноження чотирьох масових видів бичків в антропогенно змінених біотопах біля берегів одеси209
Т Н Апатенко - Современный город и архитектурное наследие181
М С Гончаренко, І М Миргород - Розподіл типологічних показників у осіб з обмеженими фізичними можливостями159
Я О Довгополий, С Д Блоньский - Розрахунки параметрів настроювання під-регулятора з додатковою керуючою дією500
О Д Овсій - Розрахунок експлуатаційних витрат на капітальний ремонт будівлі чи споруди567
А Дацюк, С Гладун, Н Притула - Розрахунок об'ємів акумульованого газу в газотранспортній системі260
І М Кукса - Рольова організація мовленнєвого жанру теледебатів235
В Д Коренєв - Розрахунок резистивного моста термометру електричного опору» з дисципліни «техніка фізичного експерименту399
О В Артеменко, Ю Б Бєляєв, Т Ф Шмельова - Розробка автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації232
Н А Заєць, Н М Луцька - Розробка алгоритму ідентифікації адаптивної системи управління нестаціонарними об'єктами200
Ф О Костюк - Розробка екологічно безпечного методу обробки осаду міських стічних вод298
Ю А Шабанова - Теософия генезис и актуализация учения214
Л М Духновська - Розробка захисних заходів щодо забезпечення конкурентних можливостей для вітчизняних виробників цукру179
Р І Візняк - Розробка методу оцінки напруженого стану кузова піввагона при розвантаженні підвісним вагоноперекидачем190
Л Іванченко, Л Ерайзер, І Ковалевська - Розробка методів одержання і дослідження властивостей штучного лангбейніту184
Ю М Дацун - Розробка нечіткого контролера керування процесу прогріву дизелів175
О С Вовк - Розробка стратегії і синергетичні параметри порядку215
Н Є Стадницька, Н О Ударцева, Р Т Конечна - Розробка нового антидіабетичного фітозасобу175
Т Влодарчик - Розробка плану проведенню! реструктуризації підприємства574
А М Тимченко - Розробка програми індивідуального особистісного та професійного саморозвитку366
Є В Бєлозьоров, Я А Брюханова - Розробка системи стеганоанализу графічних файлів на основі цифрової тривимірної моделі зображення179
Є В Бєлозьоров - Розробка системи стеганоанализу графічних файлів на основі цифрової тривимірної моделі зображення164
Автор неизвестен - Розробка стратегії досягнення фінансової рівноваги підприємства в умовах перехідної економіки283
В М Ковбаса, Л М Махинько, О В Герасименко - Розроблення екструдатів підвищеної біологічної цінності218
- Розроблення механізму реалізації державної програми розвитку туризму з метою підвищення туристичної322
А В Безуглий - Розсіяння фотонів при похилому падінні світла на систему паралельних щілин в екрані193
Н Науменко . - Символіка писанки в ліричній мініатюрі267
Н Науменко - Розхрабрувався гриб у саду про один незвичайний рослинний образ української поезії368
Л Л Кашшченко - Роль банківського кредиту в розвитку будівельної галузі україни359
Т Е Андреева - Роль побуждающих факторов в построении системы стимулирования205
К В Іоненко - Роль банківського сектора в управлінні регіональними фінансовими потоками229
Н М Жукова - Роль британських арготизмів у формуванні австралійського варіанта англійської мови273
М А Слободянюк - Рух опору в україні в європейському контексті373
І В Тяжкороб , В М Носач - Роль вертикальної інтеграції в організаційному забезпеченні змін у господарському комплексі регіону302
Ю С Тучковенко - Роль ветрового прибрежного апвеллинга в возникновении гипоксии в одесском регионе северо-западной части черного моря159
В Н Бабаев, Л Н Шутенко, В Т Семенов - Роль городских проектов и программ развития в устойчивом развитии мегаполисов190
Г М Тобілевич - Роль декоративної пластики в історичних спорудах та архітектурних комплексах316
І Ф Костюк, О П Нагорна - Роль ендотеліну-1 та фібронектину в розвитку легеневого фіброзу при силікозі ливарників233
С І Плотницька - Роль житлового фактору в підвищенні життєвого рівня населення сільських регіонів184
Б М Тимків - Роль етнодизайну в підготовці художників декоративно-прикладного мистецтва919
Н О Мороз - Роль засобів масової інформації у формуванні громадянського суспільства україни1004
Автор неизвестен - Рівняння стану та критична точка речовини461
Л О Богданова - Роль историко-архитектурного наследия загородных усадебных комплексов в формировании тектосферы современного города242
В Петрова, А Филина - Роль кадрового аудита при усовершенствовании путей управления кадровыми процессами на предприятии246
Г Б Гандзілевська - Роль когнітивних технік у процесі самореалізації особистості241
Л В Галаз - Роль конкурентоспроможного трудового потенціалу в інноваційному розвитку підприємства376
один із талановитих учнів школи академіка в м перетца - С і маслов306
В Є Шапкін - Роль лікаря загальної практики в наданні медичної допомоги похилим сім'ям350
Е Н Кайлюк, Е О Парасюк - Роль малого и среднего бизнеса в экономике страны и основные проблемы которые мешают его развитию в украине198
О А Гнатенко - Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності молококонсервної продукції583
А Я Нагірняк - Роль миколи міхновського у формуванні ідеології українського організованого націоналізму348
С Ф Рашидов - Смысл и содержание болонского процесса348
В С Виздрик - Роль миколи міхновського у формуванні ідеології українського організованого націоналізму388
В Д Бондар - Роль органів місцевого самоврядування у формуванні громадянського суспільства в україні820
І Бендерська - Роль організаційно-економічної культури в активізації діяльності машинобудівних підприємств195
Автор неизвестен - Роль перспективи та місце українознавчих дисциплін у системі вищої технічної освіти в умовах глобалізації141
О А Чурсина, Д Ю Погорелов - Роль пирогалловых гидроксильных групп во взаимодействии танинов с препаратами желатина275
І М Хандюк - Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів в україні201
початок XX ст - Роль родини левицьких у розвитку освіти і культури приорілля кінець XVIII205
Т С Зайцева - Роль руководителя в формировании и развитии организационной культуры предприятия667
I Limar - С g jung's synchronicity and quantum entanglement schrodinger's cat 'wanders' between chromosomes276
Ю Ю Юрченко - Роль солоноватых водоемов одесской области в формировании разнообразия гидробионтов199
Т Коваленко - Роль та місце інформаційно комунікаційних технологій у самостійній роботі студентів462
О Величко - Стороння логістика та логістичний аутсорсинг609
С П Дунда - Роль трудових ресурсів в ефективному функціонуванні ресурсного потенціалу підприємства268
О Л Гармаш - Роль формотвору у поповненні словникового складу англійської мови509
В Л Хромсці - сакральне як казове поняття феноменології релігії235
Д Р Щепова - Роль ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів студентської молоді377
А А Потапов, Н Н Рубанец, Н Д Близнюк - Роль эфферентной терапии в лечении больных с черепно-мозговой травмой161
75 - Спонука бути щедрим василю марку158
Л П Маслак - Роль і місце міжкультурної комунікації у процесі формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів359
Т В Якимчук - Роль інвестиційної стратегії в діяльності підприємства role of investment strategy in activity of enterprise266
Т С Молодоря - Роль інтелектуальних ресурсів у формуванні конкурентних переваг підприємства282
O C Ковальчук - Рольові ігри на заняттях з англійської мови студентів юридичних спеціальностей502
О Є Макарова - Рослинні вакцини та перспективи їх застосування640
О Радавська - Роман анрі барбюса вогонь в аспекті поетики вогню гастона башляра994
Є О Барилко - Роман аскольда мельничука (сша) «what is told» в українському перекладі проблема трансформації поетичного словесного образу238
Н Назаренко - роман е бронте грозовий перевал у різночасових українських перекладах1072
Л В Максименко - Російська саксофонна школа особливості розвитку та проекція на становлення української школи виконавства667
В М Банах - Російська суспільно-політична думка 1990-х рр. Про участь україни в інтеграційних процесах снд257
поч ХХ ст у висвітленні зарубіжної історіографії - Російський радикальний рух к ХІХ212
Н В Кірілкова - Фразеологія південноволинських говірок302
В Р Кулінченко, В Д Мпхайлик - Російсько-український словник з технологічних процесів та апаратів і гідромеханіки172
I М Працьовита - Ряди остроградського 2-го виду i розподіли їх випадкових неповних сум1416
Л Є Шульженко - Стратегічний альянс визначення та ознаки214
Н В Самойлова - Рівень здоров'я студентів під впливом тренінгу з формування культури здоров'я200
Н Ю Чугаєва - Рівнево-типологічний аналіз особливостей навчальних груп студентів як об'єктів спрямованої соціалізації248
Ю Кос, В Сергеев, Ю Ван-чин-сян - Рівновага рідина-пара в двокомпонентній системі метакрилова кислота-оцтова кислота243
В Сергеев, Чан Ван Тхань, В Дібрівний - Рівновага рідина-пара в системі ізобутилметакрилат-бензен за атмосферного тиску173
О В Островська - Рівняння теплопровідності для однорідного стержня з коефіцієнтом дифузії рівним одиниці392
Р В Ваврик - Рівні професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності306
О І Єгорова - Різнорівневі маркери позначення невизначено-кількісної акційності на матеріалі англійських дієслів336
В Р Кулінченко, В Л Зав'ялов - Ріст парової бульбашки з урахуванням нерівноважного випаровування243
М Сребродольський - С балей і проблема релігійних хвилювань у праці Психологія виховного контакту278
Ю Й Поліщук - Самовиховання членів громадських молодіжних об'єднань як психолого-педагогічна проблема534
В М Ковбаса - Спосіб виробництва кисломолочного напою272
В В Смолей - Самоменеджмент керівника навчального закладу1010
М Яцишин, В Хрущ, І Демчина - Самоорганізація 4-аміно-3-тіотриазолів на срібному субстраті233
Г Б Гандзілевьска - Самопізнання особистості студента засобами мистецтва театру344
В И Торкатюк, А И Кузнецов, Л Г Чеканова - Саморегулирование в логистической системе оптового рынка строительной продукции257
І В Клочков - Самосвідомість науки як світоглядно-когнітивна складова в дослідженнях українських філософів291
К Д Ушинський - Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань246
О В Пагава - Самотність як феномен міжособистісних відносин521
Л В Юрчук, В І Матійченко - Сарненський укріпрайон у системі прикордонних фортифікацій польської держави (1926-1939 рр)215
основа конкурентного преимущества современного предприятия - Сбалансированная система показателей247
И Ю Малыгина, А М Кацев - Светящиеся бактерии черного и азовского морей378
З Тіменник - Світ ідей василя зіньківського методологічні рефлексії241
Е Р Алексеев, О В Чеснокова - Свободное программное обеспечение опыт внедрения на кафедре вычислительной математики и программирования310
Н Н Киселев, Д Ф Лупишко - Свойства и особенности реголита меркурия интегральная поляриметрия в 2000-2002 гг438
Р М Ахмеднабиев, Н В Ахмеднабиева - Свойства полимерных бесшовных покрытий полов241
О В Климова - Свідоме професійне самовизначення у контексті формування особистості майбутнього фахівця189
Т А Пода - Світова політика у ххі столітті проблеми та перспективи178
Л А Ороховська - Світова спільнота в контексті глобалізаційних процесів філософсько-історичний та соціокультурний аспекти361
С Ю Чернецька - Світова фольклорно-фестивальна традиція іс519
Г Бітківська, - Семантика снів у повісті крісти вольф «кассандра»413
Л Бондаренко - Світові тенденції глобалізації та українські промислово-фінансові групи170
О М Череватенко - Світові тенденції розвитку відносин власності на транспорті325
Л М Осипова, Д Р Радченко, І І Крохмаль - Селекція сортів роду Hemarocallis l в умовах донбасу170
В М Трохимець, І С Безугла, Б П Фесянов - Сезонна характеристика літорального зоопланктону верхів'я київського водосховища305
М В Макаров - Сезонная динамика видового состава и численности gastropoda в контактной зоне река-море юго-западный крым чёрное море201
Н В Науменко - Семантика рекламного повідомлення в поезії ігоря сєверянина246
І Лихочвор - Семантика юкстапозитів в українських народних думах314
Л Ф Омельченко - Семантика і внутрішній синтаксис англійських композитів427
Л М Приблуда - Семантико-стилістичні вияви мовної метафори у малій прозі марії матіос591
В В Євченко - Семантико-функціональні й комунікативно-дискурсивні трансформації лексичних одиниць265
Е Г Евсеева, А И Савин - Семантический конспект по теории множеств388
В В Євченко - Семантико-функціональні особливості деяких давньоанглійських претерито-презентних дієслів495
I В Беседовська - Семантична природа сенсорних прикметників на позначення звуку в сучасній українській літературній мові327
О А Дерев'янко, А А Тронь - Семантична структура лексичних засобів вираження кратності183
О Ф Пефтієва - Семантична характеристика образних іменників-найменувань особи286
С О Швачко - Семантичне буття числівників (еволюційні вектори)214
М В Буката - Семантичне навантаження силенціального ефекту в музичному дискурсі на матеріалі англомовних художніх текстів273
С Ю Філонік - Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e- (electronic)310
С М Бернацька - Семантичний різновид модального значення можливості у реченнєвій конструкції456
Н В Романова - Семантичний та енергетичний аспекти емоцій на німецькомовному пареміс пічному матеріалі293
Г Білик - Стратегії конструювання ідентичності для іншого304
Т Онопрієнко - Семантичні та структурні особливості компаративних епітетів у сучасній англійській мові367
Р Строчкоеська - Семантичні типи кольоропозначення в рекламних текстах німецької та російської мов206
НВ Науменко - Сенсорна образність у найменуваннях харчових продуктів383
І А Редька - Сенсорна тривимірність словесно-поетичної синестезії238
И Н Шмиголь - Сероочистка дымовых газов для тепловых электростанций россии1541
Д А Вискушенко - Серцева діяльність lymnaea stagnalis в умовах його інтоксикації хлоридом цинку213
В М Погорєлов, В В Брек, С В Денисова - Серцева недостатність у хворих хронічним легеневим серцем і її терапія257
В Лисенко - Синонімні прикметники в українській анатомічній205
Л Вынычук - Серія фото постмодерне кохання як вияв почуттів художника віталія дмитрука192
А М Алексеев - Сетевая модель приобретения знаний для процесса принятия решений при ликвидации аварий на шахтах245
Л С Клименко - Цукор у харчуванні людини sugar in human nutrition309
В Л Романюк - Сигнальні системи та проблеми мислення особистості у нормі і патології549
Н В Без'язична - Сила жувального тиску на етапах ортопедичного лікування знімними конструкціями зубних протезів161
- Структура патріотизму старшокласників -P Петронговський253
Г А Молодченко - Силовое взаимодействие трехслойной железобетонной системы при учете температурно-усадочных деформаций240
М А Бучин - Силові структури як суб'єкт адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній в україні175
О Мельник - Символ арфы в антропологической проекции на материале прозы михаила яцкова513
О Бігун - Символ хреста спроба літературно-христологічної інтерпретації на матеріалі поетичних творів тараса шевченка291
Н В Романюга - Символ хреста як об'єкт перекладацької інтерпретації в новелах василя стефаника477
О Ткачук - Символізація відчуженості в модерністському наративі повісті танець тіней михайла яцківа752
А І Сташко - Тактика повітряно-десантних операцій 1920-1945 рр279
Є В Плюшик, Г В Ямчинська - Символіка світла й кольору в мистецтві вітражу та ідея синтезу мистецтв в художный діяльності школярів294
В Шелюто - Символіко-естетичне існування феномена сакрального674
О Афонін, О Кібальний, С Богза - Синтез та реакції перхлорату183
Т С Асланян - Симптомокомплекс «эмоционального холода» у женщин типология и структурная организация320
Автор неизвестен - Сингулярные интегральные операторы с ядром Коши и логарифмическим ядром на пространстве полиномов354
Автор неизвестен - Сингулярный интеграл с ядром Коши на всей оси295
В Билобров, Н Богдан, Е Хомутова - Синергетика и её возможные приложения к проблемам биологии и медицины320
Н Тишківська - Синтаксична організація чужого мовлення в повістях бориса харчука372
Т И Светличная - Синергетическая стратегия деятельности предприятий строительного комплекса украины243
B М Куракса - Синергетические аспекты управления развитием территориальных общин и социально-географических систем189
- Синергетичне осмислення економічної сутності системи природно-рекреаційний потенціал території294
Н В Ліва - Синкретизм тематичного космосу романтиків хіх століття та рок-музикантів у контексті аксеології малої культурної традиції262
Н Походило, В Матійчук, М Обушак - Синтез 4-(123-триазоліл)бензойних кислот та їхніх похідних174
И К Младецкий, В С Томурка, В В Кныш - Синтез дробильного технологического блока226
М Ю Плотніков, М О Платонов, Ю В Канюка - Синтез нових тіозаміщених 14-нафтохінонів171
Т П Коваленко, В А Волошинець - Синтез емульсійних гребенеподібних кополімерів та дослідження їхніх колоїдно-хімічних властивостей192
В В Різник, М Т Соломко - Синтез комбінаторних систем за допомогою багатовимірних в'язанок608
К А Раєвська, Н Є Мітіна, О С Заіченко - Синтез пероксидвмісних полімерів гребенеподібної та розгалуженої структур213
Є Біла, Л Кобрин, М Ганущак - Синтез р-арилсульфонш-р-фурилкетошв191
В Зінченко, В Марків, Н Єфрюшнна - Синтез і кристалічна структура euaifs179
О Лесюк, В Карп'як, О Івах - Синтез та властивості 4-формшфеншових естерів 3-(5-арил-2-фурил)пропенових кислот167
В Карп'як, І Федорович, М Обушак - Синтез та деякі перетворення 3-арил-2-пропеншоксибензальдегідів173
М М Леус - Суть та класифікація іноземних інвестицій656
Т П Коваленко, В А Волошинець - Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей ко полімерів децил мет акрилату із стиролом187
М Потопник, В Матійчук - Синтез та хімічні властивості етил 4-форміл-1-фешл-ш-піразол-3-карбоксилату249
Н Давиденко, Є Ковальчук, М Гладиш - Синтез функціоналізованих наночастинок срібла498
О Михалічко, Р Гладишевський - Синтез і кристалічна структура сполуки nb2cu110ga2211
Л В Бех - Синьо-біла кераміка як результат та стимул міжкультурного обміну365
В П Квасніков, В В Осадчий - Синтез інформаційно-вимірювальної системи контролю дисперсності водно-мазутних емульсій191
біологічно цінний продукт - Сироватка молочна283
Г Г Осадча - Система калькулювання виробничого підприємства харчової галузі303
О Богучарова - Сирітство психологічне забезпечення освітніх інновацій здорового розвитку288
К А Фисун - Система выбора вариантов реализации программы в сфере проектирования инфраструктуры регионов284
Автор неизвестен - Современные проблемы зоологии и экологии331
С Пукас, Р Гладншевськнй, Є Гладишевський - Система ег-al-gc в області дигерманіду ербію182
Є І Овчаренко - Система економічної безпеки підприємства ознаки та принципи функціонування1231
Ю С Горяйнова - Система маркетингової інформації про ринок праці221
Я О Сєріков - Система забезпечення необхідних надійності та ресурсу залізобетонних виробів конструкцій і споруд211
В Н Щуков - Система показників оцінки зовнішньоекономічного потенціалу міста219
Ю А Зубань, И В Скляров - Система распознавания голосовых команд487
Автор неизвестен - Система показників та вибір параметрів для аналізу165
С П Яланська - Система психолого-дидактосервіс як умова зростання рівня розвитку творчості майбутніх учителів біології278
М С Гончаренко - Современные направления развития валеологии565
О П Колонтаевский - Система стимулов трудовой деятельности производственного персонала дорожно-строительного предприятия299
О А Гордієнко, Т О Шевчук - Система творчих робіт на уроках української мови та читання в початкових класах622
Д В Бельков, Е Н Едемская, Т А Едемская - Система управления трафиком информационной сети252
А Дубодєлова - Система управління якістю готельних послуг методологічні аспекти203
О В Мостепан - Систематизація зливових вод з поверхні автомобільних доріг184
І Плікус - Система фінансового моніторингу як інформаційна основа прийняття стратегічних управлінських рішень467
О Г Мельник - Система цілей полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств184
Т В Давидюк - Систематизація наукових досліджень з проблем людського капіталу278
Б М Посмітній - Системи додаткового й аварійного теплопостачання на основі роторно-кавітащйних парогенераторів208
Н В Іщук - Соціальна адаптація православ'я філософський аналіз304
В А Мельман - Системная модель управления строительными проектами265
Н Ткаченко - Системне дослідження середовища функціонування промислового комплексу158
І І Полубоярина - Системний підхід до вивчення музичної обдарованості288
О М Пєтухова - Системний підхід до формування інноваційних структур кластерного типу198
И И Пликус - Системный подход к формированию модели финансового механизма автотранспортного предприятия214
Н П Павлик - Соціальне сирітство як науково-теоретична категорія174
А В Лемешко - Системологические основания тензорного анализа сетей связи580
В О Поколенко, І А Ачкасов - Системотехнічні підходи до формування інвестиційних програм244
Н М Голубєва - Ситуаційний аналіз як основа планування маркетингової діяльності266
С Потапенко - Ситуативно-орієнтуючі функції означених іменників та словосполучень сучасної англійської мови273
Н М Левицька - Склад та соціально-правовий статус викладацького корпусу вищих гуманітарних закладів наддніпрянщини757
О О Кузьменко - Склад, якість та основні напрями використання вугілля старобільського вугленосного району618
Д Поспелов - Складних систем паралельної обробки даних які можна використати для реалізації в задачах комп'ютерного зору242
І Кочан - Складні терміни з постпозиційними компонентами -від -вод -хід -ход у сучасній українській мові350
Ю І Горбачова - Складові інвестиційного клімату і чинники які його формують1800
Н Шульжук - Сленг як нелітературний пласт сучасної української лексики1153
І С Білінська, Л Р Фаюра, І О Мукалов - Скринінгактивності рибофлавінкінази у мікроорганізмів246
В Сасіна - Словообразовательные компаративные структуры в русской поэзии ХХ века370
І Зуляк - Слідча і агентурно-оперативна робота нквс в україні у 1939 р646
О Б Галич - Словотвірні засоби вираження семантичної категорії містичне в готичному романі а радкліф284
Н Д Андрийчук - Снижение загрязнений окружающей среды теплогенерирующими установками305
М Собхи - Современные тенденции мирового рынка туристических услуг179
Н Д Андрийчук, О С Кроль, Т А Шумакова - Снижение сопротивления адсорбционных фильтров вентиляционных систем187
О Виноградская, В Шевченко, Н Виноградская - Совершенствование методов развития персонала в жилищно-коммунальном хозяйстве города168
Ю В Глазунов - Совершенствование конструкций пролетных строений мостов327
В Тюрина, В Прасол - Совершенствование процесса кадрового планирования246
Е В Кирсанова - Совершенствование системы комплексного эколого-экономического учета339
Е Н Кайлюк - Совершенствование системы оплаты труда производственного персонала211
Л Г Бойко - Совершенствование стратегии выбора эффективного инвестиционного решения проекта энергосбережения в строительной отрасли269
В П Решетило - Современное региональное управление соотношение самоорганизации и организации310
Г Симахина , Н Науменко - Современное состояние и перспективы использования аминокислот в фармации и здоровом питании433
П Бойко - Современное состояние и перспективы развития мирового производства спирта216
Н М Шурова - Современное состояние поселений мидий западного и северо-западного шельфа черного моря286
М В Левківський, О В Вознюк - Соціальна відповідальність особистості376
К К Васильев - Современное состояние преподавания истории медицины в высшей школе306
Л В Гапонова - Современные методы защиты трубопроводов, находящихся в эксплуатации газовых и тепловых систем263
А Киданюк - Соціальне становище селян західної україни у 1944-1950 pp539
И В Борзенкова, В В Захаренко, В Д Марковский - Современные подходы в клиникоморфологической диагностике и лечении заболеваний человека218
И И Серобаба - Современные проблемы использования биоресурсов и управления прибрежными зонами азово-черноморья387
С Г Чечельницкий - Современные проблемы обеспечения визуальной комфортности архитектурной среды188
В В Адобовский - Современные процессы высыхания и осолонения лиманов с ограниченным водообменом237
І К Кобякова - Соціолінгвістичні витоки мовотворчої функції365
Г Г Миничева, Е М Руснак - Современные тенденции продукционного процесса в придунайских водоемах и северозападной части черного моря158
И В Эльперин, А П Ладанюк - Современные тенденции развития систем автоматизации213
В А Задорожный - Современные технологии защиты и усиления инженерных коммуникаций200
В Н Кошевая, Н А Емельянова, Л С Салманова - Содержание и физико-химические свойства некоторых некрахмальных полисахаридов ржи216
Н В Поспелова, М В Нехорошев - Содержание каротиноидов в системе взвешенное вещество-мидия mytilus galloprovincialis lmk227
В И Жуков, С В Перепадя, Ю А Винник - Содержание острофазовых белков гаптоглобина и церулоплазмина у больных колоректальным раком201
Н Э Штомпель - Создание инновационных структур (технопарков) как средство обеспечения устойчивого развития г харькова364
В Е Заика - Создание первых в мире морских биостанций и контакты сбс-ин-бюм со средиземноморскими станциями во второй половине 20 века216
Е В Прокопенко - Создание хронолитологической модели породного отвала228
І О Тараба - Соматичний код німецьких фразеологізмів на прикладі соматизму die hand407
умова життя на землі чинник здоров'я і нездоров'я дітей і дорослих - Сонце337
М Пачуськи, О Б Гринишин, А Стипулковський - Солюбілізація води у вуглеводнях дослідження поверхнево-активних речовин у бензинах194
І Є Копко, В М Філь - Соматичне здоров'я та фізична підготовленість студентської молоді у зв'язку з сошоекологічною ситуацією272
Є Наххлік - Сороміцький наратив в енеїді івана котляревського та энеиде миколи осипова399
Н В Долгополова, С В Долгополов, В А Голендер - Состояние вопроса о методах и критериях расчета дорожных одежд251
Ю О Азарова - Текст и текстуальность в текстах ж деррида261
Л В Потапова - Состояние местного иммунитета шейки матки при дисплазии до и после лечения интерферона-альфа-2р299
А В Чеботарева - Состояние шумовой обстановки на современных промышленных предприятиях и предложения по ее снижению156
Л В Дремова - Сохранение исторической застройки центра города -архитектурный аспект обеспечения комфортности среды мегаполиса195
Е А Карлова - Социально-экономический аспект региональной стратифицированности украины197
Н Турская - Социально-экономическое содержание корпоративной собственности200
И С Павлюк - Социальные и управленческие аспекты развития гандбола в украине на современном этапе300
В П Степико - Соціальна модернізація феномен та національні особливості704
Н О Держак, О О Дробіленко - Соціальна відповідальність як один з напрямків розвитку корпоративної культури271
О В Горпинич - Соціальна робота в україні стан та перспективи розвитку371
Л О Шапенко - Соціальний захист громадян як спосіб реалізації функцій права221
У Кленнер - Соціальна структура та матеріальні умови життя в об'єднаній німеччині282
Л М Маевська - Соціальне партнерство у структурі моделі професійної підготовки соціального педагога185
О О Музика - Соціальний статус та афіляція у мотивації творчої активності246
Н П Топішко - Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві238
Автор неизвестен - Соціальний склад та чисельність студентів-гуманітаріїв наддніпрянської україни228
Р Мартинюк - Чи потрібен україні двопалатний парламент347
спеціаліст із соціального виховання - Соціальний педагог199
Н П Топішко - Соціальний захист населення як соціальний чинник поступу суспільства185
Н Т Синкевич - Соціально-архетипове підґрунтя національного хорового мистецтва227
А В Скіць - Соціально-виховна робота з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях1730
Л С Соловій - Соціально-демографічна характеристика контингенту потенційних споживачів житла для бездомних221
Г А Бойко - Способи перекладу англійських політичних реалій905
М Мальська - Соціально-економічний механізм функціонування комплексу сфери послуг у ринкових умовах178
М Бушин, О Яшан - Соціально-культурний аспект окупаційної повсякденності 1941-1944 рр319
К Лук'яненко - Соціальні норма і патологія гіперрелігійності301
Г М Захарчин - Соціально-орієнтований менеджмент об'єктивна необхідність і суть256
О В Безпалько - Соціально-педагогічна діяльність українських громад у xiv-xix століттях497
О А Сидоренко - Соціально-психологічна характеристика феномена депривації1564
Н П Павлик - Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей в умовах загальноосвітньої школи331
Л В Вереіна - Соціально-психологічний тренінг як шлях підвищення рівня згуртованості трудового колективу соціальних працівників1507
А В Сидоренко - Соціально-психологічні особливості професійного стресу у діяльності менеджера1000
Р Мартинюк - Соціально-психологічні передумови реалізації норм основного закону україни192
І М Палько - Соціально-інтерактивний театр життя ґендерний аспект269
В О Третьяченко - Соціально-психологічні підстави життєвих домагань дітей-підлітків із неповної сім'ї сучасне бачення445
О І Відоменко, А А Федун - Соціально-психологічні та економічні аспекти кризи477
І Д Пузько - Спосіб випробовування об'єктів на віброміцність361
В В Третьяченко - Соціально-психологічні чинники підвищення активності професійного самовизначення майбутнього психолога447
Є А Пінчук - Соціально-філософський аспект модернізації системи освіти як становлення інформаційного суспільства351
К Лук'яненко - Соціальні норма і патологія гіперрелігійності підступи до теми255
О В Фертюк - Соціальні основи ефективності державного управління національною економікою205
Н В Іванчук - Соціальні податки у постсоціалістичних країнах єс600
Н В Пильгун - Соціальні права в аспекті становлення соціальної держави437
С А Товщик - Соціалізація в системі категорій і понять соціальної педагогіки1147
В В Маршицька - Соціалізація особистості шляхом застосування екологічних проектів467
Л І Романовська - Соціалізація особистості підлітка в умовах дитячого громадського об'єднання як соціально-педагогічна система327
М В Бєлікова - Соціалізація та життєвий цикл у менонітській родині на півдні україни практика ХІХ ст159
Л В Мороз, І О Пашко - Соціокультурний аспект у вивченні іноземної мови як чинник розвиваючого навчання1124
О В Березовська, О А Левурда - Соціокультурний аспект як складова комунікативної компетенції170
Н Г Панченко - Стратегічне планування і синергетичний ефект181
В В Кириченко - Соціокультурні ресурси рефлексії дискретності життєвих подій245
Л А Гаращук - Соціолект кокні у творах англійських письменників 19-20 ст437
Н Голуб - Соціолінгвістичні передумови навчання риторики майбутніх учителів465
Н Я Креденець - Соціопедагогічна категорія соціальне партнерство в міжнародних документах та дослідженнях339
А Н Кучко, М Л Соколовский, В В Кругляк - Спектр спиновых волн в магнонном кристалле со структурным дефектом438
А Франів, О Бовгира, О Савчин - Спектри термостимульованої люмінесценції наноструктур синтезованих у поруватому кремні175
Я О Довгий, І Є Мороз - Спектри іч-поглинання легованих сріблом монокристалів тетраборату літію211
О Добрянська, Т Врублевська, Г Михалина - Спектрофотометрія іонів осмпо(ту) з еріохром синьо-чорним р у кислому середовищі204
Е В Коноплева, Д Н Гура - Специфика размещения многофункциональных комплексов в структуре крупнейших городов2736
И Ю Ладыко, Л Н Ладыко - Специфика реализации процессно-ориентированного бюджетного управления предприятием186
Шехади Али Хасан - Специфика формирования архитектурно-ландшафтной среды в городах ливана428
Т С Костюк, М Н Поколодная - Шахматный туризм как фактор344
- Специфіка розподілу лишайників донецької області на екологічні групи за типом субстрату -. В Машталер, Г Голик481
О М Гандзюк - Специфіка функціонування віддієслівних утворень у повістях бориса харчука198
В Борисенко - Україна на шляху до переяславської ради 1654 р289
Н Свистун - Специфіка функціонування імен в українських народних піснях з лемківщини477
Г І Сотська - Спецкурс основи художнього конструювання у професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва944
Л Є Пундик - Спеціалізована соціальна служба як умова формування здорового способу життя молоді248
А І Українець, П Л Шиян, С Т Олійнічук - Спиртова галузь україни на шляху до інноваційного розвитку315
С Л Пакулін - Стратегія розвитку економічної бази малих міст354
альтруїстичний у німецькій мові - Сполучуваність і парадигматичні зв'язки прикметників зі значеннями егоїстичний261
Э А Аристархов, Т А Ельников, Ю А Шинский - Способ идентификации фитопланктонных водорослей в пробах воды из водных объектов333
М Л Глебова, Г В Капустин - Способ непосредственного измерения тока в обмотке короткозамкнутого ротора193
А Н Глупак, А А Пугачева - Способ очистки сточных вод с использованием механизма полимеризации201
М В Новікова - Управління реструктуризацією підприємства179
О І Гридасова - Способи вербальної об'єктивації стереотипних ролей чоловіка в англомовному сімейному конфліктному дискурсі255
Автор неизвестен - Способи відображення адекватності фразеологічних одиниць на позначення суб'єктивної оцінки людини788
Л М Пархонюк - Способи номінації особи у драматичних творах лесі українки257
Н М Береговая - Способы получения и использования с-фикоцианина870
В П Семенихина - Способы устройства мансарды в современных условиях345
П Л Шиян - Спосіб масообміну між рідиною та парою в колонних тарілчастих апаратах циклічної ректифікації283
Автор неизвестен - Спосіб очищення природної і доочищення питної води277
Р В Міняйло, В О Сабадуха - Спроба антропологічного насильства мовою жаргону293
С Т Анатоліївна, П А Григорівна, Ф Т Григорівна - Спосіб отримання згущеного молочного продукту з рослинними наповнювачами523
О В Квашук - Сприймання дітьми молодшого шкільного віку телевізійної інформації агресивно-насильницького змісту203
Ю Пастир - Спрямування соціалізації молодшого школяра інноваційна діяльність учителя1733
Л Коваленко - Співвіднесення кітчевого та високого у мистецтві радянського201
О А Лиманецъ - Співпраця армії і церкви як чинник формування духовності в українському260
О М Бажан - Співвідношення термінології та професіоналізмів у фаховому мовленні екологів та мікробіологів1293
Н В Галябарда - Співвідношення теорії і практики у процесі вивчення синтаксису діалогічного мовлення студентами-економістами330
В О Коюда, О І Гамова - Співробітництво громадських організацій та органів місцевого самоврядування м харкова253
Л И Стороженко, А В Семко - Сравнение методик расчета трубобетонных конструкций991
Т О Нагавичко - Стан та перспективи розвитку плодоовочеконсервної1369
Ю С Погорелое, А Ю Белоножко - Сравнительный анализ моделей организационного поведения376
О Аль-Иббини - Сравнительный анализ налоговых систем иордании и украины187
Л П Павлютина, Н Ф Подплетная - Сравнительный анализ состояния экосистемы сухого лимана217
А Ф Захарчук - Сравнительный анализ социальных воззрений о шпенглера и ф ницше291
В Н Усоский - Сравнительный анализ сущности стоимости и ценности в экономике240
И А Кулик - Средняя длина двоичных биномиальных чисел произвольного диапазона621
Н Я Крижановская, С С Янкович - Средства ландшафтного дизайна в формировании фитосреды зимнего сада276
А В Григорьев - Средства представления моделей количественного макроуровня в интеллектуальных сапр217
Т О Нагавичко - Шляхи покращення стану сировинної бази333
О П Романькова - Средства стимулирования труда на примере хкп горэлектротранс155
А Ф Белоусов, Д А Белоусов - Стабилизатор переменного напряжения с регулируемой вольтодобавкой409
ГЛ Первий - Стабілізація радянського режиму 1945-1953 рр у історичній рефлексії167
Т В Форманюк - Стабилизация плодово-ягодных виноматериалов против коллоидных помутнений398
Н Н Ярошенко - Стадиальное распределение панцирных клещей в липовой балке регионального ландшафтного парка зуевский380
О Мосій, Т Кужда - Сталий розвиток економіки та пріоритетні напрями інноваційної діяльності205
Н І Питецька - Стан вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію за різних типів геометрії лівого шлуночка187
Н Ю Тодорова - Стан контролю рівня володіння англійською мовою в немовних внз україни246
О І Сміян, В А Горбась, П І Січненко - Стан основних показників імунологічного статусу дітей з негоспітальними пневмоніями202
М М Головенко, В Д Губенко - Стан промислової безпеки у харківській облас230
Л І Примачок - Стан сформованості духовної цінності розради у студентів медичного коледжу296
Топішко - Стан і перспективи подальшого розвитку відносин власності на землю в україні263
В Федорак - Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку івано-франківської області196
В Квасниця, В Павлншнн,0 Матковський - Стан та перспективи мінералогічної кристалографії в україні170
Т О Шевчук - Тести на заняттях з української мови у внз650
Ю Г Левченко - Стан і тенденції інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості україни333
Л М Пасієшвілі, Т П Бровко - Стан імунної системи при коморбідності ожиріння та гіпертонічної хвороби179
Ю В Пархоменко - Управління активами і пасивами банку228
Н В Дупак - Стандартизація в галузі освіти як комплексна проблема447
О М Тракало - Становление европейского джаза от начала ХХ века до второй мировой войны374
В Вахонєєв - Становлення грецьких апойкій у районі боспору кіммерійського історіографічний огляд279
О О Коцюбанська - Становлення кондитерської промисловості в києві328
В В Кириченко - Становлення професійної ідентичності творчо обдарованої особистості347
Г Д Хархан - Статеве виховання на початку xx століття історико-педагогічний аналіз170
Автор неизвестен - Становлення та розвиток вищої гуманітарної освіти наддніпрянської україни історіографія проблеми384
наука про відображення динаміки життя населення - Статистика279
О Вознюк - Стереотип как фактор формирования видения другого292
Л М Чернелевський, М В Перетятько, Л М Соломчук - Статистика у галузях харчової промисловості теорія і практика317
Т П Лебедева - Статистические характеристики температурного поля океана в районе срединно-атлантического хребта206
В П Шпачук, А В Коваленко - Статистический анализ геометрических параметров стыков трамвайного пути165
Н Л Кузьмінська, Р М Семенишин - Статистичний аналіз деякої учбової літератури харчової промисловості174
О Д Данилович - Статистичні характеристики семантичної сполучуваності прикметників з іменниками в науковому стилі301
Е Н Медведь - Статус квантитативных единиц в системе современного английского лексикона232
В О Дорда - Статус студентського сленгу та адгерентних груп англомовної ненормативної лексики652
Б Придальний - Створення приводів затиску для швидкохідних токарних автоматів218
Ю М Нідзельська - Стереотипізація євреїв в сучасній англійській мові445
Г Стародубець - Створення та діяльність винищувальних батальйонів у рамках українського повстанського запілля298
О С Галушко - Створення фінансового механізму стимулювання інноваційного розвитку- необхідна умова євроінтеграції україни359
чарівник у драматургії ю федьковича та с воробкевича - Стилізація сюжету п'єси і п котляревського москаль644
Д Ю Усков - Стилістичні особливості реалізації фонових сем та їхнє урахування в перекладі3433
С Ф Соколовська - Стилістичні параметри й емоційно-оціночні характеристики слова524
Д В Бородин - Стимуляция биолюминесценции морских динофлагеллят435
Н М Грегірчак - Стимуляція росту вищих базидіоміцетів роду pleurotus електромагнітним полем402
В Ю Маляревский - Стоимость гудвилла в деятельности предприятия207
Р С Назарян, Н Ю Емельянова - Стоматологические проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей и взрослых457
Ю Ю Леонтьева - Стратегический маркетинг региональной дестинации234
Н Коваль - Страждання юного вертера й в гете та зів'яле листя і я франка специфіка творів та їх взаємозвязки мотиви проблеми ідеї образи434
В В Княжеченко - Стратегическое планирование как фактор успешного реформирования жилищно-коммунального хозяйства248
А Н Котов - Стратегическое планирование формирования капитала акционерного общества172
П М Куликов - Стратегическое управление взаимодействием предприятия с внешней средой в процессе инвестирования205
И Н Коваль - Факторы развития транспортного рынка украины291
В А Бардаков, И Г Буркун, Т Н Колесник - Стратегическое управление системой жизнеобеспечения мегаполиса193
Е В Клочко - Стратегия выхода хозяйственньгх структур украины из теневой экономики223
А С Черноиванова - Стратегия инновационного развития предприятия325
В И Торкатюк, Н П Пан, Чжунь Линь - Стратегия и тактика формирования приоритетного развития национальной экономики на основе инноваций310
А Коноваленко, А Кочубей - Стратегия инновационной деятельности предприятия178
В И Торкатюк, Л С Шевченко, Е В Клочко - Стратегия управления логистикой снабжения строительной фирмы330
Н В Опікунова, С С Лаврова - Стратегічна привабливість підприємства174
С С Тригоб'юк - Стратегічне мислення як основа сучасного стратегічного планування341
В П Фещенко - Стратегічне управління природокористуванням на підприємствах в умовах сталого розвитку436
Б Федишин, І Федишин - Стратегічний розвиток економіки на інноваційній основі261
Л І Федулова - Стратегія технологічного розвитку мікроекономічний підхід457
М Бурак - Стратегічні та тактичні завдання розвитку системи озеленення міст771
В Б Колчакова - Стратегія вибору ринку підприємством у системі міжнародного маркетингу156
Н О Божок - Стрес та альтернативні стратегії його послаблення431
прогресивний підхід до розвитку підприємств харчової промисловості - Стратегія впровадження франчайзингу515
С І Потапенко - Структура англомовних статей в аспекті періодичності публікації часописів новин227
М Л Кузякіна - Структура громадянського виховання учнів середніх шкіл німеччини370
І В Зарубіна - Структура економічного потенціалу підприємства273
І Єресько - Структура експортних операцій підприємств черкаського регіону247
И К Евстигнеева - Структура и динамика макрофитоперифитона и макрофитобентоса заповедника мыс мартьян чёрное море230
П Г Страхів, Ю Я Козак - Структура макромоделі та її вплив на параметричну ідентифікацію параметрів дискретної моделі турбогенератора252
А Тимченко - Структура мотиву до питання теоретичного осмислення247
Е Прокопенко , А Жуков - Структура населения пауков байрачных лесов днепропетровской области315
Л Парубчак, Є Ковальчук - Структура продуктів окиснення акридину205
О П Шевченко - Структура процесу вивчення гуманітарних дисциплін у технічному внз195
И Н Крамарчук - Структура систем ориентированного контроля зданий236
Г І Чирікова - Структура сімейного виховання у сучасній німеччині542
А Лещенко - Структура і функції я-концепції у формуванні релігійної особистості379
О В Мазяр - Структура індивіду альності у роботах і о сікорського454

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22