Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
О М Степанова - Розвиток інформайційної системи підприємства362
О О Беляева - Родо-жанрова природа ліричної драми я мамонтова дівчина з арфою480
Л О Коберник - Родь та місце ціннісних орієнтацій у формуванні особистості903
М Пазинічю - Розбудова української державності в середині xvii століття433
В П Харченко, Д В Васильєв - Розв'язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями маневруванням курсом польоту347
О Величко - Розв'язок задачі локації в області з прямолінійною частиною межі371
О М Пєтухова - Розвиток венчурного підприємництва в україні546
визначальна умова демократизації школи - Розвинена система самоврядування228
І Є Риженко - Розвиток вітчизняного податкового аудиту на сучасному етапі становлення його системи269
О Е Лубенченко - Роль аудиту в детінізації діяльності підприємств533
В Бездрабко - Розвиток діловодства в російській імперії XIX ст здобутки практики й народження теорії1979
Е Лортікян - Розвиток екномісної та комерційної освіти в україні на початку ХХ ст766
В І Торкатюк, М М Добкін, Н В Бібік - Розвиток регіону в умовах глобалізації288
О В Іванкевич, В Ю Вахнован - Розвиток електронної бібліотеки національного авіаційного університету388
В В Нестеренко - Розвиток заочної форми навчання в системі вітчизняної вищої педагогічної освіти437
Ю Шадських - Східна мудрість і давньогрецька філософія278
О Л Музика - Розвиток здібностей та обдарованості в процесі вікового розвитку особистості359
А М Яригін - Розвиток ключових компетенцій майбутніх фахівців у контексті системи підвищення кваліфікації218
О Астаф'єв - Сюжетно-семіотичні трансформації авангарду297
М Б Пайовик - Розвиток концептів символ архетип і міф у теоретико-літературних дослідженнях науки про переклад357
О І Тимченко - Розвиток малих підприємств харчової промисловості в регіонах україни392
М В Працьовитий, Б I Гетьман - Ряди енгеля та їх застосування1392
Г Ю Штерн, О А Карлова, К В Погосян - Розвиток муніципальних облігацій в україні366
О С Двуреченська - Розвиток народної освіти в катеринославі на початку ХХ ст за матеріалами міських кошторисів379
О С Телешов - Роль ресурсозбереження в маркетингу промисловості336
Е С Смірнова - Розвиток особисгісних цінностей студентів в процесі навчання іноземним мовам як один в компонентів202
О О Котлярова - Розвиток професійної освіти в Україні та світі на сучасному етапі484
В Карпенко, Ю Стародуб - Рівняння гаусової лінії на поверхні352
О Д Сухомлин - Розвиток підприємництва у запорозьких слободах за часів нової січі перспективи дослідження553
Л Безручко - Розвиток рекреаційної дигресії на території шацького національного природного парку729
Н О Никончук - Розвиток рефлексії особистісних якостей у молодшому шкільному віці687
Г Б Гасанов - Розвиток ринкових відносин в електроенергетичній системі азербайджану196
Г М Віняр - Розвиток системи дериваційних засобів на базі кореневих морфем290
Т Л Ковбасюк - Розвиток самостійності учнів основної школи в процесі формування вмінь працювати з історичними джерелами640
Н С Каменева - Розвиток спадщини а с макаренка про виховання особистості в колективі655
Н Яремчук - Розвиток суб'єктної активності майбутнього педагога як складової готовності до виховної діяльності268
Г О Писаренко - Розвиток технічної бази підприємства як об'єкт управління215
Б Г Скоков, І А Краївська - Роль моделювання у бухгалтерському обліку371
В Т Семенов, Е І Карпушин, О В Завальний - Розвиток транспортної схеми міста на основі генерального плану223
I B Новойтенко - Розвиток трудового потенціалу підприЄмств хлібопекарської галузі501
В Дерев'янко - Роль термінології у стандартизації лісоматеріалів325
К П Соколова, Д І Басюк - Розвиток туристично-транспортної інфраструктури україни в процесі підготовки до євро 2012287
О В Шевченко - Розвиток уявлень про психофізіологічні особливості зорового сприйняття навколишнього світу523
Г О Нестеренко - Розвиток української політичної нації на рівні внутрішньоорганізаційного управління254
Я Г Могилевська - Розвиток формування функщонально-планувальної структури національного заповідника хортиця239
О О Гоменюк - Розвиток інновацій як шлях до зростання української економіки277
М А Романова - Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості360
О С Лисенко - Розгортання архетипу трагедії у драмі медея л разумовської184
Л Б Гречина - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних факультетів у професійній сфері спілкування215
Баркалов, К М Єфіменко - Розділення кодів при синтезі композиційного пристрою керування з оптимальною адресацією микрокоманд276
В П Харченко - Роздільна здатність методу пеленгації на основі кореляційного оброблення288
С А Хуторной - Розмноження чотирьох масових видів бичків в антропогенно змінених біотопах біля берегів одеси227
Т Н Апатенко - Современный город и архитектурное наследие195
М С Гончаренко, І М Миргород - Розподіл типологічних показників у осіб з обмеженими фізичними можливостями174
Я О Довгополий, С Д Блоньский - Розрахунки параметрів настроювання під-регулятора з додатковою керуючою дією529
О Д Овсій - Розрахунок експлуатаційних витрат на капітальний ремонт будівлі чи споруди598
А Дацюк, С Гладун, Н Притула - Розрахунок об'ємів акумульованого газу в газотранспортній системі280
І М Кукса - Рольова організація мовленнєвого жанру теледебатів282
В Д Коренєв - Розрахунок резистивного моста термометру електричного опору» з дисципліни «техніка фізичного експерименту423
О В Артеменко, Ю Б Бєляєв, Т Ф Шмельова - Розробка автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації249
Н А Заєць, Н М Луцька - Розробка алгоритму ідентифікації адаптивної системи управління нестаціонарними об'єктами223
Ф О Костюк - Розробка екологічно безпечного методу обробки осаду міських стічних вод312
Ю А Шабанова - Теософия генезис и актуализация учения228
Л М Духновська - Розробка захисних заходів щодо забезпечення конкурентних можливостей для вітчизняних виробників цукру192
Р І Візняк - Розробка методу оцінки напруженого стану кузова піввагона при розвантаженні підвісним вагоноперекидачем204
Л Іванченко, Л Ерайзер, І Ковалевська - Розробка методів одержання і дослідження властивостей штучного лангбейніту203
Ю М Дацун - Розробка нечіткого контролера керування процесу прогріву дизелів192
О С Вовк - Розробка стратегії і синергетичні параметри порядку229
Н Є Стадницька, Н О Ударцева, Р Т Конечна - Розробка нового антидіабетичного фітозасобу184
Т Влодарчик - Розробка плану проведенню! реструктуризації підприємства595
А М Тимченко - Розробка програми індивідуального особистісного та професійного саморозвитку379
Є В Бєлозьоров, Я А Брюханова - Розробка системи стеганоанализу графічних файлів на основі цифрової тривимірної моделі зображення195
Є В Бєлозьоров - Розробка системи стеганоанализу графічних файлів на основі цифрової тривимірної моделі зображення181
Автор неизвестен - Розробка стратегії досягнення фінансової рівноваги підприємства в умовах перехідної економіки308
В М Ковбаса, Л М Махинько, О В Герасименко - Розроблення екструдатів підвищеної біологічної цінності232
- Розроблення механізму реалізації державної програми розвитку туризму з метою підвищення туристичної339
А В Безуглий - Розсіяння фотонів при похилому падінні світла на систему паралельних щілин в екрані216
Н Науменко . - Символіка писанки в ліричній мініатюрі278
Н Науменко - Розхрабрувався гриб у саду про один незвичайний рослинний образ української поезії403
Л Л Кашшченко - Роль банківського кредиту в розвитку будівельної галузі україни382
Т Е Андреева - Роль побуждающих факторов в построении системы стимулирования220
К В Іоненко - Роль банківського сектора в управлінні регіональними фінансовими потоками241
Н М Жукова - Роль британських арготизмів у формуванні австралійського варіанта англійської мови302
М А Слободянюк - Рух опору в україні в європейському контексті401
І В Тяжкороб , В М Носач - Роль вертикальної інтеграції в організаційному забезпеченні змін у господарському комплексі регіону330
Ю С Тучковенко - Роль ветрового прибрежного апвеллинга в возникновении гипоксии в одесском регионе северо-западной части черного моря173
В Н Бабаев, Л Н Шутенко, В Т Семенов - Роль городских проектов и программ развития в устойчивом развитии мегаполисов206
Г М Тобілевич - Роль декоративної пластики в історичних спорудах та архітектурних комплексах333
І Ф Костюк, О П Нагорна - Роль ендотеліну-1 та фібронектину в розвитку легеневого фіброзу при силікозі ливарників260
С І Плотницька - Роль житлового фактору в підвищенні життєвого рівня населення сільських регіонів196
Б М Тимків - Роль етнодизайну в підготовці художників декоративно-прикладного мистецтва936
Н О Мороз - Роль засобів масової інформації у формуванні громадянського суспільства україни1033
Автор неизвестен - Рівняння стану та критична точка речовини476
Л О Богданова - Роль историко-архитектурного наследия загородных усадебных комплексов в формировании тектосферы современного города257
В Петрова, А Филина - Роль кадрового аудита при усовершенствовании путей управления кадровыми процессами на предприятии258
Г Б Гандзілевська - Роль когнітивних технік у процесі самореалізації особистості258
Л В Галаз - Роль конкурентоспроможного трудового потенціалу в інноваційному розвитку підприємства405
один із талановитих учнів школи академіка в м перетца - С і маслов328
В Є Шапкін - Роль лікаря загальної практики в наданні медичної допомоги похилим сім'ям391
Е Н Кайлюк, Е О Парасюк - Роль малого и среднего бизнеса в экономике страны и основные проблемы которые мешают его развитию в украине209
О А Гнатенко - Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності молококонсервної продукції614
А Я Нагірняк - Роль миколи міхновського у формуванні ідеології українського організованого націоналізму376
С Ф Рашидов - Смысл и содержание болонского процесса373
В С Виздрик - Роль миколи міхновського у формуванні ідеології українського організованого націоналізму411
В Д Бондар - Роль органів місцевого самоврядування у формуванні громадянського суспільства в україні852
І Бендерська - Роль організаційно-економічної культури в активізації діяльності машинобудівних підприємств210
Автор неизвестен - Роль перспективи та місце українознавчих дисциплін у системі вищої технічної освіти в умовах глобалізації154
О А Чурсина, Д Ю Погорелов - Роль пирогалловых гидроксильных групп во взаимодействии танинов с препаратами желатина288
І М Хандюк - Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів в україні214
початок XX ст - Роль родини левицьких у розвитку освіти і культури приорілля кінець XVIII217
Т С Зайцева - Роль руководителя в формировании и развитии организационной культуры предприятия690
I Limar - С g jung's synchronicity and quantum entanglement schrodinger's cat 'wanders' between chromosomes305
Ю Ю Юрченко - Роль солоноватых водоемов одесской области в формировании разнообразия гидробионтов213
Т Коваленко - Роль та місце інформаційно комунікаційних технологій у самостійній роботі студентів505
О Величко - Стороння логістика та логістичний аутсорсинг641
С П Дунда - Роль трудових ресурсів в ефективному функціонуванні ресурсного потенціалу підприємства282
О Л Гармаш - Роль формотвору у поповненні словникового складу англійської мови536
В Л Хромсці - сакральне як казове поняття феноменології релігії253
Д Р Щепова - Роль ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів студентської молоді389
А А Потапов, Н Н Рубанец, Н Д Близнюк - Роль эфферентной терапии в лечении больных с черепно-мозговой травмой172
75 - Спонука бути щедрим василю марку171
Л П Маслак - Роль і місце міжкультурної комунікації у процесі формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів373
Т В Якимчук - Роль інвестиційної стратегії в діяльності підприємства role of investment strategy in activity of enterprise284
Т С Молодоря - Роль інтелектуальних ресурсів у формуванні конкурентних переваг підприємства295
O C Ковальчук - Рольові ігри на заняттях з англійської мови студентів юридичних спеціальностей517
О Є Макарова - Рослинні вакцини та перспективи їх застосування677
О Радавська - Роман анрі барбюса вогонь в аспекті поетики вогню гастона башляра1039
Є О Барилко - Роман аскольда мельничука (сша) «what is told» в українському перекладі проблема трансформації поетичного словесного образу256
Н Назаренко - роман е бронте грозовий перевал у різночасових українських перекладах1088
Л В Максименко - Російська саксофонна школа особливості розвитку та проекція на становлення української школи виконавства714
В М Банах - Російська суспільно-політична думка 1990-х рр. Про участь україни в інтеграційних процесах снд283
поч ХХ ст у висвітленні зарубіжної історіографії - Російський радикальний рух к ХІХ225
Н В Кірілкова - Фразеологія південноволинських говірок323
В Р Кулінченко, В Д Мпхайлик - Російсько-український словник з технологічних процесів та апаратів і гідромеханіки189
I М Працьовита - Ряди остроградського 2-го виду i розподіли їх випадкових неповних сум1541
Л Є Шульженко - Стратегічний альянс визначення та ознаки229
Н В Самойлова - Рівень здоров'я студентів під впливом тренінгу з формування культури здоров'я213
Н Ю Чугаєва - Рівнево-типологічний аналіз особливостей навчальних груп студентів як об'єктів спрямованої соціалізації263
Ю Кос, В Сергеев, Ю Ван-чин-сян - Рівновага рідина-пара в двокомпонентній системі метакрилова кислота-оцтова кислота256
В Сергеев, Чан Ван Тхань, В Дібрівний - Рівновага рідина-пара в системі ізобутилметакрилат-бензен за атмосферного тиску188
О В Островська - Рівняння теплопровідності для однорідного стержня з коефіцієнтом дифузії рівним одиниці429
Р В Ваврик - Рівні професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності332
О І Єгорова - Різнорівневі маркери позначення невизначено-кількісної акційності на матеріалі англійських дієслів369
В Р Кулінченко, В Л Зав'ялов - Ріст парової бульбашки з урахуванням нерівноважного випаровування268
М Сребродольський - С балей і проблема релігійних хвилювань у праці Психологія виховного контакту303
Ю Й Поліщук - Самовиховання членів громадських молодіжних об'єднань як психолого-педагогічна проблема556
В М Ковбаса - Спосіб виробництва кисломолочного напою285
В В Смолей - Самоменеджмент керівника навчального закладу1051
М Яцишин, В Хрущ, І Демчина - Самоорганізація 4-аміно-3-тіотриазолів на срібному субстраті257
Г Б Гандзілевьска - Самопізнання особистості студента засобами мистецтва театру366
В И Торкатюк, А И Кузнецов, Л Г Чеканова - Саморегулирование в логистической системе оптового рынка строительной продукции291
І В Клочков - Самосвідомість науки як світоглядно-когнітивна складова в дослідженнях українських філософів305
К Д Ушинський - Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань257
О В Пагава - Самотність як феномен міжособистісних відносин540
Л В Юрчук, В І Матійченко - Сарненський укріпрайон у системі прикордонних фортифікацій польської держави (1926-1939 рр)238
основа конкурентного преимущества современного предприятия - Сбалансированная система показателей263
И Ю Малыгина, А М Кацев - Светящиеся бактерии черного и азовского морей393
З Тіменник - Світ ідей василя зіньківського методологічні рефлексії257
Е Р Алексеев, О В Чеснокова - Свободное программное обеспечение опыт внедрения на кафедре вычислительной математики и программирования331
Н Н Киселев, Д Ф Лупишко - Свойства и особенности реголита меркурия интегральная поляриметрия в 2000-2002 гг474
Р М Ахмеднабиев, Н В Ахмеднабиева - Свойства полимерных бесшовных покрытий полов255
О В Климова - Свідоме професійне самовизначення у контексті формування особистості майбутнього фахівця209
Т А Пода - Світова політика у ххі столітті проблеми та перспективи192
Л А Ороховська - Світова спільнота в контексті глобалізаційних процесів філософсько-історичний та соціокультурний аспекти374
С Ю Чернецька - Світова фольклорно-фестивальна традиція іс546
Г Бітківська, - Семантика снів у повісті крісти вольф «кассандра»433
Л Бондаренко - Світові тенденції глобалізації та українські промислово-фінансові групи177
О М Череватенко - Світові тенденції розвитку відносин власності на транспорті340
Л М Осипова, Д Р Радченко, І І Крохмаль - Селекція сортів роду Hemarocallis l в умовах донбасу184
В М Трохимець, І С Безугла, Б П Фесянов - Сезонна характеристика літорального зоопланктону верхів'я київського водосховища324
М В Макаров - Сезонная динамика видового состава и численности gastropoda в контактной зоне река-море юго-западный крым чёрное море221
Н В Науменко - Семантика рекламного повідомлення в поезії ігоря сєверянина273
І Лихочвор - Семантика юкстапозитів в українських народних думах332
Л Ф Омельченко - Семантика і внутрішній синтаксис англійських композитів456
Л М Приблуда - Семантико-стилістичні вияви мовної метафори у малій прозі марії матіос610
В В Євченко - Семантико-функціональні й комунікативно-дискурсивні трансформації лексичних одиниць283
Е Г Евсеева, А И Савин - Семантический конспект по теории множеств412
В В Євченко - Семантико-функціональні особливості деяких давньоанглійських претерито-презентних дієслів522
I В Беседовська - Семантична природа сенсорних прикметників на позначення звуку в сучасній українській літературній мові356
О А Дерев'янко, А А Тронь - Семантична структура лексичних засобів вираження кратності201
О Ф Пефтієва - Семантична характеристика образних іменників-найменувань особи312
С О Швачко - Семантичне буття числівників (еволюційні вектори)229
М В Буката - Семантичне навантаження силенціального ефекту в музичному дискурсі на матеріалі англомовних художніх текстів303
С Ю Філонік - Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e- (electronic)332
С М Бернацька - Семантичний різновид модального значення можливості у реченнєвій конструкції485
Н В Романова - Семантичний та енергетичний аспекти емоцій на німецькомовному пареміс пічному матеріалі322
Г Білик - Стратегії конструювання ідентичності для іншого327
Т Онопрієнко - Семантичні та структурні особливості компаративних епітетів у сучасній англійській мові389
Р Строчкоеська - Семантичні типи кольоропозначення в рекламних текстах німецької та російської мов218
НВ Науменко - Сенсорна образність у найменуваннях харчових продуктів422
І А Редька - Сенсорна тривимірність словесно-поетичної синестезії266
И Н Шмиголь - Сероочистка дымовых газов для тепловых электростанций россии1589
Д А Вискушенко - Серцева діяльність lymnaea stagnalis в умовах його інтоксикації хлоридом цинку235
В М Погорєлов, В В Брек, С В Денисова - Серцева недостатність у хворих хронічним легеневим серцем і її терапія289
В Лисенко - Синонімні прикметники в українській анатомічній217
Л Вынычук - Серія фото постмодерне кохання як вияв почуттів художника віталія дмитрука203
А М Алексеев - Сетевая модель приобретения знаний для процесса принятия решений при ликвидации аварий на шахтах268
Л С Клименко - Цукор у харчуванні людини sugar in human nutrition326
В Л Романюк - Сигнальні системи та проблеми мислення особистості у нормі і патології582
Н В Без'язична - Сила жувального тиску на етапах ортопедичного лікування знімними конструкціями зубних протезів175
- Структура патріотизму старшокласників -P Петронговський275
Г А Молодченко - Силовое взаимодействие трехслойной железобетонной системы при учете температурно-усадочных деформаций254
М А Бучин - Силові структури як суб'єкт адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній в україні191
О Мельник - Символ арфы в антропологической проекции на материале прозы михаила яцкова543
О Бігун - Символ хреста спроба літературно-христологічної інтерпретації на матеріалі поетичних творів тараса шевченка305
Н В Романюга - Символ хреста як об'єкт перекладацької інтерпретації в новелах василя стефаника511
О Ткачук - Символізація відчуженості в модерністському наративі повісті танець тіней михайла яцківа780
А І Сташко - Тактика повітряно-десантних операцій 1920-1945 рр303
Є В Плюшик, Г В Ямчинська - Символіка світла й кольору в мистецтві вітражу та ідея синтезу мистецтв в художный діяльності школярів318
В Шелюто - Символіко-естетичне існування феномена сакрального713
О Афонін, О Кібальний, С Богза - Синтез та реакції перхлорату198
Т С Асланян - Симптомокомплекс «эмоционального холода» у женщин типология и структурная организация332
Автор неизвестен - Сингулярные интегральные операторы с ядром Коши и логарифмическим ядром на пространстве полиномов409
Автор неизвестен - Сингулярный интеграл с ядром Коши на всей оси318
В Билобров, Н Богдан, Е Хомутова - Синергетика и её возможные приложения к проблемам биологии и медицины358
Н Тишківська - Синтаксична організація чужого мовлення в повістях бориса харчука403
Т И Светличная - Синергетическая стратегия деятельности предприятий строительного комплекса украины257
B М Куракса - Синергетические аспекты управления развитием территориальных общин и социально-географических систем203
- Синергетичне осмислення економічної сутності системи природно-рекреаційний потенціал території317
Н В Ліва - Синкретизм тематичного космосу романтиків хіх століття та рок-музикантів у контексті аксеології малої культурної традиції286
Н Походило, В Матійчук, М Обушак - Синтез 4-(123-триазоліл)бензойних кислот та їхніх похідних184
И К Младецкий, В С Томурка, В В Кныш - Синтез дробильного технологического блока240
М Ю Плотніков, М О Платонов, Ю В Канюка - Синтез нових тіозаміщених 14-нафтохінонів184
Т П Коваленко, В А Волошинець - Синтез емульсійних гребенеподібних кополімерів та дослідження їхніх колоїдно-хімічних властивостей205
В В Різник, М Т Соломко - Синтез комбінаторних систем за допомогою багатовимірних в'язанок660
К А Раєвська, Н Є Мітіна, О С Заіченко - Синтез пероксидвмісних полімерів гребенеподібної та розгалуженої структур227
Є Біла, Л Кобрин, М Ганущак - Синтез р-арилсульфонш-р-фурилкетошв202
В Зінченко, В Марків, Н Єфрюшнна - Синтез і кристалічна структура euaifs198
О Лесюк, В Карп'як, О Івах - Синтез та властивості 4-формшфеншових естерів 3-(5-арил-2-фурил)пропенових кислот180
В Карп'як, І Федорович, М Обушак - Синтез та деякі перетворення 3-арил-2-пропеншоксибензальдегідів187
М М Леус - Суть та класифікація іноземних інвестицій686
Т П Коваленко, В А Волошинець - Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей ко полімерів децил мет акрилату із стиролом203
М Потопник, В Матійчук - Синтез та хімічні властивості етил 4-форміл-1-фешл-ш-піразол-3-карбоксилату269
Н Давиденко, Є Ковальчук, М Гладиш - Синтез функціоналізованих наночастинок срібла530
О Михалічко, Р Гладишевський - Синтез і кристалічна структура сполуки nb2cu110ga2229
Л В Бех - Синьо-біла кераміка як результат та стимул міжкультурного обміну414
В П Квасніков, В В Осадчий - Синтез інформаційно-вимірювальної системи контролю дисперсності водно-мазутних емульсій203
біологічно цінний продукт - Сироватка молочна296
Г Г Осадча - Система калькулювання виробничого підприємства харчової галузі316
О Богучарова - Сирітство психологічне забезпечення освітніх інновацій здорового розвитку312
К А Фисун - Система выбора вариантов реализации программы в сфере проектирования инфраструктуры регионов327
Автор неизвестен - Современные проблемы зоологии и экологии349
С Пукас, Р Гладншевськнй, Є Гладишевський - Система ег-al-gc в області дигерманіду ербію195
Є І Овчаренко - Система економічної безпеки підприємства ознаки та принципи функціонування1281
Ю С Горяйнова - Система маркетингової інформації про ринок праці237
Я О Сєріков - Система забезпечення необхідних надійності та ресурсу залізобетонних виробів конструкцій і споруд221
В Н Щуков - Система показників оцінки зовнішньоекономічного потенціалу міста232
Ю А Зубань, И В Скляров - Система распознавания голосовых команд510
Автор неизвестен - Система показників та вибір параметрів для аналізу179
С П Яланська - Система психолого-дидактосервіс як умова зростання рівня розвитку творчості майбутніх учителів біології307
М С Гончаренко - Современные направления развития валеологии590
О П Колонтаевский - Система стимулов трудовой деятельности производственного персонала дорожно-строительного предприятия308
О А Гордієнко, Т О Шевчук - Система творчих робіт на уроках української мови та читання в початкових класах654
Д В Бельков, Е Н Едемская, Т А Едемская - Система управления трафиком информационной сети268
А Дубодєлова - Система управління якістю готельних послуг методологічні аспекти219
О В Мостепан - Систематизація зливових вод з поверхні автомобільних доріг195
І Плікус - Система фінансового моніторингу як інформаційна основа прийняття стратегічних управлінських рішень497
О Г Мельник - Система цілей полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств199
Т В Давидюк - Систематизація наукових досліджень з проблем людського капіталу308
Б М Посмітній - Системи додаткового й аварійного теплопостачання на основі роторно-кавітащйних парогенераторів219
Н В Іщук - Соціальна адаптація православ'я філософський аналіз317
В А Мельман - Системная модель управления строительными проектами278
Н Ткаченко - Системне дослідження середовища функціонування промислового комплексу168
І І Полубоярина - Системний підхід до вивчення музичної обдарованості299
О М Пєтухова - Системний підхід до формування інноваційних структур кластерного типу214
И И Пликус - Системный подход к формированию модели финансового механизма автотранспортного предприятия225
Н П Павлик - Соціальне сирітство як науково-теоретична категорія186
А В Лемешко - Системологические основания тензорного анализа сетей связи610
В О Поколенко, І А Ачкасов - Системотехнічні підходи до формування інвестиційних програм270
Н М Голубєва - Ситуаційний аналіз як основа планування маркетингової діяльності282
С Потапенко - Ситуативно-орієнтуючі функції означених іменників та словосполучень сучасної англійської мови298
Н М Левицька - Склад та соціально-правовий статус викладацького корпусу вищих гуманітарних закладів наддніпрянщини785
О О Кузьменко - Склад, якість та основні напрями використання вугілля старобільського вугленосного району679
Д Поспелов - Складних систем паралельної обробки даних які можна використати для реалізації в задачах комп'ютерного зору269
І Кочан - Складні терміни з постпозиційними компонентами -від -вод -хід -ход у сучасній українській мові386
Ю І Горбачова - Складові інвестиційного клімату і чинники які його формують1825
Н Шульжук - Сленг як нелітературний пласт сучасної української лексики1196
І С Білінська, Л Р Фаюра, І О Мукалов - Скринінгактивності рибофлавінкінази у мікроорганізмів267
В Сасіна - Словообразовательные компаративные структуры в русской поэзии ХХ века403
І Зуляк - Слідча і агентурно-оперативна робота нквс в україні у 1939 р683
О Б Галич - Словотвірні засоби вираження семантичної категорії містичне в готичному романі а радкліф309
Н Д Андрийчук - Снижение загрязнений окружающей среды теплогенерирующими установками323
М Собхи - Современные тенденции мирового рынка туристических услуг194
Н Д Андрийчук, О С Кроль, Т А Шумакова - Снижение сопротивления адсорбционных фильтров вентиляционных систем202
О Виноградская, В Шевченко, Н Виноградская - Совершенствование методов развития персонала в жилищно-коммунальном хозяйстве города181
Ю В Глазунов - Совершенствование конструкций пролетных строений мостов340
В Тюрина, В Прасол - Совершенствование процесса кадрового планирования259
Е В Кирсанова - Совершенствование системы комплексного эколого-экономического учета363
Е Н Кайлюк - Совершенствование системы оплаты труда производственного персонала223
Л Г Бойко - Совершенствование стратегии выбора эффективного инвестиционного решения проекта энергосбережения в строительной отрасли284
В П Решетило - Современное региональное управление соотношение самоорганизации и организации334
Г Симахина , Н Науменко - Современное состояние и перспективы использования аминокислот в фармации и здоровом питании459
П Бойко - Современное состояние и перспективы развития мирового производства спирта232
Н М Шурова - Современное состояние поселений мидий западного и северо-западного шельфа черного моря300
М В Левківський, О В Вознюк - Соціальна відповідальність особистості398
К К Васильев - Современное состояние преподавания истории медицины в высшей школе346
Л В Гапонова - Современные методы защиты трубопроводов, находящихся в эксплуатации газовых и тепловых систем279
А Киданюк - Соціальне становище селян західної україни у 1944-1950 pp566
И В Борзенкова, В В Захаренко, В Д Марковский - Современные подходы в клиникоморфологической диагностике и лечении заболеваний человека232
И И Серобаба - Современные проблемы использования биоресурсов и управления прибрежными зонами азово-черноморья397
С Г Чечельницкий - Современные проблемы обеспечения визуальной комфортности архитектурной среды201
В В Адобовский - Современные процессы высыхания и осолонения лиманов с ограниченным водообменом263
І К Кобякова - Соціолінгвістичні витоки мовотворчої функції388
Г Г Миничева, Е М Руснак - Современные тенденции продукционного процесса в придунайских водоемах и северозападной части черного моря166
И В Эльперин, А П Ладанюк - Современные тенденции развития систем автоматизации227
В А Задорожный - Современные технологии защиты и усиления инженерных коммуникаций213
В Н Кошевая, Н А Емельянова, Л С Салманова - Содержание и физико-химические свойства некоторых некрахмальных полисахаридов ржи230
Н В Поспелова, М В Нехорошев - Содержание каротиноидов в системе взвешенное вещество-мидия mytilus galloprovincialis lmk243
В И Жуков, С В Перепадя, Ю А Винник - Содержание острофазовых белков гаптоглобина и церулоплазмина у больных колоректальным раком217
Н Э Штомпель - Создание инновационных структур (технопарков) как средство обеспечения устойчивого развития г харькова378
В Е Заика - Создание первых в мире морских биостанций и контакты сбс-ин-бюм со средиземноморскими станциями во второй половине 20 века234
Е В Прокопенко - Создание хронолитологической модели породного отвала242
І О Тараба - Соматичний код німецьких фразеологізмів на прикладі соматизму die hand426
умова життя на землі чинник здоров'я і нездоров'я дітей і дорослих - Сонце372
М Пачуськи, О Б Гринишин, А Стипулковський - Солюбілізація води у вуглеводнях дослідження поверхнево-активних речовин у бензинах210
І Є Копко, В М Філь - Соматичне здоров'я та фізична підготовленість студентської молоді у зв'язку з сошоекологічною ситуацією291
Є Наххлік - Сороміцький наратив в енеїді івана котляревського та энеиде миколи осипова430
Н В Долгополова, С В Долгополов, В А Голендер - Состояние вопроса о методах и критериях расчета дорожных одежд272
Ю О Азарова - Текст и текстуальность в текстах ж деррида294
Л В Потапова - Состояние местного иммунитета шейки матки при дисплазии до и после лечения интерферона-альфа-2р326
А В Чеботарева - Состояние шумовой обстановки на современных промышленных предприятиях и предложения по ее снижению170
Л В Дремова - Сохранение исторической застройки центра города -архитектурный аспект обеспечения комфортности среды мегаполиса209
Е А Карлова - Социально-экономический аспект региональной стратифицированности украины209
Н Турская - Социально-экономическое содержание корпоративной собственности211
И С Павлюк - Социальные и управленческие аспекты развития гандбола в украине на современном этапе313
В П Степико - Соціальна модернізація феномен та національні особливості754
Н О Держак, О О Дробіленко - Соціальна відповідальність як один з напрямків розвитку корпоративної культури283
О В Горпинич - Соціальна робота в україні стан та перспективи розвитку391
Л О Шапенко - Соціальний захист громадян як спосіб реалізації функцій права237
У Кленнер - Соціальна структура та матеріальні умови життя в об'єднаній німеччині307
Л М Маевська - Соціальне партнерство у структурі моделі професійної підготовки соціального педагога200
О О Музика - Соціальний статус та афіляція у мотивації творчої активності262
Н П Топішко - Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві255
Автор неизвестен - Соціальний склад та чисельність студентів-гуманітаріїв наддніпрянської україни253
Р Мартинюк - Чи потрібен україні двопалатний парламент364
спеціаліст із соціального виховання - Соціальний педагог213
Н П Топішко - Соціальний захист населення як соціальний чинник поступу суспільства197
Н Т Синкевич - Соціально-архетипове підґрунтя національного хорового мистецтва250
А В Скіць - Соціально-виховна робота з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях1748
Л С Соловій - Соціально-демографічна характеристика контингенту потенційних споживачів житла для бездомних238
Г А Бойко - Способи перекладу англійських політичних реалій936
М Мальська - Соціально-економічний механізм функціонування комплексу сфери послуг у ринкових умовах190
М Бушин, О Яшан - Соціально-культурний аспект окупаційної повсякденності 1941-1944 рр346
К Лук'яненко - Соціальні норма і патологія гіперрелігійності332
Г М Захарчин - Соціально-орієнтований менеджмент об'єктивна необхідність і суть269
О В Безпалько - Соціально-педагогічна діяльність українських громад у xiv-xix століттях518
О А Сидоренко - Соціально-психологічна характеристика феномена депривації1593
Н П Павлик - Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей в умовах загальноосвітньої школи347
Л В Вереіна - Соціально-психологічний тренінг як шлях підвищення рівня згуртованості трудового колективу соціальних працівників1544
А В Сидоренко - Соціально-психологічні особливості професійного стресу у діяльності менеджера1022
Р Мартинюк - Соціально-психологічні передумови реалізації норм основного закону україни208
І М Палько - Соціально-інтерактивний театр життя ґендерний аспект280
В О Третьяченко - Соціально-психологічні підстави життєвих домагань дітей-підлітків із неповної сім'ї сучасне бачення467
О І Відоменко, А А Федун - Соціально-психологічні та економічні аспекти кризи510
І Д Пузько - Спосіб випробовування об'єктів на віброміцність382
В В Третьяченко - Соціально-психологічні чинники підвищення активності професійного самовизначення майбутнього психолога501
Є А Пінчук - Соціально-філософський аспект модернізації системи освіти як становлення інформаційного суспільства382
К Лук'яненко - Соціальні норма і патологія гіперрелігійності підступи до теми287
О В Фертюк - Соціальні основи ефективності державного управління національною економікою217
Н В Іванчук - Соціальні податки у постсоціалістичних країнах єс636
Н В Пильгун - Соціальні права в аспекті становлення соціальної держави457
С А Товщик - Соціалізація в системі категорій і понять соціальної педагогіки1183
В В Маршицька - Соціалізація особистості шляхом застосування екологічних проектів482
Л І Романовська - Соціалізація особистості підлітка в умовах дитячого громадського об'єднання як соціально-педагогічна система347
М В Бєлікова - Соціалізація та життєвий цикл у менонітській родині на півдні україни практика ХІХ ст174
Л В Мороз, І О Пашко - Соціокультурний аспект у вивченні іноземної мови як чинник розвиваючого навчання1157
О В Березовська, О А Левурда - Соціокультурний аспект як складова комунікативної компетенції185
Н Г Панченко - Стратегічне планування і синергетичний ефект202
В В Кириченко - Соціокультурні ресурси рефлексії дискретності життєвих подій260
Л А Гаращук - Соціолект кокні у творах англійських письменників 19-20 ст470
Н Голуб - Соціолінгвістичні передумови навчання риторики майбутніх учителів495
Н Я Креденець - Соціопедагогічна категорія соціальне партнерство в міжнародних документах та дослідженнях371
А Н Кучко, М Л Соколовский, В В Кругляк - Спектр спиновых волн в магнонном кристалле со структурным дефектом479
А Франів, О Бовгира, О Савчин - Спектри термостимульованої люмінесценції наноструктур синтезованих у поруватому кремні186
Я О Довгий, І Є Мороз - Спектри іч-поглинання легованих сріблом монокристалів тетраборату літію223
О Добрянська, Т Врублевська, Г Михалина - Спектрофотометрія іонів осмпо(ту) з еріохром синьо-чорним р у кислому середовищі216
Е В Коноплева, Д Н Гура - Специфика размещения многофункциональных комплексов в структуре крупнейших городов2797
И Ю Ладыко, Л Н Ладыко - Специфика реализации процессно-ориентированного бюджетного управления предприятием205
Шехади Али Хасан - Специфика формирования архитектурно-ландшафтной среды в городах ливана439
Т С Костюк, М Н Поколодная - Шахматный туризм как фактор369
- Специфіка розподілу лишайників донецької області на екологічні групи за типом субстрату -. В Машталер, Г Голик518
О М Гандзюк - Специфіка функціонування віддієслівних утворень у повістях бориса харчука212
В Борисенко - Україна на шляху до переяславської ради 1654 р316
Н Свистун - Специфіка функціонування імен в українських народних піснях з лемківщини494
Г І Сотська - Спецкурс основи художнього конструювання у професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва967
Л Є Пундик - Спеціалізована соціальна служба як умова формування здорового способу життя молоді263
А І Українець, П Л Шиян, С Т Олійнічук - Спиртова галузь україни на шляху до інноваційного розвитку331
С Л Пакулін - Стратегія розвитку економічної бази малих міст372
альтруїстичний у німецькій мові - Сполучуваність і парадигматичні зв'язки прикметників зі значеннями егоїстичний294
Э А Аристархов, Т А Ельников, Ю А Шинский - Способ идентификации фитопланктонных водорослей в пробах воды из водных объектов359
М Л Глебова, Г В Капустин - Способ непосредственного измерения тока в обмотке короткозамкнутого ротора205
А Н Глупак, А А Пугачева - Способ очистки сточных вод с использованием механизма полимеризации217
М В Новікова - Управління реструктуризацією підприємства197
О І Гридасова - Способи вербальної об'єктивації стереотипних ролей чоловіка в англомовному сімейному конфліктному дискурсі284
Автор неизвестен - Способи відображення адекватності фразеологічних одиниць на позначення суб'єктивної оцінки людини801
Л М Пархонюк - Способи номінації особи у драматичних творах лесі українки284
Н М Береговая - Способы получения и использования с-фикоцианина999
В П Семенихина - Способы устройства мансарды в современных условиях358
П Л Шиян - Спосіб масообміну між рідиною та парою в колонних тарілчастих апаратах циклічної ректифікації305
Автор неизвестен - Спосіб очищення природної і доочищення питної води304
Р В Міняйло, В О Сабадуха - Спроба антропологічного насильства мовою жаргону321
С Т Анатоліївна, П А Григорівна, Ф Т Григорівна - Спосіб отримання згущеного молочного продукту з рослинними наповнювачами580
О В Квашук - Сприймання дітьми молодшого шкільного віку телевізійної інформації агресивно-насильницького змісту220
Ю Пастир - Спрямування соціалізації молодшого школяра інноваційна діяльність учителя1756
Л Коваленко - Співвіднесення кітчевого та високого у мистецтві радянського222
О А Лиманецъ - Співпраця армії і церкви як чинник формування духовності в українському287
О М Бажан - Співвідношення термінології та професіоналізмів у фаховому мовленні екологів та мікробіологів1323
Н В Галябарда - Співвідношення теорії і практики у процесі вивчення синтаксису діалогічного мовлення студентами-економістами348
В О Коюда, О І Гамова - Співробітництво громадських організацій та органів місцевого самоврядування м харкова271
Л И Стороженко, А В Семко - Сравнение методик расчета трубобетонных конструкций1031
Т О Нагавичко - Стан та перспективи розвитку плодоовочеконсервної1383
Ю С Погорелое, А Ю Белоножко - Сравнительный анализ моделей организационного поведения405
О Аль-Иббини - Сравнительный анализ налоговых систем иордании и украины196
Л П Павлютина, Н Ф Подплетная - Сравнительный анализ состояния экосистемы сухого лимана238
А Ф Захарчук - Сравнительный анализ социальных воззрений о шпенглера и ф ницше316
В Н Усоский - Сравнительный анализ сущности стоимости и ценности в экономике277
И А Кулик - Средняя длина двоичных биномиальных чисел произвольного диапазона678
Н Я Крижановская, С С Янкович - Средства ландшафтного дизайна в формировании фитосреды зимнего сада298
А В Григорьев - Средства представления моделей количественного макроуровня в интеллектуальных сапр241
Т О Нагавичко - Шляхи покращення стану сировинної бази350
О П Романькова - Средства стимулирования труда на примере хкп горэлектротранс171
А Ф Белоусов, Д А Белоусов - Стабилизатор переменного напряжения с регулируемой вольтодобавкой420
ГЛ Первий - Стабілізація радянського режиму 1945-1953 рр у історичній рефлексії181
Т В Форманюк - Стабилизация плодово-ягодных виноматериалов против коллоидных помутнений417
Н Н Ярошенко - Стадиальное распределение панцирных клещей в липовой балке регионального ландшафтного парка зуевский410
О Мосій, Т Кужда - Сталий розвиток економіки та пріоритетні напрями інноваційної діяльності215
Н І Питецька - Стан вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію за різних типів геометрії лівого шлуночка201
Н Ю Тодорова - Стан контролю рівня володіння англійською мовою в немовних внз україни264
О І Сміян, В А Горбась, П І Січненко - Стан основних показників імунологічного статусу дітей з негоспітальними пневмоніями216
М М Головенко, В Д Губенко - Стан промислової безпеки у харківській облас246
Л І Примачок - Стан сформованості духовної цінності розради у студентів медичного коледжу323
Топішко - Стан і перспективи подальшого розвитку відносин власності на землю в україні278
В Федорак - Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку івано-франківської області214
В Квасниця, В Павлншнн,0 Матковський - Стан та перспективи мінералогічної кристалографії в україні182
Т О Шевчук - Тести на заняттях з української мови у внз690
Ю Г Левченко - Стан і тенденції інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості україни359
Л М Пасієшвілі, Т П Бровко - Стан імунної системи при коморбідності ожиріння та гіпертонічної хвороби193
Ю В Пархоменко - Управління активами і пасивами банку240
Н В Дупак - Стандартизація в галузі освіти як комплексна проблема477
О М Тракало - Становление европейского джаза от начала ХХ века до второй мировой войны404
В Вахонєєв - Становлення грецьких апойкій у районі боспору кіммерійського історіографічний огляд295
О О Коцюбанська - Становлення кондитерської промисловості в києві356
В В Кириченко - Становлення професійної ідентичності творчо обдарованої особистості375
Г Д Хархан - Статеве виховання на початку xx століття історико-педагогічний аналіз190
Автор неизвестен - Становлення та розвиток вищої гуманітарної освіти наддніпрянської україни історіографія проблеми407
наука про відображення динаміки життя населення - Статистика306
О Вознюк - Стереотип как фактор формирования видения другого307
Л М Чернелевський, М В Перетятько, Л М Соломчук - Статистика у галузях харчової промисловості теорія і практика344
Т П Лебедева - Статистические характеристики температурного поля океана в районе срединно-атлантического хребта217
В П Шпачук, А В Коваленко - Статистический анализ геометрических параметров стыков трамвайного пути180
Н Л Кузьмінська, Р М Семенишин - Статистичний аналіз деякої учбової літератури харчової промисловості185
О Д Данилович - Статистичні характеристики семантичної сполучуваності прикметників з іменниками в науковому стилі323
Е Н Медведь - Статус квантитативных единиц в системе современного английского лексикона257
В О Дорда - Статус студентського сленгу та адгерентних груп англомовної ненормативної лексики683
Б Придальний - Створення приводів затиску для швидкохідних токарних автоматів234
Ю М Нідзельська - Стереотипізація євреїв в сучасній англійській мові478
Г Стародубець - Створення та діяльність винищувальних батальйонів у рамках українського повстанського запілля323
О С Галушко - Створення фінансового механізму стимулювання інноваційного розвитку- необхідна умова євроінтеграції україни386
чарівник у драматургії ю федьковича та с воробкевича - Стилізація сюжету п'єси і п котляревського москаль666
Д Ю Усков - Стилістичні особливості реалізації фонових сем та їхнє урахування в перекладі3458
С Ф Соколовська - Стилістичні параметри й емоційно-оціночні характеристики слова561
Д В Бородин - Стимуляция биолюминесценции морских динофлагеллят459
Н М Грегірчак - Стимуляція росту вищих базидіоміцетів роду pleurotus електромагнітним полем428
В Ю Маляревский - Стоимость гудвилла в деятельности предприятия219
Р С Назарян, Н Ю Емельянова - Стоматологические проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей и взрослых477
Ю Ю Леонтьева - Стратегический маркетинг региональной дестинации252
Н Коваль - Страждання юного вертера й в гете та зів'яле листя і я франка специфіка творів та їх взаємозвязки мотиви проблеми ідеї образи467
В В Княжеченко - Стратегическое планирование как фактор успешного реформирования жилищно-коммунального хозяйства259
А Н Котов - Стратегическое планирование формирования капитала акционерного общества187
П М Куликов - Стратегическое управление взаимодействием предприятия с внешней средой в процессе инвестирования216
И Н Коваль - Факторы развития транспортного рынка украины302
В А Бардаков, И Г Буркун, Т Н Колесник - Стратегическое управление системой жизнеобеспечения мегаполиса206
Е В Клочко - Стратегия выхода хозяйственньгх структур украины из теневой экономики236
А С Черноиванова - Стратегия инновационного развития предприятия344
В И Торкатюк, Н П Пан, Чжунь Линь - Стратегия и тактика формирования приоритетного развития национальной экономики на основе инноваций333
А Коноваленко, А Кочубей - Стратегия инновационной деятельности предприятия188
В И Торкатюк, Л С Шевченко, Е В Клочко - Стратегия управления логистикой снабжения строительной фирмы343
Н В Опікунова, С С Лаврова - Стратегічна привабливість підприємства189
С С Тригоб'юк - Стратегічне мислення як основа сучасного стратегічного планування362
В П Фещенко - Стратегічне управління природокористуванням на підприємствах в умовах сталого розвитку464
Б Федишин, І Федишин - Стратегічний розвиток економіки на інноваційній основі283
Л І Федулова - Стратегія технологічного розвитку мікроекономічний підхід484
М Бурак - Стратегічні та тактичні завдання розвитку системи озеленення міст801
В Б Колчакова - Стратегія вибору ринку підприємством у системі міжнародного маркетингу167
Н О Божок - Стрес та альтернативні стратегії його послаблення447
прогресивний підхід до розвитку підприємств харчової промисловості - Стратегія впровадження франчайзингу543
С І Потапенко - Структура англомовних статей в аспекті періодичності публікації часописів новин256
М Л Кузякіна - Структура громадянського виховання учнів середніх шкіл німеччини382
І В Зарубіна - Структура економічного потенціалу підприємства286
І Єресько - Структура експортних операцій підприємств черкаського регіону266
И К Евстигнеева - Структура и динамика макрофитоперифитона и макрофитобентоса заповедника мыс мартьян чёрное море265
П Г Страхів, Ю Я Козак - Структура макромоделі та її вплив на параметричну ідентифікацію параметрів дискретної моделі турбогенератора277
А Тимченко - Структура мотиву до питання теоретичного осмислення265
Е Прокопенко , А Жуков - Структура населения пауков байрачных лесов днепропетровской области334
Л Парубчак, Є Ковальчук - Структура продуктів окиснення акридину217
О П Шевченко - Структура процесу вивчення гуманітарних дисциплін у технічному внз208
И Н Крамарчук - Структура систем ориентированного контроля зданий251
Г І Чирікова - Структура сімейного виховання у сучасній німеччині555
А Лещенко - Структура і функції я-концепції у формуванні релігійної особистості404
О В Мазяр - Структура індивіду альності у роботах і о сікорського484

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22