Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
О С Ісайкова - Втілення конфесійних особливостей християнського віровчення в образі богородиці211
О Плахотнік - Вчитель і вчителька гендерний аналіз однієї професії550
О Г Євсеєва - Вхідний контроль у технічному внз як засіб оцінювання рівня сформованості математичних вмінь634
В И Бессараб - Выбор и обоснование критерия качества при синтезе оптимального управления в дискретно-непрерывных системах322
А П Тарасюк - Выбор рациональных условий резания полимерных композитов обеспечивающих максимальные показатели качества поверхности300
В Н Филоненко, Д Н Цыганков - Выбор типоразмера насоса при рециркуляционном регулировании его производительности283
О І Момот - Відбір службовців у контексті комплексного управління якістю189
Н В Науменко - Відгук офіц опонента про дисертаційну роботу олександрової г м жанрові модифікації малої прози л пахаревського282
О Д Рябченко - Державне регулювання і приватизація235
В А Хім'як - Віддзеркалення курбасівських новацій у процесі створення вистави мазепа312
В М Драганчук - Відображення національної ментальності у сучасній хоровій музиці на основі трансформованої української пісенності535
Д О Батраков - Обчислювальна практика246
Я В Олексів - Відображення необарокової стильової тенденції в баянних партитах українських композиторів430
О М Протиняк - Відповідальність за дифамацію у праві зарубіжних країн та україни248
І А Нагіленко - Гармонія у філософських поглядах миколи кузанського319
Н І Дуравкіна - Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина421
Л М Білоус - Відродження української греко-католицької церкви на рогатинщині в період перебудови 1985-1991 культурно-релігійний аспект821
С В Похилько - Відтворення ефективного природокористування проблеми і суперечності405
О Г Лосієвська, Ю Г Кальна - Відхилення в когнітивній сфері особистості підлітків з девіантною поведінкою387
В М Горбатов - Глобализация производства и рынков сбыта продукции431
О Є Семенів - Військово-історичні чинники прориву оточеної 1-ї танкової армії вермахту на півдні тернопільської області у квітні 1944 р330
І А Харук - Військові програми харківського авіазаводу у 60-80-х рр ХХ ст247
О Шевчук - Геопарки як форма збереження геоспадщини1133
Т Г Лукьянова - Вільні атрибутивні словосполучення як регулятивні настанови234
І І Романенко - Вірифікація методології проектування індустріалізованих будівельних систем229
І В Ділай - Газодинамічний метод визначення діаметра прохідного каналу капіляра356
як одна з форм обслуговування віддалених користувачів - Віртуальна довідка263
Э Б Хоботова, Ю В Здвизова, М И Уханева - Гамма-излучение и эманация радона строительными материалами368
О Т Возняк, М А Мартиняк - Гібридна теплонасосно-сонячна система218
В Злагодух - Гармонійні сімейні взаємостосунки як фактор професійної надійності пілотів цивільної авіації280
Автор неизвестен - Генеза трудо-правового статусу посадових осіб митноїслужби україни233
М Е Лесина - Два случая интегрируемости уравнений кирхгофа526
Е Л Даниленко - Генезис отрицания как позитивная программа развития городских общественно-торговых пространств225
С М Еш - Генезис і сучасна парадигма понять криза та антикризове управління768
Н Терещенко - Геоморфологічна будова поліської частини долини р случ416
В Б Уфимцева - Генератор псевдослучайных чисел на основе p -чисел фибоначчи406
Е С Бондарева - Генератор уравнений параллельной моделирующей среды длятехнологических процессов386
А И Андрюхин - Генерация тестов для моп-структур на переключательном уровне346
А Калько - Географічний аналіз економічної зони та повітряного простору відкритого моря252
В Тригуб - Географічні особливості вмісту фтору в природних водах північно-західного причорномор'я251
С Новак - Герой-вигнанець у повісті володимира бірчака проти закону444
М С Заборин, Л Д Богун - Геодинамика и ее влияние на восстановление гидрогеологических условий в пределах закрытых шахт250
О Пилипович, Л Гілета - Геоекологічне дослідження зони впливу державного підприємства міжнародний аеропорт львів714
М Будз, І Ковальчук - Геолого-геоморфологічна класифікація селевих потоків226
М Микита - Геолого-геоморфологічна характеристика вулканічних гір закарпаття431
М В Жикаляк - Геологічні перспективи розвитку газовидобувної галузі у донецькій області434
А С Долгов, А Л Лорент - Геометрические эффекты в процессе плазменного напыления на поверхности432
Г М Улитин, Л П Мироненко - Геометрический подход к выводу канонических уравнений линий второго порядка226
Л В Дехтярук - Гигантское поглощение звуковой энергии756
Н Козак - Геоморфологічні особливості чоп-мукачівської алювіально-пластової рівнини239
М Назарук - Геопросторова динаміка соціоекосистеми міста львова у ХХ столітті250
Ж В Паскал - Георгій федорович проскура- основоположник національної школи аеродинаміки246
О Барладін, В Остроух - Геоінформаційно-картографічний підхід щодо зонування земель319
О Андронова, Є Баганов - Гетероструктури з квантовими крапками для фотовольтаїчних перетворювачів240
А П Кононенко - Давления и мощности кольцевого водовоздушного потока374
С К Шевчук - Гетеротрофные жгутиконосцы аэротенков очистных сооружений житомира305
А Н Прохоров, В А Анистратенко - Гидродинамика и массообмен на чешуйчатых тарелках371
А В Хоменко, Я А Ляшенко - Гистерезисные явления при плавлении ультратонкой пленки смазки259
Л Н Николаенко - Глобальные ориентиры модернизации государственной инновационной политики украины193
О Мкртчян - Глобальне потепління та його вплив на термічний режим західної україни316
В В Євлаш - Десерти з кисломолочного сиру підвищеної харчової цінності219
Л Н Николенко - Глобальные ориентиры модернизации государственной инновационной политики украины226
О А Дубіцька - Глобалістські та антиглобалістські тенденції у інформаційному суспільстві519
Л В Страшинська - Державне регулювання інвестиційних процесів244
И Л Бермес - Глуховская певческая школа как основа отечественного профессионального вокально-хорового образования в xviii веке1238
Автор неизвестен - Господарсько-виробнича функція трудового права усучасних реаліях266
Д В Бельков - Методы решения творческих задач311
О М Нестеренко - Государственное регулирование занятости и ее структуры в переходной экономике украины1152
О Ю Давидова, А І Усіна - Готельний бізнес як один з найперспективніших напрямків розвитку україни249
Е В Шарлай - Джентрификация промышленных объектов465
И В Федулова - Готовность предприятий к реализации инновационной стратегии826
Г Д Хархан - Готовність до материнства вихованок шкіл-інтернатів для дітей-сиріт662
Д Воронцов, М Коханець, Л Мілкіна - Грабові ліси національного природного парку сколівські бескиди189
А С Армен - Гражданский брак сущность и причины морально-этический аспект451
А П Хавхун - Граматичні я 1 ти суб'єкти в англійському поетичному тексті XVIII XX суб'єкти в плані поетичного означувального212
А І Куденко - Державне регулювання економікою і кредитна система187
С В Баранова, А О Васильева - Графические особенности общения в социальных сетях246
А В Кустов, Е Э Литвин - Графологическая продукция больных в клинике психических расстройств250
О Єргіна - Грунтово-хронологічні дослідження процесу ґрунтоутворення в криму474
М В Губина, В Коваленко - Гуманизация архитектурной среды и малые образования в городах украины717
Н М Салатюк, О Л Лук'янов - Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві556
В В Адеева - Деконструкционная «игра в бисер» пророчествами мишелянотр дама197
Г Іванюк, Н Тарасюк, В Гаськевич - Гумусовий стан еродованих чорноземів опідзолених пасмового побужжя586
П М Якібчук, В В Фурман, С О Вакарчук - Густина станів перехідних та рідкісноземельних металів265
Н І Бережна - Деякі аспекти економічного зростання в україні205
О А Нагурський - Гідродинаміка системи тверде тіло-рідина-газ під час нанесення покрить у зваженому стані240
Ю М Ситник, Н М Осадча - Гідроекологія озерних екосистем україни шацькі озера екологічна токсикологія259
Т В Зданюк - Двофазова підготовка вчителів у фрн217
О В Пчелінцев, В О Пчелінцев - Гідропневматичний амортизатор підвіски транспортного засобу301
А М Романюк - Гістологічні зміни фолікулярного апарату щитоподібної залози в умовах тривалого споживання солей важких металів430
М М Колчагін - Проблеми радіофізики233
Ю М Ситник, О М Арсан, А О Морозова - Гідрохімічні дослідження річок стохід та прип'ять влітку 2000 року238
поч XX ст становлення та діяльність - Дворянські депутатські зібрання на території україни в кін XVIII382
І Карбовник - Електропровідність суперіоніка209
Т Г Івченко - Двохкритеріальна оптимізація режимів різання під час обробки чавунів інструментами з надтвердих матеріалів269
В П Ольшанский - Двухсторонние оценки избыточной температуры при стержневом самонагревании сырья в прямоугольном силосе471
Г Гаврищак - Декоративно ужиткове мистецтво та дизайн у трудовій підготовці учнівської і студентської молоді205
В Е Ходаков, К М Михайлов - Демографический аспект развития системы высшего образования166
Н П Скригун - Державна політика регулювання цін в україні228
Н Палас - Демократія як політична цінність та становлення її в українському суспільстві307
Л Монастирський, М Панасюк - Деполяршаційна спектроскопія легованого поруватого кремнію та його оксидів301
С В Дворкин - Диверсификация и эволюция экономических систем190
А М Куліш - Державна кадрова політика в сфері діяльності правоохоронних органів202
Є А Бельтюков, С С Свірідова - Державна корпоративна власність на сучасному етапі розвитку економіки351
І С Рикованова - Детермінанти логістики постачання інвестиційних товарів227
Т І Рудченко, Т С Носова - Державне регулювання оплати праці в україні в контексті європейського вектору розвитку425
Н К Ющенко, О А Олейніков - Державне регулювання сфери послуг світовий досвід і україна550
Е І Огар - Дитина і зло у сучасному медійному просторі247
І Сидор - Державне регулювання цін на продовольчі товари вітчизняна практика та необхідність її удосконалення220
Т В Нестеренко, Т І Шевченко - Державне стимулювання ресурсозберігаючої діяльності житлово-комунальних підприємств243
О Б Бутнік-Сіверський - Державне інтелектуальне адміністрування на шляху інноваційного підприємництва320
Н М Барановська, О Г Макарчук - Державний переворот павла скоропадського як революційний досвід вирішення аграрного питання248
Н М Барановська - Державний переворот павла скоропадського як революційний досвід вирішення аграрного питання290
І Троян - Державний суверенітет як політологічна категорія сутність характеристики особливості трансформації562
П П Толочко - Київська старовина557
С Ю Шаповалов - Державотворча діяльність центральної ради(березень-грудень 1917 р)348
А М Шибанова, В В Кочубей, О В Суберляк - Дериватографічні дослідження композитів на основі поліестерних смол229
Е Г Евсеева - Деятельностное обучение математике в высшей школе345
О В Шешукова - Деструктивное влияние интернет-пространства на личность современного студента224
И В Антипов, Р В Дегтярь, А С Гребёнкина - Деформации краевой части угольного пласта в очистном забое248
Б К Зеленский - Диверсификация коммунальной инфраструктуры307
Д А Баранов - Деформированный высокопрочный чугун -новый универсальный материал450
О М Бондаренко - Деякі аспекти вдосконалення системи управління бібліотекою230
О С Грицак - Деякі аспекти методики прогнозування зобов'язань підприємства159
А А Баранов, Д А Баранов - Деформированный высокопрочный чугун -перспективный конструкционный материал288
А Ю Бережна, Н І Склярук - Деякі аспекти посилення державного контролю в системі корпоративного управління210
О О Клюєва - Микола данько життя на лезі ножа190
A Є Ачкасов, Т Б Воронкова, B М Охріменко - Деякі аспекти проблеми антикризового управління підприємством269
LA Мельничук - Деякі аспекти проблеми толерантності в сучасних українських змі396
Н Ю Мущинська - Деякі теоретичні аспекти проблеми тішзацгї економіки237
В Дубічинський, Л Васенко - Деякі аспектитермінознавства у процесі навчання української мовиза професійним спрямуванням198
А М Козел - Деякі застосування теорії графів для аналізу міжнародних відносин247
Т Топішко - До питання про природу лізингових відносин166
Ю Гончаренко, Ф Ківва - Деякі моделі впливу сонячних спалахових подій на умови далекого тропосферного поширення радіохвиль180
Н І Андрейчук, І А Мамажанова - Деякі особливості вербалізації концепта доля в українській та англійській мовах313
Н О Телюра - Деякі особливості організації екологічного моніторингу на природних територіях та об'єктах особливої охорони198
Н Клімова - Деякі питання методики оцінки стану забруднення ґрунтів унаслідок нафтогазовидобутку155
Г Дідук Ступ'як - Лінгводидактика408
О О Волинець - Деякі проблеми класифікації зобов'язань підприємств ресторанного господарства266
Т Видайчук - Деякі фонетико-орфографічні особливості простої мови на матеріалі пам'яток релігійного та ділового письма XVI-XVIII ст261
І Ю Сєрікова - Математичний аналіз1143
С Г Дмитрук - Джерела та якість економічної інформації в механізмі оцінки господарської діяльності підприємства238
Л М Черноватый - Джерела труднощів при вживанні структур passe compose майбутніми філологами що вивчають французьку мову як другу іноземну542
Л В Руденко, В П Чистякова - Джерела формування інвестиційних ресурсів у практиці українських підприємств447
С Б Гордиенко, В В Домарев - Диагностика отказов в инфокоммуникационных сетях217
М В Федотова, В В Паслён - Диаграммы направленности специальной формы619
В В Гранкина - Диагностика теплотехнических систем на повреждения солевыми отложениями312
Ю А Ясинский, Н Е Ходин - Диагностика технического состояния корпусной изоляции высоковоль тных электродвига телей179
Н В Азарова - Дифференциальные уравнения и ряды281
Н Ю Гичева - Диагностика экономической безопасности как составляющая антикризисного управления предприятием367
К А Дядюра, В В Нагорный - Диагностирование технического состояния скважинного оборудования227
О И Семина - Динамическая модель управления дефектом191
Автор неизвестен - Диалектика справедливости и силы в социальном бытии человека158
В М Лозюк - Диверсифікація товарної пропозиції торгового підприємства491
В Є Берека - Дидактика неперервної педагогічної освіти як системна технологія209
Т І Мантула - Дидактична двовекторність організації роботи з дітьми в аспекті розвитку їх обдарувань261
6 класах зонз - Дидактичні ігри на уроках етики в 51573
О А Ромахова - Динамизм и статичность системы администрирования на предприятии263
А Л Корепапов - Динамика психомоторной реакции у юношей с разным уровнем соматического здоровья222
Прядко Св, В А Хворост - Динамика роторов машин при сейсмическом ударе249
С А Швачко - Динамическая структура сущего потенциальный и актуальный аспекты245
С А Наконечная - Динамика содержания ионов натрия и калия в крови и органах животных в условиях стрессорного воздействия ксенобиотиков223
С Л Миранцов, В С Гузенко, Л М Миранцов - Динамический расчет сборного инструмента для тяжелых станков в процессе резания243
И А Кулик - Динамическое адресно-векторное сжатие двоичных последовательностей292
Автор неизвестен - Динаміка випуску інноваційної продукції підприємствами хлібопекарської галузі345
І Г Іваник - Динамічний розрахунок перехресно-ребристих систем324
М М Каплін, О О Калінінська, В М Бутенко - Динаміка виявлення віл-інфікованих вагітних жінок та передачі інфекції новонародженим дітям214
Н В Шумінська - Динаміка зміни чисельності особового складу галицької армії під час україно-польської війни244
В Ф Нефедченко - Динаміка магнітного моменту наночастинки в осцилювальному магнітному полі366
С В Павличева, О І Сміянова - Динаміка показників здоров'я населення сумської області за останнє десятиліття180
І В Федулова - Еволюція моделей інноваційного процесу441
В М Кошова - Динаміка фізіологічних показників різних рас пивних дріжджів в процесі головного бродіння391
М Р Більський - Динаміка і стійкість стиснуто-зігнутих стрижнів підсилених з попереднім напруженням363
О Д Рихліцька - Екологічна етика проблема цінностей388
О В Олійник - Динамічні властивості компенсованої мережі215
О Шпілінська, Ю Вірченко - Динамічні системи фрагментації та стохастична геометрія фрактально неупорядкованих середовищ241
Е В Горина - Дискурс праймериз в американской и славянской лингвокультурах195
Н Д Ткаченко - Дискурсивні функції прийменникових словосполучень261
О С Христенко - Дискурсні сфери функціонування німецького молодіжного сленгу409
Н Нікуліна - Дискусії щодо терміна «номен» в українському та зарубіжному мовознавстві381
Е С Денисова - Дисперсия координат локализации частиц в случайном пилообразном потенциале329
В Г Абрамишвили - Дисперсия естественной оптической активности224
И П Липко - Дистрибуция предикативной пары личное местоимение+глагол в разных сферах общения273
Н Богуславська, Є Венгер - Дисперсійна залежність та просторова структура поля сингулярних поверхневих поляритонів263
Н Дудар - Дитяча рецепція світу у прозовому дискурсі миколи вінграновського658
В Колодій - До гідрогеології і гідрогеохемії львова й околиць232
А П Волченко - Диференціальні та інтегральні рівняння і варіаційне числення229
Н В Фігун - Диференціація аналітичних інструментів в управлінні запасами замінних частин до машин і обладнання275
Н М Голуб - До питання антикризового управління доходами218
Р А Москаленко, А М Романюк, Г Ю Будко - Диференціація паренхіми щитоподібної залози в умовах впливу модельованого мікроелементозу202
А С Сисоєв - Дифракційне випромінювання електронного потоку з змінною амплітудою густини струму347
А В Безуглий - Дифракція світла на нескінченій двовимірній гратці атомів284
Н М Чуприна - Дифференциация категорий интертекстуальности и интертекста281
С В Леонова - Дихотомія міграційних процесів у розвитку людського потенціалу україни397
Автор неизвестен - Для того щоб робота підприємства була ритмічною та продуктивною445
С Бакаєва - До вивчення фауни крейдових відкладів волино-поділля черевоногі молюски214
І Д Дужий, С О Голубничий, Н І Глазунова - До етіології спонтанного пневмотораксу164
Автор неизвестен - До питання визначення основних напрямків на шляху до ефективноїорганізації праці у судах200
В Е Лук'янченкова - До питання доцільності інвестування в запаси на підприємствах будівельних матеріалів247
Автор неизвестен - Лінгвокраїнознавство258
першої половини хх ст - До питання зародження нового етапу духовної пісні в галичині кінця хіх497
А Раті - До питання відтворення жанру теоретичний аспект415
А Л Попов - До питання про впровадження систем автоматичного регулювання233
І А Давидова, О В Брежнєва-єрмоленко - До питання про генезис теорії інтелектуальногокапіталу429
B П Кравець, C А Сміян, Т М Грінкевич - До питання про гостру жирову дистрофію печінки вагітних233
С О Швачко - До питання про лакунарність у мові та мовленні315
С Б Тимофієва, Ю Г Ільяшенко - До питання про ефективність землекористування в умовах сучасного міста180
І І Ананян, С Г Кузнецов - До питання про правове визначення деяких проблем містобудівної діяльності237
В Найдан, О Фесак - Діазореакції з вініловими етерами313
О М Соломка - До питання про роль держави в системі соціальногозахисту населення205
Д В Миколенко - До питання про соціальну опору народно-ліберальної партіїболгарії (1887-1894 рр )451
О С Корепанов - До питання про становлення поняття економічної кон'юнктури278
С Б Тимофієва, І А Островський - До питання про фінансову інфраструктуру та вплив на її розвиток інститутів конкуренції й управління216
А М Митко - До питання про інформаційну складову демократичного транзиту196
Г Г Фесенко, М В Яцюк, Л М Жванко - Етика та естетика835
Г О Кундєєва - До питання соціального захисту населення україни429
Я Костецька, Ю Пішко - До питання точності довжин векторів отриманих за результатами відносних gps-спостережень двочастотними приймачами225
М І Арич - Економічні результати діяльності підприємств448
Т Б Кашшченко - До питання формування організаційно-економічного механізму управління природокористуванням349
В П Поліщук, О О Загоруй - До питання щодо паркування автомобілів259
Д О Лазаренко - До проблем формування облікової політики216
В О Пасічний, Р В Швець - До побудови системи внутрівиробничих економічних відносин на підприємстві186
Д Турченко, Б Андрушків, О Погайдак - До проблем розвитку малого підприємництва або вчитися на своїх і чужих помилках179
Автор неизвестен - Математика і механіка400
В О Лаптева - До проблеми безпечності підприємств харчової промисловості україни219
Ю Л Винников, А В Яковлєв, В С Яковлєв - До проблеми визначення несучої здатності паль із застосуванням пенетрації207
В А Рябчій - Допустима зміна конфігурації земельної ділянки553
Г О Мірошниченко - До проблеми деформалвації державних інститутів на пострадянському просторі182
О Ю Рак - До проблеми дієвості сучасних засобів масової комунікації в україні202
С Баранова - До історії питання про квантитативність та кваліта тивність378
І П Ярощук - До проблеми композитивної семантики англійських антрополексем-новотворів196
А Я Нагірняк - До історії створення та діяльності січових організацій у галичині331
І Фаріон - До історії термінів роский россійский та словенороский язик306
А Атачаненко - До історії української історичної науки в діаспорі лист олександра оглоьлинадо люьомира винара183
І Богдановський - Добродійна діяльність нетрадиційних релігійних рухів як форма їхньої соціальної активності234
З І Шевцова - Козацьке таромське294
Л Стеренко - Довготермінові зобов'язання сутність проблеми оцінки та обліку408
О М Назарук - Довіра як передумова формування позитивного соціального досвіду особистості330
Автор неизвестен - Додаток 3 до правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році257
И А Лебедева, Д Гуржий - Доказательство числовых неравенств с помощью классичкских неравенств360
А Б Бутник-Сиверский - Доминанта специального экономического исследования220
Р Головчак - Домішкове поглинання в халькогенідних стеклах системи as-ge-s251
Э В Павлыш, Е Ю Юрченко - Донецька область в рейтинговій оцінці інноваційного потенціалу регіонів україни385
Д Кайнц, О Грабар, А Горват - Доменна структура кристалів сегнетоелектриків-напівпровідників265
В Мартинюк - Домінанти інвестиційної активності в україні261
Д О Богатырь, Э Н Немцев - Допустимая высота всасывания насоса кавитанионные явления471
О В Кравець - Досвід діагностики та лікування флегмон шиї267
Г В Запорожець - Досвід реструктуризації підприємств житлово-комунального господарства186
Л Н Приступа - Досвід застосування спарфлоксацину у лікуванні інфекційних загострень хронічного обструктивного захворювання легень219
Н О Ткаченко - Досвід створення відкритого електронного архіву в донецькому національному технічному університеті250
Автор неизвестен - Дослідження антимікробної дії нового вітчизняного антисептика нобак на мікрофлору дифузійного соку327
С Матко, а Манк - Дослідження адсорбції колоїдних речовин яблучного соку палигорськітом186
І Карівець - Елементи повсякдення тіло час інші355
С Матко, В Манк - Дослідження адсорбції пектинових речовин яблучного соку природними мінералами506
Д М Рославцев - Дослідження аспектів використання аутсорсингу в логістиці на стратегічному і тактичному рівнях роботи підприємств271
О А Лисенко - Дослідження аспектів впровадження процесно-орієнтованого підходу до планування та управління діяльністю підприємств395
П В Сергєєв - Дослідження брикетування антрацитових штибів247
А О Ларін - Дослідження коливань танкових дизелів сімейства тд186
В М Пасічний, Ю А Ястреба - Дослідження біологічної цінності порошкопобідного напівфабрикату з грибів глива звичайна251
А Т Хазієва - Дослідження видів перестрахування та розробка системи оптимального перестрахового захисту портфеля страхової компанії253
В М Жартовський, Ю В Цапко, О Г Барило - Дослідження вогнебіозахисту тканин та паперу203
Т М Артюх - Дослідження впливу легуючої компоненти білого золота на якість та безпечність особистих прикрас712
О В Харчишина - Діагностика організаційної культури підприємств1285
П Ю Дещинський, Б М Стрихалюк, М В Кайдан - Дослідження впливу перевантаження мережі на живучість пірингової системи204
О П Тимошенко - Дослідження впливу різних рухових режимів на опорно-руховий апарат щурів184
О В Димченко, В М Тюріна - Економіка підприємства517
Л С Старикович, М О Старикович, О Н Речицький - Дослідження впливуспірокарбонута похідних піролопіримідиндіонів на леикозні клітини233
І В Федулова - Дослідження готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії522
В В Луць - Науковий вісник право279
Н В Головацька - Дослідження експлуатаційних властивостей крохмальних клеїв250
Л Р Коваленко, О І Коваленко - Дослідження електрофізичного впливу обробки поливної води і розчинів на ріст та розвиток рослин222
С З Весперіс - Закордонний досвід управління якістю300
К О Великих - Дослідження енергозбереження в житлово-комунальному господарстві як складова частина системи життєзабезпечення міста244
І М Назарович - Дослідження ефективності сигнальної рандомізації при передаванні цифрових даних401
К С Тарасова, Ю В Манжос - Дослідження залежності працездатності вибухових речовин від енергетичних показників вибухового перетворення293
С С Була, Т В Стойко - Дослідження залишкової міцності залізобетонних елементів при дії місцевого нагрівання165
І А Віковим - Дослідження коливальних процесів у підвісних вантажотримких конвеєрах425
О В Грабовська, Н І Сабадаш - Дослідження комплексної дії зцукрюючих ферментних препаратів на вуглеводний склад мальтозних сиропів160
О В Харчишина - Організаційна культура775
В Д Погребенник - Дослідження компонентного складу природних мінералів для водяних фільтрів213
В В Петрова, Л В Щербина - Дослідження конкурентоспроможності підприємств санаторно-курортного типу в харківському регіоні466
Ю І Жигло, В Е Абракітов - Охорона праці595
М Яцишин, Ю Гринда, Н Пандяк - Дослідження кінетики хімічного синтезу поліанглшу у водному та водно спиртових розчинах264
І В Федулова - Дослідження методик оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств645
С О Швачко - Мовчання як силенціальний ефект548
Р В Кочан - Дослідження методичної похибки під час визначення нелінійності аналого-цифрових перетворювачів347
В Д Бондар - Дослідження мотивації діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування у науковій літературі1076
Ю Ю Виставна, Ю І Вергелес - Дослідження мікрозабруднювачів у руди з використанням пасивних методів відбору проб води188
А В Марченко, В Петренко - Дослідження напрямного апарату відцентрового насосу в рамках блочно-модульного проектування154
Є Походило, О Антонюк - Дослідження об'єктів кваліметрії неелектричної природияк двополюсників213
П Нощенко, Б Михалічко - Дослідження окисної депдроконденсації нропарг1ламіну методом рентгеноструктурного аналізу217
С О Швачко - Омовлення неточної кількості432
Ю Зінько - Дослідження охорона та використання геоморфологічної спадщини на великопросторових заповідних територіях західної україни415
І Дроник - Дослідження періодичних коливних процесів шляхом розкладів атев-функцій у числові ряди тейлора та фур'є249
О О Кутас - Дослідження питань виробництва яловичини на підприємствах сировинних зон та переробки224
Автор неизвестен - Дослідження питань вирівнювання маркетингу і продаж при плануванні маркетингу240
Г М Котенок - Діагностика фінансового стану підприємства1420
З О Знак, Н М Гнатишин - Дослідження процесу очищення стоків ват карпатнафтохім розчинами натрію гіпохлориту потенціометричним методом254
З О Знак, Л В Савчук, Р В Мних - Дослідження процесу очищення стічних вод м'ясопереробного підприємства875
V A Карпович, I V Лагода - Дослідження процесу розрідження пшеничної суспензії246
Л В Щербина - Дослідження процесу становлення поняття кон'юнктура421
О Андронова, А Мороз - Дослідження процесів вирощування епітаксійних шарів193
О С Гордієнко, Н В Гарбуз - Дослідження процесів енергоспоживання комунальним підприємством „краматорське тту163
Є А Івченко - Дослідження підходів щодо визначення сутності маркетингової стратегії підприємства466
В К Присяжнюка - Науковий вісник управління244
В Грабовський, О Дзендзелюк - Дослідження радіологічного стану довкілля в західному регіоні україни262
О Бойко, О Литвинов - Дослідження резонансів насиченої флуоресценції he-ne лазерах з внутрішньорезонаторною поглинальноюкоміркою175
Д В Неклюдов - Дослідження реактивної потужності трифазних тиристорних електроприводів постійного струму197
І В Федулова - Дослідження результативності інноваційної діяльності за допомогою економетричного моделювання249
Е Б Ніколаєв - Промислова вентиляція1001
О В Грабовська, Є І Ковалевська, О С Парняков - Дослідження реологічних характеристик клейстерів окисненого крохмалю261
Л Ю Сагер - Дослідження ролі та значення комунікацій на підприємстві514
О В Харчишина - Дослідження сутності категорії організаційна культура639
Н Панасюк - Дослідження ролі інтенсивних освітніх технологій у навчально-виховному процесі398
Т Т Носенко - Дослідження складу та антиоксидантних властивостей соєвих ізофлавонів216
В Г Дроков, Т Т Носенко - Дослідження хімічного складу харчових фосфатів216
P M Гуменюк - Дослідження спектральних характеристик гармонійного сигналу довільної тривалості198
Є Кривошей, О Максименко - Дослідження спектрів фотолюмінесценції низькорозмірних подвійних гетероструктур178
М І Шут - Експертні системи та навчальний процес222
С В Великохатько - Дослідження специфіки корпоративної влади як напрям формування протикорупційного економічного порядку216
В І Боженко - Дослідження способів різницевої обробки зображень у тепловізійній камері на основі піровідикона214
Л В Капінус - Дослідження ставлення споживачів до товару за допомогою інтеграційних моделей566
Й Опейда, Ю Літвінов - Дослідження стабільності n-гідроксифталіміду в умовах реакції окиснення471
показник рівня життя населення - Доходи домогосподарств278
М Микийчук - Дослідження структур активних імітаторів опору як основипромислових калібраторів214
Т Т Носенко, А О Олексенко - Дослідження ступеню окиснення соняшникової олії під час рафінації264
П П Сохан - Діяльність українських бібліотек у середовищі www274
основа процесу розроблення прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень - Дослідження сутності проблеми206
Ю О Одінаєва, Л В Щербина - Дослідження сучасного стану та проблем рекреаційного комплексу кримського регіону231
І В Федулова - Дослідження сучасного стану та тенденцій результативності інноваційного розвитку харчової промисловості219
І В Федулова - Дослідження сучасного стану та тенденцій інноваційної активності підприємств харчової промисловості україни219
О Шевчук, Д Кричевська, Г Карпишин - Дослідження та перспективи екотуристичного використання печери княгиня189
Н М Луцька - Дослідження та синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексівнеперервного типу585
О С Грибанова - Дослідження та шляхи нормалізації шумового режиму в машинних залах компресорних станцій165
Т Г Івченко - Дослідження теплового стану ріжучого інструменту в умовах нестаціонарного різання270
О Б Деменчук - Загрози приватності в мережі інтернет358
В М Пасічний - Дослідження технологічних характеристик мясних фаршів в процесі посолу283
О Д Гудович, Ю В Цапко, К І Соколенко - Дослідження токсичності продуктів горіння вогнезахищеної деревини331
Ю М Гусєва - Еволюція концепції стратегічного управління379
Н Ю Шраменко - Дослідження умов функціонування транзитної та термінальної систем доставки вантажів527
Є І Ковалевська, Л С Воловик, І М Максимова - Дослідження фізико хімічних властивостей меду різного походження419
В Г Таранов, О О Набока - Наукові дослідження188
М Ковальчук, М Гірняк - Дослідження фізичних умов формування фраунгоферових ліній у сонячній фотосфері220
В Карп'як, М Ганущак - Дослідження циклізації аліл-1 23-дибромо-2-метилпроп1лзаміщених тіокарбамідів306
Н Г Бойко - Закон распределения вероятностей усилия197
С Матко - Дослідження і обгрунтування закономірностей осідання завислих частинок після оброблення купажу палигорськітом277
В М Кошова - Дослідження і підбір натуральних інгрідієнтів для приготування безалкогольних напоїв226
І В Качан - Операційний менеджмент732
Г Л Звягінцев - Дослідження і розробка технології комплексного використання вторинних сульфат-іоновмісних ресурсів україни240
І В Федулова - Дослідження інноваційної активності промислового підприємства345
Є С Сєдишев - Залізобетонні та кам'яні конструкції520
Л Чорноус - Дослідження інструментів впливу на споживачів в маркетингу165
І Ю Зайцева - Дослідження інструментів недружнього поглинання в україні209
М Рутинський - Дослідницький потенціал використання теорії ієрархії потреб а маслоу449
К С Мащенко - Доходи бюджетних установ освіти проблеми реформування і фінансування1164
Л В Капінус - Доцільність впровадження клієнтоцентризму на підприємстві338
Ю Ю Полякова - Драма н м минского осада тульчина проблема национального выбора189
И С Родичева - Древнекитайская модель «целостного человека» в философиикун-цзы499
Л С Ванюга - Друга світова війна та український драматичний театр ім івана франка в тернополі269
О А Лиманець - Духовний стан збройних сил україни проблеми та шляхи вирішення264
О М Березовський - Друковані періодичні органи українських партій наддніпрянщини 1905-1914 рр у вітчизняній історіографії642
В С Моргунюк - Думки про невмотивованість українського терміна поняття на познаку одиниці223
Н Б Голуб - Етапи формування риторичного ідеалу1464
Н А Бреславец - Духовно-нравственная компетентность в контексте современной образовательной парадигмы876
О Г Колінько - Духовно-творча складова людської діяльності як головна засада-чинник сучасного господарського розвитку304
Т П Ярмолюк - Пояснювальна записка180
приклад конфесійної толерантності - Душпастирство єпископа к -к цецішовського240
О В Піхтарь, В Я Жарков - Діагностика компактних люмінесцентних ламп спрямована для наступного ремонту297
Н Ю Лега - Діагностика соціального простору сучасного міста168
Н О Поліщук, Р Д Сименко - Діагностика санаційних процесів на вугільних шахтах україни в сучасних умовах386
Л Мін - Діагностика соціально-економічного розвитку регіону як елемент механізму державного управління201
Т Землякова - Жіноча журналістика тріумф у часі240
М Г Копопепко - Діагностика та лікування потерпілих із закритими ізольованими та поєднаними пошкодженнями живота719
Т С Панфілова, Е М Жук - Діагностика фінансового стану підприємств478
економічні засади впровадження екологічного аудиту - Еколого282
В Д Шищук - Діагностико-лікувальна тактика при переломах стегна у постраждалих з політравмою278
І Салук - Діагностична комп'ютерна програма здоров'я визначення рівня фізичного здоров'я175
Г І Рибнікова - Економічна політика за правилами інституціональний аспект248
Н Коваленко - Діалектизми у складі фразеологічних одиниць (на матеріалі подільських і лемківських говірок)985
О М Довбня - Діалог влади та суспільства як необхідна умова демократичного реформування української держави251
Ю І Жигло, І О Мікуліна - Охорона праці293
І В Могдальова - Діалог культур як засіб вирішення проблеми деструктивної маргінальності443
О Г Євсеєва - Діяльнісна технологія розробки методичного посібника з вищої математики399
Ю В Дяченко - Еволюція концепції інтелектуального капіталудосягнення й виклики320
Т І Плазова - Діяльність департаменту політичної інформації уряду унр в еміграції у 1921 р263
О В Рудик - Діяльність органів міського самоврядування в галузі медичного обслуговування населення у 1870-1917 рр200
C O Швачко - Епідигматичний модус англійських числівників232
Н О Костюк - Діяльність регентів у царині богослужбово-музичної культури україни початку ХХ століття366
А В Дубодєлова, О В Юринець - Еволюція концепцій маркетингу на вітчизнянихпідприємствах235
Т Л Мостенська - Економічна криза причини, особливості, наслідки188
Д В Миколенко - Еволюція національного консерватизму в оцінці болгарської повоєнноїісторіографії380
С С Ткачова - Еволюція процесного підходу до операційної та управлінської діяльності підприємств317
К І Орел - Епістолярій як вияв ідіостилю валерія марченка150
А Синиця - Еволюція уявлень про психофізичну проблему в аналітичній філософії свідомості433
С О Скібіна - Еволюція факторних доходів з погляду постіндуст-ріальних тенденцій сучасності235
І О Караченцева, Л М Кметик - Економічна сутність поняття «логістика»219
П Черномаз - Еврорегион слобожанщина и перспективы украинско-российского трансграничного сотрудничества313
Л П Мироненко, А И Бабенко - Единственность разложения рациональной дроби на сумму простейших дробей393
В И Рыбаченко - Инверсионный межфазный катализ214
И К Шаша - Единые теоретические подходы к оценке безопасности транспортных средств211
Г М Щитинська - Діяльність авіаційної спілки львівської політехніки у період 1909-1939 рр260
Я Івах - Еколого-географічна оцінка природних умов і ресурсів львівської області499
С В Тарасенко - Еколого-економічні засади регіонального розвитку на основі формування нематеріальних активів407
Ф В Стольберг - Еколого-економічні основи водокористування на урбанізованих територіях524
Л П Гринаш - Етимологія понять капітал та капіталізація408
С М Фролов, О О Білопільська - Еколого-економічні проблеми державного управління поводження з твердими побутовими відходами334
І М Окландер - Екологооріентовний маркетинг науково-технологічної продукції та науково-технологічний розвиток214
Р А Сербіна - Екологізація землекористування на меліорованих землях як страховий фонд продовольчої безпеки424
Г О Сімахана, О А Штанько - Екологінчі та медико біологічні аспекти отримання сублімованих вуглеводомістких продуктів208
О Л Дарієнко, О Ю Руднєва, Н О Селезньова - Екологічна оцінка діяльності підприємств теплоенергетичної галузі360
О Чурсінова - Екологічна проблематика в контексті сучасної української філософії техніки319
О В Білан - Застосування брендингу переваги і недоліки673
Н А Левченко, Н Є Василевська - Екологічний облік і аудит проблеми становлення та розвитку в україні272
П М Рубанов, Ю Г Шишова - Екологічний чинник трансформації ринкових механізмів аналіз структури капіталу підприємства382
Автор неизвестен - Пленарне засідання152
О Колтун - Екологічні напрями у географії проблеми відповідності назв змістові267
О В Грабар, О Г Сірик, О В Фаткуліна - Екологічні проблеми водопостачання донбасу249
Л Г Левіт - Економетричне моделювання введення в експлуатацію житлових будинків244
Ю С Дорофєєва - Економіка знань як інституційне середовище розвитку інтелектуального капіталу321
О М Назаренко, Д В Фільченко - Економіко-математична модель комерційної діяльності312
А В Дмитренко - Економіко-правове регулювання спільної діяльності в україні308
В І Карсекін, О Г Розметова - Економіко-правові аспекти інвестиційної привабливості україни237
О Бутнік-Сіверський - Економіко-правові проблеми забезпечення оцінки майнових прав інтелектуальної власності224
Н К Ющенко - Зовнішньоекономічна політика держави1299
О Т Возняк, О С Дацько, С П Шаповал - Економічна доцільність використання дискретної орієнтації цілорічних геліосистем218
В В Войцеховська - Економічна оцінка інноваційних змін основних засобів підприємства216
И А Кулик - К вопросу о сложении биномиальных чисел445
О М Череватенко - Економічна сутність державно-приватного співробітництва536
Ю М Гусєва - Економічна сутність прибутку підприємства і його роль у ринкових умовах господарювання965
О М Головінов - Економічне зростання роль держави в ринкових умовах325
М Фалінська - Економічна сутність та аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів352
О В Прокопенко, Л Б Криворучко - Економічна суть контролінгу його місце в системі управління підприємством426
С О Швачко - Засоби позначення силенціального ефекту284
С В Павлова, Л В Шостак - Економічна інформація як основна складова корпоративного управління424
А О Крамаренко - Економічне зростання та циклічність економічногорозвитку349
Ю В Банах - Економічний аналіз і оцінка проектів інноваційної реструктуризації168
П М Рубанов, О М Грамма - Економічне стимулювання раціонального використання питної води в системі сталого розвитку міста516
М М Петрушенко - Економічний зміст поняття екологічний конфлікт445
В О Кулеша - Економічні основи заощаджень домашніх господарств436
О М Максимович, П М Купчак - Економічний механізм управління природокористуванням в агропромисловому комплексі246
Н Т Мала, О В Грабельська - Економічний розвиток підприємства планування та моделювання383
С П Дунда - Знання як стратегічний ресурс організації178
Є В Лапін - Економічний потенціал підприємств промисловості формування оцінка управління347
О І Бурлай - Економічні аспекти перспектив реалізації рішення щодо формування мережі біогазових станцій190
О Мокренко - Екстеріоризація силенціального ефекту природи226
Є М Гелеверя - Економічні основи функціонування житлових підприємств в умовах розвитку конкурентного середовища473
Б Г Шелегела - Економічні особливості управління проектуванням житлової забудови міст188
Н И Яблучанский - Инфекции и соматические заболевания188
О Ю Фірстова - Економічні плани як засіб збільшення інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств252
Л В Страшинська - Економічні проблеми підвищення якості харчових продуктів526
Б Котур - Електричні властивості тернарних сполук у системах193
О В Харчишина - Економічні та організаційно-культурні чинники розвитку галузі харчової промисловості україни270
С М Качан - Економічні чинники стимулювання залучення заощаджень населення у банківську систему в умовах доларизації економіки358
В Б Будниченко, С В Бачинський - Експериментальне визначення ухилу, на якому допускається експлуатація тролейбуса215
О П Носко, Ю О Бохонкова - Експериментальне дослідження соціально-психологічних особливостей родинного виховання підлітків432
Г В Капустін, В Б Фінкельштейн, Я Б Форкун - Експериментальні дослідження асинхронних двигунів у режимі короткого замикання192
Т А Гурей - Експериментальні дослідження впливу режимів фрикційної обробки на складові сили тертя у зоні контакту інструмент-деталь224
Л І Стороженко, В Ф Пенц, Л М Стовба - Експериментальні дослідження згинальних трубобетонних елементів квадратного перерізу214
І І Кархут - Експериментальні дослідження міцності тришарових енергоефективних панелей перекриття201
О Заболотній - Експертна оцінка домінантних детермінант формування дидактичної компетентності майбутніх викладачів аграрників343
Т М Артюх - Експертна оцінка предметів декоративно-прикладного мистецтва що мають історико-культурнузначущість183
перспективна сировина для хлібопечення - Екструдовані висівки225
М Г Десик, В І Теличкун, В М Таран - Екструдування дріжджового тіста в неізотермічнихумовах403
М М Колчагін - Електродинамічне моделювання у практичних задачах381
Г А Циганкова - Електромагнітна модель електродинамічного гальма із зубцево-пазовою конфігурацією зазору індуктора292
Д Г Легеза - Електронна комерція сільськогосподарської продукції329
В А Піддубний - Енергетичні впливи явищ коалісценсії газової фази429
Г Чередніченко, О Ковальчук - Електронний словник та його особливості у сучасній лексикографії1782
І А Кулик, В Б Чередниченко - Електронний цифровий підпис -міжнародні та національні правові аспекти253
О Д Рябченко - Енергетика в контексті альтернатив розвитку290
О Г Шин - Електропривід гоніофотометричної установки для фотометричних вимірювань напівпровідникових джерел світла212
І Демидчук, Я Ковалишин - Електрохімічне відновлення пероксиду водню на модифікованих графітових електродах245
О В Гук - Елементи системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств350
О В П'янкова - Елементи та етапи реалізації організаційно-економічного механізму управління брендом349
Г С Мазоха - Епістолярна спадщина і парадигми наукового дослідження346
О Біленька - Еліпсометрична діагностика якості полірованих поверхонь кристалів у разі лазерного опромінення238
І Шахновська - Емотивні висловлення як основний засіб реалізаціїкомунікативної тактики образи268
О Спічак - Естетика хронотопа в сонетах шекспіра286
І М Фуштей, Б М Голдовський, Є В Сідь - Ендотеліальна дисфункція у хворих на персистувальну форму фібриляції передсердь256
А В Маляр - Енергетичні параметри електроприводу штангової нафтовидобувної установки327
І В Федулова - Класифікація інноваційних стратегій502
I M Миколів, О Ю Шевченко, В А Піддубний - Енергетичні потоки в харчових технологіях і їх складові285
І М Миколів, А І Соколенко - Енергетичні трансформації матеріальних потоків увиробництві солодів225
В І Анін - Ефективність капітальних вкладень та інвестицій358
О В Акіншина, Л І Третякова О М Антонен - Енергоаудит у системі енергоменеджменту підприємства252
В М Желих - Енергоефективні технології опалення сільськогосподарських приміщень195
В Гаськевич - Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів пасмового побужжя388
В В Струнін - Енергозабезпечення діяльності підприємств харчової промисловості371
В М Філоненко - Енергозбереження для цукрових заводів з низькими параметрами пари в тец375
О В Пастовенський - Етапи запровадження загальної середньої освіти на житомирщині729
В А Маляренко - Енергозбереження як діючий важіль реформування житлово-комунального господарства465
Е І Карпушин - Енергозберігаюче керування рухомою одиницею міського електротранспорту на простому перегоні326
И Б Андренко - Классификация делового туризма917
В Х Далека, О В Донець, М І Шпіка - Енергозберігаючий тяговий електропривод міського електротранспорту266
М М Рудик - Ескізи до огляду української інструментальної музики останньої третини ХХ ст цикли п'єс сонати343
А Р Малова - Кредитна кооперація в умовах кризи196
О А Лисенко - Етапи впровадження сучасних автоматизованих систем управління бізнес-процесами на провідних вітчизняних підприємствах963
Р С Косцик - Етапи процесу комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств298
О В Акіншина, Л І Третьякова - Етапи способи та інструменти податкового планування на підприємстві741
Автор неизвестен - Етномовний аспект у працях о потебні та в вернадського180

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22