Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
О Рудакевич - Етнополітичні орієнтації сучасних українських партій386
В І Орел - Ефект від використання гідродинамічно активних додатків під час транспортування рідин у трубопроводах296
П П Москвін - Ефект гіббса-томсона і фазові рівноваги на непланарних межах поділу всистемі343
М Рутинський - Класифікації та типології курортів1048
І О Процько - Ефективне обчислення дискретного перетворення хартлі на основі циклічних згорток519
О В Титарь - Ефективний виробничий потенціал підприємства як категорія ринкової економіки309
Г І Солоіденко - Ефективність роботи академічних бібліотек318
О С Синякова - Ефективність автоматизованої системи в підтримці управлінських рішень281
О Т Возняк - Ефективність використання сонячної енергії в цілорічних геліосистемах під час дискретної орієнтації сонячних колекторів291
О В Поспелов - Системи технологій472
О В Шахова - Ефективність використання фінансових ресурсів у поточній діяльності житлово-комунальних підприємств233
В В Ступницький - Ефективність впровадження cals-технологій на машинобудівних підприємствах україни346
кратні функції - Про зліченно378
М Д Чемич, К С Половян - Ефективність ентеросорбентів та пробіотиків у лікуванні гострих кишкових інфекцій300
О М Данильчук - Ефективність залучення студентів економічних спеціальностей досамостійної роботи з математики331
А О Гунський - Таргетування інфляції401
С Б Лях, Л В Лях - Ефективність застосування органофорезу в комплексному лікуванні хронічного трихомонадного простатиту732
Ю В Корнєєва - Ефективність монетарної та валютної політики україни в умовах економічного зростання304
В В Лойко - Смерть автора как прием236
A M Ладигіна - Ефективність системи менеджменту сільськогосподарського виробництва329
Л Ф Литвинець - Ефективність управління матеріально-технічними запасами на промислових підприємствах338
Р Біляшевич - Жіночий досвід тіла як виражальний засіб мови біблії353
Г М Азаренкова - Ефективність управління оборотними активами підприємства450
Є М Глєбов - Ефективність функціонування інвестиційних потоків в умовах невизначеності343
І В Федулова - Ефективність інноваціної діяльності промислових підприємств218
К В Кухтін - Ефективність інвестиційних проектів і якість продукції капітального будівництва240
А Н Саенко - Жанровая конвергенция электронных pr-текстов (на материале немецкого языка449
М Зимомря - З категорії цілісних характерів, слово про анатолія нямцу402
О Ю Супрун - Жидкостекольные композиции для защиты строительных конструкций от коррозионных воздействий285
В В Александров - Жизненное состояние особей и ценопопуляций potamogeton pectinatus l в монодоминантных и смешанных фитоценозах399
Р Л Якобчук - Ротаційна сушарка285
Н І Муліна - З досвіду впровадження дистанційного курсу англійської мови спілкування між студентами і викладачем209
першої половини 1960-х рр - З історії боротьби кдб урср проти українського національно-патріотичного руху середини 1950-х205
О Шевчук - З історії вивчення особливостей рельєфу придністерського поділля302
Я Р Горак - З'їзд українських музик 1899 року до історії незреалізованої події330
Ю Остап'юк, В Матійчук - З-арил-2-тюціанатопропіоиітрили в синтезі похідних4-амінотіазолу236
Ю В Пепа, В О Мальгшський - Забезпечення безпеки інформації в системах електронного документообігу256
О О Щелконогов - Забезпечення захисту бездротової системи контролю розкриття апаратури400
М В Савохина - Замещенных акридинил-9-тиоуксусных кислот240
В В Ржепішевська - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств полтавського регіону через нові форми організаціїбізнесу186
Л В Демчук, Р І Байцар - Забезпечення якості виробництва та обігу медичних виробів396
Автор неизвестен - Лекция 6 периодический закон258
Т Г Бойко - Забезпечення єдності і точності кваліметричногооцінювання продукції246
Ж К Сіднєва - Забезпеченість аграрного виробництва паливно-енергетичними ресурсами569
П В Вербицька - Завдання історичної освіти у вимірі сучасних інтеграційних процесів288
Г Я Онисько, О К Шкодзінський - Завдання вікі-ресурсу та інституційного репозитарію у формуванні науково-освітнього середовища внз199
М М Мороз - Загальний підхід до оптимізащї технології формоутворення металічних листових будівельних матеріалів205
А Ю Гончарова, А Б Зотов - Зависимость удельной продукции микроводорослей от обеспеченности певерхности клеток биогенными елементами171
І Б Андренко - Загальна характеристика особливості організації і проведення комерційних ділових заходів913
Ю Ф Косолапое, А О Константинова, О И Хорунжая - Задача коши в работах пикара318
Ю Ф Косолапое, В Д Мамичева - Задача коши для квазилинейного гиперболического уравнения в работах пикара298
Т В Блащук - Замовник забудовник у інвестиційному договорі на будівництво435
Э Б Хоботова, М И Уханёва, Е Н Скляренко - Загрязнение тяжелыми металлами почв лесопарковой зоны г харькова373
А В Елин - Задача обеспечения требуемой формы напорной характеристики лопастных насосов343
Ю В Гандель - Замечание к теории парных рядов фурье—бесселя244
В И Носков - Задача синтеза системы управления движением транспортного средства225
Б А Татаринович, Д Н Медяник - Задача фотограмметрической проективыв мониторинге оперативного картографированиягородской застройки201
В М Лісовий - Медицина сьогодні і завтра285
Г В Стадник - Задачи подготовки специалистов-экономистов для строительной отрасли на современном этапе развития экономики украины289
Ю Я Бобало, Б А Мандзій - Задачі та сучасні тенденції надійнісного аспекту проектування радіоелектронних засобів327
Р І Байцар, В І Степник - Законодавча база оцінювання впливу нафтогазовидобувного комплексу на навколишнє середовище231
В І Мозговий - Закріплення ономастичних норм на основі права -шлях до цивілізованої держави374
О В Єпіфанова - Наукові праці о в єпіфанової333
А М Король - Залежність енергетичної зонної структури конвенційних напівпровідникових надграток від товщини потенціальних бар'єрів236
Со Винников, В И Мизерный - Заливка центробежных насосов из нагнетательного трубопровода369
С М Шульга - Теоретична механіка431
З Гамкало - Залишки пестицидів у ґрунтах гемеробних екосистем як індикатор їхньої екологічної якості426
В Л Осецький - Залучення інвестицій шляхом випуску цінних паперів в системі апк354
Н Краснопольська - Запозичення в українській термінології менеджменту496
К Ю Ягельська - Запровадження портфелю управління інтелектуальними активами363
М Скалецький, О Оробчук - Заробітчанство та проблема соціального сирітства в україні681
А Оксентюк, Р Оксентюк, Б Оксентюк - Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом508
Н М Салатюк - Зарубіжний досвід регулювання природокористування та охорони навколишнього середовища1019
Н О Грицюк - Зарубіжний та вітчизняний досвід реалізації грошово-кредитної політики в умовах кризи351
М В Савохина - Изучение диуретической активности солей328
О Овсяк - Засобами розширеної алгебри алгоритмів описано моделі рекурсії та рекуренції, наведено приклади їхнього використання970
В Б Кузнецов - Засоби вираження непрямого мовленнєвого акту квесетива в англо-українському перекладі413
С В Лаздинь, О І Секірин - Застосування адаптивних генетичних алгоритмів331
С В Глівенко - Застосування категорії потенціал для вивчення факторів формування і розвитку еліти суспільства246
Р Й Шийка - Застосування математичних методів в міжнародних відносинах319
М Мельник, О Боднарчук, Д Мельник - Застосування квантово хімічних розрахунків при вивченні реакціної здатності похідних циклопента234
З С Каїра, І В Карасьов - Застосування кількісних методів у задачах з розміщення конкурентних підприємств277
Т С Марчук - Застосування методу експертних оцінок для визначення конкурентоздатності будівельної організації235
М Подригало, О Полянський, Д Клец - Застосування методу паралельних спостережень при випробуваннях автомобілів279
І О Школьник - Фінансовий ринок226
О Глазок - Застосування методу синтезу нелінійних якісних регуляторів474
О О Дзюба, С М Котенко - Застосування навчальної матриці з ретроспективним зсувом при класифікаційному керуванні282
В І Венгльовський - Застосування ємнісних теплообмінників427
Н Будій - Застосування наративних технологій з дітьми молодшого шкільного віку на уроках рідної мови501
В Ю Сухенко - Застосування плазмового напилення для підвищення довговічності м'ясорізальних вовчків203
А А Мочалов - Исследование влияния высокого давления261
В Г Червецова, О І Вічко, І Я Матківська - Застосування природного симбіозу „тибетський грибок для виробництва кисломолочного напою224
О Я Карпенко, І С Богун, Ю Б Козуб - Застосування природного сорбенту та пар мікробного походження в процесах біоремедіації ґрунту242
С С Свірідова, Г Л Садовець - Застосування проектних організаційних структур на корпоративних підприємствах281
Л О Філіпковська - Застосування системи розпізнавання та прийняття рішень для адаптивного управління підприємством315
О Г Худолєй - Застосування сучасних маркетингових технологій у вугільній промисловості344
Л І Чуба, Л Б Винниченко - Застосування схем комбінованої терапії у хворих на артеріальну гіпертензію високого і досить високого ризику237
Автор неизвестен - Шуліченко нв251
Н Р Стасюк - Застосування функціонального підходу під час оцінювання інвестиційної діяльності підприємств213
О О Ісаєнков - Засіб реалізації професійної компоненти в процесі іншомовної підготовки в немовному вузі294
Д Ю Мамаев - Роль рефлексії в житті людини545
Н А Емельянова, А В Данилевская - Затирание зернопродуктов в производстве полисолодовых экстрактов305
М Д Чемич, Н Г Малиш, К С Полов'ян - Захворюваність та етіологічна структура гострих кишкових інфекцій на сучасному етапі354
І В Древаль - Теорія містобудування931
Н М Ковтун - Захисна функція в діяльності культурного героя історико філосовський вимір284
В В Романчук, І І Топільницький - Захисні властивості азотвмісного інгібітора корозії у різних технологічних середовищах255
Р Стефаньски - Национализм как квази-религия303
Б Цибуляк - Захист інформації з обмеженим доступом на засадах аутсорсингу256
В А Стеценко - Збалансованість маркетингового комплексу як особливий вид маркетингового контролю241
Л С Дзендзелюк, Л М Льода - Збереження архітектурних креслень костелу у фельштині217
Л М Моісєєнко - Збереження етичних цінностей і норм в контексті проведення наукових досліджень473
Р П Мельник - Збройний конфлікт теоретичні основи перспективності продовження боротьби за українську державність265
Ю И Любич - Линейные бернштейновские популяции471
С В Конюхов - Збройний опір во буг окупаційним режимам на території жовківщини у 1944-1945 рр230
Я М Лисейко - Збройні наїзди та сутички поміж військовою елітою сяноцької землі у ХV ст в світлі актів судових інституцій регіону244
Е В Запорожцева - Прогноз урбанизации209
С М Шульга - Збудження і розповсюдження хвиль у складних середовищах356
О М Скарбовійчук, О А Чернюшок - Зв'язок технологічних і теплофізичних характеристик молочних продуктів273
М П Буковинська - Здоров'я населення як соціальний аспект філософії організації334
Автор неизвестен - Звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції з галузі науки екологія та екологічна безпека302
О С Щербина - Звітність за міжнародними стандартами в україні перспективи та труднощі258
Г І Дібніс, В В Аронова - Методологічний216
М Б Сокіл - Згинні нелінійні коливання одновимірних тіл, які характеризуються поздовжньою швидкістю руху і наближене їх231
О Л Музика - Здібності у системі ціннісної регуляції розвитку творчо обдарованої особистості287
О Кобяков - Міфологічні витоки мовчання208
В В Лакіза - Здійснення корегувальних заходів у процесі планування виробничо-господарської діяльності підприємства308
О О Хижняк, А К Запольський - Зменшення вмісту залишкового алюмінію в питній воді359
Д Ю Костин - Изучение степени важности качеств персонала243
Т Ю Кравець - Зменшення втрат тепла з поверхні котлів тп-100 та тп-92 за допомогою термоелектричних генераторів261
Л Косик - Змив ґрунту талими водами на стокових майданчиках янівського розточчя252
Л М Ніколенко - Зміна моделі державної інноваційної політики198
Н Ф Ржевська, Н С Губіна - Змі як фактор впливу на інформаційно-психологічну безпеку суспільства256
М Васюк, І Лазарюк, М Матвіїв - Зміна властивостей втнп керамічних матеріалів в результаті взаємодії з лазерним випромінюванням216
Б П Бочаров, І Л Яковицький, М Ю Воєводіна - Зміна властивостей примітивів autocad побудова варіантів плану парку495
Л М Ніколенко - Зміна моделі державної інноваційної політики в умовах глобалізації загальні рекомендації та орієнтири для україни207
О Є Дейнека - Зміна орієнтирів маркетингової стратегії роздрібного підприємства у кризовий період262
0 0 Губеня, В І Теличкун, 0 0 Чепелюк - Зміна структурно-механічних властивостей хліба привитримуванні222
Н А Кондратьева - Использование метода 3м моделирования211
О Л Баїк - Зміни активності ферментів антиоксиданого захисту у мохів за дії іонів міді та цинку353
М Скаб, А Хуснутдінов - Зміни у вокалічній системі говірки жителів шляхтовської русі переселених на тернопілля402
А Л Борисенко - Комбинаторное сжатие информации444
С П Запольських - Зміни у світовій економіці та розвиток словникового складу англійської мови381
О Л Зарицька - Зміст курсу інформатика на фізико-математичному факультеті за умовдистанційної форми навчання370
Л Федорів - Класичні виміри ідеї трансцендентного475
В Т Доля - Зміст підготовки фахівців з обліку і аудиту у міському господарстві327
Автор неизвестен - Зміст розділів розрахунково-пояснювальної записки318
Е В Фунтусов - Значение проблематики дара деррида для «капитала» маркса211
В В Сикора, А Д Волкогон, А С Скакодуб - Значение узи в диагностике и разработке тактики лечения почечной колики387
Т Н Артюх, В В Індутний - Значення видової специфіки ювелірних коштовностейв оціночной діяльності199
О В - Логіка міфу в просторі сучасної культури545
С І Лозинська - Значення доходів населення у формуванні економічного зростання245
І Г Аль Таххап - Значення мікроелементів для забезпечення росту і розвитку дітей раннього віку524
Автор неизвестен - Знезаражування води для харчової промисловості202
С А Приведенний - Зниження втрат електроенергії в сільських розподільчих мережах221
М О Курновська - Зовн та внутр фактори, що обумовлюють проведення реструктуризації279
О А Сущенко - Зовнішньоекономічна діяльність та трансформаційні процеси на підприємстві406
І В Федулова - Зовнішні загрози продовольчої безпеки україни256
I B Федулова - Зовнішні чинники розвитку харчової промисловості україни247
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору42958
Автор неизвестен - Идентификация и идентичность как факторы самоопределения личности221
В Н Ткаченко, О В Шуба - Идентификация распределенного параметра внешнего теплообмена403
И Р Жиленко - Из истории создания романа м арцыбашева санин294
В А Волохов, Е С Дмитриев, А В Волохов - Известковообжиговая печь кипящего слоя558
А С Армен - Изменение положения и роли женщины в обществе анализ проблемы360
Ю П Грицак - Изменения в относительных уровнях социально-экономического развития стран мира278
В И Саранчук, О А Чернова, Г А Власов - Изменение свойств твердого остатка при пиролизе в промышленной камере203
В Н Кошевая - Изменения содержания некрохмальных полисахаридов221
Г А Лещинский - Измерение нестационарных параметров высокотемпературных сред225
М В Савохина - Изучение депримирующего действия замещенных солей акридинил-9-тиоуксусных кислот284
К В Янова, В С Кутянина - Изучение синтеза полиалкиленаминогуанидинов285
И Н Щербина - Иммунный статус у женщин с метаболическим синдромом вперименопаузе196
В П Кондрахин - Имитационное моделирование усилий резания и подачи при резании горных пород814
А Н Шелест, А Н Бойко - Иммуновоспалительные и вазоактивные эндотелиальные факторы у больных с helicobacter pylori-негативными гастропатиями298
В Н Голубничая, Н Н Каплин - Иммунологические аспекты кандидозной инфекции у беременных женщин225
Н В Ромасько - Иммунологические аспекты нарушений липидного обмена у больных с нефротическим синдромом (часть I)240
Автор неизвестен - Медицина сбогодні і завтра238
Н И Гордиенко, Т В Гордиенко, О А Листратова - Инвентаризация в процессе приватизации и аренды коммунальных предприятий225
О А Трощенко, А А Субботин - Инвестиционная привлекательность марикультуры двустворчатых моллюсков у берегов крыма389
Ю И Горбачева - Инвестиционная привлекательность украины и ее регионов397
А Г Васильев - Индуцированный водородом фазовый распад сплавов rfe2206
Р Ш Адамия - Инженерные методы минимизации динамических нагрузок256
І Д Пузько - Опис до патенту на корисну модель424
Е В Мартякова, С Н Снеговая - Инновационное развитие и образование221
С В Великохатько - Инновационные преимущества и опасность корпоративной экономической власти299
В П Садковой - Интегральная модель температуры в помещении на начальной стадии пожара237
М С Гончаренко, В Е Новикова, В Г Пасынок - Инновационные технологии валеологического сопровожденияучебного процесса258
Е Ю Бричко, П Е Житный - Инструменты управления валютными рисками в международной банковской системе257
А В Акулінін, Д О Мельник - Інтелект201
Е А Андренко - Интегральная оценка уровнясоциально-экономического развития муниципальных образований на примере харьковского региона274
Л Н Масюк, Е Я Гаркавый, Ю О Дреко - Интеллектуальная собственность и нанотехнологии205
природа» - Интегрированная модель проектного управления устойчивым развитием города в системе «общество201
А М Чаусовский - Интеллектуальный капитал как актор производства339
В И Бойко - Использование методики диагностических игр246
В Л Куценко - Интенсификация массообмена при переработке отходов производства этилового спирта237
В В Приседский, И В Мнускина, Е И Волкова - Интенсификация процессов твердофазного синтеза материалов для электронной техники254
І В Козубовська - Соціальна робота598
В В Кочура, А И Бабич, С Л Ярошевский - Интенсификация сжигания пылеугольного топлива в доменной плавке387
среда в условиях современного города - Интерактивность в формировании системы взаимодействия человек725
А Д Петренко - Интерполирование функций на основе определителя вандермонда447
Н Н Савченко(чуприна) - Интертекстуальное взаимодействие пародийного и прецедентного текстов234
П Ф Казыми - Информационная инженерия как предмет преподавания235
Е В Ромашка, А В Гапонов, А Е Алпатова - Информационная модель электронной цифровой подписи с использованием хеш-функции299
В А Вовк - Информационная стратегия маркетинга предприятия340
Н А Елисеенко - Информационно-экономический обмен противостояние угрозам241
Н А Елисеенко - Информационно-экономический обмен определяющие факторы244
Н А Елисеенко - Информационные потоки от неоклассической до конституционной экономики354
В П Полуянов - Информационные технологии и социокультурные риски269
Д А Волков - Информационные транспортные потоки в системе органов местного самоуправления277
Е А Скачко - Информационный центр «окно в америку» как вспомогательный ресурс образовательногопроцесса237
В В Шаповалов - Исследование равновесия процес са акватации273
В И Сидоров, И В Шеремет - Исламская финансовая система как альтернатива дальнейшего развития финансовой системыукраины312
А И Момот, Е В Мирошниченко - Исользование принципов всеобщего управления качеством в деятельности предприятия203
В К Пасичный - Использование гидроколоидов в производстве мясных консервов326
А В Кузин, С Л Ярошевский, Н С Хлапонин - Использование кокса мелких фракций в доменной плавке630
В Н Пасичный - Использование конины в производстве мясопродуктов1608
Н В Дутова - Использование металлургическими предприятиями современнфх информационных технологий в сфере продаж334
И К Шаша, Г И Фесенко - Использование метода экспертного опроса при анализе дорожно-транспортных происшествий278
С В Иванов, И И Кишенько, Ю П Крыжова - Использование многофункциональных рассолов в технологии цельномышечных ветчин297
В Ф Доценко - Использование мультиэнзимных композиций при производстве хлебобулочных изделий295
О В Поспелов - Сиситеми технологій галузі312
В К Пасичный - Использование натуральных красителей в производстве комбинированных мясопродуктов538
И А Немировский, И М Овсянникова - Использование нетрадиционных источников энергии в системах энергоснабжения318
А Л Евдошенко - Сообщество под подозрением316
А Л Баркалов, И Я Зеленёва, А С Лаврик - Использование особенностей плис для оптимизации схемы устройства управления394
Л Г Мельник - Использование показателей эколого-экономических оценок в решении хозяйственных задач414
Автор неизвестен - Протокол засідання239
Л Я Ильницкий, Ю В Пепа, Осама Тураби - Использование поляризации для повышения скрытности передачи информации202
Ю Ю Леонтьева, Е А Кожокина - Использование приемов бенчмаркинга для изучения зарубежного опыта управления дестинациями350
Ю Я Ткачук, С А Лобан, Е В Шатрюк - Использование принципов lcc при выборе насоса для перекачки абразивных суспензий331
В М Молчанюк - Использование современных технологий для повышения качества продукции327
К В Шубин - Компьютерные инновации в биржевой торговле242
Е Д Хворостов, А И Цивенко - Использование ультразвукового скальпеля при операциях на желудке313
В В Галушка, В Н Антоненко - Использование экономических показателей в формировании факторных моделей финансовых результатов344
О В Гаврилюк - Інженерна геологія443
В Н Малета, В М Таран - Использование ячеечной модели при расчете циклического процесса ректификации255
В А Краснокутский, О В Гомозов - Исследование алгоритмов цифровой фильтрации сигналов системы контроля состояния рудничной атмосферы328
А В Лужанская - Исследование влияния неизотермичности плоских струй на траекторию воздушного потока346
В М Голубцов - Исследование влияния параметров теплоносителя286
С В Соловьёва - Исследование динамических характеристик датчиков теплового потока253
Ю Д Марцинишин, М С Гончаренко, А В Мельникова - Исследование влияния структурированной воды на организм человека404
Ю И Папкова, А А Ярошенко - Исследование гидроакустического волновода с наклонным участком дна в виде конической поверхности304
А Л Кавера - Исследование влияния электрического поля на пламя и возможности применения этих свойств для тушения возгораний в шахте262
Ю В Глазунов - Исследование динамических воздействий на сооружения городской застройки, расположенные вблизи трасс метро459
О А Хацько - Исследование и моделирование систем скидок бонус-малус при страховании наземных транспортных средств346
В Н Амитан, Ю Н Киклевич, Д Е Филатов - Исследование инновационного поля донецкого региона опыт академии технологических наук украины461
С С Душкин - Исследование механизма образования и физико-химических показателей осадков природных и сточных вод343
М С Варшавская, М В Привалов - Исследование методов текстурного анализа инвариантных к изменению угла поворотаи масштаба239
Г М Улитин - Исследование напряженно-деформированного состояния обсадной колонны459
Т Г Ивченко - Исследование общих закономерностей изменения температуры резания491
В В Благой - Исследование особенностей организации и методики планирования аудита222
В М Оверко, В П Овсянников - Исследование обратного клапана с замедленным закрытием как средства защиты от гидравлических ударов315
О ВЛебедева - Исследование помехоустойчивости электромеханических систем263
Л В Попович - Контролінг в управлінні витратами247
Н Ю Бида, Ф Н Галиакберова, Ю В Манжос - Исследование предохранительных водногелевых вв245
Т А Выголко - Исследование проблемы ограничения экономическойвласти298
А Н Прохоров - Исследование провала жидкости на прямоточных контактных устройствах296
И А Горобец - Исследование производительности процесса шлифования изделий из природного камня359
В Ф Гайворонский, А И Посторонко - Исследование режимов работы валковой дробилки при дроблении высокотвердых материалов303
М М Кчименюк - Науковий вісник економіка190
Л А Рябичева - Исследование свободной осадки порошковых медно-титановых материалов261
Ю Н Добровольский - Исследование свойств разностных операторов первого и второго порядка в конечномерных линейных пространствах673
О І Майборода - Новий метод циклізації476
А И Посторонко - Исследование слеживаемости поташа в присутствии поверхностно-активных веществ237
Л Ф Бутузова, С М Слинкин, Л И Рублева - Исследование смолы полукоксования углей разных генетических типов369
М І Бирка - Класифікація прямих іноземних інвестицій526
А Л Кавера - Исследование состояния вопроса о процессах горения в электрическом поле463
А А Баркалов, И Я Зеленёва, М А Атрощенко - Исследование трёхуровневой структуры управляющего автомата на больших интегральных схемах206
Л Ю Равлюк, В И Симоновский, Д В Лейких - Исследование устойчивости ротора на сегментных подшипниках299
М А Быков - Исследование физических процессов в аморфных кремниевых пленках185
Автор не известен - Исследования сортового аромата столовых виноматериалов251
И С Самуйлова, В С Виниченко - Исследование эксплуатационных параметров движения на маршрутной системе трамвая209
А В Сапрыка - Исследование эффективности работы разрядных ламп в ступенчатом режиме280
А В Ковров - К определению напряжений в односкатных балках197
В М Коваленко - Исследования по ветроэнергетике в сумском государственном университете255
О И Зеленский, Б Я Пугач - Исторические и философские аспекты нанотехнологий272
А С Армен - Исторический процесс через призму парадигм феминизма283
Е А Крупська-Юрьева - Источники света как средство формирования архитектурно-художественньгх задач295
Н Р Шевцов - К 80-летию кафедры строительства шахт и подземных сооружений донецкого национального технического университета780
В П Шпачук, А И Рубаненко - К анализу собственных частот и форм колебаний балки тягового двигателя трамвайного вагона232
Д Н Курдюмов - К вопросу выбора метода исследования распределений напряжений320
Л М Перович, Л В Винарчик - Кадастровий моніторинг земель210
Т Н Жарова - К вопросу изучения истории книги библиотечного и музейного дела в приграничных регионах219
В Я Стороженко, В И Барвин, В И Шабрацкий - К вопросу механического расчета полых валов самовсасывающих мешалок307
ретроспективний погляд - Пдв320
В Ф Харченко - К вопросу моделирования освещения дорожного покрития улиц и магистралей города291
В Н Пасичный - К вопросу нормирования физико-химических показателей мясопродуктов903
А В Прасоленко - К вопросу о моделировании транспортных потоков381
А Н Беловол - К вопросу о безопасности применения нимесулида в клинической практике257
Г В Зуев, К Д Гуцал - К вопросу о внутривидовой неоднородности зимующей у побережья крыма хамсы286
О Я Назаренко - К вопросу о реформировании гкп харъковкоммуночиствод190
Ф Е Долженков, А П Митьев, С В Мануйленко - К вопросу о внеконтактных зонах очага деформации при продольной прокатке629
В М Оверко, В П Овсянников - К вопросу о выборе параметров и принципов управления сбросными клапанами гасителей гидравлических ударов265
И Николаева - К вопросу о дискурсивном потенциале полипредикативных структур в произведениях современных французских авторов224
Ю В Масленко, А К Мальченко - К вопросу о комплексной разработке угольных месторождений237
П А Дмитрук - Опис до патенту на винахід264
О В Ковалёва, Л А Мазуркевич - К вопросу о развитии высшего образования в контексте глобализации294
С В Борщевский - К вопросу о расчете конструктивных особенностей обсадной трубы246
В Н Кислый - К вопросу о сущности понятия эколого-экономический ущерб328
Д Л Бурко - К вопросу о снижении неопределенности транспортно-технологических систем213
В А Дорда - К вопросу о языковой картине мира американских студентов353
В Ф Харченко - К вопросу об аппроксимации вольт-амперных характеристик разрядных ламп341
В Н Павлыш - К вопросу об использовании компьютерной технологии при изучении иностранного языка257
С Л Ярошевский - К вопросу об оптимальном размере кусков скипового кокса540
Т Ю Калашникова - К вопросу оценки устойчивости сложных систем436
Е Н Лобкова, Е И Казакова, С В Василец - К вопросу об управлении формой импульса в асу карьер256
Е К Шевцов, В М Никипорец - К вопросу повышения эффективности агломерации947
П В Третьяков - К вопросу продления срока службы коксовых печей605
Ю А Давидич, Д А Потапенко - К вопросу прогнозирования распределения рынка транспортных услуг205
А А Харисов - К вопросу точного расчета электродинамической силы взаимодействия параллельных прямолинейных круговых проводников342
Е И Лежнева - К количественному обоснованию решенийпри усовершенствовании городских пассажирскихперевозок211
Ю Ф Косолапое, Е С Маринова, В Д Мамичева - К методике исследования функций и построения их графиков197
Автор неизвестен - Медицина сьогодні і завтра512
В Н Беловодский - К методике построения фундаментальных систем решений линейных дифференциальных уравнений298
В В Приседский - К определению термодинамической активности оксида свинца в свинецсодержащих оксидных фазах629
Т Б Калиниченко - К проблеме использования экономических рычагов управления водоохранной деятельностью243
А В Селихов - К разработке математической модели высоконапорного насосного агрегата188
Г Г Литвинский - Как оценить технический уровень горной техники209
Г А Рапопорт - К расчету зданий и сооружений по комплексным расчетным схемам. техническая теория сжимаемого слоя-ттсс434
А А Харисов - К расчету сопротивления прямых усеченных конусообразных токоведущих элементов342
О А Скидченко - Перевод и культурный контекст280
В О Костюк - к факторному анализу прибыли водопроводного предприятия292
М А Кужелев, О В Коник - Капитал корпорации теоретический и методологический аспекты265
Е И Майборода - Карбоцианины- производные азотсодержащих гетероциклов298
I В Буковський - Карпатська січ від парамілітарного формування до національної армії314
Автор неизвестен - Картелирование как инструмент преодоления структурного дисбаланса168
Н А Фалендыш, H H Левченко, В Н Ковбаса - Картофельные чипсы длительного хранения434
Н С Щерба - Каталог навчально-комунікативних стратегій і прийомів у підготовці майбутнього вчителя іноземних мов294
О К Лобова - Категории комического институционального дискурса301
І В Регуліч - Категорія канону в світовому культурологічному дискурсі469
Т В Гаврилова - Категорія активність як методологічна основа для вивчення проблем активізації діяльності251
Т А Єщенко - Категорія антропоцентричності адресантність і адресатність у тексті1909
Л Н Козыряцкий, А П Кононенко, В И Мизерный - Классификация эрлифтов323
К В Бучіна - Категорія часу та лексичні засоби її вираження в німецькомовних бувальщинах294
Т А Єщенко - Категорія інформативність змістовність її мовне вираження у тексті964
О Ставнича - Категорії літературознавчого аналізу в сучасній соціології літератури438
І В Алексеев, О І Познякова - Категорії і процеси трансформації власності в україні245
А П Карпинец, А Г Федорченко - Катодная генерация кетильных анион-радикалов и их применение в полимеризации стирола460
Ю В Пепа - Контроль параметрів телефонної лінії зв'язку183
Л М Чернелевський - Кафедра обліку і аудиту історія становлення та розвитку216
В М Сафонов - Кафедре металлургия стали донецкого национального технического университета 75 лет388
10 років - Кафедрі всесвітньої історії та правознавства616
А Н Гончаров, А А Гончаров - Качественное исследование динамики одной математической модели233
Е В Мартякова, С Н Снеговая - Качество образования как фактор роста капитализции социального капитала375
І О Ступак - Конкурентні стратегії як управлінська категорія584
С И Марчук, С В Петрущак - Кинетика изменения фазового состава латунированной кордовой проволоки при диффузионном отжиге331
В А Гольцов - Кинетика индуцированных водородом диффузионных фазовых превращений209
И С Родичева - Концепция дхармы в учении мадхьямиков396
В Е Бекетов, А А Лобов - Киотский протокол как первый шаг на пути решения проблемы глобального потепления климата187
П Войтків - Кислотно-основні властивості буроземів пралісів українських карпат895
О М Гончарук - Когнітивні операції у дискурсі англомовної байки233
Т Ракитська, Л Патриляк, Т Кіосе - Кислотні та каталітичні властивості системи209
Т Ракитська, Л Патриляк, Т Кіосе, В Василечко, В Волкова - Кислотні та каталітичні властивості системи p 1 II cu II базальтовий туф171
L Муць, В Заремба - Кристалічна структура сполуки192
Науково історико-філологічний журнал - Київська отаршна435
Журнал київського славістичного університету - Київська стдроейж264
Ю В Карпенко - Класифікаційний аспект економічної категорії потенціал439
О А Лисенко - Класифікація бізнес-процесів на промислових підприємствах342
М В Мартиненко - Класифікація організаційних знань підприємства на основі компетентнісного підходу і концепції динамічних здібностей451
Е Папп - Напій березово-яблучний «здоров'я плюс226
З М Бахор, Б І Дурняк - Класифікація режимів трансформаторів підстанційелектричних мереж562
О В Химич - Класифікація та фактори що впливають на формування попиту на побутові послуги402
Л В Соколова - Классификация подходов к оценке эффективности маркетинга250
Є В Дубровська - Класифікація факторів впливу на рівень дебіторської заборгованості підприємств1097
Л М Перович, О І Ткачик - Класифікація цільового призначення земель енергетики263
С А Снитко, А В Яковченко, Н И Ивлева - Классификация профилей железнодорожных274
О О Пшик Ковальська - Класифікація чинників які впливають на розвиток соціального житла та механізм їх макроекономічного регулювання273
К С Гурстиев - Классификация внутренних факторов неплатежеспособности предприятия287
М М Новікова - Регіональний менеджмент1371
Е А Беловодская - Классификация маркетинговых каналов при распределении инновационной продукции321
Автор неизвестен - классификация типов дифференцирующего действия организованных растворов233
В Петлін, Л Гілета - Конструктивна географія та геоекологія996
С М Ніколаєнко - Кластеризація економіки як ефективний механізм підвищення конкурентоспроможності галузі456
А М Скаковська, О С Радивоненко, К В Шалда - Кластеризація зображень для їх компресії на основі компонентного аналізу265
А Н Асаул - Кластерная концепция развития мезоэкономических объединений в строительстве469
Р Ю Никишин, И А Назарова, Л П Фельдман - Кластерная реализация параллельных итерационных методов решения жестких задач коши257
Ю І Жигло, С В Нестеренко - Охорона праці602
С В Попов, С И Бокова - Клинико-анамнестические особенности поздненедоношенных новорожденных245
С Л Матвеева - Клиническая характеристика и исходы химиотерапии туберкулеза легких у лиц с патологией щитовидной железы272
Е Б Ніколаєв - Психологія безпеки праці1332
Е П Красиленко - Клинические проявления шейных дискогенных нейрокомпрессионных синдромов304
Н Кудренко - Ключові аспекти ціноутворення на ринкукомбікормів україни161
М Д Чемич, Ю К Васильєв - Клініко-епідеміологічні особливості дифтерії на сучасному етапі280
В Е Маркевич, H В Глущенко, I П Радченко - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу цукрового діабету 1-го типу у дітей та підлітків291
B П Кравець, C А Сміян, Т Є Астафьева - Клінічний випадок гострого панкреатиту при вагітності350
Л Н Приступа, А В Грек, Ю О Атаман - Клінічне значення гомоцистеїнемії в атеросклеротичному процесі323
Ю Є Педаченко, О П Красиленко - Клінічні прояви стенозу поперекового відділу хребтового каналу у осіб старших вікових груп372
В А Ткаченко - Інтернет-залежність267
Л И Дегтярева - Когниция информации вода в когнации онимов с морфемой ининаinainna454
Л Яненко - Когнітивна лінгвістика та її роль в інтеграції філософії науки і релігії171
В В Янковська - Когнітивний стиль як підхід до репрезентації картини світу індивіда208
О В Михайлова - Когнітивно-комунікативніхарактеристикиііростого реченняу законодавчих текстах давньоангшйськогоперіоду290
І В Рубцов - Когнітивно-ономасіологічний підхід до формування суфіксальних дериватів у студентському слензі сша254
М І Гриценко - Когнітивно-семантичні властивості директивних часток bloss і nur у німецькомовному дискурсі281
А Л Евдошенко - Код и поверхность двойственность «новой» медиальной среды209
Л М Кіндрацька - Комплекс облікових дисциплін під час підготовки бакалаврів252
В С Чернец - Кодирование цвета в исследовании психосома тического воздействия цветногоизображения182
компенсирующее мероприятие для улучшения газопроницаемости сухой зоны доменной печи - Коксовый орешек824
С О Швачко - Статус вторинних конструювань297
О Ю Бочкарьов, В А Голембо, А М Ціж - Колективна поведінка мобільних агентів у задачах рівномірного розподілу обмеженої території250
М А Сердюк, О Г Розметова - Колективний договір як правовий акт інвестування в людський капітал218
У О Красник - Колекція фотографій бібліотеки та музею народного дому у львові її зміст та значення як документального джерела575
Г Г Бігун, Т М Ванькович - Коливання в одній істотно нелінійній стохастичній системі407
В В Восканян - Об одной проекционной постоянной232
Н В Грищенко, А К Немец - Количественные оценки влияния нестабильностей политической системы на развитие общества431
С Гальчак - Колишні примусові робітники райху в незалежній україні проблеми їхньої остаточної соціальноїреабілітації406
В К Овчаров, Г Ильинский, Е И Конопелько - Коллективные средства защиты созданные ниигд респиратор632
О Г Бажан, В А Золотарьов - Командир великого терору на сумщині олексій кудринський299
О Е Гапоненко - Комплексная оценка уровня оплаты труда на предприятии426
П Л Новицкий, М А Остапенко - Комбинированная технология комплексной переработкибурого угля287
В А Гольцов - Коммерциализация мировой водородной экономики и долгосрочные задачи донбасса285
І Ю Дедів - Комп'ютерна імітаційна модель сигналу дихального шуму266
Т В Щетілова - Комп'ютерна підтримка розрахунків екстерналій інноваційного розвитку макроекономічних систем270
В Самотий, У Дзелендзяк - Комп'ютерна симуляція системи керування мотором постійного струму з паралельним збудженням515
трифазний мостовий випрямляч - Комп'ютерна симуляція системи перетворювач числа фаз582
Л Я Ільницький, О А Щербина - Комп'ютерне керування самофокусувальною антеною з адаптивною поляризацією307
Т Єщенко - Концептуальні виміри тексту дискурсу і твору2032
С О Погарський - Комп'ютерне моделювання елементів та кол у нвч і квч діапазонах444
Л Я Ільницький, О А Щербина - Компаратор напруженості електромагнітного поля з підвищеною швидкодією530
Л О Норік - Конкурентний статус підприємства визначення і формалізація471
В Г Ягуп, М А Литвин, Д А Кузьменко - Компенсация реактивной мощности трехфазного управляемого выпрямителя368
В Ягупов, Н Півень - Компетентнісний підхід до формування змісту професійноїпідготовки майбутніх бакалаврів технічного профілю278
Л Макодзей - Компетентністний підхід до управлінської діяності майбутніх фахівців лісової галузі у вищих навчальних закладах443
О І Матяш - Компетенція раціональних обчислень як необхідна передумова математичної компетентності вчителя та учня260
О С Заблоцька - Компетентнісний підхід як освітня інновація порівняльний аналіз946
Н І Шифріна - Комплексна графічна оцінка фінансового стану діяльності підприємства332
М Ю Куденко, В І Третьяков - Комплексний аналіз системи мотивації в організації177
Є Д Хворостов, Ю Б Захарченко - Комплексна діагностика гострого гнійного перитоніту у хворих затиповою клінічною картиною172
В И Кучер, А С Гребенкина - Комплексная оценка технологии и средств механизированной выемки тонких крутых пластов донбасса328
А Б Кебкало, Е В Негря, В А Шаблій - Комплексне лікування хворих із гострим біліарним панкреатитом315
Г Ткачук - Комплексне оцінювання ефективності оренди цілісного майнового комплексу виноробної галузі295
это не только вкусно - Кровяные колбасы408
Ю В Цапко - Комплексний метод оцінювання ефективності вогнезахисту целюлозовмісних матеріалів299
Г М Шевченко - Комплексний підхід до управління природним капіталом рекреаційної сфери458
О Г Худолєй, В Ю Сілаєв - Конкурентне середовище вугільних шахт донбасу191
О О Фуртес - Комплектування сил спеціальних операцій передовий досвід іноземних армій494
И В Древаль - Композиционное моделирование архитектурно-градостроительный объектов как фактор их эффективного формирования559
І І Д'якопова - Поняття банківської системи849
О А Ляшик - Композиційно-жанрові моделі текстів американського поетичного ренесансу в аспекті когнітивної поетики289
Г О Парховнюк - Компоненти готовності майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної діяльності зі старшокласниками531
С А Корнев, В Я Спорыхин - Компьютерная подсистема поддержки принятия решений управления пассажирскими авиаперевозками211
С П Шаповалов, А А Стадник - Компьютерное тестирование структуры данных основанной на числах фибоначчи252
Д В Копейка - Компьютерные разработки для детей с ограниченными возможностями256
О В Емельянова - Комунікативна позиція адресата в термінах трансактного аналізу279
І Є Фролова - Комунікативно-прагматичний та комунікативно-дискурсивний підходи улінгвістиці1164
Л Ф Ваховська - Комунікативно-композиційна організація кінематографічних текстів невеликого обсягу283
А Д Петренко, Е А Петренко - Комштентностный подход в подготовке квалифицированньіх специалистов188
И С Родичева - Концепция «освобождения» в учении махаяны266
В Толкунов, О Єресько, С Толкунов - Конденсовані діазепіни 1-арилбензофуро[23-с]пірони-3 та 1-арилбензотієно275
О Є Шандрівська, Н І Горбаль - Конкурентні переваги підприємства в контексті формування партнерської логістики345
Автор неизвестен - Секція архітектури238
Т Г Белова, О Ф Крайнюченко, Н О Єрошина - Конкурентні позиції підприємства на ринку проблеми визначення та оцінювання2938
О М Гавриш - Конкурентні фактори інноваційного економічного розвитку підприємства203
О Л Шумейко - Концепція денумеративного моделювання253
О А Шакура, Ю В Сердюк Копчекчи - Конкурентоспособность иниовационно активных предприятий и факторы определяющие ее динамику250
О В Михайленко - Конкурентоспроможність молока та стандарти з якості молочної продукції695
М Б Граб - Стратегічні засоби тандему ок-пд227
Т А Репіч - Конкурентоспроможність персоналу як складова загальної конкурентоспроможності підприємства1225
В О Безугла, Т В Семко - Конкурентоспроможність регіону в системі циклічного характеру економічного розвитку208
Автор неизвестен - Список литературы189
О П Романко - Конкуретноспроможність машинобудівного підприємства сутність та властивості544
О П Михайлович-Гетто - Конотація квазітерміна в рекламному тексті300
С О Гуткевич, С П Дунда - Консалтинг як інструмент розвитку підприємства273
Т Пастернак - Конститутивні ознаки дискурсу співбесіда при прийомі на роботу238
Ю В Глазунов - Конструктивная эффективность внешнего армирования419
Ю В Глазунов - Конструктивные и технологические особенности сталебетона386
Н Пильгун - Конституційні основи кримінального судочинства сша288
A M Маковський - Конструктивні рішення вакуумних установок232
Ю В Глазунов - Конструкции из стальных оболочек заполненных бетоном222
Автор неизвестен - Культ мови в культурі середовища177
Т М Усатенко - Конструкція з ппкс у системі стилістичних фігур художнього тексту333
Г Воронка - Конструювання додипломних і післядипломних академічних програм у внз канади та великої британії267
Л О Леонова - Концептуальні підходи в обліку доходів підприємств623
М І Фолюш, О А Бундз - Контамінація мікроорганізмами експонатів глибоководних тварин зоологічного музею240
В П Коляда - Контекстуальні особливості відображення категорії нереальності228
Г О Володина, П В Стефаненко - Контроль знань в дистанційному навчанні220
Автор неизвестен - Контракт купли-продажи во внешнеэкономической деятельности219
О М Скалозуб - Контрольні завдання з англійської мови для студентів-заочників економічних спеціальностей1478
И В Рябенькая - Концепт вечность в англоязычном песенном дискурсе744
Н В Лемента - Контрольні роботи з української літератури для слухачів заочних підготовчих курсів991
О С Пономарьов - Контрольні роботи з української мови для слухачів заочних підготовчих курсів698
Н С Нічітайлова - Концепція кайдзен як маловитратний інструмент280
Т А Говорушко, Д О Кроніковський - Контролінг як концепція досягнення емерджентності268
Я В Панас - Контролінг інноваційної діяльності як засіб довготривалої конкурентоспроможності організації286
А А Фесенко - Кризис любви как единства духовного и телесного227
О Онищук - Контури феномена постлюдини в інформаційному суспільстві особливості експлікації386
В Закордонський, М Солтис - Концентраційна аномалія еквівалентної електропровідності водних розчинів бінарних сумішей пар301
Т Кавецький, Р Луців - Концентраційні залежності мікротвердості халькогенідних стекол207
О С Колесник - Концепт потойбіччя в англійській мовній картині світудіахронічний аспект325
Ю Ю Шамаева - Концептуальная основа языка эмоций как знанияматричного формата314
В Головей - Концепт сакрального у контексті філософсько-культурологічного дискурсу363
О С Гурбич - Концептуалвація поняття європейська периферія в контексті європейського регіоналвму634
О А Баталова - Концептуальна схема емісійної політики підприємства195
Т Вільчинська - Концептуалвація сакрального як відображення пралемківського світу у поетиці б -і антонина393
Ю В Парфененко, В В Шендрик, С І Красніков - Концептуальна модель інформаційної системи аналізу теплозабезпечення342
Н И Зотов, О А Чернышева - Концептуальная модель потоков тяжелых металлов в агросфере при использовании осадков сточных вод199
О В Ходякова - Концептуальная можель стратегического управления устойчивым функционированием производственно хозяйственных систем305
М Штанков - Концептуальне розуміння інформаційного суспільства на сучасному етапі його існування288
Н В Кузьминчук - Концептуальний підхід до управління фінансовим станом банку349
И В Левина - Концептуальные основы воспроизводства интеллектуального капитала234
Л М Ганущак-Єфіменко - Концептуальний підхід щодо управління торговими марками на основі теорії життєвого циклу310

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22