Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Л Тархан - Концептуальные основы реализации компетентностного подхода в подготовке инженеров педагогов375
С А Швачко - Статус лакун в языке и речи226
Л Г Мельник, И Н Сотник - Концептуальные основы управления дематериализацией социально-экономических систем570
В П Решетило - Концептуальные подходы к становлению эффективных финансовых институтов в трансформационной экономике226
А О Гріщенко, Т В Шталь - Концептуальні аспекти оцінки фінансових ризиків в умовах нестабільної економіки151
Л Г Чеканова, З М Мочаліна - Концептуальні аспекти розробки стратегічного управління підприємством158
Н І Дяченко, Н О Поліщук - Кроскультурний менеджмент347
Л Л Гриценко - Концептуальні засади державно-приватного партнерства237
О С Телешов - Концептуальні засади застосування партнерського маркетингу на промисловому підприємстві264
Т В Глубіцька - Концептуальні основи функціонування еколого-економічних систем220
З Бриндзя - Концептуальні засади оптимізації процесів інноваційного та маркетингового забезпечення розвитку апк244
Г І Онищук - Концептуальні засади стратегії соціально-економічного розвитку регіонів україни450
В Назимко - Обоснование размера зоны нагрузки211
М Ю Сальтевська - Концептуальні кореляти референта криза утворені за посесивною схемою167
А О Чечель - Концептуальні основи екологізації соціально-економічного розвитку промислових вугільних територій212
О В П'янкова - Криза загроза чи можливість для брендів252
О І Драган - Концептуальні підходи до забезпечення високої якості продукції на підприємствах м'ясної галузі391
М Д Домашенко - Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки підприємств вітчизняного машинобудування256
М Попов - Концептуальні підходи до побудови раціональної інформаційної інфраструктури організації яка опрацьовує дані дзз220
Н І Обушна - Концептуальні підходи до формування механізму державного регулювання прямих іноземних інвестицій504
В Л Товажнянський - Концептуальні та методологічні основи визначення терміну «реструктуризація»249
Н В Пробийголова - Концептульні підходи до визначення категорії політичний міф829
И А Дмитриев - Концепция формирования бренда в промышленном маркетинге161
В М Карпенко - Концепция асу тп формообразованием на базе реологических критериев247
Н В Хворост - Концепция новой структуры системы электрической тяги для метрополитена212
А Г Дьяченко, О І Гаврило, П А Дьяченко - Концепція здоров'я у сучасній медицині214
И С Еремеев, С С Огородник - Концепция содействия применению новейших технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве украины222
Е М Гецович, О А Холодова, В А Кучеренко - Концепция создания систем паркингов в мегаполисах176
Н К Ющенко - Теорії міжнародної економіки1064
С Федорій - Концепція запровадження стратегій маркетингу як ефективного засобу управління розвитком біоенергетичних компаній190
М Кіт - Концепція консервації земель на прикладі львівської обл473
Ю С Сабадаш - Концепція ренесансу в дослідженнях еудженіо гарена203
С Міхелі - Концепція раціонального природокористування як чинник розвитку українського ландшафтознавства496
Р Кочан - Концепція самоперевірки аналого-цифрових перетворювачіву процесі експлуатації321
А А Зорі - Критерії оцінки ефективності гідрофізичних івс245
І М Мельман, В О Мельман - Концепція і етапи реалізації будівельного проекту187
Н Г Георгіаді - Концепція інтегрованості систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств165
Н Г Ольховиченко - Конічні многочлени третього та четвертого ступеня187
М Ваврух, Н Тишко - Кореляційні функції релятивістських вироджених ідеальних фермі-систем у довгохвильовому наближенні211
У О Красни - Корпоративна діяльність бібліотек як складова формування інформаційного суспільства282
Автор неизвестен - Корпоративна складова міжнародних енергетичних відносин156
О В Харчишина - Корпоративний кодекс як засіб формування позитивного іміджу підприємств432
O I Драган - Корпоративні об'єднання підприємств у м'ясній промисловості484
Л В Глазунова, Т О Сосновська - Корпоративний ресурс метабібліографія харківщини основні підходи до формування та реалізації165
О А Баталова - Корпоративні облігації як джерело позикового фінансування213
Т Д Суходуб - Культура толерантності як культура діалогу258
В И Якивчик, С М Качан - Коррупция в украине сущность, масштабы и влияние241
В Мармуров, П Давидов - Кохання як одвічна цінність у творчості м булгакова351
Л Перович, Н Піскоровська - Коцептуальні засади кадастрового зонування рекреаційних територій234
П Мельник, І Рощина - Краще запобігти ніж побороти насильство проти жінок та дітей257
Н В Кудренко - Країна з розвиненою комбікормовою промисловостю відповідає усім вимогам до стабільності в економіці та політиці207
І Д Пузько 3 - Опис до патенту на корисну модель194
Н В Можайкина - Креативное развитие человеческого потенциала как основа реализации инновационной деятельности201
С В Князь, Ю Р Кулик - Креативні рішення щодо обрання пріоритетних напрямків розвитку бізнес-систем188
М Делюсто - Прийменники у діалектному тексті320
Т С Давидюк - Кредит та позичковий відсоток історія розвитку та сучасність267
Н Д Парфьонова - Кредитно-модульна система організації навчального процесу213
Е Г Евсеева - Кредитно-модульная организация учебного процесса211
А А Фесенко, И В Могдалева - Кризис любви как единства духовного и телесного177
А А Белецкий, А Я Белецкий - Криптографические примитивы основанные на методе скользящего кодирования296
Л Федіїна, 0 Еодак, Я Токайчук - Кристалічна структура тернарних германідів362
О Мякуш, А Федорчук - Кристалічна структура та електричні властивості сполуки horuga152
О Зелінська, В Павлюк - Кристалічна структура і магнітні властивості тернарно! сполуки169
И Э Линник, Э В Гаврилов - Критерии оптимизации транспортных сетей города161
Ю Теличкун, В Теличкун, С Стефанов - Критериальные зависимости течения газонаполненного теста в цилиндрическом канале201
В Н Пасичный - Критерии оценки пищевой ценности мясопродуктов880
О А Матюхіна - Культ богині землі у давньословянській міфології421
А И Момот, П И Самойлов, Ю И Норенко - Критерии оценки экономической эффективности эксплуатации оборудования251
А В Дружинин, Р В Кысиль - Критерий оценки реализации инновационного потенциала проекта организации строительства объекта183
Т О Смірнова, Х Ю Малкуш - Критерії вибору періоду виходу з венчурного капіталу183
Я Б Сікора - Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики747
А В Зайцев - Культура экономического обоснования177
Н І Обушна - Критичні підходи до уточнення інноваційного понятійного апарату240
О Кушнір, І Половинко - Критична поведінка двопроменезаломлення в кристалах224
І В Федулова - Критичні точки інноваційного розвитку промислового підприємства155
А М Галиахметов, В А Шилкин - Кручение порождаемое идеальной жидкостью и модель типа геделя189
Л В Найда - Культурно-освітня діяльність нтб національного університету львівська політехніка272
М Г Кітов - Культурно-релігійний контекст таємниці княгині ольги178
А П Бондарев, С В Давіденко - Кумулянтний аналіз та параметричний синтез демодулятора групового мовного сигналу185
М В Працьовитий - Курс наукові основи шкільного курсу математики264
Л М Ганущак-єфіменко - Кібернетична модель інноваційного процесу269
В В Приседский, Е И Волкова, И В Мнускина - Курсовая работа для студентов химиков-технологов первого курса178
Ж В Мина - Кількісний та якісний склад дієвої армії унр та уга напередодні київської наступальної операції636
В Смаль, І Смаль - Туризм і сталий розвиток258
С О Павлов, А Л Соколенко - Кінематика і динаміка створення збільшених вантажних одиниць163
Н Клименко-дмитровська - Кіно як допоміжний засіб вивчення іноземної мови333
О Kuzmenko - Кіно як інструмент формування національної ідентичності348
Н В Тройно-фунтусоеа - Л шестов вл соловьев и искушение диалектикой216
Ю А Демин, И С Жукова - Лазерные технологии в лечении дакриоциститов339
Л Ільїн - Ландшафтно-геохімічні аспекти дослідження лімносистем305
I Болеста, С Вельгош - Люмінесценція суперіоніка203
О С Заблоцька - Ланцюг характеристики речовин у хімії як методична проблема306
О Жвава - Лексика поховального обряду у говірках наддністрянсько-буковинсько-подільського суміжжя466
О А Шумейко - Лексические параллели числительных английского языка207
О Л Башманівський - Лексико-семантичні та граматичні особливості прикметника white в англійській мові584
І В Мейзерська - Лексикографічна параметризація структурний та функціональний аспекти207
Автор неизвестен - Лекция 1 основные понятия и законы химии226
К М Медвідь, С О Швачко - Лексична контамінація в сучасній англійській мові338
М Tkaчук - Лексична ремотиващя ботанічної лексики в чорнобильських говірках286
М Алексєєва - Лексична інтерференція в переселенських лемківських говірках в україні252
Л Ф Омельченко, Л Ф Соловйова - Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохіднихлексем із суфіксом229
О Д Саечин - Лексичні засоби об'єктивації концепту sea море в англійській мові314
Автор неизвестен - Лекция 5 электронная структура атома404
О Мартиняк - Лексичні синоніми на національній основі в українській науково-технічній термінології311
Автор неизвестен - Лекция 12 коллигативные свойства растворов238
Автор неизвестен - Лекція 5 подальший розвиток германських мов398
Р Зінчук - Лемківсько-західнополіські паралелі в системі іменникової словозміни350
Т В Валюкевич - Лингвистическая интерпретация концепта внешность в британской картине мира210
Автор неизвестен - Личность и общество в философской концепции174
Е Медведь - Лингвопрагматический аспект функционально-семантического поля количества238
П П Рожков, Т В Полякова - Линейная модель оптимизации конфигурации электрической сети254
В С Медведев - Литейно-прокатный комплекс для производства сортового проката512
И Г Мудренко - Личностные особенности пациентов с аутоагрессивным поведением в манифестном периоде шизофрении240
Л И Нефедов, О Н Король, Л В Васильева - Логистика в управлении предприятием192
Г Р Копец, М Р Леськів - Логістичні проблеми розвитку персоналу243
А А Пуханов - Логистическая модель прогноза суммарного грузопотока в узлах слияния системы конвейерного транспорта шахты442
І Г Смирнов, Т В Косарева - Логістика зберігання сільськогосподарської продукції як складова інтегрованої логістики апк380
Г И Смирнов, Т В Косарева - Логістика тарно-транспортного господарства апк596
О В Солодка - Логістична складова конкурентоспроможності промислового підприємства375
Н І Чухрай - Логістична підтримка розроблення продуктових інновацій та виведення їх на ринок294
Г И Смирнов, Т В Косарева - Логістична інфраструктура апк теорія та практика449
В В Смиричинський - Логістичні підходи до організації ринку державних закупівель в регіоні254
Ю Горак, В Матійчук - Лрилювлння метилового естеру 2-метил-з-фуранкарбоновоїкислоти224
Т А Репіч - Лопстичний аутсорсинг як шлях до розвитку ключових компетенцій підприємства301
центр ренесансної культури україни - Львів601
А Манько - Львівсько-волинський вугільний басейн як промисловий район312
И В Пивавар - Льготы и субсидии как инструмент бюджетного регулирования в жилищно-коммунальной сфере218
О П Скрипніченко, О О Синтюрьоеа - Людина в поведінковій економічній теорії252
Т Тюріна, О Микитюк - Людина суспільство і всесвіт взаємозв'язки та взаємодія221
Л А Соколов - Людина суспільство і гуманітарна наука в епоху глобалізації219
Н Л Савицька - Людина як суб'єкт господарської діяльності597
М П Буковинська - Людський капітал класифікація ділових та особистихякостей менеджерів377
О П Скрипніченко - Людський капітал як фактор виробництва353
Ю П Дейнека - Людський фактор у злиттях та поглинаннях211
на початку ХХ століття - Лібералізм як ідеологія правоцентристських партій болгарії наприкінці ХІХ278
Т І Топішко - Лізинг в апк проблеми становлення і перспективи розвитку279
Т І Галецька - Лізинг в україні історичний аспект виникнення істановлення293
Г В Сілакова - Лізинг як альтернативне джерело фінансування інвестиційноїдіяльності365
М В Ключнікова - Лізинг як ефективний засіб переоснащення підприємства для створення інноваційного продукту264
Т І Топішко - Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах апк270
Л М Литвиненко - Інтегральні рівняння294
Т І Топішко - Лізинг історія сучасність та перспективи розвитку в україні355
Н В Шем'якіна, А А Пономаренко - Лізингове інвестування інноваційного розвитку промислового виробництва336
В Столяренко - Лінгво-когтивні аспекти стилістичного прийому pun210
В О Малахов, О О Потапов, В С Личко - Лікворологічні зміни при ішемічному інсульті249
О Валігура - Лінгвокогнітивні ознаки та організація мовленнєвого простору двомовної особистості516
- Лінгвокогнітивні параметри денумеративів О А Шуменко179
А В Головня - Лінгвокульрні особливості картини світу книги джунглів редьярда кіплінга255
А М Сліпчук - Лінійні поперечні коливання пружної сталевої нитки, яка рухається іззмінною швидкістю, та методи їх дослідження250
П Штойко - Україна як географічне поняття314
С О Погарський - Лінії передачи та кола на нвч і квч872
Л О Прімова - Ліпідний склад біотехнологічних препаратів каротину вітатону і вітадепсу288
О Шостак - Літературний білінгвізм як проблема інтерпретації творчості письменників індіанського походження468
Г Крохмальна - Літературознавчі терміни вченого — складова терміносистеми його ідіостилю260
Л Романюк - Літературний процес 20-х років ХХ століття дискусіїполеміки489
Г И Бондарь, В В Слынько, В М Фрасуняк - Магнитные свойства159
О Г Медведовская, О А Хоруженко, Г К Чепурных - Магнитная восприимчивость тетрагональных антиферромагнетиков в угловой фазе200
В М Гладкий - Магнітно-механічна характеристика асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів250
А Буханько, О Сукстанський - Магнітооптичні характеристики багатошарових феромагнітних структур194
В П Решетило - Макроекономічні умови підвищення ділової активності підприємств245
А В Задніпровська - Маловитратні технології для оздоровлення довкілля193
Ю Я Козак, Я С Паранчук, 1 1 Васильчишин - Макромодель конденсаторного електродвигуна для миттєвих значень струмів та напруг217
О І Скроцька, Н М Жолобак, М Я Співак - Макрофаг альна ланка імунітету при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті172
И В Могдалева - Маргиналыюсть происхождение понятияи разновидности206
Л С Малинов - Марганецсодержащие стали и чугуны с эффектом самозакалки при нагружении495
И В Могдалева - Маргинальное положение украинской интеллигенции199
М Ковалик - Маргінальний антропологізм жіночого дискурсу в художньому світі в винниченка272
Ю С Горяйнова - Маркетинг в діяльності посередників ринку праці342
М Шимура-Тиц - Маркетинг в сучасних інноваційних процесах204
С З Весперіс - Маркетинг персоналу теоретико-методологічний підхід223
Н В Андреюк, Г О Кундєєва - Маркетинг розвитку новацій у харчовій промисловості225
О С Жданова - Маркетингова політика та її місце в економічній політиці промислових підприємств268
В І Копитко - Маркетинго-логістичний підхід в організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті233
Т Подвірна - Маркетингова сегментація на світових ринках283
О В Кендюхов - Маркетингова стратегія пошук оптимальних рішень180
А Манько - Маркетингове дослідження лікувально-оздоровчої галузі закарпатської області163
Р П Дудяк, С Я Бугіль, О Р Дудяк - Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств у формуванні їх збутової політики498
В М Шумейко - Маркетинговий менеджмент експортного потенціалу олійно-жирового комплексу України373
С В Ковальчук - Маркетинговий підхід до управління якістю високотехнологічної продукції235
Е В Степанова - Маркетинговое управление и управление маркетингом188
С В Коверга, Ю Н Деречинський - Маркетингово-логістичне комплексне управління виробничою та підприємницькою діяльністю179
С В Коверга - Маркетингово-логістичне комплексне управління виробничою та підприємницькою діяльністю218
Ю В Чудик, О Н Сафонова, А В Богомолов - Маркетинговое обоснование технологии бисквитных полуфабрикатов на основе мучных композиций176
В М Шумейко, О Л Токар - Маркетингові аспекти страхової діяльності173
Ю В Пепа - Математичне моделювання дифракційного поля200
Автор неизвестен - Маркетингові комунікації та просування продукції вітчизняних хлібопекарських підприємств на зовнішні ринки532
Т О Примак, А М Костюченко - Маркетингові аспекти просування послуг192
Автор неизвестен - Меаогожлении полезных иосшемых128
Ю А Дайновський - Маркетингові прийоми як інструмент товарної інноваційної політики підприємства375
О Н Перепелица - Маркиз де сад единственный и его наслаждения295
В В Откидач, А К Зубченко, Л И Иванова - Математическая модель описания риска290
Н Ю Карпенко, О Н Штельма - Математическая модель оценки динамики трудовых ресурсов167
К Н Андрийчук, Я А Гусенцова - Математическая модель стационарных режимов работы сложной приточно-вытяжной вентиляционной196
С П Михида - Мегатекст та особистість письменника231
А А Борисов - Математическая модель теплового профиля валка прокатного стана479
Я В Адамчо - Математическая модель турбулентного потока в каналах вентиляционных систем теплогенерирующих установок198
Т С Ершова - Медиатизация политики и демократизация410
Б Г Любарский, Е С Рябов - Математическая модель тягового привода на основе двигателя с поперечным полем275
А А Колотов - Математическая модель управляемого узла редуцирования газа189
В Б Дудко - Математичні моделі споживання електроенергії трамваями233
Ю В Тимофеев, И В Захаров, А А Мельниченко - Математическая модель управления точностью общей сборки агрегатных станков230
Автор неизвестен - Математические модели устойчивого развития сложных эколого-экономических и социальных систем223
Е А Пряничникова - Математические основы проектирования вычислительных систем233
Д О Дашин, В П Тарасюк - Математический анализ прибора для измерения толщины покрытия валков на прокатных станах376
Г Л Садовець - Методи оцінки ефективності діяльності корпорацій379
Ж Л Глухова - Математическое моделирование водородоупругого эффекта замедления диффузионных процессов145
В Н Павлыш, И В Тарабаева - Математическое моделирование процесса обезвоживания увлажненной горной массы168
В Я Спорыхин - Применение марковских полей360
П В Сергеев - Математическое моделирование процесса селективной флокуляции углей маслами242
В М Гладкий - Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням ексцентриситету ротора336
В Рак, Р Байцар - Математична модель кварцового ємнісного перетворювача137
О В Стельмах - Математична модель визначення потреби в місцях тимчасового паркування легкових автомобілів162
А Б Гур'янов, А В Сєріков - Математична модель оптимізації диверсифікації виробництва249
И А Губарева - Метод оценки конкурентного статуса предприятия361
Б М Микийчук - Математична модель теплової ефективності приміщення з показником якості теплопостачання220
А А МАліновський - Математична модельтрійника з коефіцієнтами взаємного впливу рукавів195
С М Еш - Методи антикризової політики господарюючих суб'єктів257
О І Бескровний, С О Тернов, В А Пінчук - Математична підготовка студентів іпо за дистанційною формою навчання177
І Ш Тімбекова - Математичне моделювання оптимізації грошових потоків підприємства в умовах фінансової кризи559
Я В Дорошенко - Математичне моделювання руху поршняпо магістральному газопроводу з аварійним витокомгазу202
С М Василенко, В І Бондар, В В Шутюк - Математичне моделювання турбулентного теплоперенесення в циліндричних струменяхрідини196
Ю В Пепа - Математичне обґрунтування доцільності застосування систем захисту інформації174
В В Петров - Матричные биномиальные числа с проверкой на четность234
Я М Осадца, Асп Р Й Ріпецький - Матричніперетворюва чі світла з цифровим представленням сигналу201
Л Н Дениско, Е Ю Мошинская - Медиаповорот философское многоголосье180
В В Глущенко, Е О Митькова - Медицинское страхование как один из источников финансирования здравоохранения194
Ю И Горбачева - Международная экономика в управлении региональными инвестициями175
М П Юхименко - Межфазный теплообмен и разграничение основных стадий теплопереноса178
Я Драган - Межа бремермана, системний аналіз і онтологія складності моделей соціотехнічних систем279
О О Сідак - Метафора як засіб реалізації тактики політичної образи208
Т Мельник - Меліоративний стан еталонних осушувальних систем малого полісся350
В И Оспищев, Д А Пруненко - Место коммунальной реформы в приоритетах возрождения экономики160
О М Музичук - Мета та завдання здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів183
А Є Голубое - Мета діяльності органіе дізнання та досудоеого слідстеа з розслідуеання кримінальних спрае165
О Кримець - Метафора й метонімія як чинники творення й розвитку української технічної термінології194
А В Дмитренко - Методи обліку витрат у будівництві749
І О Голуб - Метафора та метонімія як засоби вираження стратегії дискримінації у німецькомовній пресі361
А П Гризун - Метафорика в сучасній українській сугестивній ліриці293
О М Перепелиця - Метафізичний просак людина між культурою і природою244
И В Марковская - Метафорические языковые выражения с существительным conflict в современном английском языке241
М О Васильєва - Метафорична вербалізація концепту політикакрізь призму концептуальної царини кухня250
В Фурман - Метод фазових функцій та wkb-наближення257
В В Кукушкін - Метафорична інтерпретація концепту знаменитість у сучасному англомовному газетному дискурсі235
Я О Ноткіна - Метахудожній коментар як структурна особливість роману пушкінськийдім а бітова269
В М Жук - Методи розрахунку об'єму дощового стоку359
Г А Власов - Метинвестхолдинг экологическая ретроспектива авдеевского коксохимзавода740
А А Баркалов, Р М Бабаков - Метод анализа структур микропрограммных автоматов с произвольным включением кэш-памяти163
Л В Капінус - Методика оцінки продуктивності реклами219
С Майданюк, В Ольховський - Метод багаторазових внутрішніх відбиттів у разі розв'язування задач пружного розсіювання частинок на ядрах182
В Рубіш, В Лазур, М Меліка - Метод вкб 1 релятивістичні потенціальні моделі294
Е Б Ніколаєв - Психологія критичних ситуацій510
М В Олексів, В Я Пуйда - Метод візуального виявлення та ідентифікації літаків194
А Е Горячев, С А Дегтяр - Метод генерации перестановок на основе факториальных чисел с использованием дополняющего массива256
О І Белей - Методика формування кількісних рекомендацій212
М Медиковський - Метод застосування стандарту opc для синтезу систем управління224
Г I Кувшинов - Метод зменшення екологічного забруднення радюефшу при побудові інформаційно-вимірювальних систем335
Г В Сілакова - Методи фінансового планування на підприємстві274
В Головко - Метод знаходження оптимальних комбінаторних конфігурацій у вигляді розгалужених в'язанок220
В Б Уфимцева - Метод и алгоритмы хеширования информации на основе обобщенных матриц фибоначчи199
Т І Галецька - Методика визначення ціни лізингової угоди244
С В Костель - Метод компактного размещения биномиальных коэффициентов в памяти172
А Д Петренко - Метод медленно меняющихся амплитуд в задачах нелинейной оптики гиротропных сред215
Р Б Дунець - Метод передачі пакетів у мережах на кристалі з матричною топологією181
В К Нем, В П Андрейченко, Н П Лукашова - Метод непрерывного контроля тока утечки на троллейбусах170
А Н Шушура, Ю А Якимова - Метод нечеткого критического пути для управления проектами на основе нечетких интервальных оценок269
В И Саранчук - Метод определения величины электрического сопротивления угля в зависимости от температуры465
П Черняга - Метод приведення геодезичних спостереженьдо однієї епохи179
С В Івасьєв - Метод факторизації великорозрядних чисел у базисі радемахера205
Н И Самойленко, И А Гавриленко - Метод расчета функциональной надежности трубопроводных транспортных систем400
А Ф Обшта - Метод соколова i теорія та застосування проекційно-ітеративних і двосторонніх методів у працях м с курпеля689
В С Бабков - Метод співвіднесенння контурів томографічних зрізів на основі сплайнового подання158
Г Юрчик - Метод інваріантного вимірювання термоелектричного коефіцієнта пельтьє191
Т М Басюк, А С Василюк - Методи візуалізації даних у розподілених системах381
Т Свідрик - Методи аналізування витрат переваги та недоліки використання в системі діагностування324
О Г Мельник - Методи діагностики виробничо-господарської діяльності підприємства244
Н А Носенко - Методи оцінки і аналізу конкурентоспроможності продукції273
теорія функцій комплексної змінної - Методи математичної фізики перший розділ231
Н М Попова - Методи оцінки впливу виробничо-технічних чинників на рівень гармонізації управлінської діяльності на підприємстві169
M I Бублик - Методи оцінки втрат від надзвичайних ситуацій техногенного характеру358
О П Мельникова, С М Снігова, М О Волотовська - Методи оцінки інноваційних проектів на підприємствах вугільної промисловості257
Л А Меренкова - Методы контроля затрат предприятия317
Й М Петрович - Методи оцінювання використання виробничих потужностей машинобудівних підприємств на засадах системного підходу576
О А Лук'япихіпа, В О Лук'япихіп - Методи оцінювання ефективності системи управління персоналом організації614
Ю В Войцеховська, В В Войцеховська, А Л Висоцький - Методи прогнозування розвитку виробничого потенціалу підприємств192
А Газда - Методи підвищення якості логістики процесів виробництва208
В І Мозговий - Методика викладання української мови і мовна реальність259
О С Шаріпоеа, І М Седова - Методи раціонального використання персоналу залежно від рівня ділової активності підприємства153
О М Костіна, О Є Майборода - Методи та моделі діагностики кризового стану підприємства471
І Д Пузько - Опис до патенту на корисну модель 2237
Автор неизвестен - Методи і засоби підвищення ефективності розподілених обчислювальних систем228
Є Г Черникова - Методика аудиту матеріальних витрат коксохімічного виробництва563
К В Удод - Методические основы формирования оптимальной товарной номенклатуры349
Т Б Серорез - Методика визначення величини внутрішнього об'єму бігових навантажень чоловіків першого зрілого віку328
В О Скачков, В І Іванов, Т М Нестеренко - Методика визначення кінетичних параметрів осадження бору на поверхні вуглецевих волокон265
С В Андрос - Методика визначення суми матеріальних витрат у собівартості продукції на основі застосування нормативного методу379
А С Птушка - Методика використання рольової гри у навчанні діалогічного мовлення учнів на уроках англійської мови1064
Н Ф Іозіок - Методика виховання молодого музиканта в класі фортепіано педагога ольги феофанівни качевої396
С Д Погорілий, І В Пантелеева - Методика масштабування алгоритмів маршрутизації209
О В Чеботарьова - Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов512
Л Г Шемаєва - Методика організації проведення колективної багатоваріантної експертизи ринкових ситуацій268
Э Г Братута, О В Круглякова - Методика оценки режима централизованного отопления жилых помещений258
Н С Ілляшенко - Механізм управління підприємством234
С В Кавун, О Г Зима - Методика оцінки одноразових витрат поетапної реалізації системи економічної безпеки193
В Ю Нестеренко - Методика оцінки слабких сторін підприємства що сприяють його рейдерському захопленню156
І М Васильєва, Н В Шокурова - Оцінка нерухомості512
Г О Надьон, О Р Шарко - Методика оцінювання стану операційного управління розробкою управлінських продуктів189
О М Брадул - Методика побудови аналітичних рахунків в комп'ютерній інформаційній системі обліку корпорацій160
Л Г Соляник - Развитие фондового рынка159
Г В Усова - Методика проведення бенчмаркінгового аналізу для виділення непрофільних функцій промислового підприємства209
- Методика профильной съемки проводников вертикальных стволов шахт- С Ф Травнйк, М Г Папазов, Г И Козловский701
О Б Максимова, В О Давыдов, В М Тонконогий - Методика расчета критерия управления структурой сложных технических систем195
Е Пиотровски - Методика расчета основных параметров процесса естественного воздухообмена387
Р О Завгородній - Паралакс (економічної) кризи165
А Г Сосков, Н О Рак - Методика расчета теплового режима мощных управляемых полупроводниковых приборов силовых коммутационных аппара тов207
Є А Триллєр, Е М Нємцев - Методика розрахунку циркуляційної установки струминного та лопатевого насосів245
Т А Чашко, М О Житарь - Методические аспекты разработки механизма оптимизации портфеля ценных бумаг банка316
Л В Кравцова - Методические основы исследования качества жилищно-коммунальных услуг258
Н П Патрікі - Методичні підходи до оцінювання вартості бізнесу814
В А Кучер - Методические основы оценки эффективности слияния угледобывающих предприятий261
П В Тархов, О П Дедова, И В Мирошниченко - Методические проблемы организации подготовки финансовых менеджеров187
В Х Далека - Методологічні аспекти ресурсозбереження258
Р Н Абдулин - Методические указания и контрольные задания по курсу высшая математика355
С М Сафьянц, Г Е Константинов, Н В Колесниченко - Методические указания и контрольные задания, теоретические основы теплотехники848
С А Назаровець - Роль бібліотек у data curation173
Т Г Ивченко - Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу методы повышения качества машин505
Автор неизвестен - Методические указания к разделу дипломного проекта239
Ю В Жмурко - Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи574
С М Сафьянц, А Н Лебедев, Н В Колесниченко - Методическое пособие к изучению курса техническая термодинамика806
Н М Бовсунівська - Методичне забезпечення навчальних закладів волинської губернії166
Т Ф Фильчук - Методологические основы теории языковой аттракции238
О Ю Мішин, С В Мішина - Методичне забезпечення оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства480
Т В Горячева, С О Вірич, М О Бабенко - Методичний посібник до практичних занять з теоретичної механіки271
Н М Шульга - Сметана технологія та якість321
В І Пересунько - Методичний підхід до оцінювання рівня демократизації управління персоналом підприємства276
Б В Гринів, В Б Гринів - Методичні аспекти аналізу валового доходу торговельного підприємства239
Л О Лазєбна - Методичні вказівки до курсової роботи557
Т А Говорушко - Методичні аспекти використання теорії зацікавлених сторін у формуванні фінансової стратегії страхової компанії537
О О Міцура - Методичні аспекти побудови комплексу соціально орієнтованих маркетингових комунікацій230
Х А Хоруженко - Методичні вказівки для написання курсової работи з правових дисциплін для студентів економічних спеціальностей311
Л Л Білецька, Т В Самофалова - Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ділова анлійська мова224
О П Бахтарова, В І Таранець - Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу історична геологія і палеонтологія383
М Г Винниченко - Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за дисциплінами «додаткові розділи електроніки»146
В К Костенко, О Л Зав'ялова, Т В Андрійко - Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом екологія міських систем1321
Т В Самофалова - Методичні вказівки до практичних занять з французької мови502
М А Лысенко - Механизмы защиты финансово кредитной информации462
Ю В Жмурко - Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу теорія і критика сучасної архітектури188
A I Василенко, I A Василенко - Методичні вказівки з дисципліни господарське законодавство275
Ю И Горбачева - Механизмы управления организационными проектами258
В А Сумин, В Г Гадецький, М М Кононова - Методичні матеріали з дисципліни психологія управління566
Н І Дяченко - Методичні матеріали щодо організації самостійної роботи студентів всіх спеціальностей з дисципліни філософія409
О В Тофанюк, Л О Черний - Методичні основи визначення бюджетно-фінансового положення регіонів175
В А Омельяненко - Методичні основи оцінки потенціалу трансферу технології253
Н П Скригун - Методичні основи формування рекламних витрат підприємства238
O I Драган - Методичні підходи до впровадження логістичної системи на підприємстві м'ясної промисловості256
О Лагоцька - Методичні підходи до естетичної оцінки рельєфу шацького поозер'я304
М М Федоров - Методы расчета и анализа разветвленных цепей цепочного типа338
А В Симак - Методичні підходи до обґрунтування оптимального варіанта інвестування суб'єктів господарбвання в регіоні190
Т А Говорушко - Методичні підходи до організаційної реорганізації пром підприємства149
А О Матковский, И М Сыворотка - Микрочиповые лазеры633
О В Коломицева - Методичні підходи до оцінки ефективності регіональних економічних систем239
О І Драган - Методичні підходи до оцінки людського капіталу на підприємстві харчової промисловості183
В П Мотало - Методологія синтезу віртуальної міри якості продукції244
Л В Доскуч - Методичні підходи до оцінки персоналу промислових підприємств335
Є І Нагорний - Методичні підходи до підрахунку величини невдачі промислової інноваційної продукції на ринку199
М М Сколоздра - Механізм розвитку персоналу дослідних лабораторій174
І В Федулова, В О Стретович - Методичні підходи до формування інноваційної сратегії підприємств хлібопекарної галузі261
Д В Мангушев - Методичні рекомендації до виконання розділу «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»555
Н К Ющенко, Л В Руденко - Методичні рекомендації з написання курсової роботи з дисципліни міжнародна економіка584
М М Кудінова - Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дісципліни «корпоративне управління»310
Е И Митрофанова, Е А Гермонова - Методологические основы построения зб-кадастра недвижимости380
А В Зайцев - Методологические погрешности экономической оценки негативного воздействия на природную среду316
В Г Радецький - Миротворча діяльність україни та гуам172
Ю И Горбачева - Методологический аспект формирования системы управления проектами предприятия203
Ю В Сердюк Копчекчи, О А Шакура - Методологический подход к проведению анализа инновационного развития предприятия228
Д О Батраков - Чисельні методи радіофізики336
Л Ю Благодаренко - Методологічний підхід до формування фізичних понять в учнів252
О Харчишина - Методологічні аспекти діагностики організаційної культури підприємства238
Г Г Осадча, І М Власенко - Методологічні аспекти консолідації фінансовоїзвітності191
Н С Рад - методологічні аспекти оцінки впливу трансформаційних факторів пенсійного реформування на суспільний розвиток170
Н С Дородних - Методологічні засади антикризового управління підприємством210
О Абрамічева, В Глущенко - Молодограматики школа чи напрям1393
Т М Артюх, Т Н Артюх - Методологічні засади судово-товарознавчої експертизи методологические основы судебно-товароведнойэкспертизы287
Т М Артюх, В В Індутний - Методологічні основи товарознавчої експертизи коштовностей196
І Пандяк - Методологічні принципи вдосконалення процесу управління якістю готельних послуг260
Т М Артюх, В В Індутний - Методологічні проблеми товарознавчої експертизикоштовностей247
С С Батыр, Г В Ступак - Методы прогнозирования трафика в компьютерных сетях652
І В Ковальчук - Методологічні проблеми ідентифікації оцінки і амортизаціїосновних засобів підприємств257
О В Циганенко - Методологічні підходи до розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій280
К Ю Зубко - Методологія аналізу екологічних ситуацій та ix вплив на стан об'єктів і ресурсів195
В Т Доля - Методологія аналізу оборотності оборотних активів комунальних підприємств218
Н И Самойленко - Методы решения задачи коммивояжера больших размерностей705
Автор неизвестен - Методологія та технології організації комплексної системи захисту інформації внз України476
Автор неизвестен - Методологія інтегрованого управління динамікою повітряного корабля248
Автор неизвестен - Молчание как поэтическое событие170
М И Арыч - Методы и подходы анализа эффективности управления финансово-экономическими результатами299
Т С Осипова - Методы сохранения целостных элементов городской среды в условиях интенсивно развивающихся городов275
Автор неизвестен - Статистична довідка206
В А Пашинський, О С Хмара - Метрологічне забезпечення експериментальних досліджень морозостійкості керамічної цегли273
Автор неизвестен - Механизм интитуционального пректирования инновационных процессов в экономике украины223
А В Анисимова - Механизм управления промышленным предприятиями на основе импульсов экономического развития220
О О Любавіна, В Г Михайленко, О Ф Аксьонова - Механізм дефторування води алюміній сульфатом177
О В Емельянова - Мовленнєве вираження статусу адресата182
Н І Волкова - Механізм забезпечення ліквідності комерціних банків в умовах фінансової кризи994
О В Прокопенко - Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку україни875
Н Ю Гладинець - Механізм реалізації державної інноваційної політики в регіоні337
Б Т Светлов - Механізм стимулювання прямого іноземного інвестування316
В М Хобта, У В Лаврик - Механізм страхового захисту якісного стану земельних ділянок, наданих в оренду209
Ю В Дяченко - Миграция как фактор развития интеллектуального капитала216
Т А Говорушко - Механізм фінанс забезпечення малого підприємництва у харчовій промисловості україни360
Ю Зоренко, Я Захарко, І Констанкевич - Механізми дисипації енергії збудження в крис-талофосфорах на основі гранатів222
О М Ольховська - Механізми формування варіанту клінічного перебігу кишкових інфекцій у дітей раннього віку172
О О Ляпощенко, В І Склабінський - Механізми формування високодисперсної краплинної рідини у потоці природного газу170
Л Чернелевський - Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри обліку і аудиту нац університету харч технологій148
П А Черномаз - Мир и россия регионализм в условиях глобализации187
О Ю Мельник - Мистецька муза івано-франківська до 350-ліття міста323
Ю Р Петровська - Мистецька освіта у львівській архітектурній школі в міжвоєнний період 1919 1939 1945 рр256
Науменко - Мистецька символіка в італійських поезіях ігоря качуровського183
В В Назимко - Моделирование горного давления при разном порядке отработки запасов180
Г П Гаркавая, Ю И Богатова, И А Берлинский - Многолетняя изменчивость стока биогенных веществ днестра304
Е І Огар - Мова дитячого літературного дискурсу функціонально-комунікативні аспекти дослідження1030
В А Сапрыка - Мониторинг городского рынка недвижимости209
Автор неизвестен - Мовна самоідентифікація українців(за матеріалами часопису «рідний край»)300
Е А Сергиенко - Моделирование взаимодействия стратегических альтернатив развития предприятия с нестабильной внешней средой182
О И Белоус, Л А Рудь, О Н Сухоручко - Моделирование входных цепей малошумящего усилителя миллиметрового диапазона277
В В Малашенко - Моделирование динамического скольжения дислока­ций в гидростатически сжатых материалах281
И С Лунякин, Ю К Орлов - Моделирование и проектирование системы пропускного контроля на пао концерн стирол173
С А Чипко - Моделирование инновационной связи в образовательном процессе173
А Раид - Моделирование экономического состояния строительного предприятия212
П Г Щербакова - Моделирование коэффициентов участия субъектов в нарушении симметрии по обратной последовательности171
В А Маляренко, Ю И Чайка - Моделирование нестационарного температурного состояния теплых полов с линейными источниками теплоты194
З Н Мочалина - Моделирование операционной деятельности предприятия с целью обеспечения стабильного финансового результата212
Р М Бабаков, И В Ярош, И О Вавринюк - Моделирование работы кэш-памяти в составе цифрового устройства управления интеллектуальной системы186
Е В Чорноус - Моделирование режима заземляющего контура при двухфазном замыкании шахтной участковой сети в разнесенных точках170
О О Кульбида - Моделирование сборочных систем в рамках теории массового обслуживания164
И В Могдалева - Экологическая этика ислама225
А П Карпинец, В С Сырых - Моделирование структуры и диэлектрических свойств сополимеров в процессе их электросинтеза135
Е В Чорноус - Моделирование управляемой магнитной цепи аппаратов защиты от утечек168
Автор неизвестен - Мотивація робітників на підприємстві195
В В Гриненко - Моделирование функционирования институциональной среды управления городом170
С М Братан - Моделирование электрохимической составляющей съёма материала на операции комбинированного шлифования332
оператора - Переклад дискурс165
П В Тимощук - Модель аналогової нейронної схеми ідентифікації найбільших сигналів305
Т Г Фесенко - Модель вибору програмного забезпечення автоматизації бізнес-процесів офісу з управління будівельними проектами215
О Чигринець - Ризики банківської діяльності383
В Б Гого, О Н Данилъчук - Модель влияния импульсной волны давления на эффективность борьбы с пылью171
Л И Нефёдов - Модель выбора программного обеспечения офиса186
Т Кужда, О Мосій - Модель оптимізації управління нововведеннямипідприємства203
З В Гончарова, А Л Шаповалов - Модель відбору керуючих компаній в процесі створення ринку житлово-комунального господарства214
В М Ковальов, Д О Білоха - Модель двигуна постійного струму для автоматизованих розрахунків режимів електроприводу543
Е И Назимко, Е Е Гарковенко, А А Молодыка - Модель для исследования параметров взаимодействия фаз при обезвоживании тонких классов углей162
Прокоф'єв Є Г - Модель загальнопедагогічної підготовки майбутніх вчителів в умовах інформаційно навчального середовища184
А А Шевченко - Модель определения средств измерения показателей качества транспорта газа на компрессорной станции183
А Пуханов - Модель оптимизации транспортных потоков в системе горнодобывающего предприятия256
Автор неизвестен - Петров олександр степанович180
О І Момот, О В Мирошниченко - Модель оцінки результативності діяльності вищої школи216
К В Тонева - Модель планирования рекламной кампании предприятия207
Н В Дикань - Модель прийняття управлінського рішення методом регресивного аналізу142
Н Н Чернышев - Модель процесса получения сернистого ангидрида в пространстве состояний299
І Федорова - Модель процесу навчання професійно спрямованного англомовного монологічного мовлення282
Л В Васюренко - Модель узгодження фінансового забезпечення212
І І Сугоняк, К В Молодецька - Модель системи моніторингу захищеності інформації в автоматизованій системі керування підприємством182
газозбірний пункт - Модель системи пласт підземного газосховища197
Н В Водка - Науково-дослідницька робота студентів238
Л С Метлов, М М Мышляев, А В Хоменко - Модель скольжения по границам зерен в процессе деформации186
Т Ш Акаева - Модель управления инвестиционной деятельностью предприятий малого бизнеса158
А В Переверзєв, В І Бойко, А А Зорі - Моделювання в електроніці383
Н А Глухова - Модель управления инновационными процессами в регионах на основе кластеров191
Р Пріма - Модель формування професійно мобільного вчителяпостановка проблеми267
В А Піддубний, А А Палаш - Моделювання динаміки газорідинних середовищ158
В О Гаєвська - Модель і концепція компетентності управителів (менеджерів) житлових будинків257
О М Васьків - Моделювання вибору стратегії діяльності підприємства та інформаційна технологія обробки інформації198
О І Драган - Організаційна культура підприємства231
В П Петренко, М О Прядко, В О Бойко - Моделювання впливу нерівномірності споживання пари вакуум апаратами на роботу випарної установи462
І В Гурей, В І Гурей, П Р Дмитерко - Моделювання гіроскопічних процесів під час фрикційного зміцнення деталей машин192
П С Євтух - Моделювання дефектності ізоляціїемальпроводів під час виготовлення обмоткових елементів електричних апаратів316
О Є Гамола, І Р Пеленська, Р А Пеленський - Моделювання електрофізичних процесів у субмікро- та наноструктурах192
Автор неизвестен - Моделювання залежності виробництва комбікормів для великої рогатої худоби від впливу основних факторів160
М В Тиханський, А І Партика - Моделювання зворотних логічних переходів в кріотронах на основі сквідів192
Л М Мельник - Моделювання й оптимізація процесу зневоднення водно-спйртових розчинів морденітом198
М Ваврух, С Коваль - Моделювання короткосяжних кореляцій у вироджених електронних системах180
Т М Біляєеа - Можливості прогнозування соціальних трансформацій210
Л І Мороз - Моделювання матеріально-фінансових потоків внутрішньовиробничих логістичних системз регенерацією330
О Валігура - Моделювання механізмів породження інтерферованого мовлення білінгвом217
Ю Сінчук - Моделювання нестаціонарних режимів газових мереж165
Н Гоц - Моделювання методик реалізації температурної шкали багатоточковим методом для термометрів випромінення174
М І Ігнатишин, П Ф Холод - Моделювання механічного гасника коливань у системі mathcad201
В А Маляренко - Модернизация ограждающих конструкций зданий263
О В Панченко - Моделювання нетрадиційних джерел енергії для прогнозування їх утворення175
Л М Ганущак-єфіменко - Моделювання організації взаємодії учасників процесу управління інноваційним розвитком підприємства347
М Бучин - Індикатори демократичних виборів504
Л В Сібрук - Моделювання поля випромінювання цифрового телебачення стандарту dvb-t2188
Т Матвейчук, В Ставицький - Моделювання процесу планування вантажоперевезень334
Ю Сінчук, Н Притула - Моделювання роботи кранів на магістральних газопроводах310
Т Ванкевич - Моделювання розрахунку інформативних параметрів біметалевих контактних термоперетворювачів179
С С Марасюк - Моделювання розвитку сучасної української державності з огляду на етнонаціональну складність суспільства237
С Д Новікова - Моделювання сезонних коливань асортименту мережі магазинів з продажу квітів239
А Хвищун - Моделювання систем багатьох частинок методом молекулярної динаміки316
Я Собко - Моделювання структури інтегративних курсів у професійно технічний освіті242
Я Виклюк - Моделювання системи надання туристичних послуг споживачеві на основі спінових моделей ізінга239
Н В Геліч - Моделювання системи управління якістю продукції машинобудівного підприємства310

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22