Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Л Тархан - Концептуальные основы реализации компетентностного подхода в подготовке инженеров педагогов397
С А Швачко - Статус лакун в языке и речи248
Л Г Мельник, И Н Сотник - Концептуальные основы управления дематериализацией социально-экономических систем620
В П Решетило - Концептуальные подходы к становлению эффективных финансовых институтов в трансформационной экономике256
А О Гріщенко, Т В Шталь - Концептуальні аспекти оцінки фінансових ризиків в умовах нестабільної економіки162
Л Г Чеканова, З М Мочаліна - Концептуальні аспекти розробки стратегічного управління підприємством170
Н І Дяченко, Н О Поліщук - Кроскультурний менеджмент377
Л Л Гриценко - Концептуальні засади державно-приватного партнерства250
О С Телешов - Концептуальні засади застосування партнерського маркетингу на промисловому підприємстві286
Т В Глубіцька - Концептуальні основи функціонування еколого-економічних систем246
З Бриндзя - Концептуальні засади оптимізації процесів інноваційного та маркетингового забезпечення розвитку апк264
Г І Онищук - Концептуальні засади стратегії соціально-економічного розвитку регіонів україни474
В Назимко - Обоснование размера зоны нагрузки239
М Ю Сальтевська - Концептуальні кореляти референта криза утворені за посесивною схемою178
А О Чечель - Концептуальні основи екологізації соціально-економічного розвитку промислових вугільних територій238
О В П'янкова - Криза загроза чи можливість для брендів276
О І Драган - Концептуальні підходи до забезпечення високої якості продукції на підприємствах м'ясної галузі413
М Д Домашенко - Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки підприємств вітчизняного машинобудування278
М Попов - Концептуальні підходи до побудови раціональної інформаційної інфраструктури організації яка опрацьовує дані дзз240
Н І Обушна - Концептуальні підходи до формування механізму державного регулювання прямих іноземних інвестицій539
В Л Товажнянський - Концептуальні та методологічні основи визначення терміну «реструктуризація»264
Н В Пробийголова - Концептульні підходи до визначення категорії політичний міф891
И А Дмитриев - Концепция формирования бренда в промышленном маркетинге171
В М Карпенко - Концепция асу тп формообразованием на базе реологических критериев254
Н В Хворост - Концепция новой структуры системы электрической тяги для метрополитена227
А Г Дьяченко, О І Гаврило, П А Дьяченко - Концепція здоров'я у сучасній медицині236
И С Еремеев, С С Огородник - Концепция содействия применению новейших технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве украины229
Е М Гецович, О А Холодова, В А Кучеренко - Концепция создания систем паркингов в мегаполисах182
Н К Ющенко - Теорії міжнародної економіки1109
С Федорій - Концепція запровадження стратегій маркетингу як ефективного засобу управління розвитком біоенергетичних компаній202
М Кіт - Концепція консервації земель на прикладі львівської обл491
Ю С Сабадаш - Концепція ренесансу в дослідженнях еудженіо гарена213
С Міхелі - Концепція раціонального природокористування як чинник розвитку українського ландшафтознавства517
Р Кочан - Концепція самоперевірки аналого-цифрових перетворювачіву процесі експлуатації341
А А Зорі - Критерії оцінки ефективності гідрофізичних івс261
І М Мельман, В О Мельман - Концепція і етапи реалізації будівельного проекту192
Н Г Георгіаді - Концепція інтегрованості систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств170
Н Г Ольховиченко - Конічні многочлени третього та четвертого ступеня203
М Ваврух, Н Тишко - Кореляційні функції релятивістських вироджених ідеальних фермі-систем у довгохвильовому наближенні220
У О Красни - Корпоративна діяльність бібліотек як складова формування інформаційного суспільства287
Автор неизвестен - Корпоративна складова міжнародних енергетичних відносин161
О В Харчишина - Корпоративний кодекс як засіб формування позитивного іміджу підприємств439
O I Драган - Корпоративні об'єднання підприємств у м'ясній промисловості518
Л В Глазунова, Т О Сосновська - Корпоративний ресурс метабібліографія харківщини основні підходи до формування та реалізації173
О А Баталова - Корпоративні облігації як джерело позикового фінансування233
Т Д Суходуб - Культура толерантності як культура діалогу272
В И Якивчик, С М Качан - Коррупция в украине сущность, масштабы и влияние249
В Мармуров, П Давидов - Кохання як одвічна цінність у творчості м булгакова368
Л Перович, Н Піскоровська - Коцептуальні засади кадастрового зонування рекреаційних територій242
П Мельник, І Рощина - Краще запобігти ніж побороти насильство проти жінок та дітей265
Н В Кудренко - Країна з розвиненою комбікормовою промисловостю відповідає усім вимогам до стабільності в економіці та політиці232
І Д Пузько 3 - Опис до патенту на корисну модель205
Н В Можайкина - Креативное развитие человеческого потенциала как основа реализации инновационной деятельности221
С В Князь, Ю Р Кулик - Креативні рішення щодо обрання пріоритетних напрямків розвитку бізнес-систем201
М Делюсто - Прийменники у діалектному тексті338
Т С Давидюк - Кредит та позичковий відсоток історія розвитку та сучасність276
Н Д Парфьонова - Кредитно-модульна система організації навчального процесу224
Е Г Евсеева - Кредитно-модульная организация учебного процесса226
А А Фесенко, И В Могдалева - Кризис любви как единства духовного и телесного184
А А Белецкий, А Я Белецкий - Криптографические примитивы основанные на методе скользящего кодирования340
Л Федіїна, 0 Еодак, Я Токайчук - Кристалічна структура тернарних германідів385
О Мякуш, А Федорчук - Кристалічна структура та електричні властивості сполуки horuga157
О Зелінська, В Павлюк - Кристалічна структура і магнітні властивості тернарно! сполуки177
И Э Линник, Э В Гаврилов - Критерии оптимизации транспортных сетей города170
Ю Теличкун, В Теличкун, С Стефанов - Критериальные зависимости течения газонаполненного теста в цилиндрическом канале208
В Н Пасичный - Критерии оценки пищевой ценности мясопродуктов968
О А Матюхіна - Культ богині землі у давньословянській міфології444
А И Момот, П И Самойлов, Ю И Норенко - Критерии оценки экономической эффективности эксплуатации оборудования263
А В Дружинин, Р В Кысиль - Критерий оценки реализации инновационного потенциала проекта организации строительства объекта194
Т О Смірнова, Х Ю Малкуш - Критерії вибору періоду виходу з венчурного капіталу195
Я Б Сікора - Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики805
А В Зайцев - Культура экономического обоснования189
Н І Обушна - Критичні підходи до уточнення інноваційного понятійного апарату261
О Кушнір, І Половинко - Критична поведінка двопроменезаломлення в кристалах234
І В Федулова - Критичні точки інноваційного розвитку промислового підприємства160
А М Галиахметов, В А Шилкин - Кручение порождаемое идеальной жидкостью и модель типа геделя195
Л В Найда - Культурно-освітня діяльність нтб національного університету львівська політехніка285
М Г Кітов - Культурно-релігійний контекст таємниці княгині ольги187
А П Бондарев, С В Давіденко - Кумулянтний аналіз та параметричний синтез демодулятора групового мовного сигналу195
М В Працьовитий - Курс наукові основи шкільного курсу математики274
Л М Ганущак-єфіменко - Кібернетична модель інноваційного процесу289
В В Приседский, Е И Волкова, И В Мнускина - Курсовая работа для студентов химиков-технологов первого курса187
Ж В Мина - Кількісний та якісний склад дієвої армії унр та уга напередодні київської наступальної операції699
В Смаль, І Смаль - Туризм і сталий розвиток274
С О Павлов, А Л Соколенко - Кінематика і динаміка створення збільшених вантажних одиниць168
Н Клименко-дмитровська - Кіно як допоміжний засіб вивчення іноземної мови344
О Kuzmenko - Кіно як інструмент формування національної ідентичності366
Н В Тройно-фунтусоеа - Л шестов вл соловьев и искушение диалектикой222
Ю А Демин, И С Жукова - Лазерные технологии в лечении дакриоциститов354
Л Ільїн - Ландшафтно-геохімічні аспекти дослідження лімносистем323
I Болеста, С Вельгош - Люмінесценція суперіоніка209
О С Заблоцька - Ланцюг характеристики речовин у хімії як методична проблема320
О Жвава - Лексика поховального обряду у говірках наддністрянсько-буковинсько-подільського суміжжя492
О А Шумейко - Лексические параллели числительных английского языка219
О Л Башманівський - Лексико-семантичні та граматичні особливості прикметника white в англійській мові611
І В Мейзерська - Лексикографічна параметризація структурний та функціональний аспекти217
Автор неизвестен - Лекция 1 основные понятия и законы химии234
К М Медвідь, С О Швачко - Лексична контамінація в сучасній англійській мові363
М Tkaчук - Лексична ремотиващя ботанічної лексики в чорнобильських говірках333
М Алексєєва - Лексична інтерференція в переселенських лемківських говірках в україні263
Л Ф Омельченко, Л Ф Соловйова - Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохіднихлексем із суфіксом242
О Д Саечин - Лексичні засоби об'єктивації концепту sea море в англійській мові323
Автор неизвестен - Лекция 5 электронная структура атома423
О Мартиняк - Лексичні синоніми на національній основі в українській науково-технічній термінології330
Автор неизвестен - Лекция 12 коллигативные свойства растворов250
Автор неизвестен - Лекція 5 подальший розвиток германських мов416
Р Зінчук - Лемківсько-західнополіські паралелі в системі іменникової словозміни372
Т В Валюкевич - Лингвистическая интерпретация концепта внешность в британской картине мира220
Автор неизвестен - Личность и общество в философской концепции180
Е Медведь - Лингвопрагматический аспект функционально-семантического поля количества248
П П Рожков, Т В Полякова - Линейная модель оптимизации конфигурации электрической сети262
В С Медведев - Литейно-прокатный комплекс для производства сортового проката547
И Г Мудренко - Личностные особенности пациентов с аутоагрессивным поведением в манифестном периоде шизофрении250
Л И Нефедов, О Н Король, Л В Васильева - Логистика в управлении предприятием199
Г Р Копец, М Р Леськів - Логістичні проблеми розвитку персоналу248
А А Пуханов - Логистическая модель прогноза суммарного грузопотока в узлах слияния системы конвейерного транспорта шахты462
І Г Смирнов, Т В Косарева - Логістика зберігання сільськогосподарської продукції як складова інтегрованої логістики апк394
Г И Смирнов, Т В Косарева - Логістика тарно-транспортного господарства апк629
О В Солодка - Логістична складова конкурентоспроможності промислового підприємства397
Н І Чухрай - Логістична підтримка розроблення продуктових інновацій та виведення їх на ринок309
Г И Смирнов, Т В Косарева - Логістична інфраструктура апк теорія та практика491
В В Смиричинський - Логістичні підходи до організації ринку державних закупівель в регіоні265
Ю Горак, В Матійчук - Лрилювлння метилового естеру 2-метил-з-фуранкарбоновоїкислоти232
Т А Репіч - Лопстичний аутсорсинг як шлях до розвитку ключових компетенцій підприємства322
центр ренесансної культури україни - Львів619
А Манько - Львівсько-волинський вугільний басейн як промисловий район326
И В Пивавар - Льготы и субсидии как инструмент бюджетного регулирования в жилищно-коммунальной сфере234
О П Скрипніченко, О О Синтюрьоеа - Людина в поведінковій економічній теорії263
Т Тюріна, О Микитюк - Людина суспільство і всесвіт взаємозв'язки та взаємодія228
Л А Соколов - Людина суспільство і гуманітарна наука в епоху глобалізації226
Н Л Савицька - Людина як суб'єкт господарської діяльності627
М П Буковинська - Людський капітал класифікація ділових та особистихякостей менеджерів393
О П Скрипніченко - Людський капітал як фактор виробництва365
Ю П Дейнека - Людський фактор у злиттях та поглинаннях226
на початку ХХ століття - Лібералізм як ідеологія правоцентристських партій болгарії наприкінці ХІХ304
Т І Топішко - Лізинг в апк проблеми становлення і перспективи розвитку296
Т І Галецька - Лізинг в україні історичний аспект виникнення істановлення304
Г В Сілакова - Лізинг як альтернативне джерело фінансування інвестиційноїдіяльності386
М В Ключнікова - Лізинг як ефективний засіб переоснащення підприємства для створення інноваційного продукту278
Т І Топішко - Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах апк287
Л М Литвиненко - Інтегральні рівняння316
Т І Топішко - Лізинг історія сучасність та перспективи розвитку в україні368
Н В Шем'якіна, А А Пономаренко - Лізингове інвестування інноваційного розвитку промислового виробництва347
В Столяренко - Лінгво-когтивні аспекти стилістичного прийому pun216
В О Малахов, О О Потапов, В С Личко - Лікворологічні зміни при ішемічному інсульті273
О Валігура - Лінгвокогнітивні ознаки та організація мовленнєвого простору двомовної особистості546
- Лінгвокогнітивні параметри денумеративів О А Шуменко185
А В Головня - Лінгвокульрні особливості картини світу книги джунглів редьярда кіплінга662
А М Сліпчук - Лінійні поперечні коливання пружної сталевої нитки, яка рухається іззмінною швидкістю, та методи їх дослідження271
П Штойко - Україна як географічне поняття329
С О Погарський - Лінії передачи та кола на нвч і квч941
Л О Прімова - Ліпідний склад біотехнологічних препаратів каротину вітатону і вітадепсу307
О Шостак - Літературний білінгвізм як проблема інтерпретації творчості письменників індіанського походження507
Г Крохмальна - Літературознавчі терміни вченого — складова терміносистеми його ідіостилю266
Л Романюк - Літературний процес 20-х років ХХ століття дискусіїполеміки510
Г И Бондарь, В В Слынько, В М Фрасуняк - Магнитные свойства164
О Г Медведовская, О А Хоруженко, Г К Чепурных - Магнитная восприимчивость тетрагональных антиферромагнетиков в угловой фазе209
В М Гладкий - Магнітно-механічна характеристика асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів262
А Буханько, О Сукстанський - Магнітооптичні характеристики багатошарових феромагнітних структур206
В П Решетило - Макроекономічні умови підвищення ділової активності підприємств268
А В Задніпровська - Маловитратні технології для оздоровлення довкілля204
Ю Я Козак, Я С Паранчук, 1 1 Васильчишин - Макромодель конденсаторного електродвигуна для миттєвих значень струмів та напруг228
О І Скроцька, Н М Жолобак, М Я Співак - Макрофаг альна ланка імунітету при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті184
И В Могдалева - Маргиналыюсть происхождение понятияи разновидности229
Л С Малинов - Марганецсодержащие стали и чугуны с эффектом самозакалки при нагружении517
И В Могдалева - Маргинальное положение украинской интеллигенции211
М Ковалик - Маргінальний антропологізм жіночого дискурсу в художньому світі в винниченка280
Ю С Горяйнова - Маркетинг в діяльності посередників ринку праці358
М Шимура-Тиц - Маркетинг в сучасних інноваційних процесах215
С З Весперіс - Маркетинг персоналу теоретико-методологічний підхід241
Н В Андреюк, Г О Кундєєва - Маркетинг розвитку новацій у харчовій промисловості231
О С Жданова - Маркетингова політика та її місце в економічній політиці промислових підприємств273
В І Копитко - Маркетинго-логістичний підхід в організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті240
Т Подвірна - Маркетингова сегментація на світових ринках294
О В Кендюхов - Маркетингова стратегія пошук оптимальних рішень192
А Манько - Маркетингове дослідження лікувально-оздоровчої галузі закарпатської області168
Р П Дудяк, С Я Бугіль, О Р Дудяк - Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств у формуванні їх збутової політики523
В М Шумейко - Маркетинговий менеджмент експортного потенціалу олійно-жирового комплексу України393
С В Ковальчук - Маркетинговий підхід до управління якістю високотехнологічної продукції255
Е В Степанова - Маркетинговое управление и управление маркетингом194
С В Коверга, Ю Н Деречинський - Маркетингово-логістичне комплексне управління виробничою та підприємницькою діяльністю188
С В Коверга - Маркетингово-логістичне комплексне управління виробничою та підприємницькою діяльністю232
Ю В Чудик, О Н Сафонова, А В Богомолов - Маркетинговое обоснование технологии бисквитных полуфабрикатов на основе мучных композиций196
В М Шумейко, О Л Токар - Маркетингові аспекти страхової діяльності181
Ю В Пепа - Математичне моделювання дифракційного поля208
Автор неизвестен - Маркетингові комунікації та просування продукції вітчизняних хлібопекарських підприємств на зовнішні ринки537
Т О Примак, А М Костюченко - Маркетингові аспекти просування послуг198
Автор неизвестен - Меаогожлении полезных иосшемых133
Ю А Дайновський - Маркетингові прийоми як інструмент товарної інноваційної політики підприємства392
О Н Перепелица - Маркиз де сад единственный и его наслаждения315
В В Откидач, А К Зубченко, Л И Иванова - Математическая модель описания риска315
Н Ю Карпенко, О Н Штельма - Математическая модель оценки динамики трудовых ресурсов175
К Н Андрийчук, Я А Гусенцова - Математическая модель стационарных режимов работы сложной приточно-вытяжной вентиляционной212
С П Михида - Мегатекст та особистість письменника245
А А Борисов - Математическая модель теплового профиля валка прокатного стана518
Я В Адамчо - Математическая модель турбулентного потока в каналах вентиляционных систем теплогенерирующих установок206
Т С Ершова - Медиатизация политики и демократизация425
Б Г Любарский, Е С Рябов - Математическая модель тягового привода на основе двигателя с поперечным полем288
А А Колотов - Математическая модель управляемого узла редуцирования газа200
В Б Дудко - Математичні моделі споживання електроенергії трамваями241
Ю В Тимофеев, И В Захаров, А А Мельниченко - Математическая модель управления точностью общей сборки агрегатных станков242
Автор неизвестен - Математические модели устойчивого развития сложных эколого-экономических и социальных систем229
Е А Пряничникова - Математические основы проектирования вычислительных систем248
Д О Дашин, В П Тарасюк - Математический анализ прибора для измерения толщины покрытия валков на прокатных станах388
Г Л Садовець - Методи оцінки ефективності діяльності корпорацій390
Ж Л Глухова - Математическое моделирование водородоупругого эффекта замедления диффузионных процессов152
В Н Павлыш, И В Тарабаева - Математическое моделирование процесса обезвоживания увлажненной горной массы175
В Я Спорыхин - Применение марковских полей379
П В Сергеев - Математическое моделирование процесса селективной флокуляции углей маслами272
В М Гладкий - Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням ексцентриситету ротора360
В Рак, Р Байцар - Математична модель кварцового ємнісного перетворювача143
О В Стельмах - Математична модель визначення потреби в місцях тимчасового паркування легкових автомобілів167
А Б Гур'янов, А В Сєріков - Математична модель оптимізації диверсифікації виробництва267
И А Губарева - Метод оценки конкурентного статуса предприятия399
Б М Микийчук - Математична модель теплової ефективності приміщення з показником якості теплопостачання234
А А МАліновський - Математична модельтрійника з коефіцієнтами взаємного впливу рукавів210
С М Еш - Методи антикризової політики господарюючих суб'єктів264
О І Бескровний, С О Тернов, В А Пінчук - Математична підготовка студентів іпо за дистанційною формою навчання182
І Ш Тімбекова - Математичне моделювання оптимізації грошових потоків підприємства в умовах фінансової кризи565
Я В Дорошенко - Математичне моделювання руху поршняпо магістральному газопроводу з аварійним витокомгазу211
С М Василенко, В І Бондар, В В Шутюк - Математичне моделювання турбулентного теплоперенесення в циліндричних струменяхрідини207
Ю В Пепа - Математичне обґрунтування доцільності застосування систем захисту інформації182
В В Петров - Матричные биномиальные числа с проверкой на четность250
Я М Осадца, Асп Р Й Ріпецький - Матричніперетворюва чі світла з цифровим представленням сигналу210
Л Н Дениско, Е Ю Мошинская - Медиаповорот философское многоголосье186
В В Глущенко, Е О Митькова - Медицинское страхование как один из источников финансирования здравоохранения202
Ю И Горбачева - Международная экономика в управлении региональными инвестициями189
М П Юхименко - Межфазный теплообмен и разграничение основных стадий теплопереноса197
Я Драган - Межа бремермана, системний аналіз і онтологія складності моделей соціотехнічних систем299
О О Сідак - Метафора як засіб реалізації тактики політичної образи221
Т Мельник - Меліоративний стан еталонних осушувальних систем малого полісся372
В И Оспищев, Д А Пруненко - Место коммунальной реформы в приоритетах возрождения экономики169
О М Музичук - Мета та завдання здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів190
А Є Голубое - Мета діяльності органіе дізнання та досудоеого слідстеа з розслідуеання кримінальних спрае170
О Кримець - Метафора й метонімія як чинники творення й розвитку української технічної термінології202
А В Дмитренко - Методи обліку витрат у будівництві772
І О Голуб - Метафора та метонімія як засоби вираження стратегії дискримінації у німецькомовній пресі375
А П Гризун - Метафорика в сучасній українській сугестивній ліриці309
О М Перепелиця - Метафізичний просак людина між культурою і природою263
И В Марковская - Метафорические языковые выражения с существительным conflict в современном английском языке252
М О Васильєва - Метафорична вербалізація концепту політикакрізь призму концептуальної царини кухня265
В Фурман - Метод фазових функцій та wkb-наближення280
В В Кукушкін - Метафорична інтерпретація концепту знаменитість у сучасному англомовному газетному дискурсі245
Я О Ноткіна - Метахудожній коментар як структурна особливість роману пушкінськийдім а бітова283
В М Жук - Методи розрахунку об'єму дощового стоку380
Г А Власов - Метинвестхолдинг экологическая ретроспектива авдеевского коксохимзавода761
А А Баркалов, Р М Бабаков - Метод анализа структур микропрограммных автоматов с произвольным включением кэш-памяти169
Л В Капінус - Методика оцінки продуктивності реклами234
С Майданюк, В Ольховський - Метод багаторазових внутрішніх відбиттів у разі розв'язування задач пружного розсіювання частинок на ядрах192
В Рубіш, В Лазур, М Меліка - Метод вкб 1 релятивістичні потенціальні моделі333
Е Б Ніколаєв - Психологія критичних ситуацій536
М В Олексів, В Я Пуйда - Метод візуального виявлення та ідентифікації літаків200
А Е Горячев, С А Дегтяр - Метод генерации перестановок на основе факториальных чисел с использованием дополняющего массива277
О І Белей - Методика формування кількісних рекомендацій225
М Медиковський - Метод застосування стандарту opc для синтезу систем управління239
Г I Кувшинов - Метод зменшення екологічного забруднення радюефшу при побудові інформаційно-вимірювальних систем367
Г В Сілакова - Методи фінансового планування на підприємстві293
В Головко - Метод знаходження оптимальних комбінаторних конфігурацій у вигляді розгалужених в'язанок230
В Б Уфимцева - Метод и алгоритмы хеширования информации на основе обобщенных матриц фибоначчи206
Т І Галецька - Методика визначення ціни лізингової угоди257
С В Костель - Метод компактного размещения биномиальных коэффициентов в памяти188
А Д Петренко - Метод медленно меняющихся амплитуд в задачах нелинейной оптики гиротропных сред230
Р Б Дунець - Метод передачі пакетів у мережах на кристалі з матричною топологією189
В К Нем, В П Андрейченко, Н П Лукашова - Метод непрерывного контроля тока утечки на троллейбусах175
А Н Шушура, Ю А Якимова - Метод нечеткого критического пути для управления проектами на основе нечетких интервальных оценок288
В И Саранчук - Метод определения величины электрического сопротивления угля в зависимости от температуры524
П Черняга - Метод приведення геодезичних спостереженьдо однієї епохи193
С В Івасьєв - Метод факторизації великорозрядних чисел у базисі радемахера213
Н И Самойленко, И А Гавриленко - Метод расчета функциональной надежности трубопроводных транспортных систем428
А Ф Обшта - Метод соколова i теорія та застосування проекційно-ітеративних і двосторонніх методів у працях м с курпеля759
В С Бабков - Метод співвіднесенння контурів томографічних зрізів на основі сплайнового подання166
Г Юрчик - Метод інваріантного вимірювання термоелектричного коефіцієнта пельтьє198
Т М Басюк, А С Василюк - Методи візуалізації даних у розподілених системах399
Т Свідрик - Методи аналізування витрат переваги та недоліки використання в системі діагностування338
О Г Мельник - Методи діагностики виробничо-господарської діяльності підприємства267
Н А Носенко - Методи оцінки і аналізу конкурентоспроможності продукції282
теорія функцій комплексної змінної - Методи математичної фізики перший розділ245
Н М Попова - Методи оцінки впливу виробничо-технічних чинників на рівень гармонізації управлінської діяльності на підприємстві177
M I Бублик - Методи оцінки втрат від надзвичайних ситуацій техногенного характеру372
О П Мельникова, С М Снігова, М О Волотовська - Методи оцінки інноваційних проектів на підприємствах вугільної промисловості268
Л А Меренкова - Методы контроля затрат предприятия338
Й М Петрович - Методи оцінювання використання виробничих потужностей машинобудівних підприємств на засадах системного підходу606
О А Лук'япихіпа, В О Лук'япихіп - Методи оцінювання ефективності системи управління персоналом організації628
Ю В Войцеховська, В В Войцеховська, А Л Висоцький - Методи прогнозування розвитку виробничого потенціалу підприємств210
А Газда - Методи підвищення якості логістики процесів виробництва219
В І Мозговий - Методика викладання української мови і мовна реальність276
О С Шаріпоеа, І М Седова - Методи раціонального використання персоналу залежно від рівня ділової активності підприємства160
О М Костіна, О Є Майборода - Методи та моделі діагностики кризового стану підприємства486
І Д Пузько - Опис до патенту на корисну модель 2255
Автор неизвестен - Методи і засоби підвищення ефективності розподілених обчислювальних систем242
Є Г Черникова - Методика аудиту матеріальних витрат коксохімічного виробництва594
К В Удод - Методические основы формирования оптимальной товарной номенклатуры371
Т Б Серорез - Методика визначення величини внутрішнього об'єму бігових навантажень чоловіків першого зрілого віку342
В О Скачков, В І Іванов, Т М Нестеренко - Методика визначення кінетичних параметрів осадження бору на поверхні вуглецевих волокон281
С В Андрос - Методика визначення суми матеріальних витрат у собівартості продукції на основі застосування нормативного методу404
А С Птушка - Методика використання рольової гри у навчанні діалогічного мовлення учнів на уроках англійської мови1121
Н Ф Іозіок - Методика виховання молодого музиканта в класі фортепіано педагога ольги феофанівни качевої416
С Д Погорілий, І В Пантелеева - Методика масштабування алгоритмів маршрутизації224
О В Чеботарьова - Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов542
Л Г Шемаєва - Методика організації проведення колективної багатоваріантної експертизи ринкових ситуацій282
Э Г Братута, О В Круглякова - Методика оценки режима централизованного отопления жилых помещений270
Н С Ілляшенко - Механізм управління підприємством250
С В Кавун, О Г Зима - Методика оцінки одноразових витрат поетапної реалізації системи економічної безпеки209
В Ю Нестеренко - Методика оцінки слабких сторін підприємства що сприяють його рейдерському захопленню162
І М Васильєва, Н В Шокурова - Оцінка нерухомості542
Г О Надьон, О Р Шарко - Методика оцінювання стану операційного управління розробкою управлінських продуктів199
О М Брадул - Методика побудови аналітичних рахунків в комп'ютерній інформаційній системі обліку корпорацій169
Л Г Соляник - Развитие фондового рынка165
Г В Усова - Методика проведення бенчмаркінгового аналізу для виділення непрофільних функцій промислового підприємства218
- Методика профильной съемки проводников вертикальных стволов шахт- С Ф Травнйк, М Г Папазов, Г И Козловский802
О Б Максимова, В О Давыдов, В М Тонконогий - Методика расчета критерия управления структурой сложных технических систем213
Е Пиотровски - Методика расчета основных параметров процесса естественного воздухообмена432
Р О Завгородній - Паралакс (економічної) кризи170
А Г Сосков, Н О Рак - Методика расчета теплового режима мощных управляемых полупроводниковых приборов силовых коммутационных аппара тов217
Є А Триллєр, Е М Нємцев - Методика розрахунку циркуляційної установки струминного та лопатевого насосів254
Т А Чашко, М О Житарь - Методические аспекты разработки механизма оптимизации портфеля ценных бумаг банка329
Л В Кравцова - Методические основы исследования качества жилищно-коммунальных услуг275
Н П Патрікі - Методичні підходи до оцінювання вартості бізнесу844
В А Кучер - Методические основы оценки эффективности слияния угледобывающих предприятий276
П В Тархов, О П Дедова, И В Мирошниченко - Методические проблемы организации подготовки финансовых менеджеров192
В Х Далека - Методологічні аспекти ресурсозбереження281
Р Н Абдулин - Методические указания и контрольные задания по курсу высшая математика366
С М Сафьянц, Г Е Константинов, Н В Колесниченко - Методические указания и контрольные задания, теоретические основы теплотехники891
С А Назаровець - Роль бібліотек у data curation180
Т Г Ивченко - Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу методы повышения качества машин565
Автор неизвестен - Методические указания к разделу дипломного проекта247
Ю В Жмурко - Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи588
С М Сафьянц, А Н Лебедев, Н В Колесниченко - Методическое пособие к изучению курса техническая термодинамика848
Н М Бовсунівська - Методичне забезпечення навчальних закладів волинської губернії172
Т Ф Фильчук - Методологические основы теории языковой аттракции256
О Ю Мішин, С В Мішина - Методичне забезпечення оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства493
Т В Горячева, С О Вірич, М О Бабенко - Методичний посібник до практичних занять з теоретичної механіки281
Н М Шульга - Сметана технологія та якість333
В І Пересунько - Методичний підхід до оцінювання рівня демократизації управління персоналом підприємства284
Б В Гринів, В Б Гринів - Методичні аспекти аналізу валового доходу торговельного підприємства246
Л О Лазєбна - Методичні вказівки до курсової роботи629
Т А Говорушко - Методичні аспекти використання теорії зацікавлених сторін у формуванні фінансової стратегії страхової компанії584
О О Міцура - Методичні аспекти побудови комплексу соціально орієнтованих маркетингових комунікацій252
Х А Хоруженко - Методичні вказівки для написання курсової работи з правових дисциплін для студентів економічних спеціальностей318
Л Л Білецька, Т В Самофалова - Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ділова анлійська мова240
О П Бахтарова, В І Таранець - Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу історична геологія і палеонтологія408
М Г Винниченко - Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за дисциплінами «додаткові розділи електроніки»153
В К Костенко, О Л Зав'ялова, Т В Андрійко - Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом екологія міських систем1399
Т В Самофалова - Методичні вказівки до практичних занять з французької мови549
М А Лысенко - Механизмы защиты финансово кредитной информации477
Ю В Жмурко - Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу теорія і критика сучасної архітектури198
A I Василенко, I A Василенко - Методичні вказівки з дисципліни господарське законодавство289
Ю И Горбачева - Механизмы управления организационными проектами271
В А Сумин, В Г Гадецький, М М Кононова - Методичні матеріали з дисципліни психологія управління603
Н І Дяченко - Методичні матеріали щодо організації самостійної роботи студентів всіх спеціальностей з дисципліни філософія439
О В Тофанюк, Л О Черний - Методичні основи визначення бюджетно-фінансового положення регіонів183
В А Омельяненко - Методичні основи оцінки потенціалу трансферу технології274
Н П Скригун - Методичні основи формування рекламних витрат підприємства254
O I Драган - Методичні підходи до впровадження логістичної системи на підприємстві м'ясної промисловості274
О Лагоцька - Методичні підходи до естетичної оцінки рельєфу шацького поозер'я315
М М Федоров - Методы расчета и анализа разветвленных цепей цепочного типа363
А В Симак - Методичні підходи до обґрунтування оптимального варіанта інвестування суб'єктів господарбвання в регіоні195
Т А Говорушко - Методичні підходи до організаційної реорганізації пром підприємства154
А О Матковский, И М Сыворотка - Микрочиповые лазеры655
О В Коломицева - Методичні підходи до оцінки ефективності регіональних економічних систем247
О І Драган - Методичні підходи до оцінки людського капіталу на підприємстві харчової промисловості190
В П Мотало - Методологія синтезу віртуальної міри якості продукції257
Л В Доскуч - Методичні підходи до оцінки персоналу промислових підприємств355
Є І Нагорний - Методичні підходи до підрахунку величини невдачі промислової інноваційної продукції на ринку222
М М Сколоздра - Механізм розвитку персоналу дослідних лабораторій179
І В Федулова, В О Стретович - Методичні підходи до формування інноваційної сратегії підприємств хлібопекарної галузі271
Д В Мангушев - Методичні рекомендації до виконання розділу «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»573
Н К Ющенко, Л В Руденко - Методичні рекомендації з написання курсової роботи з дисципліни міжнародна економіка631
М М Кудінова - Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дісципліни «корпоративне управління»340
Е И Митрофанова, Е А Гермонова - Методологические основы построения зб-кадастра недвижимости390
А В Зайцев - Методологические погрешности экономической оценки негативного воздействия на природную среду349
В Г Радецький - Миротворча діяльність україни та гуам182
Ю И Горбачева - Методологический аспект формирования системы управления проектами предприятия224
Ю В Сердюк Копчекчи, О А Шакура - Методологический подход к проведению анализа инновационного развития предприятия241
Д О Батраков - Чисельні методи радіофізики360
Л Ю Благодаренко - Методологічний підхід до формування фізичних понять в учнів281
О Харчишина - Методологічні аспекти діагностики організаційної культури підприємства245
Г Г Осадча, І М Власенко - Методологічні аспекти консолідації фінансовоїзвітності197
Н С Рад - методологічні аспекти оцінки впливу трансформаційних факторів пенсійного реформування на суспільний розвиток196
Н С Дородних - Методологічні засади антикризового управління підприємством215
О Абрамічева, В Глущенко - Молодограматики школа чи напрям1444
Т М Артюх, Т Н Артюх - Методологічні засади судово-товарознавчої експертизи методологические основы судебно-товароведнойэкспертизы297
Т М Артюх, В В Індутний - Методологічні основи товарознавчої експертизи коштовностей206
І Пандяк - Методологічні принципи вдосконалення процесу управління якістю готельних послуг272
Т М Артюх, В В Індутний - Методологічні проблеми товарознавчої експертизикоштовностей257
С С Батыр, Г В Ступак - Методы прогнозирования трафика в компьютерных сетях687
І В Ковальчук - Методологічні проблеми ідентифікації оцінки і амортизаціїосновних засобів підприємств287
О В Циганенко - Методологічні підходи до розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій287
К Ю Зубко - Методологія аналізу екологічних ситуацій та ix вплив на стан об'єктів і ресурсів206
В Т Доля - Методологія аналізу оборотності оборотних активів комунальних підприємств227
Н И Самойленко - Методы решения задачи коммивояжера больших размерностей740
Автор неизвестен - Методологія та технології організації комплексної системи захисту інформації внз України487
Автор неизвестен - Методологія інтегрованого управління динамікою повітряного корабля257
Автор неизвестен - Молчание как поэтическое событие176
М И Арыч - Методы и подходы анализа эффективности управления финансово-экономическими результатами324
Т С Осипова - Методы сохранения целостных элементов городской среды в условиях интенсивно развивающихся городов284
Автор неизвестен - Статистична довідка213
В А Пашинський, О С Хмара - Метрологічне забезпечення експериментальних досліджень морозостійкості керамічної цегли283
Автор неизвестен - Механизм интитуционального пректирования инновационных процессов в экономике украины231
А В Анисимова - Механизм управления промышленным предприятиями на основе импульсов экономического развития226
О О Любавіна, В Г Михайленко, О Ф Аксьонова - Механізм дефторування води алюміній сульфатом187
О В Емельянова - Мовленнєве вираження статусу адресата194
Н І Волкова - Механізм забезпечення ліквідності комерціних банків в умовах фінансової кризи1014
О В Прокопенко - Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку україни914
Н Ю Гладинець - Механізм реалізації державної інноваційної політики в регіоні347
Б Т Светлов - Механізм стимулювання прямого іноземного інвестування329
В М Хобта, У В Лаврик - Механізм страхового захисту якісного стану земельних ділянок, наданих в оренду222
Ю В Дяченко - Миграция как фактор развития интеллектуального капитала227
Т А Говорушко - Механізм фінанс забезпечення малого підприємництва у харчовій промисловості україни371
Ю Зоренко, Я Захарко, І Констанкевич - Механізми дисипації енергії збудження в крис-талофосфорах на основі гранатів227
О М Ольховська - Механізми формування варіанту клінічного перебігу кишкових інфекцій у дітей раннього віку177
О О Ляпощенко, В І Склабінський - Механізми формування високодисперсної краплинної рідини у потоці природного газу182
Л Чернелевський - Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри обліку і аудиту нац університету харч технологій156
П А Черномаз - Мир и россия регионализм в условиях глобализации194
О Ю Мельник - Мистецька муза івано-франківська до 350-ліття міста346
Ю Р Петровська - Мистецька освіта у львівській архітектурній школі в міжвоєнний період 1919 1939 1945 рр273
Науменко - Мистецька символіка в італійських поезіях ігоря качуровського192
В В Назимко - Моделирование горного давления при разном порядке отработки запасов197
Г П Гаркавая, Ю И Богатова, И А Берлинский - Многолетняя изменчивость стока биогенных веществ днестра325
Е І Огар - Мова дитячого літературного дискурсу функціонально-комунікативні аспекти дослідження1081
В А Сапрыка - Мониторинг городского рынка недвижимости218
Автор неизвестен - Мовна самоідентифікація українців(за матеріалами часопису «рідний край»)310
Е А Сергиенко - Моделирование взаимодействия стратегических альтернатив развития предприятия с нестабильной внешней средой196
О И Белоус, Л А Рудь, О Н Сухоручко - Моделирование входных цепей малошумящего усилителя миллиметрового диапазона288
В В Малашенко - Моделирование динамического скольжения дислока­ций в гидростатически сжатых материалах298
И С Лунякин, Ю К Орлов - Моделирование и проектирование системы пропускного контроля на пао концерн стирол181
С А Чипко - Моделирование инновационной связи в образовательном процессе180
А Раид - Моделирование экономического состояния строительного предприятия217
П Г Щербакова - Моделирование коэффициентов участия субъектов в нарушении симметрии по обратной последовательности179
В А Маляренко, Ю И Чайка - Моделирование нестационарного температурного состояния теплых полов с линейными источниками теплоты205
З Н Мочалина - Моделирование операционной деятельности предприятия с целью обеспечения стабильного финансового результата220
Р М Бабаков, И В Ярош, И О Вавринюк - Моделирование работы кэш-памяти в составе цифрового устройства управления интеллектуальной системы192
Е В Чорноус - Моделирование режима заземляющего контура при двухфазном замыкании шахтной участковой сети в разнесенных точках187
О О Кульбида - Моделирование сборочных систем в рамках теории массового обслуживания170
И В Могдалева - Экологическая этика ислама244
А П Карпинец, В С Сырых - Моделирование структуры и диэлектрических свойств сополимеров в процессе их электросинтеза142
Е В Чорноус - Моделирование управляемой магнитной цепи аппаратов защиты от утечек182
Автор неизвестен - Мотивація робітників на підприємстві201
В В Гриненко - Моделирование функционирования институциональной среды управления городом185
С М Братан - Моделирование электрохимической составляющей съёма материала на операции комбинированного шлифования351
оператора - Переклад дискурс170
П В Тимощук - Модель аналогової нейронної схеми ідентифікації найбільших сигналів340
Т Г Фесенко - Модель вибору програмного забезпечення автоматизації бізнес-процесів офісу з управління будівельними проектами228
О Чигринець - Ризики банківської діяльності419
В Б Гого, О Н Данилъчук - Модель влияния импульсной волны давления на эффективность борьбы с пылью178
Л И Нефёдов - Модель выбора программного обеспечения офиса200
Т Кужда, О Мосій - Модель оптимізації управління нововведеннямипідприємства218
З В Гончарова, А Л Шаповалов - Модель відбору керуючих компаній в процесі створення ринку житлово-комунального господарства226
В М Ковальов, Д О Білоха - Модель двигуна постійного струму для автоматизованих розрахунків режимів електроприводу566
Е И Назимко, Е Е Гарковенко, А А Молодыка - Модель для исследования параметров взаимодействия фаз при обезвоживании тонких классов углей171
Прокоф'єв Є Г - Модель загальнопедагогічної підготовки майбутніх вчителів в умовах інформаційно навчального середовища192
А А Шевченко - Модель определения средств измерения показателей качества транспорта газа на компрессорной станции189
А Пуханов - Модель оптимизации транспортных потоков в системе горнодобывающего предприятия261
Автор неизвестен - Петров олександр степанович185
О І Момот, О В Мирошниченко - Модель оцінки результативності діяльності вищої школи224
К В Тонева - Модель планирования рекламной кампании предприятия213
Н В Дикань - Модель прийняття управлінського рішення методом регресивного аналізу152
Н Н Чернышев - Модель процесса получения сернистого ангидрида в пространстве состояний333
І Федорова - Модель процесу навчання професійно спрямованного англомовного монологічного мовлення293
Л В Васюренко - Модель узгодження фінансового забезпечення218
І І Сугоняк, К В Молодецька - Модель системи моніторингу захищеності інформації в автоматизованій системі керування підприємством187
газозбірний пункт - Модель системи пласт підземного газосховища211
Н В Водка - Науково-дослідницька робота студентів254
Л С Метлов, М М Мышляев, А В Хоменко - Модель скольжения по границам зерен в процессе деформации193
Т Ш Акаева - Модель управления инвестиционной деятельностью предприятий малого бизнеса165
А В Переверзєв, В І Бойко, А А Зорі - Моделювання в електроніці398
Н А Глухова - Модель управления инновационными процессами в регионах на основе кластеров201
Р Пріма - Модель формування професійно мобільного вчителяпостановка проблеми280
В А Піддубний, А А Палаш - Моделювання динаміки газорідинних середовищ166
В О Гаєвська - Модель і концепція компетентності управителів (менеджерів) житлових будинків270
О М Васьків - Моделювання вибору стратегії діяльності підприємства та інформаційна технологія обробки інформації206
О І Драган - Організаційна культура підприємства237
В П Петренко, М О Прядко, В О Бойко - Моделювання впливу нерівномірності споживання пари вакуум апаратами на роботу випарної установи504
І В Гурей, В І Гурей, П Р Дмитерко - Моделювання гіроскопічних процесів під час фрикційного зміцнення деталей машин199
П С Євтух - Моделювання дефектності ізоляціїемальпроводів під час виготовлення обмоткових елементів електричних апаратів332
О Є Гамола, І Р Пеленська, Р А Пеленський - Моделювання електрофізичних процесів у субмікро- та наноструктурах209
Автор неизвестен - Моделювання залежності виробництва комбікормів для великої рогатої худоби від впливу основних факторів165
М В Тиханський, А І Партика - Моделювання зворотних логічних переходів в кріотронах на основі сквідів203
Л М Мельник - Моделювання й оптимізація процесу зневоднення водно-спйртових розчинів морденітом218
М Ваврух, С Коваль - Моделювання короткосяжних кореляцій у вироджених електронних системах187
Т М Біляєеа - Можливості прогнозування соціальних трансформацій224
Л І Мороз - Моделювання матеріально-фінансових потоків внутрішньовиробничих логістичних системз регенерацією347
О Валігура - Моделювання механізмів породження інтерферованого мовлення білінгвом233
Ю Сінчук - Моделювання нестаціонарних режимів газових мереж175
Н Гоц - Моделювання методик реалізації температурної шкали багатоточковим методом для термометрів випромінення181
М І Ігнатишин, П Ф Холод - Моделювання механічного гасника коливань у системі mathcad214
В А Маляренко - Модернизация ограждающих конструкций зданий283
О В Панченко - Моделювання нетрадиційних джерел енергії для прогнозування їх утворення189
Л М Ганущак-єфіменко - Моделювання організації взаємодії учасників процесу управління інноваційним розвитком підприємства374
М Бучин - Індикатори демократичних виборів543
Л В Сібрук - Моделювання поля випромінювання цифрового телебачення стандарту dvb-t2199
Т Матвейчук, В Ставицький - Моделювання процесу планування вантажоперевезень343
Ю Сінчук, Н Притула - Моделювання роботи кранів на магістральних газопроводах341
Т Ванкевич - Моделювання розрахунку інформативних параметрів біметалевих контактних термоперетворювачів194
С С Марасюк - Моделювання розвитку сучасної української державності з огляду на етнонаціональну складність суспільства253
С Д Новікова - Моделювання сезонних коливань асортименту мережі магазинів з продажу квітів249
А Хвищун - Моделювання систем багатьох частинок методом молекулярної динаміки333
Я Собко - Моделювання структури інтегративних курсів у професійно технічний освіті248
Я Виклюк - Моделювання системи надання туристичних послуг споживачеві на основі спінових моделей ізінга248
Н В Геліч - Моделювання системи управління якістю продукції машинобудівного підприємства328

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22