Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Л Тархан - Концептуальные основы реализации компетентностного подхода в подготовке инженеров педагогов390
С А Швачко - Статус лакун в языке и речи243
Л Г Мельник, И Н Сотник - Концептуальные основы управления дематериализацией социально-экономических систем598
В П Решетило - Концептуальные подходы к становлению эффективных финансовых институтов в трансформационной экономике246
А О Гріщенко, Т В Шталь - Концептуальні аспекти оцінки фінансових ризиків в умовах нестабільної економіки160
Л Г Чеканова, З М Мочаліна - Концептуальні аспекти розробки стратегічного управління підприємством165
Н І Дяченко, Н О Поліщук - Кроскультурний менеджмент363
Л Л Гриценко - Концептуальні засади державно-приватного партнерства246
О С Телешов - Концептуальні засади застосування партнерського маркетингу на промисловому підприємстві279
Т В Глубіцька - Концептуальні основи функціонування еколого-економічних систем239
З Бриндзя - Концептуальні засади оптимізації процесів інноваційного та маркетингового забезпечення розвитку апк258
Г І Онищук - Концептуальні засади стратегії соціально-економічного розвитку регіонів україни467
В Назимко - Обоснование размера зоны нагрузки230
М Ю Сальтевська - Концептуальні кореляти референта криза утворені за посесивною схемою175
А О Чечель - Концептуальні основи екологізації соціально-економічного розвитку промислових вугільних територій232
О В П'янкова - Криза загроза чи можливість для брендів266
О І Драган - Концептуальні підходи до забезпечення високої якості продукції на підприємствах м'ясної галузі408
М Д Домашенко - Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки підприємств вітчизняного машинобудування272
М Попов - Концептуальні підходи до побудови раціональної інформаційної інфраструктури організації яка опрацьовує дані дзз233
Н І Обушна - Концептуальні підходи до формування механізму державного регулювання прямих іноземних інвестицій527
В Л Товажнянський - Концептуальні та методологічні основи визначення терміну «реструктуризація»259
Н В Пробийголова - Концептульні підходи до визначення категорії політичний міф877
И А Дмитриев - Концепция формирования бренда в промышленном маркетинге168
В М Карпенко - Концепция асу тп формообразованием на базе реологических критериев253
Н В Хворост - Концепция новой структуры системы электрической тяги для метрополитена221
А Г Дьяченко, О І Гаврило, П А Дьяченко - Концепція здоров'я у сучасній медицині232
И С Еремеев, С С Огородник - Концепция содействия применению новейших технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве украины227
Е М Гецович, О А Холодова, В А Кучеренко - Концепция создания систем паркингов в мегаполисах181
Н К Ющенко - Теорії міжнародної економіки1094
С Федорій - Концепція запровадження стратегій маркетингу як ефективного засобу управління розвитком біоенергетичних компаній200
М Кіт - Концепція консервації земель на прикладі львівської обл484
Ю С Сабадаш - Концепція ренесансу в дослідженнях еудженіо гарена211
С Міхелі - Концепція раціонального природокористування як чинник розвитку українського ландшафтознавства509
Р Кочан - Концепція самоперевірки аналого-цифрових перетворювачіву процесі експлуатації335
А А Зорі - Критерії оцінки ефективності гідрофізичних івс258
І М Мельман, В О Мельман - Концепція і етапи реалізації будівельного проекту191
Н Г Георгіаді - Концепція інтегрованості систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств170
Н Г Ольховиченко - Конічні многочлени третього та четвертого ступеня200
М Ваврух, Н Тишко - Кореляційні функції релятивістських вироджених ідеальних фермі-систем у довгохвильовому наближенні220
У О Красни - Корпоративна діяльність бібліотек як складова формування інформаційного суспільства287
Автор неизвестен - Корпоративна складова міжнародних енергетичних відносин161
О В Харчишина - Корпоративний кодекс як засіб формування позитивного іміджу підприємств438
O I Драган - Корпоративні об'єднання підприємств у м'ясній промисловості505
Л В Глазунова, Т О Сосновська - Корпоративний ресурс метабібліографія харківщини основні підходи до формування та реалізації170
О А Баталова - Корпоративні облігації як джерело позикового фінансування224
Т Д Суходуб - Культура толерантності як культура діалогу269
В И Якивчик, С М Качан - Коррупция в украине сущность, масштабы и влияние247
В Мармуров, П Давидов - Кохання як одвічна цінність у творчості м булгакова362
Л Перович, Н Піскоровська - Коцептуальні засади кадастрового зонування рекреаційних територій241
П Мельник, І Рощина - Краще запобігти ніж побороти насильство проти жінок та дітей265
Н В Кудренко - Країна з розвиненою комбікормовою промисловостю відповідає усім вимогам до стабільності в економіці та політиці218
І Д Пузько 3 - Опис до патенту на корисну модель201
Н В Можайкина - Креативное развитие человеческого потенциала как основа реализации инновационной деятельности215
С В Князь, Ю Р Кулик - Креативні рішення щодо обрання пріоритетних напрямків розвитку бізнес-систем197
М Делюсто - Прийменники у діалектному тексті331
Т С Давидюк - Кредит та позичковий відсоток історія розвитку та сучасність273
Н Д Парфьонова - Кредитно-модульна система організації навчального процесу222
Е Г Евсеева - Кредитно-модульная организация учебного процесса223
А А Фесенко, И В Могдалева - Кризис любви как единства духовного и телесного182
А А Белецкий, А Я Белецкий - Криптографические примитивы основанные на методе скользящего кодирования326
Л Федіїна, 0 Еодак, Я Токайчук - Кристалічна структура тернарних германідів379
О Мякуш, А Федорчук - Кристалічна структура та електричні властивості сполуки horuga157
О Зелінська, В Павлюк - Кристалічна структура і магнітні властивості тернарно! сполуки175
И Э Линник, Э В Гаврилов - Критерии оптимизации транспортных сетей города168
Ю Теличкун, В Теличкун, С Стефанов - Критериальные зависимости течения газонаполненного теста в цилиндрическом канале206
В Н Пасичный - Критерии оценки пищевой ценности мясопродуктов936
О А Матюхіна - Культ богині землі у давньословянській міфології437
А И Момот, П И Самойлов, Ю И Норенко - Критерии оценки экономической эффективности эксплуатации оборудования259
А В Дружинин, Р В Кысиль - Критерий оценки реализации инновационного потенциала проекта организации строительства объекта191
Т О Смірнова, Х Ю Малкуш - Критерії вибору періоду виходу з венчурного капіталу191
Я Б Сікора - Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики774
А В Зайцев - Культура экономического обоснования187
Н І Обушна - Критичні підходи до уточнення інноваційного понятійного апарату255
О Кушнір, І Половинко - Критична поведінка двопроменезаломлення в кристалах231
І В Федулова - Критичні точки інноваційного розвитку промислового підприємства159
А М Галиахметов, В А Шилкин - Кручение порождаемое идеальной жидкостью и модель типа геделя194
Л В Найда - Культурно-освітня діяльність нтб національного університету львівська політехніка282
М Г Кітов - Культурно-релігійний контекст таємниці княгині ольги184
А П Бондарев, С В Давіденко - Кумулянтний аналіз та параметричний синтез демодулятора групового мовного сигналу194
М В Працьовитий - Курс наукові основи шкільного курсу математики272
Л М Ганущак-єфіменко - Кібернетична модель інноваційного процесу281
В В Приседский, Е И Волкова, И В Мнускина - Курсовая работа для студентов химиков-технологов первого курса185
Ж В Мина - Кількісний та якісний склад дієвої армії унр та уга напередодні київської наступальної операції681
В Смаль, І Смаль - Туризм і сталий розвиток268
С О Павлов, А Л Соколенко - Кінематика і динаміка створення збільшених вантажних одиниць168
Н Клименко-дмитровська - Кіно як допоміжний засіб вивчення іноземної мови341
О Kuzmenko - Кіно як інструмент формування національної ідентичності359
Н В Тройно-фунтусоеа - Л шестов вл соловьев и искушение диалектикой220
Ю А Демин, И С Жукова - Лазерные технологии в лечении дакриоциститов350
Л Ільїн - Ландшафтно-геохімічні аспекти дослідження лімносистем315
I Болеста, С Вельгош - Люмінесценція суперіоніка209
О С Заблоцька - Ланцюг характеристики речовин у хімії як методична проблема316
О Жвава - Лексика поховального обряду у говірках наддністрянсько-буковинсько-подільського суміжжя487
О А Шумейко - Лексические параллели числительных английского языка217
О Л Башманівський - Лексико-семантичні та граматичні особливості прикметника white в англійській мові601
І В Мейзерська - Лексикографічна параметризація структурний та функціональний аспекти213
Автор неизвестен - Лекция 1 основные понятия и законы химии234
К М Медвідь, С О Швачко - Лексична контамінація в сучасній англійській мові354
М Tkaчук - Лексична ремотиващя ботанічної лексики в чорнобильських говірках316
М Алексєєва - Лексична інтерференція в переселенських лемківських говірках в україні261
Л Ф Омельченко, Л Ф Соловйова - Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохіднихлексем із суфіксом238
О Д Саечин - Лексичні засоби об'єктивації концепту sea море в англійській мові323
Автор неизвестен - Лекция 5 электронная структура атома416
О Мартиняк - Лексичні синоніми на національній основі в українській науково-технічній термінології323
Автор неизвестен - Лекция 12 коллигативные свойства растворов247
Автор неизвестен - Лекція 5 подальший розвиток германських мов413
Р Зінчук - Лемківсько-західнополіські паралелі в системі іменникової словозміни365
Т В Валюкевич - Лингвистическая интерпретация концепта внешность в британской картине мира218
Автор неизвестен - Личность и общество в философской концепции179
Е Медведь - Лингвопрагматический аспект функционально-семантического поля количества244
П П Рожков, Т В Полякова - Линейная модель оптимизации конфигурации электрической сети260
В С Медведев - Литейно-прокатный комплекс для производства сортового проката537
И Г Мудренко - Личностные особенности пациентов с аутоагрессивным поведением в манифестном периоде шизофрении247
Л И Нефедов, О Н Король, Л В Васильева - Логистика в управлении предприятием197
Г Р Копец, М Р Леськів - Логістичні проблеми розвитку персоналу248
А А Пуханов - Логистическая модель прогноза суммарного грузопотока в узлах слияния системы конвейерного транспорта шахты458
І Г Смирнов, Т В Косарева - Логістика зберігання сільськогосподарської продукції як складова інтегрованої логістики апк391
Г И Смирнов, Т В Косарева - Логістика тарно-транспортного господарства апк621
О В Солодка - Логістична складова конкурентоспроможності промислового підприємства391
Н І Чухрай - Логістична підтримка розроблення продуктових інновацій та виведення їх на ринок306
Г И Смирнов, Т В Косарева - Логістична інфраструктура апк теорія та практика478
В В Смиричинський - Логістичні підходи до організації ринку державних закупівель в регіоні262
Ю Горак, В Матійчук - Лрилювлння метилового естеру 2-метил-з-фуранкарбоновоїкислоти228
Т А Репіч - Лопстичний аутсорсинг як шлях до розвитку ключових компетенцій підприємства314
центр ренесансної культури україни - Львів615
А Манько - Львівсько-волинський вугільний басейн як промисловий район321
И В Пивавар - Льготы и субсидии как инструмент бюджетного регулирования в жилищно-коммунальной сфере229
О П Скрипніченко, О О Синтюрьоеа - Людина в поведінковій економічній теорії259
Т Тюріна, О Микитюк - Людина суспільство і всесвіт взаємозв'язки та взаємодія227
Л А Соколов - Людина суспільство і гуманітарна наука в епоху глобалізації223
Н Л Савицька - Людина як суб'єкт господарської діяльності617
М П Буковинська - Людський капітал класифікація ділових та особистихякостей менеджерів387
О П Скрипніченко - Людський капітал як фактор виробництва361
Ю П Дейнека - Людський фактор у злиттях та поглинаннях222
на початку ХХ століття - Лібералізм як ідеологія правоцентристських партій болгарії наприкінці ХІХ294
Т І Топішко - Лізинг в апк проблеми становлення і перспективи розвитку290
Т І Галецька - Лізинг в україні історичний аспект виникнення істановлення298
Г В Сілакова - Лізинг як альтернативне джерело фінансування інвестиційноїдіяльності378
М В Ключнікова - Лізинг як ефективний засіб переоснащення підприємства для створення інноваційного продукту276
Т І Топішко - Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах апк283
Л М Литвиненко - Інтегральні рівняння310
Т І Топішко - Лізинг історія сучасність та перспективи розвитку в україні365
Н В Шем'якіна, А А Пономаренко - Лізингове інвестування інноваційного розвитку промислового виробництва343
В Столяренко - Лінгво-когтивні аспекти стилістичного прийому pun215
В О Малахов, О О Потапов, В С Личко - Лікворологічні зміни при ішемічному інсульті260
О Валігура - Лінгвокогнітивні ознаки та організація мовленнєвого простору двомовної особистості539
- Лінгвокогнітивні параметри денумеративів О А Шуменко183
А В Головня - Лінгвокульрні особливості картини світу книги джунглів редьярда кіплінга261
А М Сліпчук - Лінійні поперечні коливання пружної сталевої нитки, яка рухається іззмінною швидкістю, та методи їх дослідження264
П Штойко - Україна як географічне поняття323
С О Погарський - Лінії передачи та кола на нвч і квч918
Л О Прімова - Ліпідний склад біотехнологічних препаратів каротину вітатону і вітадепсу301
О Шостак - Літературний білінгвізм як проблема інтерпретації творчості письменників індіанського походження491
Г Крохмальна - Літературознавчі терміни вченого — складова терміносистеми його ідіостилю265
Л Романюк - Літературний процес 20-х років ХХ століття дискусіїполеміки499
Г И Бондарь, В В Слынько, В М Фрасуняк - Магнитные свойства164
О Г Медведовская, О А Хоруженко, Г К Чепурных - Магнитная восприимчивость тетрагональных антиферромагнетиков в угловой фазе208
В М Гладкий - Магнітно-механічна характеристика асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів260
А Буханько, О Сукстанський - Магнітооптичні характеристики багатошарових феромагнітних структур200
В П Решетило - Макроекономічні умови підвищення ділової активності підприємств260
А В Задніпровська - Маловитратні технології для оздоровлення довкілля200
Ю Я Козак, Я С Паранчук, 1 1 Васильчишин - Макромодель конденсаторного електродвигуна для миттєвих значень струмів та напруг224
О І Скроцька, Н М Жолобак, М Я Співак - Макрофаг альна ланка імунітету при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті182
И В Могдалева - Маргиналыюсть происхождение понятияи разновидности220
Л С Малинов - Марганецсодержащие стали и чугуны с эффектом самозакалки при нагружении506
И В Могдалева - Маргинальное положение украинской интеллигенции209
М Ковалик - Маргінальний антропологізм жіночого дискурсу в художньому світі в винниченка278
Ю С Горяйнова - Маркетинг в діяльності посередників ринку праці353
М Шимура-Тиц - Маркетинг в сучасних інноваційних процесах211
С З Весперіс - Маркетинг персоналу теоретико-методологічний підхід239
Н В Андреюк, Г О Кундєєва - Маркетинг розвитку новацій у харчовій промисловості230
О С Жданова - Маркетингова політика та її місце в економічній політиці промислових підприємств273
В І Копитко - Маркетинго-логістичний підхід в організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті238
Т Подвірна - Маркетингова сегментація на світових ринках292
О В Кендюхов - Маркетингова стратегія пошук оптимальних рішень189
А Манько - Маркетингове дослідження лікувально-оздоровчої галузі закарпатської області167
Р П Дудяк, С Я Бугіль, О Р Дудяк - Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств у формуванні їх збутової політики517
В М Шумейко - Маркетинговий менеджмент експортного потенціалу олійно-жирового комплексу України387
С В Ковальчук - Маркетинговий підхід до управління якістю високотехнологічної продукції249
Е В Степанова - Маркетинговое управление и управление маркетингом193
С В Коверга, Ю Н Деречинський - Маркетингово-логістичне комплексне управління виробничою та підприємницькою діяльністю187
С В Коверга - Маркетингово-логістичне комплексне управління виробничою та підприємницькою діяльністю227
Ю В Чудик, О Н Сафонова, А В Богомолов - Маркетинговое обоснование технологии бисквитных полуфабрикатов на основе мучных композиций188
В М Шумейко, О Л Токар - Маркетингові аспекти страхової діяльності179
Ю В Пепа - Математичне моделювання дифракційного поля208
Автор неизвестен - Маркетингові комунікації та просування продукції вітчизняних хлібопекарських підприємств на зовнішні ринки536
Т О Примак, А М Костюченко - Маркетингові аспекти просування послуг197
Автор неизвестен - Меаогожлении полезных иосшемых133
Ю А Дайновський - Маркетингові прийоми як інструмент товарної інноваційної політики підприємства387
О Н Перепелица - Маркиз де сад единственный и его наслаждения305
В В Откидач, А К Зубченко, Л И Иванова - Математическая модель описания риска303
Н Ю Карпенко, О Н Штельма - Математическая модель оценки динамики трудовых ресурсов173
К Н Андрийчук, Я А Гусенцова - Математическая модель стационарных режимов работы сложной приточно-вытяжной вентиляционной207
С П Михида - Мегатекст та особистість письменника241
А А Борисов - Математическая модель теплового профиля валка прокатного стана507
Я В Адамчо - Математическая модель турбулентного потока в каналах вентиляционных систем теплогенерирующих установок203
Т С Ершова - Медиатизация политики и демократизация423
Б Г Любарский, Е С Рябов - Математическая модель тягового привода на основе двигателя с поперечным полем284
А А Колотов - Математическая модель управляемого узла редуцирования газа199
В Б Дудко - Математичні моделі споживання електроенергії трамваями240
Ю В Тимофеев, И В Захаров, А А Мельниченко - Математическая модель управления точностью общей сборки агрегатных станков238
Автор неизвестен - Математические модели устойчивого развития сложных эколого-экономических и социальных систем229
Е А Пряничникова - Математические основы проектирования вычислительных систем241
Д О Дашин, В П Тарасюк - Математический анализ прибора для измерения толщины покрытия валков на прокатных станах383
Г Л Садовець - Методи оцінки ефективності діяльності корпорацій386
Ж Л Глухова - Математическое моделирование водородоупругого эффекта замедления диффузионных процессов150
В Н Павлыш, И В Тарабаева - Математическое моделирование процесса обезвоживания увлажненной горной массы173
В Я Спорыхин - Применение марковских полей372
П В Сергеев - Математическое моделирование процесса селективной флокуляции углей маслами263
В М Гладкий - Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням ексцентриситету ротора355
В Рак, Р Байцар - Математична модель кварцового ємнісного перетворювача142
О В Стельмах - Математична модель визначення потреби в місцях тимчасового паркування легкових автомобілів167
А Б Гур'янов, А В Сєріков - Математична модель оптимізації диверсифікації виробництва261
И А Губарева - Метод оценки конкурентного статуса предприятия387
Б М Микийчук - Математична модель теплової ефективності приміщення з показником якості теплопостачання227
А А МАліновський - Математична модельтрійника з коефіцієнтами взаємного впливу рукавів206
С М Еш - Методи антикризової політики господарюючих суб'єктів264
О І Бескровний, С О Тернов, В А Пінчук - Математична підготовка студентів іпо за дистанційною формою навчання182
І Ш Тімбекова - Математичне моделювання оптимізації грошових потоків підприємства в умовах фінансової кризи563
Я В Дорошенко - Математичне моделювання руху поршняпо магістральному газопроводу з аварійним витокомгазу209
С М Василенко, В І Бондар, В В Шутюк - Математичне моделювання турбулентного теплоперенесення в циліндричних струменяхрідини204
Ю В Пепа - Математичне обґрунтування доцільності застосування систем захисту інформації181
В В Петров - Матричные биномиальные числа с проверкой на четность246
Я М Осадца, Асп Р Й Ріпецький - Матричніперетворюва чі світла з цифровим представленням сигналу208
Л Н Дениско, Е Ю Мошинская - Медиаповорот философское многоголосье185
В В Глущенко, Е О Митькова - Медицинское страхование как один из источников финансирования здравоохранения199
Ю И Горбачева - Международная экономика в управлении региональными инвестициями187
М П Юхименко - Межфазный теплообмен и разграничение основных стадий теплопереноса190
Я Драган - Межа бремермана, системний аналіз і онтологія складності моделей соціотехнічних систем291
О О Сідак - Метафора як засіб реалізації тактики політичної образи219
Т Мельник - Меліоративний стан еталонних осушувальних систем малого полісся364
В И Оспищев, Д А Пруненко - Место коммунальной реформы в приоритетах возрождения экономики168
О М Музичук - Мета та завдання здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів190
А Є Голубое - Мета діяльності органіе дізнання та досудоеого слідстеа з розслідуеання кримінальних спрае170
О Кримець - Метафора й метонімія як чинники творення й розвитку української технічної термінології200
А В Дмитренко - Методи обліку витрат у будівництві766
І О Голуб - Метафора та метонімія як засоби вираження стратегії дискримінації у німецькомовній пресі371
А П Гризун - Метафорика в сучасній українській сугестивній ліриці305
О М Перепелиця - Метафізичний просак людина між культурою і природою259
И В Марковская - Метафорические языковые выражения с существительным conflict в современном английском языке248
М О Васильєва - Метафорична вербалізація концепту політикакрізь призму концептуальної царини кухня259
В Фурман - Метод фазових функцій та wkb-наближення274
В В Кукушкін - Метафорична інтерпретація концепту знаменитість у сучасному англомовному газетному дискурсі242
Я О Ноткіна - Метахудожній коментар як структурна особливість роману пушкінськийдім а бітова279
В М Жук - Методи розрахунку об'єму дощового стоку374
Г А Власов - Метинвестхолдинг экологическая ретроспектива авдеевского коксохимзавода751
А А Баркалов, Р М Бабаков - Метод анализа структур микропрограммных автоматов с произвольным включением кэш-памяти167
Л В Капінус - Методика оцінки продуктивності реклами231
С Майданюк, В Ольховський - Метод багаторазових внутрішніх відбиттів у разі розв'язування задач пружного розсіювання частинок на ядрах189
В Рубіш, В Лазур, М Меліка - Метод вкб 1 релятивістичні потенціальні моделі322
Е Б Ніколаєв - Психологія критичних ситуацій525
М В Олексів, В Я Пуйда - Метод візуального виявлення та ідентифікації літаків199
А Е Горячев, С А Дегтяр - Метод генерации перестановок на основе факториальных чисел с использованием дополняющего массива272
О І Белей - Методика формування кількісних рекомендацій223
М Медиковський - Метод застосування стандарту opc для синтезу систем управління235
Г I Кувшинов - Метод зменшення екологічного забруднення радюефшу при побудові інформаційно-вимірювальних систем359
Г В Сілакова - Методи фінансового планування на підприємстві289
В Головко - Метод знаходження оптимальних комбінаторних конфігурацій у вигляді розгалужених в'язанок229
В Б Уфимцева - Метод и алгоритмы хеширования информации на основе обобщенных матриц фибоначчи204
Т І Галецька - Методика визначення ціни лізингової угоди254
С В Костель - Метод компактного размещения биномиальных коэффициентов в памяти184
А Д Петренко - Метод медленно меняющихся амплитуд в задачах нелинейной оптики гиротропных сред227
Р Б Дунець - Метод передачі пакетів у мережах на кристалі з матричною топологією188
В К Нем, В П Андрейченко, Н П Лукашова - Метод непрерывного контроля тока утечки на троллейбусах174
А Н Шушура, Ю А Якимова - Метод нечеткого критического пути для управления проектами на основе нечетких интервальных оценок282
В И Саранчук - Метод определения величины электрического сопротивления угля в зависимости от температуры506
П Черняга - Метод приведення геодезичних спостереженьдо однієї епохи189
С В Івасьєв - Метод факторизації великорозрядних чисел у базисі радемахера212
Н И Самойленко, И А Гавриленко - Метод расчета функциональной надежности трубопроводных транспортных систем421
А Ф Обшта - Метод соколова i теорія та застосування проекційно-ітеративних і двосторонніх методів у працях м с курпеля738
В С Бабков - Метод співвіднесенння контурів томографічних зрізів на основі сплайнового подання164
Г Юрчик - Метод інваріантного вимірювання термоелектричного коефіцієнта пельтьє196
Т М Басюк, А С Василюк - Методи візуалізації даних у розподілених системах395
Т Свідрик - Методи аналізування витрат переваги та недоліки використання в системі діагностування334
О Г Мельник - Методи діагностики виробничо-господарської діяльності підприємства257
Н А Носенко - Методи оцінки і аналізу конкурентоспроможності продукції279
теорія функцій комплексної змінної - Методи математичної фізики перший розділ242
Н М Попова - Методи оцінки впливу виробничо-технічних чинників на рівень гармонізації управлінської діяльності на підприємстві176
M I Бублик - Методи оцінки втрат від надзвичайних ситуацій техногенного характеру369
О П Мельникова, С М Снігова, М О Волотовська - Методи оцінки інноваційних проектів на підприємствах вугільної промисловості263
Л А Меренкова - Методы контроля затрат предприятия331
Й М Петрович - Методи оцінювання використання виробничих потужностей машинобудівних підприємств на засадах системного підходу595
О А Лук'япихіпа, В О Лук'япихіп - Методи оцінювання ефективності системи управління персоналом організації625
Ю В Войцеховська, В В Войцеховська, А Л Висоцький - Методи прогнозування розвитку виробничого потенціалу підприємств205
А Газда - Методи підвищення якості логістики процесів виробництва214
В І Мозговий - Методика викладання української мови і мовна реальність270
О С Шаріпоеа, І М Седова - Методи раціонального використання персоналу залежно від рівня ділової активності підприємства159
О М Костіна, О Є Майборода - Методи та моделі діагностики кризового стану підприємства480
І Д Пузько - Опис до патенту на корисну модель 2250
Автор неизвестен - Методи і засоби підвищення ефективності розподілених обчислювальних систем235
Є Г Черникова - Методика аудиту матеріальних витрат коксохімічного виробництва585
К В Удод - Методические основы формирования оптимальной товарной номенклатуры362
Т Б Серорез - Методика визначення величини внутрішнього об'єму бігових навантажень чоловіків першого зрілого віку338
В О Скачков, В І Іванов, Т М Нестеренко - Методика визначення кінетичних параметрів осадження бору на поверхні вуглецевих волокон277
С В Андрос - Методика визначення суми матеріальних витрат у собівартості продукції на основі застосування нормативного методу399
А С Птушка - Методика використання рольової гри у навчанні діалогічного мовлення учнів на уроках англійської мови1096
Н Ф Іозіок - Методика виховання молодого музиканта в класі фортепіано педагога ольги феофанівни качевої411
С Д Погорілий, І В Пантелеева - Методика масштабування алгоритмів маршрутизації220
О В Чеботарьова - Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов531
Л Г Шемаєва - Методика організації проведення колективної багатоваріантної експертизи ринкових ситуацій279
Э Г Братута, О В Круглякова - Методика оценки режима централизованного отопления жилых помещений266
Н С Ілляшенко - Механізм управління підприємством243
С В Кавун, О Г Зима - Методика оцінки одноразових витрат поетапної реалізації системи економічної безпеки205
В Ю Нестеренко - Методика оцінки слабких сторін підприємства що сприяють його рейдерському захопленню160
І М Васильєва, Н В Шокурова - Оцінка нерухомості527
Г О Надьон, О Р Шарко - Методика оцінювання стану операційного управління розробкою управлінських продуктів197
О М Брадул - Методика побудови аналітичних рахунків в комп'ютерній інформаційній системі обліку корпорацій168
Л Г Соляник - Развитие фондового рынка164
Г В Усова - Методика проведення бенчмаркінгового аналізу для виділення непрофільних функцій промислового підприємства216
- Методика профильной съемки проводников вертикальных стволов шахт- С Ф Травнйк, М Г Папазов, Г И Козловский740
О Б Максимова, В О Давыдов, В М Тонконогий - Методика расчета критерия управления структурой сложных технических систем208
Е Пиотровски - Методика расчета основных параметров процесса естественного воздухообмена417
Р О Завгородній - Паралакс (економічної) кризи170
А Г Сосков, Н О Рак - Методика расчета теплового режима мощных управляемых полупроводниковых приборов силовых коммутационных аппара тов213
Є А Триллєр, Е М Нємцев - Методика розрахунку циркуляційної установки струминного та лопатевого насосів252
Т А Чашко, М О Житарь - Методические аспекты разработки механизма оптимизации портфеля ценных бумаг банка325
Л В Кравцова - Методические основы исследования качества жилищно-коммунальных услуг270
Н П Патрікі - Методичні підходи до оцінювання вартості бізнесу829
В А Кучер - Методические основы оценки эффективности слияния угледобывающих предприятий273
П В Тархов, О П Дедова, И В Мирошниченко - Методические проблемы организации подготовки финансовых менеджеров192
В Х Далека - Методологічні аспекти ресурсозбереження273
Р Н Абдулин - Методические указания и контрольные задания по курсу высшая математика364
С М Сафьянц, Г Е Константинов, Н В Колесниченко - Методические указания и контрольные задания, теоретические основы теплотехники876
С А Назаровець - Роль бібліотек у data curation177
Т Г Ивченко - Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу методы повышения качества машин547
Автор неизвестен - Методические указания к разделу дипломного проекта245
Ю В Жмурко - Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи583
С М Сафьянц, А Н Лебедев, Н В Колесниченко - Методическое пособие к изучению курса техническая термодинамика830
Н М Бовсунівська - Методичне забезпечення навчальних закладів волинської губернії170
Т Ф Фильчук - Методологические основы теории языковой аттракции251
О Ю Мішин, С В Мішина - Методичне забезпечення оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства488
Т В Горячева, С О Вірич, М О Бабенко - Методичний посібник до практичних занять з теоретичної механіки280
Н М Шульга - Сметана технологія та якість329
В І Пересунько - Методичний підхід до оцінювання рівня демократизації управління персоналом підприємства282
Б В Гринів, В Б Гринів - Методичні аспекти аналізу валового доходу торговельного підприємства244
Л О Лазєбна - Методичні вказівки до курсової роботи608
Т А Говорушко - Методичні аспекти використання теорії зацікавлених сторін у формуванні фінансової стратегії страхової компанії572
О О Міцура - Методичні аспекти побудови комплексу соціально орієнтованих маркетингових комунікацій244
Х А Хоруженко - Методичні вказівки для написання курсової работи з правових дисциплін для студентів економічних спеціальностей317
Л Л Білецька, Т В Самофалова - Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ділова анлійська мова235
О П Бахтарова, В І Таранець - Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу історична геологія і палеонтологія402
М Г Винниченко - Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за дисциплінами «додаткові розділи електроніки»152
В К Костенко, О Л Зав'ялова, Т В Андрійко - Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом екологія міських систем1368
Т В Самофалова - Методичні вказівки до практичних занять з французької мови538
М А Лысенко - Механизмы защиты финансово кредитной информации471
Ю В Жмурко - Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу теорія і критика сучасної архітектури195
A I Василенко, I A Василенко - Методичні вказівки з дисципліни господарське законодавство286
Ю И Горбачева - Механизмы управления организационными проектами266
В А Сумин, В Г Гадецький, М М Кононова - Методичні матеріали з дисципліни психологія управління591
Н І Дяченко - Методичні матеріали щодо організації самостійної роботи студентів всіх спеціальностей з дисципліни філософія430
О В Тофанюк, Л О Черний - Методичні основи визначення бюджетно-фінансового положення регіонів183
В А Омельяненко - Методичні основи оцінки потенціалу трансферу технології269
Н П Скригун - Методичні основи формування рекламних витрат підприємства246
O I Драган - Методичні підходи до впровадження логістичної системи на підприємстві м'ясної промисловості269
О Лагоцька - Методичні підходи до естетичної оцінки рельєфу шацького поозер'я310
М М Федоров - Методы расчета и анализа разветвленных цепей цепочного типа356
А В Симак - Методичні підходи до обґрунтування оптимального варіанта інвестування суб'єктів господарбвання в регіоні195
Т А Говорушко - Методичні підходи до організаційної реорганізації пром підприємства154
А О Матковский, И М Сыворотка - Микрочиповые лазеры648
О В Коломицева - Методичні підходи до оцінки ефективності регіональних економічних систем247
О І Драган - Методичні підходи до оцінки людського капіталу на підприємстві харчової промисловості188
В П Мотало - Методологія синтезу віртуальної міри якості продукції253
Л В Доскуч - Методичні підходи до оцінки персоналу промислових підприємств348
Є І Нагорний - Методичні підходи до підрахунку величини невдачі промислової інноваційної продукції на ринку215
М М Сколоздра - Механізм розвитку персоналу дослідних лабораторій179
І В Федулова, В О Стретович - Методичні підходи до формування інноваційної сратегії підприємств хлібопекарної галузі268
Д В Мангушев - Методичні рекомендації до виконання розділу «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»570
Н К Ющенко, Л В Руденко - Методичні рекомендації з написання курсової роботи з дисципліни міжнародна економіка615
М М Кудінова - Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дісципліни «корпоративне управління»332
Е И Митрофанова, Е А Гермонова - Методологические основы построения зб-кадастра недвижимости386
А В Зайцев - Методологические погрешности экономической оценки негативного воздействия на природную среду342
В Г Радецький - Миротворча діяльність україни та гуам179
Ю И Горбачева - Методологический аспект формирования системы управления проектами предприятия215
Ю В Сердюк Копчекчи, О А Шакура - Методологический подход к проведению анализа инновационного развития предприятия238
Д О Батраков - Чисельні методи радіофізики353
Л Ю Благодаренко - Методологічний підхід до формування фізичних понять в учнів271
О Харчишина - Методологічні аспекти діагностики організаційної культури підприємства245
Г Г Осадча, І М Власенко - Методологічні аспекти консолідації фінансовоїзвітності195
Н С Рад - методологічні аспекти оцінки впливу трансформаційних факторів пенсійного реформування на суспільний розвиток188
Н С Дородних - Методологічні засади антикризового управління підприємством215
О Абрамічева, В Глущенко - Молодограматики школа чи напрям1413
Т М Артюх, Т Н Артюх - Методологічні засади судово-товарознавчої експертизи методологические основы судебно-товароведнойэкспертизы293
Т М Артюх, В В Індутний - Методологічні основи товарознавчої експертизи коштовностей202
І Пандяк - Методологічні принципи вдосконалення процесу управління якістю готельних послуг269
Т М Артюх, В В Індутний - Методологічні проблеми товарознавчої експертизикоштовностей254
С С Батыр, Г В Ступак - Методы прогнозирования трафика в компьютерных сетях672
І В Ковальчук - Методологічні проблеми ідентифікації оцінки і амортизаціїосновних засобів підприємств277
О В Циганенко - Методологічні підходи до розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій287
К Ю Зубко - Методологія аналізу екологічних ситуацій та ix вплив на стан об'єктів і ресурсів203
В Т Доля - Методологія аналізу оборотності оборотних активів комунальних підприємств225
Н И Самойленко - Методы решения задачи коммивояжера больших размерностей727
Автор неизвестен - Методологія та технології організації комплексної системи захисту інформації внз України486
Автор неизвестен - Методологія інтегрованого управління динамікою повітряного корабля255
Автор неизвестен - Молчание как поэтическое событие176
М И Арыч - Методы и подходы анализа эффективности управления финансово-экономическими результатами320
Т С Осипова - Методы сохранения целостных элементов городской среды в условиях интенсивно развивающихся городов282
Автор неизвестен - Статистична довідка213
В А Пашинський, О С Хмара - Метрологічне забезпечення експериментальних досліджень морозостійкості керамічної цегли281
Автор неизвестен - Механизм интитуционального пректирования инновационных процессов в экономике украины230
А В Анисимова - Механизм управления промышленным предприятиями на основе импульсов экономического развития224
О О Любавіна, В Г Михайленко, О Ф Аксьонова - Механізм дефторування води алюміній сульфатом182
О В Емельянова - Мовленнєве вираження статусу адресата191
Н І Волкова - Механізм забезпечення ліквідності комерціних банків в умовах фінансової кризи1012
О В Прокопенко - Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку україни906
Н Ю Гладинець - Механізм реалізації державної інноваційної політики в регіоні344
Б Т Светлов - Механізм стимулювання прямого іноземного інвестування325
В М Хобта, У В Лаврик - Механізм страхового захисту якісного стану земельних ділянок, наданих в оренду220
Ю В Дяченко - Миграция как фактор развития интеллектуального капитала225
Т А Говорушко - Механізм фінанс забезпечення малого підприємництва у харчовій промисловості україни368
Ю Зоренко, Я Захарко, І Констанкевич - Механізми дисипації енергії збудження в крис-талофосфорах на основі гранатів226
О М Ольховська - Механізми формування варіанту клінічного перебігу кишкових інфекцій у дітей раннього віку177
О О Ляпощенко, В І Склабінський - Механізми формування високодисперсної краплинної рідини у потоці природного газу177
Л Чернелевський - Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри обліку і аудиту нац університету харч технологій154
П А Черномаз - Мир и россия регионализм в условиях глобализации192
О Ю Мельник - Мистецька муза івано-франківська до 350-ліття міста336
Ю Р Петровська - Мистецька освіта у львівській архітектурній школі в міжвоєнний період 1919 1939 1945 рр266
Науменко - Мистецька символіка в італійських поезіях ігоря качуровського191
В В Назимко - Моделирование горного давления при разном порядке отработки запасов192
Г П Гаркавая, Ю И Богатова, И А Берлинский - Многолетняя изменчивость стока биогенных веществ днестра317
Е І Огар - Мова дитячого літературного дискурсу функціонально-комунікативні аспекти дослідження1057
В А Сапрыка - Мониторинг городского рынка недвижимости216
Автор неизвестен - Мовна самоідентифікація українців(за матеріалами часопису «рідний край»)307
Е А Сергиенко - Моделирование взаимодействия стратегических альтернатив развития предприятия с нестабильной внешней средой193
О И Белоус, Л А Рудь, О Н Сухоручко - Моделирование входных цепей малошумящего усилителя миллиметрового диапазона285
В В Малашенко - Моделирование динамического скольжения дислока­ций в гидростатически сжатых материалах294
И С Лунякин, Ю К Орлов - Моделирование и проектирование системы пропускного контроля на пао концерн стирол177
С А Чипко - Моделирование инновационной связи в образовательном процессе180
А Раид - Моделирование экономического состояния строительного предприятия216
П Г Щербакова - Моделирование коэффициентов участия субъектов в нарушении симметрии по обратной последовательности177
В А Маляренко, Ю И Чайка - Моделирование нестационарного температурного состояния теплых полов с линейными источниками теплоты203
З Н Мочалина - Моделирование операционной деятельности предприятия с целью обеспечения стабильного финансового результата218
Р М Бабаков, И В Ярош, И О Вавринюк - Моделирование работы кэш-памяти в составе цифрового устройства управления интеллектуальной системы192
Е В Чорноус - Моделирование режима заземляющего контура при двухфазном замыкании шахтной участковой сети в разнесенных точках180
О О Кульбида - Моделирование сборочных систем в рамках теории массового обслуживания169
И В Могдалева - Экологическая этика ислама238
А П Карпинец, В С Сырых - Моделирование структуры и диэлектрических свойств сополимеров в процессе их электросинтеза140
Е В Чорноус - Моделирование управляемой магнитной цепи аппаратов защиты от утечек178
Автор неизвестен - Мотивація робітників на підприємстві201
В В Гриненко - Моделирование функционирования институциональной среды управления городом182
С М Братан - Моделирование электрохимической составляющей съёма материала на операции комбинированного шлифования347
оператора - Переклад дискурс169
П В Тимощук - Модель аналогової нейронної схеми ідентифікації найбільших сигналів328
Т Г Фесенко - Модель вибору програмного забезпечення автоматизації бізнес-процесів офісу з управління будівельними проектами226
О Чигринець - Ризики банківської діяльності406
В Б Гого, О Н Данилъчук - Модель влияния импульсной волны давления на эффективность борьбы с пылью176
Л И Нефёдов - Модель выбора программного обеспечения офиса196
Т Кужда, О Мосій - Модель оптимізації управління нововведеннямипідприємства215
З В Гончарова, А Л Шаповалов - Модель відбору керуючих компаній в процесі створення ринку житлово-комунального господарства222
В М Ковальов, Д О Білоха - Модель двигуна постійного струму для автоматизованих розрахунків режимів електроприводу558
Е И Назимко, Е Е Гарковенко, А А Молодыка - Модель для исследования параметров взаимодействия фаз при обезвоживании тонких классов углей168
Прокоф'єв Є Г - Модель загальнопедагогічної підготовки майбутніх вчителів в умовах інформаційно навчального середовища189
А А Шевченко - Модель определения средств измерения показателей качества транспорта газа на компрессорной станции188
А Пуханов - Модель оптимизации транспортных потоков в системе горнодобывающего предприятия261
Автор неизвестен - Петров олександр степанович185
О І Момот, О В Мирошниченко - Модель оцінки результативності діяльності вищої школи222
К В Тонева - Модель планирования рекламной кампании предприятия213
Н В Дикань - Модель прийняття управлінського рішення методом регресивного аналізу149
Н Н Чернышев - Модель процесса получения сернистого ангидрида в пространстве состояний324
І Федорова - Модель процесу навчання професійно спрямованного англомовного монологічного мовлення290
Л В Васюренко - Модель узгодження фінансового забезпечення216
І І Сугоняк, К В Молодецька - Модель системи моніторингу захищеності інформації в автоматизованій системі керування підприємством187
газозбірний пункт - Модель системи пласт підземного газосховища208
Н В Водка - Науково-дослідницька робота студентів250
Л С Метлов, М М Мышляев, А В Хоменко - Модель скольжения по границам зерен в процессе деформации191
Т Ш Акаева - Модель управления инвестиционной деятельностью предприятий малого бизнеса163
А В Переверзєв, В І Бойко, А А Зорі - Моделювання в електроніці395
Н А Глухова - Модель управления инновационными процессами в регионах на основе кластеров197
Р Пріма - Модель формування професійно мобільного вчителяпостановка проблеми276
В А Піддубний, А А Палаш - Моделювання динаміки газорідинних середовищ164
В О Гаєвська - Модель і концепція компетентності управителів (менеджерів) житлових будинків266
О М Васьків - Моделювання вибору стратегії діяльності підприємства та інформаційна технологія обробки інформації204
О І Драган - Організаційна культура підприємства236
В П Петренко, М О Прядко, В О Бойко - Моделювання впливу нерівномірності споживання пари вакуум апаратами на роботу випарної установи492
І В Гурей, В І Гурей, П Р Дмитерко - Моделювання гіроскопічних процесів під час фрикційного зміцнення деталей машин198
П С Євтух - Моделювання дефектності ізоляціїемальпроводів під час виготовлення обмоткових елементів електричних апаратів330
О Є Гамола, І Р Пеленська, Р А Пеленський - Моделювання електрофізичних процесів у субмікро- та наноструктурах204
Автор неизвестен - Моделювання залежності виробництва комбікормів для великої рогатої худоби від впливу основних факторів165
М В Тиханський, А І Партика - Моделювання зворотних логічних переходів в кріотронах на основі сквідів199
Л М Мельник - Моделювання й оптимізація процесу зневоднення водно-спйртових розчинів морденітом213
М Ваврух, С Коваль - Моделювання короткосяжних кореляцій у вироджених електронних системах187
Т М Біляєеа - Можливості прогнозування соціальних трансформацій222
Л І Мороз - Моделювання матеріально-фінансових потоків внутрішньовиробничих логістичних системз регенерацією342
О Валігура - Моделювання механізмів породження інтерферованого мовлення білінгвом228
Ю Сінчук - Моделювання нестаціонарних режимів газових мереж171
Н Гоц - Моделювання методик реалізації температурної шкали багатоточковим методом для термометрів випромінення180
М І Ігнатишин, П Ф Холод - Моделювання механічного гасника коливань у системі mathcad211
В А Маляренко - Модернизация ограждающих конструкций зданий278
О В Панченко - Моделювання нетрадиційних джерел енергії для прогнозування їх утворення186
Л М Ганущак-єфіменко - Моделювання організації взаємодії учасників процесу управління інноваційним розвитком підприємства363
М Бучин - Індикатори демократичних виборів530
Л В Сібрук - Моделювання поля випромінювання цифрового телебачення стандарту dvb-t2196
Т Матвейчук, В Ставицький - Моделювання процесу планування вантажоперевезень340
Ю Сінчук, Н Притула - Моделювання роботи кранів на магістральних газопроводах331
Т Ванкевич - Моделювання розрахунку інформативних параметрів біметалевих контактних термоперетворювачів190
С С Марасюк - Моделювання розвитку сучасної української державності з огляду на етнонаціональну складність суспільства247
С Д Новікова - Моделювання сезонних коливань асортименту мережі магазинів з продажу квітів246
А Хвищун - Моделювання систем багатьох частинок методом молекулярної динаміки328
Я Собко - Моделювання структури інтегративних курсів у професійно технічний освіті247
Я Виклюк - Моделювання системи надання туристичних послуг споживачеві на основі спінових моделей ізінга245
Н В Геліч - Моделювання системи управління якістю продукції машинобудівного підприємства322

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22