Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Л Тархан - Концептуальные основы реализации компетентностного подхода в подготовке инженеров педагогов408
С А Швачко - Статус лакун в языке и речи283
Л Г Мельник, И Н Сотник - Концептуальные основы управления дематериализацией социально-экономических систем678
В П Решетило - Концептуальные подходы к становлению эффективных финансовых институтов в трансформационной экономике291
А О Гріщенко, Т В Шталь - Концептуальні аспекти оцінки фінансових ризиків в умовах нестабільної економіки176
Л Г Чеканова, З М Мочаліна - Концептуальні аспекти розробки стратегічного управління підприємством184
Н І Дяченко, Н О Поліщук - Кроскультурний менеджмент407
Л Л Гриценко - Концептуальні засади державно-приватного партнерства266
О С Телешов - Концептуальні засади застосування партнерського маркетингу на промисловому підприємстві318
Т В Глубіцька - Концептуальні основи функціонування еколого-економічних систем269
З Бриндзя - Концептуальні засади оптимізації процесів інноваційного та маркетингового забезпечення розвитку апк296
Г І Онищук - Концептуальні засади стратегії соціально-економічного розвитку регіонів україни509
В Назимко - Обоснование размера зоны нагрузки277
М Ю Сальтевська - Концептуальні кореляти референта криза утворені за посесивною схемою197
А О Чечель - Концептуальні основи екологізації соціально-економічного розвитку промислових вугільних територій258
О В П'янкова - Криза загроза чи можливість для брендів308
О І Драган - Концептуальні підходи до забезпечення високої якості продукції на підприємствах м'ясної галузі468
М Д Домашенко - Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки підприємств вітчизняного машинобудування315
М Попов - Концептуальні підходи до побудови раціональної інформаційної інфраструктури організації яка опрацьовує дані дзз268
Н І Обушна - Концептуальні підходи до формування механізму державного регулювання прямих іноземних інвестицій598
В Л Товажнянський - Концептуальні та методологічні основи визначення терміну «реструктуризація»301
Н В Пробийголова - Концептульні підходи до визначення категорії політичний міф950
И А Дмитриев - Концепция формирования бренда в промышленном маркетинге193
В М Карпенко - Концепция асу тп формообразованием на базе реологических критериев274
Н В Хворост - Концепция новой структуры системы электрической тяги для метрополитена250
А Г Дьяченко, О І Гаврило, П А Дьяченко - Концепція здоров'я у сучасній медицині260
И С Еремеев, С С Огородник - Концепция содействия применению новейших технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве украины240
Е М Гецович, О А Холодова, В А Кучеренко - Концепция создания систем паркингов в мегаполисах195
Н К Ющенко - Теорії міжнародної економіки1174
С Федорій - Концепція запровадження стратегій маркетингу як ефективного засобу управління розвитком біоенергетичних компаній222
М Кіт - Концепція консервації земель на прикладі львівської обл525
Ю С Сабадаш - Концепція ренесансу в дослідженнях еудженіо гарена228
С Міхелі - Концепція раціонального природокористування як чинник розвитку українського ландшафтознавства545
Р Кочан - Концепція самоперевірки аналого-цифрових перетворювачіву процесі експлуатації378
А А Зорі - Критерії оцінки ефективності гідрофізичних івс284
І М Мельман, В О Мельман - Концепція і етапи реалізації будівельного проекту215
Н Г Георгіаді - Концепція інтегрованості систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств182
Н Г Ольховиченко - Конічні многочлени третього та четвертого ступеня226
М Ваврух, Н Тишко - Кореляційні функції релятивістських вироджених ідеальних фермі-систем у довгохвильовому наближенні239
У О Красни - Корпоративна діяльність бібліотек як складова формування інформаційного суспільства299
Автор неизвестен - Корпоративна складова міжнародних енергетичних відносин183
О В Харчишина - Корпоративний кодекс як засіб формування позитивного іміджу підприємств449
O I Драган - Корпоративні об'єднання підприємств у м'ясній промисловості564
Л В Глазунова, Т О Сосновська - Корпоративний ресурс метабібліографія харківщини основні підходи до формування та реалізації186
О А Баталова - Корпоративні облігації як джерело позикового фінансування265
Т Д Суходуб - Культура толерантності як культура діалогу289
В И Якивчик, С М Качан - Коррупция в украине сущность, масштабы и влияние261
В Мармуров, П Давидов - Кохання як одвічна цінність у творчості м булгакова398
Л Перович, Н Піскоровська - Коцептуальні засади кадастрового зонування рекреаційних територій253
П Мельник, І Рощина - Краще запобігти ніж побороти насильство проти жінок та дітей278
Н В Кудренко - Країна з розвиненою комбікормовою промисловостю відповідає усім вимогам до стабільності в економіці та політиці264
І Д Пузько 3 - Опис до патенту на корисну модель223
Н В Можайкина - Креативное развитие человеческого потенциала как основа реализации инновационной деятельности250
С В Князь, Ю Р Кулик - Креативні рішення щодо обрання пріоритетних напрямків розвитку бізнес-систем225
М Делюсто - Прийменники у діалектному тексті369
Т С Давидюк - Кредит та позичковий відсоток історія розвитку та сучасність290
Н Д Парфьонова - Кредитно-модульна система організації навчального процесу239
Е Г Евсеева - Кредитно-модульная организация учебного процесса250
А А Фесенко, И В Могдалева - Кризис любви как единства духовного и телесного199
А А Белецкий, А Я Белецкий - Криптографические примитивы основанные на методе скользящего кодирования394
Л Федіїна, 0 Еодак, Я Токайчук - Кристалічна структура тернарних германідів423
О Мякуш, А Федорчук - Кристалічна структура та електричні властивості сполуки horuga168
О Зелінська, В Павлюк - Кристалічна структура і магнітні властивості тернарно! сполуки189
И Э Линник, Э В Гаврилов - Критерии оптимизации транспортных сетей города189
Ю Теличкун, В Теличкун, С Стефанов - Критериальные зависимости течения газонаполненного теста в цилиндрическом канале221
В Н Пасичный - Критерии оценки пищевой ценности мясопродуктов1091
О А Матюхіна - Культ богині землі у давньословянській міфології473
А И Момот, П И Самойлов, Ю И Норенко - Критерии оценки экономической эффективности эксплуатации оборудования279
А В Дружинин, Р В Кысиль - Критерий оценки реализации инновационного потенциала проекта организации строительства объекта216
Т О Смірнова, Х Ю Малкуш - Критерії вибору періоду виходу з венчурного капіталу216
Я Б Сікора - Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики887
А В Зайцев - Культура экономического обоснования212
Н І Обушна - Критичні підходи до уточнення інноваційного понятійного апарату296
О Кушнір, І Половинко - Критична поведінка двопроменезаломлення в кристалах249
І В Федулова - Критичні точки інноваційного розвитку промислового підприємства170
А М Галиахметов, В А Шилкин - Кручение порождаемое идеальной жидкостью и модель типа геделя207
Л В Найда - Культурно-освітня діяльність нтб національного університету львівська політехніка304
М Г Кітов - Культурно-релігійний контекст таємниці княгині ольги217
А П Бондарев, С В Давіденко - Кумулянтний аналіз та параметричний синтез демодулятора групового мовного сигналу212
М В Працьовитий - Курс наукові основи шкільного курсу математики300
Л М Ганущак-єфіменко - Кібернетична модель інноваційного процесу324
В В Приседский, Е И Волкова, И В Мнускина - Курсовая работа для студентов химиков-технологов первого курса215
Ж В Мина - Кількісний та якісний склад дієвої армії унр та уга напередодні київської наступальної операції770
В Смаль, І Смаль - Туризм і сталий розвиток305
С О Павлов, А Л Соколенко - Кінематика і динаміка створення збільшених вантажних одиниць178
Н Клименко-дмитровська - Кіно як допоміжний засіб вивчення іноземної мови368
О Kuzmenko - Кіно як інструмент формування національної ідентичності424
Н В Тройно-фунтусоеа - Л шестов вл соловьев и искушение диалектикой236
Ю А Демин, И С Жукова - Лазерные технологии в лечении дакриоциститов381
Л Ільїн - Ландшафтно-геохімічні аспекти дослідження лімносистем350
I Болеста, С Вельгош - Люмінесценція суперіоніка218
О С Заблоцька - Ланцюг характеристики речовин у хімії як методична проблема349
О Жвава - Лексика поховального обряду у говірках наддністрянсько-буковинсько-подільського суміжжя592
О А Шумейко - Лексические параллели числительных английского языка247
О Л Башманівський - Лексико-семантичні та граматичні особливості прикметника white в англійській мові662
І В Мейзерська - Лексикографічна параметризація структурний та функціональний аспекти228
Автор неизвестен - Лекция 1 основные понятия и законы химии249
К М Медвідь, С О Швачко - Лексична контамінація в сучасній англійській мові380
М Tkaчук - Лексична ремотиващя ботанічної лексики в чорнобильських говірках378
М Алексєєва - Лексична інтерференція в переселенських лемківських говірках в україні291
Л Ф Омельченко, Л Ф Соловйова - Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохіднихлексем із суфіксом270
О Д Саечин - Лексичні засоби об'єктивації концепту sea море в англійській мові340
Автор неизвестен - Лекция 5 электронная структура атома443
О Мартиняк - Лексичні синоніми на національній основі в українській науково-технічній термінології367
Автор неизвестен - Лекция 12 коллигативные свойства растворов263
Автор неизвестен - Лекція 5 подальший розвиток германських мов448
Р Зінчук - Лемківсько-західнополіські паралелі в системі іменникової словозміни413
Т В Валюкевич - Лингвистическая интерпретация концепта внешность в британской картине мира235
Автор неизвестен - Личность и общество в философской концепции194
Е Медведь - Лингвопрагматический аспект функционально-семантического поля количества265
П П Рожков, Т В Полякова - Линейная модель оптимизации конфигурации электрической сети276
В С Медведев - Литейно-прокатный комплекс для производства сортового проката586
И Г Мудренко - Личностные особенности пациентов с аутоагрессивным поведением в манифестном периоде шизофрении271
Л И Нефедов, О Н Король, Л В Васильева - Логистика в управлении предприятием214
Г Р Копец, М Р Леськів - Логістичні проблеми розвитку персоналу260
А А Пуханов - Логистическая модель прогноза суммарного грузопотока в узлах слияния системы конвейерного транспорта шахты503
І Г Смирнов, Т В Косарева - Логістика зберігання сільськогосподарської продукції як складова інтегрованої логістики апк424
Г И Смирнов, Т В Косарева - Логістика тарно-транспортного господарства апк672
О В Солодка - Логістична складова конкурентоспроможності промислового підприємства429
Н І Чухрай - Логістична підтримка розроблення продуктових інновацій та виведення їх на ринок328
Г И Смирнов, Т В Косарева - Логістична інфраструктура апк теорія та практика527
В В Смиричинський - Логістичні підходи до організації ринку державних закупівель в регіоні285
Ю Горак, В Матійчук - Лрилювлння метилового естеру 2-метил-з-фуранкарбоновоїкислоти244
Т А Репіч - Лопстичний аутсорсинг як шлях до розвитку ключових компетенцій підприємства362
центр ренесансної культури україни - Львів649
А Манько - Львівсько-волинський вугільний басейн як промисловий район355
И В Пивавар - Льготы и субсидии как инструмент бюджетного регулирования в жилищно-коммунальной сфере261
О П Скрипніченко, О О Синтюрьоеа - Людина в поведінковій економічній теорії284
Т Тюріна, О Микитюк - Людина суспільство і всесвіт взаємозв'язки та взаємодія239
Л А Соколов - Людина суспільство і гуманітарна наука в епоху глобалізації236
Н Л Савицька - Людина як суб'єкт господарської діяльності870
М П Буковинська - Людський капітал класифікація ділових та особистихякостей менеджерів425
О П Скрипніченко - Людський капітал як фактор виробництва383
Ю П Дейнека - Людський фактор у злиттях та поглинаннях252
на початку ХХ століття - Лібералізм як ідеологія правоцентристських партій болгарії наприкінці ХІХ333
Т І Топішко - Лізинг в апк проблеми становлення і перспективи розвитку331
Т І Галецька - Лізинг в україні історичний аспект виникнення істановлення317
Г В Сілакова - Лізинг як альтернативне джерело фінансування інвестиційноїдіяльності417
М В Ключнікова - Лізинг як ефективний засіб переоснащення підприємства для створення інноваційного продукту302
Т І Топішко - Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах апк318
Л М Литвиненко - Інтегральні рівняння348
Т І Топішко - Лізинг історія сучасність та перспективи розвитку в україні402
Н В Шем'якіна, А А Пономаренко - Лізингове інвестування інноваційного розвитку промислового виробництва370
В Столяренко - Лінгво-когтивні аспекти стилістичного прийому pun229
В О Малахов, О О Потапов, В С Личко - Лікворологічні зміни при ішемічному інсульті329
О Валігура - Лінгвокогнітивні ознаки та організація мовленнєвого простору двомовної особистості585
- Лінгвокогнітивні параметри денумеративів О А Шуменко194
А В Головня - Лінгвокульрні особливості картини світу книги джунглів редьярда кіплінга751
А М Сліпчук - Лінійні поперечні коливання пружної сталевої нитки, яка рухається іззмінною швидкістю, та методи їх дослідження297
П Штойко - Україна як географічне поняття353
С О Погарський - Лінії передачи та кола на нвч і квч1048
Л О Прімова - Ліпідний склад біотехнологічних препаратів каротину вітатону і вітадепсу342
О Шостак - Літературний білінгвізм як проблема інтерпретації творчості письменників індіанського походження568
Г Крохмальна - Літературознавчі терміни вченого — складова терміносистеми його ідіостилю276
Л Романюк - Літературний процес 20-х років ХХ століття дискусіїполеміки536
Г И Бондарь, В В Слынько, В М Фрасуняк - Магнитные свойства177
О Г Медведовская, О А Хоруженко, Г К Чепурных - Магнитная восприимчивость тетрагональных антиферромагнетиков в угловой фазе229
В М Гладкий - Магнітно-механічна характеристика асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів283
А Буханько, О Сукстанський - Магнітооптичні характеристики багатошарових феромагнітних структур230
В П Решетило - Макроекономічні умови підвищення ділової активності підприємств302
А В Задніпровська - Маловитратні технології для оздоровлення довкілля217
Ю Я Козак, Я С Паранчук, 1 1 Васильчишин - Макромодель конденсаторного електродвигуна для миттєвих значень струмів та напруг249
О І Скроцька, Н М Жолобак, М Я Співак - Макрофаг альна ланка імунітету при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті210
И В Могдалева - Маргиналыюсть происхождение понятияи разновидности257
Л С Малинов - Марганецсодержащие стали и чугуны с эффектом самозакалки при нагружении531
И В Могдалева - Маргинальное положение украинской интеллигенции236
М Ковалик - Маргінальний антропологізм жіночого дискурсу в художньому світі в винниченка292
Ю С Горяйнова - Маркетинг в діяльності посередників ринку праці388
М Шимура-Тиц - Маркетинг в сучасних інноваційних процесах239
С З Весперіс - Маркетинг персоналу теоретико-методологічний підхід265
Н В Андреюк, Г О Кундєєва - Маркетинг розвитку новацій у харчовій промисловості244
О С Жданова - Маркетингова політика та її місце в економічній політиці промислових підприємств285
В І Копитко - Маркетинго-логістичний підхід в організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті252
Т Подвірна - Маркетингова сегментація на світових ринках320
О В Кендюхов - Маркетингова стратегія пошук оптимальних рішень210
А Манько - Маркетингове дослідження лікувально-оздоровчої галузі закарпатської області178
Р П Дудяк, С Я Бугіль, О Р Дудяк - Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств у формуванні їх збутової політики565
В М Шумейко - Маркетинговий менеджмент експортного потенціалу олійно-жирового комплексу України433
С В Ковальчук - Маркетинговий підхід до управління якістю високотехнологічної продукції296
Е В Степанова - Маркетинговое управление и управление маркетингом206
С В Коверга, Ю Н Деречинський - Маркетингово-логістичне комплексне управління виробничою та підприємницькою діяльністю207
С В Коверга - Маркетингово-логістичне комплексне управління виробничою та підприємницькою діяльністю253
Ю В Чудик, О Н Сафонова, А В Богомолов - Маркетинговое обоснование технологии бисквитных полуфабрикатов на основе мучных композиций219
В М Шумейко, О Л Токар - Маркетингові аспекти страхової діяльності196
Ю В Пепа - Математичне моделювання дифракційного поля226
Автор неизвестен - Маркетингові комунікації та просування продукції вітчизняних хлібопекарських підприємств на зовнішні ринки548
Т О Примак, А М Костюченко - Маркетингові аспекти просування послуг210
Автор неизвестен - Меаогожлении полезных иосшемых144
Ю А Дайновський - Маркетингові прийоми як інструмент товарної інноваційної політики підприємства425
О Н Перепелица - Маркиз де сад единственный и его наслаждения337
В В Откидач, А К Зубченко, Л И Иванова - Математическая модель описания риска351
Н Ю Карпенко, О Н Штельма - Математическая модель оценки динамики трудовых ресурсов184
К Н Андрийчук, Я А Гусенцова - Математическая модель стационарных режимов работы сложной приточно-вытяжной вентиляционной222
С П Михида - Мегатекст та особистість письменника272
А А Борисов - Математическая модель теплового профиля валка прокатного стана555
Я В Адамчо - Математическая модель турбулентного потока в каналах вентиляционных систем теплогенерирующих установок232
Т С Ершова - Медиатизация политики и демократизация450
Б Г Любарский, Е С Рябов - Математическая модель тягового привода на основе двигателя с поперечным полем314
А А Колотов - Математическая модель управляемого узла редуцирования газа212
В Б Дудко - Математичні моделі споживання електроенергії трамваями259
Ю В Тимофеев, И В Захаров, А А Мельниченко - Математическая модель управления точностью общей сборки агрегатных станков271
Автор неизвестен - Математические модели устойчивого развития сложных эколого-экономических и социальных систем240
Е А Пряничникова - Математические основы проектирования вычислительных систем272
Д О Дашин, В П Тарасюк - Математический анализ прибора для измерения толщины покрытия валков на прокатных станах428
Г Л Садовець - Методи оцінки ефективності діяльності корпорацій424
Ж Л Глухова - Математическое моделирование водородоупругого эффекта замедления диффузионных процессов163
В Н Павлыш, И В Тарабаева - Математическое моделирование процесса обезвоживания увлажненной горной массы188
В Я Спорыхин - Применение марковских полей406
П В Сергеев - Математическое моделирование процесса селективной флокуляции углей маслами307
В М Гладкий - Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням ексцентриситету ротора398
В Рак, Р Байцар - Математична модель кварцового ємнісного перетворювача154
О В Стельмах - Математична модель визначення потреби в місцях тимчасового паркування легкових автомобілів180
А Б Гур'янов, А В Сєріков - Математична модель оптимізації диверсифікації виробництва322
И А Губарева - Метод оценки конкурентного статуса предприятия451
Б М Микийчук - Математична модель теплової ефективності приміщення з показником якості теплопостачання248
А А МАліновський - Математична модельтрійника з коефіцієнтами взаємного впливу рукавів230
С М Еш - Методи антикризової політики господарюючих суб'єктів282
О І Бескровний, С О Тернов, В А Пінчук - Математична підготовка студентів іпо за дистанційною формою навчання193
І Ш Тімбекова - Математичне моделювання оптимізації грошових потоків підприємства в умовах фінансової кризи580
Я В Дорошенко - Математичне моделювання руху поршняпо магістральному газопроводу з аварійним витокомгазу233
С М Василенко, В І Бондар, В В Шутюк - Математичне моделювання турбулентного теплоперенесення в циліндричних струменяхрідини226
Ю В Пепа - Математичне обґрунтування доцільності застосування систем захисту інформації204
В В Петров - Матричные биномиальные числа с проверкой на четность281
Я М Осадца, Асп Р Й Ріпецький - Матричніперетворюва чі світла з цифровим представленням сигналу233
Л Н Дениско, Е Ю Мошинская - Медиаповорот философское многоголосье197
В В Глущенко, Е О Митькова - Медицинское страхование как один из источников финансирования здравоохранения219
Ю И Горбачева - Международная экономика в управлении региональными инвестициями214
М П Юхименко - Межфазный теплообмен и разграничение основных стадий теплопереноса227
Я Драган - Межа бремермана, системний аналіз і онтологія складності моделей соціотехнічних систем342
О О Сідак - Метафора як засіб реалізації тактики політичної образи237
Т Мельник - Меліоративний стан еталонних осушувальних систем малого полісся447
В И Оспищев, Д А Пруненко - Место коммунальной реформы в приоритетах возрождения экономики186
О М Музичук - Мета та завдання здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів206
А Є Голубое - Мета діяльності органіе дізнання та досудоеого слідстеа з розслідуеання кримінальних спрае179
О Кримець - Метафора й метонімія як чинники творення й розвитку української технічної термінології218
А В Дмитренко - Методи обліку витрат у будівництві809
І О Голуб - Метафора та метонімія як засоби вираження стратегії дискримінації у німецькомовній пресі408
А П Гризун - Метафорика в сучасній українській сугестивній ліриці341
О М Перепелиця - Метафізичний просак людина між культурою і природою286
И В Марковская - Метафорические языковые выражения с существительным conflict в современном английском языке277
М О Васильєва - Метафорична вербалізація концепту політикакрізь призму концептуальної царини кухня286
В Фурман - Метод фазових функцій та wkb-наближення310
В В Кукушкін - Метафорична інтерпретація концепту знаменитість у сучасному англомовному газетному дискурсі261
Я О Ноткіна - Метахудожній коментар як структурна особливість роману пушкінськийдім а бітова309
В М Жук - Методи розрахунку об'єму дощового стоку428
Г А Власов - Метинвестхолдинг экологическая ретроспектива авдеевского коксохимзавода804
А А Баркалов, Р М Бабаков - Метод анализа структур микропрограммных автоматов с произвольным включением кэш-памяти180
Л В Капінус - Методика оцінки продуктивності реклами259
С Майданюк, В Ольховський - Метод багаторазових внутрішніх відбиттів у разі розв'язування задач пружного розсіювання частинок на ядрах216
В Рубіш, В Лазур, М Меліка - Метод вкб 1 релятивістичні потенціальні моделі395
Е Б Ніколаєв - Психологія критичних ситуацій584
М В Олексів, В Я Пуйда - Метод візуального виявлення та ідентифікації літаків216
А Е Горячев, С А Дегтяр - Метод генерации перестановок на основе факториальных чисел с использованием дополняющего массива298
О І Белей - Методика формування кількісних рекомендацій252
М Медиковський - Метод застосування стандарту opc для синтезу систем управління265
Г I Кувшинов - Метод зменшення екологічного забруднення радюефшу при побудові інформаційно-вимірювальних систем416
Г В Сілакова - Методи фінансового планування на підприємстві318
В Головко - Метод знаходження оптимальних комбінаторних конфігурацій у вигляді розгалужених в'язанок253
В Б Уфимцева - Метод и алгоритмы хеширования информации на основе обобщенных матриц фибоначчи223
Т І Галецька - Методика визначення ціни лізингової угоди284
С В Костель - Метод компактного размещения биномиальных коэффициентов в памяти214
А Д Петренко - Метод медленно меняющихся амплитуд в задачах нелинейной оптики гиротропных сред259
Р Б Дунець - Метод передачі пакетів у мережах на кристалі з матричною топологією203
В К Нем, В П Андрейченко, Н П Лукашова - Метод непрерывного контроля тока утечки на троллейбусах185
А Н Шушура, Ю А Якимова - Метод нечеткого критического пути для управления проектами на основе нечетких интервальных оценок307
В И Саранчук - Метод определения величины электрического сопротивления угля в зависимости от температуры599
П Черняга - Метод приведення геодезичних спостереженьдо однієї епохи218
С В Івасьєв - Метод факторизації великорозрядних чисел у базисі радемахера223
Н И Самойленко, И А Гавриленко - Метод расчета функциональной надежности трубопроводных транспортных систем464
А Ф Обшта - Метод соколова i теорія та застосування проекційно-ітеративних і двосторонніх методів у працях м с курпеля867
В С Бабков - Метод співвіднесенння контурів томографічних зрізів на основі сплайнового подання176
Г Юрчик - Метод інваріантного вимірювання термоелектричного коефіцієнта пельтьє211
Т М Басюк, А С Василюк - Методи візуалізації даних у розподілених системах434
Т Свідрик - Методи аналізування витрат переваги та недоліки використання в системі діагностування367
О Г Мельник - Методи діагностики виробничо-господарської діяльності підприємства298
Н А Носенко - Методи оцінки і аналізу конкурентоспроможності продукції309
теорія функцій комплексної змінної - Методи математичної фізики перший розділ268
Н М Попова - Методи оцінки впливу виробничо-технічних чинників на рівень гармонізації управлінської діяльності на підприємстві197
M I Бублик - Методи оцінки втрат від надзвичайних ситуацій техногенного характеру395
О П Мельникова, С М Снігова, М О Волотовська - Методи оцінки інноваційних проектів на підприємствах вугільної промисловості287
Л А Меренкова - Методы контроля затрат предприятия359
Й М Петрович - Методи оцінювання використання виробничих потужностей машинобудівних підприємств на засадах системного підходу647
О А Лук'япихіпа, В О Лук'япихіп - Методи оцінювання ефективності системи управління персоналом організації663
Ю В Войцеховська, В В Войцеховська, А Л Висоцький - Методи прогнозування розвитку виробничого потенціалу підприємств238
А Газда - Методи підвищення якості логістики процесів виробництва246
В І Мозговий - Методика викладання української мови і мовна реальність303
О С Шаріпоеа, І М Седова - Методи раціонального використання персоналу залежно від рівня ділової активності підприємства169
О М Костіна, О Є Майборода - Методи та моделі діагностики кризового стану підприємства532
І Д Пузько - Опис до патенту на корисну модель 2299
Автор неизвестен - Методи і засоби підвищення ефективності розподілених обчислювальних систем258
Є Г Черникова - Методика аудиту матеріальних витрат коксохімічного виробництва643
К В Удод - Методические основы формирования оптимальной товарной номенклатуры390
Т Б Серорез - Методика визначення величини внутрішнього об'єму бігових навантажень чоловіків першого зрілого віку373
В О Скачков, В І Іванов, Т М Нестеренко - Методика визначення кінетичних параметрів осадження бору на поверхні вуглецевих волокон307
С В Андрос - Методика визначення суми матеріальних витрат у собівартості продукції на основі застосування нормативного методу440
А С Птушка - Методика використання рольової гри у навчанні діалогічного мовлення учнів на уроках англійської мови1358
Н Ф Іозіок - Методика виховання молодого музиканта в класі фортепіано педагога ольги феофанівни качевої458
С Д Погорілий, І В Пантелеева - Методика масштабування алгоритмів маршрутизації255
О В Чеботарьова - Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов581
Л Г Шемаєва - Методика організації проведення колективної багатоваріантної експертизи ринкових ситуацій307
Э Г Братута, О В Круглякова - Методика оценки режима централизованного отопления жилых помещений292
Н С Ілляшенко - Механізм управління підприємством279
С В Кавун, О Г Зима - Методика оцінки одноразових витрат поетапної реалізації системи економічної безпеки230
В Ю Нестеренко - Методика оцінки слабких сторін підприємства що сприяють його рейдерському захопленню172
І М Васильєва, Н В Шокурова - Оцінка нерухомості595
Г О Надьон, О Р Шарко - Методика оцінювання стану операційного управління розробкою управлінських продуктів223
О М Брадул - Методика побудови аналітичних рахунків в комп'ютерній інформаційній системі обліку корпорацій187
Л Г Соляник - Развитие фондового рынка180
Г В Усова - Методика проведення бенчмаркінгового аналізу для виділення непрофільних функцій промислового підприємства241
- Методика профильной съемки проводников вертикальных стволов шахт- С Ф Травнйк, М Г Папазов, Г И Козловский915
О Б Максимова, В О Давыдов, В М Тонконогий - Методика расчета критерия управления структурой сложных технических систем239
Е Пиотровски - Методика расчета основных параметров процесса естественного воздухообмена500
Р О Завгородній - Паралакс (економічної) кризи180
А Г Сосков, Н О Рак - Методика расчета теплового режима мощных управляемых полупроводниковых приборов силовых коммутационных аппара тов241
Є А Триллєр, Е М Нємцев - Методика розрахунку циркуляційної установки струминного та лопатевого насосів268
Т А Чашко, М О Житарь - Методические аспекты разработки механизма оптимизации портфеля ценных бумаг банка382
Л В Кравцова - Методические основы исследования качества жилищно-коммунальных услуг311
Н П Патрікі - Методичні підходи до оцінювання вартості бізнесу881
В А Кучер - Методические основы оценки эффективности слияния угледобывающих предприятий317
П В Тархов, О П Дедова, И В Мирошниченко - Методические проблемы организации подготовки финансовых менеджеров206
В Х Далека - Методологічні аспекти ресурсозбереження308
Р Н Абдулин - Методические указания и контрольные задания по курсу высшая математика393
С М Сафьянц, Г Е Константинов, Н В Колесниченко - Методические указания и контрольные задания, теоретические основы теплотехники996
С А Назаровець - Роль бібліотек у data curation193
Т Г Ивченко - Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу методы повышения качества машин627
Автор неизвестен - Методические указания к разделу дипломного проекта264
Ю В Жмурко - Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи613
С М Сафьянц, А Н Лебедев, Н В Колесниченко - Методическое пособие к изучению курса техническая термодинамика925
Н М Бовсунівська - Методичне забезпечення навчальних закладів волинської губернії191
Т Ф Фильчук - Методологические основы теории языковой аттракции284
О Ю Мішин, С В Мішина - Методичне забезпечення оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства543
Т В Горячева, С О Вірич, М О Бабенко - Методичний посібник до практичних занять з теоретичної механіки301
Н М Шульга - Сметана технологія та якість356
В І Пересунько - Методичний підхід до оцінювання рівня демократизації управління персоналом підприємства293
Б В Гринів, В Б Гринів - Методичні аспекти аналізу валового доходу торговельного підприємства262
Л О Лазєбна - Методичні вказівки до курсової роботи722
Т А Говорушко - Методичні аспекти використання теорії зацікавлених сторін у формуванні фінансової стратегії страхової компанії648
О О Міцура - Методичні аспекти побудови комплексу соціально орієнтованих маркетингових комунікацій287
Х А Хоруженко - Методичні вказівки для написання курсової работи з правових дисциплін для студентів економічних спеціальностей328
Л Л Білецька, Т В Самофалова - Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ділова анлійська мова262
О П Бахтарова, В І Таранець - Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу історична геологія і палеонтологія445
М Г Винниченко - Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за дисциплінами «додаткові розділи електроніки»166
В К Костенко, О Л Зав'ялова, Т В Андрійко - Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом екологія міських систем1518
Т В Самофалова - Методичні вказівки до практичних занять з французької мови645
М А Лысенко - Механизмы защиты финансово кредитной информации504
Ю В Жмурко - Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу теорія і критика сучасної архітектури214
A I Василенко, I A Василенко - Методичні вказівки з дисципліни господарське законодавство306
Ю И Горбачева - Механизмы управления организационными проектами305
В А Сумин, В Г Гадецький, М М Кононова - Методичні матеріали з дисципліни психологія управління657
Н І Дяченко - Методичні матеріали щодо організації самостійної роботи студентів всіх спеціальностей з дисципліни філософія478
О В Тофанюк, Л О Черний - Методичні основи визначення бюджетно-фінансового положення регіонів197
В А Омельяненко - Методичні основи оцінки потенціалу трансферу технології303
Н П Скригун - Методичні основи формування рекламних витрат підприємства281
O I Драган - Методичні підходи до впровадження логістичної системи на підприємстві м'ясної промисловості306
О Лагоцька - Методичні підходи до естетичної оцінки рельєфу шацького поозер'я333
М М Федоров - Методы расчета и анализа разветвленных цепей цепочного типа403
А В Симак - Методичні підходи до обґрунтування оптимального варіанта інвестування суб'єктів господарбвання в регіоні205
Т А Говорушко - Методичні підходи до організаційної реорганізації пром підприємства162
А О Матковский, И М Сыворотка - Микрочиповые лазеры683
О В Коломицева - Методичні підходи до оцінки ефективності регіональних економічних систем259
О І Драган - Методичні підходи до оцінки людського капіталу на підприємстві харчової промисловості201
В П Мотало - Методологія синтезу віртуальної міри якості продукції278
Л В Доскуч - Методичні підходи до оцінки персоналу промислових підприємств380
Є І Нагорний - Методичні підходи до підрахунку величини невдачі промислової інноваційної продукції на ринку259
М М Сколоздра - Механізм розвитку персоналу дослідних лабораторій187
І В Федулова, В О Стретович - Методичні підходи до формування інноваційної сратегії підприємств хлібопекарної галузі290
Д В Мангушев - Методичні рекомендації до виконання розділу «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»610
Н К Ющенко, Л В Руденко - Методичні рекомендації з написання курсової роботи з дисципліни міжнародна економіка698
М М Кудінова - Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дісципліни «корпоративне управління»386
Е И Митрофанова, Е А Гермонова - Методологические основы построения зб-кадастра недвижимости411
А В Зайцев - Методологические погрешности экономической оценки негативного воздействия на природную среду405
В Г Радецький - Миротворча діяльність україни та гуам199
Ю И Горбачева - Методологический аспект формирования системы управления проектами предприятия250
Ю В Сердюк Копчекчи, О А Шакура - Методологический подход к проведению анализа инновационного развития предприятия263
Д О Батраков - Чисельні методи радіофізики400
Л Ю Благодаренко - Методологічний підхід до формування фізичних понять в учнів318
О Харчишина - Методологічні аспекти діагностики організаційної культури підприємства255
Г Г Осадча, І М Власенко - Методологічні аспекти консолідації фінансовоїзвітності211
Н С Рад - методологічні аспекти оцінки впливу трансформаційних факторів пенсійного реформування на суспільний розвиток229
Н С Дородних - Методологічні засади антикризового управління підприємством230
О Абрамічева, В Глущенко - Молодограматики школа чи напрям1534
Т М Артюх, Т Н Артюх - Методологічні засади судово-товарознавчої експертизи методологические основы судебно-товароведнойэкспертизы315
Т М Артюх, В В Індутний - Методологічні основи товарознавчої експертизи коштовностей216
І Пандяк - Методологічні принципи вдосконалення процесу управління якістю готельних послуг293
Т М Артюх, В В Індутний - Методологічні проблеми товарознавчої експертизикоштовностей279
С С Батыр, Г В Ступак - Методы прогнозирования трафика в компьютерных сетях707
І В Ковальчук - Методологічні проблеми ідентифікації оцінки і амортизаціїосновних засобів підприємств327
О В Циганенко - Методологічні підходи до розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій329
К Ю Зубко - Методологія аналізу екологічних ситуацій та ix вплив на стан об'єктів і ресурсів220
В Т Доля - Методологія аналізу оборотності оборотних активів комунальних підприємств243
Н И Самойленко - Методы решения задачи коммивояжера больших размерностей806
Автор неизвестен - Методологія та технології організації комплексної системи захисту інформації внз України504
Автор неизвестен - Методологія інтегрованого управління динамікою повітряного корабля274
Автор неизвестен - Молчание как поэтическое событие189
М И Арыч - Методы и подходы анализа эффективности управления финансово-экономическими результатами333
Т С Осипова - Методы сохранения целостных элементов городской среды в условиях интенсивно развивающихся городов298
Автор неизвестен - Статистична довідка226
В А Пашинський, О С Хмара - Метрологічне забезпечення експериментальних досліджень морозостійкості керамічної цегли305
Автор неизвестен - Механизм интитуционального пректирования инновационных процессов в экономике украины248
А В Анисимова - Механизм управления промышленным предприятиями на основе импульсов экономического развития245
О О Любавіна, В Г Михайленко, О Ф Аксьонова - Механізм дефторування води алюміній сульфатом199
О В Емельянова - Мовленнєве вираження статусу адресата213
Н І Волкова - Механізм забезпечення ліквідності комерціних банків в умовах фінансової кризи1066
О В Прокопенко - Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку україни955
Н Ю Гладинець - Механізм реалізації державної інноваційної політики в регіоні366
Б Т Светлов - Механізм стимулювання прямого іноземного інвестування354
В М Хобта, У В Лаврик - Механізм страхового захисту якісного стану земельних ділянок, наданих в оренду245
Ю В Дяченко - Миграция как фактор развития интеллектуального капитала251
Т А Говорушко - Механізм фінанс забезпечення малого підприємництва у харчовій промисловості україни390
Ю Зоренко, Я Захарко, І Констанкевич - Механізми дисипації енергії збудження в крис-талофосфорах на основі гранатів237
О М Ольховська - Механізми формування варіанту клінічного перебігу кишкових інфекцій у дітей раннього віку187
О О Ляпощенко, В І Склабінський - Механізми формування високодисперсної краплинної рідини у потоці природного газу207
Л Чернелевський - Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри обліку і аудиту нац університету харч технологій170
П А Черномаз - Мир и россия регионализм в условиях глобализации204
О Ю Мельник - Мистецька муза івано-франківська до 350-ліття міста377
Ю Р Петровська - Мистецька освіта у львівській архітектурній школі в міжвоєнний період 1919 1939 1945 рр301
Науменко - Мистецька символіка в італійських поезіях ігоря качуровського201
В В Назимко - Моделирование горного давления при разном порядке отработки запасов223
Г П Гаркавая, Ю И Богатова, И А Берлинский - Многолетняя изменчивость стока биогенных веществ днестра348
Е І Огар - Мова дитячого літературного дискурсу функціонально-комунікативні аспекти дослідження1141
В А Сапрыка - Мониторинг городского рынка недвижимости247
Автор неизвестен - Мовна самоідентифікація українців(за матеріалами часопису «рідний край»)329
Е А Сергиенко - Моделирование взаимодействия стратегических альтернатив развития предприятия с нестабильной внешней средой216
О И Белоус, Л А Рудь, О Н Сухоручко - Моделирование входных цепей малошумящего усилителя миллиметрового диапазона310
В В Малашенко - Моделирование динамического скольжения дислока­ций в гидростатически сжатых материалах338
И С Лунякин, Ю К Орлов - Моделирование и проектирование системы пропускного контроля на пао концерн стирол194
С А Чипко - Моделирование инновационной связи в образовательном процессе193
А Раид - Моделирование экономического состояния строительного предприятия228
П Г Щербакова - Моделирование коэффициентов участия субъектов в нарушении симметрии по обратной последовательности196
В А Маляренко, Ю И Чайка - Моделирование нестационарного температурного состояния теплых полов с линейными источниками теплоты227
З Н Мочалина - Моделирование операционной деятельности предприятия с целью обеспечения стабильного финансового результата231
Р М Бабаков, И В Ярош, И О Вавринюк - Моделирование работы кэш-памяти в составе цифрового устройства управления интеллектуальной системы205
Е В Чорноус - Моделирование режима заземляющего контура при двухфазном замыкании шахтной участковой сети в разнесенных точках212
О О Кульбида - Моделирование сборочных систем в рамках теории массового обслуживания182
И В Могдалева - Экологическая этика ислама265
А П Карпинец, В С Сырых - Моделирование структуры и диэлектрических свойств сополимеров в процессе их электросинтеза154
Е В Чорноус - Моделирование управляемой магнитной цепи аппаратов защиты от утечек209
Автор неизвестен - Мотивація робітників на підприємстві215
В В Гриненко - Моделирование функционирования институциональной среды управления городом211
С М Братан - Моделирование электрохимической составляющей съёма материала на операции комбинированного шлифования411
оператора - Переклад дискурс181
П В Тимощук - Модель аналогової нейронної схеми ідентифікації найбільших сигналів388
Т Г Фесенко - Модель вибору програмного забезпечення автоматизації бізнес-процесів офісу з управління будівельними проектами277
О Чигринець - Ризики банківської діяльності465
В Б Гого, О Н Данилъчук - Модель влияния импульсной волны давления на эффективность борьбы с пылью190
Л И Нефёдов - Модель выбора программного обеспечения офиса227
Т Кужда, О Мосій - Модель оптимізації управління нововведеннямипідприємства246
З В Гончарова, А Л Шаповалов - Модель відбору керуючих компаній в процесі створення ринку житлово-комунального господарства254
В М Ковальов, Д О Білоха - Модель двигуна постійного струму для автоматизованих розрахунків режимів електроприводу600
Е И Назимко, Е Е Гарковенко, А А Молодыка - Модель для исследования параметров взаимодействия фаз при обезвоживании тонких классов углей182
Прокоф'єв Є Г - Модель загальнопедагогічної підготовки майбутніх вчителів в умовах інформаційно навчального середовища204
А А Шевченко - Модель определения средств измерения показателей качества транспорта газа на компрессорной станции199
А Пуханов - Модель оптимизации транспортных потоков в системе горнодобывающего предприятия273
Автор неизвестен - Петров олександр степанович198
О І Момот, О В Мирошниченко - Модель оцінки результативності діяльності вищої школи237
К В Тонева - Модель планирования рекламной кампании предприятия225
Н В Дикань - Модель прийняття управлінського рішення методом регресивного аналізу172
Н Н Чернышев - Модель процесса получения сернистого ангидрида в пространстве состояний384
І Федорова - Модель процесу навчання професійно спрямованного англомовного монологічного мовлення314
Л В Васюренко - Модель узгодження фінансового забезпечення228
І І Сугоняк, К В Молодецька - Модель системи моніторингу захищеності інформації в автоматизованій системі керування підприємством199
газозбірний пункт - Модель системи пласт підземного газосховища234
Н В Водка - Науково-дослідницька робота студентів275
Л С Метлов, М М Мышляев, А В Хоменко - Модель скольжения по границам зерен в процессе деформации204
Т Ш Акаева - Модель управления инвестиционной деятельностью предприятий малого бизнеса180
А В Переверзєв, В І Бойко, А А Зорі - Моделювання в електроніці463
Н А Глухова - Модель управления инновационными процессами в регионах на основе кластеров218
Р Пріма - Модель формування професійно мобільного вчителяпостановка проблеми303
В А Піддубний, А А Палаш - Моделювання динаміки газорідинних середовищ178
В О Гаєвська - Модель і концепція компетентності управителів (менеджерів) житлових будинків289
О М Васьків - Моделювання вибору стратегії діяльності підприємства та інформаційна технологія обробки інформації226
О І Драган - Організаційна культура підприємства248
В П Петренко, М О Прядко, В О Бойко - Моделювання впливу нерівномірності споживання пари вакуум апаратами на роботу випарної установи565
І В Гурей, В І Гурей, П Р Дмитерко - Моделювання гіроскопічних процесів під час фрикційного зміцнення деталей машин212
П С Євтух - Моделювання дефектності ізоляціїемальпроводів під час виготовлення обмоткових елементів електричних апаратів366
О Є Гамола, І Р Пеленська, Р А Пеленський - Моделювання електрофізичних процесів у субмікро- та наноструктурах234
Автор неизвестен - Моделювання залежності виробництва комбікормів для великої рогатої худоби від впливу основних факторів183
М В Тиханський, А І Партика - Моделювання зворотних логічних переходів в кріотронах на основі сквідів224
Л М Мельник - Моделювання й оптимізація процесу зневоднення водно-спйртових розчинів морденітом247
М Ваврух, С Коваль - Моделювання короткосяжних кореляцій у вироджених електронних системах201
Т М Біляєеа - Можливості прогнозування соціальних трансформацій251
Л І Мороз - Моделювання матеріально-фінансових потоків внутрішньовиробничих логістичних системз регенерацією384
О Валігура - Моделювання механізмів породження інтерферованого мовлення білінгвом260
Ю Сінчук - Моделювання нестаціонарних режимів газових мереж198
Н Гоц - Моделювання методик реалізації температурної шкали багатоточковим методом для термометрів випромінення204
М І Ігнатишин, П Ф Холод - Моделювання механічного гасника коливань у системі mathcad239
В А Маляренко - Модернизация ограждающих конструкций зданий295
О В Панченко - Моделювання нетрадиційних джерел енергії для прогнозування їх утворення214
Л М Ганущак-єфіменко - Моделювання організації взаємодії учасників процесу управління інноваційним розвитком підприємства424
М Бучин - Індикатори демократичних виборів601
Л В Сібрук - Моделювання поля випромінювання цифрового телебачення стандарту dvb-t2221
Т Матвейчук, В Ставицький - Моделювання процесу планування вантажоперевезень363
Ю Сінчук, Н Притула - Моделювання роботи кранів на магістральних газопроводах394
Т Ванкевич - Моделювання розрахунку інформативних параметрів біметалевих контактних термоперетворювачів225
С С Марасюк - Моделювання розвитку сучасної української державності з огляду на етнонаціональну складність суспільства274
С Д Новікова - Моделювання сезонних коливань асортименту мережі магазинів з продажу квітів268
А Хвищун - Моделювання систем багатьох частинок методом молекулярної динаміки357
Я Собко - Моделювання структури інтегративних курсів у професійно технічний освіті262
Я Виклюк - Моделювання системи надання туристичних послуг споживачеві на основі спінових моделей ізінга260
Н В Геліч - Моделювання системи управління якістю продукції машинобудівного підприємства363

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22