Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Л Тархан - Концептуальные основы реализации компетентностного подхода в подготовке инженеров педагогов422
С А Швачко - Статус лакун в языке и речи304
Л Г Мельник, И Н Сотник - Концептуальные основы управления дематериализацией социально-экономических систем717
В П Решетило - Концептуальные подходы к становлению эффективных финансовых институтов в трансформационной экономике309
А О Гріщенко, Т В Шталь - Концептуальні аспекти оцінки фінансових ризиків в умовах нестабільної економіки192
Л Г Чеканова, З М Мочаліна - Концептуальні аспекти розробки стратегічного управління підприємством200
Н І Дяченко, Н О Поліщук - Кроскультурний менеджмент446
Л Л Гриценко - Концептуальні засади державно-приватного партнерства285
О С Телешов - Концептуальні засади застосування партнерського маркетингу на промисловому підприємстві357
Т В Глубіцька - Концептуальні основи функціонування еколого-економічних систем307
З Бриндзя - Концептуальні засади оптимізації процесів інноваційного та маркетингового забезпечення розвитку апк320
Г І Онищук - Концептуальні засади стратегії соціально-економічного розвитку регіонів україни526
В Назимко - Обоснование размера зоны нагрузки302
М Ю Сальтевська - Концептуальні кореляти референта криза утворені за посесивною схемою215
А О Чечель - Концептуальні основи екологізації соціально-економічного розвитку промислових вугільних територій290
О В П'янкова - Криза загроза чи можливість для брендів328
О І Драган - Концептуальні підходи до забезпечення високої якості продукції на підприємствах м'ясної галузі504
М Д Домашенко - Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки підприємств вітчизняного машинобудування334
М Попов - Концептуальні підходи до побудови раціональної інформаційної інфраструктури організації яка опрацьовує дані дзз310
Н І Обушна - Концептуальні підходи до формування механізму державного регулювання прямих іноземних інвестицій633
В Л Товажнянський - Концептуальні та методологічні основи визначення терміну «реструктуризація»319
Н В Пробийголова - Концептульні підходи до визначення категорії політичний міф995
И А Дмитриев - Концепция формирования бренда в промышленном маркетинге209
В М Карпенко - Концепция асу тп формообразованием на базе реологических критериев301
Н В Хворост - Концепция новой структуры системы электрической тяги для метрополитена269
А Г Дьяченко, О І Гаврило, П А Дьяченко - Концепція здоров'я у сучасній медицині305
И С Еремеев, С С Огородник - Концепция содействия применению новейших технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве украины255
Е М Гецович, О А Холодова, В А Кучеренко - Концепция создания систем паркингов в мегаполисах208
Н К Ющенко - Теорії міжнародної економіки1213
С Федорій - Концепція запровадження стратегій маркетингу як ефективного засобу управління розвитком біоенергетичних компаній235
М Кіт - Концепція консервації земель на прикладі львівської обл546
Ю С Сабадаш - Концепція ренесансу в дослідженнях еудженіо гарена262
С Міхелі - Концепція раціонального природокористування як чинник розвитку українського ландшафтознавства569
Р Кочан - Концепція самоперевірки аналого-цифрових перетворювачіву процесі експлуатації411
А А Зорі - Критерії оцінки ефективності гідрофізичних івс303
І М Мельман, В О Мельман - Концепція і етапи реалізації будівельного проекту236
Н Г Георгіаді - Концепція інтегрованості систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств194
Н Г Ольховиченко - Конічні многочлени третього та четвертого ступеня249
М Ваврух, Н Тишко - Кореляційні функції релятивістських вироджених ідеальних фермі-систем у довгохвильовому наближенні269
У О Красни - Корпоративна діяльність бібліотек як складова формування інформаційного суспільства308
Автор неизвестен - Корпоративна складова міжнародних енергетичних відносин198
О В Харчишина - Корпоративний кодекс як засіб формування позитивного іміджу підприємств460
O I Драган - Корпоративні об'єднання підприємств у м'ясній промисловості607
Л В Глазунова, Т О Сосновська - Корпоративний ресурс метабібліографія харківщини основні підходи до формування та реалізації199
О А Баталова - Корпоративні облігації як джерело позикового фінансування276
Т Д Суходуб - Культура толерантності як культура діалогу312
В И Якивчик, С М Качан - Коррупция в украине сущность, масштабы и влияние272
В Мармуров, П Давидов - Кохання як одвічна цінність у творчості м булгакова427
Л Перович, Н Піскоровська - Коцептуальні засади кадастрового зонування рекреаційних територій267
П Мельник, І Рощина - Краще запобігти ніж побороти насильство проти жінок та дітей298
Н В Кудренко - Країна з розвиненою комбікормовою промисловостю відповідає усім вимогам до стабільності в економіці та політиці278
І Д Пузько 3 - Опис до патенту на корисну модель244
Н В Можайкина - Креативное развитие человеческого потенциала как основа реализации инновационной деятельности266
С В Князь, Ю Р Кулик - Креативні рішення щодо обрання пріоритетних напрямків розвитку бізнес-систем251
М Делюсто - Прийменники у діалектному тексті391
Т С Давидюк - Кредит та позичковий відсоток історія розвитку та сучасність300
Н Д Парфьонова - Кредитно-модульна система організації навчального процесу264
Е Г Евсеева - Кредитно-модульная организация учебного процесса262
А А Фесенко, И В Могдалева - Кризис любви как единства духовного и телесного209
А А Белецкий, А Я Белецкий - Криптографические примитивы основанные на методе скользящего кодирования429
Л Федіїна, 0 Еодак, Я Токайчук - Кристалічна структура тернарних германідів440
О Мякуш, А Федорчук - Кристалічна структура та електричні властивості сполуки horuga178
О Зелінська, В Павлюк - Кристалічна структура і магнітні властивості тернарно! сполуки201
И Э Линник, Э В Гаврилов - Критерии оптимизации транспортных сетей города199
Ю Теличкун, В Теличкун, С Стефанов - Критериальные зависимости течения газонаполненного теста в цилиндрическом канале231
В Н Пасичный - Критерии оценки пищевой ценности мясопродуктов1138
О А Матюхіна - Культ богині землі у давньословянській міфології492
А И Момот, П И Самойлов, Ю И Норенко - Критерии оценки экономической эффективности эксплуатации оборудования288
А В Дружинин, Р В Кысиль - Критерий оценки реализации инновационного потенциала проекта организации строительства объекта227
Т О Смірнова, Х Ю Малкуш - Критерії вибору періоду виходу з венчурного капіталу230
Я Б Сікора - Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики925
А В Зайцев - Культура экономического обоснования226
Н І Обушна - Критичні підходи до уточнення інноваційного понятійного апарату312
О Кушнір, І Половинко - Критична поведінка двопроменезаломлення в кристалах259
І В Федулова - Критичні точки інноваційного розвитку промислового підприємства181
А М Галиахметов, В А Шилкин - Кручение порождаемое идеальной жидкостью и модель типа геделя219
Л В Найда - Культурно-освітня діяльність нтб національного університету львівська політехніка322
М Г Кітов - Культурно-релігійний контекст таємниці княгині ольги229
А П Бондарев, С В Давіденко - Кумулянтний аналіз та параметричний синтез демодулятора групового мовного сигналу235
М В Працьовитий - Курс наукові основи шкільного курсу математики313
Л М Ганущак-єфіменко - Кібернетична модель інноваційного процесу348
В В Приседский, Е И Волкова, И В Мнускина - Курсовая работа для студентов химиков-технологов первого курса228
Ж В Мина - Кількісний та якісний склад дієвої армії унр та уга напередодні київської наступальної операції821
В Смаль, І Смаль - Туризм і сталий розвиток328
С О Павлов, А Л Соколенко - Кінематика і динаміка створення збільшених вантажних одиниць191
Н Клименко-дмитровська - Кіно як допоміжний засіб вивчення іноземної мови383
О Kuzmenko - Кіно як інструмент формування національної ідентичності468
Н В Тройно-фунтусоеа - Л шестов вл соловьев и искушение диалектикой246
Ю А Демин, И С Жукова - Лазерные технологии в лечении дакриоциститов407
Л Ільїн - Ландшафтно-геохімічні аспекти дослідження лімносистем373
I Болеста, С Вельгош - Люмінесценція суперіоніка228
О С Заблоцька - Ланцюг характеристики речовин у хімії як методична проблема359
О Жвава - Лексика поховального обряду у говірках наддністрянсько-буковинсько-подільського суміжжя639
О А Шумейко - Лексические параллели числительных английского языка257
О Л Башманівський - Лексико-семантичні та граматичні особливості прикметника white в англійській мові686
І В Мейзерська - Лексикографічна параметризація структурний та функціональний аспекти242
Автор неизвестен - Лекция 1 основные понятия и законы химии268
К М Медвідь, С О Швачко - Лексична контамінація в сучасній англійській мові391
М Tkaчук - Лексична ремотиващя ботанічної лексики в чорнобильських говірках395
М Алексєєва - Лексична інтерференція в переселенських лемківських говірках в україні315
Л Ф Омельченко, Л Ф Соловйова - Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохіднихлексем із суфіксом287
О Д Саечин - Лексичні засоби об'єктивації концепту sea море в англійській мові371
Автор неизвестен - Лекция 5 электронная структура атома453
О Мартиняк - Лексичні синоніми на національній основі в українській науково-технічній термінології387
Автор неизвестен - Лекция 12 коллигативные свойства растворов287
Автор неизвестен - Лекція 5 подальший розвиток германських мов485
Р Зінчук - Лемківсько-західнополіські паралелі в системі іменникової словозміни434
Т В Валюкевич - Лингвистическая интерпретация концепта внешность в британской картине мира244
Автор неизвестен - Личность и общество в философской концепции206
Е Медведь - Лингвопрагматический аспект функционально-семантического поля количества274
П П Рожков, Т В Полякова - Линейная модель оптимизации конфигурации электрической сети284
В С Медведев - Литейно-прокатный комплекс для производства сортового проката599
И Г Мудренко - Личностные особенности пациентов с аутоагрессивным поведением в манифестном периоде шизофрении281
Л И Нефедов, О Н Король, Л В Васильева - Логистика в управлении предприятием225
Г Р Копец, М Р Леськів - Логістичні проблеми розвитку персоналу272
А А Пуханов - Логистическая модель прогноза суммарного грузопотока в узлах слияния системы конвейерного транспорта шахты528
І Г Смирнов, Т В Косарева - Логістика зберігання сільськогосподарської продукції як складова інтегрованої логістики апк448
Г И Смирнов, Т В Косарева - Логістика тарно-транспортного господарства апк703
О В Солодка - Логістична складова конкурентоспроможності промислового підприємства456
Н І Чухрай - Логістична підтримка розроблення продуктових інновацій та виведення їх на ринок348
Г И Смирнов, Т В Косарева - Логістична інфраструктура апк теорія та практика539
В В Смиричинський - Логістичні підходи до організації ринку державних закупівель в регіоні300
Ю Горак, В Матійчук - Лрилювлння метилового естеру 2-метил-з-фуранкарбоновоїкислоти257
Т А Репіч - Лопстичний аутсорсинг як шлях до розвитку ключових компетенцій підприємства375
центр ренесансної культури україни - Львів671
А Манько - Львівсько-волинський вугільний басейн як промисловий район367
И В Пивавар - Льготы и субсидии как инструмент бюджетного регулирования в жилищно-коммунальной сфере273
О П Скрипніченко, О О Синтюрьоеа - Людина в поведінковій економічній теорії296
Т Тюріна, О Микитюк - Людина суспільство і всесвіт взаємозв'язки та взаємодія248
Л А Соколов - Людина суспільство і гуманітарна наука в епоху глобалізації245
Н Л Савицька - Людина як суб'єкт господарської діяльності931
М П Буковинська - Людський капітал класифікація ділових та особистихякостей менеджерів446
О П Скрипніченко - Людський капітал як фактор виробництва393
Ю П Дейнека - Людський фактор у злиттях та поглинаннях268
на початку ХХ століття - Лібералізм як ідеологія правоцентристських партій болгарії наприкінці ХІХ357
Т І Топішко - Лізинг в апк проблеми становлення і перспективи розвитку344
Т І Галецька - Лізинг в україні історичний аспект виникнення істановлення328
Г В Сілакова - Лізинг як альтернативне джерело фінансування інвестиційноїдіяльності437
М В Ключнікова - Лізинг як ефективний засіб переоснащення підприємства для створення інноваційного продукту325
Т І Топішко - Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах апк331
Л М Литвиненко - Інтегральні рівняння369
Т І Топішко - Лізинг історія сучасність та перспективи розвитку в україні416
Н В Шем'якіна, А А Пономаренко - Лізингове інвестування інноваційного розвитку промислового виробництва387
В Столяренко - Лінгво-когтивні аспекти стилістичного прийому pun238
В О Малахов, О О Потапов, В С Личко - Лікворологічні зміни при ішемічному інсульті365
О Валігура - Лінгвокогнітивні ознаки та організація мовленнєвого простору двомовної особистості605
- Лінгвокогнітивні параметри денумеративів О А Шуменко204
А В Головня - Лінгвокульрні особливості картини світу книги джунглів редьярда кіплінга766
А М Сліпчук - Лінійні поперечні коливання пружної сталевої нитки, яка рухається іззмінною швидкістю, та методи їх дослідження324
П Штойко - Україна як географічне поняття372
С О Погарський - Лінії передачи та кола на нвч і квч1085
Л О Прімова - Ліпідний склад біотехнологічних препаратів каротину вітатону і вітадепсу366
О Шостак - Літературний білінгвізм як проблема інтерпретації творчості письменників індіанського походження586
Г Крохмальна - Літературознавчі терміни вченого — складова терміносистеми його ідіостилю287
Л Романюк - Літературний процес 20-х років ХХ століття дискусіїполеміки547
Г И Бондарь, В В Слынько, В М Фрасуняк - Магнитные свойства188
О Г Медведовская, О А Хоруженко, Г К Чепурных - Магнитная восприимчивость тетрагональных антиферромагнетиков в угловой фазе253
В М Гладкий - Магнітно-механічна характеристика асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів305
А Буханько, О Сукстанський - Магнітооптичні характеристики багатошарових феромагнітних структур254
В П Решетило - Макроекономічні умови підвищення ділової активності підприємств324
А В Задніпровська - Маловитратні технології для оздоровлення довкілля229
Ю Я Козак, Я С Паранчук, 1 1 Васильчишин - Макромодель конденсаторного електродвигуна для миттєвих значень струмів та напруг269
О І Скроцька, Н М Жолобак, М Я Співак - Макрофаг альна ланка імунітету при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті219
И В Могдалева - Маргиналыюсть происхождение понятияи разновидности276
Л С Малинов - Марганецсодержащие стали и чугуны с эффектом самозакалки при нагружении540
И В Могдалева - Маргинальное положение украинской интеллигенции245
М Ковалик - Маргінальний антропологізм жіночого дискурсу в художньому світі в винниченка302
Ю С Горяйнова - Маркетинг в діяльності посередників ринку праці400
М Шимура-Тиц - Маркетинг в сучасних інноваційних процесах262
С З Весперіс - Маркетинг персоналу теоретико-методологічний підхід278
Н В Андреюк, Г О Кундєєва - Маркетинг розвитку новацій у харчовій промисловості253
О С Жданова - Маркетингова політика та її місце в економічній політиці промислових підприємств295
В І Копитко - Маркетинго-логістичний підхід в організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті261
Т Подвірна - Маркетингова сегментація на світових ринках335
О В Кендюхов - Маркетингова стратегія пошук оптимальних рішень222
А Манько - Маркетингове дослідження лікувально-оздоровчої галузі закарпатської області189
Р П Дудяк, С Я Бугіль, О Р Дудяк - Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств у формуванні їх збутової політики587
В М Шумейко - Маркетинговий менеджмент експортного потенціалу олійно-жирового комплексу України453
С В Ковальчук - Маркетинговий підхід до управління якістю високотехнологічної продукції328
Е В Степанова - Маркетинговое управление и управление маркетингом220
С В Коверга, Ю Н Деречинський - Маркетингово-логістичне комплексне управління виробничою та підприємницькою діяльністю220
С В Коверга - Маркетингово-логістичне комплексне управління виробничою та підприємницькою діяльністю274
Ю В Чудик, О Н Сафонова, А В Богомолов - Маркетинговое обоснование технологии бисквитных полуфабрикатов на основе мучных композиций227
В М Шумейко, О Л Токар - Маркетингові аспекти страхової діяльності208
Ю В Пепа - Математичне моделювання дифракційного поля251
Автор неизвестен - Маркетингові комунікації та просування продукції вітчизняних хлібопекарських підприємств на зовнішні ринки560
Т О Примак, А М Костюченко - Маркетингові аспекти просування послуг222
Автор неизвестен - Меаогожлении полезных иосшемых156
Ю А Дайновський - Маркетингові прийоми як інструмент товарної інноваційної політики підприємства448
О Н Перепелица - Маркиз де сад единственный и его наслаждения362
В В Откидач, А К Зубченко, Л И Иванова - Математическая модель описания риска371
Н Ю Карпенко, О Н Штельма - Математическая модель оценки динамики трудовых ресурсов193
К Н Андрийчук, Я А Гусенцова - Математическая модель стационарных режимов работы сложной приточно-вытяжной вентиляционной235
С П Михида - Мегатекст та особистість письменника292
А А Борисов - Математическая модель теплового профиля валка прокатного стана588
Я В Адамчо - Математическая модель турбулентного потока в каналах вентиляционных систем теплогенерирующих установок255
Т С Ершова - Медиатизация политики и демократизация472
Б Г Любарский, Е С Рябов - Математическая модель тягового привода на основе двигателя с поперечным полем328
А А Колотов - Математическая модель управляемого узла редуцирования газа221
В Б Дудко - Математичні моделі споживання електроенергії трамваями271
Ю В Тимофеев, И В Захаров, А А Мельниченко - Математическая модель управления точностью общей сборки агрегатных станков293
Автор неизвестен - Математические модели устойчивого развития сложных эколого-экономических и социальных систем253
Е А Пряничникова - Математические основы проектирования вычислительных систем292
Д О Дашин, В П Тарасюк - Математический анализ прибора для измерения толщины покрытия валков на прокатных станах456
Г Л Садовець - Методи оцінки ефективності діяльності корпорацій439
Ж Л Глухова - Математическое моделирование водородоупругого эффекта замедления диффузионных процессов174
В Н Павлыш, И В Тарабаева - Математическое моделирование процесса обезвоживания увлажненной горной массы199
В Я Спорыхин - Применение марковских полей417
П В Сергеев - Математическое моделирование процесса селективной флокуляции углей маслами325
В М Гладкий - Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням ексцентриситету ротора430
В Рак, Р Байцар - Математична модель кварцового ємнісного перетворювача165
О В Стельмах - Математична модель визначення потреби в місцях тимчасового паркування легкових автомобілів188
А Б Гур'янов, А В Сєріков - Математична модель оптимізації диверсифікації виробництва349
И А Губарева - Метод оценки конкурентного статуса предприятия470
Б М Микийчук - Математична модель теплової ефективності приміщення з показником якості теплопостачання258
А А МАліновський - Математична модельтрійника з коефіцієнтами взаємного впливу рукавів244
С М Еш - Методи антикризової політики господарюючих суб'єктів297
О І Бескровний, С О Тернов, В А Пінчук - Математична підготовка студентів іпо за дистанційною формою навчання203
І Ш Тімбекова - Математичне моделювання оптимізації грошових потоків підприємства в умовах фінансової кризи595
Я В Дорошенко - Математичне моделювання руху поршняпо магістральному газопроводу з аварійним витокомгазу243
С М Василенко, В І Бондар, В В Шутюк - Математичне моделювання турбулентного теплоперенесення в циліндричних струменяхрідини251
Ю В Пепа - Математичне обґрунтування доцільності застосування систем захисту інформації217
В В Петров - Матричные биномиальные числа с проверкой на четность301
Я М Осадца, Асп Р Й Ріпецький - Матричніперетворюва чі світла з цифровим представленням сигналу248
Л Н Дениско, Е Ю Мошинская - Медиаповорот философское многоголосье206
В В Глущенко, Е О Митькова - Медицинское страхование как один из источников финансирования здравоохранения228
Ю И Горбачева - Международная экономика в управлении региональными инвестициями233
М П Юхименко - Межфазный теплообмен и разграничение основных стадий теплопереноса248
Я Драган - Межа бремермана, системний аналіз і онтологія складності моделей соціотехнічних систем367
О О Сідак - Метафора як засіб реалізації тактики політичної образи247
Т Мельник - Меліоративний стан еталонних осушувальних систем малого полісся468
В И Оспищев, Д А Пруненко - Место коммунальной реформы в приоритетах возрождения экономики197
О М Музичук - Мета та завдання здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів215
А Є Голубое - Мета діяльності органіе дізнання та досудоеого слідстеа з розслідуеання кримінальних спрае190
О Кримець - Метафора й метонімія як чинники творення й розвитку української технічної термінології231
А В Дмитренко - Методи обліку витрат у будівництві832
І О Голуб - Метафора та метонімія як засоби вираження стратегії дискримінації у німецькомовній пресі434
А П Гризун - Метафорика в сучасній українській сугестивній ліриці360
О М Перепелиця - Метафізичний просак людина між культурою і природою303
И В Марковская - Метафорические языковые выражения с существительным conflict в современном английском языке295
М О Васильєва - Метафорична вербалізація концепту політикакрізь призму концептуальної царини кухня295
В Фурман - Метод фазових функцій та wkb-наближення330
В В Кукушкін - Метафорична інтерпретація концепту знаменитість у сучасному англомовному газетному дискурсі286
Я О Ноткіна - Метахудожній коментар як структурна особливість роману пушкінськийдім а бітова325
В М Жук - Методи розрахунку об'єму дощового стоку453
Г А Власов - Метинвестхолдинг экологическая ретроспектива авдеевского коксохимзавода829
А А Баркалов, Р М Бабаков - Метод анализа структур микропрограммных автоматов с произвольным включением кэш-памяти189
Л В Капінус - Методика оцінки продуктивності реклами274
С Майданюк, В Ольховський - Метод багаторазових внутрішніх відбиттів у разі розв'язування задач пружного розсіювання частинок на ядрах229
В Рубіш, В Лазур, М Меліка - Метод вкб 1 релятивістичні потенціальні моделі422
Е Б Ніколаєв - Психологія критичних ситуацій608
М В Олексів, В Я Пуйда - Метод візуального виявлення та ідентифікації літаків226
А Е Горячев, С А Дегтяр - Метод генерации перестановок на основе факториальных чисел с использованием дополняющего массива320
О І Белей - Методика формування кількісних рекомендацій273
М Медиковський - Метод застосування стандарту opc для синтезу систем управління290
Г I Кувшинов - Метод зменшення екологічного забруднення радюефшу при побудові інформаційно-вимірювальних систем451
Г В Сілакова - Методи фінансового планування на підприємстві328
В Головко - Метод знаходження оптимальних комбінаторних конфігурацій у вигляді розгалужених в'язанок266
В Б Уфимцева - Метод и алгоритмы хеширования информации на основе обобщенных матриц фибоначчи239
Т І Галецька - Методика визначення ціни лізингової угоди297
С В Костель - Метод компактного размещения биномиальных коэффициентов в памяти240
А Д Петренко - Метод медленно меняющихся амплитуд в задачах нелинейной оптики гиротропных сред285
Р Б Дунець - Метод передачі пакетів у мережах на кристалі з матричною топологією213
В К Нем, В П Андрейченко, Н П Лукашова - Метод непрерывного контроля тока утечки на троллейбусах197
А Н Шушура, Ю А Якимова - Метод нечеткого критического пути для управления проектами на основе нечетких интервальных оценок325
В И Саранчук - Метод определения величины электрического сопротивления угля в зависимости от температуры632
П Черняга - Метод приведення геодезичних спостереженьдо однієї епохи226
С В Івасьєв - Метод факторизації великорозрядних чисел у базисі радемахера236
Н И Самойленко, И А Гавриленко - Метод расчета функциональной надежности трубопроводных транспортных систем476
А Ф Обшта - Метод соколова i теорія та застосування проекційно-ітеративних і двосторонніх методів у працях м с курпеля944
В С Бабков - Метод співвіднесенння контурів томографічних зрізів на основі сплайнового подання186
Г Юрчик - Метод інваріантного вимірювання термоелектричного коефіцієнта пельтьє225
Т М Басюк, А С Василюк - Методи візуалізації даних у розподілених системах451
Т Свідрик - Методи аналізування витрат переваги та недоліки використання в системі діагностування380
О Г Мельник - Методи діагностики виробничо-господарської діяльності підприємства323
Н А Носенко - Методи оцінки і аналізу конкурентоспроможності продукції319
теорія функцій комплексної змінної - Методи математичної фізики перший розділ285
Н М Попова - Методи оцінки впливу виробничо-технічних чинників на рівень гармонізації управлінської діяльності на підприємстві210
M I Бублик - Методи оцінки втрат від надзвичайних ситуацій техногенного характеру417
О П Мельникова, С М Снігова, М О Волотовська - Методи оцінки інноваційних проектів на підприємствах вугільної промисловості312
Л А Меренкова - Методы контроля затрат предприятия369
Й М Петрович - Методи оцінювання використання виробничих потужностей машинобудівних підприємств на засадах системного підходу686
О А Лук'япихіпа, В О Лук'япихіп - Методи оцінювання ефективності системи управління персоналом організації688
Ю В Войцеховська, В В Войцеховська, А Л Висоцький - Методи прогнозування розвитку виробничого потенціалу підприємств262
А Газда - Методи підвищення якості логістики процесів виробництва268
В І Мозговий - Методика викладання української мови і мовна реальність313
О С Шаріпоеа, І М Седова - Методи раціонального використання персоналу залежно від рівня ділової активності підприємства182
О М Костіна, О Є Майборода - Методи та моделі діагностики кризового стану підприємства553
І Д Пузько - Опис до патенту на корисну модель 2313
Автор неизвестен - Методи і засоби підвищення ефективності розподілених обчислювальних систем286
Є Г Черникова - Методика аудиту матеріальних витрат коксохімічного виробництва658
К В Удод - Методические основы формирования оптимальной товарной номенклатуры401
Т Б Серорез - Методика визначення величини внутрішнього об'єму бігових навантажень чоловіків першого зрілого віку384
В О Скачков, В І Іванов, Т М Нестеренко - Методика визначення кінетичних параметрів осадження бору на поверхні вуглецевих волокон326
С В Андрос - Методика визначення суми матеріальних витрат у собівартості продукції на основі застосування нормативного методу467
А С Птушка - Методика використання рольової гри у навчанні діалогічного мовлення учнів на уроках англійської мови1397
Н Ф Іозіок - Методика виховання молодого музиканта в класі фортепіано педагога ольги феофанівни качевої484
С Д Погорілий, І В Пантелеева - Методика масштабування алгоритмів маршрутизації281
О В Чеботарьова - Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов617
Л Г Шемаєва - Методика організації проведення колективної багатоваріантної експертизи ринкових ситуацій321
Э Г Братута, О В Круглякова - Методика оценки режима централизованного отопления жилых помещений303
Н С Ілляшенко - Механізм управління підприємством294
С В Кавун, О Г Зима - Методика оцінки одноразових витрат поетапної реалізації системи економічної безпеки249
В Ю Нестеренко - Методика оцінки слабких сторін підприємства що сприяють його рейдерському захопленню182
І М Васильєва, Н В Шокурова - Оцінка нерухомості613
Г О Надьон, О Р Шарко - Методика оцінювання стану операційного управління розробкою управлінських продуктів245
О М Брадул - Методика побудови аналітичних рахунків в комп'ютерній інформаційній системі обліку корпорацій196
Л Г Соляник - Развитие фондового рынка193
Г В Усова - Методика проведення бенчмаркінгового аналізу для виділення непрофільних функцій промислового підприємства250
- Методика профильной съемки проводников вертикальных стволов шахт- С Ф Травнйк, М Г Папазов, Г И Козловский965
О Б Максимова, В О Давыдов, В М Тонконогий - Методика расчета критерия управления структурой сложных технических систем261
Е Пиотровски - Методика расчета основных параметров процесса естественного воздухообмена553
Р О Завгородній - Паралакс (економічної) кризи189
А Г Сосков, Н О Рак - Методика расчета теплового режима мощных управляемых полупроводниковых приборов силовых коммутационных аппара тов266
Є А Триллєр, Е М Нємцев - Методика розрахунку циркуляційної установки струминного та лопатевого насосів277
Т А Чашко, М О Житарь - Методические аспекты разработки механизма оптимизации портфеля ценных бумаг банка399
Л В Кравцова - Методические основы исследования качества жилищно-коммунальных услуг328
Н П Патрікі - Методичні підходи до оцінювання вартості бізнесу909
В А Кучер - Методические основы оценки эффективности слияния угледобывающих предприятий323
П В Тархов, О П Дедова, И В Мирошниченко - Методические проблемы организации подготовки финансовых менеджеров215
В Х Далека - Методологічні аспекти ресурсозбереження320
Р Н Абдулин - Методические указания и контрольные задания по курсу высшая математика406
С М Сафьянц, Г Е Константинов, Н В Колесниченко - Методические указания и контрольные задания, теоретические основы теплотехники1049
С А Назаровець - Роль бібліотек у data curation204
Т Г Ивченко - Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу методы повышения качества машин662
Автор неизвестен - Методические указания к разделу дипломного проекта284
Ю В Жмурко - Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи631
С М Сафьянц, А Н Лебедев, Н В Колесниченко - Методическое пособие к изучению курса техническая термодинамика960
Н М Бовсунівська - Методичне забезпечення навчальних закладів волинської губернії203
Т Ф Фильчук - Методологические основы теории языковой аттракции298
О Ю Мішин, С В Мішина - Методичне забезпечення оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства554
Т В Горячева, С О Вірич, М О Бабенко - Методичний посібник до практичних занять з теоретичної механіки321
Н М Шульга - Сметана технологія та якість371
В І Пересунько - Методичний підхід до оцінювання рівня демократизації управління персоналом підприємства307
Б В Гринів, В Б Гринів - Методичні аспекти аналізу валового доходу торговельного підприємства270
Л О Лазєбна - Методичні вказівки до курсової роботи771
Т А Говорушко - Методичні аспекти використання теорії зацікавлених сторін у формуванні фінансової стратегії страхової компанії666
О О Міцура - Методичні аспекти побудови комплексу соціально орієнтованих маркетингових комунікацій298
Х А Хоруженко - Методичні вказівки для написання курсової работи з правових дисциплін для студентів економічних спеціальностей338
Л Л Білецька, Т В Самофалова - Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ділова анлійська мова285
О П Бахтарова, В І Таранець - Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу історична геологія і палеонтологія468
М Г Винниченко - Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за дисциплінами «додаткові розділи електроніки»175
В К Костенко, О Л Зав'ялова, Т В Андрійко - Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом екологія міських систем1572
Т В Самофалова - Методичні вказівки до практичних занять з французької мови694
М А Лысенко - Механизмы защиты финансово кредитной информации525
Ю В Жмурко - Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу теорія і критика сучасної архітектури227
A I Василенко, I A Василенко - Методичні вказівки з дисципліни господарське законодавство333
Ю И Горбачева - Механизмы управления организационными проектами317
В А Сумин, В Г Гадецький, М М Кононова - Методичні матеріали з дисципліни психологія управління693
Н І Дяченко - Методичні матеріали щодо організації самостійної роботи студентів всіх спеціальностей з дисципліни філософія505
О В Тофанюк, Л О Черний - Методичні основи визначення бюджетно-фінансового положення регіонів209
В А Омельяненко - Методичні основи оцінки потенціалу трансферу технології320
Н П Скригун - Методичні основи формування рекламних витрат підприємства292
O I Драган - Методичні підходи до впровадження логістичної системи на підприємстві м'ясної промисловості326
О Лагоцька - Методичні підходи до естетичної оцінки рельєфу шацького поозер'я348
М М Федоров - Методы расчета и анализа разветвленных цепей цепочного типа436
А В Симак - Методичні підходи до обґрунтування оптимального варіанта інвестування суб'єктів господарбвання в регіоні213
Т А Говорушко - Методичні підходи до організаційної реорганізації пром підприємства175
А О Матковский, И М Сыворотка - Микрочиповые лазеры725
О В Коломицева - Методичні підходи до оцінки ефективності регіональних економічних систем269
О І Драган - Методичні підходи до оцінки людського капіталу на підприємстві харчової промисловості212
В П Мотало - Методологія синтезу віртуальної міри якості продукції304
Л В Доскуч - Методичні підходи до оцінки персоналу промислових підприємств404
Є І Нагорний - Методичні підходи до підрахунку величини невдачі промислової інноваційної продукції на ринку273
М М Сколоздра - Механізм розвитку персоналу дослідних лабораторій197
І В Федулова, В О Стретович - Методичні підходи до формування інноваційної сратегії підприємств хлібопекарної галузі313
Д В Мангушев - Методичні рекомендації до виконання розділу «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»634
Н К Ющенко, Л В Руденко - Методичні рекомендації з написання курсової роботи з дисципліни міжнародна економіка743
М М Кудінова - Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дісципліни «корпоративне управління»413
Е И Митрофанова, Е А Гермонова - Методологические основы построения зб-кадастра недвижимости420
А В Зайцев - Методологические погрешности экономической оценки негативного воздействия на природную среду436
В Г Радецький - Миротворча діяльність україни та гуам211
Ю И Горбачева - Методологический аспект формирования системы управления проектами предприятия262
Ю В Сердюк Копчекчи, О А Шакура - Методологический подход к проведению анализа инновационного развития предприятия278
Д О Батраков - Чисельні методи радіофізики444
Л Ю Благодаренко - Методологічний підхід до формування фізичних понять в учнів336
О Харчишина - Методологічні аспекти діагностики організаційної культури підприємства264
Г Г Осадча, І М Власенко - Методологічні аспекти консолідації фінансовоїзвітності222
Н С Рад - методологічні аспекти оцінки впливу трансформаційних факторів пенсійного реформування на суспільний розвиток245
Н С Дородних - Методологічні засади антикризового управління підприємством243
О Абрамічева, В Глущенко - Молодограматики школа чи напрям1579
Т М Артюх, Т Н Артюх - Методологічні засади судово-товарознавчої експертизи методологические основы судебно-товароведнойэкспертизы330
Т М Артюх, В В Індутний - Методологічні основи товарознавчої експертизи коштовностей223
І Пандяк - Методологічні принципи вдосконалення процесу управління якістю готельних послуг308
Т М Артюх, В В Індутний - Методологічні проблеми товарознавчої експертизикоштовностей301
С С Батыр, Г В Ступак - Методы прогнозирования трафика в компьютерных сетях722
І В Ковальчук - Методологічні проблеми ідентифікації оцінки і амортизаціїосновних засобів підприємств358
О В Циганенко - Методологічні підходи до розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій361
К Ю Зубко - Методологія аналізу екологічних ситуацій та ix вплив на стан об'єктів і ресурсів234
В Т Доля - Методологія аналізу оборотності оборотних активів комунальних підприємств254
Н И Самойленко - Методы решения задачи коммивояжера больших размерностей828
Автор неизвестен - Методологія та технології організації комплексної системи захисту інформації внз України528
Автор неизвестен - Методологія інтегрованого управління динамікою повітряного корабля295
Автор неизвестен - Молчание как поэтическое событие198
М И Арыч - Методы и подходы анализа эффективности управления финансово-экономическими результатами345
Т С Осипова - Методы сохранения целостных элементов городской среды в условиях интенсивно развивающихся городов308
Автор неизвестен - Статистична довідка243
В А Пашинський, О С Хмара - Метрологічне забезпечення експериментальних досліджень морозостійкості керамічної цегли318
Автор неизвестен - Механизм интитуционального пректирования инновационных процессов в экономике украины267
А В Анисимова - Механизм управления промышленным предприятиями на основе импульсов экономического развития256
О О Любавіна, В Г Михайленко, О Ф Аксьонова - Механізм дефторування води алюміній сульфатом210
О В Емельянова - Мовленнєве вираження статусу адресата222
Н І Волкова - Механізм забезпечення ліквідності комерціних банків в умовах фінансової кризи1104
О В Прокопенко - Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку україни972
Н Ю Гладинець - Механізм реалізації державної інноваційної політики в регіоні389
Б Т Светлов - Механізм стимулювання прямого іноземного інвестування377
В М Хобта, У В Лаврик - Механізм страхового захисту якісного стану земельних ділянок, наданих в оренду264
Ю В Дяченко - Миграция как фактор развития интеллектуального капитала262
Т А Говорушко - Механізм фінанс забезпечення малого підприємництва у харчовій промисловості україни413
Ю Зоренко, Я Захарко, І Констанкевич - Механізми дисипації енергії збудження в крис-талофосфорах на основі гранатів247
О М Ольховська - Механізми формування варіанту клінічного перебігу кишкових інфекцій у дітей раннього віку197
О О Ляпощенко, В І Склабінський - Механізми формування високодисперсної краплинної рідини у потоці природного газу226
Л Чернелевський - Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри обліку і аудиту нац університету харч технологій180
П А Черномаз - Мир и россия регионализм в условиях глобализации215
О Ю Мельник - Мистецька муза івано-франківська до 350-ліття міста403
Ю Р Петровська - Мистецька освіта у львівській архітектурній школі в міжвоєнний період 1919 1939 1945 рр329
Науменко - Мистецька символіка в італійських поезіях ігоря качуровського211
В В Назимко - Моделирование горного давления при разном порядке отработки запасов231
Г П Гаркавая, Ю И Богатова, И А Берлинский - Многолетняя изменчивость стока биогенных веществ днестра360
Е І Огар - Мова дитячого літературного дискурсу функціонально-комунікативні аспекти дослідження1167
В А Сапрыка - Мониторинг городского рынка недвижимости257
Автор неизвестен - Мовна самоідентифікація українців(за матеріалами часопису «рідний край»)347
Е А Сергиенко - Моделирование взаимодействия стратегических альтернатив развития предприятия с нестабильной внешней средой229
О И Белоус, Л А Рудь, О Н Сухоручко - Моделирование входных цепей малошумящего усилителя миллиметрового диапазона332
В В Малашенко - Моделирование динамического скольжения дислока­ций в гидростатически сжатых материалах361
И С Лунякин, Ю К Орлов - Моделирование и проектирование системы пропускного контроля на пао концерн стирол203
С А Чипко - Моделирование инновационной связи в образовательном процессе207
А Раид - Моделирование экономического состояния строительного предприятия239
П Г Щербакова - Моделирование коэффициентов участия субъектов в нарушении симметрии по обратной последовательности209
В А Маляренко, Ю И Чайка - Моделирование нестационарного температурного состояния теплых полов с линейными источниками теплоты238
З Н Мочалина - Моделирование операционной деятельности предприятия с целью обеспечения стабильного финансового результата240
Р М Бабаков, И В Ярош, И О Вавринюк - Моделирование работы кэш-памяти в составе цифрового устройства управления интеллектуальной системы213
Е В Чорноус - Моделирование режима заземляющего контура при двухфазном замыкании шахтной участковой сети в разнесенных точках225
О О Кульбида - Моделирование сборочных систем в рамках теории массового обслуживания192
И В Могдалева - Экологическая этика ислама279
А П Карпинец, В С Сырых - Моделирование структуры и диэлектрических свойств сополимеров в процессе их электросинтеза164
Е В Чорноус - Моделирование управляемой магнитной цепи аппаратов защиты от утечек220
Автор неизвестен - Мотивація робітників на підприємстві225
В В Гриненко - Моделирование функционирования институциональной среды управления городом225
С М Братан - Моделирование электрохимической составляющей съёма материала на операции комбинированного шлифования442
оператора - Переклад дискурс191
П В Тимощук - Модель аналогової нейронної схеми ідентифікації найбільших сигналів429
Т Г Фесенко - Модель вибору програмного забезпечення автоматизації бізнес-процесів офісу з управління будівельними проектами309
О Чигринець - Ризики банківської діяльності498
В Б Гого, О Н Данилъчук - Модель влияния импульсной волны давления на эффективность борьбы с пылью199
Л И Нефёдов - Модель выбора программного обеспечения офиса254
Т Кужда, О Мосій - Модель оптимізації управління нововведеннямипідприємства273
З В Гончарова, А Л Шаповалов - Модель відбору керуючих компаній в процесі створення ринку житлово-комунального господарства277
В М Ковальов, Д О Білоха - Модель двигуна постійного струму для автоматизованих розрахунків режимів електроприводу616
Е И Назимко, Е Е Гарковенко, А А Молодыка - Модель для исследования параметров взаимодействия фаз при обезвоживании тонких классов углей195
Прокоф'єв Є Г - Модель загальнопедагогічної підготовки майбутніх вчителів в умовах інформаційно навчального середовища214
А А Шевченко - Модель определения средств измерения показателей качества транспорта газа на компрессорной станции211
А Пуханов - Модель оптимизации транспортных потоков в системе горнодобывающего предприятия284
Автор неизвестен - Петров олександр степанович210
О І Момот, О В Мирошниченко - Модель оцінки результативності діяльності вищої школи249
К В Тонева - Модель планирования рекламной кампании предприятия233
Н В Дикань - Модель прийняття управлінського рішення методом регресивного аналізу182
Н Н Чернышев - Модель процесса получения сернистого ангидрида в пространстве состояний402
І Федорова - Модель процесу навчання професійно спрямованного англомовного монологічного мовлення333
Л В Васюренко - Модель узгодження фінансового забезпечення237
І І Сугоняк, К В Молодецька - Модель системи моніторингу захищеності інформації в автоматизованій системі керування підприємством210
газозбірний пункт - Модель системи пласт підземного газосховища253
Н В Водка - Науково-дослідницька робота студентів298
Л С Метлов, М М Мышляев, А В Хоменко - Модель скольжения по границам зерен в процессе деформации214
Т Ш Акаева - Модель управления инвестиционной деятельностью предприятий малого бизнеса188
А В Переверзєв, В І Бойко, А А Зорі - Моделювання в електроніці483
Н А Глухова - Модель управления инновационными процессами в регионах на основе кластеров227
Р Пріма - Модель формування професійно мобільного вчителяпостановка проблеми316
В А Піддубний, А А Палаш - Моделювання динаміки газорідинних середовищ194
В О Гаєвська - Модель і концепція компетентності управителів (менеджерів) житлових будинків303
О М Васьків - Моделювання вибору стратегії діяльності підприємства та інформаційна технологія обробки інформації252
О І Драган - Організаційна культура підприємства258
В П Петренко, М О Прядко, В О Бойко - Моделювання впливу нерівномірності споживання пари вакуум апаратами на роботу випарної установи608
І В Гурей, В І Гурей, П Р Дмитерко - Моделювання гіроскопічних процесів під час фрикційного зміцнення деталей машин233
П С Євтух - Моделювання дефектності ізоляціїемальпроводів під час виготовлення обмоткових елементів електричних апаратів400
О Є Гамола, І Р Пеленська, Р А Пеленський - Моделювання електрофізичних процесів у субмікро- та наноструктурах258
Автор неизвестен - Моделювання залежності виробництва комбікормів для великої рогатої худоби від впливу основних факторів200
М В Тиханський, А І Партика - Моделювання зворотних логічних переходів в кріотронах на основі сквідів245
Л М Мельник - Моделювання й оптимізація процесу зневоднення водно-спйртових розчинів морденітом267
М Ваврух, С Коваль - Моделювання короткосяжних кореляцій у вироджених електронних системах227
Т М Біляєеа - Можливості прогнозування соціальних трансформацій269
Л І Мороз - Моделювання матеріально-фінансових потоків внутрішньовиробничих логістичних системз регенерацією403
О Валігура - Моделювання механізмів породження інтерферованого мовлення білінгвом268
Ю Сінчук - Моделювання нестаціонарних режимів газових мереж217
Н Гоц - Моделювання методик реалізації температурної шкали багатоточковим методом для термометрів випромінення217
М І Ігнатишин, П Ф Холод - Моделювання механічного гасника коливань у системі mathcad259
В А Маляренко - Модернизация ограждающих конструкций зданий306
О В Панченко - Моделювання нетрадиційних джерел енергії для прогнозування їх утворення226
Л М Ганущак-єфіменко - Моделювання організації взаємодії учасників процесу управління інноваційним розвитком підприємства469
М Бучин - Індикатори демократичних виборів628
Л В Сібрук - Моделювання поля випромінювання цифрового телебачення стандарту dvb-t2230
Т Матвейчук, В Ставицький - Моделювання процесу планування вантажоперевезень373
Ю Сінчук, Н Притула - Моделювання роботи кранів на магістральних газопроводах423
Т Ванкевич - Моделювання розрахунку інформативних параметрів біметалевих контактних термоперетворювачів241
С С Марасюк - Моделювання розвитку сучасної української державності з огляду на етнонаціональну складність суспільства295
С Д Новікова - Моделювання сезонних коливань асортименту мережі магазинів з продажу квітів284
А Хвищун - Моделювання систем багатьох частинок методом молекулярної динаміки373
Я Собко - Моделювання структури інтегративних курсів у професійно технічний освіті272
Я Виклюк - Моделювання системи надання туристичних послуг споживачеві на основі спінових моделей ізінга271
Н В Геліч - Моделювання системи управління якістю продукції машинобудівного підприємства387

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22