Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
С І Сидоренко - Мшсія перекладача в історичній перспективі577
Н А Ткачук, Л М Мельник, В М Криворотько - Моделювання та оптимізація процесу адсорбції альдегідів ізводно-спиртових розчинів188
В Гавриш - Моделювання теплових режимів у термочутливому кусково-однорідному шарі з чужорідним тепловиділяючим включенням418
З Ф Петряєва, О О Петряєв - Моделювання управління рентабельністю власного капіталу310
І В Федулова - Моделювання інноваційного процесу на основі теорії мультиплікатора229
О Петрушенко - Модифікації утопії та різновиди утопічної свідомостіусучасномусвіті193
В Лахно - Моделювання інформаційної безпеки корпоративних систем підприємств з використанням теорії ігор і марківських процесів376
начала ХХІ века - Модернизация как социально-политический выбор правящей элиты израиля конца ХХ207
І Бурлакова - Модернізація класичного канону як вияв естетичної самосвідомості юрія клена на матеріалі новели яблука241
С В Половкович, A I Кархут, Х Б Болібрух - Модифікація дизаміщених триазинів фармакофорними гетероциклічними замісниками233
Ю Стецишин, О Жолобко, В Дончак - Модифікація поверхні скла гетерофункціональними пероксидними олігоестерами247
Г А Тижбір, Я М Гумницький, В В Кочубей - Модифікація золи виносу тес та властивості синтезованого на її основі адсорбенту217
А Семенистий, Б Стадник, П Скоропад - Модифікація структурного стану чутливих елементів тонкоплівкових термоперетворювачів222
Б Г Русин - Модифіковані безгіпсові портландцементі для високофункціональних бетонів243
- РОбоча навчальна програма- Автор неизвестен404
Мохаммад Шакир Абд Ал-амері, О Б Гринишин, Сабан - Модифікування залишкового бітуму орховицької нафти полімерами192
О Б Біленька - Можливості аналізу та підвищення якості тестових завдань з використанням системи управління навчанням moodle205
Я Топорівська - Можливості використання комп'ютерних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя музики565
Н О Ткаченко - Можливості е-архіву доннту для просування на укових досліджень університету236
Т А Пода - Політичний вектор епохи постмодерну247
О Качан - Молодіжний балдж як конфліктогенний фактор українах що розвиваються267
M Дзевенко, Я Галаджун - Монокристальне дослідження структури сполуки160
М Пустовойченко, В Давидов, Я Каличак - Монокристальне дослідження структури сполуки eucu 9 in 2181
А Л Шагин - Монолитные самонивелирующиеся стяжки на основе гипсовых вяжущих274
В В Тітяєв - Моніторинг платежів населення за житлово-комунальні послуги163
Т Г Семигінівська - Морально етичний чинник як складова етичних компетенцій майбутніх перекладачів680
В К Данилко, К С Марченко - Моніторинг джерел забруднення атмосферного повітря регіональний аспект272
А В Гавриш, О Є Шевченко, О В Нєміріч - Морозиво підвищеної харчової цінності214
Е А Лебедь - Мотив мирового яйца в мифологии и философии от хаоса к человеку748
A M Романюк, О В Кравець - Морфологічні зміни екзокринного апарату підшлункової залози за умов гострої дії солей важких металів153
A M Романюк, С В Сауляк, Ю В Москаленко - Морфологічні зміни сім'яників щурів в умовах гіпермікроелементозу193
А М Романюк, Р А Москаленко - Морфологічні зміни щитоподібної залози статевозрілих щурів в умовах впливу солей важких металів180
А М Романюк - Морфологічні зміни щитоподібної залози статевонезрілих щурів в умовах дії мікроелементозів409
В З Сікора, А Д Волкогон - Морфологічні перетворення легеневої тканини під впливом екзогенних чинників351
М Матрофайло - Морфологія вугільних пластів львівсько-волинського кам'яновугільного басейну186
О С Заблоцька - Міжнародний досвід формування компетенцій447
А Харатин - Морфометричні особливості рельєфу південної частини межиріччя пруту-бистриці-надвірнянської244
Я Кравчук, М Іваник - Морфоструктури третього і четвертого порядків скибових карпат210
Т В Надеіна - Мотивація діяльності колективів на підприємстві482
Н Гоца - Мотив будинку як важливий елемент хронотопної організації романів тоні моррісон367
Е В Хотенцева - Мотивация к занятиям футболом среди студенческой молодежи288
Л Ф Кожушко - Мотивація та екологічне стимулювання інвестиційної діяльності260
Т І Ракитіна - Мотивация к самооценке физической подготовленности студентами специальных медицинских групп498
Л В Олійник - Мотивація досягнення як умова підвищення ефективності процесу учіння майбутніх магістрів військового університету359
В Д Бондар - Мотивація діяльності органів місцевого самоврядування поняття та основні теоретичні положення489
Н В Шуляр - Мотивування персоналу як складова систем управління якістю машинобудівних підприємств268
В Д Губенко - Правове регулювання охорони праці218
І С Процик - Мотивування управлінських працівників на вітчизняних підприємствах188
Н В Акулов - Мультиагентная концепция в корпоративном управлении186
Я А Ляшок - Мультимедиа как средство эффективной организации дистанционного обучения258
О Б Малиновський - Мультимедійний контент стан та перспективи495
Г Г Фесенко - Муніципальні ініціативи у контексті тендерної політики україни184
М Якубович - Мухаммад бін мустафа з аккерману та його внесок у мусульманську екзегетику250
В Н Пасичный - Мясопродукты из водоплавающей птицы могут стать изюминкой ассортимента370
О В Люта, Я М Гумницький - Міграція мінеральних добрив вглиб ґрунту під час випадання атмосферних опадів164
Ю Є Петруня, К М Горб - Міжнародний туристичний маркетинг регіону303
М Яворський - Міграція та політика національної безпеки в україні тенденції розвитку206
C I Сидоренко - Міжваріантний переклад як соціолінгвістичне явище351
- Міжнародний досвід формування ринку екологобезпечних товарів та послуг- Ю М Петрушенко241
О О Мезенцева - Міжнародна інвестиційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств294
М М Бурбика - Міжнародний досвід адміністративно -правового забезпечення взаємодії правоохоронних органів268
В А Омельяненко - Міжнародний трансфер технологій в контексті побудови високотехнологічної економіки448
С С Лукаш - Міжнародно-правове регулювання в сфері праці750
Автор неизвестен - Міжнародної конференції молодих вчених hss-2011160
А Є Стрекалов - Міжнародно-правові стандарти щодо обмеження основних прав і свобод людини і громадянина430
О О Хворост - Міжнародні економіко-правові аспекти використання інтелектуальної власності211
А Байцар - Місцеві географічні терміни українських карпат233
Е В Садченко - Міжнародні та регіональні проблеми маркетингу екологічних інновацій178
Ю М Петрушенко - Міжнародні тенденції соціалізації діяльності підприємств405
О С Заблоцька - Міжпредметні зв'язки хімії у вищій екологічній освіті493
Л Романовська - Міжособистісні відносини у дитячому громадському об'єднанні як чинник формування духовності дитини201
В М Криворотько, А Л Соколенко, В А Шддубний - Міжфазна поверхня і інтенсифікація масообміну в двофазних системах228
А Д Конон, А Б Скочко - Мікробні поверхнево-активні речовини як антифітопатогенніагенти234
О С Рушай - Мікробіологічна безпека хлібопродуктів та кондвиробів функціонального призначення705
В О Попелюшко - Мірові суди міжнаролний та вітчизняний досвід277
В М Пасічний, С П Задкова, О П Кириченко - Мікробіологічна стабільність запечених м'ясопродуктів207
І М Малиновська, І В Домбровьска, Ю І Літвін - Мікробіологічні процеси у забрудненому іонами важких металів сірому лісовому грунті352
плацента - Мікроелементна забезпеченість у системі мати293
В Одінцов - Мікромеханічні властивості додекаборидів рідкісноземельних матеріалів192
В М Бабаєв - Містобудівна політика і територіальний розвиток харкова258
Н Є Кузьо - Мінімізація витрат у логістичному ланцюгу поставок з використанням економіко-математичного моделювання352
Д Ю Аверіна-лугова - Місто та вільне кохання сімферополь наприкінці XXIX-на початку XX ст238
М Ю Соболева - О «юбилейном» дискурсе и его жанрах208
Ш Лопнова - Місце кадрової безпеки в економічній безпеці підприємства829
Автор неизвестен - Місце міжнародно-правового договору в системі джерел трудового права255
Л О Птащенко - Місце соціальної політики в корпоративному управлінні240
В В Рябенко - Місце стратегічного потенціалу в системі управління підприємством295
В О Надашкевич, І П Таранський - Місце та проблеми малих прибудинкових магазинів на ринку споживчих товарів міста львова202
Автор неизвестен - О красоте истины и добре красоты249
С Качмар - Місце юстина філософа у постановці та вирішенні проблеми співвідношення віри та розуму260
М С Горяєва, Ю В Васильєва, Т В Мултанівська - Місце інвентаризації в аудиті основних засобів на підприємстві368
В О Кодін - Основи реконструкції історичних міст535
О Блашків - Міфи та фольклорні символи як маркери лірично-апелятивної структури драматичних творів о олеся тав б єйтса881
Н Ткачик - Міфологічна парадигма внутрішнього світу повісті галини пагутяк захід сонця в урожі634
Н М Костюченко, І С Мареха - На шляху до вдосконалення системи методів державного управління природоохоронною діяльністю617
Л В Логінова - Навчальна діяльність як основна умова формування соціально професійної зрілості майбутніх психологів260
Л В Логінова - Навчальна діяльність як основна умова формування соціально-професійної зрілості майбутніх психологів294
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «екологія міських систем»706
Автор неизвестен - Основные условные обозначения184
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни грунтознавство389
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни екологічне право390
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни економіка природокористування461
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни техноекологія257
С Семенець - Навчання учнів основної школи методам геометричних перетворень593
В А Голембо, А В Гребеняк - Навігація в колективі автономних апаратів210
В П Самошкин - Надежность контактирования п утевых переклю ча телей в условиях попадания на контактную поверхность масла181
В А Лисенко - Надійність розподільчих електричних мереж в контексті економічної ефективності електропостачання231
І Гороф'янюк - Назви галінсоги дріброцвітної (galinsoga parviflora cav ) у говірках центральноподільського ареалу191
Г Аркушин - Назви осіб із суфіксом -іст-а у лемківських говірках263
Е Н Гайденко - Налоговое стимулирование инновационной деятельности351
Б М Дівеєв, Д Л Паращук - Налаштування динамічних гасників коливань під час вузькочастотного збурення224
О А Ромахова - Направления изменений в комплексе административного управления на предприятии178
А І Ганза - Напрямки удосконалення підйомних установок 2229
В Н Пасичный - Направления использования крольчатины в пищевой промышленности и кулинарии150
Є І Галагуря, А О Шевченко - Напружено-деформований стан по-різному навантажених колон218
А Г Загородній, А Б Бойчук - Напрями удосконалення обліку витрат на інновації225
Автор неизвестен - Напрям 1 актуальні проблеми бухгалтерського управлінського 9 та податкового обліку і шляхи їх вирішення371
М Л Бурбика - Напрями координаційноїдіяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю207
В Я Оліховський - Напрями реалізації внутрішньовиробничого податкового планування239
Я А Суха - Напрями реформування житлово-комунального господарства в регіонах україни447
Л Штохман - Наратологічні підходи до жіночого письма у дослідженнях кімберлі рейнолдс351
М О Антонюк, A I Ганза - Напрямки реструктризаціі системи централізованоготеплопостачання156
З А Жораєв, А В Семенченко, В І Білоконенко - Напрямки удосконалення ділової оцінки персоналу на підприємстві257
А І Ганза - Напрямки удосконалення підйомних установок223
Л М Рассуджай, Ю З Драчук, Н І Новікова - Напрямки фінансового запезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств193
C I Сидоренко - Народження англійської наукової термінології конфлікт мов216
Н Прицюк - Народжуваність в україні регіональний аспект535
І Малик - Народження доктрини інформаційної безпеки україни від теорії до практики442
В Борисенко - Наростання суперечностей між україною і московією в 1655 рр440
Н С Лущак - Нарощування інтелектуального капіталу для інноваційної модернізації економіки україни214
H H Чернышев - Настройка регуляторов расходов веществ в системе автоматического управления производства серной кислоты267
H H Чернышев - Настройка регуляторов температуры газов в системе автоматического управления производства серной кислоты271
В М Пасічний - Натуральні барвники з буряку для виробництва комбінованих м'ясопродуктів257
Е Семенюк - Наука як фактор збереження цивілізації і культури251
Автор неизвестен - Наукова робота на тему народнопісенна творчість рідного краю773
К А Лискова - Наукова спадщина академіка д м овсянико-куликовського259
В Х Далека - Наукове забезпечення ресурсозбереження на міському електротранспорті в ринковому середовищі272
Л В Мініч - Науково-дослідна робота учнів основної школи200
практичні рекомендації підвищення адаптивності малих підприємств - Науково230
Т А Говорушко - Наукові аспекти створення інтегрованої структури господарювання162
І В Фаринович - Наукові підходи до визначення сутності факторингу460
О В Мартиненко - Наукові взаємини філарета колесси і федора стешка в контексті їхнього епістолярію313
Т А Говорушко - Науково-теоретичні проблеми застосування показника економічна додана вартість231
К В Гуменюк - Наукові вчення про повітряне право росії244
І Суматохша - Наукові засади еколого-геоморфологічного дослідження для сталого розвитку промислових міст460
Автор неизвестен - Наукові засади, методологія та рекомендації щодо оптимізації міської інфраструктури268
В О Скидан - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті200
М Н Карташева - Наукові здобутки яна сас зубжицького у фонді нтб національного університету львівська політехніка214
І Гайдук, М Чихрій - Нові тернарні галіди в системах300
О Б Ніколюк - Наукові праці максиміліана тулл'є у фонді науково-технічної бібліотеки львівської політехніки149
О В Камеліна - Наукові підходи до формування регіональних інноваційних систем234
Ю Ю Агапов - Ндивідуальні форми приватної освіти на волині225
Г О Райковська - Наукові підходи та сучасний стан з графічної підготовки майбутніх фахівців у внз316
Автор неизвестен - Научно-практические вопросы обеспечения функциональной надёжности систем электроснабжения предприятий154
- Научные подходы к управления хозяйственной деятельностью субъектов малого предпринимательства -Т Ш Акаева238
1930-х рр - Національне питання у програмних документах західноукраїнських християнських об'єднань 1920-х170
С С Марасюк - Національне самовизначення українського народу соціально-філософський аналіз717
Автор неизвестен - Національне трудове законодавство та європейські стандарти з охорони праці порівняльний аналіз1047
В I Aнін - Прогнозування економічних показників169
А С Птушка - Невідповідність чоловіка й жінки морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту442
Г І Лановська - Недержавні пенсійні фонди у системі пенсійного забезпечення україни554
О Льовкіна - Незалежна етика т котарбіньського у світлі християнського віровчення228
И П Плисс - Нейросетевое прогнозирование нестационарных временных рядов энергопотребления в условиях структурной неопределенности380
В А Батлук - Некоторые аспекты решение вопроса пылеочистки в горной промышленности189
И А Кабанец - Некоторые подходы к оценке процесса освоения инновационных проектов при эквифинальном управлении189
Н М Островерх - Нерівноважні соціально-економічні системи265
Автор неизвестен - Некоторые подходы к оценке сортового аромата столовых виноматериалов196
Ю Н Паниотов, Г Б Перетолчина - Некоторые примеры к теме системы случайных величин216
Д А Городецкий - Некоторые проблемы расчета плит перекрытий усиленных балками189
Е А Горин, Ю Ю Кочетков, Б С Митягин - Некоторые свойства дифференцирований в банаховых алгебрах238
Д В Чибисов, B C Михайленко - Нелинейная теория нижнегибридной неустойчивости плазмы возбуждаемой спиральным пучком ионов324
Автор неизвестен - Нелінійні регулятори в мікропроцесорних системах автоматизації227
В Ю Маляревский - Нематериальные активы в стоимости предприятия181
А Г Вандоловский, А В Рачковский, Е П Сусский - Немедленная распалубка бетонных изделий469
А А Юрченко - Ненормований робочий час та правові проблеми його використання в україні1172
О В Мойсеєва - Необоротні активи для продажу операційна чи звичайна діяльність585
Е Г Валюта - Неологізми англійської мови сфери екології теоретичні засади283
В Г Сумцое - Необхідність адаптації виробничих малих підприємств до умов зовнішнього середовища278
В Ю Світлична - Необхідність удосконалення методів оцінки фінансового стану житлово-комунальних підприємств260
О Л Васильєв - Особливості застосування основних177
О Н Радионова - Непрерывное образование как фактор профессиональной мобильности рабочей силы179
В А Филыитинский - Несколько неравенств для тригонометрических многочленов268
М Кочмарук - Нетрадиційний маркетинг методи для дослідження поведінки споживачів206
О Н Перепелица - Нескромные сокровища идеологии то что вы хотели знать о власти но боялись спросить у мангогула ассанжа и докторахауса182
Н Г Косулина - Низкоэнергетические электромагнитные технологии в ра стениеводстве189
Т Ракитська, А Еннан, Л Раскола - Низькотемпературний розклад озону закріпленими на клиноптилоліті ацидокомплексами208
С Д Точилін - Низькочастотне комбінаційне розсіювання світла213
Е Пиотровски - Новая методика экспериментального исследования209
В О Попелюшко - Нова заснована на системомиследіяльнісній методології концепція доказування в кримінальному процесі216
Г М Бандуренко, I Л Корецька, Т М Левківська - Нова каротиновмісна біологічно активна добавка з моркви та перспективи її використання495
В М Пасічний - Нове у виробництві продуктів для дитячого харчування210
М М Халимон - Новий історизм текстуальний підхід до вивчення історичногоминулого272
В Н Пасичный - Новое в производстве консервов для домашних животных406
В Н Пасичный - Новое в производсте баночных консервов160
- Новое в технологии производства запеченых мясопродуктов (2)– В Н Пасичный325
Л Н Николенко - Новые аспекты инновационной политики государства в условиях глобализации191
В Н Пасичный - Новое в технологии производства запеченых мясопродуктов194
С С Колесникова - Новые и традиционные требования в сыроделии782
В Н Пасичный - Новые направления в технологии производства рубленых полуфабрикатов956
Е А Рытикова - Новые подходы к финансированию природоохранных мероприятий617
В К Дидковский, В И Зуев, Н А Овчинников - Новые технологии использования карбонатного сырья в черной металлургии268
Л В Гапич - Новый вид испытаний насосного оборудования301
Н С Гетало - Новые финансовые механизмы инвестирования энергосбережения214
В И Гук - Новые характеристики для развития теории измерителей транспортного потока267
А П Лазуренко, Д С Лисичкина - Новый подход к кла сификации потребителей электрической энергии181
В Заремба, Я Калнчак, Я Галаджун - Нові tiphaphiщдиди 31 структурою типу197
Г Демченко, П Демченко - Нові алюмогерманіди ербію та заліза191
В М Пасічний, О Ю Єрмак - Нові білоквміщуючі стабілізуючі системи для ковбаснихвиробів227
В М Пасічний - Нові види комбінованих шинкових консервів181
А М Котляр, В Шур - Нові гігієнічні та екологічні вимоги до питної води249
М Міхалєва, Н Обуховська - Нові гідробіологічні показники якості для питної води як харчового продукту номер один224
А І Українець, В М Ковбаса, Л О Федоренченко - Нові підходи щодо використання зернових культур349
С Л Богза - Нові піразолвмісні азобарвники синтез, фізико-хімічні й фунгіцидні властивості214
Г І Дерінг - Нові тенденціі в розвитку ноополітичних технологій187
P М Гошовський - Нові тенденції сакралізації на прикладі храму-маяка святого миколая чудотворця в криму180
А І Українець, Г О Сімахіна - Нові технології оздоровчих харчових продуктів радіопротекторної дії2100
Н П Волчкова - Об обращении локального преобразования319
Н П Кравчук, Н В Лис - Нові форми задоволення запитів читачів у відділі обслуговування науковою літературою230
В Грех - Новітні дані про гідрохімічні показники води р верещиці басейн дністра380
С М Еш - Новітні технології вивчення фінансових дисциплін197
О Сивак, П Черник - Новітні українсько-американські відносини462
О С Переломова - Номінації віртуальних образів українського пандемоніуму234
К В Вороніна - Нонсенс в аспекті адресатно-адресантної взаємодії196
М Е Краснянский - Проект энергоэффективный дом212
Е И Конопелько, Э Г Ильинский - Нормативная база в украине по спасению горнорабочих при авариях в угольных шахтах1204
В І Анін - Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій255
І В Арістова - Нормативно-правове забезпечення державної служби в україні741
Л М Ганущак-єфіменко - Нормативно правове регулювання створення та розвитку інноваційних кластерів в україні241
О Міщенко - Нормативно-методичні аспекти оцінки рекреаційної місткості ландшафтних комплесків національних природних парків607
Р І Байцар, Х І Депко - Нормативно-правове забезпечення сфери управління твердими побутовими відходами198
К А Булаховський - Нормативно-термінологічний підхід до україномовної локалізації програмного забезпечення257
Д П Колтун - Нормування як складова частина організації праці в бібліотеці217
Л Л Гончаренко - О бісмарк та експансійна політика німецьких колонізаторів у східній африці в 1885-1886 рр261
А А Борисенко, Т А Протасова - О комбинаторном подходе к сжатию информации190
А О Лобашов, А В Прасоленко - О влиянии парковочной сети на распределение транспортных потоков в городах226
В Г Трегуб - О влиянии режимных факторов на коэффициент формы кинетической кривой процесса кристаллизации сахара295
Н П Лебер Одинцова - О возможности применения сбалансированной системы показателей в жилищно куммунальном хозяйстве455
Г А Сумцов - О возможностях цитологического исследования в диагностике первичного рака маточных труб387
Е В Чорноус, Е А Журавель - О динамических процессах в шахтных сетях 660в с изолированной нейтралью при компенсации токов утечки на землю300
А Г Татьянченко, З С Сергеечев - О динамической устойчивости осевого инструмента214
Ю В Владимиров - О концепции компенсации реактивной мощности341
В О Костюк - О методике факторного анализа фондоотдачи основных фондов371
Н И Ахиезер, В А Марченко - О некоторых вопросах аппроксимации непрерывных функций на всей вещественной оси177
А В Дидевич, Н И Храпко, З И Либерова - О некоторых вопросах применения окатышей в существующих условиях доменной плавки467
В А Фильштинский - О некоторых оценках величины наименьшего уклонения тригонометрических многочленов211
В П Ольшанский, С В Ольшанский - О нелинейной модели падения испаряющейся капли281
А Н Саеич - О новых разработках укрниисп в сахарнойотрасли208
Ю Ф Косолапое, Шейка Е - О параллельном изложении функций одной и многих переменных189
ХІХ столетиях - О периодизации истории гиперболических уравнений в ХVІІІ306
Е Н Казак - О подходе к моделированию бухгалтерского учета товародвижения216
А П Ковалев - О проблемах оценки безопасности технологических объектов206
Н С, И К Локтионов, А А Медовникова - О прикладных задачах в курсе высшей математики176
В В Соболев, А С Поляшов, В Г Тарасенко - О природе шумов при измерениях электрическиххарактеристик углей163
В П Ольшанский - О технической теории пологой гидравлической струи505
А Д Петренко - О программе курса высшей математики в техническом университете205
В Н Павлыш - О развитии учебного процесса с целью повышения трудоустройства выпускников вуза226
Я И Яковлева - О росте целых характеристических функций вероятностных законов258
Д С Козодой, Б М Коржик, Н Я Кислый - О реализации нового метода оценки и борьбы с производственным шумом200
Е Б Мельникова - О связи коэффициентов соотношения вес длина с биологическими показателями черноморского шпрота294
, Г И Соловьев, А В Петренко - О сохранения устойчивости выемочных выработок при интенсивных боковых смещениях их контура158
С А Храпко - О структурном вкладе в термодинамические функции растворов630
А И Заславский - О теплоизоляции охлаждаемых помещений305
М Н Москальков - О сходимости схемы метода конечных элементов для уравнения внутренних волн443
В О Костюк - О факторном анализе прибыли канализационного предприятия221
Н П Волчкова - О функциях с заданными интегралами по некоторым множествам440
Г А Власов - Оао авдеевский коксохимический завод -экологические проблемы и перспективы их решения567
А В Смирнов, Т В Гурьянова - Об «оптимальном f » ральфа винса217
В Г Трегуб - Об автоматизированном проектировании микропроцессорных систем автоматизации283
М Г Басов - Об обобщенных произведениях бляшке на полуплоскости225
Ю И Любич - об одном классе квадратичных отображений232
А А Борисенко, А П Стахов - Об одном методе счета в коде фибоначчи447
Д В Гутенко - Об одном подходе к синтезу схем контроля дешифраторов287
А Б Иващенко - Об одном подходе к прогнозированию временных рядов метеоданных201
Е И Бурлаева, О М Копытова - Об одном типе локальных преобразований конечного автомата237
В А Ткаченко - об операторе преобразования в пространстве целых функций конечного порядка247
В Н Павлыш - Об опыте применения компьютерной технологии в процессе обучения иностранному языку190
В Г Трегуб - Об уравнениях кинетики процессов кристаллизации в утфельных вакуум-аппаратах и кристаллизаторах164
І П Ситник - Особливості організації фінансів пат240
Н Д Андрийчук - Об учете динамических характеристик подсистем теплогенерирующих установок192
В А Гавриленко - Об экономической сущности и учете временных налоговых разниц492
Н І Обушна - Об'єктивна необхідність прямих іноземних інвестицій400
М П Костюченко - Об'єкт предмет і завдання методики навчання безпеки життєдіяльності й охорони праці у технічному вузі1713
В С Рєзніченко, Н І Чичикало - Обгрунтування вибору контрольованих фізико-механічних параметрів нижніх кінцівок183
0 Ю Амосов - Обгрунтування загальної мети стратегічного управління житлово-комунального господарства193
О В П'янкова - Обгрунтування напрямів розвитку брендів підприємств молочної промисловості863
Е В Уханов - Облачная идентификация в сетевых коммуникациях205
Л П Боднар - Обгрунтування рівнів утримання залізобетонних мостів в управлінні програмами їх експлуатації192
Л О Українська - Обгрунтування та вибір методологічних підходів щодо підвищення ефективності підготовки виробничого процесу213
И В Усков - Обеспечение самостоятельных местных бюджетов в ар крым через призму европейского опыта162
Л Н Ладыко - Обеспечение экономической безопасности предприятия сущность и содержание319
А В Дмитренко - Облік доходів і витрат у будівельних організаціях1339
О М Залунина, И С Приходько - Обзор управляемых составляющих стратегического планирования строительной отрасли285
Г В Сілакова - Облігаційна позика як джерело фінансування інвестиційної діяльностіпідприємств489
М Є Станкевич - Протодизайн — міф чи реальність453
М Ю Карпушенко - Облік зовнішньоекономічної діяльності285
В І Волинець, Н О Ромашевська - Облік та аналіз операцій придбання запасівв програмі автоматизованого обліку 1с бухгалтерія394
О А Подолянчук - Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту доходів277
Є В Мних, О М Брадул - Обліково-аналітичне забезпечення в інформаційній системі управління корпораціями301
В І Довбенко - Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства518
І Б Садовська - Обліково-інформаційне забезпечення управлінського аналізу513
І І Сардачук - Обліково-інформаційне забезпечення внутрішньогосподарського контролю450
В Ю Стеценко - Обов'язкове медичне страхування в україні адміністративно-правовий аналіз основних законопроектів359
Н И Склярук - Обоснование потенциала малого города210
Є Є Костенко - Обов'язкові бібліографічні дані на документ в інституційний депозитарій261
О Е Шабаев, А К Семенченко, А И Хиценко - Обоснование макроуровневых параметров проходческого комбайна384
О В Фещенко - Одиниці аналізу дискурсу американських слідчих173
О Н Тарасенко - Обоснование показателей для комплексной оценки эффективности деятельности предприятия283
Р И Соломичев - Обоснование режима работы фотодиода в схемной реализации аналогового блока измерителя концентрации пыли345
В В Галушка, В Н Антоненко - Обоснование рекомендуемых значений аналитических финансовых показателей предприятий452
Р А Тишин, А А Попов, К Г Пархоменко - Обоснование средств охраны труда по фактору пыли для условий поверхностного комплекса шахты181
Ю В Сердюк, О А Шакура - Обоснователь выбора приоритетных направлений инновационного развития промышленности украины203
М П Купчик, Л Г Ворона, В А Шулика - Обработка свекловичной стружки токами свч166
М Мазурик - Онтологічний вимір етичних категорій добра і зла377
С А Лісовська - Образ природи як оптика вираження екзистенціальних станів у романі григорія тютюнника вир342
О В Титар - Образ як основа ідентичності особистості та суспільства споглядальна оптика ідентичностей в освіті та філософії236
Л Вакарюк - Образно-символічний потенціал лемківської пісні про кохання358
В П Ольшанский, С В Ольшанский - Обратная задача динамики свободной гидравлическойструи322
О Н Болотских, И И Кобзарь, В А Панченко - Обследование железобетонных конструкций806
Т В Наконечна - Обслуговування споживачів на ринку склопрозорих конструкцій342
С В Лаздынь, С Ю Землянская - Объектная модель распределённой компьютерной информационной системы275
В А Рябчій, В В Рябчій - Обґрунтування принципу найменших квадратів439
А Ю Якимчук - Обґрунтування доцільності розширення площі природно-заповідного фонду північного регіону україни290
А В Катаев, Л С Лісовська, М В Гербут - Обґрунтування економічної доцільності інвестицій в технологічні інновації216
Ю С Юркевич, О М Довбуш - Обґрунтування каскадного під'єднання водогрійних котлів163
В Б Коханенко, Б І Кривошей, М І Мисюра - Обґрунтування конструкції шин для колісної аварійно-рятувальної та інженерної техніки179
А О Клімов - Система життєзабезпечення міста 1377
І В Федулова - Обґрунтування напрямків інноваційного розвитку промислового підприємства220
В М Гриньова, І А Грузіна - Обґрунтування необхідності індивідуалізації методів мотивації праці персоналу203
глобалізація - Ой у полі вербалвація а під нею196
Н В Вакуленко, В І Запоточний - Обґрунтування організаційно-економічного механізму управління освітніми послугами в регіоні196
Л О Меренкова - Обґрунтування системи принципів бюджетування на підприємстві212
О Паньків - Онтологія як дискурс в епоху античності165
Є В Бичік - Обґрунтування системи стимулювання праці персоналупідприєм ства177
В М Лугова - Обґрунтування структури механізму мотивації управлінського персоналу217
Н Ф Кузьміна, А М Петух - Огляд методів обчислення байєсових мереж213
О І Славута, Н М Матвєєва - Обґрунтування інвестиційної складової тарифу на послуги водопостачання356
Р И Мухамедиев - Ограниченность одноуровневых аддитивных моделей оценивания247
Л М Квітковський, О Т Астахова - Одержання к-йонообмінної форми цеоліту типу а164
Н П Волчкова - Одержано конструкцію обернення локального перетворення помпейю дляправильного трикутника342
О В Стабнікова - Одержання нового азотного добрива пролонгованої дії203
Автор неизвестен - Ожирение терапевтические подходы к ведению пациентов178
В П Самошкин, Я Б Форкун - Одноступенча тый контроль показа телей надежности путевых выключателей260
Б М Борисов, Е А Любавина - Окислительно-сорбционный метод при осветлении обесцвечивании и дезодорации природных вод282
Н Г Малиш, Л В Авдеева - Окремі аспекти епідеміології пневмоній у недоношених новонароджених на сучасному етапі308
I А Тітко - Окремі питання правової регламентаціїекстрадиції за кримінально-процесуальним кодексом україни181
В Петрушенко - Окреслення абсолюту людини i буття у філософії релігії та езотеризмі217
О Варчук - Оксана варчук проблеми визначення поняття витрати240
Н Л Краснопольська - Омонімія в українській термінології менеджменту229
Ю Н Ганнова, Д М Паладе - Оксигенация в смешаннолигандной системе кобальт(ІІ)-фенантролин-дипепиды глицилового ряда268
С П Пашко, В К Ободяк - Онлайн-сервіс для скорочення посилань на сторонні ресурси з розміщенням інформаційних матеріалів385
М А Рубцова - Ономасіологічний принцип у процесі навчання похідній лексиці на мовних факультетах192
С А Швачко, И К Кобякова - Онтологические характеристики слов замещения199
С О Швачко - Онтологічне буття квантитативних іменників англомовного дискурсу138
М В Салтанов - Онтологічні експлікації категорії визнання278
О В Бідюк - Оніричні мікрообрази у творчості ліни костенко200
Г В Аверин, А В Звягинцева - Опасность и риск как характеристики особых состояний экологических и техногенных систем365
О В Лаврухін - Оперативне корегування вагонопотокув межах існуючого плану формування поїздів208
З Гуцайлюк - Оперативний облік та оперативний економічний аналіз у системі бухгалтерського обліку352
А Є Артюхов, В І Склабінський - Опис до патенту на винахід198
В В Авраменко, Ю И Прохненко - Оперативное распознавание периодического сигнала при неполной информации об аддитивной помехе210
В В Авраменко - Оперативный контроль статических характеристик квазистационарных объектов с помощью функций непропорциональностей300
О Г Євсеєва - Операційна компонента предметної моделі студента технічного універсітета з лінійної алгебри353
Автор неизвестен - Опис до патенту на корисну модель334
В В Слива, О І Сміян - Опис до патенту на корисну модель252
Д М Алексеєнко, А І Грабченко, І М Пижов - Опис до патенту на корисну модель165
Д М Алексеєнко, І М Пижов, В О Федорович - Опис до патенту на корисну модель181
О І Сміян, В В Слива - Опис до патенту на корисну модель384
В Я Воропаєва - Оцінка показників якості ngn-мереж698
Ю В Шкатула, С О Гур'єв - Опис до патенту на корисну модель207
Автор неизвестен - Опис до патенту на корисну модель біодеградовна полімерна композиція189
Автор неизвестен - Опис до патенту на корисну модель хонінгувальна головка275
вторичный отстойник» и их физическое моделирование - Описание процессов происходящих в системе «аэротенк373
Х Бурштинська - Опрацювання даних лазерного сканування місцевості для відтворення гідрографічних об'єктів422
Б А Кодунов, А К Носач, И М Жимчича - Определение границ зоны полных сдвижений в подработанном массиве горных пород219
Е С Безлюбченко, Т А Черноносова - Определение границ придомовых территорий существующего жилого фонда264
Е М Гецович, Д В Засядько - Определение интенсивностей и направлений транзитных транспортных потоков в центральной деловой части города198
И А Гордеева - Определение критичных ролей команды по стадиям жизненного цикла проекта213
Д Н Калюжный - Определение количества и местоположения точек измерения при оценке качества электроэнергиина заданной территории221
С В Костель, Е М Скордина, И А Кулик - Определение ограничений для метода биномиального нумерационного сжатия350
Н А Архипович - Определение оптимальных условий очистки растворов фруктозы активным углем185
П Т Сендерович - Определение ответственности за нарушение качесва в приборах учета электроэнергии236
С И Стахорская - Определение цели при финансовом планировании203
Г А Сендерович - Определение ответственности субъектов распределения электрической энергии за нарушение симметрии на сборных шинах198
Ю С Прилипко, В П Комаров - Определение прочностных характеристик и армирующего напряжения для ультразвуковой пьезокерамики268
С В Чистякова - Определение психоэмоционального состояния человека-оператора в точках психогенного контроля408
М И Денисенко, В Н Беловодский - Определение размерности при реконструкции модели подходы методы сравнительный анализ230
А С Сагайдак, В П Тарасюк - Определение растворенного кислорода в воде570
Н Л Рябчиков, О А Шевченко - Определение рациональных параметров рабочих органов устройств очистки коммунальных труб169
В О Поколенко - Оптимізація обсягу і структури портфелю проектів196
В В Габитов - Определение текущей лимитированной режущей способности алмазного шлифовального круга254
В В Нежебовский - Определение технологических возможностей уменьшения шероховатости поверхности189
В Г Черников - Оптимизация работы ветрогенераторов328
Г В Новиков - Определение условий повышения эффективности шлифования деталей с высокопрочными покрытиями247
Ф В Новиков - Определение условий уменьшения основного времени обработки при шлифовании340
І О Бондаренко - Оптимізація структури оборотних коштів350
Ю А Давидич, Д П Понкратов, Е И Куш - Определение факторов влияющих на выбор пассажирами вида городского транспорта420
Э Б Хоботова, М И Уханёва, Т А Семенович - Определение химического и дисперсного составов цементной пыли508
Ю П Китов - Определение частот и периодов собственных колебаний комбинированных конструкций226
Ю В Скрыпников - Определение энергетической эффективности использования тепла сжатого воздуха216
П О Воробйов - Оптимізація структури активних операцій банку333
А В Байков - Определения шероховатости поверхности при обработке эластичным шлифовальным инструментом209
І І Смачило - Оптимальне управління ресурсним забезпеченням виробничого підприємства222
В Гаврилюк - Оптична модель сцинтиляційного фосвіч-детектора196
С П Шлнолллов - Оптимальное проектирование конструкций из композитных материалов и оценка их надежностишлнолллов сп274
Н А Шульга, А А Бобух - Оптимальное распределение тепловой энергии закрытой системы централизованного теплоснабжения202
Е Ю Ларина - Оптимальное управление комплексом и экологически чистый процесс приготовления пралиновой смеси302
Н Н Чернышев - Оптимальное управление системой электромагнитного подвеса358
В І Анін - Оптимізація ефект використання нових технологій буд вир-ва326
С Ю Андреев - Оптимальное управление энергогенерирующим оборудованием тэц194
Н А Прокопенко - Оптимальный синтез управления для двумерной цепной неголономной системы228
Т А Говорушко - Оптимальні розміри малих підприємств у харчовій промисловості україни183
В Я Лісовець, Г Г Цегелик - Оптимальні стратегії паралельного пошуку інформації у послідовних файлах баз даних196
О М Римар - Оптимвація обчислення параметрів напруженого стану в контакті двох тіл подвійної кривини419
О М Ястремська - Соціальний аспект брендінгу228
В И Оспищев - Оптимизация затрат на утилизацию твердых бытовых отходов между субъектами рынка280
Н Е Радченко - Оптимизация плана перевозок пассажиров по депо хкп горэлектротранс187
В С Марцинковский - Оптимизация режимов электроэрозионного легирования230
А А Баркалов - Оптимизация схемы адресации устройства управления с идентификацией выходов167
А А Баркалов, Л А Титаренко, К Н Ефименко - Оптимизация схемы кмуу с общей памятью258
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу с преобразователем адреса микрокоманд215
В А Саломатин, С А Цололо - Оптимизация схемы мпа мура в составе системы на кристалле321
А А Баркалов - Оптимизация схемы устройства управления системы на кристалле178
В Х Далека - Оптимізація вибору колісно-моторних блоків вагонів метрополітену322
Н Д Кошевой, Е А Сухобрус - Оптимизация технологических процессов с использованием симплекс-метода257
Д А Рижаков - Оптимізація використання ресурсів будівельної організації313
В В Божкова, О О Суярова - Оптимізація ефективності заходів рекламної кампанії337
І Половинко, В Жмурко - Оптимізація вимірювань спектрів комбінаційного розсіювання світла192
Л Я Ільницький, О А Щербина - Оптимізація конструктивних параметрів директорної антени880
А Яворський - Оптимізація природокористування в національних парках639
В Т Семенов - Оптимизация использования терр-х ресурсов мегаполиса харьков254
М Г Копопепко - Оптимізація лікувальної тактики при перфоратившй гастродуоденальній виразці181
Г В Подвальна - Оптимізація перевезень проблеми використання транспортної задачі230
П В Тимощук - Оптимізація нейронної схеми ідентифікації максимальних дискретизованих сигналів196
О Ф Аксьонова - Оптимізація параметрів процесу дефторування підземної води шляхом фільтрування крізь зернисте завантаження196
М В Рябих, М О Князева - Оптимізація проведення занять з домашнього читання студентів молодших курсів331
М В Білько, Н Я Гречко - Оптимізація процесу екстрагування пряно-ароматичних рослин для виготовлення вина229
К Н Ефименко - Применение идентификации выходов256
М Г Олієвська - Оптимізація процесів легалізації соціально-трудових відносин в україні226
Т В Бутько, М І Данько - Оптимізація роботи мережі залізниць на основі раціонального розподілу сортувальної роботи185
Автор неизвестен - Основные понятия и определения196
В І Григор'єв, І О Матусевич - Оптимізація розміщення об'єктів транспортної інфраструктури у містах україни306
В А Сміянов, О І Сміянова - Оптимізація системи надання медичної допомоги міському населенню (на прикладі м сум)248
Є С Смірнова - Оптимізація спілкування при формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів технічних внз158
Ю П Мачехин, А И Расчектаева - Оптические измерения в волоконно-оптических системах переда чи информации принципы и зада чи развития261
В П Дущенко, А Ф Буляндра, И М Кучерук - Оптические характеристики некоторых пищевых продуктов192
С І Покутній - Оптична спектроскопія квазінульвимірних систем249
А Крочук, Р Гамерник, О Грипа - Оптичні властивості кристалів cdte cr343
О Кушнір, В Грабовський, О Дзендзелюк - Оптичне пропускання вузькосмугових фільтрів на кристалах вюрцитів203
А Крочук, Р Гамерник, О Грипа - Оптичні і фотоелектричні властивості доміш-кових іонів міді в кристалах znte i cdte203
О В Білан - Стратегії марки в секторі в2в256
І Р Дідич, А М Зазуляк, О Т Кожухар - Оптоелектронний контроль фотоферезу176
Б П Бочаров, М Ю Воеводина - Опыт использования дистанционных технологий для подготовки специалистов городского хозяйства191
Т В Блащук - Організаційна єдність як ознака юридичної особи624
А Г Татьянченко - Опыт применения рейтинговой и модульной систем в курсе сопротивления материалов176
А В Башта - Опір матеріалів у розрахунках на міцність, жорсткість і стійкість1617
И Д Павлов - Организационно-техническое обоснование критериев технологичности285
А Г Балог - Организационно-экономический анализ системы факторов влияющих на развитие стратегии в компаниях239
Т И Шевченко - Организационно-экономическое обеспечение извлечения вторичного сырья из твердых бытовых отходов в г сумы414
Н И Кульбашная, Н А Храмцова - Организация взаимодействия участников дорожного движения и число дорожно-транспортных происшествий179
С Л Мельников - Организация контроля в процессе проведения социологических исследований в системе образования179
Е И Волкова - Организация научно-исследовательской работы студентов206
И Г Павловская - Организация стратегического планирования в крупных промышленных структурах221
С І Якушко, В П Іванов - Органо-мінеральні добрива переваги та способи виробництва961
Н С Вовк - Організаційна структура пресової служби української галицької армії244
Н Т Мала, Л Є Угрин - Організаційне моделювання розвитку інноваційних підприємств в україні та світі170
В І Торкатюк - Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку міст168
Е А Кульчицька - Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин213
Н М Ткаченко - Організаційно-економічний механізм управління інноваційним потенціалом енергозбереження181
Г П Голубовський - Прогнозування обсягів послуг159
В І Торкатюк - Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку міст210
П М Скрипчук - Організаційно-економічні засади сертифікації об'єктів237
І В Карпенко - Організаційно-економічні основи впливу внутрішніх джерел фінансування на потенціал підприємств366
Й М Петрович - Організаційно-економічні передумови сталого інноваційного розвитку економіки україни437
Н В Чирик - Організаційно-методичні аспекти обліку кап-х інвестицій на пром підприємствах266
М В Ярова - Організація роботи банків з проблемними кредитами638
В О Євсєєнко - Організаційно-правові засади реформування системи фінансування охорони здоров'я341
О С Ізюмська - Організаційно-управлінська і техніко-технологічна реструктуризація підприємств458
В Б Лубудюк - Організаційного типу політичних партій україни168
Н Ю Глинський - Організаційно-інституційні зміни містообслуговуючого комплексу в умовах ринкової економіки245
Л М Духновська - Організаційні підходи до формування стабільного ринку цукру349
С В Дворкін - Організація та управління на підприємствах жкг1022
Н Б Щерба - Організація бібліотечних фондів огляд останніх досліджень358
О Руда - Організація економічної безпеки в контексті активізації розвитку товаровиробництва268
Н І Кульбашна - Організація експлуатації міського електротранспорту425
С П Оксененко - Організація кадрового забезпечення промислового підприємства, що розширює товарний асортимент175
С В Очеретенко - Організація міського руху в умовах високої автомобілізації283
М Артус, Н Хижа - Організація системи цін за умов ринкових відносин202
Й В Джунь - Організація навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки спеціалістів469
О О Нестеренко - Організація первинного обліку в інформаційній системі торговельного підприємства325
Н І Кульбашна - Організація та управління на транспорті279
Чернелеціка Білеціка Н Б - Організація перевезень і управління на залізничному транспорті813
Ю М Полонська - Організація системи підтримки прийняття управлінських рішень у податковому плануванні на підприємстві337
Автор неизвестен - Справедливо ли равенство331
О Дьякова - Організація та діяльність харківських підпільних обкомів комсомолу257
О А Криклій - Організація фінансових відносин в банку з філіями235
К С Мащенко - Організація фінансів дошкільних навчальних закладів835
І Ярощук - Організація і зміст дослідно експериментальної роботи з підготовки майбутнього економіста до професійного спілкування509
О А Андренко, Ю В Горєлкіна - Організація і методика а удиту514
І С Глушенкова - Основи землевпорядкування та кадастру1504
Т С Шаровська - Організація і методика контролю інвестиційної діяльності підприємства318

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22