Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
С І Сидоренко - Мшсія перекладача в історичній перспективі636
Н А Ткачук, Л М Мельник, В М Криворотько - Моделювання та оптимізація процесу адсорбції альдегідів ізводно-спиртових розчинів224
В Гавриш - Моделювання теплових режимів у термочутливому кусково-однорідному шарі з чужорідним тепловиділяючим включенням530
З Ф Петряєва, О О Петряєв - Моделювання управління рентабельністю власного капіталу408
І В Федулова - Моделювання інноваційного процесу на основі теорії мультиплікатора291
О Петрушенко - Модифікації утопії та різновиди утопічної свідомостіусучасномусвіті235
В Лахно - Моделювання інформаційної безпеки корпоративних систем підприємств з використанням теорії ігор і марківських процесів447
начала ХХІ века - Модернизация как социально-политический выбор правящей элиты израиля конца ХХ271
І Бурлакова - Модернізація класичного канону як вияв естетичної самосвідомості юрія клена на матеріалі новели яблука317
С В Половкович, A I Кархут, Х Б Болібрух - Модифікація дизаміщених триазинів фармакофорними гетероциклічними замісниками311
Ю Стецишин, О Жолобко, В Дончак - Модифікація поверхні скла гетерофункціональними пероксидними олігоестерами306
Г А Тижбір, Я М Гумницький, В В Кочубей - Модифікація золи виносу тес та властивості синтезованого на її основі адсорбенту257
А Семенистий, Б Стадник, П Скоропад - Модифікація структурного стану чутливих елементів тонкоплівкових термоперетворювачів284
Б Г Русин - Модифіковані безгіпсові портландцементі для високофункціональних бетонів296
- РОбоча навчальна програма- Автор неизвестен488
Мохаммад Шакир Абд Ал-амері, О Б Гринишин, Сабан - Модифікування залишкового бітуму орховицької нафти полімерами234
О Б Біленька - Можливості аналізу та підвищення якості тестових завдань з використанням системи управління навчанням moodle252
Я Топорівська - Можливості використання комп'ютерних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя музики628
Н О Ткаченко - Можливості е-архіву доннту для просування на укових досліджень університету293
Т А Пода - Політичний вектор епохи постмодерну314
О Качан - Молодіжний балдж як конфліктогенний фактор українах що розвиваються314
M Дзевенко, Я Галаджун - Монокристальне дослідження структури сполуки191
М Пустовойченко, В Давидов, Я Каличак - Монокристальне дослідження структури сполуки eucu 9 in 2222
А Л Шагин - Монолитные самонивелирующиеся стяжки на основе гипсовых вяжущих313
В В Тітяєв - Моніторинг платежів населення за житлово-комунальні послуги219
Т Г Семигінівська - Морально етичний чинник як складова етичних компетенцій майбутніх перекладачів761
В К Данилко, К С Марченко - Моніторинг джерел забруднення атмосферного повітря регіональний аспект330
А В Гавриш, О Є Шевченко, О В Нєміріч - Морозиво підвищеної харчової цінності245
Е А Лебедь - Мотив мирового яйца в мифологии и философии от хаоса к человеку861
A M Романюк, О В Кравець - Морфологічні зміни екзокринного апарату підшлункової залози за умов гострої дії солей важких металів189
A M Романюк, С В Сауляк, Ю В Москаленко - Морфологічні зміни сім'яників щурів в умовах гіпермікроелементозу222
А М Романюк, Р А Москаленко - Морфологічні зміни щитоподібної залози статевозрілих щурів в умовах впливу солей важких металів204
А М Романюк - Морфологічні зміни щитоподібної залози статевонезрілих щурів в умовах дії мікроелементозів487
В З Сікора, А Д Волкогон - Морфологічні перетворення легеневої тканини під впливом екзогенних чинників473
М Матрофайло - Морфологія вугільних пластів львівсько-волинського кам'яновугільного басейну214
О С Заблоцька - Міжнародний досвід формування компетенцій528
А Харатин - Морфометричні особливості рельєфу південної частини межиріччя пруту-бистриці-надвірнянської270
Я Кравчук, М Іваник - Морфоструктури третього і четвертого порядків скибових карпат250
Т В Надеіна - Мотивація діяльності колективів на підприємстві539
Н Гоца - Мотив будинку як важливий елемент хронотопної організації романів тоні моррісон417
Е В Хотенцева - Мотивация к занятиям футболом среди студенческой молодежи315
Л Ф Кожушко - Мотивація та екологічне стимулювання інвестиційної діяльності323
Т І Ракитіна - Мотивация к самооценке физической подготовленности студентами специальных медицинских групп583
Л В Олійник - Мотивація досягнення як умова підвищення ефективності процесу учіння майбутніх магістрів військового університету447
В Д Бондар - Мотивація діяльності органів місцевого самоврядування поняття та основні теоретичні положення596
Н В Шуляр - Мотивування персоналу як складова систем управління якістю машинобудівних підприємств306
В Д Губенко - Правове регулювання охорони праці256
І С Процик - Мотивування управлінських працівників на вітчизняних підприємствах235
Н В Акулов - Мультиагентная концепция в корпоративном управлении225
Я А Ляшок - Мультимедиа как средство эффективной организации дистанционного обучения286
О Б Малиновський - Мультимедійний контент стан та перспективи562
Г Г Фесенко - Муніципальні ініціативи у контексті тендерної політики україни257
М Якубович - Мухаммад бін мустафа з аккерману та його внесок у мусульманську екзегетику298
В Н Пасичный - Мясопродукты из водоплавающей птицы могут стать изюминкой ассортимента443
О В Люта, Я М Гумницький - Міграція мінеральних добрив вглиб ґрунту під час випадання атмосферних опадів202
Ю Є Петруня, К М Горб - Міжнародний туристичний маркетинг регіону359
М Яворський - Міграція та політика національної безпеки в україні тенденції розвитку249
C I Сидоренко - Міжваріантний переклад як соціолінгвістичне явище396
- Міжнародний досвід формування ринку екологобезпечних товарів та послуг- Ю М Петрушенко284
О О Мезенцева - Міжнародна інвестиційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств346
М М Бурбика - Міжнародний досвід адміністративно -правового забезпечення взаємодії правоохоронних органів332
В А Омельяненко - Міжнародний трансфер технологій в контексті побудови високотехнологічної економіки529
С С Лукаш - Міжнародно-правове регулювання в сфері праці816
Автор неизвестен - Міжнародної конференції молодих вчених hss-2011185
А Є Стрекалов - Міжнародно-правові стандарти щодо обмеження основних прав і свобод людини і громадянина516
О О Хворост - Міжнародні економіко-правові аспекти використання інтелектуальної власності262
А Байцар - Місцеві географічні терміни українських карпат271
Е В Садченко - Міжнародні та регіональні проблеми маркетингу екологічних інновацій213
Ю М Петрушенко - Міжнародні тенденції соціалізації діяльності підприємств477
О С Заблоцька - Міжпредметні зв'язки хімії у вищій екологічній освіті561
Л Романовська - Міжособистісні відносини у дитячому громадському об'єднанні як чинник формування духовності дитини254
В М Криворотько, А Л Соколенко, В А Шддубний - Міжфазна поверхня і інтенсифікація масообміну в двофазних системах259
А Д Конон, А Б Скочко - Мікробні поверхнево-активні речовини як антифітопатогенніагенти261
О С Рушай - Мікробіологічна безпека хлібопродуктів та кондвиробів функціонального призначення820
В О Попелюшко - Мірові суди міжнаролний та вітчизняний досвід329
В М Пасічний, С П Задкова, О П Кириченко - Мікробіологічна стабільність запечених м'ясопродуктів239
І М Малиновська, І В Домбровьска, Ю І Літвін - Мікробіологічні процеси у забрудненому іонами важких металів сірому лісовому грунті394
плацента - Мікроелементна забезпеченість у системі мати356
В Одінцов - Мікромеханічні властивості додекаборидів рідкісноземельних матеріалів224
В М Бабаєв - Містобудівна політика і територіальний розвиток харкова319
Н Є Кузьо - Мінімізація витрат у логістичному ланцюгу поставок з використанням економіко-математичного моделювання411
Д Ю Аверіна-лугова - Місто та вільне кохання сімферополь наприкінці XXIX-на початку XX ст270
М Ю Соболева - О «юбилейном» дискурсе и его жанрах226
Ш Лопнова - Місце кадрової безпеки в економічній безпеці підприємства876
Автор неизвестен - Місце міжнародно-правового договору в системі джерел трудового права299
Л О Птащенко - Місце соціальної політики в корпоративному управлінні293
В В Рябенко - Місце стратегічного потенціалу в системі управління підприємством366
В О Надашкевич, І П Таранський - Місце та проблеми малих прибудинкових магазинів на ринку споживчих товарів міста львова228
Автор неизвестен - О красоте истины и добре красоты279
С Качмар - Місце юстина філософа у постановці та вирішенні проблеми співвідношення віри та розуму293
М С Горяєва, Ю В Васильєва, Т В Мултанівська - Місце інвентаризації в аудиті основних засобів на підприємстві419
В О Кодін - Основи реконструкції історичних міст593
О Блашків - Міфи та фольклорні символи як маркери лірично-апелятивної структури драматичних творів о олеся тав б єйтса959
Н Ткачик - Міфологічна парадигма внутрішнього світу повісті галини пагутяк захід сонця в урожі697
Н М Костюченко, І С Мареха - На шляху до вдосконалення системи методів державного управління природоохоронною діяльністю652
Л В Логінова - Навчальна діяльність як основна умова формування соціально професійної зрілості майбутніх психологів328
Л В Логінова - Навчальна діяльність як основна умова формування соціально-професійної зрілості майбутніх психологів363
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «екологія міських систем»752
Автор неизвестен - Основные условные обозначения223
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни грунтознавство422
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни екологічне право409
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни економіка природокористування483
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни техноекологія277
С Семенець - Навчання учнів основної школи методам геометричних перетворень653
В А Голембо, А В Гребеняк - Навігація в колективі автономних апаратів246
В П Самошкин - Надежность контактирования п утевых переклю ча телей в условиях попадания на контактную поверхность масла208
В А Лисенко - Надійність розподільчих електричних мереж в контексті економічної ефективності електропостачання284
І Гороф'янюк - Назви галінсоги дріброцвітної (galinsoga parviflora cav ) у говірках центральноподільського ареалу243
Г Аркушин - Назви осіб із суфіксом -іст-а у лемківських говірках307
Е Н Гайденко - Налоговое стимулирование инновационной деятельности391
Б М Дівеєв, Д Л Паращук - Налаштування динамічних гасників коливань під час вузькочастотного збурення252
О А Ромахова - Направления изменений в комплексе административного управления на предприятии211
А І Ганза - Напрямки удосконалення підйомних установок 2271
В Н Пасичный - Направления использования крольчатины в пищевой промышленности и кулинарии167
Є І Галагуря, А О Шевченко - Напружено-деформований стан по-різному навантажених колон253
А Г Загородній, А Б Бойчук - Напрями удосконалення обліку витрат на інновації291
Автор неизвестен - Напрям 1 актуальні проблеми бухгалтерського управлінського 9 та податкового обліку і шляхи їх вирішення397
М Л Бурбика - Напрями координаційноїдіяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю259
В Я Оліховський - Напрями реалізації внутрішньовиробничого податкового планування275
Я А Суха - Напрями реформування житлово-комунального господарства в регіонах україни471
Л Штохман - Наратологічні підходи до жіночого письма у дослідженнях кімберлі рейнолдс410
М О Антонюк, A I Ганза - Напрямки реструктризаціі системи централізованоготеплопостачання183
З А Жораєв, А В Семенченко, В І Білоконенко - Напрямки удосконалення ділової оцінки персоналу на підприємстві291
А І Ганза - Напрямки удосконалення підйомних установок274
Л М Рассуджай, Ю З Драчук, Н І Новікова - Напрямки фінансового запезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств238
C I Сидоренко - Народження англійської наукової термінології конфлікт мов255
Н Прицюк - Народжуваність в україні регіональний аспект600
І Малик - Народження доктрини інформаційної безпеки україни від теорії до практики522
В Борисенко - Наростання суперечностей між україною і московією в 1655 рр523
Н С Лущак - Нарощування інтелектуального капіталу для інноваційної модернізації економіки україни275
H H Чернышев - Настройка регуляторов расходов веществ в системе автоматического управления производства серной кислоты318
H H Чернышев - Настройка регуляторов температуры газов в системе автоматического управления производства серной кислоты325
В М Пасічний - Натуральні барвники з буряку для виробництва комбінованих м'ясопродуктів288
Е Семенюк - Наука як фактор збереження цивілізації і культури297
Автор неизвестен - Наукова робота на тему народнопісенна творчість рідного краю831
К А Лискова - Наукова спадщина академіка д м овсянико-куликовського288
В Х Далека - Наукове забезпечення ресурсозбереження на міському електротранспорті в ринковому середовищі319
Л В Мініч - Науково-дослідна робота учнів основної школи225
практичні рекомендації підвищення адаптивності малих підприємств - Науково265
Т А Говорушко - Наукові аспекти створення інтегрованої структури господарювання201
І В Фаринович - Наукові підходи до визначення сутності факторингу516
О В Мартиненко - Наукові взаємини філарета колесси і федора стешка в контексті їхнього епістолярію360
Т А Говорушко - Науково-теоретичні проблеми застосування показника економічна додана вартість271
К В Гуменюк - Наукові вчення про повітряне право росії291
І Суматохша - Наукові засади еколого-геоморфологічного дослідження для сталого розвитку промислових міст557
Автор неизвестен - Наукові засади, методологія та рекомендації щодо оптимізації міської інфраструктури316
В О Скидан - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті230
М Н Карташева - Наукові здобутки яна сас зубжицького у фонді нтб національного університету львівська політехніка265
І Гайдук, М Чихрій - Нові тернарні галіди в системах384
О Б Ніколюк - Наукові праці максиміліана тулл'є у фонді науково-технічної бібліотеки львівської політехніки177
О В Камеліна - Наукові підходи до формування регіональних інноваційних систем285
Ю Ю Агапов - Ндивідуальні форми приватної освіти на волині286
Г О Райковська - Наукові підходи та сучасний стан з графічної підготовки майбутніх фахівців у внз401
Автор неизвестен - Научно-практические вопросы обеспечения функциональной надёжности систем электроснабжения предприятий172
- Научные подходы к управления хозяйственной деятельностью субъектов малого предпринимательства -Т Ш Акаева268
1930-х рр - Національне питання у програмних документах західноукраїнських християнських об'єднань 1920-х207
С С Марасюк - Національне самовизначення українського народу соціально-філософський аналіз793
Автор неизвестен - Національне трудове законодавство та європейські стандарти з охорони праці порівняльний аналіз1159
В I Aнін - Прогнозування економічних показників197
А С Птушка - Невідповідність чоловіка й жінки морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту496
Г І Лановська - Недержавні пенсійні фонди у системі пенсійного забезпечення україни631
О Льовкіна - Незалежна етика т котарбіньського у світлі християнського віровчення277
И П Плисс - Нейросетевое прогнозирование нестационарных временных рядов энергопотребления в условиях структурной неопределенности452
В А Батлук - Некоторые аспекты решение вопроса пылеочистки в горной промышленности214
И А Кабанец - Некоторые подходы к оценке процесса освоения инновационных проектов при эквифинальном управлении205
Н М Островерх - Нерівноважні соціально-економічні системи314
Автор неизвестен - Некоторые подходы к оценке сортового аромата столовых виноматериалов211
Ю Н Паниотов, Г Б Перетолчина - Некоторые примеры к теме системы случайных величин252
Д А Городецкий - Некоторые проблемы расчета плит перекрытий усиленных балками208
Е А Горин, Ю Ю Кочетков, Б С Митягин - Некоторые свойства дифференцирований в банаховых алгебрах286
Д В Чибисов, B C Михайленко - Нелинейная теория нижнегибридной неустойчивости плазмы возбуждаемой спиральным пучком ионов365
Автор неизвестен - Нелінійні регулятори в мікропроцесорних системах автоматизації263
В Ю Маляревский - Нематериальные активы в стоимости предприятия212
А Г Вандоловский, А В Рачковский, Е П Сусский - Немедленная распалубка бетонных изделий538
А А Юрченко - Ненормований робочий час та правові проблеми його використання в україні1392
О В Мойсеєва - Необоротні активи для продажу операційна чи звичайна діяльність624
Е Г Валюта - Неологізми англійської мови сфери екології теоретичні засади340
В Г Сумцое - Необхідність адаптації виробничих малих підприємств до умов зовнішнього середовища343
В Ю Світлична - Необхідність удосконалення методів оцінки фінансового стану житлово-комунальних підприємств309
О Л Васильєв - Особливості застосування основних214
О Н Радионова - Непрерывное образование как фактор профессиональной мобильности рабочей силы194
В А Филыитинский - Несколько неравенств для тригонометрических многочленов321
М Кочмарук - Нетрадиційний маркетинг методи для дослідження поведінки споживачів234
О Н Перепелица - Нескромные сокровища идеологии то что вы хотели знать о власти но боялись спросить у мангогула ассанжа и докторахауса200
Н Г Косулина - Низкоэнергетические электромагнитные технологии в ра стениеводстве207
Т Ракитська, А Еннан, Л Раскола - Низькотемпературний розклад озону закріпленими на клиноптилоліті ацидокомплексами227
С Д Точилін - Низькочастотне комбінаційне розсіювання світла254
Е Пиотровски - Новая методика экспериментального исследования238
В О Попелюшко - Нова заснована на системомиследіяльнісній методології концепція доказування в кримінальному процесі246
Г М Бандуренко, I Л Корецька, Т М Левківська - Нова каротиновмісна біологічно активна добавка з моркви та перспективи її використання540
В М Пасічний - Нове у виробництві продуктів для дитячого харчування248
М М Халимон - Новий історизм текстуальний підхід до вивчення історичногоминулого310
В Н Пасичный - Новое в производстве консервов для домашних животных435
В Н Пасичный - Новое в производсте баночных консервов177
- Новое в технологии производства запеченых мясопродуктов (2)– В Н Пасичный375
Л Н Николенко - Новые аспекты инновационной политики государства в условиях глобализации214
В Н Пасичный - Новое в технологии производства запеченых мясопродуктов211
С С Колесникова - Новые и традиционные требования в сыроделии880
В Н Пасичный - Новые направления в технологии производства рубленых полуфабрикатов1135
Е А Рытикова - Новые подходы к финансированию природоохранных мероприятий676
В К Дидковский, В И Зуев, Н А Овчинников - Новые технологии использования карбонатного сырья в черной металлургии287
Л В Гапич - Новый вид испытаний насосного оборудования336
Н С Гетало - Новые финансовые механизмы инвестирования энергосбережения232
В И Гук - Новые характеристики для развития теории измерителей транспортного потока307
А П Лазуренко, Д С Лисичкина - Новый подход к кла сификации потребителей электрической энергии202
В Заремба, Я Калнчак, Я Галаджун - Нові tiphaphiщдиди 31 структурою типу235
Г Демченко, П Демченко - Нові алюмогерманіди ербію та заліза232
В М Пасічний, О Ю Єрмак - Нові білоквміщуючі стабілізуючі системи для ковбаснихвиробів268
В М Пасічний - Нові види комбінованих шинкових консервів218
А М Котляр, В Шур - Нові гігієнічні та екологічні вимоги до питної води291
М Міхалєва, Н Обуховська - Нові гідробіологічні показники якості для питної води як харчового продукту номер один242
А І Українець, В М Ковбаса, Л О Федоренченко - Нові підходи щодо використання зернових культур399
С Л Богза - Нові піразолвмісні азобарвники синтез, фізико-хімічні й фунгіцидні властивості243
Г І Дерінг - Нові тенденціі в розвитку ноополітичних технологій221
P М Гошовський - Нові тенденції сакралізації на прикладі храму-маяка святого миколая чудотворця в криму209
А І Українець, Г О Сімахіна - Нові технології оздоровчих харчових продуктів радіопротекторної дії2242
Н П Волчкова - Об обращении локального преобразования385
Н П Кравчук, Н В Лис - Нові форми задоволення запитів читачів у відділі обслуговування науковою літературою268
В Грех - Новітні дані про гідрохімічні показники води р верещиці басейн дністра427
С М Еш - Новітні технології вивчення фінансових дисциплін219
О Сивак, П Черник - Новітні українсько-американські відносини523
О С Переломова - Номінації віртуальних образів українського пандемоніуму278
К В Вороніна - Нонсенс в аспекті адресатно-адресантної взаємодії215
М Е Краснянский - Проект энергоэффективный дом250
Е И Конопелько, Э Г Ильинский - Нормативная база в украине по спасению горнорабочих при авариях в угольных шахтах1362
В І Анін - Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій305
І В Арістова - Нормативно-правове забезпечення державної служби в україні856
Л М Ганущак-єфіменко - Нормативно правове регулювання створення та розвитку інноваційних кластерів в україні303
О Міщенко - Нормативно-методичні аспекти оцінки рекреаційної місткості ландшафтних комплесків національних природних парків645
Р І Байцар, Х І Депко - Нормативно-правове забезпечення сфери управління твердими побутовими відходами217
К А Булаховський - Нормативно-термінологічний підхід до україномовної локалізації програмного забезпечення316
Д П Колтун - Нормування як складова частина організації праці в бібліотеці239
Л Л Гончаренко - О бісмарк та експансійна політика німецьких колонізаторів у східній африці в 1885-1886 рр307
А А Борисенко, Т А Протасова - О комбинаторном подходе к сжатию информации218
А О Лобашов, А В Прасоленко - О влиянии парковочной сети на распределение транспортных потоков в городах251
В Г Трегуб - О влиянии режимных факторов на коэффициент формы кинетической кривой процесса кристаллизации сахара361
Н П Лебер Одинцова - О возможности применения сбалансированной системы показателей в жилищно куммунальном хозяйстве503
Г А Сумцов - О возможностях цитологического исследования в диагностике первичного рака маточных труб440
Е В Чорноус, Е А Журавель - О динамических процессах в шахтных сетях 660в с изолированной нейтралью при компенсации токов утечки на землю343
А Г Татьянченко, З С Сергеечев - О динамической устойчивости осевого инструмента249
Ю В Владимиров - О концепции компенсации реактивной мощности393
В О Костюк - О методике факторного анализа фондоотдачи основных фондов418
Н И Ахиезер, В А Марченко - О некоторых вопросах аппроксимации непрерывных функций на всей вещественной оси207
А В Дидевич, Н И Храпко, З И Либерова - О некоторых вопросах применения окатышей в существующих условиях доменной плавки505
В А Фильштинский - О некоторых оценках величины наименьшего уклонения тригонометрических многочленов276
В П Ольшанский, С В Ольшанский - О нелинейной модели падения испаряющейся капли339
А Н Саеич - О новых разработках укрниисп в сахарнойотрасли229
Ю Ф Косолапое, Шейка Е - О параллельном изложении функций одной и многих переменных214
ХІХ столетиях - О периодизации истории гиперболических уравнений в ХVІІІ347
Е Н Казак - О подходе к моделированию бухгалтерского учета товародвижения243
А П Ковалев - О проблемах оценки безопасности технологических объектов246
Н С, И К Локтионов, А А Медовникова - О прикладных задачах в курсе высшей математики194
В В Соболев, А С Поляшов, В Г Тарасенко - О природе шумов при измерениях электрическиххарактеристик углей182
В П Ольшанский - О технической теории пологой гидравлической струи594
А Д Петренко - О программе курса высшей математики в техническом университете246
В Н Павлыш - О развитии учебного процесса с целью повышения трудоустройства выпускников вуза264
Я И Яковлева - О росте целых характеристических функций вероятностных законов306
Д С Козодой, Б М Коржик, Н Я Кислый - О реализации нового метода оценки и борьбы с производственным шумом216
Е Б Мельникова - О связи коэффициентов соотношения вес длина с биологическими показателями черноморского шпрота340
, Г И Соловьев, А В Петренко - О сохранения устойчивости выемочных выработок при интенсивных боковых смещениях их контура178
С А Храпко - О структурном вкладе в термодинамические функции растворов730
А И Заславский - О теплоизоляции охлаждаемых помещений334
М Н Москальков - О сходимости схемы метода конечных элементов для уравнения внутренних волн545
В О Костюк - О факторном анализе прибыли канализационного предприятия262
Н П Волчкова - О функциях с заданными интегралами по некоторым множествам534
Г А Власов - Оао авдеевский коксохимический завод -экологические проблемы и перспективы их решения651
А В Смирнов, Т В Гурьянова - Об «оптимальном f » ральфа винса254
В Г Трегуб - Об автоматизированном проектировании микропроцессорных систем автоматизации331
М Г Басов - Об обобщенных произведениях бляшке на полуплоскости259
Ю И Любич - об одном классе квадратичных отображений294
А А Борисенко, А П Стахов - Об одном методе счета в коде фибоначчи510
Д В Гутенко - Об одном подходе к синтезу схем контроля дешифраторов342
А Б Иващенко - Об одном подходе к прогнозированию временных рядов метеоданных236
Е И Бурлаева, О М Копытова - Об одном типе локальных преобразований конечного автомата257
В А Ткаченко - об операторе преобразования в пространстве целых функций конечного порядка279
В Н Павлыш - Об опыте применения компьютерной технологии в процессе обучения иностранному языку231
В Г Трегуб - Об уравнениях кинетики процессов кристаллизации в утфельных вакуум-аппаратах и кристаллизаторах197
І П Ситник - Особливості організації фінансів пат267
Н Д Андрийчук - Об учете динамических характеристик подсистем теплогенерирующих установок221
В А Гавриленко - Об экономической сущности и учете временных налоговых разниц558
Н І Обушна - Об'єктивна необхідність прямих іноземних інвестицій496
М П Костюченко - Об'єкт предмет і завдання методики навчання безпеки життєдіяльності й охорони праці у технічному вузі1801
В С Рєзніченко, Н І Чичикало - Обгрунтування вибору контрольованих фізико-механічних параметрів нижніх кінцівок204
0 Ю Амосов - Обгрунтування загальної мети стратегічного управління житлово-комунального господарства229
О В П'янкова - Обгрунтування напрямів розвитку брендів підприємств молочної промисловості969
Е В Уханов - Облачная идентификация в сетевых коммуникациях255
Л П Боднар - Обгрунтування рівнів утримання залізобетонних мостів в управлінні програмами їх експлуатації231
Л О Українська - Обгрунтування та вибір методологічних підходів щодо підвищення ефективності підготовки виробничого процесу254
И В Усков - Обеспечение самостоятельных местных бюджетов в ар крым через призму европейского опыта183
Л Н Ладыко - Обеспечение экономической безопасности предприятия сущность и содержание354
А В Дмитренко - Облік доходів і витрат у будівельних організаціях1387
О М Залунина, И С Приходько - Обзор управляемых составляющих стратегического планирования строительной отрасли320
Г В Сілакова - Облігаційна позика як джерело фінансування інвестиційної діяльностіпідприємств539
М Є Станкевич - Протодизайн — міф чи реальність492
М Ю Карпушенко - Облік зовнішньоекономічної діяльності320
В І Волинець, Н О Ромашевська - Облік та аналіз операцій придбання запасівв програмі автоматизованого обліку 1с бухгалтерія432
О А Подолянчук - Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту доходів351
Є В Мних, О М Брадул - Обліково-аналітичне забезпечення в інформаційній системі управління корпораціями369
В І Довбенко - Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства615
І Б Садовська - Обліково-інформаційне забезпечення управлінського аналізу588
І І Сардачук - Обліково-інформаційне забезпечення внутрішньогосподарського контролю492
В Ю Стеценко - Обов'язкове медичне страхування в україні адміністративно-правовий аналіз основних законопроектів404
Н И Склярук - Обоснование потенциала малого города263
Є Є Костенко - Обов'язкові бібліографічні дані на документ в інституційний депозитарій316
О Е Шабаев, А К Семенченко, А И Хиценко - Обоснование макроуровневых параметров проходческого комбайна465
О В Фещенко - Одиниці аналізу дискурсу американських слідчих211
О Н Тарасенко - Обоснование показателей для комплексной оценки эффективности деятельности предприятия305
Р И Соломичев - Обоснование режима работы фотодиода в схемной реализации аналогового блока измерителя концентрации пыли382
В В Галушка, В Н Антоненко - Обоснование рекомендуемых значений аналитических финансовых показателей предприятий482
Р А Тишин, А А Попов, К Г Пархоменко - Обоснование средств охраны труда по фактору пыли для условий поверхностного комплекса шахты197
Ю В Сердюк, О А Шакура - Обоснователь выбора приоритетных направлений инновационного развития промышленности украины226
М П Купчик, Л Г Ворона, В А Шулика - Обработка свекловичной стружки токами свч183
М Мазурик - Онтологічний вимір етичних категорій добра і зла444
С А Лісовська - Образ природи як оптика вираження екзистенціальних станів у романі григорія тютюнника вир381
О В Титар - Образ як основа ідентичності особистості та суспільства споглядальна оптика ідентичностей в освіті та філософії280
Л Вакарюк - Образно-символічний потенціал лемківської пісні про кохання460
В П Ольшанский, С В Ольшанский - Обратная задача динамики свободной гидравлическойструи445
О Н Болотских, И И Кобзарь, В А Панченко - Обследование железобетонных конструкций845
Т В Наконечна - Обслуговування споживачів на ринку склопрозорих конструкцій424
С В Лаздынь, С Ю Землянская - Объектная модель распределённой компьютерной информационной системы309
В А Рябчій, В В Рябчій - Обґрунтування принципу найменших квадратів496
А Ю Якимчук - Обґрунтування доцільності розширення площі природно-заповідного фонду північного регіону україни336
А В Катаев, Л С Лісовська, М В Гербут - Обґрунтування економічної доцільності інвестицій в технологічні інновації265
Ю С Юркевич, О М Довбуш - Обґрунтування каскадного під'єднання водогрійних котлів192
В Б Коханенко, Б І Кривошей, М І Мисюра - Обґрунтування конструкції шин для колісної аварійно-рятувальної та інженерної техніки211
А О Клімов - Система життєзабезпечення міста 1426
І В Федулова - Обґрунтування напрямків інноваційного розвитку промислового підприємства263
В М Гриньова, І А Грузіна - Обґрунтування необхідності індивідуалізації методів мотивації праці персоналу244
глобалізація - Ой у полі вербалвація а під нею237
Н В Вакуленко, В І Запоточний - Обґрунтування організаційно-економічного механізму управління освітніми послугами в регіоні261
Л О Меренкова - Обґрунтування системи принципів бюджетування на підприємстві249
О Паньків - Онтологія як дискурс в епоху античності195
Є В Бичік - Обґрунтування системи стимулювання праці персоналупідприєм ства198
В М Лугова - Обґрунтування структури механізму мотивації управлінського персоналу251
Н Ф Кузьміна, А М Петух - Огляд методів обчислення байєсових мереж260
О І Славута, Н М Матвєєва - Обґрунтування інвестиційної складової тарифу на послуги водопостачання387
Р И Мухамедиев - Ограниченность одноуровневых аддитивных моделей оценивания285
Л М Квітковський, О Т Астахова - Одержання к-йонообмінної форми цеоліту типу а190
Н П Волчкова - Одержано конструкцію обернення локального перетворення помпейю дляправильного трикутника420
О В Стабнікова - Одержання нового азотного добрива пролонгованої дії225
Автор неизвестен - Ожирение терапевтические подходы к ведению пациентов206
В П Самошкин, Я Б Форкун - Одноступенча тый контроль показа телей надежности путевых выключателей328
Б М Борисов, Е А Любавина - Окислительно-сорбционный метод при осветлении обесцвечивании и дезодорации природных вод381
Н Г Малиш, Л В Авдеева - Окремі аспекти епідеміології пневмоній у недоношених новонароджених на сучасному етапі346
I А Тітко - Окремі питання правової регламентаціїекстрадиції за кримінально-процесуальним кодексом україни219
В Петрушенко - Окреслення абсолюту людини i буття у філософії релігії та езотеризмі254
О Варчук - Оксана варчук проблеми визначення поняття витрати270
Н Л Краснопольська - Омонімія в українській термінології менеджменту283
Ю Н Ганнова, Д М Паладе - Оксигенация в смешаннолигандной системе кобальт(ІІ)-фенантролин-дипепиды глицилового ряда312
С П Пашко, В К Ободяк - Онлайн-сервіс для скорочення посилань на сторонні ресурси з розміщенням інформаційних матеріалів457
М А Рубцова - Ономасіологічний принцип у процесі навчання похідній лексиці на мовних факультетах223
С А Швачко, И К Кобякова - Онтологические характеристики слов замещения218
С О Швачко - Онтологічне буття квантитативних іменників англомовного дискурсу195
М В Салтанов - Онтологічні експлікації категорії визнання337
О В Бідюк - Оніричні мікрообрази у творчості ліни костенко237
Г В Аверин, А В Звягинцева - Опасность и риск как характеристики особых состояний экологических и техногенных систем415
О В Лаврухін - Оперативне корегування вагонопотокув межах існуючого плану формування поїздів251
З Гуцайлюк - Оперативний облік та оперативний економічний аналіз у системі бухгалтерського обліку427
А Є Артюхов, В І Склабінський - Опис до патенту на винахід234
В В Авраменко, Ю И Прохненко - Оперативное распознавание периодического сигнала при неполной информации об аддитивной помехе247
В В Авраменко - Оперативный контроль статических характеристик квазистационарных объектов с помощью функций непропорциональностей340
О Г Євсеєва - Операційна компонента предметної моделі студента технічного універсітета з лінійної алгебри440
Автор неизвестен - Опис до патенту на корисну модель387
В В Слива, О І Сміян - Опис до патенту на корисну модель282
Д М Алексеєнко, А І Грабченко, І М Пижов - Опис до патенту на корисну модель183
Д М Алексеєнко, І М Пижов, В О Федорович - Опис до патенту на корисну модель203
О І Сміян, В В Слива - Опис до патенту на корисну модель455
В Я Воропаєва - Оцінка показників якості ngn-мереж805
Ю В Шкатула, С О Гур'єв - Опис до патенту на корисну модель240
Автор неизвестен - Опис до патенту на корисну модель біодеградовна полімерна композиція213
Автор неизвестен - Опис до патенту на корисну модель хонінгувальна головка313
вторичный отстойник» и их физическое моделирование - Описание процессов происходящих в системе «аэротенк409
Х Бурштинська - Опрацювання даних лазерного сканування місцевості для відтворення гідрографічних об'єктів481
Б А Кодунов, А К Носач, И М Жимчича - Определение границ зоны полных сдвижений в подработанном массиве горных пород238
Е С Безлюбченко, Т А Черноносова - Определение границ придомовых территорий существующего жилого фонда297
Е М Гецович, Д В Засядько - Определение интенсивностей и направлений транзитных транспортных потоков в центральной деловой части города216
И А Гордеева - Определение критичных ролей команды по стадиям жизненного цикла проекта231
Д Н Калюжный - Определение количества и местоположения точек измерения при оценке качества электроэнергиина заданной территории265
С В Костель, Е М Скордина, И А Кулик - Определение ограничений для метода биномиального нумерационного сжатия418
Н А Архипович - Определение оптимальных условий очистки растворов фруктозы активным углем203
П Т Сендерович - Определение ответственности за нарушение качесва в приборах учета электроэнергии269
С И Стахорская - Определение цели при финансовом планировании228
Г А Сендерович - Определение ответственности субъектов распределения электрической энергии за нарушение симметрии на сборных шинах234
Ю С Прилипко, В П Комаров - Определение прочностных характеристик и армирующего напряжения для ультразвуковой пьезокерамики302
С В Чистякова - Определение психоэмоционального состояния человека-оператора в точках психогенного контроля466
М И Денисенко, В Н Беловодский - Определение размерности при реконструкции модели подходы методы сравнительный анализ256
А С Сагайдак, В П Тарасюк - Определение растворенного кислорода в воде611
Н Л Рябчиков, О А Шевченко - Определение рациональных параметров рабочих органов устройств очистки коммунальных труб206
В О Поколенко - Оптимізація обсягу і структури портфелю проектів237
В В Габитов - Определение текущей лимитированной режущей способности алмазного шлифовального круга288
В В Нежебовский - Определение технологических возможностей уменьшения шероховатости поверхности222
В Г Черников - Оптимизация работы ветрогенераторов364
Г В Новиков - Определение условий повышения эффективности шлифования деталей с высокопрочными покрытиями298
Ф В Новиков - Определение условий уменьшения основного времени обработки при шлифовании369
І О Бондаренко - Оптимізація структури оборотних коштів438
Ю А Давидич, Д П Понкратов, Е И Куш - Определение факторов влияющих на выбор пассажирами вида городского транспорта526
Э Б Хоботова, М И Уханёва, Т А Семенович - Определение химического и дисперсного составов цементной пыли587
Ю П Китов - Определение частот и периодов собственных колебаний комбинированных конструкций259
Ю В Скрыпников - Определение энергетической эффективности использования тепла сжатого воздуха251
П О Воробйов - Оптимізація структури активних операцій банку370
А В Байков - Определения шероховатости поверхности при обработке эластичным шлифовальным инструментом228
І І Смачило - Оптимальне управління ресурсним забезпеченням виробничого підприємства275
В Гаврилюк - Оптична модель сцинтиляційного фосвіч-детектора227
С П Шлнолллов - Оптимальное проектирование конструкций из композитных материалов и оценка их надежностишлнолллов сп312
Н А Шульга, А А Бобух - Оптимальное распределение тепловой энергии закрытой системы централизованного теплоснабжения223
Е Ю Ларина - Оптимальное управление комплексом и экологически чистый процесс приготовления пралиновой смеси341
Н Н Чернышев - Оптимальное управление системой электромагнитного подвеса426
В І Анін - Оптимізація ефект використання нових технологій буд вир-ва393
С Ю Андреев - Оптимальное управление энергогенерирующим оборудованием тэц225
Н А Прокопенко - Оптимальный синтез управления для двумерной цепной неголономной системы277
Т А Говорушко - Оптимальні розміри малих підприємств у харчовій промисловості україни216
В Я Лісовець, Г Г Цегелик - Оптимальні стратегії паралельного пошуку інформації у послідовних файлах баз даних248
О М Римар - Оптимвація обчислення параметрів напруженого стану в контакті двох тіл подвійної кривини506
О М Ястремська - Соціальний аспект брендінгу277
В И Оспищев - Оптимизация затрат на утилизацию твердых бытовых отходов между субъектами рынка327
Н Е Радченко - Оптимизация плана перевозок пассажиров по депо хкп горэлектротранс223
В С Марцинковский - Оптимизация режимов электроэрозионного легирования256
А А Баркалов - Оптимизация схемы адресации устройства управления с идентификацией выходов194
А А Баркалов, Л А Титаренко, К Н Ефименко - Оптимизация схемы кмуу с общей памятью294
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу с преобразователем адреса микрокоманд246
В А Саломатин, С А Цололо - Оптимизация схемы мпа мура в составе системы на кристалле397
А А Баркалов - Оптимизация схемы устройства управления системы на кристалле209
В Х Далека - Оптимізація вибору колісно-моторних блоків вагонів метрополітену378
Н Д Кошевой, Е А Сухобрус - Оптимизация технологических процессов с использованием симплекс-метода290
Д А Рижаков - Оптимізація використання ресурсів будівельної організації373
В В Божкова, О О Суярова - Оптимізація ефективності заходів рекламної кампанії366
І Половинко, В Жмурко - Оптимізація вимірювань спектрів комбінаційного розсіювання світла217
Л Я Ільницький, О А Щербина - Оптимізація конструктивних параметрів директорної антени1019
А Яворський - Оптимізація природокористування в національних парках739
В Т Семенов - Оптимизация использования терр-х ресурсов мегаполиса харьков325
М Г Копопепко - Оптимізація лікувальної тактики при перфоратившй гастродуоденальній виразці219
Г В Подвальна - Оптимізація перевезень проблеми використання транспортної задачі272
П В Тимощук - Оптимізація нейронної схеми ідентифікації максимальних дискретизованих сигналів232
О Ф Аксьонова - Оптимізація параметрів процесу дефторування підземної води шляхом фільтрування крізь зернисте завантаження228
М В Рябих, М О Князева - Оптимізація проведення занять з домашнього читання студентів молодших курсів406
М В Білько, Н Я Гречко - Оптимізація процесу екстрагування пряно-ароматичних рослин для виготовлення вина265
К Н Ефименко - Применение идентификации выходов288
М Г Олієвська - Оптимізація процесів легалізації соціально-трудових відносин в україні283
Т В Бутько, М І Данько - Оптимізація роботи мережі залізниць на основі раціонального розподілу сортувальної роботи207
Автор неизвестен - Основные понятия и определения222
В І Григор'єв, І О Матусевич - Оптимізація розміщення об'єктів транспортної інфраструктури у містах україни390
В А Сміянов, О І Сміянова - Оптимізація системи надання медичної допомоги міському населенню (на прикладі м сум)312
Є С Смірнова - Оптимізація спілкування при формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів технічних внз191
Ю П Мачехин, А И Расчектаева - Оптические измерения в волоконно-оптических системах переда чи информации принципы и зада чи развития298
В П Дущенко, А Ф Буляндра, И М Кучерук - Оптические характеристики некоторых пищевых продуктов208
С І Покутній - Оптична спектроскопія квазінульвимірних систем287
А Крочук, Р Гамерник, О Грипа - Оптичні властивості кристалів cdte cr380
О Кушнір, В Грабовський, О Дзендзелюк - Оптичне пропускання вузькосмугових фільтрів на кристалах вюрцитів228
А Крочук, Р Гамерник, О Грипа - Оптичні і фотоелектричні властивості доміш-кових іонів міді в кристалах znte i cdte232
О В Білан - Стратегії марки в секторі в2в294
І Р Дідич, А М Зазуляк, О Т Кожухар - Оптоелектронний контроль фотоферезу196
Б П Бочаров, М Ю Воеводина - Опыт использования дистанционных технологий для подготовки специалистов городского хозяйства217
Т В Блащук - Організаційна єдність як ознака юридичної особи761
А Г Татьянченко - Опыт применения рейтинговой и модульной систем в курсе сопротивления материалов215
А В Башта - Опір матеріалів у розрахунках на міцність, жорсткість і стійкість1760
И Д Павлов - Организационно-техническое обоснование критериев технологичности326
А Г Балог - Организационно-экономический анализ системы факторов влияющих на развитие стратегии в компаниях291
Т И Шевченко - Организационно-экономическое обеспечение извлечения вторичного сырья из твердых бытовых отходов в г сумы486
Н И Кульбашная, Н А Храмцова - Организация взаимодействия участников дорожного движения и число дорожно-транспортных происшествий206
С Л Мельников - Организация контроля в процессе проведения социологических исследований в системе образования209
Е И Волкова - Организация научно-исследовательской работы студентов249
И Г Павловская - Организация стратегического планирования в крупных промышленных структурах244
С І Якушко, В П Іванов - Органо-мінеральні добрива переваги та способи виробництва1059
Н С Вовк - Організаційна структура пресової служби української галицької армії282
Н Т Мала, Л Є Угрин - Організаційне моделювання розвитку інноваційних підприємств в україні та світі219
В І Торкатюк - Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку міст206
Е А Кульчицька - Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин273
Н М Ткаченко - Організаційно-економічний механізм управління інноваційним потенціалом енергозбереження239
Г П Голубовський - Прогнозування обсягів послуг195
В І Торкатюк - Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку міст252
П М Скрипчук - Організаційно-економічні засади сертифікації об'єктів291
І В Карпенко - Організаційно-економічні основи впливу внутрішніх джерел фінансування на потенціал підприємств429
Й М Петрович - Організаційно-економічні передумови сталого інноваційного розвитку економіки україни511
Н В Чирик - Організаційно-методичні аспекти обліку кап-х інвестицій на пром підприємствах295
М В Ярова - Організація роботи банків з проблемними кредитами732
В О Євсєєнко - Організаційно-правові засади реформування системи фінансування охорони здоров'я398
О С Ізюмська - Організаційно-управлінська і техніко-технологічна реструктуризація підприємств534
В Б Лубудюк - Організаційного типу політичних партій україни199
Н Ю Глинський - Організаційно-інституційні зміни містообслуговуючого комплексу в умовах ринкової економіки323
Л М Духновська - Організаційні підходи до формування стабільного ринку цукру403
С В Дворкін - Організація та управління на підприємствах жкг1186
Н Б Щерба - Організація бібліотечних фондів огляд останніх досліджень404
О Руда - Організація економічної безпеки в контексті активізації розвитку товаровиробництва351
Н І Кульбашна - Організація експлуатації міського електротранспорту476
С П Оксененко - Організація кадрового забезпечення промислового підприємства, що розширює товарний асортимент212
С В Очеретенко - Організація міського руху в умовах високої автомобілізації329
М Артус, Н Хижа - Організація системи цін за умов ринкових відносин243
Й В Джунь - Організація навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки спеціалістів531
О О Нестеренко - Організація первинного обліку в інформаційній системі торговельного підприємства380
Н І Кульбашна - Організація та управління на транспорті336
Чернелеціка Білеціка Н Б - Організація перевезень і управління на залізничному транспорті965
Ю М Полонська - Організація системи підтримки прийняття управлінських рішень у податковому плануванні на підприємстві399
Автор неизвестен - Справедливо ли равенство360
О Дьякова - Організація та діяльність харківських підпільних обкомів комсомолу308
О А Криклій - Організація фінансових відносин в банку з філіями289
К С Мащенко - Організація фінансів дошкільних навчальних закладів924
І Ярощук - Організація і зміст дослідно експериментальної роботи з підготовки майбутнього економіста до професійного спілкування582
О А Андренко, Ю В Горєлкіна - Організація і методика а удиту619
І С Глушенкова - Основи землевпорядкування та кадастру1623
Т С Шаровська - Організація і методика контролю інвестиційної діяльності підприємства369

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22