Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Г О Пересадько - Організація інноваційної системи підтримки малого бізнесу320
Ю А Черная - Ортостатические реакции систолического артериального давления364
Л М Ганущак-Єфіменко - Організація інтегрованих структур бізнесу в умовах сучасного ринкового318
Ю А Чёрная, Н И Яблучанский - Ортостатические реакции артериального давления и клинические показатели кровообращения у пациентов250
А Б Гуляк - Освоєння віршових форм у шкільній літературній практиці330
М А Козловець - Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації687
С Матко, В Манк - Освітлення яблучного соку природним адсорбентом -палигорськітом681
О А Дікунова - Освітянські бібліотеки в контексті формування єдиного корпоративного інформаційно-бібліотечного простору244
Д О Батраков - Основи дистанційного зондування та неруйнівного контролю промислових та біомедичних об'єктів469
Н М Лисьонкова - Основи методики побудови організаційних структур управління за допомогою соціально-економічнихсистем203
технічного перекладу з японської мови методичні вказівки - Основи науково327
Т В Бутенко - Програмування, комп'ютерна графіка299
М І Адаменко - Основи розрахунку резервуару системи автоматичного пожежегасіння спеціальних будівельних об'єктів211
В А Зинченко - Основные концепции контроллинга иего место в системе управления предприятием248
М Васюк, М Матвіїв - Процес синтезу hg-вмісних втнп304
Л М Крутий, Н А Голтвянский, А А Верхуша - Основные направления модернизации троллейбусов290
Е А Кулиш - Основные направления реформирования национальной депозитарной системы354
С С Гребенкин - Основные направления эколого-экон развития угольной отрасли273
П И Савченко - Основные направления снижения травматизма от обрушений в лавах пологих пластов266
В П Мак-Мак - Основные подходы к формированию системы экономической безопасности на предприятиях736
В В Рубанов - Основні суб'єкти політичної аналітики і види знань464
Ю Ф Булгаков - Основные принципы системного подхода к проблеме тушения экзогенных пожаров в угольных шахтах310
Й М Петрович - Основні аспекти адаптації машинобудівних підприємств до змін зовнішнього середовища в умовах ринкових трансформацій623
Ю В Федотова - Основні аспекти діяльності природних монополістів266
Ю Л Труш - Основні аспекти управління якістю продукції на підприємствах харч промисловості417
Н С Біла - Основні визначення нормативна база і актуальність проблеми електробезпеки623
С А Романюк - Основні вимоги до моделі інституційного забезпечення сучасної регіональної політики308
Г О Попель - Основні вимоги до формування механізму підтримки інноваційної діяльності245
О В П'янкова - Основні етапи становлення та розвитку брендінгу у світі267
К Г Швидько - Основні етапи розвитку національного гірничого університету та їх особливості264
Я Мар'янко - Основні етапи формування та розвитку термінологіїдизайну301
В Д Бондар - Основні мотиви діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування660
І Брунець - Основні критерії вибору мультимедійних колаборативних середовищ з напівжорсткою організацією301
Г О Надьон - Основні напрями адміністрування антикризової діяльності персоналу на підприємстві252
- Особливості в нафтогазовидобувній галузі ар крим464
М С Наумов - Основні напрями впливу інтелектуалізації економіки на конкуренцію265
Л Г Соляник - Основні напрями підвищення результативності діяльності промислових підприємств україни223
І В Федулова - Основні питання дослідження інноваційної діяльністі255
В А Домарецький - Основні напрями розвитку виноградарства та виноробства в україні на шляху інтеграції в європейський союз259
Я Турчин - Основні напрямки наукових досліджень о ейхельмана шлях до формування державницького ідеалу412
В С Віниченко, М В Ляхов - Основні напрямки розвитку транспортної системи харкова276
В С Віниченко - Основні напрямки розвитку транспортної системи харкова на 2003-2006 рр734
С М Іллященко - Основні положення методики сегментації ринків збуту з застосуванням еом275
О В Майборода - Основні орієнтири для досягнення платоспроможності та прибутковості підприємства219
Н В Мисюра - Основні предиктори розвитку мозкового інсульту у хворих молодого віку401
В Ф Коломиец - Основы теории информациологических катастроф цивилизаций206
М В Тонкошкур - Основні принципи визначення туристичного потенціалу регіонів україни308
І В Федулова - Основні проблеми розвитку харчової промисловості україни в контексті забезпечення продовольчої безпеки461
O Karpenko, V Lubenets, E Karpenko - Сhemical oxidants for remediation of contaminated186
О І Колепко, М М Іскрицька - Основні прояви вегетативної дисфункції у студентів- медиків iv-vi курсів272
О О Кутас - Основні підходи до формування та функціонування аграрно-промислових об'єднань підприємств313
И В Павленко - Оценка средней наработки до отказа244
Л А Пономаренко - Основні структурні компоненти комунікативної культури майбутнього психолога1107
О О Цогла - Основні тенденції інвестиційно-інноваційних процесів економіки україни271
А Н Козыряцкий, А П Кононенко, В И Мизерный - Основы моделирования эрлифтов249
Л П Канова - Основні форми та методи навчання курсантів іноземної мови у вищомувійськовому навчальному закладі455
І Д Стоянова - Основні характеристики антиутопічного дискурсу як лінгвістичного феномену569
Т М Артюх - Оцінка та експертиза ювелірних виробів960
О М Спірін - Основні характеристики декларативної моделі кредитно модульної технології навчання вчителя інформатики448
О Гарматюк - Основні чинники виникнення кризових ситуацій на підприємствах газопостачання та газифікації україни377
Р Н Абдулин, Н В Азарова - Основы дифференциального и интегрального исчисления функции одной переменной и их приложения266
И Н Володина, Е А Мельник - Основы инновационной деятельности в капитальном строительстве471
С С Колесникова - Сыродельное производство261
А А Зори, В П Тарасюк, А К Головина - Основы разработки электронных учебников по направлению „схемотехника электронных систем300
К А Великих - Основы функционирования и развития экономики жилищной сферы в процессе рыночных преобразований292
А Ю Жулавский - Основы эколого-экономической сбалансированности развития региона1562
М Ю Карпушенко - Особенности бухгалтерского учета в строительстве255
В Т Семенов - Особенности и задачи мониторинга реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства563
Т Е Одаренко - Особенности внедрения гибкой системы дополнительных социальных льгот на строительных предприятиях419
З Ю Асланов - Особенности внедрения системных принципов управления качеством машиностроительной продукции в азербайджане231
С В Попов, С И Бокова - Особенности внутрисердечной гемодинамики вегетативного гомеостаза у детей родившихся недоношенными223
Ю В Глазунов - Особенности и конструктивные свойства сталебетона650
В Тригуб - Особливості вмісту фтору в системі ґрунт-рослини494
А М Нестеров - Особенности и перспективы использования ветроэнергетических установок900
С Ю Никишин, С Л Ярошевский - Особенности и эффективность доменной плавки на шлаках оптимальных по технологии221
Н І Беренда - Особливості аудиту роздрібного товарообігу611
М Н Медведь - Особенности интернет-вокабуляра в коммуникативном пространстве интернет-дискурса320
Клочко И И, Лобков Н И - Особенности конвергенции боковых пород в призабойном пространстве лав с различным строением кровли334
Н А Деинеко - Особенности контроля технического состояния источников оперативного питания измерительных схем системы телемеханики226
Е Г Воля, А И Дручин, Г Б Черников - Особенности нереста и нагула молоди пиленгаса в хаджибейском лимане278
М С Шагин - Особенности моделирования процесса формирования архитектурной среды гостиничных комплексов в странах ближнего востока187
Автор неизвестен - Особенности оплаты труда на предприятиях общественного питания354
В І Самуся - Шахтні підйомні установки756
С В Позднякова, В Г Донцова - Особенности применения методов нормирования труда229
Ф Т Шумаков, Н В Кадничанский - Особенности разработки экономико-математических моделей рентабельности строительных предприятий477
К Шпортько, Ю Пасічник - Фононні поляритони301
Н Б Сибирцева, А Н Семернин - Особенности разрыва проводников находящихся под грузом и при протекании максимального тока210
А С Телетов, Н Е Летуновская - Особенности социальной политики предприятий в инновационных условиях развития173
А А Пономаренко, Т А Коваль - Особенности стимулирования инноваций в современных условиях203
М В Драпалюк - Особенности технологии производства бетонов повышенной долговечности содержащие демпфирующие компоненты260
А Н Потапенко, А С Солдатенков, А О Яковлев - Особенности управления распределенным комплексом зданий с возможностью энергосбережения266
Е И Казакова, А Е Ткаченко, Ю А Смирнов - Особенности управления формой импуьса в асу бвр199
Р С Назарян - Особенности стоматологического статуса пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени332
А В Манойленко - Особенности стратегического управления развитием корпоративного объединения249
І Волошин - Особливості радіаційної ситуації у м львові351
А Г Арапов - Особенности файлового меню и панелей инструментов пакета rslogix 500182
И А Шандро - Особенности целевой направленности подростков с разным типом личностной направленности402
С В Сендецька - Особливості брендингу продукції на ринку м'яса птиці254
И Н Сотник, Н И Сотник - Особенности экономической оценки и управления энергосберегающими проектами в сфере водоснабжения248
О А Лисенко - Особливості автоматизації бізнес-процесів на вітчизняних підприємствах578
С С Колесникова - Сыр твердый самопрессующийся317
Г В Василенко - Особливості англомовного перекладу пейзажної лірики миколи воробйова313
Л І Фурсова - Особливості антонімічних відношень у сучасній англійській економічній субмові337
Н І Беренда - Особливості аудиту сільськогосподарських підприємств350
О Колупаєва - Особливості архітектоніки та композиції англомовного й україномовного сонета кінця ХІХ-початку ХХ ст583
О Б Стернюк - Особливості асортиментної політики автомобілебудівного підприємства в умовах кризи352
В Ф Петрова - Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства795
І Д Дужий, Д В Овечкін, М Ю Шевченко - Особливості бцж-оститів у дітей дошкільного віку263
Г Луцишин - Особливості взаємодії політичної нації та громадянського суспільства178
А Л Соколенко, І Ф Максименко - Особливості взаємодій матеріальних і енергетичних потоків в комплексах для виробництва солоду168
В А Піддубний, С В Лензіон - Особливості взаємодії однонаправлених і різнонаправлених газорідинних потоків269
А Кадикало - Особливості взаємодії філософії та релігії в контексті постмодерної парадигми304
С Ю Кондратюк - Особливості вивчення англійської та німецької термінології з агрономії та механізації сільського господарства383
Л О Кизилова, М І Стецишин - Особливості визначення податкового навантаження підприємств483
О С Арсентьева - Особливості визначення правового статусу роботодавців їх організацій та об'єднань як суб'єктів соціального діалогу399
П В Павлов - Особливості використання різних методів оцінки запасів556
І І Назарова - Особливості використання фізичних вправ при складанні індивідуальних програм235
О В Старовойт - Особливості впровадження франчайзингової системи в україні197
О А Лисенко - Особливості впровадження процесно-орієнтованого підходу на українських підприємствах у зв'язку зі вступом україни до сот348
Ж К Сіднєва - Особливості впровадження систем управління якістю на підприємствах харчової промисловості1070
Р Л Цебень, Т А Піхняк - Особливості впровадження управлінського обліку на підприємствах споживчої кооперації323
Е Семенюк - Особливості диференціації та інтеграції у сучасній науці269
Г Лабінська - Особливості жіночої злочинності у львівській області261
Н В Пильгун - Особливості дотримання деяких конституційних прав і свобод американських громадян484
П М Сухорольський - Особливості діяльності ради європи із забезпечення інформаційних прав людини299
І Д Дужий - Особливості лікувально-діагностичної тактики248
Д Зорін - Особливості екологчного аудиту об'єктів нафтогазового комплексу прикарпаття240
С М Козьменко, Т В Волковець - Особливості екологічного оподаткування в зарубіжних країнах481
О В Чумаченко, С В Позднякова - Особливості комплексної оцінки керівників257
Ю С Теличкун, В І Теличкун, О О Чепелюк - Особливості екструдування виброженого тіста244
О В Літвінова, Є Ю Подякон - Особливості емоційних станів у підлітків які вживають наркотичні речовини346
К Л Сізова - Особливості зображення людини у творах панаса мирного425
І В Тарасова - Особливості забезпечення есенційними мікроелементами тканин щурів у разі експериментальної гіпоксії388
В Д Залізко - Особливості застосування дистанційної системи навчання в педагогічних внз216
Автор неизвестен - Специфіка соціології як науки156
Н Є Білинська - Особливості застосування основних принципів бухгалтерського обліку в системі позабалансових рахунків423
Н О Микитюк - Особливості застосування системного підходу при формуванні та управлінні кластерами252
О В П'янкова, Л І Куниця - Особливості застосування транспортної логістики підприємствами харчової промисловості україни287
Л Карплюк, Б Панченко - Особливості застосування частотнокерованого асинхронного електроприводу для тягових механізмів256
Ю Я Добуш - Особливості комплексу маркетингу бальнеологічного курорту406
В Вістовський, М Підзирайло - Особливості люмінесценції кристала262
О М Дериколенко - Особливості маркетингового аналізу в умовах кризи230
О І Лабурцева - Особливості маркетингової товарної політики підприємств420
Л Дворська - Особливості маркетингу сільського зеленого туризму в україні2287
Н М Бугайова - Особливості міжособистісної взаємодії інтелектуально обдарованих дітей634
В А Капустник, О Г Мельник - Особливості метаболізму в сполучній тканині при пневмоконіозі і хронічному пиловому бронхіті256
О П Подкоритова - Особливості міфологічного реалізму у творчості тоні моррісон399
Л В Капінус - Оцінка характеру поведінки споживачів350
О В Чумаченко, Т С Шульгіна - Особливості нормування управлінської праці431
С В Нємий - Особливості навантаження вальниць коробок передач автомобілів259
В В Момот, В Ф Рой - Особливості обліку електроенергії спожитої на власні потреби підстанцій1315
Ю С Хавар - Особливості організаційно-технічного забезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення343
Т Б Гриневич - Особливості орієнтації матеріалу під час викладання історії україни для студентів економічного профілю навчання213
О О Ревінкель - Особливості освітньої діяльності євангельських шкіл на теренах колишньої німецької демократичної республіки273
Р Явецький, Б Гриньов - Особливості отримання нового монокристала256
О О Кутас - Особливості формування ринку продукції скотарства350
О І Сміян, Т С Ільченко - Особливості перебігу гострої респіраторної вірусної інфекції з синдромом крупу у дітей раннього віку232
М І Думанська - Особливості перекладацької творчості марії грінченко для дітей299
Л И Дегтярева - Таксономия заимствованных имен768
Т А Говорушко, О І Тимченко - Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів236
С М Ілляшенко - Особливості переходу вітчизняних підприємств на інноваційний шлях розвитку198
О В Чумаченко, Т С Шульгіна - Особливості планування управлінського персоналу655
Я Б Федорова - Особливості планування аудиту та оцінка системи внутр контролю суб'єктів страхового бізнесу412
О Г Євсеєва - Особливості побудови семантичної компоненти предметної моделі студента з вищої математики520
О Деркачова - Особливості побудови семіотичного квадрата у нереферентній ліриці298
Н В Пашковська - Особливості показників ендотеліальної дисфункції248
М В Завальний - Особливості порушення справи про адміністративне правопорушення218
М С Прохорова - Особливості послуг рекреації як виду економічної діяльності368
С Д Точилін - Особливості поширення світла в електроізоляційних матеріалах325
Т І Галецька - Особливості правового регулювання лізинговихвідносин в україні340
Автор неизвестен - Особливості правового статусу працівників служби безпеки україни як субєктів трудового права362
Т В Блащук - Особливості правового статусу юридичної особи з одним учасником567
С З Весперіс - Особливості формування і управління якістю послуг364
В С Дорофєєв - Особливості проектування збірно-монолітних складених залізобетонних оболонок покрить177
П Г Матюха, Ю О Гриньов, В С Скринніков - Особливості проектування токарних різців гнучких конструкцій260
А Я Белецкий, Е А Белецкий - Перестановочные коды грея720
Б Соколовський - Особливості просторового перерозподілу фотоносіїв у тонких варизонних шарах під дією сильного електричного поля239
Н С Косар, Ю В Огерчук - Особливості просування банківських продуктів201
В А Стукало, О В Барановская - Охорона праці та аерологія359
О М Кравцова - Особливості процедури банкрутства державних підприємств856
Г Чередніченко, О Зеліковська - Особливості підготовки студентів економічних спеціальностей658
О Назарук - Особливості підходів вивчення життєвого простору особистості та її досвіду261
В Я Гавран, М І Гавран - Особливості підготовки фахівців-менеджерів у приватних вищих школах польщі та україни245
М Ю Куденко, П П Жуков - Особливості підготовки інвесторської кошторисної документації в сучасних умовах203
А А Заслужена - Особливості реалізації системного підходу в умовах вищої освіти швейцарської конфедерації196
Г Г Гусєва - Особливості реалізації стратегій комічного в дискурсі мовної особистості дитини295
В Глухов - Перетинна декомпозиція цифрових автоматів384
В Даниленко-Кульчицька - Особливості рекламування продукту туристичного підприємства503
С Яремчук - Особливості ренесансного вчення про співвідношення релігії та моралі236
В В Жуковська, А Г Мокіна - Особливості сполучуваності дієслів комунікація в текстах331
Т М Джулай - Особливості становлення міського господарства як регіональної системи201
Н Ф Ржевська, С О Луговська - Особливості становлення інформаційного суспільства в скандинавських країнах302
О Г Шин, В А Андрійчук - Особливості фотометрії світлодіодів228
Г Матіко - Особливості створення глосарію -термінологічного наповнення дисципліни у віртуальному навчальному середовищі279
С В Нємий - Особливості створення і впровадження системи управління якістю на машинобудівному підприємстві450
Г П Домбровська - Особливості стратегічного планування діяльності на підприємствах235
А І Українець, Г О Сімахіна - Особливості структури пектину виділеного з білокачаної капусти250
О В Шапка - Особливості трудоправового статусу молоді у сучасних умовах461
Т І Топішко - Особливості та тенденції розвитку лізингової діяльності в західній європі349
Б Павлик - Особливості термо-1механостимульованого виділення надстехіометричного cd271
Д Гельфанова - Особливості фахової підготовки майбутніх інженерів педагогів1913
Я Білощук - Особливості тарифної системи оплати праці на підприємствах вугільної промисловості832
І Ф Максименко, О О Бойко - Особливості технологічних процесів виробництва пива та етилового спирту711
С Л Шульц - Особливості формування міської мережі україни422
Т М Артюх - Особливості товарознавчої експертизи ювелірних виробів бувших вексплуатації175
С А Бут, А Л Соколенко, О Ю Шевченко - Особливості трансформації енергії першоджерел втеплову енергію190
Л М Кобилянська - Особливості інноваційного розвитку україни685
I M Миколів, О Ю Шевченко, В А Шддубний - Особливості трансформації матеріальних і енергетичних потоків в бродильних технологіях211
О Блінов - Особливості управління страхом людини заради виконання професійних завдань у небезпечнихумовах для його життя200
Т В Блащук - Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах1669
С А Каріков - Особливості формування гуманітарної культури сучасного студентства в національному просторі освіти україни254
Т А Выголко - Эволюция экономической власти371
П Жежнич, М Гірняк - Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій354
О Р Мазуренок - Особливості формування законодавчо-нормативної бази розвитку сектору машинобудування на прикладі автопрому347
Г В Усова, В О Щебельська - Особливості формування конкурентних переваг у сфері послуг508
Л І Воротняк - Особливості формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах323
В І Заіченко, І О Мікуліна, Б М Коржик - Охорона праці760
Т В Фролова, О В Охапкіна, О П Медведева - Особливості формування популяційного здоров'я дітей в сучасних екологічних умовах232
Т М Іванюта - Особливості формування системи економічної безпеки на підприємствах харчової промисловості511
М В Брюханов - Особливості формування інституційної моделі екологічно сталого розвитку216
В Сай, Ю Хавар - Особливості функціонального зонування земель природно-заповідних територій789
Н І Волкова - Особливості інноваційної кредитної політики банку261
У Б Марчук - Особливості функціонування концепту мати (мама) в індоєвропейському лінгвокультурному просторі448
І Койнова, О Завадович - Особливості функціонування та можливості збалансованого розвитку регіонального ландшафтного парку знесіння387
О Мельник - Особливості функціонування фінансових ресурсів у системі управління підприємством398
О В Карчевська, М Насер - Особливості функціонування інституту президенства в умовах розвитку політичної системи сучасної лівії457
А В Игнатов - Осушение скважины путем вытеснения жидкости сжатым воздухом587
Б Свидницький - Осушувальні меліорації та їхній вплив на трансформацію Ґрунтів малого полісся458
С Матвиенко - От релятивистских эффектов в гнсс до релятивистской геодезии376
С С Колесникова - Отделение бактерий из молока центрофугированием336
Министерство пищевой промышленности СССР - Отечественный производственный опыт винодельческая промышленность195
Г Чуйко, В Івченко - Отримання гамільтонової матриці для кристалів266
В В Ілів, М В Котів - Отримання пінобетонів з пониженим водопоглинанням та підвищеною водостійкістю210
Н В Володченкова, С О Авдієнко - Охорона праці та безпека життєдіяльності347
B C Бутев - Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях1130
Е В Мартякова, С Н Снеговая - Оценивание качества подготовки специалиста в высших учебных заведениях251
А А Пуханов - Оценивание параметров грузопотока угля в системе конвейерного транспорта на угледобывающих предприятиях239
А И Вайнберг - Оценка вероятности потери устойчивости гидротехнического сооружения против сдвига методом статистической линеаризации613
Ю А Свинороев - Оценка возможностей расширения применения лигносульфонатныхвеществ в качестве связующих материалов261
Ю Ф Булгаков, В А Трофимов, Я В Мельникова - Оценка влияния пожара на проветривание горных выработок при работе средств пожаротушения443
С В Соленый, А П Ковалёв - Оценка влияния надежности устройства искрозащиты на пожарную безопасность квартирной сети324
Е А Клочко - Оценка и управление экологическими рисками системы городского водоснабжения и водоотведения395
М А Белорусова - Оценка использованя социального петенциала региона195
В В Благой - Оценка риска как составляющая процедуры планирования аудита216
Л Г Голубева - Оценка качества воды рек техногенно развитых регионов в системе регионального экологического мониторинга277
Г В Базаянц, Ю А Николаева - Оценка кинетических параметров процессов протекающих при электролитической диссоциации воды283
В П Литвин - Оценка массогабаритных показателей защиты иии прибора автоматизированного досмотрового контроля372
И И Капцов, О Н Лобко - Оценка надежности трубопроводов системы централизованного теплоснабжения719
О В Болотная - Товарная инновационная политика476
А И Акилов, И Г Чижов, Ю А Геращенко - Оценка обрабатываемости материалов по затратам энергии разрушения211
А А Топоров, А А Акусова, О Е Алексеева - Оценка пожаро- и взрывоопасности трубчатых печей для переработки каменноугольной смолы503
В Н Пасичный - Оценка потребительской привлекательности продукции мясоперерабатывающих предприятий355
С Е Белоусов, В И Фомичев - Оценка производственного потенциала угольной промышленности украины464
О М Віноградська - Оцінка ефективності соціальної сфери338
А В Дружинин, О А Давыденко - Оценка реализуемости проекта диверсификации производственного объекта210
Д Н Калюжный - Оценка регулировочной способности двухобмоточных трансформаторов с регулированиемпод нагрузкой251
A А Гилёв, B Н Данилов, В С Миронов - Оценка роста коммутационного ресурса вакуумных выклю ча телей при синхронном отклю чении223
И В Лейрих, Д В Спиридонов, З И Нечепуренко - Оценка сопротивления деформации латуней с высоким содержанием свинца347
А В Чубенко - Оценка техногенной безопасности урбанизированных территорий334
Л Ф Бутузова, О Н Турчанина - Оценка типов углей по восстановленности по данным экстракции268
А Н Горяинов, Т Ю Ивченко - Оценка транспортной составляющей в работе склада194
И Мачалин - Оценка уровня утечки информации за счет побочного электромагнитного излучения367
А Самойленко - Оценка экономического ущерба обусловленного снижением качества электрической энергии626
С В Леонов, Д В Олексіч - Оцінка вартості банківського бізнесу187
В И Торкатюк - Оценка экономической эффективности решения задач управления жилищно-комунальной структурой города181
С С Овчинников - Оценка эффективности влияния световой среды на организм человека542
А Н Тищенко - Оценка эффективности использования ресурсов280
О Л Вовк, Д С Енин - Оценка эффективности использования вейвлетов для кодирования изображений309
Д В Гутенко - Оценка эффективности методов синтеза дешифраторов равновесных кодов478
І П Холява - Оцінка бізнесу як критерій його конкурентоспроможності221
А И Юдин - Оценка эффективности реконструкции старой жилой застройки с учетом применения энергосберегающих технологий217
Т В Момот, І Г Чалий - Оцінка вартості акціонерного товариства юридичний та регулятивний аспекти286
Н Є Беляева - Оцінка виробничої надійності персоналу підприємницького середовища263
Т В Кулініч, Ю Г Дробенко - Оцінка впливу місцевих органів влади на забезпечення інвестиційної привабливості городоцького району271
Г І Кизилов - Оцінка впливу податкової політики на витрати підприємства та розрахунки за зобов'язаннями207
Ю Ю Виставна, О Ю Чернікова - Оцінка впливу чинників водокористування на здоров'я населення в регіонах україни219
В В Савйовський, А В Савйовський - Оцінка ефективності будівельних робіт при реконструкції будівель245
Л С Козир - Оцінка ефективності використання водних ресурсів443
І Л Решетнікова - Оцінка ефективності маркетингової діяльності на підприємстві376
О І Грицай - Оцінка ефективності витрат на інноваційні технологічні процеси у машинобудівних підприємствах284
Ю В Пепа - Оцінка ефективності економічних і технічних аспектів захисту каналу зв'язку від несанкціонованого доступу273
Ю В Пепа - Оцінка ефективності економічних інвестицій при побудові комплексної системи захисту інформації157
К Ю Ягельська - Оцінка ефективності паблік релейшнз підприємства методи і критерії476
П Романів - Оцінка фізичної деградації ґрунтів передкарпаття420
О В Циганенко - Оцінка ефективності стратегій соціо-еколого-економічного розвитку міських територій412
В А Піддубний, А Л Українець - Оцінка ефективності утилізації теплоти повітряв сушарках солоду184
Г О Першина - Оцінка кандидата на членство в наглядовій раді367
О В Шкурко - Оцінка змін корисності необоротних активів житлово-комунальних підприємств308
Л В Джемелінська - Оцінка конкурентоспроможності послуг та тарифів операторів мобільного зв'язку України486
А О Башта - Очищення пшеничних крохмальних гідролізатів179
О М Чубка, О М Рудницька - Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств317
В А Піддубний - Оцінка можливостей рекуперації теплових потоків на сушарках солоду237
І Біянська - Оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів301
Ю І Рудик - Оцінка пожежної небезпеки зростання перехідного опору контактних з'єднань електроустановок277
І В Гонтарева - Оцінка потенціалу техніко-технологічної бази промислового підприємства386
I B Новойтенко - Оцінка якості продукції харчової промисловості391
А В Гриценко - Оцінка потенційного ризику здоров'ю населення україни при несприятливому впливі факторів навколишнього середовища895
В В Баранова - Оцінка результативності застосування міжбюджетних трансфертів255
А П Крап - Оцінка ролі та місця україни у інформаційній сфері за допомогою індексів та рейтингових систем211
Р Горбатюк - Оцінка рівня інженерно педагонічної підготовки студентів у педагогічному університеті269
В І Дробот - Спосіб виробництва пшеничного хліба325
Т В Щолокова - Оцінка собівартості основної продукції в глобальних ланцюгах фінансово-виробничих відносин321
Е В Павлиш - Оцінка стратегічної політики інноваційного розвитку машинобудівного виробництва донецького регіону363
С І Сміян, У С Слаба, Ж О Антюк - Оцінка факторів серцево-судинного ризику у хворих на подагру248
A M Мальований, Й Й Ятчишин, М С Мальований - Оцінка факторів що впливають на специфічну активність процесу анамокс224
Ю Яцентюк - Структура та межі міських ландшафтів601
А С Довбиш, О Б Берест - Оцінка функціональної ефективності навчання автоматизованої системи керування технологічним процесом734
О Захаркін, Є Сидоренко - Оцінка фінансового стану підприємства в контексті сучасної економіки199
О М Тридід, К В Орєхова - Оцінка фінансової стійкості підприємств комунального машинобудування в україні294
Ю Дмитрук - Оцінка часової динаміки еколого-біогеохімічного статусу ландшафтів253
О М Верес - Оцінювання проекту системи підтримки прийняття рішень557
Т П Бинда - Оцінка імунологічної реактивності та особливості вакцинації дітей з порушеннями імунної системи208
Й М Петрович, Л І Мороз - Оцінка інноваційної діяльності підприємств у ринкових умовах господарювання563
H О Зайцева - Оцінка інтенсивності конкуренції у виноробній промисловості україни302
П Д Лежнюк, А В Писклярова - Оцінювання змінних втрат електроенергії в розподільних мережах 106-04 кв294
О Дячун - Оцінювання праці торгових представників промислових підприємств277
А Мотало - Оцінювання непевності результатів вимірювання густини природного газу пікнометричним методом719
С В Заболотній, В О Селін - Оцінювання параметрів лінійного тренду за умов дії ексцесних завад методом максимізації полінома508
В А Гришко, О Ю Ємельянов, І З Крет - Оцінювання поточного та стратегічного рівня інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств295
А О Литвиненко - Оцінювання сприйнятливості підприємства до впровадження інновацій296
О Кубрак - Оцінювання точності способів інженерно-геодезичного контролю встановлення вузлів обертових печей297
Є М Лопашов, І М Лаппо - Оцінювання якості продукції за допомогою теорії кваліметричних вимірювань230
Е О Манькова - Фантомное тело в кинематографе333
гарантія безпечності та надійності їх використання - Оцінювання ювелірних товарів231
Автор неизвестен - Очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва з використанням нетоксичних реагентів202
Л Бондар - Творення апокаліптичної моделі буття268
И А Кулик, Е М Скордина, С Н Поеный - Ошибкообнаруживающая способность квазиравновесного кода600
О Г Євсеєва - П'ятикомпонентна предметна модель студента технічного університету з вищої математики359
А И Смиян, А М Емец, Я С Амелина - Панические атаки у детей299
Г Чупило - Палеокріогенна мікроулоговинна мережа волинської височини217
Ж Матвіїшина, В Нагірний - Палеогеографічний аналіз у конструктивно-географічних дослідженнях гірничодобувних регіонів309
І Гонта - Переклад англійських абревіатур в авіаційній галузі887
Ю Якубівська - Парадигма формування конкурентоспроможного туристичногобренду в умовах глобалізації255
О М Андрусишин - Парадигматичні відношення в астрономічній термінології першої третини ХХ століття341
И И Капцов - Перспективы получения биогаза в украине332
В С Маляр, І Р Гавдьо, Д П Гречин - Параметрична чутливість асинхронного двигуна з екранованими полюсами206
А Б Завгородній - Параметричний аналіз зображень рідинно-фазних об'єктів299
Автор неизвестен - Пастоподібний кисломолочний продукт з прянощами461
А Заворотний, В Касьянюк - Парето-оптимальна інтерполяція зображення об'єкта сформованого оптичною системою274
О П Арсеньева - Паровые пластинчатые теплообменники для реконструкции систем отопления и горячего водоснабжения332
Автор неизвестен - Патент на апарат для бродіння напівфабрикатів і тіста221
Автор неизвестен - Патент на спосіб отримання натуральних ароматизаторів кминні аромати294
Автор неизвестен - Патент спосіб виробництва спредів з наповнювачем226
О І Огієнко - Педагогіка дорослих чи андрагогіка скандинавський контекст606
С С Вітвицька - Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладув контексті ідей а с макаренка2572
Г Єнчева - Переклад авіаційних термінів-іменників когнітивний аспект485
О Л Остапчук - Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до тендерного виховання підлітків334
А Білорус - Педагогічні умови формування інформаційної культури у майбутніх офіцерів прикордонників442
О Пінаєва, Л Шевченко - Педагогічні інноваційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців1250
Л И Дегтярева, О А Дегтярев - Пейоративная коннотация гешальт-концепта мыто275
Л Д Маевская - Перевод как пусковой механизм при межкультурной коммуникации267
Г О Сімахіна, О А Штанько - Пектиновмістні бюдовавки з побічнх продуктів бурякоцукрового виробництва197
Н С Рад - Пенсійна реформа та інституціональні зміни у пенсійній системі україни361
С О Швачко - Перекладацькі трансформації у поетичному просторі180
Г В Сілакова - Первинне публічне розміщення акцій (іро) як перспектива фінансуванняінвестиційної діяльності підприємств665
Н О Ткаченко - Переваги використання вільного пз в організації наукової діяльності університету292
Н О Шпак, О І Венгер - Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій в україні389
М Мудра - Переваги та недоліки використання аутсорсингу в діяльності автомобілебудівних підприємств україни316
В Н Пасичный - Пищевая ценность молочных продуктов190
Т М Артюх, Н Б Марчук - Переваги та недоліки нових видів будівельних матеріалів557
Н О Ткаченко - Переваги університетських репозитарієв для просування науки в україні300
С А Швачко, И К Кобякова, А Н Кобяков - Переводческий модус метазнаков английского языка270
А Сторожук - Переваги і недоліки міжнародного співробітництва україни у сфері сталого розвитку419
В А Волохов - Передумови використання логістичного підходу для побудови оптимальних тарифів287
Р Коваль - Переклад лексики українського рукопашу гопак252
С І Мошковська - Передумови входження україни у глобальний інформаційний простір в контексті вимог міжнародної інформаційної безпеки246
В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах467
Т А Єщенко - Переклад науково-технічного тексту як лінгводидактична проблема1197
М І Ончуленко - Переклад перформативної матриці прохання у політичному дискурсі254
І Гонта - Переклад полікомпонентних термінів з агентивними формантами в авіаційній галузі405
В І Холодов - Перерозподіл газових потоків у харківському промвузлі та зміни в системі газопостачання м харкова221
Л А Катренко, О Т Астахова, Л М Квітковський - Перетворення окремих груп компонентів у процесах окиснення гудронів до бітумів228
Г Каричковська - Перетворення солы грема при 300 C одержаної із речовин різного складу за температури 900 C252
Л Ф Бутузова, В Н Шевкопляс - Перетворення функційних груп органічних речовин в процесівуглефікації283
В Р Туз - Принципи архівації та обробки інформації197
Н М Островерх - Перехідна економіка в контексті альтернатив і концепцій розвитку225
B И Бойко, Н А Иконописцева, C А Смиян - Перитонит после кесарева сечения особенности течения диагностики профилактики268
А А Палаш - Пневмо-1 гідротранспорт у виробництві солоду296
Л Р Безугла - Перлокутивні індикатори імпліцитного смислу у висловленнях німецької мови428
Т І Червінський, О В Шуст, М М Братичак - Пероксидні флуорвмісні олігомери та їх використання для одержання нафтополімерних смол298
И Я Лизан, П А Чикунов - Перспективах использования и переработки отходов угледобычи и обогащения514
В М Пасічний, Ю А Ястреба - Перспективи використання грибного порошку в технологіях м'ясопереробної галузі414
С О Швачко - Про деякі аспекти мовотворчої функції282
О В Харчишина - Перспективи використання методу ієрархічного кластерного аналізу287
Т Говорушко, І Ситник - Перспективи використання похідних фінансових інстументів вітчизнянними підприємствами215
Ю В Пепа - Перспективні методи закриття мовних повідомлень566
О П Симоненко - Перспективи застосування флокового покриття з водорозчинними полімерними наповнювачами в енергозбереженні й екології209
І А Островський - Перспективи й суперечності розвитку транскордонного співробітництва харківщини197
З В Герасимчук - Перспективи озеленення у контексті збалансованості розвитку територій україни280
Г О Портнова - Перспективи оптимізації операцій на міжбанківському валютному ринку україни592
С П Михайленко - Перспективи розвитку капітального будівництва219
С А Приведенний - Перспективи і напрями розвитку сільських електричних мереж241
О Ф Протасенко - Перспективные методы оценки надежности человека-оператора в эргономике213
П Г Матюха - Перспективные способы шлифования труднообрабатываемых материалов284
А П Карпинец, И А Кирноз - Перспективные направления применения нанотехнологий на автомобильном транспорте251
Н И Гриценко - Перспективные направления развития производства промышленных вентиляторов325
Н І Беренда - Питання облікової політики підприємства391
П В Мась - Перспективність використання плодово-ягідних сиропів у технології випікання здобних хлібобулочних виробів281
Е А Воробьев, К К Софийский, Э И Мучник - Перспективы добычи угольного метана с применением гидродинамического воздействия409
А А Редько - Перспективы использования геотермальной энергии за рубежом и в украине283
В И Оболкина - Перспективы использования продуктов переработки винограда при производстве кондитерских изделий290
І В Мартишок - Показники галузевої спеціалізації регіону263
Л Ф Бутузова, Р В Маковский, В О Кулакова - Перспективы низкотемпературного коксования шихт на основе сернистых углей донбасса293
Б С Панов - Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса донецкой области371
Автор неизвестен - Философские модусы времени271
С А Яременко - Періодика початку ХХ ст про функціональний статус української мови608
Н А Емельянова - Пивоваренная и безалкогольная промышленность609
Ю Ф Косолапое, В Д Мамичева - Пикар и общие вопросы теории гиперболических уравнений237
М А Кудинова - Пирилокарпоцианины с мостиковыми группировками в хромофоре184
Р П Мельник - Питання вишколу старшин армії унр у практичній діяльності та теоретичній спадщині військової еміграції 20-30 рр ХХ ст483
П О Кондратенко - Про енергетичні потоки у всесвіті317
Р В Коробський, Д А Татарикова - Питання економіки землекористування в сільському та лісовому господарстві199
М В Шевчук - Питання класифікації традиційних сюжетів у творчості лесі українки347
В Є Борисова - Питання навчання іноземців професійної мови215
І Д Дужий, І Я Гресько - Питання оперативного лікування хронічного плевриту199
Т В Якимчук - Питання регулювання інвестиційної діяльності напідприємствах україни222
В Н Пасичный - Пищевая кровь технология и пути использования в производстве мясопродуктов1153
Автор неизвестен - Пищевая промышленность, спиртовая и ликеро-водочная промышленность197
В Н Пасичный - Пищевая ценность свиного мяса и субпродуктов1085
В Н Пасічний - Пищевые добавки в производстве продуктов питания (продолжение)416
В Н Пасічний - Пищевые добавки в производстве продуктов питания394
В Н Пасичный, - Пищевые добавки для усиления и стабилизации цвета в производстве продуктов питания461
Н Ю Кравчук - План рахунків бухгалтерського обліку -трансформація до вітчизняної практики201
А В Запорожец - Планирование деятельности предприятий коммунальной собственности в условиях рынка271
Н П Скригун, С Б Розумей, К Ю Семененко - Планування комунікаційного міксу як складової маркетингу257
И В Могдалева, Е В Безуглая - Положение женщины в иудаизме1706
Н П Скригун, Л В Чорноус - Планування персональних продаж в системі комунікаційного міксу підприємства258
О С Жиленков - Планування та вибір стратегії просування продукції148
І З Держко - Планування формування цифрових колекцій бібліотек219
С Севостьянов - Плівки на основі хітозану та органосиланів197
A А Горбунов, Р А Данилов, В В Калекин - Пневмодвигатель-компрессорныи агрегат с самодействующими клапанами281
С О Швачко - Поверхневі та глибинні структури текстів малого жанру354
С М Кущ, В О Шутовський - Побудова ксзі на основі результатів оцінки ризиків іб методом аналізу графа атак292
В Чабан, З Гоголь, С Костючко - Побудова матриці монодромії глибокопазних асинхронних моторів226
Т А Пода - Політичні відповіді на виклик глобалізації437
Г О Сімахіна, О А Штанько - Побічні продукти цукробурякогово виробництва як джерело харчових мінеральних біодобавок281
О О Тимошенко, В І Прокопенко - Повнота використання рудної сировини як чинник впливу на прибутковість продукції гірничих підприємств215
М Л Ільченко - Повтор як втілення сугестивної стратегії англомовного електорального дискурсу372
О А Маркова - Повторяемость размера кладки и соотношения полов в потомстве волнистых попугайчиков melopsittacus undulatus212
Р О Заегородній - Транскритика діалектика криза327
И Г Сахно, Н Н Касьян, И И Клочко - Повышение давления саморасширения невзрывчатых разрушающих составов340
И А Горобец, А Н Михайлов, Н В Голубов - Повышение качества обработки природного камня223
Л Духновська - Податковий облік цінних паперів і деривативів314
С В Рычка - Повышение производительности интернет-ориентированной сетевой инфраструктуры284
В В Гранкина - Повышение надежности газоснабжения за счет использования информационных технологий на компрессорных станциях203
И Г Миренский, О Ф Бабичева - Повышение ресурса пневматических шин троллейбусов231
А В Тихонюк - Повышение стабильности контроля цветности сахара-пескаэкспресс-методом226
Е К Сафонова - Повышение эффективности работы котельных агрегатов501
В В Полтавец - Повышение степени управляемости технологической системой шлифования кругами198
Р А Бережной - Повышение точности и производительности обработки на этапе выхаживания при шлифовании271
М Ю Вишина - Повість врем'яних літ про звичаї давніх слов'ян467
В С Запорожченко, А В Запорожченко - Повышение точности штамповки кривошипного пресса открытого типа265
Е Л Завьялова, А С Шипика, И В Скринецкая - Повышение эффективности использования теплопроводящих анкеров208
Автор неизвестен - Труднощі пізнання суспільства186
И М Писаревский, А А Рябев - Повышение эффективности реализации инвестиционных проектов реконструкции санаторно-курортных комплексов209
К И Зубрич - Повышение эффективности систем совмещенного освещения общественных зданий272
Ю А Давидич - Повышение эффективности технологического процесса перевозки пассажиров за счет снижения утомляемости водителя398
А Н Журавлев - Повышение эффективности учета природного газаза счет применения счетчиков газана многоквартирные дома и группы домов232
О Т Возняк - Повітророзподільник із взаємодією зустрічних компактних струмин387
Л В Страшинська - Поглиблення інноваційних процесів у діяльності суб'єктів продовольчого ринку256
І М Васькович, М М Баран - Податковий аудит у системі державного контролю україни418
Л Я Ильницкий - Погрешности определения направления прихода сигнала помехи двоэлементной адаптивной антенной309
И А Шуда, С С Борисов, Т А Давиденко - Подавление стохастических осцилляции шумами леви а и228
О П Подкоритова - Поетична правда поезії шеймаса хіні511
Л О Кизилова, Ю І Мізік - Податкове стимулювання інвестиційної активності в регіонах україни205
О Є Найденко - Податковий облік крізь призму принципів його ведення390
О М Кравцова - Податок на додану вартість при ліквідації підприємства-банкрута553
Л Кучма - Подолання політичного маніпулювання суб'єктний вимір322
Е О Балацкий, А В Демьяненко - Подходы к оценке конфликтности организационных структур предприятий333
Т Б Мудраченко - Подія як референт концепту україна в англомовному публіцистичному дискурсі295
О Г Євсеєва - Поетапне освоєння предметних дій при навчанні математики у втнз225
Н Науменко - Поетика українських народних замовлянь у сучасній художній творчості2166
I Вихор - Поетичний топос міста та його тематичні різновиди357
М М Карпенко - Позиціонування промислових підприємств на внутрішніх ринках303
О А Біловодська, Л О Сигида - Позиціонування території на основі оцінки маркетингової привабливості як основа її інноваційного розвитку460
О В П'янкова - Позиціонування як елемент ефективного управління портфелем брендів416
Л И Леви, А В Чичикалов - Поиск сходства в метеорологических данных с использованием метода сингулярного спектрального анализа264
Л Кисла - Фізичні способи активування дріжджів213
О Тимчук, Ю Яцук - Покращення метрологічних характеристик цифрових напівпровідникових термометрів463
Л В Гирман - Покращення теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій із замкнутими повітряними прошарками352
Ю Ю Бенедик - Покращення фінансового забеспечення розвитку вищої освіти в україні на основі досвіду зарубіжних країн311
І Я Капанайко - Полеміка щодо формування правописної системи української мови у висвітленні івана франка473
антрахинона - Полимеризация стирола в условиях катодного генерирования анион-радикалов 910220
М Е Лесина - Полуобратный метод в динамике систем связанных твердых тел582
А А Топоров - Получение полезных веществ из природного газа275
В А Домарецкий - Получение биогаза из отходов и сточных вод винодельческих предприятий541
- Получение красителей для использования при производстве мясопродуктов (2часть)– В Н Пасичный347
М М Яцюк - Політології для студентів денної та заочної форми навчання790
В Н Пасичный - Получение красителей для использования при производстве мясопродуктов350
О М Медвідь, А О Ходцева - Польова експлікація лексичних квантитативних одиниць англійської мови328
О Кулеба - Політична участь суть різновиди та особливості286
B C Виздрик - Польська аграрна реформа та її реалізація у 20-х рр XX ст на західноукраїнських землях359
Н Жорняк - Полікультурна складова професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму як проблема педагогічної науки267
О І Юдін, Ю І Горбачова - Політика управління інвестиційним процесом на регіональному рівні215
У Ільницька - Політико-правовий статус політичної опозиції в демократичному суспільстві607
О Ю Мішин - Поняття економічного ризику, його основні характеристики347
Ю М Віденко - Політичний процес та громадянське суспільство функціональний взаємозв'язок у контексті українськихреформ288
Е В Маковоз - Понятие банкротства его сущность влияние на экономику украины292
І В Лазор - Поняття і правова природа колективного договору1502
Ж О Андрейченко, А В Галушко - Понятие и содержание процесса реструктуризации предприятий232

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22