Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Г О Пересадько - Організація інноваційної системи підтримки малого бізнесу298
Ю А Черная - Ортостатические реакции систолического артериального давления326
Л М Ганущак-Єфіменко - Організація інтегрованих структур бізнесу в умовах сучасного ринкового278
Ю А Чёрная, Н И Яблучанский - Ортостатические реакции артериального давления и клинические показатели кровообращения у пациентов232
А Б Гуляк - Освоєння віршових форм у шкільній літературній практиці307
М А Козловець - Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації641
С Матко, В Манк - Освітлення яблучного соку природним адсорбентом -палигорськітом647
О А Дікунова - Освітянські бібліотеки в контексті формування єдиного корпоративного інформаційно-бібліотечного простору218
Д О Батраков - Основи дистанційного зондування та неруйнівного контролю промислових та біомедичних об'єктів419
Н М Лисьонкова - Основи методики побудови організаційних структур управління за допомогою соціально-економічнихсистем186
технічного перекладу з японської мови методичні вказівки - Основи науково294
Т В Бутенко - Програмування, комп'ютерна графіка261
М І Адаменко - Основи розрахунку резервуару системи автоматичного пожежегасіння спеціальних будівельних об'єктів192
В А Зинченко - Основные концепции контроллинга иего место в системе управления предприятием226
М Васюк, М Матвіїв - Процес синтезу hg-вмісних втнп267
Л М Крутий, Н А Голтвянский, А А Верхуша - Основные направления модернизации троллейбусов263
Е А Кулиш - Основные направления реформирования национальной депозитарной системы311
С С Гребенкин - Основные направления эколого-экон развития угольной отрасли252
П И Савченко - Основные направления снижения травматизма от обрушений в лавах пологих пластов241
В П Мак-Мак - Основные подходы к формированию системы экономической безопасности на предприятиях683
В В Рубанов - Основні суб'єкти політичної аналітики і види знань437
Ю Ф Булгаков - Основные принципы системного подхода к проблеме тушения экзогенных пожаров в угольных шахтах277
Й М Петрович - Основні аспекти адаптації машинобудівних підприємств до змін зовнішнього середовища в умовах ринкових трансформацій574
Ю В Федотова - Основні аспекти діяльності природних монополістів248
Ю Л Труш - Основні аспекти управління якістю продукції на підприємствах харч промисловості393
Н С Біла - Основні визначення нормативна база і актуальність проблеми електробезпеки601
С А Романюк - Основні вимоги до моделі інституційного забезпечення сучасної регіональної політики264
Г О Попель - Основні вимоги до формування механізму підтримки інноваційної діяльності227
О В П'янкова - Основні етапи становлення та розвитку брендінгу у світі252
К Г Швидько - Основні етапи розвитку національного гірничого університету та їх особливості235
Я Мар'янко - Основні етапи формування та розвитку термінологіїдизайну275
В Д Бондар - Основні мотиви діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування601
І Брунець - Основні критерії вибору мультимедійних колаборативних середовищ з напівжорсткою організацією272
Г О Надьон - Основні напрями адміністрування антикризової діяльності персоналу на підприємстві237
- Особливості в нафтогазовидобувній галузі ар крим427
М С Наумов - Основні напрями впливу інтелектуалізації економіки на конкуренцію246
Л Г Соляник - Основні напрями підвищення результативності діяльності промислових підприємств україни211
І В Федулова - Основні питання дослідження інноваційної діяльністі232
В А Домарецький - Основні напрями розвитку виноградарства та виноробства в україні на шляху інтеграції в європейський союз241
Я Турчин - Основні напрямки наукових досліджень о ейхельмана шлях до формування державницького ідеалу383
В С Віниченко, М В Ляхов - Основні напрямки розвитку транспортної системи харкова263
В С Віниченко - Основні напрямки розвитку транспортної системи харкова на 2003-2006 рр719
С М Іллященко - Основні положення методики сегментації ринків збуту з застосуванням еом251
О В Майборода - Основні орієнтири для досягнення платоспроможності та прибутковості підприємства203
Н В Мисюра - Основні предиктори розвитку мозкового інсульту у хворих молодого віку374
В Ф Коломиец - Основы теории информациологических катастроф цивилизаций194
М В Тонкошкур - Основні принципи визначення туристичного потенціалу регіонів україни293
І В Федулова - Основні проблеми розвитку харчової промисловості україни в контексті забезпечення продовольчої безпеки439
O Karpenko, V Lubenets, E Karpenko - Сhemical oxidants for remediation of contaminated172
О І Колепко, М М Іскрицька - Основні прояви вегетативної дисфункції у студентів- медиків iv-vi курсів257
О О Кутас - Основні підходи до формування та функціонування аграрно-промислових об'єднань підприємств295
И В Павленко - Оценка средней наработки до отказа232
Л А Пономаренко - Основні структурні компоненти комунікативної культури майбутнього психолога1081
О О Цогла - Основні тенденції інвестиційно-інноваційних процесів економіки україни256
А Н Козыряцкий, А П Кононенко, В И Мизерный - Основы моделирования эрлифтов218
Л П Канова - Основні форми та методи навчання курсантів іноземної мови у вищомувійськовому навчальному закладі437
І Д Стоянова - Основні характеристики антиутопічного дискурсу як лінгвістичного феномену543
Т М Артюх - Оцінка та експертиза ювелірних виробів934
О М Спірін - Основні характеристики декларативної моделі кредитно модульної технології навчання вчителя інформатики409
О Гарматюк - Основні чинники виникнення кризових ситуацій на підприємствах газопостачання та газифікації україни347
Р Н Абдулин, Н В Азарова - Основы дифференциального и интегрального исчисления функции одной переменной и их приложения251
И Н Володина, Е А Мельник - Основы инновационной деятельности в капитальном строительстве450
С С Колесникова - Сыродельное производство245
А А Зори, В П Тарасюк, А К Головина - Основы разработки электронных учебников по направлению „схемотехника электронных систем289
К А Великих - Основы функционирования и развития экономики жилищной сферы в процессе рыночных преобразований278
А Ю Жулавский - Основы эколого-экономической сбалансированности развития региона1499
М Ю Карпушенко - Особенности бухгалтерского учета в строительстве237
В Т Семенов - Особенности и задачи мониторинга реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства514
Т Е Одаренко - Особенности внедрения гибкой системы дополнительных социальных льгот на строительных предприятиях401
З Ю Асланов - Особенности внедрения системных принципов управления качеством машиностроительной продукции в азербайджане216
С В Попов, С И Бокова - Особенности внутрисердечной гемодинамики вегетативного гомеостаза у детей родившихся недоношенными211
Ю В Глазунов - Особенности и конструктивные свойства сталебетона635
В Тригуб - Особливості вмісту фтору в системі ґрунт-рослини480
А М Нестеров - Особенности и перспективы использования ветроэнергетических установок888
С Ю Никишин, С Л Ярошевский - Особенности и эффективность доменной плавки на шлаках оптимальных по технологии205
Н І Беренда - Особливості аудиту роздрібного товарообігу593
М Н Медведь - Особенности интернет-вокабуляра в коммуникативном пространстве интернет-дискурса303
Клочко И И, Лобков Н И - Особенности конвергенции боковых пород в призабойном пространстве лав с различным строением кровли320
Н А Деинеко - Особенности контроля технического состояния источников оперативного питания измерительных схем системы телемеханики205
Е Г Воля, А И Дручин, Г Б Черников - Особенности нереста и нагула молоди пиленгаса в хаджибейском лимане264
М С Шагин - Особенности моделирования процесса формирования архитектурной среды гостиничных комплексов в странах ближнего востока172
Автор неизвестен - Особенности оплаты труда на предприятиях общественного питания320
В І Самуся - Шахтні підйомні установки741
С В Позднякова, В Г Донцова - Особенности применения методов нормирования труда211
Ф Т Шумаков, Н В Кадничанский - Особенности разработки экономико-математических моделей рентабельности строительных предприятий454
К Шпортько, Ю Пасічник - Фононні поляритони270
Н Б Сибирцева, А Н Семернин - Особенности разрыва проводников находящихся под грузом и при протекании максимального тока195
А С Телетов, Н Е Летуновская - Особенности социальной политики предприятий в инновационных условиях развития160
А А Пономаренко, Т А Коваль - Особенности стимулирования инноваций в современных условиях187
М В Драпалюк - Особенности технологии производства бетонов повышенной долговечности содержащие демпфирующие компоненты245
А Н Потапенко, А С Солдатенков, А О Яковлев - Особенности управления распределенным комплексом зданий с возможностью энергосбережения251
Е И Казакова, А Е Ткаченко, Ю А Смирнов - Особенности управления формой импуьса в асу бвр188
Р С Назарян - Особенности стоматологического статуса пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени319
А В Манойленко - Особенности стратегического управления развитием корпоративного объединения236
І Волошин - Особливості радіаційної ситуації у м львові325
А Г Арапов - Особенности файлового меню и панелей инструментов пакета rslogix 500172
И А Шандро - Особенности целевой направленности подростков с разным типом личностной направленности387
С В Сендецька - Особливості брендингу продукції на ринку м'яса птиці235
И Н Сотник, Н И Сотник - Особенности экономической оценки и управления энергосберегающими проектами в сфере водоснабжения233
О А Лисенко - Особливості автоматизації бізнес-процесів на вітчизняних підприємствах548
С С Колесникова - Сыр твердый самопрессующийся304
Г В Василенко - Особливості англомовного перекладу пейзажної лірики миколи воробйова291
Л І Фурсова - Особливості антонімічних відношень у сучасній англійській економічній субмові312
Н І Беренда - Особливості аудиту сільськогосподарських підприємств336
О Колупаєва - Особливості архітектоніки та композиції англомовного й україномовного сонета кінця ХІХ-початку ХХ ст552
О Б Стернюк - Особливості асортиментної політики автомобілебудівного підприємства в умовах кризи325
В Ф Петрова - Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства751
І Д Дужий, Д В Овечкін, М Ю Шевченко - Особливості бцж-оститів у дітей дошкільного віку232
Г Луцишин - Особливості взаємодії політичної нації та громадянського суспільства165
А Л Соколенко, І Ф Максименко - Особливості взаємодій матеріальних і енергетичних потоків в комплексах для виробництва солоду150
В А Піддубний, С В Лензіон - Особливості взаємодії однонаправлених і різнонаправлених газорідинних потоків240
А Кадикало - Особливості взаємодії філософії та релігії в контексті постмодерної парадигми279
С Ю Кондратюк - Особливості вивчення англійської та німецької термінології з агрономії та механізації сільського господарства348
Л О Кизилова, М І Стецишин - Особливості визначення податкового навантаження підприємств462
О С Арсентьева - Особливості визначення правового статусу роботодавців їх організацій та об'єднань як суб'єктів соціального діалогу370
П В Павлов - Особливості використання різних методів оцінки запасів531
І І Назарова - Особливості використання фізичних вправ при складанні індивідуальних програм215
О В Старовойт - Особливості впровадження франчайзингової системи в україні184
О А Лисенко - Особливості впровадження процесно-орієнтованого підходу на українських підприємствах у зв'язку зі вступом україни до сот322
Ж К Сіднєва - Особливості впровадження систем управління якістю на підприємствах харчової промисловості1049
Р Л Цебень, Т А Піхняк - Особливості впровадження управлінського обліку на підприємствах споживчої кооперації295
Е Семенюк - Особливості диференціації та інтеграції у сучасній науці250
Г Лабінська - Особливості жіночої злочинності у львівській області245
Н В Пильгун - Особливості дотримання деяких конституційних прав і свобод американських громадян459
П М Сухорольський - Особливості діяльності ради європи із забезпечення інформаційних прав людини281
І Д Дужий - Особливості лікувально-діагностичної тактики231
Д Зорін - Особливості екологчного аудиту об'єктів нафтогазового комплексу прикарпаття225
С М Козьменко, Т В Волковець - Особливості екологічного оподаткування в зарубіжних країнах449
О В Чумаченко, С В Позднякова - Особливості комплексної оцінки керівників244
Ю С Теличкун, В І Теличкун, О О Чепелюк - Особливості екструдування виброженого тіста228
О В Літвінова, Є Ю Подякон - Особливості емоційних станів у підлітків які вживають наркотичні речовини318
К Л Сізова - Особливості зображення людини у творах панаса мирного408
І В Тарасова - Особливості забезпечення есенційними мікроелементами тканин щурів у разі експериментальної гіпоксії349
В Д Залізко - Особливості застосування дистанційної системи навчання в педагогічних внз201
Автор неизвестен - Специфіка соціології як науки142
Н Є Білинська - Особливості застосування основних принципів бухгалтерського обліку в системі позабалансових рахунків398
Н О Микитюк - Особливості застосування системного підходу при формуванні та управлінні кластерами229
О В П'янкова, Л І Куниця - Особливості застосування транспортної логістики підприємствами харчової промисловості україни273
Л Карплюк, Б Панченко - Особливості застосування частотнокерованого асинхронного електроприводу для тягових механізмів239
Ю Я Добуш - Особливості комплексу маркетингу бальнеологічного курорту379
В Вістовський, М Підзирайло - Особливості люмінесценції кристала244
О М Дериколенко - Особливості маркетингового аналізу в умовах кризи202
О І Лабурцева - Особливості маркетингової товарної політики підприємств389
Л Дворська - Особливості маркетингу сільського зеленого туризму в україні2207
Н М Бугайова - Особливості міжособистісної взаємодії інтелектуально обдарованих дітей601
В А Капустник, О Г Мельник - Особливості метаболізму в сполучній тканині при пневмоконіозі і хронічному пиловому бронхіті238
О П Подкоритова - Особливості міфологічного реалізму у творчості тоні моррісон368
Л В Капінус - Оцінка характеру поведінки споживачів330
О В Чумаченко, Т С Шульгіна - Особливості нормування управлінської праці413
С В Нємий - Особливості навантаження вальниць коробок передач автомобілів245
В В Момот, В Ф Рой - Особливості обліку електроенергії спожитої на власні потреби підстанцій1271
Ю С Хавар - Особливості організаційно-технічного забезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення323
Т Б Гриневич - Особливості орієнтації матеріалу під час викладання історії україни для студентів економічного профілю навчання193
О О Ревінкель - Особливості освітньої діяльності євангельських шкіл на теренах колишньої німецької демократичної республіки243
Р Явецький, Б Гриньов - Особливості отримання нового монокристала241
О О Кутас - Особливості формування ринку продукції скотарства335
О І Сміян, Т С Ільченко - Особливості перебігу гострої респіраторної вірусної інфекції з синдромом крупу у дітей раннього віку207
М І Думанська - Особливості перекладацької творчості марії грінченко для дітей272
Л И Дегтярева - Таксономия заимствованных имен711
Т А Говорушко, О І Тимченко - Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів217
С М Ілляшенко - Особливості переходу вітчизняних підприємств на інноваційний шлях розвитку184
О В Чумаченко, Т С Шульгіна - Особливості планування управлінського персоналу619
Я Б Федорова - Особливості планування аудиту та оцінка системи внутр контролю суб'єктів страхового бізнесу385
О Г Євсеєва - Особливості побудови семантичної компоненти предметної моделі студента з вищої математики464
О Деркачова - Особливості побудови семіотичного квадрата у нереферентній ліриці269
Н В Пашковська - Особливості показників ендотеліальної дисфункції225
М В Завальний - Особливості порушення справи про адміністративне правопорушення206
М С Прохорова - Особливості послуг рекреації як виду економічної діяльності351
С Д Точилін - Особливості поширення світла в електроізоляційних матеріалах296
Т І Галецька - Особливості правового регулювання лізинговихвідносин в україні323
Автор неизвестен - Особливості правового статусу працівників служби безпеки україни як субєктів трудового права349
Т В Блащук - Особливості правового статусу юридичної особи з одним учасником544
С З Весперіс - Особливості формування і управління якістю послуг350
В С Дорофєєв - Особливості проектування збірно-монолітних складених залізобетонних оболонок покрить167
П Г Матюха, Ю О Гриньов, В С Скринніков - Особливості проектування токарних різців гнучких конструкцій246
А Я Белецкий, Е А Белецкий - Перестановочные коды грея672
Б Соколовський - Особливості просторового перерозподілу фотоносіїв у тонких варизонних шарах під дією сильного електричного поля223
Н С Косар, Ю В Огерчук - Особливості просування банківських продуктів191
В А Стукало, О В Барановская - Охорона праці та аерологія330
О М Кравцова - Особливості процедури банкрутства державних підприємств833
Г Чередніченко, О Зеліковська - Особливості підготовки студентів економічних спеціальностей634
О Назарук - Особливості підходів вивчення життєвого простору особистості та її досвіду223
В Я Гавран, М І Гавран - Особливості підготовки фахівців-менеджерів у приватних вищих школах польщі та україни223
М Ю Куденко, П П Жуков - Особливості підготовки інвесторської кошторисної документації в сучасних умовах188
А А Заслужена - Особливості реалізації системного підходу в умовах вищої освіти швейцарської конфедерації180
Г Г Гусєва - Особливості реалізації стратегій комічного в дискурсі мовної особистості дитини268
В Глухов - Перетинна декомпозиція цифрових автоматів355
В Даниленко-Кульчицька - Особливості рекламування продукту туристичного підприємства490
С Яремчук - Особливості ренесансного вчення про співвідношення релігії та моралі223
В В Жуковська, А Г Мокіна - Особливості сполучуваності дієслів комунікація в текстах301
Т М Джулай - Особливості становлення міського господарства як регіональної системи182
Н Ф Ржевська, С О Луговська - Особливості становлення інформаційного суспільства в скандинавських країнах287
О Г Шин, В А Андрійчук - Особливості фотометрії світлодіодів208
Г Матіко - Особливості створення глосарію -термінологічного наповнення дисципліни у віртуальному навчальному середовищі264
С В Нємий - Особливості створення і впровадження системи управління якістю на машинобудівному підприємстві422
Г П Домбровська - Особливості стратегічного планування діяльності на підприємствах200
А І Українець, Г О Сімахіна - Особливості структури пектину виділеного з білокачаної капусти230
О В Шапка - Особливості трудоправового статусу молоді у сучасних умовах428
Т І Топішко - Особливості та тенденції розвитку лізингової діяльності в західній європі331
Б Павлик - Особливості термо-1механостимульованого виділення надстехіометричного cd259
Д Гельфанова - Особливості фахової підготовки майбутніх інженерів педагогів1891
Я Білощук - Особливості тарифної системи оплати праці на підприємствах вугільної промисловості804
І Ф Максименко, О О Бойко - Особливості технологічних процесів виробництва пива та етилового спирту692
С Л Шульц - Особливості формування міської мережі україни410
Т М Артюх - Особливості товарознавчої експертизи ювелірних виробів бувших вексплуатації156
С А Бут, А Л Соколенко, О Ю Шевченко - Особливості трансформації енергії першоджерел втеплову енергію177
Л М Кобилянська - Особливості інноваційного розвитку україни631
I M Миколів, О Ю Шевченко, В А Шддубний - Особливості трансформації матеріальних і енергетичних потоків в бродильних технологіях191
О Блінов - Особливості управління страхом людини заради виконання професійних завдань у небезпечнихумовах для його життя186
Т В Блащук - Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах1626
С А Каріков - Особливості формування гуманітарної культури сучасного студентства в національному просторі освіти україни241
Т А Выголко - Эволюция экономической власти336
П Жежнич, М Гірняк - Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій319
О Р Мазуренок - Особливості формування законодавчо-нормативної бази розвитку сектору машинобудування на прикладі автопрому326
Г В Усова, В О Щебельська - Особливості формування конкурентних переваг у сфері послуг491
Л І Воротняк - Особливості формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах305
В І Заіченко, І О Мікуліна, Б М Коржик - Охорона праці715
Т В Фролова, О В Охапкіна, О П Медведева - Особливості формування популяційного здоров'я дітей в сучасних екологічних умовах217
Т М Іванюта - Особливості формування системи економічної безпеки на підприємствах харчової промисловості497
М В Брюханов - Особливості формування інституційної моделі екологічно сталого розвитку200
В Сай, Ю Хавар - Особливості функціонального зонування земель природно-заповідних територій750
Н І Волкова - Особливості інноваційної кредитної політики банку232
У Б Марчук - Особливості функціонування концепту мати (мама) в індоєвропейському лінгвокультурному просторі424
І Койнова, О Завадович - Особливості функціонування та можливості збалансованого розвитку регіонального ландшафтного парку знесіння376
О Мельник - Особливості функціонування фінансових ресурсів у системі управління підприємством360
О В Карчевська, М Насер - Особливості функціонування інституту президенства в умовах розвитку політичної системи сучасної лівії434
А В Игнатов - Осушение скважины путем вытеснения жидкости сжатым воздухом569
Б Свидницький - Осушувальні меліорації та їхній вплив на трансформацію Ґрунтів малого полісся441
С Матвиенко - От релятивистских эффектов в гнсс до релятивистской геодезии347
С С Колесникова - Отделение бактерий из молока центрофугированием324
Министерство пищевой промышленности СССР - Отечественный производственный опыт винодельческая промышленность178
Г Чуйко, В Івченко - Отримання гамільтонової матриці для кристалів236
В В Ілів, М В Котів - Отримання пінобетонів з пониженим водопоглинанням та підвищеною водостійкістю191
Н В Володченкова, С О Авдієнко - Охорона праці та безпека життєдіяльності317
B C Бутев - Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях1104
Е В Мартякова, С Н Снеговая - Оценивание качества подготовки специалиста в высших учебных заведениях227
А А Пуханов - Оценивание параметров грузопотока угля в системе конвейерного транспорта на угледобывающих предприятиях221
А И Вайнберг - Оценка вероятности потери устойчивости гидротехнического сооружения против сдвига методом статистической линеаризации568
Ю А Свинороев - Оценка возможностей расширения применения лигносульфонатныхвеществ в качестве связующих материалов250
Ю Ф Булгаков, В А Трофимов, Я В Мельникова - Оценка влияния пожара на проветривание горных выработок при работе средств пожаротушения426
С В Соленый, А П Ковалёв - Оценка влияния надежности устройства искрозащиты на пожарную безопасность квартирной сети296
Е А Клочко - Оценка и управление экологическими рисками системы городского водоснабжения и водоотведения380
М А Белорусова - Оценка использованя социального петенциала региона182
В В Благой - Оценка риска как составляющая процедуры планирования аудита204
Л Г Голубева - Оценка качества воды рек техногенно развитых регионов в системе регионального экологического мониторинга251
Г В Базаянц, Ю А Николаева - Оценка кинетических параметров процессов протекающих при электролитической диссоциации воды259
В П Литвин - Оценка массогабаритных показателей защиты иии прибора автоматизированного досмотрового контроля344
И И Капцов, О Н Лобко - Оценка надежности трубопроводов системы централизованного теплоснабжения693
О В Болотная - Товарная инновационная политика451
А И Акилов, И Г Чижов, Ю А Геращенко - Оценка обрабатываемости материалов по затратам энергии разрушения198
А А Топоров, А А Акусова, О Е Алексеева - Оценка пожаро- и взрывоопасности трубчатых печей для переработки каменноугольной смолы480
В Н Пасичный - Оценка потребительской привлекательности продукции мясоперерабатывающих предприятий342
С Е Белоусов, В И Фомичев - Оценка производственного потенциала угольной промышленности украины441
О М Віноградська - Оцінка ефективності соціальної сфери319
А В Дружинин, О А Давыденко - Оценка реализуемости проекта диверсификации производственного объекта200
Д Н Калюжный - Оценка регулировочной способности двухобмоточных трансформаторов с регулированиемпод нагрузкой235
A А Гилёв, B Н Данилов, В С Миронов - Оценка роста коммутационного ресурса вакуумных выклю ча телей при синхронном отклю чении209
И В Лейрих, Д В Спиридонов, З И Нечепуренко - Оценка сопротивления деформации латуней с высоким содержанием свинца333
А В Чубенко - Оценка техногенной безопасности урбанизированных территорий310
Л Ф Бутузова, О Н Турчанина - Оценка типов углей по восстановленности по данным экстракции251
А Н Горяинов, Т Ю Ивченко - Оценка транспортной составляющей в работе склада180
И Мачалин - Оценка уровня утечки информации за счет побочного электромагнитного излучения353
А Самойленко - Оценка экономического ущерба обусловленного снижением качества электрической энергии596
С В Леонов, Д В Олексіч - Оцінка вартості банківського бізнесу172
В И Торкатюк - Оценка экономической эффективности решения задач управления жилищно-комунальной структурой города167
С С Овчинников - Оценка эффективности влияния световой среды на организм человека514
А Н Тищенко - Оценка эффективности использования ресурсов266
О Л Вовк, Д С Енин - Оценка эффективности использования вейвлетов для кодирования изображений286
Д В Гутенко - Оценка эффективности методов синтеза дешифраторов равновесных кодов451
І П Холява - Оцінка бізнесу як критерій його конкурентоспроможності205
А И Юдин - Оценка эффективности реконструкции старой жилой застройки с учетом применения энергосберегающих технологий205
Т В Момот, І Г Чалий - Оцінка вартості акціонерного товариства юридичний та регулятивний аспекти268
Н Є Беляева - Оцінка виробничої надійності персоналу підприємницького середовища247
Т В Кулініч, Ю Г Дробенко - Оцінка впливу місцевих органів влади на забезпечення інвестиційної привабливості городоцького району256
Г І Кизилов - Оцінка впливу податкової політики на витрати підприємства та розрахунки за зобов'язаннями190
Ю Ю Виставна, О Ю Чернікова - Оцінка впливу чинників водокористування на здоров'я населення в регіонах україни201
В В Савйовський, А В Савйовський - Оцінка ефективності будівельних робіт при реконструкції будівель232
Л С Козир - Оцінка ефективності використання водних ресурсів420
І Л Решетнікова - Оцінка ефективності маркетингової діяльності на підприємстві353
О І Грицай - Оцінка ефективності витрат на інноваційні технологічні процеси у машинобудівних підприємствах249
Ю В Пепа - Оцінка ефективності економічних і технічних аспектів захисту каналу зв'язку від несанкціонованого доступу251
Ю В Пепа - Оцінка ефективності економічних інвестицій при побудові комплексної системи захисту інформації142
К Ю Ягельська - Оцінка ефективності паблік релейшнз підприємства методи і критерії449
П Романів - Оцінка фізичної деградації ґрунтів передкарпаття406
О В Циганенко - Оцінка ефективності стратегій соціо-еколого-економічного розвитку міських територій378
В А Піддубний, А Л Українець - Оцінка ефективності утилізації теплоти повітряв сушарках солоду168
Г О Першина - Оцінка кандидата на членство в наглядовій раді336
О В Шкурко - Оцінка змін корисності необоротних активів житлово-комунальних підприємств284
Л В Джемелінська - Оцінка конкурентоспроможності послуг та тарифів операторів мобільного зв'язку України469
А О Башта - Очищення пшеничних крохмальних гідролізатів167
О М Чубка, О М Рудницька - Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств305
В А Піддубний - Оцінка можливостей рекуперації теплових потоків на сушарках солоду217
І Біянська - Оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів275
Ю І Рудик - Оцінка пожежної небезпеки зростання перехідного опору контактних з'єднань електроустановок252
І В Гонтарева - Оцінка потенціалу техніко-технологічної бази промислового підприємства355
I B Новойтенко - Оцінка якості продукції харчової промисловості360
А В Гриценко - Оцінка потенційного ризику здоров'ю населення україни при несприятливому впливі факторів навколишнього середовища874
В В Баранова - Оцінка результативності застосування міжбюджетних трансфертів243
А П Крап - Оцінка ролі та місця україни у інформаційній сфері за допомогою індексів та рейтингових систем195
Р Горбатюк - Оцінка рівня інженерно педагонічної підготовки студентів у педагогічному університеті255
В І Дробот - Спосіб виробництва пшеничного хліба302
Т В Щолокова - Оцінка собівартості основної продукції в глобальних ланцюгах фінансово-виробничих відносин296
Е В Павлиш - Оцінка стратегічної політики інноваційного розвитку машинобудівного виробництва донецького регіону341
С І Сміян, У С Слаба, Ж О Антюк - Оцінка факторів серцево-судинного ризику у хворих на подагру230
A M Мальований, Й Й Ятчишин, М С Мальований - Оцінка факторів що впливають на специфічну активність процесу анамокс204
Ю Яцентюк - Структура та межі міських ландшафтів584
А С Довбиш, О Б Берест - Оцінка функціональної ефективності навчання автоматизованої системи керування технологічним процесом695
О Захаркін, Є Сидоренко - Оцінка фінансового стану підприємства в контексті сучасної економіки189
О М Тридід, К В Орєхова - Оцінка фінансової стійкості підприємств комунального машинобудування в україні276
Ю Дмитрук - Оцінка часової динаміки еколого-біогеохімічного статусу ландшафтів230
О М Верес - Оцінювання проекту системи підтримки прийняття рішень536
Т П Бинда - Оцінка імунологічної реактивності та особливості вакцинації дітей з порушеннями імунної системи193
Й М Петрович, Л І Мороз - Оцінка інноваційної діяльності підприємств у ринкових умовах господарювання530
H О Зайцева - Оцінка інтенсивності конкуренції у виноробній промисловості україни278
П Д Лежнюк, А В Писклярова - Оцінювання змінних втрат електроенергії в розподільних мережах 106-04 кв262
О Дячун - Оцінювання праці торгових представників промислових підприємств262
А Мотало - Оцінювання непевності результатів вимірювання густини природного газу пікнометричним методом681
С В Заболотній, В О Селін - Оцінювання параметрів лінійного тренду за умов дії ексцесних завад методом максимізації полінома467
В А Гришко, О Ю Ємельянов, І З Крет - Оцінювання поточного та стратегічного рівня інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств273
А О Литвиненко - Оцінювання сприйнятливості підприємства до впровадження інновацій280
О Кубрак - Оцінювання точності способів інженерно-геодезичного контролю встановлення вузлів обертових печей263
Є М Лопашов, І М Лаппо - Оцінювання якості продукції за допомогою теорії кваліметричних вимірювань217
Е О Манькова - Фантомное тело в кинематографе323
гарантія безпечності та надійності їх використання - Оцінювання ювелірних товарів211
Автор неизвестен - Очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва з використанням нетоксичних реагентів188
Л Бондар - Творення апокаліптичної моделі буття248
И А Кулик, Е М Скордина, С Н Поеный - Ошибкообнаруживающая способность квазиравновесного кода542
О Г Євсеєва - П'ятикомпонентна предметна модель студента технічного університету з вищої математики329
А И Смиян, А М Емец, Я С Амелина - Панические атаки у детей281
Г Чупило - Палеокріогенна мікроулоговинна мережа волинської височини200
Ж Матвіїшина, В Нагірний - Палеогеографічний аналіз у конструктивно-географічних дослідженнях гірничодобувних регіонів294
І Гонта - Переклад англійських абревіатур в авіаційній галузі856
Ю Якубівська - Парадигма формування конкурентоспроможного туристичногобренду в умовах глобалізації240
О М Андрусишин - Парадигматичні відношення в астрономічній термінології першої третини ХХ століття311
И И Капцов - Перспективы получения биогаза в украине310
В С Маляр, І Р Гавдьо, Д П Гречин - Параметрична чутливість асинхронного двигуна з екранованими полюсами192
А Б Завгородній - Параметричний аналіз зображень рідинно-фазних об'єктів270
Автор неизвестен - Пастоподібний кисломолочний продукт з прянощами397
А Заворотний, В Касьянюк - Парето-оптимальна інтерполяція зображення об'єкта сформованого оптичною системою245
О П Арсеньева - Паровые пластинчатые теплообменники для реконструкции систем отопления и горячего водоснабжения317
Автор неизвестен - Патент на апарат для бродіння напівфабрикатів і тіста206
Автор неизвестен - Патент на спосіб отримання натуральних ароматизаторів кминні аромати262
Автор неизвестен - Патент спосіб виробництва спредів з наповнювачем208
О І Огієнко - Педагогіка дорослих чи андрагогіка скандинавський контекст579
С С Вітвицька - Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладув контексті ідей а с макаренка2502
Г Єнчева - Переклад авіаційних термінів-іменників когнітивний аспект459
О Л Остапчук - Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до тендерного виховання підлітків310
А Білорус - Педагогічні умови формування інформаційної культури у майбутніх офіцерів прикордонників417
О Пінаєва, Л Шевченко - Педагогічні інноваційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців1214
Л И Дегтярева, О А Дегтярев - Пейоративная коннотация гешальт-концепта мыто257
Л Д Маевская - Перевод как пусковой механизм при межкультурной коммуникации252
Г О Сімахіна, О А Штанько - Пектиновмістні бюдовавки з побічнх продуктів бурякоцукрового виробництва182
Н С Рад - Пенсійна реформа та інституціональні зміни у пенсійній системі україни331
С О Швачко - Перекладацькі трансформації у поетичному просторі167
Г В Сілакова - Первинне публічне розміщення акцій (іро) як перспектива фінансуванняінвестиційної діяльності підприємств631
Н О Ткаченко - Переваги використання вільного пз в організації наукової діяльності університету266
Н О Шпак, О І Венгер - Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій в україні365
М Мудра - Переваги та недоліки використання аутсорсингу в діяльності автомобілебудівних підприємств україни302
В Н Пасичный - Пищевая ценность молочных продуктов178
Т М Артюх, Н Б Марчук - Переваги та недоліки нових видів будівельних матеріалів530
Н О Ткаченко - Переваги університетських репозитарієв для просування науки в україні271
С А Швачко, И К Кобякова, А Н Кобяков - Переводческий модус метазнаков английского языка257
А Сторожук - Переваги і недоліки міжнародного співробітництва україни у сфері сталого розвитку390
В А Волохов - Передумови використання логістичного підходу для побудови оптимальних тарифів277
Р Коваль - Переклад лексики українського рукопашу гопак230
С І Мошковська - Передумови входження україни у глобальний інформаційний простір в контексті вимог міжнародної інформаційної безпеки230
В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах423
Т А Єщенко - Переклад науково-технічного тексту як лінгводидактична проблема1153
М І Ончуленко - Переклад перформативної матриці прохання у політичному дискурсі241
І Гонта - Переклад полікомпонентних термінів з агентивними формантами в авіаційній галузі376
В І Холодов - Перерозподіл газових потоків у харківському промвузлі та зміни в системі газопостачання м харкова210
Л А Катренко, О Т Астахова, Л М Квітковський - Перетворення окремих груп компонентів у процесах окиснення гудронів до бітумів215
Г Каричковська - Перетворення солы грема при 300 C одержаної із речовин різного складу за температури 900 C226
Л Ф Бутузова, В Н Шевкопляс - Перетворення функційних груп органічних речовин в процесівуглефікації256
В Р Туз - Принципи архівації та обробки інформації185
Н М Островерх - Перехідна економіка в контексті альтернатив і концепцій розвитку205
B И Бойко, Н А Иконописцева, C А Смиян - Перитонит после кесарева сечения особенности течения диагностики профилактики256
А А Палаш - Пневмо-1 гідротранспорт у виробництві солоду273
Л Р Безугла - Перлокутивні індикатори імпліцитного смислу у висловленнях німецької мови398
Т І Червінський, О В Шуст, М М Братичак - Пероксидні флуорвмісні олігомери та їх використання для одержання нафтополімерних смол265
И Я Лизан, П А Чикунов - Перспективах использования и переработки отходов угледобычи и обогащения477
В М Пасічний, Ю А Ястреба - Перспективи використання грибного порошку в технологіях м'ясопереробної галузі390
С О Швачко - Про деякі аспекти мовотворчої функції250
О В Харчишина - Перспективи використання методу ієрархічного кластерного аналізу258
Т Говорушко, І Ситник - Перспективи використання похідних фінансових інстументів вітчизнянними підприємствами203
Ю В Пепа - Перспективні методи закриття мовних повідомлень543
О П Симоненко - Перспективи застосування флокового покриття з водорозчинними полімерними наповнювачами в енергозбереженні й екології193
І А Островський - Перспективи й суперечності розвитку транскордонного співробітництва харківщини182
З В Герасимчук - Перспективи озеленення у контексті збалансованості розвитку територій україни265
Г О Портнова - Перспективи оптимізації операцій на міжбанківському валютному ринку україни566
С П Михайленко - Перспективи розвитку капітального будівництва196
С А Приведенний - Перспективи і напрями розвитку сільських електричних мереж228
О Ф Протасенко - Перспективные методы оценки надежности человека-оператора в эргономике201
П Г Матюха - Перспективные способы шлифования труднообрабатываемых материалов269
А П Карпинец, И А Кирноз - Перспективные направления применения нанотехнологий на автомобильном транспорте237
Н И Гриценко - Перспективные направления развития производства промышленных вентиляторов313
Н І Беренда - Питання облікової політики підприємства357
П В Мась - Перспективність використання плодово-ягідних сиропів у технології випікання здобних хлібобулочних виробів267
Е А Воробьев, К К Софийский, Э И Мучник - Перспективы добычи угольного метана с применением гидродинамического воздействия395
А А Редько - Перспективы использования геотермальной энергии за рубежом и в украине266
В И Оболкина - Перспективы использования продуктов переработки винограда при производстве кондитерских изделий276
І В Мартишок - Показники галузевої спеціалізації регіону245
Л Ф Бутузова, Р В Маковский, В О Кулакова - Перспективы низкотемпературного коксования шихт на основе сернистых углей донбасса280
Б С Панов - Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса донецкой области343
Автор неизвестен - Философские модусы времени244
С А Яременко - Періодика початку ХХ ст про функціональний статус української мови571
Н А Емельянова - Пивоваренная и безалкогольная промышленность592
Ю Ф Косолапое, В Д Мамичева - Пикар и общие вопросы теории гиперболических уравнений220
М А Кудинова - Пирилокарпоцианины с мостиковыми группировками в хромофоре166
Р П Мельник - Питання вишколу старшин армії унр у практичній діяльності та теоретичній спадщині військової еміграції 20-30 рр ХХ ст453
П О Кондратенко - Про енергетичні потоки у всесвіті286
Р В Коробський, Д А Татарикова - Питання економіки землекористування в сільському та лісовому господарстві186
М В Шевчук - Питання класифікації традиційних сюжетів у творчості лесі українки320
В Є Борисова - Питання навчання іноземців професійної мови202
І Д Дужий, І Я Гресько - Питання оперативного лікування хронічного плевриту187
Т В Якимчук - Питання регулювання інвестиційної діяльності напідприємствах україни204
В Н Пасичный - Пищевая кровь технология и пути использования в производстве мясопродуктов1062
Автор неизвестен - Пищевая промышленность, спиртовая и ликеро-водочная промышленность183
В Н Пасичный - Пищевая ценность свиного мяса и субпродуктов1038
В Н Пасічний - Пищевые добавки в производстве продуктов питания (продолжение)394
В Н Пасічний - Пищевые добавки в производстве продуктов питания364
В Н Пасичный, - Пищевые добавки для усиления и стабилизации цвета в производстве продуктов питания431
Н Ю Кравчук - План рахунків бухгалтерського обліку -трансформація до вітчизняної практики184
А В Запорожец - Планирование деятельности предприятий коммунальной собственности в условиях рынка257
Н П Скригун, С Б Розумей, К Ю Семененко - Планування комунікаційного міксу як складової маркетингу239
И В Могдалева, Е В Безуглая - Положение женщины в иудаизме1637
Н П Скригун, Л В Чорноус - Планування персональних продаж в системі комунікаційного міксу підприємства242
О С Жиленков - Планування та вибір стратегії просування продукції138
І З Держко - Планування формування цифрових колекцій бібліотек202
С Севостьянов - Плівки на основі хітозану та органосиланів182
A А Горбунов, Р А Данилов, В В Калекин - Пневмодвигатель-компрессорныи агрегат с самодействующими клапанами270
С О Швачко - Поверхневі та глибинні структури текстів малого жанру321
С М Кущ, В О Шутовський - Побудова ксзі на основі результатів оцінки ризиків іб методом аналізу графа атак266
В Чабан, З Гоголь, С Костючко - Побудова матриці монодромії глибокопазних асинхронних моторів205
Т А Пода - Політичні відповіді на виклик глобалізації405
Г О Сімахіна, О А Штанько - Побічні продукти цукробурякогово виробництва як джерело харчових мінеральних біодобавок263
О О Тимошенко, В І Прокопенко - Повнота використання рудної сировини як чинник впливу на прибутковість продукції гірничих підприємств202
М Л Ільченко - Повтор як втілення сугестивної стратегії англомовного електорального дискурсу352
О А Маркова - Повторяемость размера кладки и соотношения полов в потомстве волнистых попугайчиков melopsittacus undulatus189
Р О Заегородній - Транскритика діалектика криза298
И Г Сахно, Н Н Касьян, И И Клочко - Повышение давления саморасширения невзрывчатых разрушающих составов328
И А Горобец, А Н Михайлов, Н В Голубов - Повышение качества обработки природного камня206
Л Духновська - Податковий облік цінних паперів і деривативів288
С В Рычка - Повышение производительности интернет-ориентированной сетевой инфраструктуры269
В В Гранкина - Повышение надежности газоснабжения за счет использования информационных технологий на компрессорных станциях189
И Г Миренский, О Ф Бабичева - Повышение ресурса пневматических шин троллейбусов220
А В Тихонюк - Повышение стабильности контроля цветности сахара-пескаэкспресс-методом214
Е К Сафонова - Повышение эффективности работы котельных агрегатов476
В В Полтавец - Повышение степени управляемости технологической системой шлифования кругами184
Р А Бережной - Повышение точности и производительности обработки на этапе выхаживания при шлифовании245
М Ю Вишина - Повість врем'яних літ про звичаї давніх слов'ян425
В С Запорожченко, А В Запорожченко - Повышение точности штамповки кривошипного пресса открытого типа252
Е Л Завьялова, А С Шипика, И В Скринецкая - Повышение эффективности использования теплопроводящих анкеров196
Автор неизвестен - Труднощі пізнання суспільства173
И М Писаревский, А А Рябев - Повышение эффективности реализации инвестиционных проектов реконструкции санаторно-курортных комплексов197
К И Зубрич - Повышение эффективности систем совмещенного освещения общественных зданий259
Ю А Давидич - Повышение эффективности технологического процесса перевозки пассажиров за счет снижения утомляемости водителя384
А Н Журавлев - Повышение эффективности учета природного газаза счет применения счетчиков газана многоквартирные дома и группы домов219
О Т Возняк - Повітророзподільник із взаємодією зустрічних компактних струмин340
Л В Страшинська - Поглиблення інноваційних процесів у діяльності суб'єктів продовольчого ринку237
І М Васькович, М М Баран - Податковий аудит у системі державного контролю україни382
Л Я Ильницкий - Погрешности определения направления прихода сигнала помехи двоэлементной адаптивной антенной290
И А Шуда, С С Борисов, Т А Давиденко - Подавление стохастических осцилляции шумами леви а и209
О П Подкоритова - Поетична правда поезії шеймаса хіні463
Л О Кизилова, Ю І Мізік - Податкове стимулювання інвестиційної активності в регіонах україни192
О Є Найденко - Податковий облік крізь призму принципів його ведення371
О М Кравцова - Податок на додану вартість при ліквідації підприємства-банкрута539
Л Кучма - Подолання політичного маніпулювання суб'єктний вимір296
Е О Балацкий, А В Демьяненко - Подходы к оценке конфликтности организационных структур предприятий307
Т Б Мудраченко - Подія як референт концепту україна в англомовному публіцистичному дискурсі269
О Г Євсеєва - Поетапне освоєння предметних дій при навчанні математики у втнз210
Н Науменко - Поетика українських народних замовлянь у сучасній художній творчості2116
I Вихор - Поетичний топос міста та його тематичні різновиди329
М М Карпенко - Позиціонування промислових підприємств на внутрішніх ринках286
О А Біловодська, Л О Сигида - Позиціонування території на основі оцінки маркетингової привабливості як основа її інноваційного розвитку433
О В П'янкова - Позиціонування як елемент ефективного управління портфелем брендів387
Л И Леви, А В Чичикалов - Поиск сходства в метеорологических данных с использованием метода сингулярного спектрального анализа251
Л Кисла - Фізичні способи активування дріжджів196
О Тимчук, Ю Яцук - Покращення метрологічних характеристик цифрових напівпровідникових термометрів418
Л В Гирман - Покращення теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій із замкнутими повітряними прошарками325
Ю Ю Бенедик - Покращення фінансового забеспечення розвитку вищої освіти в україні на основі досвіду зарубіжних країн285
І Я Капанайко - Полеміка щодо формування правописної системи української мови у висвітленні івана франка442
антрахинона - Полимеризация стирола в условиях катодного генерирования анион-радикалов 910209
М Е Лесина - Полуобратный метод в динамике систем связанных твердых тел535
А А Топоров - Получение полезных веществ из природного газа261
В А Домарецкий - Получение биогаза из отходов и сточных вод винодельческих предприятий516
- Получение красителей для использования при производстве мясопродуктов (2часть)– В Н Пасичный320
М М Яцюк - Політології для студентів денної та заочної форми навчання743
В Н Пасичный - Получение красителей для использования при производстве мясопродуктов337
О М Медвідь, А О Ходцева - Польова експлікація лексичних квантитативних одиниць англійської мови302
О Кулеба - Політична участь суть різновиди та особливості269
B C Виздрик - Польська аграрна реформа та її реалізація у 20-х рр XX ст на західноукраїнських землях328
Н Жорняк - Полікультурна складова професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму як проблема педагогічної науки252
О І Юдін, Ю І Горбачова - Політика управління інвестиційним процесом на регіональному рівні196
У Ільницька - Політико-правовий статус політичної опозиції в демократичному суспільстві585
О Ю Мішин - Поняття економічного ризику, його основні характеристики333
Ю М Віденко - Політичний процес та громадянське суспільство функціональний взаємозв'язок у контексті українськихреформ271
Е В Маковоз - Понятие банкротства его сущность влияние на экономику украины276
І В Лазор - Поняття і правова природа колективного договору1419
Ж О Андрейченко, А В Галушко - Понятие и содержание процесса реструктуризации предприятий216

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22