Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
А Левченко - Поняття достовірності математичних моделей випадкових процесів керування станом складних об'єктів355
Т Єщенко - Поняття рідна мова в двомовному середовищі783
А Кадикало - Поняття об'єктивності як орієнтира межевості сучасного природничо-наукового пізнання360
Н Нікулішин - Поняття сила у сучасних теоріях міжнародних відносин360
В П Пилипишин - Поняття та основні риси державного управління505
Автор неизвестен - Поняття та способи визначення змісту трудових правовідносин в сучасних умовах447
О М Клюев - Поняття та сутність контролю що здійснюється правоохоронними органами201
Л В Бех - Порцеляна в культурі китаю становлення традиції361
Л В Котова - Поняття та юридична природа альтернативних форм зайнятості у сучасних умовах675
В О Резнік - Поняттєвий простір концепту скромність у британській картині світу272
А Ю Акулов - Популяционная структура и направления микроэволюции bipolaris sorokiniana233
В І Ємцев - Понятійний апарат конкурентоспроможності підприємств та його діалектика261
Д В Миколенко - Попытки реализации идеи «великой болгарии» правительством с стамболова428
І С Усенко - Порядок виконання гідравлічного розрахунку водопровідної мережі1198
Л Вітко - Порушення геологічного середовища карстовими процесами в подільському придністер'ї205
Л Г Левіт - Порівняльна ефективність інвестицій у житлове будівництво215
Н М Бойко - Порівняльна оцінка програмних продуктів аудиту реальних інвестицій199
І М Нєнно - Порівняльна характеристика методів оцінювання розвитку страхових компаній255
С Почкін - Порівняльний аналіз вимог до картографічного забезпечення кадастрових робіт в україні та республіці білорусь246
А Церклевич - Ізостазія та ізостатичні моделі223
Б Микийчук, В Яцук - Порівняльний аналіз методів обліку теплової енергії індивідуальними споживачами224
Я Бобицький, Р Клімкевич - Порівняльний аналіз оптичних методів вимірювання розмірів мікрочастинок288
П О Кондратенко - Про енергетичні потоки у всесвіті225
Г А Бойко - Порівняльний аналіз перекладу поетичного тексту1883
В П Полуянов, Н С Попович - Порівняльний аналіз структури та динаміки активів підприємств промисловості україни і російської федерації613
О Д Рябченко - Приватизація і створення ринків капіталу328
В Галушка - Порівняльний апробаційний аналіз методик оцінки фінансово-економічного стану підприємств415
В Н Павлыш, Т А Ушакова - Постановка задачи разработки компьютерной системы обучения для дисциплин естественно-научного профиля414
В Литвин, М Бойчук - Постановка задачі оцінювання новизни онтологічних знань інтелектуальних систем295
О М Лучанко - Постать д драгонетті в історії контрабасового мистецтва виконавство та творчість251
О С Поліщук - Походження політичного і політична економіка550
В Я Паращич - Постколоніальна критика в україні як пошук критичної утопії263
В С Товстуха, Н Н Дацун - Построение диаграммы состояния воды в виртуальной лабораторной работе по физике198
Ф В Вауліна - Потенціал консолідації релігійної ідентичності445
В Ф Харченко - Построение и эффективное использование наружного освещения городов260
В А Будишевский, А А Пуханов - Построение логистической модели прогноза величины грузопотока угля внутришахтного транспорта206
К Ю Ягельська - Імідж як інструмент репутації306
Е В Кузьмичева, Д А Волков, Н В Гринчак - Построение математической модели инженерной сети для ее реализации на персональном компьютере231
О С Архіпова, В П Протопопова, Є С Пахомова - Посібник для розв'язання типових завдань з курсу «вища математика»579
А Р Арутюнян, А Л Масюк, С Р Арутюнян - Построение математической модели передачи данных по интерфейсу rs-485 для промышленных сетей305
І І Ярема, А О Босак - Потенціал кластеризації регіону сутність і методика оцінювання248
В Мазур - Потенціал україни в контексті розвитку міжнародних туристичних послуг246
В І Коваленко - Поточний контроль рівня ізоляції високовольтного електрообладнання тролейбуса166
М Г Кітов - Походження рюрика і його філософія правління за угодою по праву168
О Ф Скакун - Потребою часу є прийняття деонтологічного етичного кодексу учених-правознавців україни273
Л Я Ільницький - Похибка вимірювання смуги займаних частот, що обумовлена реальною залежністю ослаблення фільтра від частоти343
О Е Васильєва - Похибка передаточного числа зубчастої передачі яка зумовлена процесом зубонарізання коліс черв'ячними фрезами354
О В Прилуцький - Поширення екологічні та созологічні особливості pleurotus calyptratus191
В Н Калюжный - Украинский математический журнал210
Л Н Приступа, О В Псарьова, В М Бутенко - Поширеність та потенціальні механізми розвитку ліподистрофічного синдрому323
А М Лобода - Поширеність ішемічної нефропатії у новонароджених206
Е А Маханьков - Поэтика рассказа гайто газданова «черная капля»288
Г П Победьонна, О Г Солона - Поширеність, особливості клініки і патогенезу бронхіальної астми, поєднаної з патологією органів травлення379
Є О Башков, О Л Вовк, Н С Костюкова - Пошук кольорових зображень з використанням методів гістограмнихознак і кластеризації220
О В Новікова - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему аналіз та оцінка економічного потенціалу банку214
К К Осовий - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему діагностика спк і його корекція методом рефлексії185
Ю В Старков - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління кредитними ресурсами банку214
О В Щоткіна - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління міжособистісними відносинами конкурентоздатної команди232
Є В Чернуха - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління оборотними активами підприємства174
Л М Мазій - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління оборотними активами підприємства378
М О Терновська - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління структурою капіталу підприємства200
Б М Самойлов - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління фінансовою безпекою банку464
С М Яровий, А В Бузурна - Право на інформацію як конституційне право громадянина165
А Ф Грицик - Правова відповідальність за зловживання свободою інформа218
А В Баранова, М С Уткіна - Правова відповідальність за хакерство згідно законодавства україни143
Автор неизвестен - Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку проблема поєднання централізованого талокального методів404
А В Баранова - Правове регулювання захисту суспільної моралі в мережі222
О С Щербина - Роль облікової політики підприємства2647
В С Шапіро - Правове регулювання захисту інформації в інформаційних системах170
Автор неизвестен - Правове регулювання оплати праці міжнародний аспект1078
Автор неизвестен - Правове регулювання тимчасової трудової діяльності сучасний стан та перспективи404
B А Сміянов, C В Тарасенко - Правове регулювання управління якістю медичної допомоги145
Автор неизвестен - Правове регулювання учбових творчих та соціальних відпустокпроблемні питання387
Н М Костецька - Правовий захист журналістських джерел інформації481
В В Гостєв - Правовий режим надання адміністративних послуг у сфері дозвільної системи542
С С Валитов - Правовые проблемы определения монопольного доминирующего положения субъектов хозяйствования на рынке товара412
І М Попова - Правові засади використання інформаційних технологій органами виконавчої влади україни173
L I Смагін - Правознавчий та законознавчий підходи до викладання шкільних правових навчальних предметів184
Т M Сулаиман - Современные проблемы жилища иордании166
В Л Костюк - Правосуб'єктність органів які здійснюють державний нагляд у сфері праці науково-правовий аспект259
О Ю Матюшенко - Прагматичні аспекти декодування імпліцитної інформації у руслі когнітивних вчень272
Є Є Костенко - Інституційний репозитарій (enuftir)327
Г В Піскурська - Практика проведення усних бізнес-презентацій339
1 1 Смагін - Практика підручникотворення зі шкільного курсу психології в XIX- на початку XX століття302
С А Швачко - Предметность vs нумеральность на материале числительных английского языка312
В В Атюшкіна - Практичне застосування оцінювання узгодженості інноваційної та інвестиційної стратегій підприємства146
В М Логвин, С А Авдиенко - Предварительная дефекация с одноступенчатой карбонизацией преддефекованного сока в циркулярном контуре206
Ю Н Харитонов - Предварительное моделирование систем теплоснабжения при управлении проектами реконструкции189
Т Н Калиниченко - Предикативное определение в конструкции с полнозначнымглаголомв современном французском языке211
Т А Атемасова, А А Атемасов - Предотлетное скопление серого журавля у южных границ ареала250
Е В Чорноус - Представление шахтной участковой сети эквивалентным генератором188
М П Загородній - Пренатальна діагностика вродженої та спадкової патології177
А Я Белецкий - Преобразования грея в полях галуа по модулю неприводимого многочлена500
О Ю Матушек - Пресвята трійця в українській бароковій проповіді286
С Панцьо - Префіксальне та префіксально-суфіксальне творення прикметників у лемківському говорі594
Н А Оніщенко - Прецедентна особистість як чинник формування ептонімічного фонду385
С Д Тарасенко - Прецизійні міри ємності для автоматичного контролю технологічних параметрів виробництва продуктів277
Р В Вовк - Прийняття рішень у міжнародних організаціях290
К К Намитоков - Приближенный метод анализа теплового режима электромагнитных пускорегулирующих аппаратов для разрядных ламп222
К В Баранов - Привабливість економічного простору як умова конкурентоспроможності національної економіки297
В В Чернов, Ю В Єлагін, Л І Петренко - Приватизація в контексті цілей і завдань156
О Д Рябченко - Приватизація землі в містах і населених пунктах344
О П Соловцова - Приватна власність на урбанізовані землі аргументи за і проти433
А В Шушляков, Д А Шушляков, Е Ю Данилова - Применение вихревых турбулентных промывателей в качестве аппаратов комплексной очистки газов219
Ю Ф Булгаков - Применение газоразделительных мембранных модулей для создания инертной среды в пожарных участках318
В В Мирный, Ю Н Гавриленко - Применение геометрического нивелирования при наблюдениях за деформациями бортов горных карьеров218
В Н Павлыш - Применение компьютерной технологии для анализа результатов письменных работ студентов, изучающих иностранный язык198
В И Коваленко, М В Меркулов, И П Мазур - Применение корреляционного анализа при исследовании сопряжения вал-шатун187
В Н Павлыш, А С Гребенкина - Применение метода матричной прогонки для моделирования процесса пневматической обработки угольного пласта215
Е Е Дашевская - Применение метода нейронных сетей при построении асу потокораспределением в ис257
А А Баркалов - Применение метода расщепления операторных линейных цепей для оптимизации схемы устройства управления182
Н В Азарова - Применение методов линейного программирования для оптимизации севооборотов276
Е Е Дашевская - Применение методов статистики и кластеризации технологии data mining при построении асу потокораспределением в ис187
А И Поляков - Применение многомерных динамических массивов236
Ю В Ладыженский, В А Мирецкая - Применение муравьиных алгоритмов для решения задачи маршрутизации в компьютерных сетях890
С И Гинкул - Применение ускоренного охлаждения проката259
В В Гусев, А Д Молчанов, Н В Вяльцев - Применение современных материалов в торцовых уплотнениях горношахтного оборудования176
- Применение современных технологий восстановления конструктивов водоотведения И В Коринько213
С Н Булыга - Применение теории нечетких множеств для решения задачи многомерной классификации объектов коммерческой недвижимости289
В П Тарасюк, А С Алдохина, А Н Осыко - Применение теории самоорганизующихся систем в асутп кондитерского производства243
М С Бабий, А П Чекалов - Применение элементов нечёткой логики для рейтинговой системы оценки знаний268
А Г Сурова - Применениетш-моделей в задачеисследования физических параметров породных отвалов153
С П Захарченков - Принятие решений о кредитовании предприятий230
Г Б Перетолчина, Глянцев П - Пример реализации профессиональной направленности курса теория вероятностей и математическая статистика186
Н О Михайлова - Принцип автентичності як один із принципів формування іншомовної комунікативної компетенції1064
М Бучин - Принцип гласних виборів як елемент демократичної політичної системи391
С Повторєва - Принцип деструкції і деконструкція постструктуралізму319
Д О Дашин, В П Тарасюк - Принцип дії приладу вимірювання товщини покриття валків на прокатних станах229
В Р Туз - Принцип побудови електронних керуючих систем та їхнє програмне забезпечення202
О В Орлов, В Є Зімін - Принципи забезпечення відповідності академічного авіаційного навчання вимогам до базового навчання246
І П Греков, Ю С Логвин - Принципи захисту ком'ютерної інформації від неправомірного втручання186
М М Черновська - Принципи організації місцевих фінансів в україні291
А І Нечепуренко - Принципи оцінки та управління розвитком соц. капіталу виробн організації232
Д Горобець - Принципи розробки програми розвитку педагогічного коледжу375
Н І Бойко - Принципи формального моделювання інформаційних систем на основі web-технологій456
Автор неизвестен - Принципи формування сучасної економічної та юридичноїтермінології161
Т І Топішко - Принципи функції та механізми лізингових операцій592
Е Н Лебедев, В В Хорошилов, Д А Лившиц - Принципы оптимизации кондиционности полуспокойной стали перед разливкой194
ефективні поглниачі шкідливих домішок із води - Природні мінерали271
А Н Смирнов, А И Шевелев - Принципы построения ресурсосберегающих металлургических технологий и циклов252
Ю И Горбачёва - Приоритеты инвестиционной привлекательности харьковского региона232
С Хропот - Про землеустрій територій населених пунктів208
Е И Стародубцева - Принятие решений в сфере слияний и поглощений ошибки и рекомендации171
AM Алексеев, А Н Коваленко - Принятие решений при ликвидации аварий на шахтах и рудниках491
О М Ільченко - Про деякі маркери етикетизації англомовного наукового дискурсу206
М П Кучерявенко - Природа нормотворчих процедур при регулюванні відносин оподаткування169
М Борисенко - Природно-географічна характеристика лівобережної україни в описах київського намісництва332
І О Ілляшенко - Природно-техногенна безпека в містах україни165
М В Губина, В С Коваленко - Природно-ландшафтные и климатические факторы и их влияние на архитектурную композицию городских ансамблей1325
А Банера - Природно-ресурсний потенціал як чинник економічного зростання волинської області1063
Г О Сімахіна, А О Чагайда - Природні коплекси біологічного активни речовин цукровмістної сировини234
Ю Зінько, О Шевчук - Природоохоронні геоморфологічні об'єкти у структурі геотуризму західної україни1177
Б Чалий - Про будову, енергії та головні механізми землі229
Б О Павлов, М В Мелень - Пристрій для визначення флуктуацій частоти високостабільних генераторів192
О Бойко, З Готра, О Готра - Пристрій компенсації температури вільних кінців первинних термоелектричних перетворювачів266
І Є Семін - Прихід іноземного інвестора на вітчизняне промислове підприємство управлінські рішення та напрями змін223
О Данило, М Скалецький - Причини та мотиви суїцидальної поведінки в умовахекономічної кризи215
Е Абракітов, О Ю Нікітченко - Причини утворення каустик і мікроструктура фронту звукової хвилі210
В В Рябчій - Про визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок235
В В Ковальчук - Про вплив релятивістських сил притягання196
С Г Негрій, І Г Сахно - Про встановлення епюри вертикального тиску в боках гірничої виробки в межах зони зруйнованих порід163
Л В Страшинська - Про державну підтримку підприємств цукрової промисловості україни129
А Козлов, Я Близшок - Фазові рівноваги в системах192
Є П Данильченко, І А Островський - Про деякі політекономічш аспекти імовірної експансії іноземного капіталу в україну190
Є П Данильченко, І А Островський - Про деякі регіональні аспектиконкурентоспроможності національної економіки та методи її оцінки170
С Б Тимофієва - Про деякі теоретичні аспекти стратегії конкурентоспроможності221
І А Островський - Про деякі інституціональні аспекти подолання фінансової кризи в україні133
О І Богучарова - Про науковий статус категорій стиль життя і здоров'я342
Л С Лубенець, О І Мороз - Про науковий навчальний та історичний розвиток найстарішої в україні кафедри геодезії191
О Сюмак - Про необхідність ландшафтно-екологічного підходу до оцінки рекреаційного навантаження в національних парках188
В І Лусь - Про один із методів оптимізацгї геометричних форм263
Б Андрушків, О Погайдак, Л Мельник - Про особливості трансформації промисловості в системі глобальних викликів131
Н М Салатюк - Про посилення інфляційних тенденцій в економіціукраїни251
Г В Татаренко - Про окремі питання розгляду судами скарг на постанови про порушення кримінальної справи225
О Чуєшкова - Про поняття оптимальної довжини терміна на матеріалі економічної термінології165
В М Пасичный - Проблема белка или проблема качества пищи223
О О Хникіна - Про прагматичний потенціал висловлювань обвинувачення251
Б Павлик, І Гарапин - Про природу електричних явищ у кристалах lif підданих одновісному стиску172
Б С Панов, С В Сахно - Про проблеми екології у зв'язку з ртутоносністю вугілля донбасу222
А П Стегнієнко - Про підвищення динамічної стійкості режимів ступінчатих схем ерлифтів188
М П Омельченко, Л І Коваленко - Про розрахунок волокняних фільтрів187
Г В Біляєва - Про систему збалансованих показників у житловому господарстві170
В Б Звагельський - Про стародавні переправи середнього посеймя247
Ю І Шаповалов, С В Маньковський - Про точність аналізу лінійних параметричних кіл частотним символьним методом196
О В Євченко - Проблема відчуження сучасної людини в трилогії м фріша244
В Є Харченко - Проблема визначення змісту поняття адаптація в психологічній науці2088
О Волинець - Проблема гуманізації суспільства у працях івана павла іі420
Т И Рудченко - Проблема дифференциации доходов и бедности в оценке благосостояния населения украины322
В Г Улитин - Проблема использования избыточной энергии рекуперации на городском электрическом транспорте330
Т Єщенко - Проблема класифікації текстів у сучасному мовознавстві6059
Л М Черноватый - Проблема оцінювання письмових робіт майбутніх перекладачів493
Н В Захарчук - Проблема культури та міжкультурної комунікації у філософо-соціологічному аспекті343
Л Мазур - Проблема особистісної самоідентичності у постмодерністському окресленні227
Г Г Грабовський - Проблема сертифікації автоматизованих систем керування207
О В Лаврик - Проблема патріотичного виховання українців у публіцистиці гната хоткевича235
Г І Дудчак - Проблема педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів у науково-педагогічній літературі245
С О Гарькавець - Проблема побудови нормативно-конформістського алгоритму соціальної поведінки особистості313
Автор неизвестен - Проблема смысла жизни в мировоззренческих исканиях льва толстого408
Ю А Гапон - Проблема соціально-педагогічних досліджень403
О А Сидоренко - Проблема соціалізації дітей сиріт та дітей позбавлених батьківского піклування661
Н Гуль, Б Сенчина, Б Хомин - Проблема сталого функціонування національних парків карпатського регіону214
Т М Чорна - Проблеми викладання дисциплін циклу бжд у внз211
Г В Мигаль, О Ф Протасенко - Проблема стресса в обеспечении безопасности человека221
В О Рубан - Проблема трактування поняття англіцизм та категоризації англійських запозичень у французькому мовознавстві757
М О Катречко - Проблеми розвитку ринку праці в україні221
С І Штефан - Проблема удосконалення системи господарювання і управління705
С І Штефан - Проблема удосконалення фінансового механізму в системі господарювання300
Е В Фунтусов - Проблематика дара в контексте когнитивного капитализма199
В П Пантелеев, М С Микова - Проблема формування ефективної структури капіталу та вибору форм кредитування інвестиційних проектів268
О О Дольська, І М Харченко - Проблема формування нової техніки мислення в глобальному комунікативному просторі172
М А Шереметинський - Проблематика та стан взаємовідносин підприємств бурякоцукрового підкомплексу224
Д В Ломотько, В І Шевченко, В І Берестов - Проблеми взаємодії видів транспорту у перевізному процесі712
Н Яремчук - Професійна позиція педагога як вихователя1851
О В Чумаченко, Т С Шульгіна - Проблеми визначення категорії управлінський персонал підприємства та його класифікації814
Л В Дейнеко, О Г Загній - Проблеми виробництва та використання біопалива в україні251
Й С Мисак - Проблеми спалювання низькосортного палива353
О Чигринець - Проблеми впровадження ефективних систем корпоративного управління в акціонерних товариствах україни255
Т І Топішко - Проблеми відновлення матеріально-технічної бази апк наінноваційній основі296
Автор неизвестен - Соціологія та соціальна робота438
І С Гощанська - Проблеми ефективного управління формуванням бібліотечного фонду224
Автор неизвестен - Проблеми ефективності механізму правового регулювання охоронних відносин у трудовому праві232
О А Лукашев - Проблеми публічно-правовоїприроди фінансів219
Автор неизвестен - Проблеми забезпечення та розвитку прав людини в умовах інформаційного суспільства416
Н Є Лелюк, Н Ф Чечетова - Проблеми законодавчого забезпечення концепції розвитку бухгалтерського обліку та аудиту в україні200
О Б Вовк - Проблеми захисту шрифтів як специфічних об'єктів авторського права373
Л О Кизилова - Проблеми зв'язку змісту економічної освіти і функціональної дієздатності випускників194
О М Колесников - Проблеми й перспективи створення вільної економічної зони179
Г В Руда, О М Маринець - Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності університетів176
А Г Новікова, М Б Харьківський - Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в україні303
Г І Кизилов - Проблеми привабливості інвестиційного клімату в україні256
О Загульська - Проблеми ландшафтної інтерпретації космозображень волинського полісся279
В А Гавриленко - Проблеми оподаткування прибутку в умовах нового податкового кодексу україни522
С В Розумний - Проблеми реконструкції будівель шкіл у м києві157
В Б Дудикевич, І А Прокопишин, В Ф Чекурін - Проблеми оцінки ефективності систем захисту236
Л В Галаз - Проблеми оцінки суб'єктивних характеристик трудового потенціалу підприємства213
Л В Страшинська - Проблеми прискореного впровадження міжнародних стандартів138
О В Шдшсна - Проблеми проектування та реконструкції виробничого середовища сучасних підприємств266
О С Тєлєтов - Проблеми підвищення результативності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств255
Б М Ратніков - Проблеми підготовки керченсько-феодосійської десантної операції у роки другої світової війни197
Г І Кизилов - Проблеми реалізації методів нейтралізації підприємницького ризику на будівельних підприємствах138
В В Вірченко - Проблеми реалізації реформування міського електричного транспорту україни269
Автор неизвестен - Проблеми регулювання оплати праці у приватному секторі економіки україни156
Т В Жидкова - Проблеми утримання ветхого і аварійного житлового фонду253
О Ріпка - Проблеми розвитку державних закладів культури в українських карпатах суспільно-географічний аналіз155
О В Зайцев, О В Галахова, Х Ю Паращенко - Проблеми розвитку ринку лізингу в україні та його поточний стан630
А В Череп, О А Лисенко - Проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств213
Т В Швед - Проблеми розвитку харчової промисловості україни всучасних умовах743
О П Просович, Ю Г Бондаренко - Проблеми становлення інноваційної моделі розвитку економіки україни205
О Б Бутнік-Сіверський - Проблеми стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності299
Ю М Гусєва - Проблеми стратегічного управління вітчизнянимипідприємствами270
Т А Пода - Проблеми сучасної світової політики як предмет філософської рефлексії346
Т О Кірсанова, Н А Дьяченко - Проблеми та перпективи фінансового планування на підприємстві683
Н В Кудренко - Проблеми та перспективи виходу підприємств комбікормової промисловості на іноземні фондові біржі552
Автор неизвестен - Філософія глобальних проблем417
Г В Усова, Т В Боднар - Проблеми та перспективи застосування бенчмаркінгу в промисловості україни1216
В М Поліщук - Проблеми та перспективи застосування оптоелектронних джерел світла223
Л В Страшинська - Проблеми якості та безпеки продуктів харчування в україні244
Г В Усова, А О Митрофанова - Проблеми та перспективи розвитку аутсорсингу на промислових підприємствах україни895
Я В Демків - Проблеми та перспективи розвитку вітчизняних високотехнологічних виробництв у машинобудуванні360
Г С Домарадзька, Т М Гладун - Проблеми та перспективи розвитку українських підприємств на засадах франчайзингу348
Г Ціх - Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльностімалого підприємництва218
дума антропологічні виміри жанрів - Псалом284
О М Волк, М В Шашко - Проблеми та перспективи інноваційної діяльності у будівельній галузі україни345
О Чигринець - Проблеми та сучасні тенденції розвитку трудового потенціалу в україні на регіональному рівні257
В М Кикоть - Шдтекстовий образ символ та переклад627
Г О Партии, І О Кривецький - Проблеми та шляхи вдосконалення інвестиційних процесів на підприємствах вугільної галузі україни195
I E Олексів - Проблеми та шляхи розвитку інструментального аспекту теорії груп економічного впливу201
М Госовська - Проблеми феміністичної літературної критики одіссея сучасних теорій442
Ю М Мельник - Проблеми формування регіональних стратегій в контексті сталого розвитку319
Н М Воськало, В І Воськало - Проблеми формування та використання резервного капіталу295
З М Мочаліна, Н І Склярук, Є В Гавриліченко - Проблеми ціноутворення на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій265
І П Гнесь - Проблеми юридично-правового забезпечення оптимізації структури міського житлового фонду в україні336
Автор неизвестен - Проблеми і перспективи промислового сегменту ринку праці україни145
О Ю Амосов - Проблеми інвестиційної привабливості розвитку житлово-комунальної сфери226
А Н Гуменюк - Проблемы активизации инновационной деятельности в донецком регионе231
З М Мочаліна, Н Є Василевська - Проблемні питання беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунальної галузі262
Л С Михальская - Проблемы активизации амортизационной политики в украине в условиях экономической нестабильности308
А Н Рыженков, В Н Коломота, А Г Пономаренко - Проблемы и перспективы компьютеризации металлургических предприятий донбасса221
А Рязанцева, Л Н Моисеенко - Проблемы и перспективы системы подготовки кадров втехническом вузе194
В И Матвийчук - Проблемы инновационного развития металлургических предприятий украины228
В И Мозговой - Проблемы описания вариантов русского и украинского языков246
В И Мозговой - Проблемы описания украинского национального варианта русского языка316
Г С Клягин, В И Ростовский, А В Кравченко - Проблемы организации малоотходных процессов в черной металлургии170
Е В Кирсанова - Проблемы оценки экологических активов в системе комплексного эколого-экономического учета427
В Н Ручко - Проблемы планирования ремонтов механического оборудования839
Н В Румянцев - Проблемы повышения качества преподавания математики для современного инженера309
С С Валитов - Проблемы правового обеспечения конкуренции на рынке ритейла217
И В Новойтенко - Проблемы регулирования качества продукции в Украине219
В А Лелюк - Проблемы реинжиниринга институциональной системы города241
В В Савйовский, М Н Джалалов - Проблемы теплоизоляции существующих крупнопанельных зданий189
Л А Серобаба - Проблемы учета при осуществлении экспортных операций339
А А Кохан - Проблемы формирования интеллектуального потенциала региона197
В Н Пасичный - Проблемы цветообразования комбинированных мясопродуктов276
О А Проскурнин - Проблемы экологического прогнозирования при решении задачи нормирования сброса сточных вод в водные объекты199
А А Егоршин, Л М Малярец - Проблемы эконометрического оценивания163
В І Заїка - Прогнозування роботи станції дефекосатурації278
Н В Фоменко - Проблемы энергообеспечения предприятий чёрной металлургии и возможные пути их решения261
О А Геммерлинг - Проведение нарезных работ на угольных пластах крутого падения209
О В Прокопенко - Прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій147
М М Андреев, В В Камышан - Прогноз и управление термодинамическими параметрами угленосного массива204
І В Ковальчук - Прогноз наслідків впровадження нової амортизаційної системи221
Н Ю Ламнауер - Прогнозування технологічної собівартості якісних виробів273
В А Стукало - Прогноз температуры воздуха в тупиковой выработке при всасывающем способе проветривания448
В И Силаев - Прогноз эффективности работ по автоматизации в угольной промышленности248
Н Ю Ламнауер - Прогнозування та планування часу виготовлення виробів177
Г Б Тихонова - Прогнозирование спроса в туризме с помощью регрессионного моделирования270
А В Дружинин, О А Давыденко - Прогнозирование цены объектов незавершенного строительства в условиях экономического кризиса184
І М Труніна - Прогнозні моделі реалізації конкурентних переваг підприємницької діяльності532
Т Л Процюк - Прогнозування ризику виникнення бронхіальної астми залежно від особливостей будови тіла у сільських дітей177
В І Заїка, В Д Кишенько - Прогнозування роботи станції дефекосатурації із застосуванням теорії детермінованого хаосу336
ПО Кундєєва - Прогнозування типу новацій в інноваційній діяльності м'ясопереробних підприємств україни191
Л В Сібрук - Прогнозування точнісних характеристик глісадних радіомаяків з урахуванням впливу повітряних суден на аеродромі169
В І Білобородченко - Прогнозування циклу енергетичної стабілізації квантрону імпульсних лазерів з вільною генерацією випромінювання254
В Г Борисов - Прогнозування ємкості та частки ринку товарів та послуг190
О О Бондаренко - Прогнозування інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування157
Г Злобін, А Стехнович - Програма моделювання короткоканальних польових транзисторів236
С Є Селиванов, В Е Абракітов - Програма для розрахунку соціально -економічного ефектушумозахисних заходів251
Г А Усик - Програма навчальної дисципліни та робоча програма274
В І Абєлєшов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни опалення407
А О Бобух - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни автоматизація інженерних систем418
Д О Шушляков - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни вентиляція і кондиціювання повітря429
Г Л Коптєва - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни дизайн міського середовища275
О О Алексахін - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни енергозабезпечення міст337
М Г Кітов - Що закодовано в імені твоєму борисфен310
С О Шубович, Ю В Жмурко - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни композиція448
О Є Фондорко - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни науково-дослідна робота студентів-архітекторів161
І Л Деркач - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни міські інженерні мережі502
О О Алексахін - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни основи енергозабезпечення321
П В Довгань - Сюїтний цикл до проблеми теорії жанру470
Л П Панова - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни теорія систем і архітектура спецкурс494
О О Алексахін - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни теплогазопостачання і вентиляція512
О О Алексахін - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни теплопостачання і гаряче водопостачання334
Д О Шушляков - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни теплотехніка518
О С Соловйова - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни територіальне і регіональне планування260
М О Шульга - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технологія ремонту інженерних систем583
В І Абєлєшов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технічна експлуатація будівель384
В І Абєлєшов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технічна експлуатація готелів і туркомплексів417
М О Шульга - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технічна експлуатація інженерних систем427
Д О Шушляков - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технічна механіка рідини і газу767
І Л Деркач - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерна інфраструктура міст326
Г А Усик - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерне обладнання будівель399
І Л Деркач - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерне обладнання будівель463
Г А Усик - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерне обладнання будівель 2422
Г А Усик - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерне обладнання споруд495
К А Мамонов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни економіко-математичне моделювання756
Л О Кизилова - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни організація податкового контролю399
К А Мамонов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни стратегічний аналіз470
І М Патракеєв - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни бази даних303
Т В Момот - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни введення у спеціальність754
Д В Шаульський - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни математична обробка геодезичних вимірів697
Г І Коба - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни метрологія і стандартизація773
Т В Момот - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни науково-дослідницька робота студентів457
А М Сосіпатров - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни організація експлуатації203
І С Глушенкова - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни організація і управління виробництвом970
М І Шпіка - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни системи керування електроприводами449
О М Петченко - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни фізика564
Є І Назаренко - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни фізика223
О Г Рудь - Програма та робоча програма з навчальної дисципліни268
Д В Шаульський - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни інженерна геодезія697
В Т Доля, К А Мамонов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „економетрія518
А В Безуглий - Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни радіоелектроніка398
А В Безуглий - Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни фізика391
В Поліщук - Післядипломна освіта вчителів німеччини278
Ю І Стрілець - Програма та робоча програма навчальної дисципліни597
А В Якунін - Програма та робоча програма навчальної дисципліни вища математика ІІ387
А І Колосов, А В Якунін - Програма та робоча програма навчальної дисципліни вища математика ІІ370
І К Решетов, О В Гаврилюк - Програма та робоча програма навчальної дисципліни геологія з основами геоморфології та гідрогеології446
О В Гаврилюк - Програма та робоча програма навчальної дисципліни геологія та гідрогеологія416
І К Решетов О В Гаврилюк - Програма та робоча програма навчальної дисципліни геологія і гідрогеологія з основами геоморфології264
А І Колосов, А В Якунін - Програма та робоча програма навчальної дисципліни дискретна математика571
М С Лисенко - Програма та робоча програма навчальної дисципліни етичний кодекс533
М С Лисенко, В В Жигло - Програма та робоча програма навчальної дисципліни культурологія424
Г Ю Штерн - Програма та робоча програма навчальної дисципліни корпоративне управління729
Т І Світлична - Програма та робоча програма навчальної дисципліни прогнозування430
А В Якунін - Програма та робоча програма навчальної дисципліни теорія ймовірностей і математична статистика441
В Івченко, Г Чуйко - Псевдокубічне наближення в моделі боднара159
Л А Назаренко, О М Ляшенко - Програма та робоча програма навчальної дисципліни фізичні основи джерел світла249
Автор неизвестен - Програма та робоча програма навчальної дисципліни хімія модуль 1 загальна та неорганічна хімія842
О В Гаврилюк - Програма та робоча програма навчальної дисципліни інженерна геологія335
Ю І Жигло, І О Мікуліна - Програма і робоча програма навчальної дисципліни охорона праці і бжд338
В И Назаренко, Н С Почтаренко, А Ю Иванов - Программная система ревод248
В М Андреева - Програма і робоча програма навчальної дисципліни поведінка споживача472
О И Федяев, Ю С Махно - Программный эмулятор нейросети типа неокогнитрон для распознаванияграфических образов439
Л Шеремета - Противиразкова дія ліпосомального кверцетину201
В П Харченко, О М Алексеев - Програмна реалізація штучної нейронной мережі в автоматизованих інтелектуальних системах194
Н М Влащенко - Програмний підхід і завдання фінансування санаторно-курортного комплексу криму165
С Б Сидельников - Прогрессивные технологии совмещенной обработки цветных металлов и сплавов427
Н И Кульбашная - Прогрессивный метод оценки аварийности участков городских дорог192
Г О Кундєєва - Продовольча сфера україни ринок м'яса та м'ясопродуктів507
В Антоненко - Прогресія та регресія в оподаткуванні переваги та недоліки в контексті удосконалення податкового регулювання230
Г Симахина, Н Науменко - Продукты радиопротекторного действия в оздоровительном питании302
Д М Под'ячев - Проект розбудови української держави-нації данина ретро-тенденції чи об'єктивне сприйняття реальності193
В Ф Бервецький, В П Ніколаєв - Проектний підхід до управління програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства170
Г А Дорошук - Проектно-орієнтований підхід в управлінні організаційними інноваціями268
А Д Чернявський - Проектні, консультаційні й інжинірингові послуги в будівельному комплексі186
В О Салтиков - Проектування монтаж та експлуатація освітлювальних установок673
М П Костюченко - Проектування навчального матеріалу з охорони праці на основі концепції динамічних дидактичних структур313
Н Ткаченко - Проектування структури інноваційної моделі вітчизняного виробничого комплексу248
М П Костюченко - Проектування ієрархії цілей професійної підготовки кваліфікованих робітників538
О Н Перепелица, О В Храброеа - Проекции просвещения диететика и канта и гастрософия ш фурье385
К К Васильев - Профессор новороссийского университета к м сапежко487
В Н Пасичный - Производство и применение желатина в пищевой промышлености297
Т А Говорушко, І П Ситник - Происхождение и сущность денег современныйвзгляд165
І Маркович - Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства305
Автор неизвестен - Промисловий сегмент ринку праці україни на етапі економічного зростання проблеми і перспективи201
В П Гребняк, Н П Гребняк - Промышленная экология и медицина труда горнорабочих глубоких угольных шахт289
С В Сєрєбряк - Пропозиції удосконалення закону україни про прокуратуру156
І М Горбань - Пропозиціїдо третього видання червоної книги україни птахи472
А М Дудка - Просторова семантика міста в інтерпретації в винниченка-драматурга307
Ю А Ржепецький - Протеїнкіназа d взаємодіє з адаптерним білком ruk cin85 і фосфорилює його202
Автор неизвестен - Протидія корупції, як результат розвитку суспільства144
В М Опара - Протиерозійна організація лісоаграрних ландшафтів україни та їх картографування279
О М Галус - Професійна адаптація студентів до навчання у ступеневому педагогічному внз421
В Сидоренко, А Мааихін - Професійна компетентність як критерій професійного становлення майбутнього педагога540
А Тибінь - Пріоритетні напрями розвитку туризму в україні455
I А Лебедева - Професійно-особистісний розвиток вчителя математики з позиції компетентнісного підходу556
В Е Маркевич - Профілактика ранньої анемії недоношених препаратами людського рекомбінантного еритропоетину та тривалентного заліза396
О М Спірін - Процедурний підхід до проектування кредитно-модульної системи285
О А Телічко - Процес адаптаціїтрудового законодавства україни в сфері охорони праці до європейських стандартів283
Н А Потапова - Процеси управління активами в логістичних системах222
О О Пшик-Ковалъсъка - Процес планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства313
О Шилова - Процес формування соціальної відповідальності майбутніх менеджерів туристичної сфери222
Н Б Прокоф'єва - Психоемоційний стан у хворих на кропив'янку257
У Ільницька - Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці399
О Ю Кудояр - Процеси розвитку інтелектуальної власності на підприємствах165
В П Полуянов, Р С Кравченко - Процесс маркетизации коммунального хозяйства153
С Свелеба, І Половинко, І Катеринчук - Прояв в'язкої взаємодії в кристалах149
М Дорожовець', А Пригродський - Прямий та опосередкований методи відтворення провідності велектричній томографії238
О Бідюк - Психоаналіз сновидінь літературознавча проекція280
В М Хобта - Пріоритетні сфери розвитку екологічного управління в україні397
В М Хобта, О Ю Руднєва - Пріоритетні сфери розвитку екологічного управлінняв україні167
Т В Хоменко - Психолого-педагогічні проблеми розвитку пізнавальної активності389
Н П Дроба - Психолого-педагогічні основи підвищення ефективності вивчення технічних дисциплін в кнтеу159
Т І Люріна - Психолого-педагогічні та соціально-педагогічні фактори моральної самоактуалізації студентів254
Л М Конопляник - Психолого-педагогічні умови формування пізнавальної діяльності майбутніх інженерів авіаційної галузі917
Н Й Чумак - Психологічний вплив у діловому спілкуванні соціального працівника217
I B Федулова - Результативність інноваційної діяльності194
О В Козаченко - Психологічні механізми внутрішньоособистих конфліктів594
О І Бондаренко - Психологічні механізми інформаційного впливу на свідомість людини271
Н С Гарькавець - Психологічні особливості системи цінностей студентської молоді389
А В Фурман, С К Шандрук - Психологічні особливості розвитку професійної креативності майбутніх фахівців соціогуманітарного профілю168
В О Третьяченко - Психологічні особливості становлення життєвих домагань підлітків із неповних одностатевих сімей368
О П Носко, Ю О Бохонкова - Психологічні особливості тендерного розвитку підлітка в неповній родині251
О В Козаченко - Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді456
Е Л Луценко - Психофизиологический базис индивидуального опыта251
Н О Божок - Психологічні умови розвитку фрустраційної толерантності устудентів500
Л В Боханова - Психологічні функції підвищення рівня комунікативної компетентності керівників в управлінні освітою436
С Н Малахова - Реабилитация больных ишемической болезнью219
У П Кошетар - Психологія релігії в контексті архетипічної психології (деякі аспекти концепції душі дж хіллмана)365
С О Лісіна - Публікації з військових питань в націоналістичній періодиці буковини та за кордоном україни264
І В Глотова - Публіцистичний пафос збірки євгена гуцала ментальність орди190
С Яременко - Публіцистичний стиль української мови парадигма становлення в контексті історії літературної мови2103
О В Корецкая - Пути повышения конкурентоспособности предприятий356
Т Б Бедряк, Д П Пальмин, Б А Кодунов - Пути комплексного использования запасов каменного угля304
А С Парфенюк, О Е Алексеева, П В Третьяков - Пути модернизации выбросоопасных узлов тепловых агрегатов189
В В Гриненко - Реинжиниринг институциональной среды застройки173
Ляпота Ал - Пути повышения метрологической надежности измерителя давления газа185
В Т Семенов, Г В Высоцкая, В М Прасол - Пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства территориальной общины195
Г Левчунь - Реформування системи оплати і стимулювання праці197
Н Л Косматенк - Пути реформирования предприятий жкх в сельских регионах191
С А Снитко - Пути снижения количества брака прутков из свинцовистых латуней508
Е В Харламова - Пути снижения уровня материалопотребления в региональных водообеспечивающих комплексах178
М М Перистый, А В Кравченко - Пути снижения техногенной нагрузки сталеплавильного производства на окружающую среду349
В В Сафонов, Ю В Богданов, А В Пилипенко - Пути снижения шума при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений411
В А Кодин - Пути совершенствования структурных элементов исторического центра стабильно развивающегося крупного города195
О П Слободян, В А Заєць, Л П Нещадим - Підвищення безпеки роботи підприємства м'ясо молочної промисловості156
І Я Тишик, Я Р Совин - Підвищення достовірності виявлення рухомих об'єктів охоронними системами350
В М Хобта, О Ю Руднєва - Підвищення екологічної чистоти виробництва машинобудівного підприємства247
Автор неизвестен - Підсекція № 1 прикладні задачі математичного191
В Х Далека - Підвищення ефективності захисту рухомого складу міського електротранспорту від корозії, старіння243
О Кравець, С Лупенко, А Луцків - Підвищення ефективності криптоаналізу сучасних потокових шифрів224
О М Мінченко, Д В Полковниченко - Підвищення ефективності обслуговування устаткування електричних систем189
Г В Гриневич - Підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталомпідприєм ства177
С Ю Чучмарьова - Підходи до класифікації товарних інновацій190
В Ф Головко, В В Бондаренко, Р І Візняк - Підвищення комфорту пасажирів вагонів на основі удосконалення системи виклику провідника192
Д О Макеева - Підвищення надійності життезабезпечення за рахунок використання вітроустановок що встановлені на породних відвалах183
Т Г Івченко - Підвищення продуктивності точіння з використанням мастильно-охолоджуючих технологічних середовищ349
В М Боровець - Підвищення продуктивності і точності сортування вібраційними сепараторами167
В Н Пасичный - Технология производства пельменей1325
С Д Погорілий, О В Кузьмін - Підвищення швидкодії алгоритму проштовхування передпотоку252
І Павх - Підготовка вчителя та індеженера педагога у котексті євроінтеграційних процесів176
Н Сеньовська - Підготовка майбутніх учителів до професійної саморегуляції305
Л Моісєєнко - Підготовка кадрів для вугільної промисловості в умовах реформування освіти україни239
Т В Шиян - Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до організації проектної діяльності учнів на факультативних заняттях189
Я Б Лисейко - Підготовка та організація військового походу сяноцьких ланових жовнірів у 1653 p239
В А Заєць, О П Слободян, Л П Нещадим - Підготовка фахівців харчових галузей з питань безпеки187
О Сахно, В Хотюк - Радіаційна установка інституту ядернихдосліджень162
А О Заїнчковський - Підприємства харчової промисловості на ринку продовольчих товарів україни328
М С Величко - Підсистема протипожежного контролю гірничошахтного обладнання189
Є О Голишева - Підходи до оцінки споживчого капіталу на промислових підприємствах226
М М Кудінова - Підсумковий контроль (екзамен) з навчальної дисципліни «корпоративне управління»400
С В Глівенко, О І Вишницька, С М Груша - Підходи до аналізу факторів розвитку кар'єри представників топ-менеджменту україни239
Т А Говорушко, Л О Приходько - Підходи до визнячення принципів та методів планування діяльності підприємства474
Р Бронецький - Підходи до еколого-географічної класифікації бальнеологічнихресурсів389
С В Анисимова - Ранжирование малых рек харьковской области240
I B Федулова - Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку589
В М Заяць, М М Заяць - Підходи до побудови систем захисту інформацї від несанкціонованого доступу239
О Івасечко - Р лащенко теоретичне осмислення ідеї народоправства396
Г В Усова - Підходи та методи досягнення конкурентних переваг промисловим підприємством666
Г В Сілакова - Підходи щодо формування та використання кредитного потенціалу комерційного банку254

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22