Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
А Левченко - Поняття достовірності математичних моделей випадкових процесів керування станом складних об'єктів459
Т Єщенко - Поняття рідна мова в двомовному середовищі859
А Кадикало - Поняття об'єктивності як орієнтира межевості сучасного природничо-наукового пізнання436
Н Нікулішин - Поняття сила у сучасних теоріях міжнародних відносин429
В П Пилипишин - Поняття та основні риси державного управління547
Автор неизвестен - Поняття та способи визначення змісту трудових правовідносин в сучасних умовах491
О М Клюев - Поняття та сутність контролю що здійснюється правоохоронними органами235
Л В Бех - Порцеляна в культурі китаю становлення традиції420
Л В Котова - Поняття та юридична природа альтернативних форм зайнятості у сучасних умовах772
В О Резнік - Поняттєвий простір концепту скромність у британській картині світу330
А Ю Акулов - Популяционная структура и направления микроэволюции bipolaris sorokiniana288
В І Ємцев - Понятійний апарат конкурентоспроможності підприємств та його діалектика304
Д В Миколенко - Попытки реализации идеи «великой болгарии» правительством с стамболова513
І С Усенко - Порядок виконання гідравлічного розрахунку водопровідної мережі1334
Л Вітко - Порушення геологічного середовища карстовими процесами в подільському придністер'ї232
Л Г Левіт - Порівняльна ефективність інвестицій у житлове будівництво249
Н М Бойко - Порівняльна оцінка програмних продуктів аудиту реальних інвестицій231
І М Нєнно - Порівняльна характеристика методів оцінювання розвитку страхових компаній312
С Почкін - Порівняльний аналіз вимог до картографічного забезпечення кадастрових робіт в україні та республіці білорусь284
А Церклевич - Ізостазія та ізостатичні моделі269
Б Микийчук, В Яцук - Порівняльний аналіз методів обліку теплової енергії індивідуальними споживачами280
Я Бобицький, Р Клімкевич - Порівняльний аналіз оптичних методів вимірювання розмірів мікрочастинок339
П О Кондратенко - Про енергетичні потоки у всесвіті278
Г А Бойко - Порівняльний аналіз перекладу поетичного тексту2280
В П Полуянов, Н С Попович - Порівняльний аналіз структури та динаміки активів підприємств промисловості україни і російської федерації655
О Д Рябченко - Приватизація і створення ринків капіталу397
В Галушка - Порівняльний апробаційний аналіз методик оцінки фінансово-економічного стану підприємств498
В Н Павлыш, Т А Ушакова - Постановка задачи разработки компьютерной системы обучения для дисциплин естественно-научного профиля468
В Литвин, М Бойчук - Постановка задачі оцінювання новизни онтологічних знань інтелектуальних систем356
О М Лучанко - Постать д драгонетті в історії контрабасового мистецтва виконавство та творчість286
О С Поліщук - Походження політичного і політична економіка618
В Я Паращич - Постколоніальна критика в україні як пошук критичної утопії298
В С Товстуха, Н Н Дацун - Построение диаграммы состояния воды в виртуальной лабораторной работе по физике225
Ф В Вауліна - Потенціал консолідації релігійної ідентичності531
В Ф Харченко - Построение и эффективное использование наружного освещения городов307
В А Будишевский, А А Пуханов - Построение логистической модели прогноза величины грузопотока угля внутришахтного транспорта250
К Ю Ягельська - Імідж як інструмент репутації347
Е В Кузьмичева, Д А Волков, Н В Гринчак - Построение математической модели инженерной сети для ее реализации на персональном компьютере275
О С Архіпова, В П Протопопова, Є С Пахомова - Посібник для розв'язання типових завдань з курсу «вища математика»656
А Р Арутюнян, А Л Масюк, С Р Арутюнян - Построение математической модели передачи данных по интерфейсу rs-485 для промышленных сетей324
І І Ярема, А О Босак - Потенціал кластеризації регіону сутність і методика оцінювання285
В Мазур - Потенціал україни в контексті розвитку міжнародних туристичних послуг270
В І Коваленко - Поточний контроль рівня ізоляції високовольтного електрообладнання тролейбуса186
М Г Кітов - Походження рюрика і його філософія правління за угодою по праву200
О Ф Скакун - Потребою часу є прийняття деонтологічного етичного кодексу учених-правознавців україни306
Л Я Ільницький - Похибка вимірювання смуги займаних частот, що обумовлена реальною залежністю ослаблення фільтра від частоти390
О Е Васильєва - Похибка передаточного числа зубчастої передачі яка зумовлена процесом зубонарізання коліс черв'ячними фрезами432
О В Прилуцький - Поширення екологічні та созологічні особливості pleurotus calyptratus215
В Н Калюжный - Украинский математический журнал251
Л Н Приступа, О В Псарьова, В М Бутенко - Поширеність та потенціальні механізми розвитку ліподистрофічного синдрому402
А М Лобода - Поширеність ішемічної нефропатії у новонароджених245
Е А Маханьков - Поэтика рассказа гайто газданова «черная капля»319
Г П Победьонна, О Г Солона - Поширеність, особливості клініки і патогенезу бронхіальної астми, поєднаної з патологією органів травлення425
Є О Башков, О Л Вовк, Н С Костюкова - Пошук кольорових зображень з використанням методів гістограмнихознак і кластеризації281
О В Новікова - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему аналіз та оцінка економічного потенціалу банку240
К К Осовий - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему діагностика спк і його корекція методом рефлексії202
Ю В Старков - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління кредитними ресурсами банку239
О В Щоткіна - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління міжособистісними відносинами конкурентоздатної команди252
Є В Чернуха - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління оборотними активами підприємства193
Л М Мазій - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління оборотними активами підприємства427
М О Терновська - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління структурою капіталу підприємства255
Б М Самойлов - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління фінансовою безпекою банку496
С М Яровий, А В Бузурна - Право на інформацію як конституційне право громадянина192
А Ф Грицик - Правова відповідальність за зловживання свободою інформа244
А В Баранова, М С Уткіна - Правова відповідальність за хакерство згідно законодавства україни168
Автор неизвестен - Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку проблема поєднання централізованого талокального методів441
А В Баранова - Правове регулювання захисту суспільної моралі в мережі252
О С Щербина - Роль облікової політики підприємства2783
В С Шапіро - Правове регулювання захисту інформації в інформаційних системах193
Автор неизвестен - Правове регулювання оплати праці міжнародний аспект1127
Автор неизвестен - Правове регулювання тимчасової трудової діяльності сучасний стан та перспективи426
B А Сміянов, C В Тарасенко - Правове регулювання управління якістю медичної допомоги170
Автор неизвестен - Правове регулювання учбових творчих та соціальних відпустокпроблемні питання421
Н М Костецька - Правовий захист журналістських джерел інформації501
В В Гостєв - Правовий режим надання адміністративних послуг у сфері дозвільної системи574
С С Валитов - Правовые проблемы определения монопольного доминирующего положения субъектов хозяйствования на рынке товара528
І М Попова - Правові засади використання інформаційних технологій органами виконавчої влади україни199
L I Смагін - Правознавчий та законознавчий підходи до викладання шкільних правових навчальних предметів207
Т M Сулаиман - Современные проблемы жилища иордании184
В Л Костюк - Правосуб'єктність органів які здійснюють державний нагляд у сфері праці науково-правовий аспект297
О Ю Матюшенко - Прагматичні аспекти декодування імпліцитної інформації у руслі когнітивних вчень313
Є Є Костенко - Інституційний репозитарій (enuftir)393
Г В Піскурська - Практика проведення усних бізнес-презентацій373
1 1 Смагін - Практика підручникотворення зі шкільного курсу психології в XIX- на початку XX століття342
С А Швачко - Предметность vs нумеральность на материале числительных английского языка363
В В Атюшкіна - Практичне застосування оцінювання узгодженості інноваційної та інвестиційної стратегій підприємства165
В М Логвин, С А Авдиенко - Предварительная дефекация с одноступенчатой карбонизацией преддефекованного сока в циркулярном контуре228
Ю Н Харитонов - Предварительное моделирование систем теплоснабжения при управлении проектами реконструкции216
Т Н Калиниченко - Предикативное определение в конструкции с полнозначнымглаголомв современном французском языке268
Т А Атемасова, А А Атемасов - Предотлетное скопление серого журавля у южных границ ареала290
Е В Чорноус - Представление шахтной участковой сети эквивалентным генератором226
М П Загородній - Пренатальна діагностика вродженої та спадкової патології196
А Я Белецкий - Преобразования грея в полях галуа по модулю неприводимого многочлена606
О Ю Матушек - Пресвята трійця в українській бароковій проповіді330
С Панцьо - Префіксальне та префіксально-суфіксальне творення прикметників у лемківському говорі729
Н А Оніщенко - Прецедентна особистість як чинник формування ептонімічного фонду456
С Д Тарасенко - Прецизійні міри ємності для автоматичного контролю технологічних параметрів виробництва продуктів314
Р В Вовк - Прийняття рішень у міжнародних організаціях334
К К Намитоков - Приближенный метод анализа теплового режима электромагнитных пускорегулирующих аппаратов для разрядных ламп264
К В Баранов - Привабливість економічного простору як умова конкурентоспроможності національної економіки338
В В Чернов, Ю В Єлагін, Л І Петренко - Приватизація в контексті цілей і завдань175
О Д Рябченко - Приватизація землі в містах і населених пунктах407
О П Соловцова - Приватна власність на урбанізовані землі аргументи за і проти490
А В Шушляков, Д А Шушляков, Е Ю Данилова - Применение вихревых турбулентных промывателей в качестве аппаратов комплексной очистки газов241
Ю Ф Булгаков - Применение газоразделительных мембранных модулей для создания инертной среды в пожарных участках391
В В Мирный, Ю Н Гавриленко - Применение геометрического нивелирования при наблюдениях за деформациями бортов горных карьеров244
В Н Павлыш - Применение компьютерной технологии для анализа результатов письменных работ студентов, изучающих иностранный язык232
В И Коваленко, М В Меркулов, И П Мазур - Применение корреляционного анализа при исследовании сопряжения вал-шатун206
В Н Павлыш, А С Гребенкина - Применение метода матричной прогонки для моделирования процесса пневматической обработки угольного пласта262
Е Е Дашевская - Применение метода нейронных сетей при построении асу потокораспределением в ис289
А А Баркалов - Применение метода расщепления операторных линейных цепей для оптимизации схемы устройства управления216
Н В Азарова - Применение методов линейного программирования для оптимизации севооборотов338
Е Е Дашевская - Применение методов статистики и кластеризации технологии data mining при построении асу потокораспределением в ис214
А И Поляков - Применение многомерных динамических массивов274
Ю В Ладыженский, В А Мирецкая - Применение муравьиных алгоритмов для решения задачи маршрутизации в компьютерных сетях1001
С И Гинкул - Применение ускоренного охлаждения проката286
В В Гусев, А Д Молчанов, Н В Вяльцев - Применение современных материалов в торцовых уплотнениях горношахтного оборудования202
- Применение современных технологий восстановления конструктивов водоотведения И В Коринько231
С Н Булыга - Применение теории нечетких множеств для решения задачи многомерной классификации объектов коммерческой недвижимости352
В П Тарасюк, А С Алдохина, А Н Осыко - Применение теории самоорганизующихся систем в асутп кондитерского производства289
М С Бабий, А П Чекалов - Применение элементов нечёткой логики для рейтинговой системы оценки знаний310
А Г Сурова - Применениетш-моделей в задачеисследования физических параметров породных отвалов176
С П Захарченков - Принятие решений о кредитовании предприятий254
Г Б Перетолчина, Глянцев П - Пример реализации профессиональной направленности курса теория вероятностей и математическая статистика206
Н О Михайлова - Принцип автентичності як один із принципів формування іншомовної комунікативної компетенції1184
М Бучин - Принцип гласних виборів як елемент демократичної політичної системи462
С Повторєва - Принцип деструкції і деконструкція постструктуралізму375
Д О Дашин, В П Тарасюк - Принцип дії приладу вимірювання товщини покриття валків на прокатних станах253
В Р Туз - Принцип побудови електронних керуючих систем та їхнє програмне забезпечення231
О В Орлов, В Є Зімін - Принципи забезпечення відповідності академічного авіаційного навчання вимогам до базового навчання284
І П Греков, Ю С Логвин - Принципи захисту ком'ютерної інформації від неправомірного втручання206
М М Черновська - Принципи організації місцевих фінансів в україні317
А І Нечепуренко - Принципи оцінки та управління розвитком соц. капіталу виробн організації251
Д Горобець - Принципи розробки програми розвитку педагогічного коледжу406
Н І Бойко - Принципи формального моделювання інформаційних систем на основі web-технологій509
Автор неизвестен - Принципи формування сучасної економічної та юридичноїтермінології180
Т І Топішко - Принципи функції та механізми лізингових операцій679
Е Н Лебедев, В В Хорошилов, Д А Лившиц - Принципы оптимизации кондиционности полуспокойной стали перед разливкой218
ефективні поглниачі шкідливих домішок із води - Природні мінерали306
А Н Смирнов, А И Шевелев - Принципы построения ресурсосберегающих металлургических технологий и циклов276
Ю И Горбачёва - Приоритеты инвестиционной привлекательности харьковского региона263
С Хропот - Про землеустрій територій населених пунктів230
Е И Стародубцева - Принятие решений в сфере слияний и поглощений ошибки и рекомендации202
AM Алексеев, А Н Коваленко - Принятие решений при ликвидации аварий на шахтах и рудниках591
О М Ільченко - Про деякі маркери етикетизації англомовного наукового дискурсу233
М П Кучерявенко - Природа нормотворчих процедур при регулюванні відносин оподаткування189
М Борисенко - Природно-географічна характеристика лівобережної україни в описах київського намісництва386
І О Ілляшенко - Природно-техногенна безпека в містах україни191
М В Губина, В С Коваленко - Природно-ландшафтные и климатические факторы и их влияние на архитектурную композицию городских ансамблей1400
А Банера - Природно-ресурсний потенціал як чинник економічного зростання волинської області1175
Г О Сімахіна, А О Чагайда - Природні коплекси біологічного активни речовин цукровмістної сировини279
Ю Зінько, О Шевчук - Природоохоронні геоморфологічні об'єкти у структурі геотуризму західної україни1230
Б Чалий - Про будову, енергії та головні механізми землі249
Б О Павлов, М В Мелень - Пристрій для визначення флуктуацій частоти високостабільних генераторів212
О Бойко, З Готра, О Готра - Пристрій компенсації температури вільних кінців первинних термоелектричних перетворювачів314
І Є Семін - Прихід іноземного інвестора на вітчизняне промислове підприємство управлінські рішення та напрями змін241
О Данило, М Скалецький - Причини та мотиви суїцидальної поведінки в умовахекономічної кризи237
Е Абракітов, О Ю Нікітченко - Причини утворення каустик і мікроструктура фронту звукової хвилі238
В В Рябчій - Про визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок264
В В Ковальчук - Про вплив релятивістських сил притягання241
С Г Негрій, І Г Сахно - Про встановлення епюри вертикального тиску в боках гірничої виробки в межах зони зруйнованих порід186
Л В Страшинська - Про державну підтримку підприємств цукрової промисловості україни145
А Козлов, Я Близшок - Фазові рівноваги в системах215
Є П Данильченко, І А Островський - Про деякі політекономічш аспекти імовірної експансії іноземного капіталу в україну212
Є П Данильченко, І А Островський - Про деякі регіональні аспектиконкурентоспроможності національної економіки та методи її оцінки190
С Б Тимофієва - Про деякі теоретичні аспекти стратегії конкурентоспроможності245
І А Островський - Про деякі інституціональні аспекти подолання фінансової кризи в україні151
О І Богучарова - Про науковий статус категорій стиль життя і здоров'я383
Л С Лубенець, О І Мороз - Про науковий навчальний та історичний розвиток найстарішої в україні кафедри геодезії225
О Сюмак - Про необхідність ландшафтно-екологічного підходу до оцінки рекреаційного навантаження в національних парках206
В І Лусь - Про один із методів оптимізацгї геометричних форм310
Б Андрушків, О Погайдак, Л Мельник - Про особливості трансформації промисловості в системі глобальних викликів152
Н М Салатюк - Про посилення інфляційних тенденцій в економіціукраїни297
Г В Татаренко - Про окремі питання розгляду судами скарг на постанови про порушення кримінальної справи258
О Чуєшкова - Про поняття оптимальної довжини терміна на матеріалі економічної термінології188
В М Пасичный - Проблема белка или проблема качества пищи253
О О Хникіна - Про прагматичний потенціал висловлювань обвинувачення294
Б Павлик, І Гарапин - Про природу електричних явищ у кристалах lif підданих одновісному стиску194
Б С Панов, С В Сахно - Про проблеми екології у зв'язку з ртутоносністю вугілля донбасу251
А П Стегнієнко - Про підвищення динамічної стійкості режимів ступінчатих схем ерлифтів216
М П Омельченко, Л І Коваленко - Про розрахунок волокняних фільтрів230
Г В Біляєва - Про систему збалансованих показників у житловому господарстві199
В Б Звагельський - Про стародавні переправи середнього посеймя292
Ю І Шаповалов, С В Маньковський - Про точність аналізу лінійних параметричних кіл частотним символьним методом238
О В Євченко - Проблема відчуження сучасної людини в трилогії м фріша283
В Є Харченко - Проблема визначення змісту поняття адаптація в психологічній науці2315
О Волинець - Проблема гуманізації суспільства у працях івана павла іі457
Т И Рудченко - Проблема дифференциации доходов и бедности в оценке благосостояния населения украины362
В Г Улитин - Проблема использования избыточной энергии рекуперации на городском электрическом транспорте365
Т Єщенко - Проблема класифікації текстів у сучасному мовознавстві6525
Л М Черноватый - Проблема оцінювання письмових робіт майбутніх перекладачів616
Н В Захарчук - Проблема культури та міжкультурної комунікації у філософо-соціологічному аспекті380
Л Мазур - Проблема особистісної самоідентичності у постмодерністському окресленні260
Г Г Грабовський - Проблема сертифікації автоматизованих систем керування228
О В Лаврик - Проблема патріотичного виховання українців у публіцистиці гната хоткевича262
Г І Дудчак - Проблема педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів у науково-педагогічній літературі289
С О Гарькавець - Проблема побудови нормативно-конформістського алгоритму соціальної поведінки особистості370
Автор неизвестен - Проблема смысла жизни в мировоззренческих исканиях льва толстого500
Ю А Гапон - Проблема соціально-педагогічних досліджень468
О А Сидоренко - Проблема соціалізації дітей сиріт та дітей позбавлених батьківского піклування768
Н Гуль, Б Сенчина, Б Хомин - Проблема сталого функціонування національних парків карпатського регіону238
Т М Чорна - Проблеми викладання дисциплін циклу бжд у внз240
Г В Мигаль, О Ф Протасенко - Проблема стресса в обеспечении безопасности человека239
В О Рубан - Проблема трактування поняття англіцизм та категоризації англійських запозичень у французькому мовознавстві827
М О Катречко - Проблеми розвитку ринку праці в україні243
С І Штефан - Проблема удосконалення системи господарювання і управління740
С І Штефан - Проблема удосконалення фінансового механізму в системі господарювання344
Е В Фунтусов - Проблематика дара в контексте когнитивного капитализма223
В П Пантелеев, М С Микова - Проблема формування ефективної структури капіталу та вибору форм кредитування інвестиційних проектів304
О О Дольська, І М Харченко - Проблема формування нової техніки мислення в глобальному комунікативному просторі190
М А Шереметинський - Проблематика та стан взаємовідносин підприємств бурякоцукрового підкомплексу242
Д В Ломотько, В І Шевченко, В І Берестов - Проблеми взаємодії видів транспорту у перевізному процесі778
Н Яремчук - Професійна позиція педагога як вихователя2097
О В Чумаченко, Т С Шульгіна - Проблеми визначення категорії управлінський персонал підприємства та його класифікації1050
Л В Дейнеко, О Г Загній - Проблеми виробництва та використання біопалива в україні271
Й С Мисак - Проблеми спалювання низькосортного палива396
О Чигринець - Проблеми впровадження ефективних систем корпоративного управління в акціонерних товариствах україни293
Т І Топішко - Проблеми відновлення матеріально-технічної бази апк наінноваційній основі341
Автор неизвестен - Соціологія та соціальна робота505
І С Гощанська - Проблеми ефективного управління формуванням бібліотечного фонду246
Автор неизвестен - Проблеми ефективності механізму правового регулювання охоронних відносин у трудовому праві263
О А Лукашев - Проблеми публічно-правовоїприроди фінансів259
Автор неизвестен - Проблеми забезпечення та розвитку прав людини в умовах інформаційного суспільства504
Н Є Лелюк, Н Ф Чечетова - Проблеми законодавчого забезпечення концепції розвитку бухгалтерського обліку та аудиту в україні221
О Б Вовк - Проблеми захисту шрифтів як специфічних об'єктів авторського права435
Л О Кизилова - Проблеми зв'язку змісту економічної освіти і функціональної дієздатності випускників222
О М Колесников - Проблеми й перспективи створення вільної економічної зони202
Г В Руда, О М Маринець - Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності університетів199
А Г Новікова, М Б Харьківський - Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в україні325
Г І Кизилов - Проблеми привабливості інвестиційного клімату в україні294
О Загульська - Проблеми ландшафтної інтерпретації космозображень волинського полісся320
В А Гавриленко - Проблеми оподаткування прибутку в умовах нового податкового кодексу україни615
С В Розумний - Проблеми реконструкції будівель шкіл у м києві171
В Б Дудикевич, І А Прокопишин, В Ф Чекурін - Проблеми оцінки ефективності систем захисту267
Л В Галаз - Проблеми оцінки суб'єктивних характеристик трудового потенціалу підприємства241
Л В Страшинська - Проблеми прискореного впровадження міжнародних стандартів156
О В Шдшсна - Проблеми проектування та реконструкції виробничого середовища сучасних підприємств300
О С Тєлєтов - Проблеми підвищення результативності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств290
Б М Ратніков - Проблеми підготовки керченсько-феодосійської десантної операції у роки другої світової війни215
Г І Кизилов - Проблеми реалізації методів нейтралізації підприємницького ризику на будівельних підприємствах161
В В Вірченко - Проблеми реалізації реформування міського електричного транспорту україни289
Автор неизвестен - Проблеми регулювання оплати праці у приватному секторі економіки україни173
Т В Жидкова - Проблеми утримання ветхого і аварійного житлового фонду308
О Ріпка - Проблеми розвитку державних закладів культури в українських карпатах суспільно-географічний аналіз179
О В Зайцев, О В Галахова, Х Ю Паращенко - Проблеми розвитку ринку лізингу в україні та його поточний стан727
А В Череп, О А Лисенко - Проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств241
Т В Швед - Проблеми розвитку харчової промисловості україни всучасних умовах869
О П Просович, Ю Г Бондаренко - Проблеми становлення інноваційної моделі розвитку економіки україни233
О Б Бутнік-Сіверський - Проблеми стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності372
Ю М Гусєва - Проблеми стратегічного управління вітчизнянимипідприємствами324
Т А Пода - Проблеми сучасної світової політики як предмет філософської рефлексії423
Т О Кірсанова, Н А Дьяченко - Проблеми та перпективи фінансового планування на підприємстві721
Н В Кудренко - Проблеми та перспективи виходу підприємств комбікормової промисловості на іноземні фондові біржі623
Автор неизвестен - Філософія глобальних проблем449
Г В Усова, Т В Боднар - Проблеми та перспективи застосування бенчмаркінгу в промисловості україни1321
В М Поліщук - Проблеми та перспективи застосування оптоелектронних джерел світла264
Л В Страшинська - Проблеми якості та безпеки продуктів харчування в україні271
Г В Усова, А О Митрофанова - Проблеми та перспективи розвитку аутсорсингу на промислових підприємствах україни1111
Я В Демків - Проблеми та перспективи розвитку вітчизняних високотехнологічних виробництв у машинобудуванні432
Г С Домарадзька, Т М Гладун - Проблеми та перспективи розвитку українських підприємств на засадах франчайзингу397
Г Ціх - Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльностімалого підприємництва264
дума антропологічні виміри жанрів - Псалом334
О М Волк, М В Шашко - Проблеми та перспективи інноваційної діяльності у будівельній галузі україни381
О Чигринець - Проблеми та сучасні тенденції розвитку трудового потенціалу в україні на регіональному рівні285
В М Кикоть - Шдтекстовий образ символ та переклад734
Г О Партии, І О Кривецький - Проблеми та шляхи вдосконалення інвестиційних процесів на підприємствах вугільної галузі україни214
I E Олексів - Проблеми та шляхи розвитку інструментального аспекту теорії груп економічного впливу223
М Госовська - Проблеми феміністичної літературної критики одіссея сучасних теорій513
Ю М Мельник - Проблеми формування регіональних стратегій в контексті сталого розвитку394
Н М Воськало, В І Воськало - Проблеми формування та використання резервного капіталу313
З М Мочаліна, Н І Склярук, Є В Гавриліченко - Проблеми ціноутворення на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій297
І П Гнесь - Проблеми юридично-правового забезпечення оптимізації структури міського житлового фонду в україні386
Автор неизвестен - Проблеми і перспективи промислового сегменту ринку праці україни163
О Ю Амосов - Проблеми інвестиційної привабливості розвитку житлово-комунальної сфери264
А Н Гуменюк - Проблемы активизации инновационной деятельности в донецком регионе255
З М Мочаліна, Н Є Василевська - Проблемні питання беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунальної галузі280
Л С Михальская - Проблемы активизации амортизационной политики в украине в условиях экономической нестабильности354
А Н Рыженков, В Н Коломота, А Г Пономаренко - Проблемы и перспективы компьютеризации металлургических предприятий донбасса247
А Рязанцева, Л Н Моисеенко - Проблемы и перспективы системы подготовки кадров втехническом вузе215
В И Матвийчук - Проблемы инновационного развития металлургических предприятий украины244
В И Мозговой - Проблемы описания вариантов русского и украинского языков342
В И Мозговой - Проблемы описания украинского национального варианта русского языка356
Г С Клягин, В И Ростовский, А В Кравченко - Проблемы организации малоотходных процессов в черной металлургии194
Е В Кирсанова - Проблемы оценки экологических активов в системе комплексного эколого-экономического учета565
В Н Ручко - Проблемы планирования ремонтов механического оборудования909
Н В Румянцев - Проблемы повышения качества преподавания математики для современного инженера349
С С Валитов - Проблемы правового обеспечения конкуренции на рынке ритейла259
И В Новойтенко - Проблемы регулирования качества продукции в Украине248
В А Лелюк - Проблемы реинжиниринга институциональной системы города287
В В Савйовский, М Н Джалалов - Проблемы теплоизоляции существующих крупнопанельных зданий208
Л А Серобаба - Проблемы учета при осуществлении экспортных операций385
А А Кохан - Проблемы формирования интеллектуального потенциала региона215
В Н Пасичный - Проблемы цветообразования комбинированных мясопродуктов315
О А Проскурнин - Проблемы экологического прогнозирования при решении задачи нормирования сброса сточных вод в водные объекты220
А А Егоршин, Л М Малярец - Проблемы эконометрического оценивания189
В І Заїка - Прогнозування роботи станції дефекосатурації324
Н В Фоменко - Проблемы энергообеспечения предприятий чёрной металлургии и возможные пути их решения290
О А Геммерлинг - Проведение нарезных работ на угольных пластах крутого падения247
О В Прокопенко - Прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій166
М М Андреев, В В Камышан - Прогноз и управление термодинамическими параметрами угленосного массива230
І В Ковальчук - Прогноз наслідків впровадження нової амортизаційної системи264
Н Ю Ламнауер - Прогнозування технологічної собівартості якісних виробів315
В А Стукало - Прогноз температуры воздуха в тупиковой выработке при всасывающем способе проветривания543
В И Силаев - Прогноз эффективности работ по автоматизации в угольной промышленности309
Н Ю Ламнауер - Прогнозування та планування часу виготовлення виробів202
Г Б Тихонова - Прогнозирование спроса в туризме с помощью регрессионного моделирования314
А В Дружинин, О А Давыденко - Прогнозирование цены объектов незавершенного строительства в условиях экономического кризиса212
І М Труніна - Прогнозні моделі реалізації конкурентних переваг підприємницької діяльності590
Т Л Процюк - Прогнозування ризику виникнення бронхіальної астми залежно від особливостей будови тіла у сільських дітей196
В І Заїка, В Д Кишенько - Прогнозування роботи станції дефекосатурації із застосуванням теорії детермінованого хаосу381
ПО Кундєєва - Прогнозування типу новацій в інноваційній діяльності м'ясопереробних підприємств україни209
Л В Сібрук - Прогнозування точнісних характеристик глісадних радіомаяків з урахуванням впливу повітряних суден на аеродромі196
В І Білобородченко - Прогнозування циклу енергетичної стабілізації квантрону імпульсних лазерів з вільною генерацією випромінювання307
В Г Борисов - Прогнозування ємкості та частки ринку товарів та послуг212
О О Бондаренко - Прогнозування інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування181
Г Злобін, А Стехнович - Програма моделювання короткоканальних польових транзисторів267
С Є Селиванов, В Е Абракітов - Програма для розрахунку соціально -економічного ефектушумозахисних заходів285
Г А Усик - Програма навчальної дисципліни та робоча програма310
В І Абєлєшов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни опалення452
А О Бобух - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни автоматизація інженерних систем474
Д О Шушляков - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни вентиляція і кондиціювання повітря497
Г Л Коптєва - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни дизайн міського середовища310
О О Алексахін - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни енергозабезпечення міст375
М Г Кітов - Що закодовано в імені твоєму борисфен350
С О Шубович, Ю В Жмурко - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни композиція508
О Є Фондорко - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни науково-дослідна робота студентів-архітекторів188
І Л Деркач - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни міські інженерні мережі588
О О Алексахін - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни основи енергозабезпечення358
П В Довгань - Сюїтний цикл до проблеми теорії жанру579
Л П Панова - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни теорія систем і архітектура спецкурс551
О О Алексахін - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни теплогазопостачання і вентиляція605
О О Алексахін - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни теплопостачання і гаряче водопостачання371
Д О Шушляков - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни теплотехніка552
О С Соловйова - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни територіальне і регіональне планування287
М О Шульга - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технологія ремонту інженерних систем643
В І Абєлєшов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технічна експлуатація будівель431
В І Абєлєшов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технічна експлуатація готелів і туркомплексів464
М О Шульга - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технічна експлуатація інженерних систем495
Д О Шушляков - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технічна механіка рідини і газу829
І Л Деркач - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерна інфраструктура міст377
Г А Усик - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерне обладнання будівель455
І Л Деркач - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерне обладнання будівель575
Г А Усик - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерне обладнання будівель 2477
Г А Усик - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерне обладнання споруд525
К А Мамонов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни економіко-математичне моделювання799
Л О Кизилова - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни організація податкового контролю438
К А Мамонов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни стратегічний аналіз525
І М Патракеєв - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни бази даних326
Т В Момот - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни введення у спеціальність796
Д В Шаульський - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни математична обробка геодезичних вимірів746
Г І Коба - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни метрологія і стандартизація820
Т В Момот - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни науково-дослідницька робота студентів505
А М Сосіпатров - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни організація експлуатації226
І С Глушенкова - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни організація і управління виробництвом1056
М І Шпіка - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни системи керування електроприводами506
О М Петченко - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни фізика623
Є І Назаренко - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни фізика249
О Г Рудь - Програма та робоча програма з навчальної дисципліни323
Д В Шаульський - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни інженерна геодезія827
В Т Доля, К А Мамонов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „економетрія556
А В Безуглий - Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни радіоелектроніка428
А В Безуглий - Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни фізика427
В Поліщук - Післядипломна освіта вчителів німеччини321
Ю І Стрілець - Програма та робоча програма навчальної дисципліни677
А В Якунін - Програма та робоча програма навчальної дисципліни вища математика ІІ443
А І Колосов, А В Якунін - Програма та робоча програма навчальної дисципліни вища математика ІІ421
І К Решетов, О В Гаврилюк - Програма та робоча програма навчальної дисципліни геологія з основами геоморфології та гідрогеології513
О В Гаврилюк - Програма та робоча програма навчальної дисципліни геологія та гідрогеологія492
І К Решетов О В Гаврилюк - Програма та робоча програма навчальної дисципліни геологія і гідрогеологія з основами геоморфології310
А І Колосов, А В Якунін - Програма та робоча програма навчальної дисципліни дискретна математика644
М С Лисенко - Програма та робоча програма навчальної дисципліни етичний кодекс623
М С Лисенко, В В Жигло - Програма та робоча програма навчальної дисципліни культурологія459
Г Ю Штерн - Програма та робоча програма навчальної дисципліни корпоративне управління803
Т І Світлична - Програма та робоча програма навчальної дисципліни прогнозування498
А В Якунін - Програма та робоча програма навчальної дисципліни теорія ймовірностей і математична статистика494
В Івченко, Г Чуйко - Псевдокубічне наближення в моделі боднара177
Л А Назаренко, О М Ляшенко - Програма та робоча програма навчальної дисципліни фізичні основи джерел світла293
Автор неизвестен - Програма та робоча програма навчальної дисципліни хімія модуль 1 загальна та неорганічна хімія905
О В Гаврилюк - Програма та робоча програма навчальної дисципліни інженерна геологія405
Ю І Жигло, І О Мікуліна - Програма і робоча програма навчальної дисципліни охорона праці і бжд397
В И Назаренко, Н С Почтаренко, А Ю Иванов - Программная система ревод275
В М Андреева - Програма і робоча програма навчальної дисципліни поведінка споживача548
О И Федяев, Ю С Махно - Программный эмулятор нейросети типа неокогнитрон для распознаванияграфических образов481
Л Шеремета - Противиразкова дія ліпосомального кверцетину225
В П Харченко, О М Алексеев - Програмна реалізація штучної нейронной мережі в автоматизованих інтелектуальних системах234
Н М Влащенко - Програмний підхід і завдання фінансування санаторно-курортного комплексу криму186
С Б Сидельников - Прогрессивные технологии совмещенной обработки цветных металлов и сплавов452
Н И Кульбашная - Прогрессивный метод оценки аварийности участков городских дорог213
Г О Кундєєва - Продовольча сфера україни ринок м'яса та м'ясопродуктів563
В Антоненко - Прогресія та регресія в оподаткуванні переваги та недоліки в контексті удосконалення податкового регулювання252
Г Симахина, Н Науменко - Продукты радиопротекторного действия в оздоровительном питании347
Д М Под'ячев - Проект розбудови української держави-нації данина ретро-тенденції чи об'єктивне сприйняття реальності220
В Ф Бервецький, В П Ніколаєв - Проектний підхід до управління програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства187
Г А Дорошук - Проектно-орієнтований підхід в управлінні організаційними інноваціями292
А Д Чернявський - Проектні, консультаційні й інжинірингові послуги в будівельному комплексі223
В О Салтиков - Проектування монтаж та експлуатація освітлювальних установок752
М П Костюченко - Проектування навчального матеріалу з охорони праці на основі концепції динамічних дидактичних структур364
Н Ткаченко - Проектування структури інноваційної моделі вітчизняного виробничого комплексу283
М П Костюченко - Проектування ієрархії цілей професійної підготовки кваліфікованих робітників629
О Н Перепелица, О В Храброеа - Проекции просвещения диететика и канта и гастрософия ш фурье478
К К Васильев - Профессор новороссийского университета к м сапежко549
В Н Пасичный - Производство и применение желатина в пищевой промышлености344
Т А Говорушко, І П Ситник - Происхождение и сущность денег современныйвзгляд187
І Маркович - Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства351
Автор неизвестен - Промисловий сегмент ринку праці україни на етапі економічного зростання проблеми і перспективи229
В П Гребняк, Н П Гребняк - Промышленная экология и медицина труда горнорабочих глубоких угольных шахт334
С В Сєрєбряк - Пропозиції удосконалення закону україни про прокуратуру175
І М Горбань - Пропозиціїдо третього видання червоної книги україни птахи551
А М Дудка - Просторова семантика міста в інтерпретації в винниченка-драматурга357
Ю А Ржепецький - Протеїнкіназа d взаємодіє з адаптерним білком ruk cin85 і фосфорилює його242
Автор неизвестен - Протидія корупції, як результат розвитку суспільства166
В М Опара - Протиерозійна організація лісоаграрних ландшафтів україни та їх картографування302
О М Галус - Професійна адаптація студентів до навчання у ступеневому педагогічному внз471
В Сидоренко, А Мааихін - Професійна компетентність як критерій професійного становлення майбутнього педагога616
А Тибінь - Пріоритетні напрями розвитку туризму в україні487
I А Лебедева - Професійно-особистісний розвиток вчителя математики з позиції компетентнісного підходу613
В Е Маркевич - Профілактика ранньої анемії недоношених препаратами людського рекомбінантного еритропоетину та тривалентного заліза454
О М Спірін - Процедурний підхід до проектування кредитно-модульної системи339
О А Телічко - Процес адаптаціїтрудового законодавства україни в сфері охорони праці до європейських стандартів306
Н А Потапова - Процеси управління активами в логістичних системах264
О О Пшик-Ковалъсъка - Процес планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства330
О Шилова - Процес формування соціальної відповідальності майбутніх менеджерів туристичної сфери246
Н Б Прокоф'єва - Психоемоційний стан у хворих на кропив'янку305
У Ільницька - Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці433
О Ю Кудояр - Процеси розвитку інтелектуальної власності на підприємствах185
В П Полуянов, Р С Кравченко - Процесс маркетизации коммунального хозяйства172
С Свелеба, І Половинко, І Катеринчук - Прояв в'язкої взаємодії в кристалах168
М Дорожовець', А Пригродський - Прямий та опосередкований методи відтворення провідності велектричній томографії275
О Бідюк - Психоаналіз сновидінь літературознавча проекція322
В М Хобта - Пріоритетні сфери розвитку екологічного управління в україні457
В М Хобта, О Ю Руднєва - Пріоритетні сфери розвитку екологічного управлінняв україні197
Т В Хоменко - Психолого-педагогічні проблеми розвитку пізнавальної активності426
Н П Дроба - Психолого-педагогічні основи підвищення ефективності вивчення технічних дисциплін в кнтеу181
Т І Люріна - Психолого-педагогічні та соціально-педагогічні фактори моральної самоактуалізації студентів291
Л М Конопляник - Психолого-педагогічні умови формування пізнавальної діяльності майбутніх інженерів авіаційної галузі1045
Н Й Чумак - Психологічний вплив у діловому спілкуванні соціального працівника248
I B Федулова - Результативність інноваційної діяльності226
О В Козаченко - Психологічні механізми внутрішньоособистих конфліктів670
О І Бондаренко - Психологічні механізми інформаційного впливу на свідомість людини292
Н С Гарькавець - Психологічні особливості системи цінностей студентської молоді437
А В Фурман, С К Шандрук - Психологічні особливості розвитку професійної креативності майбутніх фахівців соціогуманітарного профілю190
В О Третьяченко - Психологічні особливості становлення життєвих домагань підлітків із неповних одностатевих сімей421
О П Носко, Ю О Бохонкова - Психологічні особливості тендерного розвитку підлітка в неповній родині272
О В Козаченко - Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді511
Е Л Луценко - Психофизиологический базис индивидуального опыта293
Н О Божок - Психологічні умови розвитку фрустраційної толерантності устудентів567
Л В Боханова - Психологічні функції підвищення рівня комунікативної компетентності керівників в управлінні освітою468
С Н Малахова - Реабилитация больных ишемической болезнью259
У П Кошетар - Психологія релігії в контексті архетипічної психології (деякі аспекти концепції душі дж хіллмана)421
С О Лісіна - Публікації з військових питань в націоналістичній періодиці буковини та за кордоном україни305
І В Глотова - Публіцистичний пафос збірки євгена гуцала ментальність орди220
С Яременко - Публіцистичний стиль української мови парадигма становлення в контексті історії літературної мови2244
О В Корецкая - Пути повышения конкурентоспособности предприятий384
Т Б Бедряк, Д П Пальмин, Б А Кодунов - Пути комплексного использования запасов каменного угля329
А С Парфенюк, О Е Алексеева, П В Третьяков - Пути модернизации выбросоопасных узлов тепловых агрегатов223
В В Гриненко - Реинжиниринг институциональной среды застройки213
Ляпота Ал - Пути повышения метрологической надежности измерителя давления газа234
В Т Семенов, Г В Высоцкая, В М Прасол - Пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства территориальной общины217
Г Левчунь - Реформування системи оплати і стимулювання праці215
Н Л Косматенк - Пути реформирования предприятий жкх в сельских регионах218
С А Снитко - Пути снижения количества брака прутков из свинцовистых латуней679
Е В Харламова - Пути снижения уровня материалопотребления в региональных водообеспечивающих комплексах203
М М Перистый, А В Кравченко - Пути снижения техногенной нагрузки сталеплавильного производства на окружающую среду372
В В Сафонов, Ю В Богданов, А В Пилипенко - Пути снижения шума при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений467
В А Кодин - Пути совершенствования структурных элементов исторического центра стабильно развивающегося крупного города227
О П Слободян, В А Заєць, Л П Нещадим - Підвищення безпеки роботи підприємства м'ясо молочної промисловості174
І Я Тишик, Я Р Совин - Підвищення достовірності виявлення рухомих об'єктів охоронними системами401
В М Хобта, О Ю Руднєва - Підвищення екологічної чистоти виробництва машинобудівного підприємства278
Автор неизвестен - Підсекція № 1 прикладні задачі математичного224
В Х Далека - Підвищення ефективності захисту рухомого складу міського електротранспорту від корозії, старіння302
О Кравець, С Лупенко, А Луцків - Підвищення ефективності криптоаналізу сучасних потокових шифрів245
О М Мінченко, Д В Полковниченко - Підвищення ефективності обслуговування устаткування електричних систем221
Г В Гриневич - Підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталомпідприєм ства206
С Ю Чучмарьова - Підходи до класифікації товарних інновацій224
В Ф Головко, В В Бондаренко, Р І Візняк - Підвищення комфорту пасажирів вагонів на основі удосконалення системи виклику провідника222
Д О Макеева - Підвищення надійності життезабезпечення за рахунок використання вітроустановок що встановлені на породних відвалах207
Т Г Івченко - Підвищення продуктивності точіння з використанням мастильно-охолоджуючих технологічних середовищ401
В М Боровець - Підвищення продуктивності і точності сортування вібраційними сепараторами187
В Н Пасичный - Технология производства пельменей1432
С Д Погорілий, О В Кузьмін - Підвищення швидкодії алгоритму проштовхування передпотоку310
І Павх - Підготовка вчителя та індеженера педагога у котексті євроінтеграційних процесів197
Н Сеньовська - Підготовка майбутніх учителів до професійної саморегуляції345
Л Моісєєнко - Підготовка кадрів для вугільної промисловості в умовах реформування освіти україни279
Т В Шиян - Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до організації проектної діяльності учнів на факультативних заняттях208
Я Б Лисейко - Підготовка та організація військового походу сяноцьких ланових жовнірів у 1653 p264
В А Заєць, О П Слободян, Л П Нещадим - Підготовка фахівців харчових галузей з питань безпеки206
О Сахно, В Хотюк - Радіаційна установка інституту ядернихдосліджень186
А О Заїнчковський - Підприємства харчової промисловості на ринку продовольчих товарів україни385
М С Величко - Підсистема протипожежного контролю гірничошахтного обладнання207
Є О Голишева - Підходи до оцінки споживчого капіталу на промислових підприємствах276
М М Кудінова - Підсумковий контроль (екзамен) з навчальної дисципліни «корпоративне управління»467
С В Глівенко, О І Вишницька, С М Груша - Підходи до аналізу факторів розвитку кар'єри представників топ-менеджменту україни277
Т А Говорушко, Л О Приходько - Підходи до визнячення принципів та методів планування діяльності підприємства516
Р Бронецький - Підходи до еколого-географічної класифікації бальнеологічнихресурсів451
С В Анисимова - Ранжирование малых рек харьковской области263
I B Федулова - Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку661
В М Заяць, М М Заяць - Підходи до побудови систем захисту інформацї від несанкціонованого доступу278
О Івасечко - Р лащенко теоретичне осмислення ідеї народоправства455
Г В Усова - Підходи та методи досягнення конкурентних переваг промисловим підприємством727
Г В Сілакова - Підходи щодо формування та використання кредитного потенціалу комерційного банку287

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22