Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
А Левченко - Поняття достовірності математичних моделей випадкових процесів керування станом складних об'єктів425
Т Єщенко - Поняття рідна мова в двомовному середовищі838
А Кадикало - Поняття об'єктивності як орієнтира межевості сучасного природничо-наукового пізнання411
Н Нікулішин - Поняття сила у сучасних теоріях міжнародних відносин402
В П Пилипишин - Поняття та основні риси державного управління534
Автор неизвестен - Поняття та способи визначення змісту трудових правовідносин в сучасних умовах479
О М Клюев - Поняття та сутність контролю що здійснюється правоохоронними органами220
Л В Бех - Порцеляна в культурі китаю становлення традиції396
Л В Котова - Поняття та юридична природа альтернативних форм зайнятості у сучасних умовах742
В О Резнік - Поняттєвий простір концепту скромність у британській картині світу306
А Ю Акулов - Популяционная структура и направления микроэволюции bipolaris sorokiniana265
В І Ємцев - Понятійний апарат конкурентоспроможності підприємств та його діалектика288
Д В Миколенко - Попытки реализации идеи «великой болгарии» правительством с стамболова479
І С Усенко - Порядок виконання гідравлічного розрахунку водопровідної мережі1282
Л Вітко - Порушення геологічного середовища карстовими процесами в подільському придністер'ї218
Л Г Левіт - Порівняльна ефективність інвестицій у житлове будівництво235
Н М Бойко - Порівняльна оцінка програмних продуктів аудиту реальних інвестицій216
І М Нєнно - Порівняльна характеристика методів оцінювання розвитку страхових компаній293
С Почкін - Порівняльний аналіз вимог до картографічного забезпечення кадастрових робіт в україні та республіці білорусь265
А Церклевич - Ізостазія та ізостатичні моделі249
Б Микийчук, В Яцук - Порівняльний аналіз методів обліку теплової енергії індивідуальними споживачами254
Я Бобицький, Р Клімкевич - Порівняльний аналіз оптичних методів вимірювання розмірів мікрочастинок318
П О Кондратенко - Про енергетичні потоки у всесвіті258
Г А Бойко - Порівняльний аналіз перекладу поетичного тексту2197
В П Полуянов, Н С Попович - Порівняльний аналіз структури та динаміки активів підприємств промисловості україни і російської федерації638
О Д Рябченко - Приватизація і створення ринків капіталу373
В Галушка - Порівняльний апробаційний аналіз методик оцінки фінансово-економічного стану підприємств456
В Н Павлыш, Т А Ушакова - Постановка задачи разработки компьютерной системы обучения для дисциплин естественно-научного профиля443
В Литвин, М Бойчук - Постановка задачі оцінювання новизни онтологічних знань інтелектуальних систем333
О М Лучанко - Постать д драгонетті в історії контрабасового мистецтва виконавство та творчість274
О С Поліщук - Походження політичного і політична економіка596
В Я Паращич - Постколоніальна критика в україні як пошук критичної утопії287
В С Товстуха, Н Н Дацун - Построение диаграммы состояния воды в виртуальной лабораторной работе по физике216
Ф В Вауліна - Потенціал консолідації релігійної ідентичності509
В Ф Харченко - Построение и эффективное использование наружного освещения городов293
В А Будишевский, А А Пуханов - Построение логистической модели прогноза величины грузопотока угля внутришахтного транспорта235
К Ю Ягельська - Імідж як інструмент репутації336
Е В Кузьмичева, Д А Волков, Н В Гринчак - Построение математической модели инженерной сети для ее реализации на персональном компьютере259
О С Архіпова, В П Протопопова, Є С Пахомова - Посібник для розв'язання типових завдань з курсу «вища математика»636
А Р Арутюнян, А Л Масюк, С Р Арутюнян - Построение математической модели передачи данных по интерфейсу rs-485 для промышленных сетей315
І І Ярема, А О Босак - Потенціал кластеризації регіону сутність і методика оцінювання273
В Мазур - Потенціал україни в контексті розвитку міжнародних туристичних послуг262
В І Коваленко - Поточний контроль рівня ізоляції високовольтного електрообладнання тролейбуса178
М Г Кітов - Походження рюрика і його філософія правління за угодою по праву185
О Ф Скакун - Потребою часу є прийняття деонтологічного етичного кодексу учених-правознавців україни292
Л Я Ільницький - Похибка вимірювання смуги займаних частот, що обумовлена реальною залежністю ослаблення фільтра від частоти377
О Е Васильєва - Похибка передаточного числа зубчастої передачі яка зумовлена процесом зубонарізання коліс черв'ячними фрезами412
О В Прилуцький - Поширення екологічні та созологічні особливості pleurotus calyptratus207
В Н Калюжный - Украинский математический журнал236
Л Н Приступа, О В Псарьова, В М Бутенко - Поширеність та потенціальні механізми розвитку ліподистрофічного синдрому382
А М Лобода - Поширеність ішемічної нефропатії у новонароджених233
Е А Маханьков - Поэтика рассказа гайто газданова «черная капля»308
Г П Победьонна, О Г Солона - Поширеність, особливості клініки і патогенезу бронхіальної астми, поєднаної з патологією органів травлення408
Є О Башков, О Л Вовк, Н С Костюкова - Пошук кольорових зображень з використанням методів гістограмнихознак і кластеризації267
О В Новікова - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему аналіз та оцінка економічного потенціалу банку230
К К Осовий - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему діагностика спк і його корекція методом рефлексії193
Ю В Старков - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління кредитними ресурсами банку230
О В Щоткіна - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління міжособистісними відносинами конкурентоздатної команди244
Є В Чернуха - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління оборотними активами підприємства185
Л М Мазій - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління оборотними активами підприємства416
М О Терновська - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління структурою капіталу підприємства232
Б М Самойлов - Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему управління фінансовою безпекою банку484
С М Яровий, А В Бузурна - Право на інформацію як конституційне право громадянина183
А Ф Грицик - Правова відповідальність за зловживання свободою інформа236
А В Баранова, М С Уткіна - Правова відповідальність за хакерство згідно законодавства україни161
Автор неизвестен - Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку проблема поєднання централізованого талокального методів427
А В Баранова - Правове регулювання захисту суспільної моралі в мережі241
О С Щербина - Роль облікової політики підприємства2759
В С Шапіро - Правове регулювання захисту інформації в інформаційних системах184
Автор неизвестен - Правове регулювання оплати праці міжнародний аспект1107
Автор неизвестен - Правове регулювання тимчасової трудової діяльності сучасний стан та перспективи418
B А Сміянов, C В Тарасенко - Правове регулювання управління якістю медичної допомоги163
Автор неизвестен - Правове регулювання учбових творчих та соціальних відпустокпроблемні питання412
Н М Костецька - Правовий захист журналістських джерел інформації494
В В Гостєв - Правовий режим надання адміністративних послуг у сфері дозвільної системи563
С С Валитов - Правовые проблемы определения монопольного доминирующего положения субъектов хозяйствования на рынке товара502
І М Попова - Правові засади використання інформаційних технологій органами виконавчої влади україни191
L I Смагін - Правознавчий та законознавчий підходи до викладання шкільних правових навчальних предметів199
Т M Сулаиман - Современные проблемы жилища иордании175
В Л Костюк - Правосуб'єктність органів які здійснюють державний нагляд у сфері праці науково-правовий аспект284
О Ю Матюшенко - Прагматичні аспекти декодування імпліцитної інформації у руслі когнітивних вчень299
Є Є Костенко - Інституційний репозитарій (enuftir)367
Г В Піскурська - Практика проведення усних бізнес-презентацій363
1 1 Смагін - Практика підручникотворення зі шкільного курсу психології в XIX- на початку XX століття327
С А Швачко - Предметность vs нумеральность на материале числительных английского языка346
В В Атюшкіна - Практичне застосування оцінювання узгодженості інноваційної та інвестиційної стратегій підприємства158
В М Логвин, С А Авдиенко - Предварительная дефекация с одноступенчатой карбонизацией преддефекованного сока в циркулярном контуре219
Ю Н Харитонов - Предварительное моделирование систем теплоснабжения при управлении проектами реконструкции208
Т Н Калиниченко - Предикативное определение в конструкции с полнозначнымглаголомв современном французском языке250
Т А Атемасова, А А Атемасов - Предотлетное скопление серого журавля у южных границ ареала275
Е В Чорноус - Представление шахтной участковой сети эквивалентным генератором216
М П Загородній - Пренатальна діагностика вродженої та спадкової патології188
А Я Белецкий - Преобразования грея в полях галуа по модулю неприводимого многочлена581
О Ю Матушек - Пресвята трійця в українській бароковій проповіді315
С Панцьо - Префіксальне та префіксально-суфіксальне творення прикметників у лемківському говорі698
Н А Оніщенко - Прецедентна особистість як чинник формування ептонімічного фонду438
С Д Тарасенко - Прецизійні міри ємності для автоматичного контролю технологічних параметрів виробництва продуктів303
Р В Вовк - Прийняття рішень у міжнародних організаціях317
К К Намитоков - Приближенный метод анализа теплового режима электромагнитных пускорегулирующих аппаратов для разрядных ламп250
К В Баранов - Привабливість економічного простору як умова конкурентоспроможності національної економіки324
В В Чернов, Ю В Єлагін, Л І Петренко - Приватизація в контексті цілей і завдань171
О Д Рябченко - Приватизація землі в містах і населених пунктах382
О П Соловцова - Приватна власність на урбанізовані землі аргументи за і проти471
А В Шушляков, Д А Шушляков, Е Ю Данилова - Применение вихревых турбулентных промывателей в качестве аппаратов комплексной очистки газов231
Ю Ф Булгаков - Применение газоразделительных мембранных модулей для создания инертной среды в пожарных участках366
В В Мирный, Ю Н Гавриленко - Применение геометрического нивелирования при наблюдениях за деформациями бортов горных карьеров233
В Н Павлыш - Применение компьютерной технологии для анализа результатов письменных работ студентов, изучающих иностранный язык222
В И Коваленко, М В Меркулов, И П Мазур - Применение корреляционного анализа при исследовании сопряжения вал-шатун199
В Н Павлыш, А С Гребенкина - Применение метода матричной прогонки для моделирования процесса пневматической обработки угольного пласта241
Е Е Дашевская - Применение метода нейронных сетей при построении асу потокораспределением в ис278
А А Баркалов - Применение метода расщепления операторных линейных цепей для оптимизации схемы устройства управления199
Н В Азарова - Применение методов линейного программирования для оптимизации севооборотов323
Е Е Дашевская - Применение методов статистики и кластеризации технологии data mining при построении асу потокораспределением в ис205
А И Поляков - Применение многомерных динамических массивов261
Ю В Ладыженский, В А Мирецкая - Применение муравьиных алгоритмов для решения задачи маршрутизации в компьютерных сетях966
С И Гинкул - Применение ускоренного охлаждения проката277
В В Гусев, А Д Молчанов, Н В Вяльцев - Применение современных материалов в торцовых уплотнениях горношахтного оборудования193
- Применение современных технологий восстановления конструктивов водоотведения И В Коринько222
С Н Булыга - Применение теории нечетких множеств для решения задачи многомерной классификации объектов коммерческой недвижимости330
В П Тарасюк, А С Алдохина, А Н Осыко - Применение теории самоорганизующихся систем в асутп кондитерского производства275
М С Бабий, А П Чекалов - Применение элементов нечёткой логики для рейтинговой системы оценки знаний294
А Г Сурова - Применениетш-моделей в задачеисследования физических параметров породных отвалов167
С П Захарченков - Принятие решений о кредитовании предприятий244
Г Б Перетолчина, Глянцев П - Пример реализации профессиональной направленности курса теория вероятностей и математическая статистика198
Н О Михайлова - Принцип автентичності як один із принципів формування іншомовної комунікативної компетенції1154
М Бучин - Принцип гласних виборів як елемент демократичної політичної системи446
С Повторєва - Принцип деструкції і деконструкція постструктуралізму361
Д О Дашин, В П Тарасюк - Принцип дії приладу вимірювання товщини покриття валків на прокатних станах246
В Р Туз - Принцип побудови електронних керуючих систем та їхнє програмне забезпечення224
О В Орлов, В Є Зімін - Принципи забезпечення відповідності академічного авіаційного навчання вимогам до базового навчання272
І П Греков, Ю С Логвин - Принципи захисту ком'ютерної інформації від неправомірного втручання198
М М Черновська - Принципи організації місцевих фінансів в україні307
А І Нечепуренко - Принципи оцінки та управління розвитком соц. капіталу виробн організації244
Д Горобець - Принципи розробки програми розвитку педагогічного коледжу397
Н І Бойко - Принципи формального моделювання інформаційних систем на основі web-технологій496
Автор неизвестен - Принципи формування сучасної економічної та юридичноїтермінології172
Т І Топішко - Принципи функції та механізми лізингових операцій654
Е Н Лебедев, В В Хорошилов, Д А Лившиц - Принципы оптимизации кондиционности полуспокойной стали перед разливкой209
ефективні поглниачі шкідливих домішок із води - Природні мінерали297
А Н Смирнов, А И Шевелев - Принципы построения ресурсосберегающих металлургических технологий и циклов267
Ю И Горбачёва - Приоритеты инвестиционной привлекательности харьковского региона254
С Хропот - Про землеустрій територій населених пунктів222
Е И Стародубцева - Принятие решений в сфере слияний и поглощений ошибки и рекомендации193
AM Алексеев, А Н Коваленко - Принятие решений при ликвидации аварий на шахтах и рудниках563
О М Ільченко - Про деякі маркери етикетизації англомовного наукового дискурсу224
М П Кучерявенко - Природа нормотворчих процедур при регулюванні відносин оподаткування180
М Борисенко - Природно-географічна характеристика лівобережної україни в описах київського намісництва364
І О Ілляшенко - Природно-техногенна безпека в містах україни183
М В Губина, В С Коваленко - Природно-ландшафтные и климатические факторы и их влияние на архитектурную композицию городских ансамблей1379
А Банера - Природно-ресурсний потенціал як чинник економічного зростання волинської області1141
Г О Сімахіна, А О Чагайда - Природні коплекси біологічного активни речовин цукровмістної сировини260
Ю Зінько, О Шевчук - Природоохоронні геоморфологічні об'єкти у структурі геотуризму західної україни1212
Б Чалий - Про будову, енергії та головні механізми землі242
Б О Павлов, М В Мелень - Пристрій для визначення флуктуацій частоти високостабільних генераторів205
О Бойко, З Готра, О Готра - Пристрій компенсації температури вільних кінців первинних термоелектричних перетворювачів294
І Є Семін - Прихід іноземного інвестора на вітчизняне промислове підприємство управлінські рішення та напрями змін234
О Данило, М Скалецький - Причини та мотиви суїцидальної поведінки в умовахекономічної кризи230
Е Абракітов, О Ю Нікітченко - Причини утворення каустик і мікроструктура фронту звукової хвилі229
В В Рябчій - Про визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок253
В В Ковальчук - Про вплив релятивістських сил притягання224
С Г Негрій, І Г Сахно - Про встановлення епюри вертикального тиску в боках гірничої виробки в межах зони зруйнованих порід178
Л В Страшинська - Про державну підтримку підприємств цукрової промисловості україни138
А Козлов, Я Близшок - Фазові рівноваги в системах208
Є П Данильченко, І А Островський - Про деякі політекономічш аспекти імовірної експансії іноземного капіталу в україну205
Є П Данильченко, І А Островський - Про деякі регіональні аспектиконкурентоспроможності національної економіки та методи її оцінки181
С Б Тимофієва - Про деякі теоретичні аспекти стратегії конкурентоспроможності237
І А Островський - Про деякі інституціональні аспекти подолання фінансової кризи в україні142
О І Богучарова - Про науковий статус категорій стиль життя і здоров'я370
Л С Лубенець, О І Мороз - Про науковий навчальний та історичний розвиток найстарішої в україні кафедри геодезії215
О Сюмак - Про необхідність ландшафтно-екологічного підходу до оцінки рекреаційного навантаження в національних парках198
В І Лусь - Про один із методів оптимізацгї геометричних форм297
Б Андрушків, О Погайдак, Л Мельник - Про особливості трансформації промисловості в системі глобальних викликів144
Н М Салатюк - Про посилення інфляційних тенденцій в економіціукраїни280
Г В Татаренко - Про окремі питання розгляду судами скарг на постанови про порушення кримінальної справи246
О Чуєшкова - Про поняття оптимальної довжини терміна на матеріалі економічної термінології181
В М Пасичный - Проблема белка или проблема качества пищи242
О О Хникіна - Про прагматичний потенціал висловлювань обвинувачення281
Б Павлик, І Гарапин - Про природу електричних явищ у кристалах lif підданих одновісному стиску186
Б С Панов, С В Сахно - Про проблеми екології у зв'язку з ртутоносністю вугілля донбасу237
А П Стегнієнко - Про підвищення динамічної стійкості режимів ступінчатих схем ерлифтів208
М П Омельченко, Л І Коваленко - Про розрахунок волокняних фільтрів214
Г В Біляєва - Про систему збалансованих показників у житловому господарстві189
В Б Звагельський - Про стародавні переправи середнього посеймя275
Ю І Шаповалов, С В Маньковський - Про точність аналізу лінійних параметричних кіл частотним символьним методом222
О В Євченко - Проблема відчуження сучасної людини в трилогії м фріша263
В Є Харченко - Проблема визначення змісту поняття адаптація в психологічній науці2266
О Волинець - Проблема гуманізації суспільства у працях івана павла іі438
Т И Рудченко - Проблема дифференциации доходов и бедности в оценке благосостояния населения украины347
В Г Улитин - Проблема использования избыточной энергии рекуперации на городском электрическом транспорте357
Т Єщенко - Проблема класифікації текстів у сучасному мовознавстві6401
Л М Черноватый - Проблема оцінювання письмових робіт майбутніх перекладачів580
Н В Захарчук - Проблема культури та міжкультурної комунікації у філософо-соціологічному аспекті367
Л Мазур - Проблема особистісної самоідентичності у постмодерністському окресленні248
Г Г Грабовський - Проблема сертифікації автоматизованих систем керування219
О В Лаврик - Проблема патріотичного виховання українців у публіцистиці гната хоткевича255
Г І Дудчак - Проблема педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів у науково-педагогічній літературі274
С О Гарькавець - Проблема побудови нормативно-конформістського алгоритму соціальної поведінки особистості359
Автор неизвестен - Проблема смысла жизни в мировоззренческих исканиях льва толстого476
Ю А Гапон - Проблема соціально-педагогічних досліджень451
О А Сидоренко - Проблема соціалізації дітей сиріт та дітей позбавлених батьківского піклування736
Н Гуль, Б Сенчина, Б Хомин - Проблема сталого функціонування національних парків карпатського регіону230
Т М Чорна - Проблеми викладання дисциплін циклу бжд у внз231
Г В Мигаль, О Ф Протасенко - Проблема стресса в обеспечении безопасности человека231
В О Рубан - Проблема трактування поняття англіцизм та категоризації англійських запозичень у французькому мовознавстві804
М О Катречко - Проблеми розвитку ринку праці в україні236
С І Штефан - Проблема удосконалення системи господарювання і управління728
С І Штефан - Проблема удосконалення фінансового механізму в системі господарювання330
Е В Фунтусов - Проблематика дара в контексте когнитивного капитализма214
В П Пантелеев, М С Микова - Проблема формування ефективної структури капіталу та вибору форм кредитування інвестиційних проектів290
О О Дольська, І М Харченко - Проблема формування нової техніки мислення в глобальному комунікативному просторі183
М А Шереметинський - Проблематика та стан взаємовідносин підприємств бурякоцукрового підкомплексу236
Д В Ломотько, В І Шевченко, В І Берестов - Проблеми взаємодії видів транспорту у перевізному процесі764
Н Яремчук - Професійна позиція педагога як вихователя2052
О В Чумаченко, Т С Шульгіна - Проблеми визначення категорії управлінський персонал підприємства та його класифікації1000
Л В Дейнеко, О Г Загній - Проблеми виробництва та використання біопалива в україні264
Й С Мисак - Проблеми спалювання низькосортного палива386
О Чигринець - Проблеми впровадження ефективних систем корпоративного управління в акціонерних товариствах україни276
Т І Топішко - Проблеми відновлення матеріально-технічної бази апк наінноваційній основі328
Автор неизвестен - Соціологія та соціальна робота480
І С Гощанська - Проблеми ефективного управління формуванням бібліотечного фонду239
Автор неизвестен - Проблеми ефективності механізму правового регулювання охоронних відносин у трудовому праві253
О А Лукашев - Проблеми публічно-правовоїприроди фінансів247
Автор неизвестен - Проблеми забезпечення та розвитку прав людини в умовах інформаційного суспільства480
Н Є Лелюк, Н Ф Чечетова - Проблеми законодавчого забезпечення концепції розвитку бухгалтерського обліку та аудиту в україні212
О Б Вовк - Проблеми захисту шрифтів як специфічних об'єктів авторського права422
Л О Кизилова - Проблеми зв'язку змісту економічної освіти і функціональної дієздатності випускників214
О М Колесников - Проблеми й перспективи створення вільної економічної зони192
Г В Руда, О М Маринець - Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності університетів190
А Г Новікова, М Б Харьківський - Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в україні318
Г І Кизилов - Проблеми привабливості інвестиційного клімату в україні282
О Загульська - Проблеми ландшафтної інтерпретації космозображень волинського полісся304
В А Гавриленко - Проблеми оподаткування прибутку в умовах нового податкового кодексу україни590
С В Розумний - Проблеми реконструкції будівель шкіл у м києві166
В Б Дудикевич, І А Прокопишин, В Ф Чекурін - Проблеми оцінки ефективності систем захисту255
Л В Галаз - Проблеми оцінки суб'єктивних характеристик трудового потенціалу підприємства234
Л В Страшинська - Проблеми прискореного впровадження міжнародних стандартів148
О В Шдшсна - Проблеми проектування та реконструкції виробничого середовища сучасних підприємств287
О С Тєлєтов - Проблеми підвищення результативності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств281
Б М Ратніков - Проблеми підготовки керченсько-феодосійської десантної операції у роки другої світової війни207
Г І Кизилов - Проблеми реалізації методів нейтралізації підприємницького ризику на будівельних підприємствах151
В В Вірченко - Проблеми реалізації реформування міського електричного транспорту україни282
Автор неизвестен - Проблеми регулювання оплати праці у приватному секторі економіки україни165
Т В Жидкова - Проблеми утримання ветхого і аварійного житлового фонду288
О Ріпка - Проблеми розвитку державних закладів культури в українських карпатах суспільно-географічний аналіз168
О В Зайцев, О В Галахова, Х Ю Паращенко - Проблеми розвитку ринку лізингу в україні та його поточний стан703
А В Череп, О А Лисенко - Проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств234
Т В Швед - Проблеми розвитку харчової промисловості україни всучасних умовах843
О П Просович, Ю Г Бондаренко - Проблеми становлення інноваційної моделі розвитку економіки україни222
О Б Бутнік-Сіверський - Проблеми стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності341
Ю М Гусєва - Проблеми стратегічного управління вітчизнянимипідприємствами305
Т А Пода - Проблеми сучасної світової політики як предмет філософської рефлексії397
Т О Кірсанова, Н А Дьяченко - Проблеми та перпективи фінансового планування на підприємстві707
Н В Кудренко - Проблеми та перспективи виходу підприємств комбікормової промисловості на іноземні фондові біржі598
Автор неизвестен - Філософія глобальних проблем436
Г В Усова, Т В Боднар - Проблеми та перспективи застосування бенчмаркінгу в промисловості україни1293
В М Поліщук - Проблеми та перспективи застосування оптоелектронних джерел світла250
Л В Страшинська - Проблеми якості та безпеки продуктів харчування в україні263
Г В Усова, А О Митрофанова - Проблеми та перспективи розвитку аутсорсингу на промислових підприємствах україни1046
Я В Демків - Проблеми та перспективи розвитку вітчизняних високотехнологічних виробництв у машинобудуванні401
Г С Домарадзька, Т М Гладун - Проблеми та перспективи розвитку українських підприємств на засадах франчайзингу383
Г Ціх - Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльностімалого підприємництва252
дума антропологічні виміри жанрів - Псалом316
О М Волк, М В Шашко - Проблеми та перспективи інноваційної діяльності у будівельній галузі україни367
О Чигринець - Проблеми та сучасні тенденції розвитку трудового потенціалу в україні на регіональному рівні274
В М Кикоть - Шдтекстовий образ символ та переклад712
Г О Партии, І О Кривецький - Проблеми та шляхи вдосконалення інвестиційних процесів на підприємствах вугільної галузі україни207
I E Олексів - Проблеми та шляхи розвитку інструментального аспекту теорії груп економічного впливу215
М Госовська - Проблеми феміністичної літературної критики одіссея сучасних теорій495
Ю М Мельник - Проблеми формування регіональних стратегій в контексті сталого розвитку369
Н М Воськало, В І Воськало - Проблеми формування та використання резервного капіталу304
З М Мочаліна, Н І Склярук, Є В Гавриліченко - Проблеми ціноутворення на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій285
І П Гнесь - Проблеми юридично-правового забезпечення оптимізації структури міського житлового фонду в україні370
Автор неизвестен - Проблеми і перспективи промислового сегменту ринку праці україни156
О Ю Амосов - Проблеми інвестиційної привабливості розвитку житлово-комунальної сфери255
А Н Гуменюк - Проблемы активизации инновационной деятельности в донецком регионе247
З М Мочаліна, Н Є Василевська - Проблемні питання беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунальної галузі272
Л С Михальская - Проблемы активизации амортизационной политики в украине в условиях экономической нестабильности340
А Н Рыженков, В Н Коломота, А Г Пономаренко - Проблемы и перспективы компьютеризации металлургических предприятий донбасса237
А Рязанцева, Л Н Моисеенко - Проблемы и перспективы системы подготовки кадров втехническом вузе206
В И Матвийчук - Проблемы инновационного развития металлургических предприятий украины236
В И Мозговой - Проблемы описания вариантов русского и украинского языков314
В И Мозговой - Проблемы описания украинского национального варианта русского языка340
Г С Клягин, В И Ростовский, А В Кравченко - Проблемы организации малоотходных процессов в черной металлургии184
Е В Кирсанова - Проблемы оценки экологических активов в системе комплексного эколого-экономического учета537
В Н Ручко - Проблемы планирования ремонтов механического оборудования885
Н В Румянцев - Проблемы повышения качества преподавания математики для современного инженера337
С С Валитов - Проблемы правового обеспечения конкуренции на рынке ритейла245
И В Новойтенко - Проблемы регулирования качества продукции в Украине239
В А Лелюк - Проблемы реинжиниринга институциональной системы города272
В В Савйовский, М Н Джалалов - Проблемы теплоизоляции существующих крупнопанельных зданий201
Л А Серобаба - Проблемы учета при осуществлении экспортных операций373
А А Кохан - Проблемы формирования интеллектуального потенциала региона207
В Н Пасичный - Проблемы цветообразования комбинированных мясопродуктов304
О А Проскурнин - Проблемы экологического прогнозирования при решении задачи нормирования сброса сточных вод в водные объекты211
А А Егоршин, Л М Малярец - Проблемы эконометрического оценивания181
В І Заїка - Прогнозування роботи станції дефекосатурації308
Н В Фоменко - Проблемы энергообеспечения предприятий чёрной металлургии и возможные пути их решения282
О А Геммерлинг - Проведение нарезных работ на угольных пластах крутого падения236
О В Прокопенко - Прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій159
М М Андреев, В В Камышан - Прогноз и управление термодинамическими параметрами угленосного массива221
І В Ковальчук - Прогноз наслідків впровадження нової амортизаційної системи245
Н Ю Ламнауер - Прогнозування технологічної собівартості якісних виробів302
В А Стукало - Прогноз температуры воздуха в тупиковой выработке при всасывающем способе проветривания514
В И Силаев - Прогноз эффективности работ по автоматизации в угольной промышленности293
Н Ю Ламнауер - Прогнозування та планування часу виготовлення виробів194
Г Б Тихонова - Прогнозирование спроса в туризме с помощью регрессионного моделирования299
А В Дружинин, О А Давыденко - Прогнозирование цены объектов незавершенного строительства в условиях экономического кризиса204
І М Труніна - Прогнозні моделі реалізації конкурентних переваг підприємницької діяльності578
Т Л Процюк - Прогнозування ризику виникнення бронхіальної астми залежно від особливостей будови тіла у сільських дітей188
В І Заїка, В Д Кишенько - Прогнозування роботи станції дефекосатурації із застосуванням теорії детермінованого хаосу367
ПО Кундєєва - Прогнозування типу новацій в інноваційній діяльності м'ясопереробних підприємств україни200
Л В Сібрук - Прогнозування точнісних характеристик глісадних радіомаяків з урахуванням впливу повітряних суден на аеродромі188
В І Білобородченко - Прогнозування циклу енергетичної стабілізації квантрону імпульсних лазерів з вільною генерацією випромінювання283
В Г Борисов - Прогнозування ємкості та частки ринку товарів та послуг204
О О Бондаренко - Прогнозування інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування175
Г Злобін, А Стехнович - Програма моделювання короткоканальних польових транзисторів255
С Є Селиванов, В Е Абракітов - Програма для розрахунку соціально -економічного ефектушумозахисних заходів271
Г А Усик - Програма навчальної дисципліни та робоча програма298
В І Абєлєшов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни опалення437
А О Бобух - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни автоматизація інженерних систем464
Д О Шушляков - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни вентиляція і кондиціювання повітря478
Г Л Коптєва - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни дизайн міського середовища302
О О Алексахін - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни енергозабезпечення міст358
М Г Кітов - Що закодовано в імені твоєму борисфен338
С О Шубович, Ю В Жмурко - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни композиція491
О Є Фондорко - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни науково-дослідна робота студентів-архітекторів181
І Л Деркач - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни міські інженерні мережі552
О О Алексахін - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни основи енергозабезпечення343
П В Довгань - Сюїтний цикл до проблеми теорії жанру536
Л П Панова - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни теорія систем і архітектура спецкурс535
О О Алексахін - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни теплогазопостачання і вентиляція574
О О Алексахін - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни теплопостачання і гаряче водопостачання356
Д О Шушляков - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни теплотехніка544
О С Соловйова - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни територіальне і регіональне планування281
М О Шульга - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технологія ремонту інженерних систем617
В І Абєлєшов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технічна експлуатація будівель412
В І Абєлєшов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технічна експлуатація готелів і туркомплексів450
М О Шульга - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технічна експлуатація інженерних систем470
Д О Шушляков - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни технічна механіка рідини і газу809
І Л Деркач - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерна інфраструктура міст356
Г А Усик - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерне обладнання будівель438
І Л Деркач - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерне обладнання будівель554
Г А Усик - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерне обладнання будівель 2464
Г А Усик - Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни інженерне обладнання споруд515
К А Мамонов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни економіко-математичне моделювання782
Л О Кизилова - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни організація податкового контролю428
К А Мамонов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни стратегічний аналіз504
І М Патракеєв - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни бази даних318
Т В Момот - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни введення у спеціальність776
Д В Шаульський - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни математична обробка геодезичних вимірів732
Г І Коба - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни метрологія і стандартизація805
Т В Момот - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни науково-дослідницька робота студентів488
А М Сосіпатров - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни організація експлуатації218
І С Глушенкова - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни організація і управління виробництвом1032
М І Шпіка - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни системи керування електроприводами489
О М Петченко - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни фізика604
Є І Назаренко - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни фізика240
О Г Рудь - Програма та робоча програма з навчальної дисципліни305
Д В Шаульський - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни інженерна геодезія779
В Т Доля, К А Мамонов - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „економетрія541
А В Безуглий - Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни радіоелектроніка417
А В Безуглий - Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни фізика412
В Поліщук - Післядипломна освіта вчителів німеччини310
Ю І Стрілець - Програма та робоча програма навчальної дисципліни658
А В Якунін - Програма та робоча програма навчальної дисципліни вища математика ІІ426
А І Колосов, А В Якунін - Програма та робоча програма навчальної дисципліни вища математика ІІ406
І К Решетов, О В Гаврилюк - Програма та робоча програма навчальної дисципліни геологія з основами геоморфології та гідрогеології494
О В Гаврилюк - Програма та робоча програма навчальної дисципліни геологія та гідрогеологія469
І К Решетов О В Гаврилюк - Програма та робоча програма навчальної дисципліни геологія і гідрогеологія з основами геоморфології293
А І Колосов, А В Якунін - Програма та робоча програма навчальної дисципліни дискретна математика623
М С Лисенко - Програма та робоча програма навчальної дисципліни етичний кодекс588
М С Лисенко, В В Жигло - Програма та робоча програма навчальної дисципліни культурологія445
Г Ю Штерн - Програма та робоча програма навчальної дисципліни корпоративне управління785
Т І Світлична - Програма та робоча програма навчальної дисципліни прогнозування481
А В Якунін - Програма та робоча програма навчальної дисципліни теорія ймовірностей і математична статистика477
В Івченко, Г Чуйко - Псевдокубічне наближення в моделі боднара170
Л А Назаренко, О М Ляшенко - Програма та робоча програма навчальної дисципліни фізичні основи джерел світла278
Автор неизвестен - Програма та робоча програма навчальної дисципліни хімія модуль 1 загальна та неорганічна хімія882
О В Гаврилюк - Програма та робоча програма навчальної дисципліни інженерна геологія383
Ю І Жигло, І О Мікуліна - Програма і робоча програма навчальної дисципліни охорона праці і бжд383
В И Назаренко, Н С Почтаренко, А Ю Иванов - Программная система ревод264
В М Андреева - Програма і робоча програма навчальної дисципліни поведінка споживача527
О И Федяев, Ю С Махно - Программный эмулятор нейросети типа неокогнитрон для распознаванияграфических образов465
Л Шеремета - Противиразкова дія ліпосомального кверцетину216
В П Харченко, О М Алексеев - Програмна реалізація штучної нейронной мережі в автоматизованих інтелектуальних системах218
Н М Влащенко - Програмний підхід і завдання фінансування санаторно-курортного комплексу криму179
С Б Сидельников - Прогрессивные технологии совмещенной обработки цветных металлов и сплавов441
Н И Кульбашная - Прогрессивный метод оценки аварийности участков городских дорог207
Г О Кундєєва - Продовольча сфера україни ринок м'яса та м'ясопродуктів547
В Антоненко - Прогресія та регресія в оподаткуванні переваги та недоліки в контексті удосконалення податкового регулювання245
Г Симахина, Н Науменко - Продукты радиопротекторного действия в оздоровительном питании334
Д М Под'ячев - Проект розбудови української держави-нації данина ретро-тенденції чи об'єктивне сприйняття реальності212
В Ф Бервецький, В П Ніколаєв - Проектний підхід до управління програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства180
Г А Дорошук - Проектно-орієнтований підхід в управлінні організаційними інноваціями282
А Д Чернявський - Проектні, консультаційні й інжинірингові послуги в будівельному комплексі215
В О Салтиков - Проектування монтаж та експлуатація освітлювальних установок733
М П Костюченко - Проектування навчального матеріалу з охорони праці на основі концепції динамічних дидактичних структур349
Н Ткаченко - Проектування структури інноваційної моделі вітчизняного виробничого комплексу273
М П Костюченко - Проектування ієрархії цілей професійної підготовки кваліфікованих робітників604
О Н Перепелица, О В Храброеа - Проекции просвещения диететика и канта и гастрософия ш фурье451
К К Васильев - Профессор новороссийского университета к м сапежко527
В Н Пасичный - Производство и применение желатина в пищевой промышлености329
Т А Говорушко, І П Ситник - Происхождение и сущность денег современныйвзгляд179
І Маркович - Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства340
Автор неизвестен - Промисловий сегмент ринку праці україни на етапі економічного зростання проблеми і перспективи216
В П Гребняк, Н П Гребняк - Промышленная экология и медицина труда горнорабочих глубоких угольных шахт320
С В Сєрєбряк - Пропозиції удосконалення закону україни про прокуратуру167
І М Горбань - Пропозиціїдо третього видання червоної книги україни птахи532
А М Дудка - Просторова семантика міста в інтерпретації в винниченка-драматурга337
Ю А Ржепецький - Протеїнкіназа d взаємодіє з адаптерним білком ruk cin85 і фосфорилює його225
Автор неизвестен - Протидія корупції, як результат розвитку суспільства158
В М Опара - Протиерозійна організація лісоаграрних ландшафтів україни та їх картографування292
О М Галус - Професійна адаптація студентів до навчання у ступеневому педагогічному внз455
В Сидоренко, А Мааихін - Професійна компетентність як критерій професійного становлення майбутнього педагога597
А Тибінь - Пріоритетні напрями розвитку туризму в україні477
I А Лебедева - Професійно-особистісний розвиток вчителя математики з позиції компетентнісного підходу598
В Е Маркевич - Профілактика ранньої анемії недоношених препаратами людського рекомбінантного еритропоетину та тривалентного заліза435
О М Спірін - Процедурний підхід до проектування кредитно-модульної системи322
О А Телічко - Процес адаптаціїтрудового законодавства україни в сфері охорони праці до європейських стандартів298
Н А Потапова - Процеси управління активами в логістичних системах248
О О Пшик-Ковалъсъка - Процес планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства321
О Шилова - Процес формування соціальної відповідальності майбутніх менеджерів туристичної сфери238
Н Б Прокоф'єва - Психоемоційний стан у хворих на кропив'янку279
У Ільницька - Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці423
О Ю Кудояр - Процеси розвитку інтелектуальної власності на підприємствах177
В П Полуянов, Р С Кравченко - Процесс маркетизации коммунального хозяйства164
С Свелеба, І Половинко, І Катеринчук - Прояв в'язкої взаємодії в кристалах160
М Дорожовець', А Пригродський - Прямий та опосередкований методи відтворення провідності велектричній томографії262
О Бідюк - Психоаналіз сновидінь літературознавча проекція310
В М Хобта - Пріоритетні сфери розвитку екологічного управління в україні442
В М Хобта, О Ю Руднєва - Пріоритетні сфери розвитку екологічного управлінняв україні189
Т В Хоменко - Психолого-педагогічні проблеми розвитку пізнавальної активності411
Н П Дроба - Психолого-педагогічні основи підвищення ефективності вивчення технічних дисциплін в кнтеу173
Т І Люріна - Психолого-педагогічні та соціально-педагогічні фактори моральної самоактуалізації студентів276
Л М Конопляник - Психолого-педагогічні умови формування пізнавальної діяльності майбутніх інженерів авіаційної галузі1014
Н Й Чумак - Психологічний вплив у діловому спілкуванні соціального працівника239
I B Федулова - Результативність інноваційної діяльності217
О В Козаченко - Психологічні механізми внутрішньоособистих конфліктів646
О І Бондаренко - Психологічні механізми інформаційного впливу на свідомість людини282
Н С Гарькавець - Психологічні особливості системи цінностей студентської молоді417
А В Фурман, С К Шандрук - Психологічні особливості розвитку професійної креативності майбутніх фахівців соціогуманітарного профілю183
В О Третьяченко - Психологічні особливості становлення життєвих домагань підлітків із неповних одностатевих сімей403
О П Носко, Ю О Бохонкова - Психологічні особливості тендерного розвитку підлітка в неповній родині265
О В Козаченко - Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді491
Е Л Луценко - Психофизиологический базис индивидуального опыта282
Н О Божок - Психологічні умови розвитку фрустраційної толерантності устудентів553
Л В Боханова - Психологічні функції підвищення рівня комунікативної компетентності керівників в управлінні освітою456
С Н Малахова - Реабилитация больных ишемической болезнью246
У П Кошетар - Психологія релігії в контексті архетипічної психології (деякі аспекти концепції душі дж хіллмана)402
С О Лісіна - Публікації з військових питань в націоналістичній періодиці буковини та за кордоном україни293
І В Глотова - Публіцистичний пафос збірки євгена гуцала ментальність орди208
С Яременко - Публіцистичний стиль української мови парадигма становлення в контексті історії літературної мови2205
О В Корецкая - Пути повышения конкурентоспособности предприятий375
Т Б Бедряк, Д П Пальмин, Б А Кодунов - Пути комплексного использования запасов каменного угля319
А С Парфенюк, О Е Алексеева, П В Третьяков - Пути модернизации выбросоопасных узлов тепловых агрегатов215
В В Гриненко - Реинжиниринг институциональной среды застройки202
Ляпота Ал - Пути повышения метрологической надежности измерителя давления газа216
В Т Семенов, Г В Высоцкая, В М Прасол - Пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства территориальной общины206
Г Левчунь - Реформування системи оплати і стимулювання праці209
Н Л Косматенк - Пути реформирования предприятий жкх в сельских регионах208
С А Снитко - Пути снижения количества брака прутков из свинцовистых латуней624
Е В Харламова - Пути снижения уровня материалопотребления в региональных водообеспечивающих комплексах194
М М Перистый, А В Кравченко - Пути снижения техногенной нагрузки сталеплавильного производства на окружающую среду362
В В Сафонов, Ю В Богданов, А В Пилипенко - Пути снижения шума при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений452
В А Кодин - Пути совершенствования структурных элементов исторического центра стабильно развивающегося крупного города218
О П Слободян, В А Заєць, Л П Нещадим - Підвищення безпеки роботи підприємства м'ясо молочної промисловості167
І Я Тишик, Я Р Совин - Підвищення достовірності виявлення рухомих об'єктів охоронними системами379
В М Хобта, О Ю Руднєва - Підвищення екологічної чистоти виробництва машинобудівного підприємства269
Автор неизвестен - Підсекція № 1 прикладні задачі математичного210
В Х Далека - Підвищення ефективності захисту рухомого складу міського електротранспорту від корозії, старіння287
О Кравець, С Лупенко, А Луцків - Підвищення ефективності криптоаналізу сучасних потокових шифрів238
О М Мінченко, Д В Полковниченко - Підвищення ефективності обслуговування устаткування електричних систем207
Г В Гриневич - Підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталомпідприєм ства198
С Ю Чучмарьова - Підходи до класифікації товарних інновацій211
В Ф Головко, В В Бондаренко, Р І Візняк - Підвищення комфорту пасажирів вагонів на основі удосконалення системи виклику провідника213
Д О Макеева - Підвищення надійності життезабезпечення за рахунок використання вітроустановок що встановлені на породних відвалах198
Т Г Івченко - Підвищення продуктивності точіння з використанням мастильно-охолоджуючих технологічних середовищ382
В М Боровець - Підвищення продуктивності і точності сортування вібраційними сепараторами179
В Н Пасичный - Технология производства пельменей1386
С Д Погорілий, О В Кузьмін - Підвищення швидкодії алгоритму проштовхування передпотоку280
І Павх - Підготовка вчителя та індеженера педагога у котексті євроінтеграційних процесів190
Н Сеньовська - Підготовка майбутніх учителів до професійної саморегуляції335
Л Моісєєнко - Підготовка кадрів для вугільної промисловості в умовах реформування освіти україни265
Т В Шиян - Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до організації проектної діяльності учнів на факультативних заняттях200
Я Б Лисейко - Підготовка та організація військового походу сяноцьких ланових жовнірів у 1653 p256
В А Заєць, О П Слободян, Л П Нещадим - Підготовка фахівців харчових галузей з питань безпеки199
О Сахно, В Хотюк - Радіаційна установка інституту ядернихдосліджень178
А О Заїнчковський - Підприємства харчової промисловості на ринку продовольчих товарів україни374
М С Величко - Підсистема протипожежного контролю гірничошахтного обладнання200
Є О Голишева - Підходи до оцінки споживчого капіталу на промислових підприємствах259
М М Кудінова - Підсумковий контроль (екзамен) з навчальної дисципліни «корпоративне управління»448
С В Глівенко, О І Вишницька, С М Груша - Підходи до аналізу факторів розвитку кар'єри представників топ-менеджменту україни264
Т А Говорушко, Л О Приходько - Підходи до визнячення принципів та методів планування діяльності підприємства503
Р Бронецький - Підходи до еколого-географічної класифікації бальнеологічнихресурсів437
С В Анисимова - Ранжирование малых рек харьковской области252
I B Федулова - Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку646
В М Заяць, М М Заяць - Підходи до побудови систем захисту інформацї від несанкціонованого доступу266
О Івасечко - Р лащенко теоретичне осмислення ідеї народоправства434
Г В Усова - Підходи та методи досягнення конкурентних переваг промисловим підприємством711
Г В Сілакова - Підходи щодо формування та використання кредитного потенціалу комерційного банку277

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22